Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă clasa a VIII-a

Capitolul ”Fenomene electrice”

Data -13aprilie

Nume, prenume elev-Bembra Irina

1. Stabilește prin săgeți corespondența dintre mărimile fizice și unitățile de măsură:

Tensiunea electrică - V

Rezistivitatea – Ω∙m

Lucrul curentului electric - kW∙h

3p

2. Determină valoarea de adevăr a următoarelor afirmații marcând A dacă afirmația este


adevărată și F dacă afirmația este falsă:

a) Rezistența electrică este direct proporțională cu tensiunea aplicată. F A

b) La conexiunea în serie a conductoarelor rezistența totală este egală cu A

suma rezistențelor fiecărui conductor.

c) Puterea curentului electric este egală cu produsul dintre intensitatea și A

tensiunea curentului electric. 2 p

3. Continuă propozițiile astfel ca ele să fie adevărate:

a) Intensitatea pe o porțiune de circuit este direct proporțională cu tensiunea aplicată acestei


porțiuni și invers proporțională cu rezistența ei.

b) Puterea curentului electric în circuit poate fi măsurată cu aparatul numit voltmetru sau
ampermetru. (wattmetru)

c) Legea lui Joule este dată de formula L = U x I x t. 1p

4. Două becuri cu rezistența de 12 Ω fiecare și un reostat la conectarea în serie au rezistența


totală de 44 Ω. Să se afle rezistența reostatului. 0 p
5. Determină puterea consumată de un bec electric dacă tensiunea din circuit este de 220 V, iar
rezistența filamentului becului este de 484 Ω. 3 p

se dă: SI rezolvare:

U= 220V - P= UxI

R=484Ω - I=U/R

P-? I=220/484=0,45A

P=220x0,45=99W 100 W

6. Două rezistoare sunt conectate în paralel. Se dă: R1= 200 Ω, U= 100 V, I= 1,5 A. Să se
determine: R2, I1 și I2.

R1=R2

R2=200Ω

I=I1+I2

I1=1,5/2=0,75

I1=I2- I2=0,75 2 p

7. Un încălzitor electric este parcurs de un curent de 2,5 A și în timp de 40 min. încălzește 2 l de


apă de la 20ºC până la 100 ºC. Determină randamentul instalației, dacă tensiunea de la bornele
circuitului este de 120 V ( c apă= 4200 J/ kg ∙ºC, ρapă= 1000 kg/ m3). 2 p

se dă:

I=2,5A t2=100 ºC rezolvare:

t=40min-2400s U=120V n=Pxt/mxqx100%

m=2 l n-?

t1=20 ºC