Sunteți pe pagina 1din 59

Cartea Iernii

Colindele copilăriei
Iarna: poezii
Nicuşor

Montreal 2010 1
Colindele copilariei
(culegere de colinde şi poezii
pentru copiii de vârsta şcolara mică)
Postfaţa de Ortansa Tudor Colindele copilăriei

Realizarea grafica si tehnica


Natalia Tătărescu
Natalia Bodrug
Victor Taranovici

Asociația Culturală Română


Colectia «Clubul de aur»
Seria pentru copii si tineret

decembrie . 2010
Montreal Canada

2 3
Bună dimineaţa la Moş Ajun!
Bună dimineaţa
La Moş Ajun,
La Moş Ajun!
Ne daţi, ne daţi,
Ne daţi ori nu ne daţi ?
Ne daţi, ne daţi, ne daţi!

Am venit şi noi o dată


La un an cu sănătate,
Domnul Sfânt să ne ajute
La covrigi şi la nuci multe.

Bună dimineaţa
La Moş Ajun,
La Moş Ajun!
Ne daţi, ne daţi,
Ne daţi ori nu ne daţi?
Ne daţi, ne daţi, ne daţi!

4 5
Din an în an* Această seară*
Din an în an sosesc cântări Această seară
La geam cu Moş Ajun, E pentru noi
E ger cumplit şi drumu-i greu, Cea mai frumoasă
Dar e-obicei străbun*. Dintre sărbători.

E veselie şi e joc Şi noi cu toţii


În casa ta acum, Venim acum
Dar sunt bordeie fără foc Să vă urăm de «Moş Ajun»:
Şi mâine-i Moş Crăciun*. Mulţi ani, mulţi ani,
Mulţi ani, mulţi ani, mulţi ani!
Azi cu strămoşii* cânt în cor
Colindul sfânt şi bun, Mulţi ani, mulţi ani,
Tot moş era şi-n vremea lor Mulţi ani, multi ani, mulţi ani!
Bătrânul Moş Crăciun!
La anu’ şi la mulţi ani!
Acum te las, fii sănătos (urarea se rosteşte de o singură voce
Şi vesel de Crăciun, mai puternică din ceata de colindători)
Dar nu uita, când eşti voios,
Române, să fii bun!

6 7
Trei păstori Sculaţi gazde*
Trei păstori se întâlniră, Sculaţi gazde, nu dormiţi,
Trei păstori se întâlniră - Vremea e să vă gătiţi*!.
Raza soarelui, floarea soarelui - Casa să v-o măturaţi,
Şi aşa se sfătuiră: Leroi, ler!
Şi masa să o-ncărcaţi,
Haideţi fraţilor să mergem, Leroi, ler!
Haideţi fraţilor să mergem -
Raza soarelui, floarea soarelui - Că s-a născut Domn preabun,
Floricele să culegem! În lăcaşul lui Crăciun,*
Că s-a născut Domn frumos
Şi să facem o cunună, Leroi, ler!
Şi să facem o cunună - Numele Lui e Cristos
Raza soarelui, floarea soarelui - Leroi, ler!
S-o-mpletim cu voie bună.
Rămâi gazdă sănătoasă,
Şi s-o ducem lui Cristos, Leroi ler
Şi s-o ducem lui Cristos - Să vestim la altă casă
Raza soarelui, floarea soarelui - Leroi ler
Să ne fïe de folos. Şi la anu’ o să venim, sănătoşi să vă găsim!

8 9
O, ce veste minunată! Domn, Domn să-nălţăm!
O, ce veste minunată Am plecat să colindăm
În Viflaim ni s-arată! Domn, Domn să -nălţăm!
Că a născut Prunc*, Când boierii nu-s acasă.
Prunc din Duhul Sfânt, Domn, Domn să -nălţăm*!
Fecioara curată.
Şi-au plecat la vânătoare
Mergând Iosif cu Maria, Domn, Domn să -nălţăm!!
În Viflaim să se-înscrie, Să vâneze căprioare.
În sărac sălaş*, Domn, Domn să -nălţăm!
Lângă-acel oraş,
S-a născut Mesia. Caprioare n-au vânat
Domn, Domn să -nălţăm*!
Pe Fiul cel din vecie, Şi-au vânat un iepuraş
Mi L-a trimis Tata mie, Domn, Domn să -nălţăm!
Să se nască şi să crească
Să ne mântuiască*. Să facă din blana lui
Îngerii cântau,Toţi se bucurau, Domn, Domn să -nălţăm!
Pe Domul lăudau. Veşmânt frumos Domnuluï.
Domn, Domn să -nălţăm!

10 11
Florile dalbe* O brad frumos*
Ia sculaţi voi gazde* mari O brad frumos, o brad frumos,
Florile dalbe, Cu cetina* tot verde,
Ia sculaţi români plugari*, Tu eşti copacul credincios
Florile, florile dalbe! Ce frunza nu şi-o pierde.

Că vă vin colindători, O, brad frumos, al lui Hristos,


Florile dalbe, Verdeaţa ta îmi place.
Noaptea pe la cântători, Oricând o văd, sunt bucuros
Florile, florile dalbe! Şi vesel ea mă face.

Şi v-aduc pe Dumnezeu O, brad frumos, o brad frumos,


Florile dalbe, Cu frunza neschimbată,
Să vă mântuie de rău, Mă mângâi şi mă faci duios
Florile, florile dalbe, Şi mă-nătăreşti îndată.

Dumnezeu adevărat, O brad frumos, o brad frumos,


Florile dalbe, Cu cetina tot verde,
Soare-n raze luminat, Tu eşti copacul credincios
Florile, florile dalbe. Ce frunza nu şi-o pierde…

12 13
Astăzi s-a născut Hristos! Moş Crăciun cu plete albe
Astăzi s-a născut Hristos, Moş Crăciun* cu plete albe
Mesia chip luminos, A sosit de prin nămeţi;
Lăudaţi şi cântaţi, şi vă bucuraţi! El aduce daruri multe
Pe la fete şi băieţi.
Mititel - înfăşeţel* Moş Crăciun, Moş Crăciun!
În scutec de bumbăcel,
Lăudaţi şi cântaţi, şi vă bucuraţi! Din bătrâni se povesteşte
Că-n toţi anii, negreşit,
Vântul bate, nu-L răzbate, Moş Crăciun pribeag* soseşte,
Neaua ninge, nu-L atinge, Niciodată n-a lipsit.
Lăudaţi şi cântaţi, şi vă bucuraţi! Moş Crăciun, Moş Crăciun!

Şi de-acum pân-n vecie, Moş Crăciun cu plete albe,


Mila Domnului să fie! Încotro vrei să apuci?
Lăudaţi şi cântaţi, şi vă bucuraţi! Ți-aş cânta florile dalbe
De la noi să nu te duci.
La anu’ şi la mulţi ani! Moş Crăciun, Moş Crăciun!

14 15
Steaua sus răsare Şi dacă porniră,
Îndată-L găsiră,
Steaua sus răsare La Dânsul intrară
Ca o taină mare, Şi se închinară,
Steaua străluceşte Şi se închinară.
Şi lumii vesteşte
Şi lumii vesteşte. Cu daruri gătite
Lui Hristos menite;
Că astăzi Curata Luând fiecare
Preanevinovata – Bucurie mare,
Fecioara Maria Bucurie mare.
Naşte pe Mesia,
Naşte pe Mesia. Care bucurie
Şi aici să fie
Magii cum zăriră De la tinereţe
Steaua şi porniră, Pân-la bătrâneţe,
Mergând după rază, Pân-la bătrâneţe!
Pe Hristos să-l vază,
Pe Hristos să-l vază. La anu’ şi la mulţi ani!

16 17
Naşterea lui Hristos
Venţi astăzi, credincioşi, Cei trei crai din răsărit
Să săltăm, să săltăm*, Se ivesc, se ivesc,
De naşterea lui Hristos Aur, smirnă şi tămâie-I*
Să ne bucurăm, să ne bucurăm! Dăruiesc, îi-dăruiesc.

