Sunteți pe pagina 1din 18

Proorociile schimonahiei Nila – 10 ani de la

adormire (6 martie): “MAI INTAI DE TOATE,


RUGACIUNEA!”
Postat de admin pe 06 Mar 2009 la 04:16 am | Categorii: Profetii si marturii pentru vremurile de pe

urma, Sfintii - prietenii lui Dumnezeu, prietenii nostri, Vremurile in care traim Print

“Maica descoperea ceea ce vedea cu ochii duhovniceşti nu pentru a


înspăimânta, ci pentru a întări în credinţă şi în nădejde în mila Domnului. Ea
neîncetat spunea că Domnul nu-i va părăsi pe cei credincioşi Lui şi-i va
hrăni în vremea foamei, îi va mângâia în scârbe, îi va adăposti, îi va
îngrădi în necazuri şi îi va ajuta cu vrednicie să treacă prin orice
chinuri, prigoane şi munci“.

“Calea vieţii schimonahiei Nila (Evdokia Andreevna Novikova), cunoscută de


mulţi dreptmăritori creştini din toate colţurile Rusiei, s-a sfârşit la 6 martie
1999. Harismele dăruite de Domnul stareţei – înainte-vederea, proorocia,
sfatul înţelept, vindecarea bolilor, mângâierea – sunt confirmate de creştinii
care îi cereau ajutor şi sfat. Cu ochii săi duhovniceşti ea străvedea sufletul
omului, întreaga lui viaţă, atât prezentă, cât şi trecută şi cea viitoare. Anume
de aceea, era atât de eficient ajutorul ei acordat oamenilor care ieşeau
din chilia maicii mângâiaţi, încurajaţi şi înaripaţi.
Odată au întrebat-o pe maica dacă nu este târziu să fie astăzi înălţate
biserici noi, la care ea a răspuns:

- Deja ieri era târziu. însă Domnul a mai prelungit vremea pentru Rusia.

Şi, în general, maica nu o dată zicea că Domnul poate amâna împlinirea


proorociilor. Mult depinde de noi, credincioşii, de dispunerea noastră
spre rugăciune, de pocăinţă, de nevoinţa pentru curăţirea noastră.

Cu jumătate de an înainte de moartea sa, maica a spus că în ziua a patruzeci


şi una după moarte va veni miliţia (poliţia) şi nimic nu va mai putea fi luat.
De aceea, ea a binecuvântat ca totul să fie împărţit, până la ultimul lucru, ca
la venirea gărzii de miliţie casa să fie goală. Astfel s-a şi întâmplat în
continuare.

Maica Nila vorbea despre necesitatea rugăciunii neîncetate


oriunde te-ai afla – la serviciu, la odihnă, în mijloacele de transport.

- În mâini – lucrul, iar pe buze rugăciunea. Mai întâi de toate,


rugăciunea, fiicelor!

Despre importanţa rugăciunii, ea spunea aşa:

- Lumea se ţine cu rugăciunea. Dacă măcar o oră va înceta


rugăciunea, şi lumea va mai înceta să existe. Şi mai ales este nevoie
de rugăciunea de noapte. Ea îi este plăcută lui Dumnezeu mai mult
decât celelalte.
- Cea mai mare şi mai grea nevoinţă este a te ruga pentru oameni.
Trebuie să fii răbdător, să te rogi, să te nevoieşti, fără a te lăsa
influenţat de ceva, oricât ai fi de certat şi bârfit. Există bârfire din
stânga, de la cel viclean, dar există şi din dreapta – de la cei
apropiaţi. Ambele sunt grele, dar sunt folositoare şi chiar
necesare. Toate cele ce ni se trimit trebuie să le împlinim înaintea
Ochiului lui Dumnezeu, cu gândul la Maica Domnului, cu inima spre
Dumnezeu. Nu e nevoie de nevoinţă exterioară, ci, mai mult ca orice,
de curăţirea inimii. Să nu-ţi permiţi niciun fel de viclenie, să fii
deschis cu oamenii. Şi să nu-ţi închipui nimic despre tine.

Într-o noapte, maica le-a trezit pe fiicele sale duhovniceşti cu cuvintele:

- Fiicelor, a început războiul! Trebuie să ne rugăm, scu laţi-vă!

Dimineaţa, la televizor, la radio şi în ziare au anunţat că au început acţiuni


militare în Cecenia (anul 1994).

Odată, la maica Nila a sosit o călugăriţă din Siberia. În timpul zborului, au


fost defecţiuni la motorul avionului. Maica Nila i-a spus:

- Mai mult să nu zburaţi cu avionul, acum nu mai există nicio siguranţă. Mai
bine călătoriţi cu trenul.

