Sunteți pe pagina 1din 17

1.

Sociologia pe care o practicam fiecare dintre noi in viata de zi cu


zi, poarta numele de:
a)sociologie stiintifica
b)sociologie empirica
c)sociologie spontana
d)sociologie complementara
R=c
2.Sociologia bazata pe simtul comun:
a)are un caracter stiintific
b)are un caracter enciclopedic
c)are un caracter nedeterminat
d)nu exista
R=b
3.unoasterea spontana este:
a)de orginte marxista
b)o cunoastere stiintifica
c)contradictorie si limitata
d)riguroasa
R=c
!."flat in actiuni de grup, omul are o capacitate mai #####. de a
gandi in modobiectiv si coerent.
a)redusa
b)dezvoltata
R=a
$.Recunoasterea de catre oamenii de stiinta ca exista o lume reala,
independenta de subiectul observator, ca faptele observate sunt
reale si nu un produs al mintii observatorului, poarta numele de:
a)principiul cognoscibilitatii
b)principiul determinismului
c)principiul fatalismului
d)principiul realismului
R=d
%.&bservatia stiintifica #### presupune faptul ca observatorul
trebuie sa prezintelucrurile asa cum sunt ele, fara omisiuni si fara
exagerari.
a)precisa
b)riguroasa
c)sistematica
d)obiectiva
R=b
'.(n excelent astronom poate fi un observator mediocru sau total
incompetent indomeniul fiziologiei umane. "cest fapt presupune ca:
a)observatia stiintifica trebuie sa fie efectuata de persoane calificate
b)observatia stiintifica trebuie sa fie consemnata
c)observatia stiintifica trebuie sa fie realizata in conditii controlabile.
d)observatia stiintifica trebuie sa fie aprobata de factorul legislativ
R=a
).Sociologia poate fi definita ca:
a)studiul peiorativ al societatii
b)studiul pragmatic al societatii
c)studiul stiintific al societatii
d)studiul de masa al societatii
R=c
*.(na dintre cele mai importante functii ale sociologiei este cea:
a)+conomica
b)politica
c)de punere in plan secund a faptelor sociale
d)de explicare a faptelor sociale
R=c
1,."paritia sociologiei ca stiinta a avut loc in secolul:
a)al -.//0lea
b)al -.///0lea
c)al -/-0lea
d)al --0lea
R=c
11.1ondatorul sociologiei ca stiinta este considerat a fi:
a)2arl 3arx
b)"uguste omte
c)+mile 4ur56eim
d)4imitrie 7usti
R=b
12.(n exponent de seama al perspectivei evolutioniste in sociologie
este:
a)"uguste omte
b)2arl 3arx
c)7eorg Simmel
d)8erbert 9lumer
R=a
13.:rincipalul initiator al perspectivei conflictualiste in sociologie
este:
a)4imitrie 7usti
b)8erbert Spencer
c)2arl 3arx
d)+mile 4ur56eim
R=c
1!.are dintre urmatoarele variante ;( exista ca ramura
specializata a sociologiei<
a)sociologia artei
b)sociologia veterinara
c)sociologia comparativa
d)sociologia pacii si razboiului
R=b
1$.are dintre urmatoarele variante este corecta din punct de
vedere al cronologiei etapelor unei cercetari sociologice<
a)studiul bibliografiei problemei = formularea ipotezelor = stabilirea
problemei destudiat = determinarea populatiei de studiat
b)formularea ipotezelor = studiul bibliografiei problemei =
determinarea populatiei destudiat = stabilirea problemei de studiat
c)determinarea populatiei de studiat = formularea ipotezelor =
stabilirea problemei destudiat = studiul bibliogarfiei problemei
d)stabilirea problemei de studiat = studiul bibliografiei problemei =
formularea ipotezelor = determinarea populatiei de studiat
R=d
1%.:roblematica esantionarii face parte din etapa cercetarii
sociologice numita:
a)stabilirea problemei de studiat
b)determinarea populatiei de studiat
c)colectarea datelor
d)analiza rezultatelor
R=b
1'.are dintre urmatoarele metode si te6nici de cercetare ;( este
specifica sociologiei<
a)observatia
b)experimentul
c)analiza documentara
d)maieutica
R=d
1).Sc6ema comunicarii fundamentata pe intrebarile : cine spune<,
ce spune<, cui spune<,cum spune<, cu ce scop spune<, cu ce
rezultate<, apartine lui:
a)"uguste omte
b)/oan 3i6ailescu
c)8arold >as?ell
d)/oan 4ragan
R=c
1*.###. studiaza mici unitati sociale, precum un grup, o
comunitate, o organizatie.
a)microsociologia
b)macrosociologia
c)etnosociologia
d)psi6osociologia
R=a
2,.omparatic cu alte stiinte, sociologia este:
a)relativ batrana
b)relativ tanara
R=b
21.&bservatia### se bazeaza pe date statistice colectate in
scopuri generale sau in scopul efectuarii cercetarii.
a)participativa
b)calitativa
c)impresionistica
d)cantitativa
R=d

