Sunteți pe pagina 1din 4

Referat la religie

Teme: Tineretul si mass-media,


Pericolul drogurilor
Elev: Traistaru Marinela Cristina
Clasa: a IX a D
Tineretul si mass-media
Este evident că, după căderea comunismului, mass-media a devenit o realitate de a
cărei influenţe societatea noastră nu se mai poate dispensa şi nici feri. Fără a-i tăgădui rolul
esenţial în comunicarea rapidă şi extensivă a informaţiilor către lumea moderna însetată de
tot ceea ce este nou, constatăm cu îngrijorare contribuţia nemijlocită a acesteia la
prăbuşirile morale şi spirituale ale omului contemporan.În general, mass-media este o
instituţie ce promovează o “cultură de masă” proprie civilizaţiei moderne, diferită de
cultura elevată, nobilă, difuzată prin instituţiile sociale tradiţionale: familia, Biserica,
şcoala. Mijloacele de comunicare în masă propagă cu precădere valori morale grosiere,
hedoniste şi utilitariste: erotismul, egoismul, frumuseţea fizică feminină sau masculină,
violenţa, drogurile, scandalurile, traficul de influenţă politica etc., adică tot ceea ce stârneşte
interesul publicului.

Aceste realităţi au un impact cu consecinţe foarte grave în conştiinţa şi comportamentul


mai ales al copiilor şi tinerilor, categoria socială cea mai uşor de cucerit, cărora li se
formează tipare de gândire şi comportament adaptate la o etică fără constrângeri şi
prejudecăţi. Ei găsesc în personajele mediatizate modele pe care vor să le copie şi să le
urmeze. Presa ilustrează zilnic scandaluri şi personaje controversate, iar opiniile ei oficiale
oscilează de multe ori. Pieţele publice sunt pline de standuri cu reviste şi cărţi ilustrând
imagini erotice şi obscene, otrăvind şi mutilând conştiinţa neimplantată încă în adevăratele
judecăţi de valoare ce vin din tradiţia vie a trăirii creştine.

Cel mai puternic impact asupra gândirii şi comportamentului tinerilor îl are


televiziunea.În perioada preşcolară, copilului i se oferă programe de desene animate cu eroi
violenţi şi războinici lipsiţi de calităţi afective, singura problemă rămânând lupta dintre
bine şi rău, binele învingând, graţie unor tehnici de luptă supraavansate, robotizând
conştiinţele micilor telespectatori.

În perioada şcolară elevul trebuie să facă faţă valului de violenţă şi extravaganţă sexuală,
drogurilor şi modalităţilor de sfidare a legii, oferite permanent de filmele şi emisiunile
diferitelor televiziuni, ce se întrec în a le prezenta, făcându-l insensibil la suferinţă şi
exploatarea umană, astfel încât şi cele mai oribile evenimente pot fi acceptate ca parte a
“distracţiei” zilnice din faţa micului ecran. Conduita morală reprezintă, în fond,
exteriorizarea şi obiectivarea conştiinţei morale în fapte şi acţiuni cu valoare de răspunsuri
pentru situaţia concretă în care este pusă persoana umană. Astăzi, nici presa, nici
televiziunea, nici radioul, nici cinematograful nu mai garantează, prin ceea ce emit,
formarea convingerilor şi judecăţilor morale care să determine o conduită umană sănătoasă
şi ordinea în viaţa personală, familială şi socială. Concretizând cum acţionează mass-media
ca factor excitant în determinarea comportamentului tinerilor, evidenţiem două tendinţe:1.
Formarea unei conştiinţe ce suferă de vedetism şi autosuficienţă prin elaborarea unei
mitologii proprii. Devierile de conduită manifestându-se în: asocieri la activităţi de bandă,
limbaj trivial, apelul la alcool şi droguri, consumul de literatură şi casete video cu conţinut
pornografic, comiterea unor delicte de ordin social, ultraj la adresa autorităţilor publice,
subminarea autorităţii părinţilor etc.