Că El azi în Viflaim
S-a născut, s-a născut, Îngeri şi păstori cântare
Cum au vestit prorocii I-au adus, I-au adus,
Mai demult, mai demult. Şi noi îi cântăm mărire,
Întru cei de sus, întru cei de sus.
Din Maria Preacurata,
S-a născut, s-a născut,
Mântuire astăzi nouă Pace şi bună-nvoire,
Ne-a făcut, ne-a făcut. Pe pământ, pe pământ,
Că azi s-a născut în lume
În iesle cu vițele, Domnul sfânt, Domnul sfânt.
L-a culcat, L-a culcat -
Un Prunc mic în scutece
Înfăşat, înfăşat.

18 19
Psalm* Trei crai de la Răsărit*
Limbile* să salte Trei crai de la Răsărit
Cu cântece-nalte Spre Stea au călătorit
Să strige-n tărie* Şi-au mers, după cum citim,
Glas de bucurie, Până la Ierusalim.
Lăudând pre Domnul
Să cânte tot omul*! Acolo, cum au ajuns,
Steaua-n nori li s-a ascuns,
Pre vârfuri de munte Şi le-au fost a se plimba
S-aud glasuri multe Prin oraş şi-a întreba:
De buciume* mare
Cu multă strigare - «Unde s-a născut – zicând –
Că s-a născut Domnul Un crai mare de curând?»
Să-l vadă tot omul. Iar Irod-împărat,
Auzind, s-a tulburat.
Cântaţi în lăute
Şi în ziceri* multe… Pe crai în grabă a chemat
La anu’ şi la mulţi ani! Şi în taină i-a întrebat.
Ispitind, el vru setos*,
(Dosoftei - Mitropolit al Moldovei* Sec XVII) Să afle despre Cristos.

20 21
Şi cu grai adăugat*, Iar Irod împărat,
Foarte lor li s-a rugat, Văzând că s-a înşelat,
Zicând:«Mergeţi de aflaţi
Şi venind, mă-nştiinţaţi, Farte rău s-a necăjit,
Oaste mare a pornit;
Să merg să mă-închin şi eu, Şi-n Vitleem a intrat,
Ca unuia Dumnezeu!» Mulţi coconi* mici a tăiat.
Craii, dacă au plecat,
Steaua iar s-a arătat. Pân’la paisprezece mii,
Tot prunci - mărunţei copii,
Şi-au mers, până au stătut, De doi ani şi mai în jos,
Unde-era pruncul născut. Ca să taie pe Cristos.
Şi cu toţi s-au bucurat
De Cristos dac-au aflat. O! Tiranul crud Irod!
Muri-n blestem de norod,
Cu daruri s-au închinat Nefiind el bucuros
Ca la un mare împărat. De naşterea lui Cristos.
Şi înapoi dacă-au purces,
Pe altă cale au mers. Trei crai de la Răsărit
Spre Stea au călătorit
Precum le-a fost lor şi zis Şi-au mers, după cum citim,
Îngerul noaptea în vis. Până la Ierusalim.

22 23
Ovid Densusianu: - Bună seara, muncitori!
Flori alese din cântecele poporului - Mulţam vouă, cerşetori!
- Gata-i cina* s-o cinăm ?
- Cina-i gata pentru noi,
Coborât-a coborât Că-s mai mare domn ca voi.
Coborât-a coborât, Dumnezeu cu soţul său
Coborât-a Domn din cer Se luară şi plecară
Pe-o scară dalbă* de ceară. Peste vii, peste moşii,
Sfântul Soare răsărea, La capătul satului
Sfânta ceară o topea. La casa săracului.
Acolo dacă ajungea,
Dumnezeu şi soţul* său, Dumnezeu din grai grăia:
Se luară şi plecară - Bună seara, muncitori!
Peste vii, peste moşii, - Mulţam* voua, călători!
La mijlocul satului, - Gata-i cina s-o cinăm ?
La casa bogatului. - Cina-i gata, cam puţină,
Acolo dac-ajungea Hai cu toţii s-o cinăm;
Dumnezeu din grai grăia*: Dacă nu ne-om sătura,
Bun e Domnul, mi-o mai da.

24 25
Dumnezeu cu soţul său Văd casa săracului
Se luară şi plecară În mijlocul Raiului,
Pe dunguţa* iadului Stând cu mesele întinse
La casa bogatului. Şi tot cu mâncări cuprinse.
Acolo, dacă ajungea,
Dumnezeu din grai grăia: Dumnezeu cu soţul său
- Uite, Petre, în stânga mea, Se luară şi zburară
Spune-mi mie ce-i vedea! Sus la cer se ridicară.
- Ce văzui mă spăimânta:
Văd casa bogatului O cântăm şi-o colindăm
Chiar sub talpa Iadului, Şi la gazde i-o-nchinăm.
În cuţite ascuțite.

Dumnezeu cu soţul său


Se luară şi plecară
Pe dunguţa Raiului
La casa săracului.
Acolo dacă ajungea,
Dumnezeu din grai grăia:
- Uite, Petre, în dreapta mea,
Spune-mi mie ce-i vedea!
- Ce văzui mă bucură:

26 27
Mihai Eminescu
Colinde*
Colinde, colinde!
E vremea colindelor,
Căci gheaţa se-ntinde
Asemeni oglinzilor
Şi tremură brazii
Mişcând rămurele,
Căci noaptea de azi-i
Când scânteie stele.

Se bucură copiii,
Copiii şi fetele,
De dragul Mariei
Îşi piaptănă pletele,
De dragul Mariei
Şi-al Mântuitorului,
Luceşte pe ceruri ,
O stea călătorului.

28 29
George Coşbuc
Ajunul Crăciunului
Cad fulgii mari încet zburând, Auzi! Răsar cântări acum,
Şi-n casă arde focul, Frânturi dintr-o colindă,
Iar noi, pe lângă mama stând, Şi vin mereu, s-opresc în drum;
Demult uitarăm jocul. S-aud acum în tindă.*...

Demult şi patul ne-aştepta, Noi stam cu ochii pironiţi


Dar cine să se culce? - Şi fără de suflare;
Rugată, mama repeta Sunt îngerii din cer veniţi
Cu glasul rar şi dulce. Cu Leroi Domnul* mare!

Cum s-a născut în frig Hristos Şi până nu tăceau la prag,


În ieslea cea săracă, Noi nu vorbeam niciunul
Şi boul cum sufla milos Sărac ne-a fost, dar cald şi drag
Căldură ca să-i facă; În casă-ne Crăciunul.

Un miel frumos cum i-au adus Şi când târziu ne biruia


Păstorii de la stână Pe vatra* caldă somnul,
Şi îngeri albi cântau pe sus Tot flori de măr în vis vedeam
Cu flori de măr în mână. Şi-n faşă mic pe Domnul.
30 31
George Coşbuc Tu n-ai văzut pădurea, copile drag al meu,
Dar uite ce-ţi trimite dintr-însa* Dumnezeu!
Pomul Crăciunului Un înger rupse-o creangă din brazii cu făclii,
Aşa cum au găsit-o, cu flori şi jucării.
Tu n-ai văzut pădurea, copile drag al meu,
Pădurea iarna doarme, c-aşa vrea Departe, într-un staul, e-n faşă acum Iisus,
Dumnezeu. Şi îngerii… O, câte şi câte i-au adus!
Şi numai câte-un viscol o bate uneori, Dar el e bun şi-mparte la toţi câţi il iubesc.
Ea plânge atunci cu hohot, cuprinsă de fiori. Tu vino, te închină, zi: Doamne-ţi mulţumesc
Şi tace-apoi, şi-adoarme, când viscolele pier.
În noaptea asta însă, vin îngerii din cer!
Şi zboară-ncet de-a-lungul pădurilor de brad,
Şi cântă-ncet şi mere, şi flori din sân le cad.

Iar florile se-anină de ramuri până jos


Şi-i cântec şi lumină. Şi-aşa e de frumos!
Iar brazii se deşteaptă, se miră: asta ce-i!
Se bucură şi cântă ca îngerii şi ei.

32 33
Ion Creangă
Naşterea Mântuitorului
În Betleem, colo-n oraş, Nici leagan moale, nici vre-un pat,
Dormeau visând locuitorii, Doar fân* mirositor pe jos;
Iar lângă turmă*, pe imaş*, Pe fân, în iesle*, stă culcat
Stăteau de pază treji, păstorii. Micuţul Prunc - Iisus Christos!

Şi-n miez de noapte, dulce cânt, El, Fiul Domnului şi Crai


Din cer cu stele-a răsunat, Al stelelor de farmec pline…
Se rumenise cerul sfânt, De-atunci cu drag, la voi, din Rai,
Păstorii s-au cutremurat. Cu fiecare iarna vine!…

Din slăvi un înger coborî:


„Fiţi veseli! - îngerul le-a spus -
Plecaţi! Şi-n staul veţi găsi
Pe Craiul stelelor de sus!”