Una dintre fiicele duhovniceşti ale maicii a întrebat dacă se poate merge în
pelerinaj în Ţara Sfântă şi aceasta i-a răspuns:

- Nu ai ce face acolo! Pelerinii ruşi de astăzi au pângărit Pământul


Sfânt şi atât de mult au păcătuit acolo, încât acum trebuie să meargă
pe la locurile noastre sfinte să se pocăiască şi, prin rugăciuni, să-şi
spele păcatele. Nu binecuvântez să pleci încolo! Câte locuri sfinte sunt în
Rusia pe care nu le-ai vizitat! Cuviosul Serghie nu a fost în Ţara Sfântă,
însă cu rugăciunile lui s-a sfinţit pământul Rusiei. împărăţia cerurilor este
înăuntrul nostru – şi Domnul trebuie să trăiască în noi. De
aceea, Ierusalimul trebuie să fie în inima noastră, în interiorul nostru.
Domnul nu ne-a lăsat poruncă să călătorim în Ţara Sfântă. Iată unde
sunt la noi Ierusalimul şi Ţara Sfântă – zicea maica, arătând spre
inimă.

Dar cuvintele acestea ale maicii nu vorbesc despre faptul că ea nu


binecuvânta pelerinajele. Apropiaţii ei îşi amintesc un caz. A venit la maica o
tânără nevastă însărcinată, în a cărei familie era o situaţie dificilă. Maica a
mângâiat-o, spunându-i că totul va fi bine, se va naşte un fiu, după care, pe
neaşteptate, a binecuvânta t-o să plece la Ierusalim. După cuvântul stareţei,
femeia s-a aflat în Oraşul Sfânt în zilele Pascale, asistând şi la pogorârea
Luminii Sfinte la Mormântul Domnului. După pelerinaj, situaţia din familie s-a
ameliorat şi ea a născut cu uşurinţă, precum i-a şi prezis maica.

Cu multă durere vorbea maica despre femeile şi fetele care umblă în


pantaloni:

- Nu este permis femeilor să îmbrace haine bărbăteşti, şi bărbaţilor –


femeieşti. Pentru aceasta vor da răspuns înaintea Domnului. Singure nu
purtaţi şi pe celelalte opriţi-le. Trebuie să ştiţi că femeile care poartă
pantaloni, în războiul viitor, vor fi recrutate în armată şi puţine se vor
întoarce vii.

In timp ce maica pronunţa aceste cuvinte, o femeie dintre cele prezente s-a
gândit: „Ce este rău în faptul că eu lucrez în grădină fiind îmbrăcată în
pantaloni, doar aşa-i mult mai comod?“. Maica imediat a reacţionat la acest
cuget:

- Şi tu în grădină umbli în pantaloni, nu face aceasta, vei răspunde în mod


deosebit.

Când a fost botezat un prunc nou-născut, stareţa Nila i-a spus naşei:

- Aveţi grijă de el, de la doisprezece ani va trăi fără mamă. Maica mai
spunea:

- Este de nepermis să-ţi părăseşti copiii. Oamenii nu înţeleg ce necaz


mare este acesta, nu vor să se pocăiască şi să se îndrepte. Va trebui
cu sânge să-şi spele aceste păcate. Nu se poate să abandonezi copiii,
mamele sunt datoare să-şi hrănească pruncii.
(…)

Maica spunea:

- Unde este sfinţenie, acolo se bagă şi necuratul.

Maica prezicea că vor veni timpuri când pe creştini, ca şi în zilele revoluţiei


din octombrie, îi vor întemniţa în închisori, rezervaţii şi îi vor îneca în mare.

- Atunci când vor începe prigoanele asupra creştinilor, grăbiţi-vă să


plecaţi în exil cu primul şuvoi, faceţi-vă luntre şi punte, dar să nu
rămâneţi. Cei care vor pleca primii se vor mântui. Toate acestea le
veţi vedea cu ochii voştri, generaţia voastră va întâlni venirea lui
antihrist. Copilaşii mei, cât de milă îmi este de voi – plângea maica spunând
acestea. Dar adăuga: totuşi, slavă Domnului pentru toate!

Un preot i se mărturisi maicii:

- Maică, eu sunt slab, mi-e frică de ziua venirii lui antihrist.

- Nu te teme, vei ajunge până atunci, însă nu vei îndura greutăţi.

