Sunteți pe pagina 1din 9

INSTRUCTIUNI PROPRII SSM PRIVIND LUCRUL DE

ACASA (TELEMUNCA)
 Angajatorul trebuie sa asigure mijloacele aferente tehnologiei informatiei si
comunicatiilor si/sau echipamentele de munca sigure necesare prestarii muncii, cu
exceptia cazului in care partile convin altfel.
 Angajatorul trebuie sa instaleze, sa verifice si sa intretina echipamentul de munca
necesar, cu exceptia cazului in care partile convin altfel.
 Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire
suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma
de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de desfasurare a activitatii de
telemunca si utilizarii echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea
locului de desfasurare a activitatii de telemunca, la introducerea unui nou echipament de
munca, la introducerea oricarei noi proceduri de lucru.
 Telesalariatul trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi
instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului,  astfel
încât  să nu expună la  pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria
persoană, cât şi alte persoanecare pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în
timpul procesului de muncă.
 Telesalariatul trebuie sa informeze angajatorul cu privire la echipamentele de munca
utilizate si la conditiile existente la locurile desfasurarii activitatii de telemunca si sa ii
permita acestuia accesul, in masura in care este posibil, in vederea stabilirii si realizarii
masurilor de securitate si sanatate in munca, necesare conform clauzelor din contractul
individual de munca, ori in vederea cercetarii evenimentelor.
 Telesalariatul trebuie sa nu schimbe conditiile de securitate si sanatate in munca de la
locurile in care desfasoara activitatea de telemunca.
 Telesalariatul trebuie sa utilizeze numai echipamente de munca care nu prezinta pericol
pentru securitatea si sanatatea sa.
 Telesalariatul trebuie sa isi desfasoare activitatea cu respectarea dispozitiilor privind
obligatiile lucratorilor, asa cum sunt ele prevazute in Legea securitatii si sanatatii in
munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, precum si in conformitate cu clauzele
contractului individual de munca.
 Telesalariatul trebuie sa respecte regulile specifice si restrictiile stabilite de catre
angajator cu privire la retele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului
pus la dispozitie.
 Pentru aplicarea si verificarea conditiilor de munca ale telesalariatului, reprezentantii
salariatilor au acces la locurile de desfasurare a activitatii, in conditiile stipulate in
contractul individual de munca.

2. Reguli generale pentru desfasurarea activitatii la


domiciliu
 Lucratorii trebuie:
 sa manipuleze cu atentie si rabdare bibliorafturi si dosare care pot avea sine, ace, agrafe,
taioase si/sau ruginite;
 sa nu citeasca documente in timp ce coboara sau urca scarile, se vor sprijini de mana
curenta, acordandu-se prioritate celor care urca, nu se merge distrat sarind doua sau trei
trepte deodata, vor fi indepartate toate obiectele care ar putea provoca alunecarea ;
 sa urmeze instructiunile de folosire pentru echipamentele si pentru accesoriile din dotare;
 sa raporteze accidentele corect, complet si clar, in concordanta cu procedurile stabilite;
 sa pastreze ordinea in aria de lucru;
 in timpul lucrului, trebuie sa se foloseasca o incaltaminte corespunzatoare pentru a se
evita orice sursa de accident;
 sa cunoasca si sa aplice normele de securitatea muncii in locatia in care isi desfasoara
activitatea;
 pardoselile din incaperi trebuie sa sa fie intretinute iar urmele de apa sau ulei se vor
sterge imediat ;
 defectiunile din pardoseli, mocheta, linoleum (rupturi sau denivelari) se vor repara
imediat;
 cioburile de sticla se vor strange cu mare atentie, cu faras, matura sau lopata, si se
invelesc astfel ca sa poata fi identificate cu usurinta;

3. Reguli de securitate si sanatate la utilizarea calculatorului


Instruire

 Lucratorii vot fi instruiţi în utilizarea echipamentului cu ecran de vizualizare înainte de


