Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SEBEȘ

H O T Ă R Â R E A Nr. 2/2020

Adunării Generale a judecătorilor din cadrul JUDECĂTORIA


SEBEȘ întrunită la data de 22.01.2019

În temeiul art. 51 lit. a din Legea nr. 304/2004 privind organizarea


judiciară, art. 16 lit. a din Hotărârea Nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al
Magistraturii, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sebeş,
legal constituită în şedinţa din 22.01.2020,
Având în vedere:    
- prevederile Constituției României potrivit cărora statutul magistratului
impune acordarea pensiei de serviciu şi a remunerației adecvate ca o
componentă a independenței justiției, garanție a statului de drept;
- necesitatea respectării de către puterea legislativă și puterea executivă
a obligației de rang constituțional de a garanta judecătorilor și procurorilor, la
încetarea funcției, plata unei pensii al cărei nivel să fie cât mai apropiat posibil
de nivelul ultimei remunerații, dar şi a obligației de a garanta acestora o
remunerație adecvată;
- jurisprudența constantă a instanței constituționale care a stabilit fără
echivoc că independența justiției, ca garanție constituțională, include
securitatea financiară a magistraților, care presupune și asigurarea unor
garanții sociale, precum pensia de serviciu;
- împrejurarea că pensia de serviciu reflectă în prezent şi
incompatibilitățile pe care trebuie să le respecte judecătorul pe parcursul
întregii cariere profesională;
- eliminarea pensiei de serviciu şi a potențialelor demersuri care ar putea
conduce la încălcarea independenței şi afectării statutului constituţional al
judecătorilor;
- faţă de volumul de activitate şi încărcătura de dosare pe judecător ale
acestei instanţe şi pentru a se evita în viitor blocarea activităţii Judecătoriei
Sebeş;

HOTĂRĂŞTE

Art.1 – Purtarea, ca formă de protest, a banderolei albe pe perioadă


nedeterminată începând cu data de 22.01.2020.

PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SEBEŞ


Judecător,
MĂRCUŞ ANA MARIA