Maica nu o dată vorbea despre viitoarele încercări, spunând că în vremurile


instaurării lui antihrist oamenilor le vor fi aplicate torturi de care din veac nu
s-a mai auzit. Insă maica descoperea ceea ce vedea cu ochii
duhovniceşti nu pentru a înspăimânta, ci pentru a întări în credinţă şi
în nădejde în mila Domnului. Ea neîncetat spunea că Domnul nu-i va
părăsi pe cei credincioşi Lui şi-i va hrăni în vremea foamei, îi va
mângâia în scârbe, îi va adăposti, îi va îngrădi în necazuri şi îi va
ajuta cu vrednicie să treacă prin orice chinuri, prigoane şi
munci.Amintindu-şi în aceste cazuri cuvintele psalmistului David: Nu se vor
ruşina în vremea cea rea şi în zilele foametei se vor sătura (Psalm 36: 19).

- Toate îmi sunt cu putinţă întărindu-mă întru Domnul. Şi nu vă


înspăimântaţi de nimic, copii, nu vă temeţi de ceea ce se va
întâmpla, sau se poate întâmpla, sau trebuie să se întâmple după proorociile
oamenilor lui Dumnezeu. Domnul este mai puternic decât toţi şi decât
toate. El ne va da ajutor în încercări, ne va da putere de a răbda şi ne
va smeri la vremea cuvenită. Se cere doar să fim ascultători ai voii
Sale sfinte. Rugaţi-o pe Apărătoarea noastră osârdnică şi ea nu vă va
lăsa.

Odată, faţa maicii a căpătat brusc o expresie ameninţătoare de parcă ar fi


văzut cu ochii săi duhovniceşti ceva înspăimântător. Ea a lovit de câteva ori
cu varga în podele, zicând:

- Uite ce au mai inventat! Pruncilor să le pună pecetea lui antihrist! Îngerul îi


va răpune pe cei care se vor încumeta să facă aceasta!

într-o zi, maica Nila şi-a cuprins capul cu mâinile şi a exclamat:

- Vai, ce se va întâmpla! Ce va fi cu Rusia şi cu noi toţi?! A repetat aceasta


de câteva ori, apoi, liniştindu-se, a zis:

- Nu, n-am să vă povestesc nimic, Domnul nu binecuvântează.

Apoi, adresându-se către cei din chilie, adăugă:

- Trebuie să aveţi grijă ca locuinţa să vă fie în apropierea bisericii. Numai


aşa vă veţi mântui.Când vă este greu acasă – fugiţi la biserică.

Cu ochii duhovniceşti, maica vedea că generaţia actuală şi cea care o va


urma vor avea de înfruntat încercări şi necazuri mult mai grele. Deseori ea
povestea despre propria experienţă de supravieţuire în condiţiile foamei din
lagăr, când nu exista nici cea mai mică rezervă de hrană:

- Cât e de groaznic să înduri foamea, să nu dea Domnul să treceţi prin


aceasta. În lagăr aproape că nu vedeam pâine. Când am ieşit în libertate, mi
se părea că niciodată nu mă voi mai sătura de pâine. Dar foametea va veni.
În anii copilăriei în Ucraina, se întâmpla să priveşti în jur şi până la orizont să
vezi grâne, spice pline, unul ca unul. Vântul bate şi ele, ca valurile mării, se
unduiesc până la orizont. Niciun fel de buruiană nu era printre ele. Iar astăzi,
dacă priveşti, până la orizont vezi doar buruieni. Au lăsat pământul de
izbelişte, iar el este hrănitorul nostru. Trebuie ca toţi să muncească
pământul: oamenii vor fi nevoiţi să răspundă pentru faptul că au
părăsit pământul. Foamea va veni pentru aceea că pământul zace în
paragină.Dacă aveţi un lot, fiecare colţişor al lui trebuie să fie prelucrat şi
semănat şi pământul vă va ajuta să rezistaţi în vremea foamei. Sădiţi
cartofi, legume pe toate parcelele care vi se vor oferi, creşteţi găini.
Când va fi greu, veţi mânca cartofi cu castraveţi.

- Rezervele nu vă vor salva, deoarece foametea nu va începe brusc. Din


an în an va fi tot mai greu, recolta va scădea, tot mai puţin pământ va
fi prelucrat. Toţi trebuie să se îngrijească să fie mai aproape de
pământ, în oraşele mari viaţa va fi deosebit de grea.Foamea va fi atât
de groaznică, încât oamenii vor da buzna prin case în căutare de ceva
alimente. Vor sparge geamurile şi uşile, vor ucide oameni pentru
hrană. Mulţi vor purta în mâini arme şi viaţa omului nu va mai avea
nicio valoare.