începerea activitaţii şi ori de câte ori este necesara organizarea şi dotarea posturilor de
lucru.
 În cadrul instruirilor se va face referire la necesitatea amenajarii ergonomice a locului de
munca şi asupra poziţiilor corecte pe care trebuie sa le adopte în timpul lucrului
 Se interzice lucratorilor sa utilizeze echipamentele de munca pe care nu le cunosc şi
pentru care nu au instruirea necesara.
 Punerea sub tensiune a tablourilor de distribuţie va fi efectuata numai de catre personal
autorizat în acest scop. Se interzice personalului de deservire a echipamentelor cu ecran
de vizualizare sa intervina la tablouri electrice, prize, stechere, cordoane de alimentare,
instalaţii de climatizare sau la alte instalaţii auxiliare specifice.
 Se interzice sa remedieze defectiunile constatate fara a fi autorizat.
 Funcţionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheata pentru a se putea
interveni imediat ce se produce o defecţiune. Se interzice continuarea lucrului la
echipamentul de munca când se constata o defecţiune a acestuia. Remedierea
defecţiunilor se va realiza numai de catre personalul de întreţinere autorizat.
 Utilizatorii echipamentelor de calcul prevazute cu ecran de vizualizare trebuie sa
cunoasca necesitatea şi posibilitaţile de reglare a echipamentului şi mobilierului de lucru.
 Reglarile se vor efectua în raport cu cerinţele sarcinii de munca, condiţiile de mediu şi cu
caracteristicile antropofuncţionale şi psihofiziologice individuale.
 Se vor regla în principal:
 lumina ecranului, contrastul între caractere şi fond, poziţia ecranului (înalţime, orientare,
înclinare)
 înalţimea şi înclinarea suportului pentru documente
 înalţimea mesei de lucru
 înalţimea suprafeţei de şedere a scaunului, înclinarea şi înalţimea spatarului scaunului.

1. c) ori de cate ori apar tulburari de vedere care pot fi cauzate de activitatea la ecranul de

 Se interzice interventia la instalatiile electrice a persoanelor necalificate in meseria de


electrician si neautorizate.

4. Cerinte de securitate si sanatate la utilizarea mobilierului


de lucru
 Mobilierul de lucru trebuie conceput şi realizat în funcţie de caracteristicile
antropofuncţionale ale uitilizatorilor şi de caracteristicile sarcinii de lucru, astfel încât sa
asigure acestora libertatea miscarilor, o poziţie de lucru corecta, confortabila şi o
performanţa ridicata.
 Inainte de folosirea unui scaun, trebuie constatata starea lui, dupa care se potriveste intr-o
pozitie stabila, evitandu-se asezarea pe marginea lui.
 Inainte de indepartarea unui scaun de birou, trebuie sa se asigure ca nu exista pericolul de
a se rasturna sau lovi alta persoana.
 Este interzisa urcarea pe scaunul cu ax pentru a lua un obiect de la inaltime. Pentru
aceasta se recomanda un taburet solid, un podium sau o scara corespunzatoare.
 Este interzisa urcarea pe scaunul ergometric, cu melc, rotative sau alte improvizatii
pentru a lua un obiect aflat la inaltime. Pentru aceasta se recomanda utilizarea unor scari
adecvate.
 Atunci când se foloseşte un cutter pentru taierea hârtiei, trebuie ţinute degetele cât mai
departe de taişul lamei.
 În sertare, obiectele taioase sau ascuţite trebuie aranjate în compartimente separate.
 Uşile cu geamuri trebuie manevrate atent. Este interzis a se sprijini sau a se împinge sticla
uşilor.
 Masa sau suprafata de lucru trebuie sa aiba o suprafata putin reflectanta, sa aiba
dimensiuni suficiente si sa permita o amplasare flexibila a ecranului, tastaturii,
documentelor si echipamentului auxiliar.
 Sunt contraindicate culorile deschise care pot produce un contrast excesiv de luminanta.
 Materialul din care este confectionat planul de lucru nu trebuie sa fie rece la atingere sau
sa antreneze o conductivitate excesiva a caldurii catre corpul utilizatorului.
 Suportul pentru documente trebuie sa fie stabil si usor de reglat si trebuie pozitionat astfel
incat sa diminueze miscarile incomode ale capului si ochilor. Trebuie sa existe spatiu
suficient pentru a permite lucratorilor o pozitie confortabila.