Păstorii veseli, în oraş,


Spre staul cu paşi iuţi porniră
Şi-un prunc atât de drăgălaş,
Acolo-n paie, ei găsiră.
34 35
Octavian Goga Octavian Goga
Crăciunul copiilor Moş Crăciun
Dragi copii din ţara asta, Moş Crăciun cu barba albă,
Vă miraţi voi cum se poate Moş Crăciun cu traista plină -
Moş Crăciun din cer, de-acolo, Vechi stăpân atât de darnic
Să le ştie toate-toate... Al copilăriei mele.

Uite cum, vă spune badea: Astăzi la noi te-aşteaptă


Iarna-n noapte, pe zăpadă, Toată casa cu lumină,
El trimite câte-un înger Cu colinde şi cu cântec,
La fereastră să vă vadă... Şi cu crai, cetăţi de stele…

Îngerii se uită-n casă, Să cobori şi-n seara asta,


Văd şi spun - iar Moşul are Sol bătrân de gânduri bune,
Colo-n cer, la el în tindă*, Toţi te-aşteaptă-n sat la mine,
Pe genunchi, o carte mare... Du-te, du-te, Moş Crăciune!

Cu condei de-argint el scrie De nu ţi-o fi peste mână,


Ce copil şi ce purtare... Treci şi pe la casa noastră!
Şi de-acolo ştie Moşul, Tu măcar o rază-n suflet
Că-i şiret el… lucru mare! Îi trimite pe fereastră.
36 37
Elena Farago
Scrisoare lui Moş Crăciun
Dragă Moş Crăciune, Şi, de poţi, pe urmă,
Eu nu pot sa-ţi scriu, Tare te rugăm
Că sunt încă mică Să ne spui şi nouă
Şi carte nu ştiu*. Unde să-i cătăm*.

Dar îţi scrie acuma Ca să le mai ducem,


Sora mea, Florica. Până vii tu iar
Noi în anul ăsta În anul ce vine,
Nu-ţi cerem nimica. Câte un mic dar.

Tu poate că-n traistă*


N-ai daruri destule…
Din ce-avem noi, uite,
Ia-le tu şi du-le!

Şi le du prin case
De părinţi sărmani
Sau pe-acolo unde
Sunt copii orfani*.
38 39
Otilia Cazimir Bucuroşi de oaspete?
- Bucuroşi, bucuroşi -
Uite, vine Moş Crăciun Strigă glasuri de copii -
Moşule, de unde vii ?
Prin nămeţi* în fapt de seară, - Iaca, vin din moşi - strămoşi,
A plecat înspre oraş Încărcat cu jucării…
Moş Crăciun c-un iepuraş, ………………………….
Înhămat la sănioară. Noaptea-i rece şi albastră,
Ies copiii la fereastră,
Drumurile-s troienite*, Să se uite cum coboară,
Noaptea vine, gerul creşte… Prin troianul* uriaş,
Cu urechile ciulite, Moş Crăciun cu-un iepuraş
Iepuraşul se grăbeşte. Înhămat la sănioară.
Uite-o casă colo-n vale,
Cu ferestre luminate!
Moşul s-a oprit din cale*,
Cu toiagu*-n poartă bate.

- Bună seara, bună seara!


Am venit cu sănioara
Şi cu daruri proaspete,

40 41
Postfaţă melodiilor întretăiate - ecouri îndepărtate,
punctate de lătratul vreunui câine, ţinut
în lanţ, în fundul curţii…
«E vremea colindelor»
Mihai Eminescu În această atmosferă de aduceri-aminte,
s-a născut ideea întocmirii acestei cărticele.
Am surprins, în toiul iernii canadine, un De ce mulţi dintre copiii românilor, stabiliţi
grup de tineri români cuprinşi de nostal- departe de ţară, să fie lipsiţi de misterul şi
gia «vremii colindelor» de pe meleagurile farmecul textelor acestor minunate creaţii
natale. Povesteau despre grupuri organi- folclorice, în aşteptarea lui Moş Crăciun,
zate de colindători din pieţele oraşelor, de a sărbătorii Naşterii Domnului?
prin staţiile de metrou ori holurile blocuri-
lor şi fredonau frânturi de colinde învăţate În famiile, se vorbeşte româneşte, cum
de la prietenii din satele, unde îşi petrecu- vorbeşte însuşi Moş Crăciun când vine să
seră vacanţele de iarnă. Acolo, adoptaţi de aducă daruri. Acesta doreşte mereu să i se
cetele de colindători, participau la repeti- spună o poezie, să i se cânte un colind…
ţii, învăţau textele colindelor: « uratul era De ce să-i spui Moşului poezii în franceză sau
un lucru serios la ţară!... » Urma misterul engleză şi să nu-i cânţi un colind românesc?
satului, învăluit în ceaţa nopţii, sub cupola Melodia, poate, ai mai auzit-o, o găseşti
cerului înstelat, cu becuri economice la rapid pe Internet, dar cuvintele? Trebuie să
intrarea în curte, mici peripeţii printre ştii textele colindelor, căci este greu să dis-
nămeţii de zăpadă… pe fundalul sonor al tingi cuvintele în cântec! Câţi părinţi mai

42 43
au timp să ţi le citească? Singur, cum poţi nentă a culturii ţării de origine, care şi-au
învăţa un text de pe Internet când abia ghi- pus amprenta asupra spiritualiţăii fiecă-
ceşti sunetele literelor scrise fără semne ruia, însoţindu-i oriunde s-ar duce, oriunde
diacritice?* s-ar afla. Aceasta le uşurează însăși calea de
asimilare a limbii şi culturii ţării de adop-
Atrasă de discuţia plină de nostalgie a tine- ţie şi îi ajută să-şi formeze o personalitate
rilor montrealezi, am intervenit în discuţie puternică.
şi am răspuns rugăminţii lor în vederea
întocmirii unei mici culegeri de Colinde şi În fapt, multiculturalismul, promovat cu
poezii de Crăciun. Din aduceri-aminte… înţelepciune în Canada, urmăreşte nu asi-
milarea grupurilor etnice, ci o integrare
Am folosit amintirile din copilărie şi doles- firească a lor, respectându-le originalitatea,
cenţă, având norocul de a le fi trăit înainte ceea ce îmbogăţeşte cultura ţării de adopţie.
de instaurarea acelei perioade, când în
România colidele erau interzise. Amintirile Colindele de Crăciun, pe tema Naşterii
anilor timpurii devin tot mai clare în anii Mântuitorului sau ca o simplă urare de
târzii... sărbători, sunt creaţii artistice populare,
apărute din timpuri imemoriale, în proce-
Da, - mi-am zis - copiii şi adolescenţii din sul de formare a poporului român. Ele s-au
Diaspora nu trebuie să-şi piardă limba transmis din generaţie în generaţie prin viu
maternă! Ei trebuie să cunoască tradiţiile grai şi sunt mereu în schimbare; în funcţie
neamului căruia îi aparţin, parte compo- de cunoștinţele, imaginaţia şi talentul celor

44 45
care le interpretează, au dat naştere la sute prima zi a colidelor, este îndelung aşteptată
de variante, adaptate condiţiilor de viaţă şi şi pregătită dinainte. Părinţii sau bunicii
limbajului folosit de colectivitate, căci sunt participă la repetiţii şi intervin cu sfaturi
răspândite pe toate teritoriile locuite de şi încurajări, « gazdele » pregătesc darurile:
români. Se cântă la fereastra « gazdelor » covrigi, nuci, mere etc.
pe melodii simple sau se rostesc ca o urare,
acompaniate uneori de clopoţei sau de un În zilele noastre, tinerii de la oraş practică
instrument popular. Se anunţă ocazia cu uratul chiar cu o săptămână, două înaintea
care se rostesc, se urează sănătate şi bucurii Crăciunului; aceştia susţin adevărate con-
(Bună dimineaţa la Moş Ajun! etc.) certe stradale, care dau un farmec aparte
localităţii, în aşteptarea sărbătorii «Naşterii
Colindele reprezintă o formulă de politeţe Domnului».
străveche, menită să menţină coeziunea
grupului etnic, să apropie pe membrii colec- În săli de spectacole, formaţiile muzicale se
tivităţii respective. Colindătorii sunt răs- întrec în interpretări din ce în ce mai moder-
plătiţi după datină. nizate, modificând textul şi melodia colin-
delor, golindu-le de misterul iniţial, care se
Cele mai vechi colinde sunt şi cele mai atră- mai menţine încă la sate. Invitaţi la spec-
gătoare, foarte iubite în special de copii şi tacole, grupuri de copii din toate regiunile
adolescenţi. În mediul rural, unde toţi săte- ţării, în costumele lor populare, aduc o notă
nii respectă şi participă la această manifes- de autenticitate şi candoare, părând că doar
tare tradiţională, seara de «Moş Ajun», ca ei mai simt emoţiile vestirii Naşterii Prun-