- La venirea lui antihrist se va lăsa aşa o foamete, încât se vor epuiza


cerealele. Trebuie să pregătiţi flori de tei, urzică şi alte ierburi, să le
uscaţi şi apoi să faceţi din ele ceai – această fiertură va fi de ajuns
pentru hrană.

Maica spunea că, la sfârşitul vremurilor, în locul Petersburgului, va fi mare.


Moscova parţial se va prăbuşi, în subterana ei se află multe goluri. Iar când
au întrebat-o despre casa şi orăşelul în care locuieşte, ea a răspuns:

- Din orăşel nu va rămâne nimic. Va rămâne căsuţa mea şi încă una. Va fi


război, distrugeri, însă căsuţa mea nu va fi distrusă. Eu nu voi vedea acestea,
iar voi o să le vedeţi. Iată, drumul spre Egorievsk va rămâne şi căsuţa mea,
şi nu-i nimic lângă ea. În timpul războiului, orăşelul va fi distrus.

- Sosi-va timpul când chinezii vor năvăli asupra noastră şi tuturor le


va veni foarte greu.Aceste cuvinte maica le-a repetat de două ori.

- Copilaşi, am văzut un vis. Va fi război. Doamne, adolescenţii, de la


paisprezece ani, vor fi recrutaţi şi trimişi pe front. Acasă vor rămâne
doar copiii şi bătrânii. Soldaţii vor umbla din casă în casă, îi vor
mobiliza pe toţi şi-i vor goni la război. Vor domni jaful şi nelegiuirile
celor înarmaţi şi pământul va fi împre surat cu cadavre. Copilaşii mei,
cât de milă îmi este de voi! - de multe-multe ori repeta maica.
Dintre toţi sfinţii, maica îl iubea cel mai mult pe Sfântul apostol şi
evanghelist Ioan Teologul. Ea spunea că sfântul iubeşte Rusia şi că el
va veni la noi în vremurile lui antihrist. Unui fiu duhovnicesc maica i-a
dat o astfel de rugăciune:

Doamne, fie voia Ta întru mine, păcătosul, în toate căile vieţii. Ajută-mi
să-Ţi rămân credincios Ţie până la sfârşit. Preasfântă Născătoare de
Dumnezeu, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul. Sfinte apostole Ioan
Teologul, fii îndrumătorul meu, fii mijlocitor şi rugător pentru mine
înaintea Domnului şi a Preacuratei Sale Maici“.

(in: “Staretii despre vremurile de pe urma“, Manastirea Sfintii Arhangheli


Mihail si Gavriil, Petru-Voda, 2007)

Din aceeasi carte, mai puteti citi:

• Din profetiile mai putin cunoscute ale sfintilor (I) – “Vor veni

vremuri cand ortodocsii vor fi invrajbiti intre ei…”


• Din profetiile mai putin cunoscute ale sfintilor (II): “Noi

alegem crucea!”

• Viziunile Staretului rus Antonie (I)

• A doua viziune a Staretului Antonie. Invataturi

• E VREMEA DE A STRANGE RANDURILE

• Sfantul Nou-Mucenic Tar Nicolae al II-lea mult-patimitorul –

sensul proniator al unei reabilitari


25 Comentarii »

25 Raspunsuri to “Proorociile schimonahiei Nila – 10 ani de la adormire


(6 martie): “MAI INTAI DE TOATE, RUGACIUNEA!””
1. pe 06 Mar 2009 la 13:26 #Jianu Liviu