Scaunul

 Scaunul trebuie sa fie stabil şi sa-i permita utilizatorului libertate de mişcare şi o poziţie
confortabila.
 Înalţimea scaunului trebuie sa poata fi reglabila. Mecanismele de reglare a înalţimii
scaunului trebuie sa poata fi acţionate cu uşurinţa şi concepute asfel încât sa nu fie
posibila o modificare involuntara a înalţimii scaunului.
 Atunci când înalţimea scaunului nu poate fi reglata pentru a se adapta unor utilizatori de
talie mica, se va prevedea un reazem pentru picioare.
 Scaunul trebuie prevazut cu mecanisme de basculare asfel încât sa fie posibila o
basculare de câteva grade spre înainte a suprafeţei de şedere şi sa poata fi adoptate poziţii
de lucru înclinate (caz in care bascularea scaunului trebuie sa funcţioneze sincronizat cu
înclinarea spatarului). Miscarile scaunului prin mecanismul de basculare nu trebuie sa
modifice înalţimea marginii anterioare a scaunului.
 Spatarul scaunului trebuie sa fie reglabil atat ca înalţime cât şi ca inclinare. Scaunul
trebuie sa sprijine zona lombara, umerii si partea superioara a toracelui şi trebuie sa fie
convex in regiunea lombara pentru a deveni plat sau concav mai sus. Se va evita curbarea
excesiva a spatarelor.
 Unghiul sau bascularea suprafeţei de şedere a scaunului trebuie sa funcţioneze simultan
cu unghiul spatarului, determinând o basculare pozitiva atunci când spatarul este înclinat,
dar nu o basculare excesiva care sa deranjeze la aşezarea sau ridicarea de pe scaun.
 Daca este necesar, locul de munca va fi prevazut cu reazem pentru picioare. Reazemul
trebuie poziţionat pe sol şi trebuie sa prezinte stabilitate. Suprafaţa trebuie sa fie
antiderapanta şi sa prezinte o marime suficienta pentru a permite libertate de miscare
(laţime mai mare sau egala cu 450 mm şi adancime mai mare sau egala cu 350 mm).

5. Mediul de lucru
3.5.1. Principii ergonomice

 Dimensiunea locului de munca se realizeaza în funcţie de particularitaţile anatomice,


fiziologice, psihologice ale organismului uman, precum şi de dimensiunile şi
caracteristicile echipamentului de munca, ale mobilierului de lucru, de mişcarile şi
deplasarile lucratorului în timpul activitaţii, de distanţele de securitate, de dispozitivele
ajutatoare pentru manipularea maselor, ca şi de necesitatea asigurarii confortului
psihofizic.
 Eliminarea poziţiilor forţate, nenaturale, ale corpului lucratorului şi asigurarea
posibilitaţilor de modificare a poziţiei în timpul lucrului se realizeaza prin amenajarea
locului de munca, prin optimizarea fluxului tehnologic şi prin utilizarea echipamentelor
de munca care respecta prevederile reglementarilor în vigoare.
 Locurile de munca la care se lucreaza în poziţie aşezat se doteaza cu scaune concepute
corespunzator caracteristicilor antropometrice şi funcţionale ale organismului uman,
precum şi activitaţii care se desfaşoara, corelându-se înalţimea scaunului cu cea a
planului de lucru.
 Inalţimea planului de lucru pentru poziţia aşezat sau ortostatica se stabileşte în funcţie de
distanţa optima de vedere, de precizia lucrarii, de caracteristicile antropometrice ale
lucratorului şi de marimea efortului membrelor superioare.

3.5.2. Iluminat
 Iluminatul general si iluminatul local (lampi de lucru) trebuie sa asigure conditii de
iluminat satisfacatoare si un contrast corespunzator intre ecran si mediul inconjurator,
tinand seama de tipul de activitate si de necesitatile vizuale ale utilizatorului.
 Stralucirile si reflexiile suparatoare pe ecran sau pe orice alte echipamente trebuie evitate
prin amenajarea locului de munca si a postului de lucru in functie de amplasarea si
caracteristicile tehnice ale surselor de lumina artificiala.