22.are dintre urmatoarele variante ;( este corecta<
a)anc6eta pe baza de c6estionar
b)anc6eta pe baza de interviu
c)anc6eta pe baza de experiment
R=c
23.and este utilizata cel mai des te6nica analizei documentare<
a)atunci cand cercetatorul nu are acces direct la realitatile sociale
pe care intentioneazasa le studieze
b)atunci cand cercatatorul nu dispune de fonduri suficiente pentru a
recurge la o alta te6nica de cercetare
c)atunci cand cercetatorul foloseste metoda anc6etei pe baza de
interviu
d)te6nica analizei documentare nu este specifica sociologiei
R=a
2!.and se utilizeaza, de regula, o singura te6nica de cercetare<
a)in cercetarile cu scopuri teoretice
b)in cercetarile de mare complexitate
c)in cercetarile cu o finalitate practica, imediata
d)in cercetarile ex6austive
R=c
2$.are dintre urmatoarele variante ;( este o componenta ideala a
culturii<
a)credintele
b)valorile
c)simbolurile
d)locuintele
R=d
2%.1ormulele de adresare catre parinti sunt, in inteles sociologic:
a)simboluri
b)rituri
c)norme
d)moravuri
R=c
2'./n societatile industriale:
a)riturile religioase sunt mai importante ca niciodata
b)s0au multiplicat riturile profane
c)sunt foarte minutios elaborate riturile de trecere
d)riturile au o functie sociala generalizata
R=b
2).>imba@ul:
a)este totuna cu limba Ade regula cea materna)
b)este innascut
c)odata insusit, semnifica nasterea omului ca fiinta sociala
d)este o regula sociala ce specifica comportamentele de adoptat in
situatiile date
R=c
2*.;u traversam strada pana cand nu se aprinde o lumina verde.
/nseamna ca respectam:
a)un rit
b)o traditie
c)o norma
d)un tabu
R=c
31.& persoana care umbla neingri@ita, murdara, este considerata
nesimtita in virtutea:
a)unui simbol
b)unui morav
c)unei traditii
d)unei norme
R=b
32.Simbolurile, riturile, limba@ul, normele, traditiile sunt considerate
ca fiind elementeale:
a)sociologiei
b)societatii
c)culturii
d)valorilor
R=c
33.:ro6ibitiile fata de violarea anumitor moravuri poarta numele de:
a)simboluri
b)norme
c)traditii
d)tabu0uri
R=c
3!.Reglementarea prin norme atinge forta maxima in cazul:
a)legilor
b)tabu0urilor
c)moravurilor
d)valorilor
R=a
3$.##.. sunt idei abstracte despre ceea ce este dezirabil, corect si
bine sa urmareasca ma@oritatea membrilor unei societati.
a)normele
b)legile
c)valorile
d)cutumele
R=c
3%.are dintre urmatorii termeni ;( este corect din punct de vedere
al intelegerii sociologice a culturii<
a)subcultura
b)contracultura
c)universaliile culturale
d)etnoxenocentrismul
R=c
3'.Relativismul cultural presupune:
a)abandonarea de catre cercetator a propriilor standarde morale
b)aprecierea unei trasaturi culturale numai prin referire la cultura in
care functioneaza
c)recurgerea la universaliile culturale
d)evidentierea trasaturilor si complexelor culturale specifice
contraculturilor
R=d
3).Socializarea primara:
a)este innascuta
b)mai este numita si socializare anticipativa
c)are loc in primii ani de viata ai copilului
d)este o socializare continua
R=c
3*.Resocializarea:
a)presupune reluarea procesului de socializare primara atunci cand
acesta da gres
b)consta intr0un proces de invatare a unor roluri noi si de
abandonare a unora anterioare
c)presupune in mod obligatoriu parcurgerea procesului de
socializare anticipativa
d)este un proces ce favorizeaza aparitia disonantei cognitive
R=b
!,.:rocesul de socializare conforma cu valorile si normele sociale
generale se numeste:
a)socializare concordanta
b)socializare consonanta
c)socializare discordanta
d)socializare disonanta
R=a
!1./nstitutiile totale:
a)sunt centre universitare de prestigiu recunoscute de ma@oritatea
comunitatilor academice internationale
b)sunt locuri de munca cu un program de lucru care, de regula, se
intinde pe durata a 1,012 ore zilnic
c)sunt locuri in care oamenii sunt izolati de restul societatii pentru o
perioada lunga de timp si in care comportamentele lor sunt strict
reglementate
d)sunt agentii ai socializarii concordant0pozitive
R=c
!2.are dintre urmatoarele exemple constituie un tip de institutie
totala<
a)Scoala
b)familia
c)locul de munca
d)penitenciarul
R=d