46 47
cului Sfânt, singuri ei mai trăiesc misterul Ajun». Treptat, s-a renunţat la vechea denu-
de odinioară pe care îl evocă (O, ce veste mire a sărbătorii Naşterea Domnului («Moş
minunată!). Crăciun») care i s-a dat «moşului». Acesta,
ca personaj, nu este menţionat în colindele
Majoritatea colindelor relatează scurte vechi, ci doar ca denumire a sărbătorii, ce
întâmplări semnificative, legate de Naşte- urmează zilei de «Moş Ajun»:
rea lui Hristos, cu care ocazie se preamă-
reşte atotputernicia lui Dumnezeu – Tatăl, Din an în an sosesc cântări
care şi-a trimis pe pământ Fiul «să se nască
şi să creasca să ne mântuiască». La geam cu Moş Ajun,
E ger cumplit şi drumu-i greu,
Colindele sunt alcătuite în versuri lirice sau Dar e obicei străbun*...
epice; ultimele, fiind mai lungi, mai greu de
memorat, colindătorii le învaţă pe roluri şi E veselie şi e joc
le interpretează costumaţi, ca pe nişte sce- În casa ta acum,
nete. (Trei crai de la Răsărit etc) Dar sunt bordeie fără foc
Ilustrate* vechi înfaţişeau un «moş» cu un
sac în spate, ce se pregătea să intre prin hor- Şi mâine-i Moş Crăciun*.(s.n.)
nul casei (să pună daruri în ghetuţe sau sub
perna copiilor cuminţi). « Moşul » a apărut Să observăm în acest colind vechiul cult
pe meleagurile noastre abia în sec XX, pri- pentru strămoşi, care a intrat în tradiţia
mind vechiul nume al primei zile de Crăciun creştină.
- «Moş Crăciun», ce urma după ziua de «Moş
48 49
Primul text tipărit, ce a circulat sub forma de a compus cu câţiva ani în urmă o suita sim-
colind, a fost publicat la Iaşi, (an. 1680) în fonică - «Crăciun românesc», ce se prezintă an
«Psaltirea* pre înţelesul tuturor» şi era ras- de an în întâmpinarea sărbătorilor de iarnă,
pândit în toate teritoriile locuite de români. bucurându-se de mare succes.
Aceasta reprezintă traducerea Psalmilor, ini-
ţial în versuri apoi în proză, de către Dosof- Colindele vechi sunt adevărate bijuterii lite-
tei,* Mitropolitul Moldovei (1662 – 1696.) rare, atestând talentul artistic al autoru-
Uimeşte claritatea şi frumuseţea imagini- lui colectiv şi anonim; ele transmit emoţia
lor Psalmului, ales de colindători acum 300 vremurilor de demult, învăluite în mister.
de ani; ajuns pâna în zilele noastre cu vagi (Florile dalbe, Coborât-a, coborât). Celor ma-
modificări; colindul aduce laudă lui Dum- turi, lectura lor le readuce în memorie obiceiu-
nezeu, care s-a arătat oamenilor prin Fiul rile şi tradiţiile neamului, amintiri dragi – mai
Său, în ziua de Crăciun. ales, când eşti departe de locul unde te duce
dorul. Pentru tineri, ele reprezintă un preţios
În secolul al XIX-lea, interesul pentru cre- material educativ şi instructiv.
aţia populară orală creşte, ea se fixează în
scris, iar textele colindelor figurează prin- Multitudinea şi varietatea colindelor arată
tre operele culese şi publicate de iubitorii de nu numai talentul artistic al poporului, dar
folclor*. Scriitori şi compozitori se inspiră, şi dragostea şi respectul faţa de datinile şi
până în zilele noastre, din acest tezaur credinţa strămoşească. Specie folclorică vie,
nepreţuit al poporului. Pe motivele colinde- în continuă schimbare, numărul variantelor
lor româneşti, eminentul compozitor şi vio- se măreşte în fiecare an.
lonist Cristache Zorzor, stabilit la Montreal, La începutul sec XX, primele manuale şco-
50 51
lare moderne impuneau limba literară,* neamului căruia îi aparţinem. Repetarea
iar colindele care se publicau în cărţile de motivelor, a refrenelor cu imagini artistice
şcoală foloseau forma îngrijită a limbii. Din- de o rară frumuseţe, ne rămân în memo-
tre acestea, am «cules», în cărticica de faţă, rie fără să vrem. Expresivitatea limbajului
pe cele mai reprezentative ca limbă şi stil. folosit în colinde, transparenţa, delicateţea
Cuvintele puţin utilizate azi, dar care dau şi gingăşia comparaţiilor, metaforelor, ce-l
farmecul autenticităţii şi vechimii acestor caracterizează pe Noul-Născut emoţionează
creaţii literare, sunt explicate în Glossar. orice cititor atent. Iisus-Pruncul este «Mititel
şi-nfăşeţel / În sutec de bumbăcel», este o «floare
Am considerat că, pentru tânăra genera- dalbă», «o rază de soare, «soarele» in formă de «
ţie - căreia i se adresează în primul rând floare» etc.
această modestă culegere - sunt mai potri-
vite colindele relativ vechi, nemodernizate, În colindeleromâneşti se reflectă legătura
prezentate în scris, aşa cum figurau în strânsă, sudura sufletească între părinţi şi
manualele şcolare din prima jumătate a sec copii. Creatorul popular a dat în cântecul
XX, rătăcite prin bibliotecile noastre sau său Pruncului Sfânt alintul, atributele pe
rămase în memoria generaţiei vârstnice. care le-ar fi dat propriului copilaş. Si limba
Căci, văzând cuvintele scrise, le citim pro- română abundă în astfel de cuvinte fru-
nunţându-le noi înşine «în gând» sau «cu moase de alint.
voce», le «auzim», reflectăm asupra formei
lor, a sensului. Limbajul simplu, clar şi con- Colindele atrag atenţia asupra nepreţuitei
cis ne pune în temă cu datinile şi credinţa comori care este limba noastră. Prin lim-

52 53
baj, comunicăm nu numai pentru a putea Note şi glossar
vieţui, dar şi pentru a ne exprima emoţi-
ile şi simţirea, ne sudăm sentimente, rela-
Bună dimineaţa la Moş Ajun
ţii de familie, iar copiii, tinerii noştri din
afara graniţelor ţării, sunt în pericol de a o moş - bătrân, bunic, strămoş; nume ce intră în
componenţa denumirii unor sărbători creştine care
pierde, înlocuind-o cu limba ţării de adop-
cinstesc înaintaşii; din moşi- strămoşi - din vremuri
ţie, care nu redă întocmai ceea ce gândim şi foarte îndepărtate;
simţim noi.
«Moş Crăciun» personajul a preluat numele vechi
al primei zile de Crăciun – denumirea populară a
Citiţi colindele şi recitiţi-le pentru neuita- sărbătorii creştine - Naşterea Domnului;
rea şi chiar învăţarea limbii materne!
Colindul «Bună dimineaţa la Moş Ajun», păs-
trează denumirile vechi populare de «Moş Ajun» şi
Prezentăm în această micuţă culegere de «Moş Cărciun» pentru zilele din ajunul (dinaintea)
suflet câteva colinde şi poezii din literatura Crăciunului şi pentru prima zi de Crăciun; era
cultă, închinate sărbătoririi Crăciunului, urarea ce se cânta la ferestrele caselor în dimineaţa
păstrate în amintirea bunicilor, împreună zilei de «Moş Ajun», în special de copii (băieţi şi fete)
care, din cauza întunericului, nu puteau să meargă,
cu urarea: La anu’ şi la mulţi ani!
seara, cu «uratul». Adolescenţii sau tinerii, orga-
nizaţi în cete (grupuri de colindători), îşi începeau
Ortansa Tudor uratul cu acest colind, mergând din casă în casă.
Montreal, dec. 2010

