Sunteți pe pagina 1din 19

1

1. Sociologia pe care o practicam fiecare dintre noi in viata de zi cu zi, poarta numele
de:
a) sociologie stiintifica
b) sociologie empirica
c) sociologie spontana
d) sociologie complementara

2. Sociologia bazata pe simtul comun:


a) are un caracter stiintific
b) are un caracter enciclopedic
c) are un caracter nedeterminat
d) nu exista

3. Cunoasterea spontana este:


a) de sorginte marxista
b) o cunoastere stiintifica
c) contradictorie si limitata
d) riguroasa

4. Aflat in actiuni de grup, omul are o capacitate mai ……………. de a gandi in mod
obiectiv si coerent.
a) redusa
b) dezvoltata

5. Recunoasterea de catre oamenii de stiinta ca exista o lume reala, independenta de


subiectul observator, ca faptele observate sunt reale si nu un produs al mintii
observatorului, poarta numele de:
2

a) principiul cognoscibilitatii
b) principiul determinismului
c) principiul fatalismului
d) principiul realismului

6. Observatia stiintifica ………… presupune faptul ca observatorul trebuie sa prezinte


lucrurile asa cum sunt ele, fara omisiuni si fara exagerari.
a) precisa
b) riguroasa
c) sistematica
d) obiectiva

7. Un excelent astronom poate fi un observator mediocru sau total incompetent in


domeniul fiziologiei umane. Acest fapt presupune ca:
a) observatia stiintifica trebuie sa fie efectuata de persoane calificate
b) observatia stiintifica trebuie sa fie consemnata
c) observatia stiintifica trebuie sa fie realizata in conditii controlabile.
d) observatia stiintifica trebuie sa fie aprobata de factorul legislativ

8. Sociologia poate fi definita ca:


a) studiul peiorativ al societatii
b) studiul pragmatic al societatii
c) studiul stiintific al societatii
d) studiul de masa al societatii

9. Una dintre cele mai importante functii ale sociologiei este cea:
a) economica
3

b) politica
c) de punere in plan secund a faptelor sociale
d) de explicare a faptelor sociale

10. Aparitia sociologiei ca stiinta a avut loc in secolul:


a) al XVII-lea
b) al XVIII-lea
c) al XIX-lea
d) al XX-lea

11. Fondatorul sociologiei ca stiinta este considerat a fi:


a) Karl Marx
b) Auguste Comte
c) Emile Durkheim
d) Dimitrie Gusti

12. Un exponent de seama al perspectivei evolutioniste in sociologie este:


a) Auguste Comte
b) Karl Marx
c) Georg Simmel
d) Herbert Blumer

13. Principalul initiator al perspectivei conflictualiste in sociologie este:


a) Dimitrie Gusti
b) Herbert Spencer
c) Karl Marx
d) Emile Durkheim
4

14. Care dintre urmatoarele variante NU exista ca ramura specializata a sociologiei?


a) sociologia artei
b) sociologia veterinara
c) sociologia comparativa
d) sociologia pacii si razboiului

15. Care dintre urmatoarele variante este corecta din punct de vedere al cronologiei
etapelor unei cercetari sociologice?
a) studiul bibliografiei problemei – formularea ipotezelor – stabilirea problemei de
studiat – determinarea populatiei de studiat
b) formularea ipotezelor – studiul bibliografiei problemei – determinarea populatiei de
studiat – stabilirea problemei de studiat
c) determinarea populatiei de studiat – formularea ipotezelor – stabilirea problemei de
studiat – studiul bibliogarfiei problemei
d) stabilirea problemei de studiat – studiul bibliografiei problemei – formularea
ipotezelor – determinarea populatiei de studiat

16. Problematica esantionarii face parte din etapa cercetarii sociologice numita:
a) stabilirea problemei de studiat
b) determinarea populatiei de studiat
c) colectarea datelor
d) analiza rezultatelor

