Sunteți pe pagina 1din 11

Întrebări visate:

1. În funcție de de specificul stimulului, care a declanșat procesul gândirii, produsele pot fi


diverse și au:
a.trasaturi proprii
b.trasaturi individuale
c.trasaturi comune
2. Reprezentările picturale au un caracter:
a. LAbstract
b. Intuitiv-concret
c. Specific
3. Dpdv al persistentei in timp, produsele gândirii se pot împărți în:
a. Produse pt uzul ulterior
b. Produse pentru uzul imediat
c. Ambele variante sunt corecte
4. Constituirea imaginilor-reprezentari se realizează:
a. Doar in unele cazuri spontan
b. Atât spontan,cât și în cadrul unui proces de învățare
c. In totalitate spontan
5. Ombrandene evidențiată urm. funcții ale limbajului:
a. Afectivă,ludica.practica,reprezentațională și dialectica
b. Poetica,fatică și emotiva
c. Funcția referențială,fonetic-intentionala, metalingvistică.
6. Cele 3 funcții ilustrate de Buhler sunt:
a. Poetica, fatică, emotiva
b. Afectivă,fonetic-intentionala,meta-lingvistica
c. Expresiv-emotionala,conativă,referențială.
7. Ce exprima fidelitatea memoriei:
a. Fidelitatea amintirilor trăite în trecut
b. Raportul de corespondență structurala între materialul memorat initial și cel care se
păstrează la un moment dat
c. Calitatea memoriei vizuale
8. Funcția dialectica:
a. Constă în utilizarea formală a limbajuluicare se centrează pe formarea si desfacerea
combinațiilor simbolice
b. Are rolul de a declanșa,facilita si de a conduce acțiunea colectivă,prin colaborare sau
rivalitate
c. Produce subiectului o stare specifica de plăcere,relaxare de satisfacție.
9. După extensiune sau sfera de aplicabilitate,operațiile gândirii se pot împărți în 2 categorii
corelative:
a. General- fundamentale și particulare specific
b. Nici o varianta
c. Formale închise și deschise
10. Experimentul de laborator este controlat de:
a. Variabila obiectivă
b. Cercetător
c. Variabila dependenta
11.pentru că un test sa fie fidel,este necesar că valoarea acestui coeficient sa fie:
a. 0.70
b. 0.90
c. 0.95
12. Durata unei reprezentări varianta în funcție de:
a. Structura unei acțiuni
b. Timpul de integrare al scenei unei acțiuni sau activități
c. Intensitatea,semnificația și gradul de familiaritate
13. În funcție de stimulii care a declanșat procesul gândirii, produsele pot fi diverse și trăsături
comune:
a. Interiorizarea și caracterul ideal
b. Exteriorizarea și caracterul ideal
c. Interiorizarea și caracterul material
14. Intensitatea și pregnantă iluziilor optico-geometrice depind de:
a. Particularitățile psihoindividuale ale subiectului
b. Deformarea liniilor curbe
c. Augmentarea elementelor sau obiectelor mai mari.
15. Caracterul legăturii designative este f important pentru:
a. IiModelul informațional
b. Definirea reprezentării
c. Urmele percepției
16. Gândirea nu urmează o traiectorie unica și liniara, ea pune in evidenta:
a. Forma de procesare inductivă și deductivă
b. Forma de procesare deductivă și analogica
c. Forma de procesare inductivă,deductivă și analogica
17. După gradul de complexitate , reprezentările se împart în:
a. Totale și parțiale
b. Simple și complexe
c. Reprezentări ale memoriei și ale imaginației
18. Leziuni la nivelul zonei asociative ale lobilor occipital determina pierderea:
a. Timbrului vocal
b. Percepției interpersonale
c. Capacitatea de recunoaștere a cuvintelor
19. Reprezentările generate din memorie și derivate din percepție au un caracter:
a. Perceptiv
b. Subiectiv
c. Intuitiv
20. În percepția spațiului, o importanta adaptativă deosebita o are:
a. Factorii predispoziții Ali ai personalității
b. Perfecțiunea mecanismelor perceptive
c. Discriminarea și evaluarea raporturilor și pozitiilor.