54 55
Din an în an… sărbătorii Naşterii Domnului; la români Crăciun,
Crăciunel, Crăciunescu… sunt şi nume de persoană.
Colind vechi care de asemenea păstrează denumi-
rea de Moş Crăciun pentru prima zi de Crăciun; Leroi ler sau Leroi Domnul (ui) – refren de slavă
lui Dumnezeu - Împărat şi Domn, în colindele vechi
străbun (aici) vechi, transmis din generaţie în (leroi - rege)
generaţie, de foarte mult timp.
strămoşi - persoane din aceeaşi familie sau neam,
care au trait cu mult înainte.
O, ce veste minunată
Viflaim sau Vitleem… - denumiri date în litera-
tura populară religioasă, (şi în colinde) oraşului
Sculaţi gazde Betleem din Iudeea, unde s-a născut Iisus.
gazde (aici) persoane ospitaliere care primesc sălaş – adăpost modest pentru persoanele care
la casele lor colindători, vizitatori … se află în trecere; adăpost pentru oameni săraci
şi animale
locaşul lui Crăciun - aici este posibilă aluzia
la legenda populară, care plasează naşterea lui iesle – loc amenajat pentru hrana animalelor
Christos într-un
Mesia – alesul de Dumnezeu să ne cureţe de păcate.
locaş (lăcaş) - încăpere, adăpost - al unui om rău
şi avar, care nu i-a oferit adăpost Fecioarei Maria mântui (a) – termen religios – a ierta păcatele.
- mama lui Iisus, când s-a apropiat vremea să-L fluiera (a) – aici - a câta din fluier
nască. A primit-o însă Crăciunoaia, soţia aces-
tuia. Dându-şi seama de greşeală, din om rău şi
neospitalier, s-a transformat într-un moş darnic,
care, cinstind ziua când s-a născut Pruncul Sfânt,
împarte daruri copiilor. I s-a dat numele vechi al
56 57
Domn, Domn să-nălţăm O, brad frumos
Domn, Domn să-nălţăm - să-l preamărim, să-l Cântec de origine germană, adoptat de multe ţari
cinstim pe Domnul Dumnezeu (refrenul colindei) europene şi tradus liber în limbile acestora; în
România, după primul război mondial şi Marea
a colinda – a merge cu uratul din casă în casă.. Unire a provinciilor româneşti, începe sa însoţească
boieri – gospodari, oameni cu avere festivitatea din Ajunul Crăciunului, organizată de
familie sau instituţii, în jurul bradului împodobit,
veşmânt – haină, îmbrăcăminte. când vine Moş Crăciun şi împarte daruri...
cetină - ramură de conifer ( brad…)
Florile dalbe pribeag - călător singuratic
Unul dintre cele mai vechi colinde româneşti
dalb, ă… - alb-strălucitor,… Moş Crăciun cu plete albe
Florile dalbe - expresie folosită des în refrenul Moş Crăciun ca personaj s-a făcut vizibil copiilor în
colindelor România deabia în sec. XX, cam în aceeaşi perioadă
plugari - nume vechi ce se dădea locuitorilor de cu bradul de Crăciun, Înaite era un personaj fantas-
la sate care se ocupau cu prelucrarea pământului. tic, care, în noaptea de Moş Ajun, intra pe hornurile
(de la cuv. - plug - unealtă rudimentară folosită în caselor, să pună daruri copiilor cuminţi în ghetuţele
agricultură) aşezate lângă sobă. În alte ţări, el poartă alte nume,
la noi i s-a dat denumirea veche a sărbătorii Naşterii
cântători - păsări de curte care cântă noaptea, Domnului - Moş Crăciun, şi apare deghizat ca «moş»,
anunţând ivirea zorilor (cocoşul ş. a.)

58 59
Steaua sus răsare Trei crai de la Răsărit
taină - (aici) minune neînţeleasă de mintea menească Conform indicaţiilor biblice, trei regi (crai) de la
magii - (aici) craii cititori în stele Răsărit (din ţări orientale), văzând pe cer o stea cu
(vezi Trei crai de la Răsărit) coadă (cometă), au interpretat-o ca pe un semn tri-
mis de Dumnezeu ce anunţă că, în locul indicat de
Hristos – alt nume dat lui Iisus, alături de
aceasta, s-a născut Pruncul Sfânt, cel mai mare crai –
Mântuitorul, Mesia
Mântuitorul - ce va izbăvi lumea întreagă de păcate,
aşa cum au prezis proorocii. Au pornit în căutarea
Naşterea lui Hristos Lui, ducând fiecare darul cel mai preţios în ţara lui.
a sălta (de bucurie) – a fi foarte bucuros Lui, să i se închine, orientându - se după semnul
« - » - Liniuţa de unire arată că două cuvinte se citesc ceresc. Astfel au ajuns pe pământul Iudeii, al cărui
unite, într-un singur cuvânt «împărat» era Irod.
el vru setos (aici ) – el era curios să afle…
Astăzi s-a născut Hristos
grai – glas, voce; a grăi adăugat (aici) a vorbi prefă-
Mititel, înfăşeţel – bebeluş (diminutiv), cut, nesincer
înfăşurat în scutece
nu-L răzbate – (aici) nu-i face rău, parcă l-ar ocoli vântul oaste – armată, mulţime

până -n vecie – pentru totdeauna norod – popor, (aici) mulţime de credincioşi


coconi – prunci, copii mici
Această seară,
Ultimul, dintr-un grup de câteva colinde, cu care cetele
îsi încheiau uratul; combină cântecul cu declamarea
«La anu şi la mulţi ani!». (colind de dată mai recentă)

60 61
Coborât-a coborât tot omul - toţi oamenii

soţ - (aici) – însoţitor. În creaţia populară, Sf. lăută - vechi instrument muzical cu coarde şi
Petru este însoţitorul lui Dumnezeu pe pământ gât lung (asemănător ghitarei)

cină - masa de seară ziceri – cuvinte frumoase şi înţelepte

din grai grăia – vorbea cu glas omenesc


se luară - ( aici) hotărâră împreună
Colinde
Această poezie de Mihai Eminescu, arată respectul
dunguţă – drumeag
marelui poet pentru credinţa strămoşească şi obice-
mulţam-mulţumim –(formă populară) iurile vechi ale poporului din care face parte. Reci-
tiţi poezia atent şi observaţi frumuseţea imaginilor
şi muzicalitatea versurilor.
Psalm
Psalm - imn biblic, cântat în acompaniament de Ajunul Crăciunului
harpă sau lăută, închinat lui Dumnezeu. În Vechiul
Testament (Biblie) se află un capitol intitulat Psal- nea - zăpadă
mii (atribuiţi regelui David)
tindă - încăpere la intrarea unei case de ţară.
limbile – neamurile, popoarele
vatră - partea cuptorului (sobei) unde se face focul;
în tărie - în văzduh, la înălţime suprafaţă în prelungirea cuptorului pe care se poate
dormi la căldură (în Moldova);
bucium –.vechi instrument de suflat din lemn,
foarte mare, al cărui sunet se aude până departe Leroi Domnul (ui) – refren de slavă lui Dumnezeu
(Se mai foloseşte şi azi în România, în Munţii -Împărat şi Domn, în colindele vechi (leroi - rege);
Apuseni)
62 63
Crăciunul copiilor Scrisoare lui Moş Crăciun
badea – bărbat mai în vârstă; bade - formă de a şti carte – a şti să citeşti şi să scrii
adresare, la ţară, unui bărbat mai în vârstă
orfani – copii sărmani fără prinţi
condei (aici) - creion sau toc
carte mare (aici) - caiet mare şi gros Uite, vine Moş Crăciun
nămeţi-troiene (pl.) – cantitate mare de zăpadă
Moş Crăciun adusă de vânt
crai – rege, împărat drumuri troenite - drumuri acoperite de zăpadă
adusă de vânt
sol - persoană care duce o veste
toiag - (popular) - baston; cuvânt vechi care se mai
a nu fi peste mână - (aici) - a nu fi prea greu foloseste şi acum la ţară.