Darul

De-mi va fi dat, sa o astept, batran –

Din neputinta, boala, si amar ,

Necum voi vrea spre maine s-o aman –

Imi va fi moartea scumpa, ca un dar –

Si-n asteptarea-i, nici memoria nu

Va sa-si aduca viata mea, aminte –

De voi mai auzi, adu-mi aminte tu

Daca am fost, sau nu, in ea, cuminte –

Si trupul meu ma va trada, incet,

Sau eu, pe el, corabie-n naufragiu,

Imi voi fi, poate, ultimul poet

Ce-a scris carnagiul lumii, ca adagiu –


Un les printre legume, meditand,

Sau o leguma printre lesuri care

Pe scara vietii, vin mereu, pe cand

Nestiutor, se naste, si se moare -

Cititi-mi, chiar de nu aud deloc –

In lume, cineva, tot va aude –

Si mirosind aceste flori, prea crude,

Copiii-s isi vor vedea, uitand, de joc…

6 martie 2009
2. pe 06 Mar 2009 la 13:35 #NICULINA

M-a impresionat…! Si pt ca tot veni vb de “vremurile din urma”, ar trebui


sa ne reamintim derularea martirajului Sf.Brancoveni…
“Moartea lor a fost transformata intr-un spectacol cu tobe si trambite !
Mergeau desculti, cu capul descoperit,:un pusti de 12 ani, cu fratii lui si
cu batranul lor tata, care in acea zi implinea 60 de ani.
Batranul Brancoveanu decapitat DE ZIUA LUI, dupa trei luni de tortura…!
(de ce nu se face filmul asta?) Un sfert de oara a durat totul !Dupa acea
CRIMA, Gazetta de France a scris: “A fost decapitat un domnitor valah, pt
ca nu si-a platit datoriile…” Ei nu aveau nici o treaba cu marturisirea Lui
Hristos!
Inainte sa inceapa decapitarea…(lucru pe care poporul roman ar trebui sa
si-l reaminteasca, sa priveasca la ce credinta a avut Brancoveanu si l-a
faptul ca a aparat Ortodoxia cu pretul vietii lui si al copiilor lui!)…le-a
zis :”Stati tari,nu luati seama la moarte! Priviti la Mantuitorul nostru,
Iisus Hristos!” Din clipa aceea s-a inceput masacrul…!
A fost o pauza la micutul Matei,caruia i-a fost frica! Copilul acesta,Matei,a
zis:” Nu pot!” Si atunci tatal lui,batranul voievod i-s spus:”NEAM DE
NEAMUL NOSTRU NU S-A DEZIS, DACA E SA MORI DE MII DE ORI SA O
FACI DAR, SA NU TE DEZICI!” Si in clipa aceea,(un scurt circuit a facut
coloana vertebrala dainuirii neamului romanesc)micutul Matei, s-a uitat la
calau si a zis:” Loveste, vreau sa mor crestin!”
(la numai 12 ani, ce tarie a avut!)
Pe urma le-a taiat capul si i-a aruncat in Bosfor! O mizerie istorica!
Privindu-l pe Brancoveanu, pe acest Matei, care este sfant, si privindu-l si
pe Imparatul Constantin Cel Mare(care in ajunul unei batalii a vazut pe
cer o cruce si a auzit un glas: “Prin acest semn vei birui!”)vedem de fapt
cele trei faclii ale neamului romanesc!
Restul e o figuratie istorica destul de penibila,incalcita in concepte!
De ce-i sarbatorim pe Brancoveni?Putem sa-i scoatem din fiinta noastra?
Haideti de maine sa-i relatvizam si pe ei si sa ne luam dupa Gazetta de
France.Eu nu pot sa o iau dupa Gazetta de France, o iau dupa
Brancoveanu !
Un copil va intoarce multa lume, acest Matei, care este SFANT si care a
zis: “Vreau sa mor crestin,loveste!”
Eu pot sa privesc Europa,Statele Unite,lumea intreaga si sa zic:”Vreau sa
mor crestin, loveste!” ACESTA ESTE TESTAMENTUL POPORULUI ROMAN
SI ACEASTA ESTE CONDITIA DAINUIRII LUI!
Important este ca oamenii sa se roage! Omul, in genunchi in fata Lui
Dumnezeu,este mult mai mare. Si, daca stai in genunchi in fata Lui
Dumnezeu,poti sa te ridici in picioare in fata intregii lumi si sa o infrunti!”
(Dan Puric_”Cine suntem”)
Numai bine!
3. pe 06 Mar 2009 la 13:46 #denisa

fara comentarii…
4. pe 06 Mar 2009 la 14:26 #Laurentiu

Doamne ajuta!

Si Cuviosul Paisie Aghioritul spunea ca rusii vor incepe/intra in razboi!

Dar se pare ca despre Romania nu sunt prea multe proorocii?

Sau poate ca sunt dar nu se stie prea multe!


Singurele proorocii pe care le stiu sunt cele de la Parintele Arsenie Boca!

Ca multi vor pleca din tara dar putini se vor intoarce, va veni vremea
cand vor vrea sa se intoarca si nu vor mai putea ca Romania va fi
inconjurata de flacari!

Am mai auzit de la Parintele Cleopa ca el cand a fost in pustie manca un


cartof pe zi dar va veni vremea cand noi vom dori unul la saptamana si
nu-l vom avea!

Profeţie despre România, din cartea”HRISTMOS”, descoperirea fericitului


Agatanghel, de Zosima, tradusa in Man. Neamt, anul 1905:

http://bataiosu.wordpress.com/2009/01/22/profetie-despre-romania-din-
carteahristmos-descoperirea-fericitului-agatanghel-de-zosima-tradusa-in-
man-neamt-anul-1905/

Si cea de pe site a Mitropolitului


Varlaam :http://www.razbointrucuvant.ro/2007/08/28/despre-vremurile-
din-urma-si-caderea-crestineasca-a-moldovei/

Mai stiti si alte proorocii ale Sfintilor cu privire la Romania?


