Sunteți pe pagina 1din 8

PATRULATERE

PROPRIETĂȚI
Patrulater convex

1. Poligonul cu patru laturi se numește PATRULATER.


2. Un patrulater se numește CONVEX dacă, oricare ar fi doua puncte aflate în
interiorul său, segmentul care le unește este inclus în interiorul patrulaterului.
3. Un patrulater se numește CONCAV dacă, există doua puncte în interiorul său
astfel încât segmentul care le unește nu este inclus în interiorul patrulaterului.
4. Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater conex este egala cu 360o.
Paralelogramul:
 Paralelogramul este patrulaterul convex cu laturile opuse paralele doua
câte doua.
 Laturile opuse sunt congruente.
 Unghiurile congruente sunt congruente.
 Oricare două unghiuri alăturate sunt suplementare.
 Punctul de intersecție al diagonalelor este mijlocul fiecărei diagonale.
 Segmentul care unește mijloacele a doua laturi opuse ale unei paralelogram
se numește linie mijlocie a acestuia.
Dreptunghiul:
 Este paralelogramul cu un unghi drept.
 Diagonalele sunt congruente.
 Unghiurile unui dreptunghi sunt congreunte și au măsura de 90o fiecare
 Are toate proprietățile parelelogramului: - Laturile opuse sunt congruente;
- Unghiurile opuse sunt congruente ;
- Oricare doua unghiuri alăturate
sunt suplementare;
- Punctul de intersecție al
diagonalelor este mijlocul fiecărei
diagonale.
Rombul:
 Rombul este paralelogramul cu doua laturi consecutive congruente.
 Toate laturile sunt congruente.
 Diagonalele sunt perpendiculare.
 Diagonalele sunt bisectoarele unghiurilor rombului.
 Are toate proprietățile parelelogramului: : - Laturile opuse sunt congruente;
- Unghiurile opuse sunt congruente ;
- Oricare doua unghiuri alăturate
sunt suplementare;
- Punctul de intersecție al
diagonalelor este mijlocul fiecărei
diagonale.

 Un paralelogram cu diagonalele perpendiculare este romb.


 Dacă într-un paralelogram o diagonală este bisectoarea unui unghi, atunci
paralelogramul este romb.
 Înălțimea unui romb este distanța dintre două laturi opuse ale rombului.
Pătratul:
 Pătratul este dreptunghiul cu două laturi consecutive congruente.
 Toate laturile sunt congruente.
 Toate unghiurile sunt congruente, deci sunt unghiuri drepte.( au măsura de 90o)
 Diagonalele pătratului sunt congruente, perpendiculare și au același mijloc.
 Diagonalele sunt bisectoarele unghiurilor pătratului.
 Dacă un paralelogram are toate laturile consecutive congruente și un unghi drept,
atunci este pătrat.
 Dacă un paralelogram are diagonalele congruente și perpendiculare, atunci este
pătrat.
Trapezul. Linia mijlocie în trapez:
 Patrulaterul convex care are două laturi paralele și doua laturi neparalele se
numește trapez. Laturile paralele se numesc baze.
 Trapezul cu una dintre laturile neparalele perpendiculară pe baze se numesc trapez
dreptunghic.

 Trapezul cu laturile neparalele congruente se numește trapez isoscel.


 Trapezul isoscel are următoarele proprietăți:
-unghiurile alăturate unei baze sunt congruente;
- diagonalele sale sunt congruente.
 Un trapez este isoscel dacă și numai dacă unghiurile alăturate unei baze sunt
congruente.
 Un trapez este isoscel dacă și numai dacă diagonalele sunt congruente.
 Segmentul de dreaptă determinat de mijloacele laturilor neparalele ale unui trapez
se numește linie mijlocie.
 Într-un trapez linia mijlocie este paralelă cu bazele și are lungimea egală cu
semisuma lungimilor acestora.
 Într-un trapez, segmentul determinat de intersecțiile diagonalelor cu linia mijlocie
a trapezului are lungimea egală cu semidiferența lungimilor bazelor.
MN( in ambele cazuri)- linie mijlocie