Sunteți pe pagina 1din 1

Președintelui ședinței, judecătorul Dimitroglo Andrei,

desemnat cu atribuții de judecător de instrucție

CERERE

Eu, subsemnatul Ion Vlas, născut la 15.07.1980, în mun. Chișinău, posesor al buletinului de

identitate: seria A0998776 eliberat la of. 9 la 09.01.2001, în calitate de bănuit în cauza penală nr.

2019760098, solicit să fie examinat demersul pentru a fi efectuată percheziția la domiciliul meu

mun. Chișinău, str.Zelinski 4/2 apartamentul 10, în lipsa mea, din motiv că unul din părinții mei

este grav bolnav și prezența mea alături de el este obligatorie.

Consider că lipsa mea nu împiedică examinarea demersului, eu fiind reprezentat de

apărătorul meu, Bobescu Mihaela.

Data: 15 iulie 2019 Semnătura: Vlas

S-ar putea să vă placă și