21. Cercetările au arătat că psihoticismul, ca dimensiune a personalității identificată de Eysenck
,nu are o distribuție statistica normala:
a. Truse
b. False
22. Teoria lui Jung cu privire la personalitate poarte denumirea de "psihologie analitica",in timp
ce teoria lui Adler "psihologia individuala".
a. Truse
b. False
23. Nu toate teoriile psihanalitice privind explicarea personalității,abordează inconștientul că
fiind o sursa de instincte.
a. Truse
b. False
24. Definirea inteligenței că fiind abilitatea individului de adaptare la situații noi,evidențiază
inteligența că sistem complex de operații.
a. Truse
b. False
25. Spre deosebire de Allport, Cattel considera trăsatura de personalitate că fiind centrala in
descrierea si explicarea acesteia.
a. Truse
b. False
26. Temperamentul sangvinic este productiv în activități intelectuale de:
a. De scurta durata
b. Intense și durabile
c. De lunga durata
d. Solicitante și persistente
27. Perseverența și fermitatea sunt trăsături de caracter:
a. Motivaționale
b. Volitive
c. Intersubiective
d. Morale
28. Conform modelului cercurilor concentrice, trăsăturile cardinale sunt dispuse:
a. Liniar
b. Central
c. Piramidal
d. Periferic
29. Teoria elaborată de Eysenck, cu privire la personalitate se încadrează la teorii:
a. Neopsihanalitice
b. Psihanalitice
c. Umaniste
d. Factoriale
30. Abordarea ineista a aptitudinilor a fost elaborată de:
a. Eysenck
b. Galton
c. Zazzo
d. Thorndyke
31. Abordarea nomotetică și idiografică de studiere a personalității a fost evidențiată de:
a. Cattell
b. Lamiell
c. Allport
d. James
32. Cercetările lui Pavlov au evidențiat că tipul temperamental este condiționat de:
A. Mobilitatea proceselor nervoase
B. Forța proceselor nervoase
C. Echilibrul proceselor nervoase
D. Durata proceselor nervoase
a. A+B+C
b. C+D
c. B+C+D
d. A+B
33.Factorul "s' de inteligenta este:
a. Comun tuturor activităților
b. Specific factorilor de grup minori
c. Specifici anumitor activități
d. Specifici factorilor de grup majori
34.Atitudinile caracteriale sunt:
a. Stabile
b. Contextuale
c. Circumstanțiale
d. Fluctuante
35. Termenul folosit de Cattell pentru a evidenția cel mai bine diferențele dintre oameni,este cel
de:
a. Trăsătura
b. Ereditate
c. Construct
d. Factor
36.conceptul de anxietate fundamentală a fost introdus de:
a. Horney
b. Freud
c. Adler
d. Jung
37. Kelly descrie personalitatea in termeni de:
a. Motive
b. Factori
c. Trăsături
d. Constructe personale
38. Trăsătura de personalitate în concepția lui Allport:
A.Sunt reale
B.sunt noțiuni abstracte
C.pot fi demonstrate empiric
D.Nu pot fi demonstrate empiric
a. B+D
b. A+D
c. B+C
d. A+C
39.valorificarea maximală a aptitudinilor și a temperamentului se realizează prin intermediul:
a. Caracter
b. Inteligenta
c. Motivație
d. Creativitate
40.caracterul se evidențiată și manifesta în situații:
a. Neobișnuite
b. Nefamiliare
c. Naturale
d. Sociale
41. Într-un experiment, grupul de control este grup martor ce servește la compararea
rezultatelor și asupra căruia nu acționează variabila dependenta.
a. Truse
b. False
42. In sens larg, prin testarea psihologica se înțelege doar administrarea de teste psihologice și
interpretarea rezultatelor, in scopul evaluării și diagnozei psihice.
