Sunteți pe pagina 1din 1

GERMANIA

I. POZIȚIA GEOGRAFICĂ ȘI LIMITELE


- este situară in Europa Centrală
- are ieșire la Marea Nordului (N) și Marea Baltică (N)

II. CADRUL NATURAL


a. Relieful
- treapta montană: - Munții Alpii Bavariei-in sud
- Muntii Padurea Neagra
- Muntii Padurea Boemiei
- treapta de podiș: - Masivul Renan
- Podișul Bavariei
- treapta de câmpie: - Câmpia Germaniei

b. Clima - temperată de tranziție între clima oceanică a Europei de Vest și clima continentală a
Europei de Est
- alpină - in muntii inalti

c. Hidrografia
- Rinul
- Dunărea – izvorăște din muntii Padurea Neagră si se varsa in Marea Neagră
- Weser si Elba se varsă in M. Nordului
- Oder se varsă in M.Baltică

d. Vegetația
- păduri de foioase (fag) și conifere (pin)
- pajiști naturale

III. POPULAȚIA ȘI AȘEZĂRILE OMENEȘTI


a. Populația - 82 mil. loc.(locul II in Europa dupa Rusia)
b. Orașele - Berlin -capitala (3 300 000 loc.)
- Hamburg
- Koln
- Duisburg
- Dortmund
- Frankfurt
- Bon
- Essen