!3.7rupurile perec6i:
a)sunt, de regula, grupurile formate din 2 persoane de sex opus
care0si unesc destinelein interiorul familiei
b)sunt formate din persoane care au aproximativ aceeasi varsta
c)sunt acele grupuri formate din persoane ce prezinta un set de
aspiratii, dorinte comune
d)sunt intalnite cel mai des in cadrul familiei
R=b
!!.3i@loacele de comunicare in masa:
a)au preponderent efecte pozitive in ceea ce priveste procesul de
socializare
b)au preponderent efecte negative in ceea ce priveste procesul de
socializare
c)prezinta efecte socializatoare strans legate de continutul
mesa@ului transmis
d)nu se constituie ca agenti ai socializarii
R=c
!$.are este agentul fundamental al socializarii primare<
a)scoala
b)familia
c)societatea in ansamblul ei
d)mass0media
R=b
!%.Statusul ####. este cel detinut de un individ in cadrul unei
societati, independent de calitatile sale si de eforturile pe care le
face el.
a)de rol
b)dobandit
c)acceptat
d)prescris
R=d

!'.Statusul ##### este cel la care individul accede prin propriile
eforturi.
a)dobandit
b)prescris
c)de fond
d)de forma
R=a
!).3eritocratia:
a)este o forma de rol
b)este o forma de status
c)este o forma de socializare
d)este o forma de control social
R=b
!*.###.. desemneaza dificultatile pe care le au oamenii in
exercitarea cerintelor lor de rol.
a)setul de roluri
b)esecul de rol
c)stressul de rol
d)conflictele de rol
R=c
$,./n situatiile in care nu s0a realizat o pregatire adecvata pentru rol,
exercitarea acestuia facandu0se in mod neadecvat, vorbim de:
a)esecul de rol
b)conflictul de rol
c)stressul de rol
d)setul de roluri
R=a
$1.are dintre urmatoarele variante nu este corecta<
a)contacte sociale trecatoare
b)contacte sociale private
c)contacte sociale personale
d)contacte sociale paralele
R=d
$2.are dintre urmatoarele variante nu este corecta<
a)relatii sociale de subordonare
b)relatii sociale de rit
c)relatii sociale de toleranta
d)relatii sociale de competitie
R=b
$3.1amilia:
a)nu este un grup social
b)se constituie exclusiv pe baza relatiilor de casatorie
c)presupune existenta unor membri ce impartasesc sentimente,
aspiratii, valori comune
d)este un grup secundar
R=c
$!.4in perspectiva ####., familia este un grup de persoane intre
care s0a stabilit un set de drepturi si obligatii, reglementat prin
norme legale.
a)sociologica
b)@uridica
c)psi6ologica
d)etnologica
R=b
$$.1amilia in care s0a nascut un individ poarta numele de:
a)familie proprie
b)familie con@ugala
c)familie de procreare
d)familie de origine
R=d
$%./ntr0o familie, copiii, in relatie cu parinti, poarta numele de:
a)descendenti
b)colaterali
c)ascendenti
d)comunitari
R=a
$'./n ###.., o femeie are mai multi soti.
a)monogamie
b)poliandrie
c)policlonie
R=b
$)./n ###.., un barbat are mai multe sotii.
a)monogamie
b)policlonie
c)poligamie
d)poliandrie
R=c
$*.are dintre urmatoarele tipuri de casatorie este de data mai
recenta<
a)casatoria religioasa
b)casatoria legala Acivila)
R=b
%,.1amilia nucleara:
a)are un numar mare de membri
b)este formata din soti si copiii acestora
c)este o familie incompleta
d)poate a@unge pana la a patra generatie
R=b