a. Truse
b. False
43. Fidelitatea unui test ne indica daca diferențele individuale obtinute cu ajutorul lui sunt sunt
determinate de diferențe reale între subiecți sau sunt efectul unor factori externi, variabili.
a. Truse
b. False
44. Persoanele cu scoruri mari la trăsătura neuroticism se caracterizează printr-o tendința
puternica spre variabilitatea timpilor de reacție.
a. Truse
b. False
45.pentru calcularea validității predictive a unui test este necesara obținerea scorurilor la criteriu
aproximativ în același timp cu cele ale testului ale testului de la un eșantion de populație
selectat.
a. Truse
b. False
46. Cauzele erorii de măsurare in testările psihologice pot fi:
A.starea de oboseala
B.forma de prezentare a testului
C.personalitatea celui testat
D.mediul in care are loc testarea
a. A+C+D
b. Toate
c. A+B+C
d. A+B+D
47. Variabila independentă se poate manipula prin urm moduri:
A.manipularea stimulului de către cercetător
B.manipularea consemnului
C.manipularea indicatorilor fiziologici
D.folosirea complicilor
a. A+B+C
b. Toate
c. A+B
d. A
48. Testul non verbal de inteligenta generala Dearborn este constituit din cate probe:
a. 16
b. 17
c. 15
d. 14
49. Standardizarea unui test trebuie sa se realizeze sub urm aspecte:
A. A stimulilor prezentați
B. A instrucțiunilor date subiecților
C. Modul de cotare a reactilor
D. A asemănărilor dintre evaluatorii care aplică testul
a. A+B+C
b. B+C
c. Toate
d. B+C+D
50.testul non verbal de testare a inteligenței Deaborn evaluează activitățile:
A. Cognitive
B. Emoționale
C. Motorii
D. Perceptiv-senzoriale
a. A+D
b. A+C+D
c. C+D
d. A+B+C
51. Copiii cu un bun Control Voluntar se caracterizează prin:
A. Pot vorbi cu voce joasă atunci când li se cere
B. Își pot păstra ușor echilibru
C. Pot rezista tentațiilor
D. Sunt buni la jocul de genul un, doi , trei,la perete stai
a. A+B+C
b. A+C+D
c. C+D
d. A+B+D
52.in cazul designerilor experimentale intersubiecti pot apărea urm erori:
A. Erori de selecție
B. Moartea experimentală
C. Efectul compensării
D. Efectul completării
53.impulsivitatea de asteptare depinde de interacțiunile dintre următoarele formațiuni ale
creierului:
a. Cortexul prefrontal și lobul parietal
b. Cortexul prefrontal, amigdala, hipocamp și corpi striati ventrali
c. Cortexul prefrontal, amigdala și hipocamp
d. Cortexul prefrontal, amigdala,hipocamp și hipotalamus
54. Când a apărat prima data primul test formal de inteligenta-scala Binet Simon:
a. 1881
b. 1916
c. 1908
d. 1905
55.Dezavantajele folosii chestionarelor cu întrebări închise sunt urm.:
A. Sugestibilitatea răspunsurilor
B. Neindicate in studiul fen sociale complexe
C. Prezintă păreri preconcepute ale evaluatorilor
D. Necesita eșantioane mai mari de subiecți
a. A+B+C
b. A+C
c. A+B
d. A+B+C+D
56.selectia subiecților pentru un studiu se face prin urm randomizari:
A. Randomizarea simple
B. Randomizarea statificata
C. Randomizarea multifazica
D. Randomizarea multipla
a. A+B+C
b. Toate
c. A+B+D
d. A+B
57. Variabila temperamentala relationata cu dezvoltarea atentiei executive denumita Efort
Voluntar reprezinta:
a. Abilitatea de a inhiba răspunsuri dominante cât și cele nedominante
b. Abilitatea de a inhiba un răspuns dominant în vederea executării unuia nedominante
c. Abilitatea de a domina un răspuns nedominante în vederea executării unuia dominant
d. Abilitatea de a se mobiliza la nevoie în vederea finalizării unei sarcini.
