Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială Lucian Blaga Satu Mare

Prof. Rebic Camelia

I. ( 45p) Completează spaţiile punctate cu răspunsul CORECT

1. Suma resturilor posibile ale împărţirii unui număr natural la 5 este egală cu ………………

2. Cel mai mare număr care împărţit la 7 dă câtul 4 este egal cu ……………….

3. Numărul care împărţit la 12 dă câtul 6 şi restul 5 este egal cu ……………………….

4. Câtul împărţirii numarului 304 la 16 este egal cu ……………………….

5. Restul împărţirii numărului 541 la 11 este egal cu …………………………….

6. O carte are 347 de pagini. Alina citeşte zilnic 25 de pagini. Numărul de pagini citite în ultima zi este …………………

7. Valoarea lui x din egalitatea 1234 – 1234 : x = 617 este egală cu …………………………

8. Rezultatul calculului 5600 : 80 : 35 este egal cu …………………..

9. Dacă deîmpărţitul este 201, câtul este 6 şi restul 3, atunci împărţitorul este egal cu …………………………

II. Pe foaia de test faceţi rezolvările complete:


1. (15p) Suma a două numere naturale este 63. Dacă îl împărţim pe cel mai mare la cel mai mic, obţinem câtul 4
şi restul 3. Află cele două numere.

2. (10p) Se dă numărul x = 4 + 8 + 12 + … + 200. Află cătul împărtirii lui x la 20.


3. (10p) Află cel mai mic şi cel mai mare număr de două cifre care dă restul 3 prin împărţire la 6.

4. (10p) Află câtul împărţirii numărului 2018 + 2017  2018 la 2018.