%1.Structura statusurilor si rolurilor din cadrul familiei ;( cuprinde
urmatorul element:
a)mama
b)bunic
c)cumnat
d)frate
R=c
%2.:ozitia de autoritate a barbatului in cadrul familiei este
legitimata, in mod obisnuit, de:
a)traditie
b)norme
c)tabu0uri
d)valori
R=a
%3.are dintre urmatoarele functii ;( este specifica familiei<
a)functia biologico0sanitara
b)functia de adaptare la mediul incon@urator
c)functia economica
d)functia de socializare
R=b
%!.omparativ cu familiile din societatile traditionale, functia
###.. a familiei a inceput sa fie tot mai mult preluata de alte
institutii sociale.
a)economica
b)de solidaritate
c)socializatoare
d)sanitara
R=c
%$./nstitutiile sociale sunt:
a)cladirile unde isi desfasoara activitatea organismele parlamentare,
guvernamentale si prezidentiale
b)moduri de alcatuire a realitatii sociale
c)sisteme sociale structurate
d)sisteme de comportamente si de relatii care reglementeaza viata
si activitatea indivizilor
R=d
%%.4rapelul national, uniformele, emblemele sunt ####.. prin
care institutiile sunt reprezentate.
a)simboluri
b)functii
c)mi@loace
d)coduri de comportament
R=a
%'.+lementul principal al institutiilor politice este:
a)partidul politic
b)puterea
c)coeziunea
d)legislatia
R=b
%).(n grup de prieteni formeaza:
a)o societate organizationala
b)o organizatie formala
c)o asociatie voluntara
d)o organizatie informala
R=d
%*.Bermenul de birocratie a fost introdus in sociologie de:
a)3ax Ceber
b)2arl 3arx
c)"uguste omte
d)8erbert Spencer
R=a
',.(nde intalnim o slaba diviziune a muncii<
a)in mediul urban
b)in mediul rural
R=b
'1.(nde intalnim predominant statusurile dobandite<
a)in mediul urban
b)in mediul rural
R=a
'2.(nde intalnim tipul de putere bazata pe valori locale<
a)in mediul urban
b)in mediul rural
R=b
'3.(nde intalnim preponderent relatii sociale functionale, formale<
a)in mediul urban
b)in mediul rural
R=a
>a urmatoarele afirmatii se va raspunde cu adevarat sau fals.
1.unoasterea comuna mai poarta si numele de cunoastere la
nivelul bunului simt.
"
2.unoasterea comuna este limitata.
"
3.>umea exterioara poate fi cunoscuta prin observatie obiectiva.
"
!.&bservatia stiintifica este subiectiva.
1
$.1ondatorul sociologiei este 2arl 3arx.
1
%.:erspectiva evolutionista a fost formulata de 7eorg Simmel.
1
'.:erspectiva functionalista a fost formulata de 8erbert Spencer.
"
).(na dintre etapele unei cercetari sociologice este cea a formularii
ipotezelor.
"
*.ultura cuprinde componente ideale si componente materiale.
"
1,.Simbolul se poate defini ca o secventa formalizata si stereotipa
de acte savarsite intr0un context religios sau magic.
1
11.Babu0urile sunt o forma specifica a moravurilor.
"
12.Socializarea discordanta este conforma cu valorile si normele
sociale generale.
1

13./nstitutiile totale sunt locuri in care oamenii sunt izolati de restul
societatii pentru o perioada lunga de timp si in care
comportamentele lor sunt strict reglementate.
"
1!.3ass0media este un agent al socializarii.
"
1$.:rincipalul mecanism de constituire a familiei este nasterea.
"
1%.Rolurile de sot si sotie sunt institutionalizate.
"
1'./nstitutiile economice sunt subordonate institutiilor politice si
@uridice.
"