Sunteți pe pagina 1din 7

Grile sociologie

1. Cunoaterea comun este: a. generalizant b. esenial c. necritic d. logic e. raional 2. Serendipiditatea se definete ca un fapt: a. experimental b. prevzut c. aberant d. ateptat e. logic 3. Sociologia trebuie sa fie: a. angajat idelologic b. neutr axiologic c. dependent spirit colectiv d. dependent spirit timpului e. implicata politic 4. Empiria definete: a. domeniul teoriei b. domeniul valorilor c. domeniul faptelor d. domeniul ideilor e. domeniul bunurilor 5. Limbajul sociologiei e: a. strict teroretic b. strict empiric c. strict natural d. strict specializat e. strict convenional 1 6. Sociologia e tiina: a. global b. particular c. de ramur d. global i particular e. abstract 7. Formula omul e lup pentru oameni aparine: a. iluminismului b. umanismului c. contractualismului d. marxismului e. structualismului 8. Sinuciderea este (dup Durkheim): a. fapt ideologic b. fapt axiologic c. fapt sociologic d. fapt teoretic e. fapt analogic 9. Expresia eului in conduit este (George Herbert Mead): a. cultural b. politic c. religioas d. moral e. juridic 10. Litosfera cuprinde: a. atmosfera b. fauna c. flora d. forme relief

e. retea hidrografica 11. Funcia endodermic const n: a. repartiie b. prelucrare c. schimb d. consum e. circulaie 12. Aculturaia este: a. constrngere b. imitaie c. educaie d. adaptare motivat e. prohibiie 13. Personalitatea de baz are ca element definitoriu: a. morala b. arta c. tiina d. religia e. tradiia 14. Memoria colectiv reprezint: a. suma memoriilor individuale b. memoria societii c. suma tradiiilor d. suma motivaiilor e. spiritul timpului 15. Diviziunea muncii e surs de : a. conflict b. individualizare c. solidarizare d. anomie e. discriminare 2 16. Specializarea produciei de valori duce la o viziune a societii: a. prelogic b. logic c. diferit perceptiv d. sintetic e. analitic 17. Valorile morale au caracter: a. raional b. istoric c. peren d. impus e. codificat 18. Conceptul de ordine social implic perspectiva: a. funcionalist b. determinist c. materialist d. contractualist e. nihilist 19. Simbolul este: a. un fenomen real b. un substitut al societii c. reprezentare a societii d. proiecie ideal e. construcie logic 20. Realitatea social se definete prin: a. resurse naturale b. individualiti c. grupuri sociale d. activiti sociale

e. tehnici de gndire 21. Socializarea este: a. interaciune b. umanizare c. maturizare d. modelare e. comunicare 22. Distana social marcheaz: a. solidaritate social b. difereniere social c. gradul de socializare d. diviziunea muncii e. gradul de ocupare n munc 23. Statusul definete: a. drepturile individului b. ndatoririle individului c. integrarea individului d. personalitatea individului e. educaia individului 24. Rolul este: a. model cultural b. ierarhie social c. proces social d. instituie social e. model structural 25. Grupul mic se definete ca fiind: a. fortele sociale existente b. clasa social din care face parte c. structura ierarhic i funcional d. rolul institutiilor e. naionalitatea membrilor 26. Moralul de grup se definete prin: a. ierarhia grupului b. sentiment de noi c. identificarea cu instituia d. mndria de a aface parte din grup e. cunoaterea scopuluide grup 27. Situaia interpersonal e funcional atunci cnd este: a. definit b. structurat c. integrat d. dinamic e. stabil 28. Caracteristica principal a grupului mic: a. mrimea b. opinia comun c. interaciunea de durat d. nemijlocirea e. simpatia 29. Tendina individului in grupul mic este spre: a. cunoatere b. observare c. msurare reciproc d. referire e. autodefinire 30. Forele din grup sunt: a. echilibrate b. inegale c. nelimitate d. centripete e. formale 3

31. Teleelementul este: a. atracie reciproc b. respingere reciproc c. unitate informaional d. unitate preferenial e. unitate individual 32. Scorul reprezint: a. poziia ierarhic oficial b. suma opiunilor teleelementare c. suma respingerilor d. suma atraciilor e. poziia de drept 33. Cmpul grupului e constituit din: a. mediul imediat al grupului b. mediul social al grupului c. mediul natural al grupului d. grupul i mediul imediat e. grupul nsui 34. Nivelul analitic al cercetrii conine: a. reconstrucia imaginar b. analiza funcional c. analiza comparativ d. analiza logic e. cercetarea forml 35. Regulile analizei cauzale sunt: a. regula obiectivitii b. regla simplificrii c. regula rezidurilor d. regula delimitrii faptului e. regula imanenei