2. Formarea unei conştiinţe duplicitare.


Larga mediatizare a schimbărilor extremiste, demagogiile şi fanatismele politice,
actele oportuniste, forţele politice, care, pentru a câştiga aderenţi, ignoră criteriile selective
bazate pe morala creştină, influenţează conştiinţele tinerilor care, formându-se în această
atmosferă, pot fi cuceriţi de modele cu caractere inferioare, marcaţi de răul duplicităţii şi al
extremismului.Vidul spiritual din sufletele tinerilor, determinat de surogatele culturii
moderne, explică de asemenea proliferarea sectelor satanice şi sinucigase, despre care
vorbeşte atât de mult mass-media. Starea alarmantă creată de aceste influenţe ale mass-
mediei în comportamentul tinerilor poate fi estompată numai prin conştientizarea
pericolului pe care-l exercită asupra conştiinţei lor.Ca alternative la situaţia dată trebuie să
găsim valorile eterne care leagă între ele tradiţionalele instituţii educative: familia, Biserica,
şcoala, în vederea cooperării lor, astfel încât să se poată face faţă la noile conjuncturi sociale
şi să se ofere o instruire care să dea caractere morale demne de a fi respectate, preţuind
ideea drepturilor şi a libertăţilor, dar mai ales cea a îndatoririlor fundamentale din legea
morală creştină.

Desigur, nu mass-media ca instituţie în sine este rea, ci modul brutal, neselectiv,


necontrolat şi tendenţios cu care propagă cultura modernă secularizată. De aceea, în familie
părinţii trebuie să canalizeze impulsul şi voinţa rebelă a copilului, de la cea mai fragedă
vârstă, prin rugăciune, ascultare şi abstinenţă raţională, spre o conduită morală bazată pe
dragoste, bunătate, milă, blândeţe, toleranţă. Ei sunt cei care vor selecta cu multă atenţie
programele şi publicaţiile urmărite de copii.Şcoala va face o instruire analitică şi
sistematică ţinând seama de valorile existenţiale autentice, fără a pierde din vedere că,
dincolo de cultura dobândită, succesul ei se ilustrează în tăria caracterelor, la formarea
cărora contribuie nemijlocit mai ales prin orele de religie şi educaţie civică.

De asemenea, disciplinele întemeiate pe observaţia ştiinţifică trebuiesc abordate în ideea


valorificării creaţiei şi spiritualizării materiei, depăşindu-se teoria legăturii mecaniciste
dintre lucruri, astfel încât să se evidenţieze responsabilitatea omului faţă de mediul
înconjurător, faţă de întregul cosmos zidit de DumnezeFamilia, şcoala şi Biserica, trebuie sa
formeze o unitate spirituală pătrunsă de prezenţa vie, susţinătoare şi sfinţitoare a Sfântului
Duh, care să garanteze formarea conştiinţei intime şi responsabile a frăţietăţii şi comuniunii
reciproce a persoanelor, în care fiecare dă celuilalt iubirea şi ascultarea, care te fac să fii cu
adevărat om, biruind egoismul cu legea supremei iubiri.

Pericolul drogurilor

Prin anii 1980 abuzul de droguri devenise o problema in intreaga alume. Gasirea unei
solutii pe termen lung este dificila, deoarece oferta si cererea de droguri ilegale este legata
de probleme sociale si economice cu radacini adanci.
Consumul de droguri este o activitate de mare risc. Unele droguri pun direct sanatatea in
pericol, atunci cand sunt consumate in cantitati mari – si una dintre caracteristicile
dependentei este cererea unei cantitati cat mai mari pentru a atinge starea de “bine“.
Stoparea ofertei.

O optiune mai practica era cea de a opri vanzarea drogurilor prin arestarea asa-numitilor
dealeri sau prin interceptarea marfii in momnentul intrarii in tara. In acest scop s-au alocat
resurse suplimentare si au existat cateva succese spectaculoase; dar, in ansamblu, volumul
traficului de droguri a continuat sa creasca. Inchisorile devenisera supraaglomerate si
aceasta se adauga la serioasa problema a combaterii criminalitatii; existau insa tot timpul
noi voluntari si cei care controlau comertul puteau fi rareori adusi in fata justitiei. Unul
dintre cele mai neplacute aspecte din traficul de droguri era faptul ca acesti criminali
ajungeau sa detita asemenea avere si influenta incat, uneori, erau capabili sa corupa politia
si sa eludeze sistemul juridic.
Din consumul de droguri se nasc alte pacate: desfranarea, violenta, uciderea sau chiar
sinuciderea. Consumul de alcool, tutun, cafea sau droguri, in mod frecvent sin in cantitati
mari, provoaca mai intai placere perversa , apoi se ajunge la obisnuinta si in cele din urma
devine dependenta. Consumatorul nu poate renunta la ele si actioneaza impotriva
propriului trup. El lucreaza la propria-i sinucidere, o sinucidere lenta a organismului.
Omul nu mai respecta poruncile lui dumnezeu si savarseste pacate impotriva Duhului
Sfant.