Sunteți pe pagina 1din 3

Exerciții de evacuare în caz de incendiu sau

cutremur
Exerciţiul de evacuare în cazul utilizatorilor unei unităţi de învăţământ, de exemplu,
reprezintă forma activităţii de prevenire prin care se transmit cunoştinţele teoretice privind
tipurile de risc şi măsurile de prevenire, pentru a se forma deprinderile practice de comportare
şi intervenţie ale cadrelor didactice, personalului auxiliar şi nondidactic, precum şi ale
preşcolarilor, elevilor şi studenţilor în caz de incendiu/seism.

Pe timpul desfășurării exercițiului de evaculare în caz de producere a unui cutremur trebuie


respectate următoarele reguli:

– Păstrarea calmului, evitarea intrării în panică. În plus, elevii trebuie să se protejeze reciproc,
fără să se sperie de zgomotele din jur;

-Pentru prevenirea panicii şi rănilor, elevii trebuie să asculte recomandările cadrelor didactice.
Acestea trebuie să nu permită nimănui să fugă din încăpere, clasă, să ţipe sau să propună
evacuarea. Trebuie evitată fuga pe uşă, săritul pe fereastră, alergatul pe scări şi utilizarea
liftului sau producerea aglomeraţiei;

Dacă începe mișcarea seismică:

-Elevii trebuie să rămână pe loc.  Nu trebuie să fugă.

-Aceştia se vor proteja în locuri sigure, sub bancă sau sub masă.

-Se vor feri de obiectele înalte, de cele suspendate şi de ferestre.

-Vor asculta institutorii – învățătorii şi profesorii.

-Profesorii vor menţine uşa deschisă.

La semnalul prelungit al soneriei (2 minute, 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 5


secunde între ele) personalul trebuie evacuat ținându-se cont de câteva aspecte extrem de
importante:

-Elevii vor părăsi clădirea sub supravegherea profesorului. Se vor folosi toate căile de
evacuare şi salvare fără pericole. Nu se vor lua alte obiecte (ghiozdane, obiecte de
vestimentaţie etc.).

– Personalul se va aduna pe terenul de sport sau un platou prestabilit care să îi confere


siguranţă;

– Elevii vor fi dispuşi pe clase în ordinea băncilor;

-Profesorii vor avea obligația să facă prezenţa, raportând de urgenţă directorului eventuala
lipsă nemotivată a unuia dintre elevi;
-Se va verifica cunoaşterea şi capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin
personalului de la locul de muncă în caz de incendiu:

– Maniera de comportare a elevilor la primirea semnalului acustic de alarmare;

– Maniera de desfăşurare a activităţii de salvare şi evacuare a persoanelor şi a materialelor


periculoase;

– Îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite şi a timpilor operativi de intervenţie;

Odată executat exerciţiul se acţionează semnalul de încetare a alarmei care va fi compus dintr-
un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.

 Exerciţiul de alarmare şi evacuare se execută în condiţiile cele mai dificile (de exemplu:
unele coridoare şi/sau casa scării pline de fum). Elevii trebuie informați corect în ceea ce
privește comportamentul pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu şi anumite pericole la
care pot fi supuşi.

Aceștia trebuie să știe, de exemplu, că trebuie să meargă cât mai aproape de podea în
încăperile cu fum. De asemenea, trebuie să știe semnificaţia uşilor închise ca protecţie contra
propagării fumului şi căldurii, să stingă focul de pe hainele incendiate cu o altă haină sau prin
rostogolire pe podea, că este interzis să utilizeze liftul în caz de incendiu.

Conform Ordinului nr. 163/2007 privind aprobareaNormelor generale de apărare împotriva


incendiilorart. 144-146, exerciţiile privind modul de intervenţie în caz de incendiu constituie
formele de bază prin care se verifică stadiul şi capacitatea de acţiune a personalului de la locul
de muncă.

  Exerciţiile şi aplicaţiile au în vedere modul în care se execută:

1. a) alarmarea;
2. b) evacuarea;
3. c) stingerea incendiului.

Exerciţiile de intervenţie se efectuează:

1. a) planificat, pe bază de grafic, astfel încât la acestea să participe eşalonat toţi salariaţii
cu atribuţii de intervenţie de la locurile de muncă;
2. b) inopinat, de către administrator/conducător, autorităţile de control sau de alţi factori
de decizie;
3. c) planificat, pe bază de grafic, cu personalul serviciului privat pentru situaţii de
urgenţă.

Evidenţa aplicaţiilor şi exerciţiilor efectuate se ţine într-un registru special. Fiecare exerciţiu
de intervenţie se finalizează printr-un raport, în care se fac referiri cel puţin la:

1. a) obiectivele şi scopul exerciţiului;


2. b) menţiuni privind cunoaşterea şi capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce
revin personalului de la locul de muncă în caz de incendiu;
3. c) îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite şi a timpilor operativi de intervenţie;
4. d) menţiuni privind alarmarea (alertarea) personalului;
5. e) aprecieri privind funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
6. f) desfăşurarea activităţii de salvare şi evacuare a persoanelor şi a materialelor
periculoase;
7. g) propunerea de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii respective.

Organizarea de exerciții de evacuare în caz de incendiu sau cutremur este imperios necesară
pentru prevenirea și reducerea accidentelor în orice domeniu de activitate și salvarea de vieți
omenești.

Prevenirea situațiilor de urgență este extrem de importantă în domeniul securității și sănătății


în muncă. Prin urmare, conformarea cerințelor legale privind situațiile de urgență în București
și în toată țara trebuie făcută în orice domeniu de activitate.

Conform legislației în vigoare, mai exact a Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în
muncă, angajatorii sunt obligați să desemneze lucrători sau să creeze un serviciu intern care să
se ocupe de activități de securitate și sănătate.

Dacă cei desemnați nu se pot ocupa de astfel de activități, trebuie să se apeleze la servicii
externe de securitatea muncii. Astfel de servicii pot fi oferite de o firmă de protecția
muncii din București.

Euramis Consulting este firma de protecția muncii care îi poate ajuta pe toți cei care apelează
la serviciile sale, să planifice exercițiile de evacuare și intervenție, să elaboreze, afișeze
planuri de evacuare și intervenție, să evalueze riscul la incendiu etc.

Euramis este soluția desfășurării oricărei activități în deplină siguranță!

S-ar putea să vă placă și