5. pe 06 Mar 2009 la 17:15 #Mihai

NOU PROTEST TRIMIS AUTORITATILOR:


http://victor-roncea.blogspot.com/2009/03/nou-memoriu-catre-guvern-
in-urma-unui.html
6. pe 06 Mar 2009 la 22:16 #Robert

Mai mereu aud despre diferiti cuviosi / sfinti vazatori cu Duhul , insa toti
au plecat la Domnul (mai recent sau nu, oricum, toti din ‘90 incoace).

Chiar nu zice nimeni de cineva in viata vazator cu Duhul, la care sa


mergem cum mergea lumea la Parintele Paisie Aghioritul ?

Unde putem intreba / afla despre astfel de parinti in viata ?


7. pe 06 Mar 2009 la 23:18 #admin
S-ar putea sa gasesti aici un raspuns, draga
Robert:http://www.razbointrucuvant.ro/2009/02/23/in-zilele-cele-mai-
de-pe-urma-adevaratii-slujitori-ai-lui-hristos-se-vor-ascunde-de-oameni/

Pe de alta parte… darul inainte vederii nu este ceva pe care sa-l posede
un sfant automat si sa-l aiba, asa zicand, la discretia sa, ci Domnul ii da
sa vada cand si ce voieste El. Pe de alta parte, nici omul lui Dumnezeu nu
se afla neaparat si in permanenta, mai ales cand este asaltat de oameni,
in aceeasi stare foarte inalta si “subtire” a duhului. Ceea ce vreau sa
spun este ca darul acesta cu siguranta exista si lucreaza si astazi prin
oamenii lui Dumnezeu, dar nu magic si nu neaparat cand vrem noi, nu
apasand pe un buton si punand un “oracol” sa vorbeasca cele
dumnezeiesti. Mai trebuie insa sa fim si noi pregatiti sa-l recunoastem si
sa-l ascultam. Nu cumva pe aici se afla marea problema?
8. pe 06 Mar 2009 la 23:50 #Magda

“Uite ce au mai inventat! Pruncilor să le pună pecetea lui antihrist!


Îngerul îi va răpune pe cei care se vor încumeta să facă aceasta!” – ceea
ce se si intampla – de altfel – in America!

Iar ca ticalosia lor sa fie maxima, nici macar nu se mai asteapta sa


creasca, sa aiba discernamant, sa hotareasca in deplina cunostinta de
cauza…ori, intariti in credinta si sfatuiti de parinti sa refuze acceptand
martiriul ca Matei cel mic al lui Brancoveanu! Cati parinti vor avea curajul
– tocmai din dragoste pentru sufletele copiilor lor, pentru mantuirea lor –
sa-i lipseasca d.p.d.v. lumeste de ceea ce-ti ofera viata aici?! Baniesc ca,
vor reusi doar cei credinciosi cu adevarat si care, isi vor fi imbisericit
copiii de mici avand drept pavaza Darul Sf.Duh.
9. pe 07 Mar 2009 la 15:32 #Robert

@admin

Cred ca sunt unii sfinti la care se merge asa precum zici (de ex Parintele
Paisie asa a fost. Din ce am citit, lumea facea coada acolo pt tot felul de
probleme si nu pleca nimeni neajutat). Insa lucrarea altora este ascunsa
si, ce imi pare rau este ca, abia dupa ce pleaca la Domnul incep sa se
auda de ei , desi persoanele care marturisesc harismele acestora stiau
inca din timpul vietii lor ca sunt oameni harismatici.
Deci nu e vorba ca nu recunoastem astfel de lucrari ci ca nu zice nimeni
nimic despre asa ceva decat dupa ce ei (sfintii) pleaca la Domnul. Iar
daca ei nu zic despre asta, doar printr-o minune ii gasesti de unul singur
(mergand la locul unde traieste).
10. pe 07 Mar 2009 la 18:40 #Emil.

”Fiţi sfinţi căci Eu sunt sfânt”.-porunca lui Dumnezeu pentru toţi


oamenii…
11. pe 08 Mar 2009 la 20:40 #un_pacatos

DOAMNE AJUTA!

Scriu aceste randuri pentru a va informa ceea ce se petrece si in zona


marii Egee unde conflictele se pot izbucni oricand.

Am citit in ultimele zile informatii interesante,in special in ziarele sau


forumurile grecesti unde se pot afla multe lucruri interesante despre ceea
ce se intampla in grecia sau in lumea intreaga.