58. Cine a fondat antropometria care a stat la baza psihologiei diferențiale care are că obiect de
studiu diferențele cognitive și comportamentale dintre indivizi:
a. Cattel
b. Terman
c. Galton
d. Binet
59. Care dintre urm a fost primul test psihologic non verbal:
a. Stanford Binet
b. Army Alpha
c. Army Beta
d. Matricole progresive Raven
60. Chestionarele cu întrebări deschise au timp avantaje:
A. Înlesnesc angajarea în sarcina a subiecților
B. Lasă subiectului libertatea exprimării cat mai personale
C. Permit aplicarea chestionarelor cu mai mulți itemi
D. Permit aprecierea corectitudinii gramaticale
a. A+B
b. Toate
c. A+B+C
d. B+D
61. Următoare afirmații sunt adevărate despre halucinațiile auditive:
A. Ocupă locul I că frecvența in practica psihiatrica, in rândul adulților
B. Sub aspectul complexității sunt elementare, comune,complexe
C. Bolnavul percepe executarea unor mișcării impuse
D. Apar în spațiul subiectiv, pacienții vad cu ochii minții.
a. B+C
b. A+D
c. A+B
d. C+D
62. Perseverarea presupune persistenta executării unui gest deși situația nu o mai cere
a. Truse
b. False
63. Halucinațiile interoceptive pot apărea:
A. Femei tinere cu simptomatologie polimorfa isteriforma
B. Indivizi normali în stări de surmenaj
C. In schizofrenie, cu fenomene de automatism mintal
D. In cadrul tulburărilor de personalitate antisocială
a. A+D
b. A+C
c. B+D
d. B+C
64. Idea deliranta de grandoare este apărută pe un fond depresiv

a. Truse
b. False
65. Jargonifazia înseamnă:
a. Afazie mixta
b. LoSituația în care, pe un discurs normal sunt inserata in mod repetat unele cuvinte
c. Disoluție semantică
d. Impresia că pacientul se exprimă într-o limbă creata de el.
66. Teoria lui R. Cloninger este o abordare modernă a temperamentului.
a. True
b. False
67. Sistemul BAS ( J. Grey):
a. Se centrează pe motivații de evitare
b. Ii face pe oameni insensibili la pericole
c. Ii face pe oameni insensibili la recompense
d. Se centrează pe motivații de abordare a mediului
68. Scala clasica Binet Simon 1911:
a. Permite clasificarea ierarhică a copiilor normali după criteriul reușitei.
b. Identifică copiii cu retard
c. Măsoară inteligența emoțională
69. Oamenii cu IQ ridicat apaleaza spontan la raționamentul dijunctiv
a. True
b. False
70. Testul Matricelor progresive Standard este un test omogen de atenție concentrata
a. True
b. False
71. Între numărul novelor ierarhice și compenta manageriala exista o relație:
a. De bidirecționale
b. Invers proporțională
c. De suprapunere
d. Direct proporțională
72. Cercetările arată că dpdv cantitativ,rezultatele sunt superioare la un stil autoritarist, mai
scăzute la cel democratic și cel mai scăzut la un stil lassser fair.
a. True
b. False
73. Treapta ierarhică este ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe :
a. Verticala
b. Orizontala
c. Ascendente
d. Descendente
74. Grupuri verticale includ persoane a caror poziție în structura organizatorica formale sunt
situate pe același structuri ierarhice
a. True
b. False
75. Dintre particularitățile adhocrației nu face parte:
a. Prăbușirea ierarhiei
b. Tranziență
c. Ordinea
d. Mobilitatea
76. Satisfacția trebuințelor de autorealizare se face prin încredințarea unor slujbe un cu mare
potențial ……
a. Salarial
b. Supervizor
c. Creativ
d. De control
77. Grupul formal are drept scop…..
a. Dinamica indivizilor
b. Stabilitatea colectivă
c. Satisfacția membrilor
d. Profitabilitatea către societate.