17. Care dintre urmatoarele metode si tehnici de cercetare NU este specifica sociologiei?
a) observatia
b) experimentul
5

c) analiza documentara
d) maieutica

18. Schema comunicarii fundamentata pe intrebarile : cine spune?, ce spune?, cui spune?,
cum spune?, cu ce scop spune?, cu ce rezultate?, apartine lui:
a) Auguste Comte
b) Ioan Mihailescu
c) Harold Laswell
d) Ioan Dragan

19. ………. studiaza mici unitati sociale, precum un grup, o comunitate, o organizatie.
a) microsociologia
b) macrosociologia
c) etnosociologia
d) psihosociologia

20. Comparatic cu alte stiinte, sociologia este:


a) relativ batrana
b) relativ tanara

21. Observatia……… se bazeaza pe date statistice colectate in scopuri generale sau in


scopul efectuarii cercetarii.
a) participativa
b) calitativa
c) impresionistica
d) cantitativa
6

22. Care dintre urmatoarele variante NU este corecta?


a) ancheta pe baza de chestionar
b) ancheta pe baza de interviu
c) ancheta pe baza de experiment

23. Cand este utilizata cel mai des tehnica analizei documentare?
a) atunci cand cercetatorul nu are acces direct la realitatile sociale pe care intentioneaza
sa le studieze
b) atunci cand cercatatorul nu dispune de fonduri suficiente pentru a recurge la o alta
tehnica de cercetare
c) atunci cand cercetatorul foloseste metoda anchetei pe baza de interviu
d) tehnica analizei documentare nu este specifica sociologiei

24. Cand se utilizeaza, de regula, o singura tehnica de cercetare?


a) in cercetarile cu scopuri teoretice
b) in cercetarile de mare complexitate
c) in cercetarile cu o finalitate practica, imediata
d) in cercetarile exhaustive

25. Care dintre urmatoarele variante NU este o componenta ideala a culturii?


a) credintele
b) valorile
c) simbolurile
d) locuintele

26. Formulele de adresare catre parinti sunt, in inteles sociologic:


7

a) simboluri
b) rituri
c) norme
d) moravuri

27. In societatile industriale:


a) riturile religioase sunt mai importante ca niciodata
b) s-au multiplicat riturile profane
c) sunt foarte minutios elaborate riturile de trecere
d) riturile au o functie sociala generalizata

28. Limbajul:
a) este totuna cu limba (de regula cea materna)
b) este innascut
c) odata insusit, semnifica nasterea omului ca fiinta sociala
d) este o regula sociala ce specifica comportamentele de adoptat in situatiile date

29. Nu traversam strada pana cand nu se aprinde o lumina verde. Inseamna ca respectam:
a) un rit
b) o traditie
c) o norma
d) un tabu

30. ……..sunt modalitati comportamentale obisnuite si practicate de multa vreme de un


grup.
le
b) normele
8

c) riturile
d) moravurile

31. O persoana care umbla neingrijita, murdara, este considerata nesimtita in virtutea:
a) unui simbol
b) unui morav
c) unei traditii
d) unei norme

32. Simbolurile, riturile, limbajul, normele, traditiile sunt considerate ca fiind elemente
ale:
a) sociologiei
b) societatii
c) culturii
d) valorilor

33. Prohibitiile fata de violarea anumitor moravuri poarta numele de:


a) simboluri
b) norme
c) traditii
d) tabu-uri

34. Reglementarea prin norme atinge forta maxima in cazul:


a) legilor
b) tabu-urilor
c) moravurilor
d) valorilor
9

35. …….. sunt idei abstracte despre ceea ce este dezirabil, corect si bine sa urmareasca
majoritatea membrilor unei societati.
a) normele
b) legile
c) valorile
d) cutumele

36. Care dintre urmatorii termeni NU este corect din punct de vedere al intelegerii
sociologice a culturii?
a) subcultura
b) contracultura
c) universaliile culturale
d) etnoxenocentrismul

37. Relativismul cultural presupune:


a) abandonarea de catre cercetator a propriilor standarde morale
b) aprecierea unei trasaturi culturale numai prin referire la cultura in care functioneaza
c) recurgerea la universaliile culturale
d) evidentierea trasaturilor si complexelor culturale specifice contraculturilor