Pentru moment transcriu un mesaj scris in greaca pe un forum


ortodox(http://forum.christian-orthodox.gr/viewtopic.php?
f=2&t=141&start=5430) unde se dezbat multe probleme: Η ΑΔΕΛΦΗ
ΜΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΗΝ ΡΩΤΗΣΑ ΣΗΜΕΡΑ Κ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΗΡΘΕ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΝΤΟΛΗ
ΜΕΧΡΙ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟ ΑΠ ΟΤΙ ΣΥΝΗΘΩΣ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΑΥΤΟ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Cu ajutorul lui translate google ,am reusit sa traduc .
In acel mesaj spune ca un super-market foarte important din Grecia
,numit Sklavenitis(Un fel de Metro sau Carrefour in Romania) si-a marit
de 5 ori depozitul de alimente. Pentru inceput am crezut ca este normal
cand Pastele se apropie. Dar de 5 ori ?! cu o luna inainte de paste si mai
ales in criza asta financiara cand lumea cumpara din ce in ce mai putin…
In zilele trecute am citit in ziarele straine cum ca Turcia va organiza ,din
14 martie pana la 30 martie, exercitii militare impreuna cu alte 4 tari din
occident. In Grecia nu exista o zi in care un ziar sa nu scrie despre
problemele pe care le face Turcia Greciei. Este posibil ca acel
supermarket sa stie ceva si se pregateste pentru un eventual razboi intre
Grecia si Turcia.

Apoi un alt mesaj care spune ceva, mai ales dupa ce afli de decizia luata
de acel supermarket.http://troktiko.blogspot.com/2009/03/blog-
post_9557.html

Acolo spune ca Sambata,7 martie,adica ieri, au sunat sirenele anti-


rachete desi de la al doilea razboi mondial pana acum, in orasul Atena
sirenele nu au mai sunat.

Doamne Iisuse Hristoase ,Fiul lui Dumnezeu milueste-ne pe noi pacatosii


si Maica Domnului sa ocroteasca poporul roman si celelalte popoare
ortodoxe.
12. pe 09 Mar 2009 la 13:26 #NICULINA

Raportat la ce a scris, cel care se autointituleaza ,”un pacatos”…!


Poate nu mai rationez bine dar,imi este mai frica de actele biometrice
decat de un razboi nuclear! Pt ca la prima varianta este in joc sufletul
meu, pe cand la a doua doar trupul!
Numai bine!
13. pe 09 Mar 2009 la 14:10 #Magda

@NICULINA

Eu – in schimb – nu ma tem de razboiul nuclear cat de cel biometric; cel


‘nuclear’ te trimite fie in lumea dreptilor sau a pacatosilor (depinde! cum
te-a prins moartea: spovedit, impartasit, impacat cu lumea, cu tine
insuti, cu Dumnezeu…) in schimb cel biometric te trimtite in lumea
umbrelor si de-aici in Iad fiindca – in timp de pace – multi vor gasi
indreptatiri, motivatii – care mai de care – ce nu pot face pace cu sufletul
tau afierosit de la Botez lui Dumnezeu! Si-atata timp cat nu exista razboi
‘in afara’ cel dinlauntru – poate! – va ceda lesne privind drept ‘model’
ceilalti care vor dori sa fie ‘asezati’ in lumea asta, sa aiba ce sa aiba sa
manance ei, si copii lor!

Razboiul este infricosator dar…vorba lui Petre Tutea: ‘Eu cred că războiul
nu e făcut de oameni; e mult prea serios. Îl face Dumezeu. Cum ne dă si
cutremure, ne dă si război.’ iar in privinta noastra, a neamului nostri de
‘caldicei’ numai un razboi sau un cutremur – la scara larga – mai scoate
romanul din letargie si buna-placere… comoditate! Mi-ar fi placut – spre
exemplu – sa fim ca grecii sau ca macedo-romanii care, (tot vorba lui
Petre Tutea in dialog cu Marin Preda) erau adevarati! Adica: ‘ Mă întreba
Marin Preda cum era cu macedoromânii si i-am zis: domnule Preda,
macedoromânii nu sînt români, sînt super-români, români absoluti. Atît
de năpăstuti si goniti, au instinct national de fiară bătută. Iar eu si
dumneata pe lîngă ei, avem fortă domestică de rate. Măcăim. Am stat cu
macedoromâni în temnită. Îi băteau pînă îi omorau, dar nu declarau
nimic. Au o bărbătie perfectă.’ Ce mi-ar fi plactu sa fim si noi, ca natie
barbatosi, tari in credinta, neclintiti…
14. pe 09 Jun 2009 la 23:45 #Război întru Cuvânt » Vladica Antonie Marturisitorul despre
veacul rabdarii si veacul prigoanei