Naşterea Mântuitorului
turmă - grup de animale care trăiesc împreună
imaş - teren cu iarbă, păşune.
fân - iarbă cosită şi uscată, folosită pentru hrana
animalelor

64 65
Postfaţă
semne diacritice – semne grafice care însoţesc pronunţie şi scriere corectă; a o face exspresivă - în
literele alfabetului, modificându-le pronunţarea. stare să exprime, prin cuvinte frumoase, tot ce
gândeşte și simte vorbitorul. (De obicei, poeţii şi
limba literară - aspectul îngrijit al unei limbi, care scriitorii cizelează limba, în operele lor, contribuind
ţine seama de normele gramaticale; este folosit de
astfel la dezvoltarea limbii literare.
oamenii instruiţi (vezi mai jos: a cizela limba…)
folclor - creaţia populară orală, transmisă din
generaţie în generaţie, al cărei autor anonim şi
colectiv este însuşi poporul.
ilustrate - cărţi poştale care au, pe una din
feţe, imprimate poze cu imagini semnificative
(felicitare).
Dosoftei - Mitropolit al Moldovei (1662 – 1694),
om de o vastă cultură; a tradus în limba română
şi a publicat, la Iaşi, Psalmii, la inceput în proză
(1673) apoi în versuri (1680) - Psaltirea pre înţeles
a fost foarte răspândită şi citită, nu numai în bise-
rică, în toate teritoriile locuite de români.
a cizela (limba) - a o face pe inţelesul tuturor
membrilor colectivitţii care o vorbesc, prin elimi-
narea cuvintelor învechite şi a regionalismelor;
a o supune regulilor stabilite: gramaticale, de

66 67
Iarna: poezii

68 69
Baba- Iarnă
Baba-iarnă zvăpăiată,
A trimis un fulg la mine
Să mă-ntrebe dacă-s gata
S-o-ntîlnesc cum se cuvine.

-”Poftim vino, chiar fuguţa!”


Am răspuns cu bucurie,
- Te aştept cu săniuţa…
Vine iarna! Las-să vie!”

Pe obraz, pe nas, pe umăr,


Tot cad fulgii fără număr.
S-a oprit şi-n palmă unul,
Iute - iute închid pumnul.

Desfac pumnul
Unde-i fulgul?!
S-a topit în palma mea
Ca o lacrimă de nea.

70 71
Vine iarna
Draga mea furnică,
Ce cari, mititică?
Boabe car şi car
Să am în hambar.

- Pentru cine oare,


Cari tu grăuncioare?
- Pentru pui, pui, pui,
Să îi ştiu sătui.

- Ai cărat, cărat,
Hai şi la jucat!
- Să mă joc eu?! Cum?
Iarna vine acum!

72 73
Gerul Desenează şi tu
Astă noapte gerul
A bătut la geam.
Cine să-l audă,
Căci noi toţi dormeam?

A căzut zăpada
Şi s-a luminat...
O!! Ce flori frumoase
Gerul a pictat!

74 75
A sosit iarna
Iarna a sosit în zori,
La fereastră ne-a pus flori.
A sosit cu gerul ei,
Cu zăpadă şi polei.

Ninge, ninge, ninge-ncetişor


Cade, cade câte-un fulguşor.
Hai copii la derdeluş,
Hai copii la săniuş!

Ninge, ninge încetişor


Cade, cade câte-un fulg uşor...
Câmp, oraş, şi al meu sat
Haină albă-au îmbrăcat.

76 77
George Coşbuc Omul de zăpadă din ogradă*
Săniuţa
Gol, în crivăţ*, stă-n ogradă
Neaua peste tot s-a pus, Omul nostru de zăpadă.
A venit iarna drăguţa, Nici şoşoni n-are măcar,
Hai copii, pe deal în sus Nici mănuşi şi nici fular.
Să ne dăm cu săniuţa. - Tată, adu-l la căldură,
Şi să-i dăm, că-i tare frig,
Câte unul, câte doi, Ceai fierbinte şi-un covrig!
Ne suim în sănioară;
Fără cai şi fără boi,
Săniuţa fuge, zboară. Omul de zăpadă
Toţi sunt rumeni la obraz, Omul de zăpadă
Mulţi coboară şi mulţi suie, Are guturai.
Unii râd, fac mare haz, Tare i-ar fi bună
Alţii capătă cucuie O ceaşcă de ceai.

78 79
Omul de zăpadă al copiilor
Eu sunt omul de zăpadă
Aşezat în colţ de stradă,
Vântul şi cu soarele
Mi-au topit picioarele.

Chiar dacă-s mai mititel


Nu sunt supărat defel.
Fulgii când încep să cadă
Se aşterne iar zăpadă.

Şi copiii vor veni,


Împreună vor trudi,
Dintr-un bulgăre mai mare
Îmi vor face iar picioare.

80 81
Rugăminte Desenează şi tu
Eu sunt omul de omăt,
Singur nu mai vreau să fiu.
N-am cu cine să mă joc
Şi pe mulţi copii, nu-i ştiu.

Mă bucur că mă priviţi.
Poate că-mi veţi da şi mie
Un fular şi-o pălărie
Puţin să mă încălziţi.

Fiindcă, astea sunt cam vechi,


Îmi suflă vântul prin urechi...
Şi, de-aceea, am răcit.
Vorbesc gros şi răguşit.

82 83
B.P. Hajdeu
Bradul
.Când arde soarele de mai,
Când vântul iernii geme,
Măreţul brad pe naltul plai
Stă verde-n orice vreme!

Brăduţul
Brăduleţ, brăduţ drăguţ,
Ninge peste tine!
Haide, hai, în casa mea,
Unde-i cald şi bine.

Un pom de Crăciun te fac


O, ce bucurie,
Cu beteală am să te-mbrac
Şi steluţe, o mie.

84 85
George Coşbuc - „Ce-i pe drum atâta gură?”
- „Nu-i nimic. Copii ştrengari.”
Iarna pe uliţă - „Ei, auzi! Vedea-i-aş mari,
- fragmente – Parcă trece-adunatură
De tătari!”
A-nceput de ieri să cadă
Câte-un fulg, acum a stat,
Norii s-au mai răzbunat
Spre apus, dar stau grămadă Zarvă în zăvoi*
Peste sat.
Mare zarvă-i în zăvoi,
Nu e soare, dar e bine, Cum luceşte neaua!
Şi pe râu e numai fum, Iepuraşii cîte doi
Vântu-i liniştit acum, Mătură vîlceaua.
Dar năvalnic vuiet vine
De pe drum. Două veveriţe mici
Sprijinite-n coadă
Sunt copii. Cu multe sănii. Se întrec cu un arici
De pe coastă vin ţipând, Să care zăpadă.
Şi se-mping şi sar râzând;
Prin zăpadă fac mătănii;
Vrând-nevrând.

86 87
Emile Nelligan
Seară de iarnă
-fragment-

O! Ce frumos ninsoarea a nins!


Geamul îmi este-o grădină de gheaţă.
O! Ce frumos ninsoarea a nins!
Ce-o fi cu fiorul acesta de viaţă
Ce din nou m-a cuprins,
M-a cuprins!

88 89
Nicolae Labiş
Şi devreme ce sosişi,
Fulg Pentru ce-ai dat morţii vamă?
- fragmente - Nu puteai să fii de-argint
Ori de sticlă, ori de scamă?
Desfrunzit şi prea bătrân, …………………………..
Tremură de frig gorunul.
Au căzut şi-ntâii fulgi Dar în vreme ce scriam
Şi l-am prins din zbor pe unul. Întrebarea mea, nebună,
N-am văzut cum după geam
M-am întors înduioşat Ninge-ntruna şi întruna.
Să scriu trista lui poveste;
Despre-un fulg care-a venit Iar când ochii mi-am –nălţat
Timpuriu şi nu mai este Am văzut cum prin ninsoare
Valea-ntreagă lumina
- Pentru ce n-ai mai rămas Minunat scăpăratoare!
În înaltul boltei tale,
De-ai venit atât de pur
Spre noroaiele din vale?

90 91
Galbenă gutuie
Ne-a pus mama la fereastră, Galbenă gutuie,
În odaia de la drum, Dulce, amăruie –
O gutuie ‘ngălbenită Lampă la fereastră
S-o păstrăm pentru Ajun. Toata iarna noastră.