36. Metoda familiaritii empatetice presupune: a. simpatia b. antipatia c. participarea d. nonparticiparea e. dispoziia 37. Reconstrucia imaginar presupune: a. inferena inductiv b. deducia c. retrirea d. analiza cauzal e. analiza scopurilor 38. Metodologia este: a. suma metodelor b. suma teoriilor c. teoria metodelor d. naliza scopurilor e. analiza cauzelor 39. ntre elementele unei metode se afl: a. planul de cercetare b. plasticitatea metodei c. schema conceptual d. regulile de aplicare e. interschimbabilitatea 40. Aplicarea metodei presupune: a. obinerea unor rezultate b. coeren logic i continuitate c. discontinuitate n condiii date d. construcia unui domeniu de cercetare e. rigiditate

41. Tehnicile sunt: a. independente b. supraordonatoare c. subordonate ipotezei d. neutre e. definitive 42. Eantionarea presupune: a. parte oarecare a populaiei studiate b. populaia studiat n ansamblu c. alegere ntmpltoare d. alegere efectiv e. alegere subiectiv 43. Populaia se definete ca: a. populaia de referin b. populaia de cercetat c. populaia selectat din cercetare d. ansamblul populaiei cercetate e. segmentul reprezentativ al unei populaii 44. Interviul are ca trsturi: a. rolurile ireversibile b. rolurile reversibile c. statusurile definite d. statusurile informale e. limbajul 45. Interviu structurat permite: a. libertatea subiectului b. libertatea cercettorului c. surprinderea spontaneitii d. formalizarea maxim e. focalizarea maxim

46. Chestionarul autoadministrat este: a. remis individual b. remis colectiv c. ghidat d. neformalizat e. semistandardizat 47. ntrebrile nchise se caracterizeaz prin: a. rspunsuri greu de codificat b. formulri ambigue c. surprinderea rspunsului pe ansamblu d. precodificarea rspunsului e. dezechilibru n formulare 48. ntrebrile sond sunt: a. factologice b. atitudinale c. instrumentale d. de filtrare e. de opinie 49. ntrebrile indirecte cer: a. delimitarea factologic b. declanarea mecanismelor de protecie c. expunerea observaiei d. ascunderea inteniilor e. definirea obiectivelor 50. Scalele sunt: a. ierarhice b. informale c. logice d. raionale e. noionale

51. Tehnicile iterative presupun: a. utilizarea metodelor diferite b. utilizarea tehnicilor diferite c. reiterarea cercetrii d. cercetarea documentar e. proiectarea altor cercetri 52. Analiza de coninut este: a. experimental b. factologic c. calitativ d. liber e. scalat 53. Lansarea cercetrilor presupune: a. abstragerea b. parialitatea c. precizia d. obiectivitatea e. subiectivitatea 54. Ipotezele sociologiei sunt: a. proiecii generale b. previziuni aleatorii c. interogaii factuale d. proiecii formale e. previziuni alternative 55. Stabilirea modelului conceptual presupune: a. delimitarea faptului b. organizarea abstract a faptelor c. regruparea concret a afaptelor d. testarea tehnicilor e. evaluarea metodelor

56. Alegerea indicatorilor presupune: a. delimitarea sferei conceptuale b. despicarea dimensiunilor conceptului c. verificarea prealabil a a tehnicilor d. analiza cantitativ e. analiza calitativ 57. Verificarea prealabil presupune: a. investigaia exploratorie b. culegerea datelor c. cercetare transversal d. interpretarea datelor e. alaborarea raportului final 58. Monografia e o metod: a. de proiectare b. de laborator c. de teren d. de testare e. de interpretare 59. Observaia indirect este: a. participant b. nonparticipant c. experimental d. nonreactiv e. de teren 60. Definiiile operaionale sunt: a. concepte particulare b. indicatorii conceptelor c. proprieti ale conceptelor d. delimitri conceptuale e. definiii teoretice

61. Codificarea presupune: a. intabularea b. interpretarea c. standardizarea d. nuanarea e. cuantificarea 62. Studierea narativului e o: a. prospecie b. reprospecie c. retrodicie d. proiecie e. predicie 63. Experimentul este: a. observaie limitat b. observaie provocat c. observaie continu d. observaie ritmic e. observaie de teren 64. Martorii privilegiai sunt: a. un eantion pentru pretesting b. grupul de specialiti ai cercetrii c. eantionul de rezerv d. judectorii rezultatelor cercetrii e. populaia de referin