Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

8 SUCEAVA CLASA a VIII-a


DISCIPLINA Matematică - 4 ore/săptămână( 2 ore algebră) AN ŞCOLAR 2022 - 2023
PROFESOR Şlincu Gabriela 35 săptămâni( 33 + 2 - Șc. Verde și Șc. Altfel)

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


Nr. de
Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinuturi ore Modulul Săptămâna Observaţii
specifice
alocate
S1
Recapitularea materiei din clasa a-VII-a. 1 M1
1. Evaluare iniţială S1
Discutare testului predictiv. 1

• Mulțimi definite printr-o proprietate comună a elementelor S2


lor. 2
• Intervale numerice şi reprezentarea lor pe axa numerelor; S3
intersecţia şi reuniunea intervalelor 2 M1 S4
C1.1; C2.1;
2. Intervale de numere • Inecuaţii de forma ax + b ≥ 0 , (≤, <, > ) , unde a b ∈ℝ 2
C3.1; C4.1;
reale. Inecuații în ℝ S5-S6
C5.1; C6.1
Exerciții și probleme 3 S6
Evaluare 1
S7
Ore la dispoziția profesorului 2
3. Calcul algebric în ℝ C1.2; C2.2; • Operații cu numere reale reprezentate prin litere (adunare,
C3.2; C4.2; scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la putere); reducerea 2 S1
C5.2; C6.2 termenilor asemenea
• Formule de calcul prescurtat:

, unde a,b ∈ℝ 2 M2 S2

• Descompuneri în factori utilizând reguli de calcul în ℝ


(factor comun, grupare de termeni, formule de calcul 4 S3-S4
prescurtat)
Exerciții și probleme 1 S5
Evaluare 1 S5
• Fracţii algebrice; operații cu acestea (adunare, scădere,
înmulțire, împărțire, ridicare la putere) 2 S6
Exerciții și probleme 2 S7

Planificare algebră cl. a-VIII-a – ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 SUCEAVA


Nr. de
Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinuturi ore Modulul Săptămâna Observaţii
specifice
alocate
Evaluare 1 S8
Ore la dispoziția profesorului 1 S8

• Ecuaţii de forma ax2 + bx + c = 0 , unde a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0 4 S1-S2


C1.2; C2.2;
Exerciții și probleme 1 M3 S3
4. Calcul algebric în ℝ C3.2; C4.2;
Evaluare 1 S3
C5.2; C6.2
Ore la dispoziția profesorului 2 S4
• Funcții definite pe mulțimi finite, exprimate cu ajutorul unor
diagrame, tabele, formule; graficul unei funcții, reprezentarea 4 S1-S2
geometrică a graficului unor funcții numerice
Exerciții și probleme 2 S4
C1.3; C2.3; M4
5. Funcţii C3.3; C4.3; • Funcţii de forma f D: → ℝ , f(x) = ax+b (a, b Î R) şi D este
C5.3; C6.3 o mulţime finită de numere reale sau un interval nedegenerat; 4 S5-S6
interpretare geometrică; lecturi grafice •
Exerciții și probleme 2 S7
Evaluare 1 S8
Ore la dispoziția profesorului 1 S8
În săptămâna S3 (27.02.2023 - 03.03.2023) din Modulul 4 se desfăşoară Programul Național ,,Școala Altfel!”.
• Elemente de statistică: indicatorii tendinţei centrale
(frecvenţă, medie, mediană, mod şi amplitudine a unui set de 4 S1-S3
6. Organizarea C1.3; C2.3;
date) M5
datelor și C3.3; C4.3;
Evaluare 1 S4
probabilități C5.3; C6.3
Ore la dispoziția profesorului 1 S4

C1.1; C2.1; - Intervale de numere reale. Inecuații în ℝ 2 S5


C3.1; C4.1; - Calcul algebric în ℝ 2 S6
C5.1; C6.1 - Funcții. Organizarea datelor și probabilități 2 M5 S7
C1.2; C2.2; - Evaluare sumativă 2 S8
C3.2; C4.2;
7. Recapitulare finală
C5.2; C6.2
C1.3; C2.3;
C3.3; C4.3;
C5.3; C6.3

Planificare algebră cl. a-VIII-a – ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 SUCEAVA


Nr. de
Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinuturi ore Modulul Săptămâna Observaţii
specifice
alocate
În săptămâna S2 din Modulul 5 (24.04.2023 - 28.04.2023) se desfăşoară Programul Naţional ,,Şcoala Verde!”.

Planificare algebră cl. a-VIII-a – ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 SUCEAVA