Galbenă gutuie, Bucuria cea mai mare


Dulce, amăruie – Noi- copiii - o aşteptam :
Lampă la fereastră Era pâinea de pe masă
Toata iarna noastră Şi gutuia de la geam.

Când eram copii acasă Galbenă gutuie.


Si Crăciunu-l aşteptam Dulce, amăruie –
Era veselie-n casă Lampă la fereastră
Căci cu toţii ne- adunam. Toata iarna noastră

92 93
Nicuşor
94 95
Ion Alexandru Brătescu – Voinești
Nicuşor

La marginea dinspre nord a oraşului, pe


malul iazului, este o grădină frumoasă în
care sunt patru clădiri mari: a tribunalu-
lui, a prefecturii, a judecătoriei şi a casieriei;
restul grădinii e numai tufişuri în care pri-
măvara cântă privighetorile, o frumuseţe!
Chiar pe marginea malului e o movilă pe
Muzeul dâmboviean din Târgovişte care, când te sui, ai înaintea ochilor o
Una dintre cele patru clădiri mari din minune de tablou… o privelişte frumoasă,
grădina unde asculta Nicuşor de ţi se bucură sufletul uitându-te la ea.
privighetorile cântând
Prin grădina asta e drumul lui conu Mişu,
când iese în oraş, căci el şade alături. Cum
trecea într-o zi din primăvara trecută, s-a
oprit să asculte o privighetoare, care cânta
de răsuna grădina; şi fiindcă tufişul în care
cânta era chiar alături, s-a aplecat să încerce:

96 97
n-o putea-o zări? Când, ce să vadă? Jos, în La o mişcare nedibace, pasărea zbură şi lui
tufiş, un baieţaş. Cu degetul arătător de conu Mişu îi păru grozav de rău, crezând că
la mâna dreaptă peste buzele ţuguiate, s-o mâhni copilul; dar acesta ieşi din tufiş şi,
îi făcea semn să tacă, iar cu cel de la mâna privindu-l drept, cu seriozitatea adorabil de
stângă îi arăta privighetoarea. Aplecându- hazlie a copiilor, zise:
se mai mult, o văzu... - Nu faţe nimic. Vine îndărăt. Asta e a mea.
A fost si poimâine.
Şi a stat aşa multă vreme, neputându-se - Ce spui, mă? A fost şi poimâine?
sătura de a o privi şi neştiind ce să pri- - Da, a văzut-o şi Lenuţa.
vească mai cu drag; pasărea mică şi neîn- - Care Lenuţa?
semnată, care scotea sunete atât de puter- - Lenuţa, sora mea...
nice şi de măiestrite din guşuliţa ei, ori Şi clătinând din cap:
fericirea fără seamăn care zâmbea pe toată - Da’ lui Vasilică nu i-o arăt.
faţă copilului? Îl mai văzuse el de câteva - Care Vasilică?
ori p-aici prin grădină, jucându-se cu alţi - Vasilică a lu’ nenea Dumitru de la zude-
copii de seama lui, dar niciodată nu-l pri- cătorie.
vise cu luare-aminte. Un broscoi de băieţaş - Şi de ce nu i-o arăţi şi lui?
slăbuţ, cu părul cânepiu, cu pantalonii în - Că … dă cu pietre.
vine, cârpiţi în zece locuri. Acum pentru
întâia oară vedea ce ochi negri şi catifelaţi - Bravo! să nu i-o arăţi.
avea copilul, dulci ca o mângâiere. - Tţţ!
- Dar pe tine cum te cheamă?

98 99
- Nicuşor a lui Ioniţă, odăiaşu’ de la casierie, Din ziua aceea datează prietenia lui conu
şi sunt de şase ani. Mişu cu Nicuşor; dar o prietenie care poate
- Ce vorbeşti, domnule!? Păi bine, tu poate să fie între un boier mare şi copilul unui
că vrei şi doi bani, să-ţi cumperi covrigi. odăiaş. Din vreme în vreme, când îl vedea
Nicuşor răspunde cu umărul drept, săl- prin grădină, ii striga: “pst! mă hoţule, vino-
tându-l în sus. Şi conu Mişu, râzând cu mul- ncoa!” şi-i da câte un ban, cum îi da şi Lenu-
ţumire, scoate şi-i întinde doi bani. Copilul, ţei, pe care acum o cunoaşte și o întâlneşte
luându-i, zice: “Săru’ mâna” şi pleacă gră- mai în fiecare zi, venind din târg, încărcată
bit; dar dupa câţiva paşi se întoarce să-l cu o de pâine mare…, pe care de-abia o ducea.
întrebe serios dacă la spiţerie se vând ouă Cunoaşte acum și pe părinţii lui Nicuşor…
de furnică.
- Ce să faci, ma, cu ouă de furnică? Nicuşor nu e primit în curtea lui
- Mi-a spus maică-mea că le plaţe la privi- conu Mişu să se joace cu copiii lui şi cu
ghetori şi vreau să pun pe zos la a mea... musafirii lor, dar se uită şi el din grădina
prefecturii pe crăpăturile ulucelor; şi vede
Are şi conu Mişu trei îngeraşi de copii de tot raiul din curţile boierului. Aşa, printr-
la care aude în fiecare zi fel de fel de nosti- una se văd rondurile de flori frumoase şi
made copilăreşti, dar asta i s-a părut atat de locul unde se joacă copiii, printr-alta se
drăgălaşă, încât a luat pe baieţandrul odă- vede terasa îmbrăcată în flori albastre,
iaşului în braţe şi l-a sărutat, pe amândoi unde mănâncă boierii vara…
obrajii; pe urmă, l-a lăsat jos: …………………………………………….
- Ptiu! Marş d-aici, potaie mică!...

100 101
Frumos Crăciun o să fie! A nins două zile i se cuvine; şi nici conu Mişu n-a sosit încă
din crivăţ* şi acum în ajun s-a schimbat de la club cu bărbaţii, ca să se bucure şi ei de
vantul; sufla austrul*, subţiind norii printre bucuria copiilor.
care încep să se ivească stelele şi aducând cu …………………………………………
el un ger de te taie.
În vremea asta, alături, la casierie, e un sufle-
La curtea caselor lui conu Mişu e zarva mare. ţel stingher, care se zbate şi se frământă...
Pe porţile deschise larg nu mai contenesc mama e dusă la cucoana casierului să ajute
săniile încărcate cu musafiri. E pom de Cră- la gătit şi la scuturat - şi a luat-o şi pe Lenuţa
ciun la care sunt poftiţi copiii tuturor prie- cu ea; tatăl e dus la cârciumă... iar el stă sin-
tenilor. În mijlocul salonului încăpător, care gur în gangul casieriei, muncit de gânduri...
ţine de la intrare până la terasa din fund,
e aşezat bradul împodobit de-ţi ia ochii. A văzut azi-dimineaţă pe un om din curtea
Cucoanele se învârtesc de colo până colo, boierească, ducând în spinare un brad mare,
rânduind lucrurile la locul lor. mare... pe urmă băieţii de la cofetărie cu tăvi
şi alt băiat de la librărie încărcat cu fel de fel
Copiii, nerăbdători, aşteaptă în odaia din de cutii.. Şi el ştie ce însemnează asta. Anul
dreapta semnalul când vor putea intra. Să trecut, când l-a durut în gât, l-a dus mă-sa la
aştepte, că nu e încă gata. Mai sunt de aşe- spiţerie, şi atunci, prin uşa întredeschisă, a
zat jucăriile pe mescioara din jurul bradu- zărit o clipa în odaia de alături, un brad fru-
lui şi de pus la fiecare teanc de jucării câte mos îmbrăcat în beteală… dar a închis spi-
o carte de vizită cu numele copilului căruia ţerul uşa... şi era ziua, lumânăricile nu erau