78.membrii echipei de munca exercita o responsabilitate comuna sau împărțită asupra…...final.
a. Rezultatului
b. Interesului
c. Grupului
d. Termenului
79. Indivizii utilizează echipele,grupurile, comitetele pentru a-și satisface trebuintele……
a. Pentru semnalarea motivului
b. Pentru atingerea scopului
c. Sociale de dezvoltare
d. Sociale de afiliere
80. Conform teoriei lui McClelland persoanele care au puternice nevoi de…….au dorința de a
stabili contacte interpersonale amicale.dorinta de a fi plăcuțe de alții, evitarea relațiilor
competitive.
a. De realizare
b. Autodezvoltare
c. Afiliere
d. Putere
81. Pornind de la teoria psihogenezei operațiilor intelectuale, J Bruner a formulat teoria generic-
cognitiva, in cadrul acestei teorii el prezintă mecanismele/posibilitățile prin care individul
cunoaște lumea. Care sunt aceste mecanisme:
a. Asimilarea, acomodarea și adaptarea
b. Modalitatea activa, pasivă și asociativa
c. Interiorizarea și exteriorizarea actiunilor
d. Modalitatea activa, iconica,simbolică
82. Studiile asupra învățării au dovedit că relația dintre intensitatea motivatiei și nivelul
performanței depinde,printre altele de complexitatea sarcinii pe care elevul o are de îndeplinit.
Cum evoluează acesta relație în cazul sarcinilor simple,repetative:
a. Creste intensitatea motivatiei, scade performanta
b. Creste intensitatea motivatiei, creste performanta
c. Scade intensitatea motivatiei, creste performanta
d. Scade intensitatea, scade performanta
83. Jean Piaget considera ca operațiile mintale se nasc prin interiorizarea acțiunilor reale.cum
se numește aceasta teorie a lui J. Piaget
a. Teoria psihogenezei operațiilor intelectuale
b. Teoria generic-cognitiva
c. Teoria organizatorilor cognitivi
d. Teoria conexionista a operațiilor intelectuale
84. In literatura de specialitate se regăsesc diverși termeni care sa se apropie de cel de
devianta scolara. Care sunt aceștia
a. Tulburare de învățare
b. Delicventa
c. Indisciplina,deviere de conduită
d. Opozitionism,deficite de atenție
85.activitatile de consiliere educațională se realizeaza prin diferite strategii.care sunt strategiile
adecvate unor intervenții eficiente in consilierea educațională
a. Strategii de tip prelegere
b. Strategii interactive
c. Strategii terapeutice
d. Strategii de predare/invatare tradiționale
86. Teoria lui Holland stabilește 6 tipuri de personalitate și 6 tipuri de medii de munca. Cate
tipuri de personalite ii poate corespunde unui individ
a. Unul sau doua
b. 6
c. 3
d. Unul, doua sau toate 6
87. O topica importanta in consilierea educationala se referă la cunoașterea de sine și
imaginerea de sine.ce reprezintă Eu-l fizic că parte a imaginii de sine
a. Dezvoltarea,integrarea și acceptarea propriei corporalități
b. Modul de percepției a propriului potențial
c. Valorile și jaloanele existențiale ale persoanei
d. Modul de receptare si structurare a conținuturilor informaționale despre sine și lume
88. Consilierea educațională reprezintă procesul de orientare-invatare care se adresează
subiecților educaționali și partenerilor educaționali ai acestora, cu scopul depășirii dificultăților
educationale. Din această perspectivă . Din această perspectivă cărui palier i se adresează
consilierea educațională
a. Eu-l tulburat
b. Eu-l inconștient
c. Eu-l subconștient
d. Eu-l conștient
89. Teoria lui Holland stabilește existenta a 6 medii de munca. Care dintre acestea are
caracteristici precum: direcționarea și convingerea celorlalți, interes pentru control și planificare.
a. Mediul convențional
b. Mediul interprinzator
c. Mediul realist
d. Mediul social

S-ar putea să vă placă și