38. Socializarea primara:


a) este innascuta
b) mai este numita si socializare anticipativa
c) are loc in primii ani de viata ai copilului
d) este o socializare continua
10

39. Resocializarea:
a) presupune reluarea procesului de socializare primara atunci cand acesta da gres
b) consta intr-un proces de invatare a unor roluri noi si de abandonare a unora anterioare
c) presupune in mod obligatoriu parcurgerea procesului de socializare anticipativa
d) este un proces ce favorizeaza aparitia disonantei cognitive

40. Procesul de socializare conforma cu valorile si normele sociale generale se numeste:


a) socializare concordanta
b) socializare consonanta
c) socializare discordanta
d) socializare disonanta

41. Institutiile totale:


a) sunt centre universitare de prestigiu recunoscute de majoritatea comunitatilor
academice internationale
b) sunt locuri de munca cu un program de lucru care, de regula, se intinde pe durata a
10-12 ore zilnic
c) sunt locuri in care oamenii sunt izolati de restul societatii pentru o perioada lunga de
timp si in care comportamentele lor sunt strict reglementate
d) sunt agenti ai socializarii concordant-pozitive

42. Care dintre urmatoarele exemple constituie un tip de institutie totala?


a) scoala
b) familia
c) locul de munca
d) penitenciarul
11

43. Grupurile perechi:


a) sunt, de regula, grupurile formate din 2 persoane de sex opus care-si unesc destinele
in interiorul familiei
b) sunt formate din persoane care au aproximativ aceeasi varsta
c) sunt acele grupuri formate din persoane ce prezinta un set de aspiratii, dorinte comune
d) sunt intalnite cel mai des in cadrul familiei

44. Mijloacele de comunicare in masa:


a) au preponderent efecte pozitive in ceea ce priveste procesul de socializare
b) au preponderent efecte negative in ceea ce priveste procesul de socializare
c) prezinta efecte socializatoare strans legate de continutul mesajului transmis
d) nu se constituie ca agenti ai socializarii

45. Care este agentul fundamental al socializarii primare?


a) scoala
b) familia
c) societatea in ansamblul ei
d) mass-media

46. Statusul …………. este cel detinut de un individ in cadrul unei societati, independent
de calitatile sale si de eforturile pe care le face el.
a) de rol
b) dobandit
c) acceptat
d) prescris
12

47. Statusul …………… este cel la care individul accede prin propriile eforturi.
a) dobandit
b) prescris
c) de fond
d) de forma

48. Meritocratia:
a) este o forma de rol
b) este o forma de status
c) este o forma de socializare
d) este o forma de control social

49. ……….. desemneaza dificultatile pe care le au oamenii in exercitarea cerintelor lor de


rol.
a) setul de roluri
b) esecul de rol
c) stressul de rol
d) conflictele de rol

50. In situatiile in care nu s-a realizat o pregatire adecvata pentru rol, exercitarea acestuia
facandu-se in mod neadecvat, vorbim de:
a) esecul de rol
b) conflictul de rol
c) stressul de rol
d) setul de roluri

51. Care dintre urmatoarele variante nu este corecta?


13

a) contacte sociale trecatoare


b) contacte sociale private
c) contacte sociale personale
d) contacte sociale paralele

52. Care dintre urmatoarele variante nu este corecta?


a) relatii sociale de subordonare
b) relatii sociale de rit
c) relatii sociale de toleranta
d) relatii sociale de competitie

53. Familia:
a) nu este un grup social
b) se constituie exclusiv pe baza relatiilor de casatorie
c) presupune existenta unor membri ce impartasesc sentimente, aspiratii, valori comune
d) este un grup secundar

54. Din perspectiva …………., familia este un grup de persoane intre care s-a stabilit un
set de drepturi si obligatii, reglementat prin norme legale.
a) sociologica
b) juridica
c) psihologica
d) etnologica

