Sunteți pe pagina 1din 8

GE0METRIE

clasa a VI-a
1
Unghiuri
Unghiul este figura geometrică formată din doua semidrepte închise, având
aceiași origine.

 Semidreptele OA și OB se numesc laturile


unghiului
 Punctul O se numește vârful unghiului

Notație:

 Interiorul unui unghie: -reprezintă porțiunea din plan aflată între cele două
semidrepte.
 Exteriorul unui unghi: -reprezintă porțiunea din plan aflată în afara celor
doua semidrepre.

 Punctul C se află în interiorul unghiului.


 Punctul D se află în exteriorul unghiului.

La unghiuri nu vom măsura laturile, deoarece ele sunt semidrepte, deci sunt
nemărginite. Așa dar, vom măsura deschiderea dintre semidrepte.
Instrumentul cu care se măsoară este raportorul.

2
Clasificarea unghiurilor:
1. Unghi nul: - are măsura de 0o, iar laturile sunt semidrepte identice;
2. Unghi ascuțit: - are măsura cuprinsă între 0o și 90o;
3. Unghi drept: - are măsura de 90o;
4. Unghi obtuz: - are măsura cuprinsă între 90o și 180o;
5. Unghi alungit: - are măsura exact de 180o, iar laturile sunt semidrepte
opuse(una în prelungirea celeilelte).

Unghiul nul si unghiul alungit se numesc unghiuri improprii.


Unghiurile ascuțite, drepte și obtuze se numesc unghiuri proprii.

A A
B A
B

Unghiul nul Unghiul ascuțit Unghiul drept

Unghiul obtuz Unghiul alungit

3
Unghiuri adiacente: - Două unghiuri proprii care au un vârf comun, o latură
comună, iar celelalte doua laturi sunt situate de o parte și de alta a laturii
comune se numesc unghiuri adiacente.
În figura alăturată unghiurile AOC și BOC sunt
adiacente deoarece O este vârful comun al unghiurilor, OC
este latura comună, iar OA și OB sunt situate de o parte și
de alta a laturii comune.

Unghiuri complementare: - Doua unghiuri care au suma egală cu 90 o se


numesc unghiuri complementare.
Proprietăți ale unghiurilor complementare:
- Complementul unui unghi cu măsura egală cu xo este un unghi cu măsura
egală cu 90o-xo;
- Dacă două unghiuri complementare sunt congruente, atunci măsura
fiecăruia este egală cu 45o;
- Unghiurile congruente au complemente congruente;
- Unghiurile care au același complement sunt congruente.
Unghiuri suplementare:- Doua unghiuri care au suma măsurilor egală cu
o
180 se numesc unghiuri suplementare.
Proprietăți ale unghiurilor suplementare:
- Suplementul unui unghi cu măsura egală cu x o este un unghi de măsura
de 180o-xo;
- Dacă două unghiuri suplementare sunt congruente, atunci fiecare unghi
este drept( are măsura de 90o);
- Unghiurile congruente au suplemente congruente;
- Unghiurile care au același suplement sunt congruente.

4
Drepte paralele.
Criterii de paralelism

Două drepte paralele coplanare a și b se numesc paralele dacă nu au niciun


punct comun.

Exemple

1. -drepte parelele

2. -drepte neparalele

5
Axioma paralelelor: Printr-un punct exterior unei drepte trece o paralelă și
numai una la dreaptă.

Criterii de paralelism:
1. Dacă doua drepte determină cu o secantă o pereche de unghiuri alterne
interne congruente, atunci dreptele sunt paralele.

2. Dacă doua drepte determină cu o secantă o pereche de unghiuri alterne


externe congruente, atunci dreptele sunt paralele.

6
3. Dacă doua drepte determină cu o secantă o pereche de unghiuri de
aceiași parte a secantei suplementare, atunci dreptele sunt paralele.

4. Dacă doua drepte determină cu o secantă o pereche de unghiuri externe


de aceiași parte a secantei, atunci dreptele sunt paralele.

5. Dacă două drepte determină cu o secantă o pereche de unghiuri


corespondente, atunci dreptele sunt paralele.