102 103
aprinse şi mămica i-a spus aşa: că seara e Se aud sănii venind dinspre târg... Uite-le,
mai frumos, când se aprind lumânăricile... cotesc la colţ și, în bătaia lămpii electrice
de la răspântie, Nicuşor recunoaşte pe conu
Toţi copiii ăştia, care trec în sanii, acolo se Mişu şi-l aude râzând cu poftă. Repede o
duc, să vadă pomul de Crăciun ... pomul de ia la fuga să-i iasa înainte. Cine ştie? poate
Crăciun!!... Şi el… nici prin crăpăturile ulu- chiar fără să-i spună nimic, văzându-l,
celor nu poate să se uite, că e zăpada până o să-l ia să i-l arate, că e om bun. A ajuns!
la gât... E! dar dacă ar vrea conu Mişu... Aci e altă cotitură. “Hei! la o parte!” - strigă
“ce, conu Mişu nu e om bun? Ba e bun!” Nu-i birjarul, iar conu Mişu, ieşind pe jumătate
da lui întotdeauna câte un ban? Adineauri din sanie şi văzând copilul în drum:
a trecut în târg şi nu s-a întors încă acasă... - În drum, hai? Drace împeliţat! Să te calce
sania. Marş acasă!
Dacă i-ar ieşi înainte şi l-ar ruga să-i arate
şi lui pomul de Crăciun, numai niţel, niţel Şi săniile trec... E noapte... nu se pot vedea
de tot… lacrimile care au năpădit în ochişorii negri,
catifelaţi, dulci ca o mângâiere...
Cât e de mică inimioara lui, s-a despărțit
acum în două. Jumătate îl împinge înainte: I-a zis aşa: “Marş acasă!”, dar ce să facă acasă?
“Încearcă, conu Mişu e om bun; poate te Nu e nimeni acasă, nimeni... Și coşul de la
duce să vezi pomul... pomul!”, iar cealaltă îl sobă ţiuie... Şi-i e urât... Şi cum sta în drum,
trage înapoi: parcă-i şopteşte cineva la ureche: “Ştii ce?
“Fugi d-acolo, nu se poate... nu se poate”... poate că se vede de la poartă prin ferestre.”

104 105
O ia la fugă înspre curtea boierească. Ocoleşte în vârful picioarelor casa... mai
Se dă la o parte lângă uluce ca să treacă sunt câţiva paşi... A ajuns!... na! perdelele
săniile care ies; apoi, când au trecut, face lăsate... ba nu, una e ridicată! Păşeşte bini-
doi paşi în curte şi se uită cu încordare... Ies şor, binişor ... Aaaa! ce frumos! ce frumos!
valuri de lumină pe ferestre, dar pomul nu
se vede... Şi mai face doi paşi, strângându-şi Poate de-acum să sufle vântul tăios de rece,
la piept paltonul lung şi larg, făcut dintr-o că în tot trupul copilului s-a revărsat căldura
scurteică veche a mă-si, în care parcă e un unei fericiri nemăsurate. Tot sufletul i s-a
pui de lăutar... Ferestrele sunt prea sus... urcat în ochii care privesc... Cum sclipeşte
degeaba... A! ştie el un loc de unde ar putea beteala! Uite şi lumânăricile aprinse! Şi ce de
vedea, d-acolo de pe prispă unde mănâncă jucării! Trâmbiţe, tobe, păpuşi! Uite şi nişte
boierii vara! Acolo, a văzut el prin crăpătu- iepuraşi albi, micuţi şi drăguţi...
rile ulucelor, sunt ferestrele jos. Înăuntru se deschide de perete uşa odăii*
din dreapta prin care năvăleşte o droaie
Da, dar câinii! Gândul ăsta îl face să se de copii, băiețaşi, fetiţe şi noduleţe mici,
retragă repede din curte... Ce bine ar vedea pe care parcă-i da jos fundele. Sunt câteva
el d-acolo pomul de Crăciun! Sta... şi-şi face clipe de extaz* general : copiii de o parte,
în gând socoteli de om mare. Nu se poate cu ochii pironiţi la pom, părinţii de alta,
să fie cânii dezlegaţi acum când vine lume... cu ochii umezi de fericirea bucuriei lor.
Asta nu se poate! ce, să muşte pe lume? Face Acum madamele aşează copiii în semi-
câţiva paşi în curte, trăgând cu urechea şi cerc. Trebuie să cânte: “O! Tannenbaum!
neputându-şi dezlipi ochii de la lumina o! Tannenbaum!”
ferestrelor...
106 107
Se face o tăcere desăvârşită. Cucoana Zoe, Te-a văzut cum l-ai adus în casă, cum l-ai
gazda, deschide pianul şi se aşează să-i îngrijit, cum i-ai încărcat braţele de jucării
acompanieze... dar în clipa în care-şi ridică şi de bunătăţi şi pentru el şi pentru Lenuţa.
mâna ca să înceapă, dinspre terasă se aude El ştie că eşti hotărât mâine, în ziua de Cră-
lătratul gros al unui câine şi ţipătul unui ciun, să te duci la casierie, să te încredinţezi
copil, ţipăt de groază, lung, sfâşietor, care cu ochii dumitale că copilul nu s-a îmbolnă-
spinteca tăcerea şi trece ca un junghi în ini- vit de spaimă*. Dumnezeu e bun şi iertător şi
mile tuturor... a auzit ce-ai pus de gând cu cucoana Zoe să
faceţi la anul. Închide ochii şi dormi în pace.
Bărbaţii dau năvală într-acolo; deschid uşa.
“Marş Leu! marş Leu!” striga conu Mişu,
dând cu piciorul în câine...Jos, lângă fereas-
tră zace copilul fără cunoştinţă …
……………………………………………

Nu te mai frământa atâta, coane Mişule.


Închide ochii şi dormi în pace, că Dumme-
zeu e bun şi iertător. El ştie c-ai priceput
prea târziu de ce-ţi ieşise copilul înainte şi
că te-ai căit* de a-l fi gonit cu asprime….

108 109
Ion Alexandru Glossar
Brătescu–Voinești
odăiaş (cuvânt vechi) – om de serviciu la instituţii.
1868 - 1964
Uluce – scândurile gardului
Crivăţ – vânt rece de la răsărit
Scriitor român foarte austrul – vânt rece de la apus
apreciat ... Scrie povestiri de
spiţerie – farmacie
mare succes pentru copii
odaie – cameră
zarvă – agitaţie
extaz – încântare
a se căi – a regreta
spaimă – frică

Casa memorială I.Al. Brătescu –Voinești


Din Târgoviște
110 111
CUPRINS

Colindele copilăriei Naşterea lui Hristos ……......... 18


Psalm………………...................... 20

Bună dimineaţa la Moş Ajun….... 4 Trei crai de la Răsărit………..... 21

Din an în an…………………….......... 6 Coborât-a coborât…………….... 24

Această seară .................................. 7 Colinde ……………………............ 29

Trei păstori...................................... 8 Ajunul Crăciunului ………........ 30

Sculaţi gazde …………………........... 9 Pomul Crăciunului……………... 32

O, ce veste minunată…………........ 10 Naşterea Mântuitorului…....... 34

Domn, Domn să-nălţăm………..... 11 Crăciunul copiilor………........... 36

Florile dalbe …………………............ 12 Moş Crăciun……………….......... 37

O, brad frumos………………........... 13 Scrisoare lui Moş Crăciun….... 38

Astăzi s-a născut Hristos ……...... 14 Uite, vine Moş Crăciun……….. 40

Moş Crăciun cu plete albe …........ 15 Postfaţă………………………........ 42

Steaua sus răsare………….............. 16 Glossar……………………….....… 55

112 113
Iarna: poezii Nicușor
Baba – Iarna ………..........................71 Nicusor ...................................... 97
Vine Iarna ……...........................….. 72 Glossar ...................................... 111
Gerul …….....................................…. 74
A sosit iarna …...........................…. 76
Săniuța ............................................ 78
Omul de zăpadă din ogradă ........ 79
Omul de zăpadă ............................ 79
Omul de zăpadă al copiilor ......... 81
Rugăminte ...................................... 82
Bradul .............................................. 84
Brăduțul ......................................... 84
Iarna pe uliță ................................. 86
Zarvă în zăvoi ................................ 87
Seară de iarnă ................................ 88
Fulg .................................................. 90
Galbenă gutuie ............................. 92

114 115
Prezenta carte pentru copii a fost intocmită la sugestia
Asociaţiei Culturale Române – preşedinte dl Dr. Paul
Dancescu si a Comunităţii Moldovenilor din Québec –
preşedinte dna Ala Mandâcanu.

Cartea a fost elaborată si editată în cadrul


Proiectului «Cooperare intergenerațională»
finanțată de Service Canada, caruia îi mulţumim
pentru suportul său financiar.

Ce livre a éte élaboré et publié dans le cadre


du Projet «Coopération intergénérationnelle »
financé par le Service Canada. Nous remercions
le Service Canada pour son suport financier.
116

S-ar putea să vă placă și