55. Familia in care s-a nascut un individ poarta numele de:


a) familie proprie
b) familie conjugala
14

c) familie de procreare
d) familie de origine

56. Intr-o familie, copiii, in relatie cu parinti, poarta numele de:


a) descendenti
b) colaterali
c) ascendenti
d) comunitari

57. In ……….., o femeie are mai multi soti.


a) monogamie

b) poliandrie
c) policlonie

58. In ……….., un barbat are mai multe sotii.


a) monogamie
b) policlonie
c) poligamie
d) poliandrie

59. Care dintre urmatoarele tipuri de casatorie este de data mai recenta?
a) casatoria religioasa
b) casatoria legala (civila)

60. Familia nucleara:


15

a) are un numar mare de membri


b) este formata din soti si copiii acestora
c) este o familie incompleta
d) poate ajunge pana la a patra generatie

61. Structura statusurilor si rolurilor din cadrul familiei NU cuprinde urmatorul element:
a) mama
b) bunic
c) cumnat
d) frate

62. Pozitia de autoritate a barbatului in cadrul familiei este legitimata,in mod obisnuit, de:
a) traditie
b) norme
c) tabu-uri
d) valori

63. Care dintre urmatoarele functii NU este specifica familiei?


a) functia biologico-sanitara
b) functia de adaptare la mediul inconjurator
c) functia economica
d) functia de socializare

64. Comparativ cu familiile din societatile traditionale, functia ……….. a familiei a


inceput sa fie tot mai mult preluata de alte institutii sociale.
a) economica
b) de solidaritate
16

c) socializatoare
d) sanitara

65. Institutiile sociale sunt:


a) cladirile unde isi desfasoara activitatea organismele parlamentare, guvernamentale si
prezidentiale
b) moduri de alcatuire a realitatii sociale
c) sisteme sociale structurate
d) sisteme de comportamente si de relatii care reglementeaza viata si activitatea
indivizilor

66. Drapelul national, uniformele, emblemele sunt ………….. prin care institutiile sunt
reprezentate.
a) simboluri
b) functii
c) mijloace
d) coduri de comportament

67. Elementul principal al institutiilor politice este:


a) partidul politic
b) puterea
c) coeziunea
d) legislatia

68. Un grup de prieteni formeaza:


a) o societate organizationala
b) o organizatie formala
17

c) o asociatie voluntara
d) o organizatie informala

69. Termenul de birocratie a fost introdus in sociologie de:


a) Max Weber
b) Karl Marx
c) Auguste Comte
d) Herbert Spencer

70. Unde intalnim o slaba diviziune a muncii?


a) in mediul urban
b) in mediul rural

71. Unde intalnim predominant statusurile dobandite?


a) in mediul urban
b) in mediul rural

72. Unde intalnim tipul de putere bazata pe valori locale?


a) in mediul urban
b) in mediul rural

73. Unde intalnim preponderent relatii sociale functionale, formale?


a) in mediul urban
b) in mediul rural
18

La urmatoarele afirmatii se va raspunde cu adevarat sau fals.


1. Cunoasterea comuna mai poarta si numele de cunoastere la nivelul bunului
simt.A

2. Cunoasterea comuna este limitata.A

3. Lumea exterioara poate fi cunoscuta prin observatie obiectiva.A

4. Observatia stiintifica este subiectiva.F

5. Fondatorul sociologiei este Karl Marx.F

6. Perspectiva evolutionista a fost formulata de Georg Simmel.F

7. Perspectiva functionalista a fost formulata de Herbert Spencer.A

8. Una dintre etapele unei cercetari sociologice este cea a formularii ipotezelor.A

9. Cultura cuprinde componente ideale si componente materiale.A

10. Simbolul se poate defini ca o secventa formalizata si stereotipa de acte


savarsite intr-un context religios sau magic.F

11. Tabu-urile sunt o forma specifica a moravurilor.A

12. Socializarea discordanta este conforma cu valorile si normele sociale


generale.F
19

13. Institutiile totale sunt locuri in care oamenii sunt izolati de restul societatii
pentru o perioada lunga de timp si in care comportamentele lor sunt strict
reglementateA

14. Mass-media este un agent al socializarii.A

15. Principalul mecanism de constituire a familiei este nasterea.A

16. Rolurile de sot si sotie sunt institutionalizate.A

17. Institutiile economice sunt subordonate institutiilor politice si juridice.A