[...] Proorociile schimonahiei Nila – 10 ani de la adormire (6 martie):


“Mai intai de toate, rugaciunea!… [...]
15. pe 26 Jun 2009 la 04:50 #Război întru Cuvânt » Parintele Ioan Krestiankin (1910-
2006) despre totalitarismul european si despre “al optulea sinod”

[...] Proorociile schimonahiei Nila – 10 ani de la adormire (6 martie):


“Mai intai de toate, rugaciunea!… [...]
16. pe 20 Jul 2009 la 22:48 #Război întru Cuvânt » DESPRE EPOCA LUI ANTIHRIST SI
REVENIREA PROROCULUI ILIE, CA „AL DOILEA INAINTEMERGATOR AL VENIRII LUI
HRISTOS”
[...] Proorociile schimonahiei Nila – 10 ani de la adormire (6 martie):
“Mai intai de toate, rugaciunea!… [...]
17. pe 27 Jul 2009 la 22:48 #Război întru Cuvânt » EPISTOLA UNUI SFANT
CONTEMPORAN: “Pregatiti-va, dragii Bunelului, pregatiti-va…”

[...] Proorociile schimonahiei Nila: “Maica spunea că, la sfârşitul


vremurilor, în locul Petersburgului, va fi mare. Moscova parţial se va
prăbuşi, în subterana ei se află multe goluri. Iar când au întrebat-o
despre casa şi orăşelul în care locuieşte, ea a răspuns: [...]
18. pe 28 Jan 2010 la 12:15 #Război întru Cuvânt » “Sa nu ne ingaduim naivitatea, sa nu
dormim in opinci”. CLARIFICARI SI AVERTISMENTE NECESARE PRIVIND PROFETIILE SI
FALSELE PROFETII APOCALIPTICE

[...] “Domnul nu-i va parasi pe cei credinciosi Lui si-i va hrani in vremea
foamei…” [...]
19. pe 04 Mar 2010 la 21:06 #diana

@ lauretiu

parintele Arsenie Boca are multe profetii despre Romania.

@robert

parintele Iustin Parvu are darul inainte-vederii, si foarte multa lume


crede ca si parintele Arsenie Papacioc.
20. pe 04 May 2010 la 21:53 #Război întru Cuvânt » UN PETEC DIN CERUL INIMII AVVEI
SELAFIIL SIBERIANUL: “Avem nevoie de cat mai multa rugaciune!”

[...] Proorociile schimonahiei Nila: “Mai intai de toate, rugaciunea!” [...]


21. pe 07 Jun 2010 la 06:24 #Război întru Cuvânt » PARINTELE DIONISIE IGNAT DESPRE
VREMURILE DIN URMA SI ANTIHRIST (III): “Sa facem rabdare si sa ne pregatim, mai
cu seama noi, poporul român!”

[...] Proorociile schimonahiei Nila: “Mai intai de toate, rugaciunea!” [...]


22. pe 13 Jun 2010 la 19:09 #Război întru Cuvânt » Omilia Mitropolitului Augustin despre
ADORAREA MAMONEI SI INCREDINTAREA IN MANA LUI DUMNEZEU
[...] MAICA NILA: “Domnul nu-i va parasi pe cei credinciosi Lui si-i va
hrani in vremea foamei&#8230… [...]
23. pe 16 Jun 2010 la 14:33 #Război întru Cuvânt » Sfaturi duhovnicesti de la MAICA
MACARIA (†11 iunie 1993): “ORICE S-AR INTAMPLA, ROAGA-TE INTOTDEAUNA
DOMNULUI, NU LUA IN SEAMA NIMIC ALTCEVA!”

[...] Proorociile schimonahiei Nila: “Mai intai de toate, rugaciunea!” [...]


24. pe 17 Jun 2010 la 19:22 #Război întru Cuvânt » Din cuvintele prorocesti ale Cuvioasei
schimonahii Macaria: “CURAND TOATE VOR VENI UNA DUPA ALTA. DOMNUL STIE CUM
SA-I ASCUNDA PE AI SAI”.

[...] Proorociile schimonahiei Nila: “Mai intai de toate, rugaciunea!” [...]


25. pe 25 Jun 2010 la 04:41 #Război întru Cuvânt » Avva Efrem Vatopedinul: “ATAT CAT
AVETI PUTERE, IUBITI RUGACIUNEA!”

[...] Proorociile schimonahiei Nila: “Mai intai de toate, rugaciunea!” [...]