3.5.3. Reflexii si straluciri

 Posturile de lucru trebuie sa fie amenajate astfel incat sursele de lumina, cum ar fi
ferestrele si alte deschideri, peretii transparenti sau translucizi, precum si echipamentele
si peretii de culori deschise, sa nu provoace straluciri orbitoare directe si sa antreneze cat
mai putin posibil reflexii pe ecran.
 Ferestrele trebuie prevazute cu un sistem adecvat de acoperire, cu posibilitati de reglare
pentru a atenua lumina naturala la postul de lucru.
 În masura în care este posibil, locurile de munca trebuie sa aiba iluminat natural suficient
şi sa fie prevazut un iluminat artificial adecvat pentru sanatatea şi securitatea lucratorilor.
 Posibilele reflexii şi straluciri pe ecran sau pe alte elemente ale postului de munca, vor fi
evitate coreland caracteristicile tehnice şi amplasarea surselor de lumina cu amenajarea
încaperilor şi posturilor de munca.

3.5.4. Microclimat

 În timpul programului de lucru, temperatura din încaperile ce cuprind posturi de lucru


trebuie sa fie adecvata organismului uman, ţinându-se seama de metodele de lucru
utilizate şi de cerinţele fizice impuse lucratorilor.
 Ferestrele, luminatoarele şi glasvandurile trebuie sa permita evitarea luminii solare
excesive la locurile de munca, în funcţie de natura muncii şi de locul de munca.

3.5.5. Ventilaţia locurilor de munca în spaţii închise

 Trebuie luate masuri pentru a asigura suficient aer proaspat la locurile de munca în spaţii
închise, avându-se în vedere metodele de lucru utilizate şi cerinţele fizice impuse
lucratorilor.
 În încaperile în care se desfaşoara activitaţi de prelucrare automata a datelor, se vor
asigura condiţii de confort termic.
 Atunci când este necesar un microclimat strict controlat, se va urmari sa nu se creeze
curenţi de aer suparatori. Umiditatea aerului va fi mai mare de 40% pentru a se evita
uscarea mucoaselor.

3.5.6. Zgomot

 Zgomotul emis de echipamentele ce aparţin postului de munca nu trebuie sa distraga


atenţia şi sa perturbe comunicarea verbala.
3.6. Cai şi ieşiri de urgenţa
 Caile şi ieşirile de urgenţa trebuie sa ramâna în permanenţa libere şi sa conduca în mod
cât mai direct posibil în aer liber sau în spaţii sigure.

7. Situatii de urgenta
 In situatiile de urgenta generate de difersi factori de risc, confirmate de catre institutiile
statului, lucratorii au obligatia de respectare stricta a procedurilor si instructiunilor
stabilite si totodata de comunicare imediata a angajatorului in cazul in care ii este
periclitata starea de sanitate si intra in imposibilitatea desfasurarii activitatilor prevazute
in fisa postului.

8. Detectarea şi prevenirea incendiilor


 În vederea prevenirii incendiilor în spatiile de lucru este interzis:

1. a) focul deschis;
2. b) folosirea instalaţiilor şi echipamentelor cu defecţiuni sau improvizaţii, nerespectarea
instrucţiunilor de utilizare ori lasarea acestora în funcţiune nesupravegheate
3. c) folosirea unor mijloace de încalzire improvizate sau neomologate (reşouri, radiatoare
electrice etc.);
4. d) depozitarea materialelor inflamabile şi a altor substanţe ce pot constitui surse de
izbucnire a incendiilor.

 Deşeurile de hârtie vor fi colectate în coşuri şi evacuate la terminarea programului de


activitate.

9. Radiaţii
 Toate radiaţiile, exceptând parţile vizibile ale spectrului electromagnetic trebuie sa fie
reduse la niveluri neglijabile din punct de vedere al protecţiei sanataţii şi securitaţii
lucratorilor.

10. Instrucţiuni referitoare la securitatea împotriva


electrocutării
 Este interzisă utilizarea calculatoarelor în următoarele situaţii:
 conectarea la energia electrică prin ştechere sau prize care prezintă defecţiuni, crăpături,
şuruburi lipsă sau slab înşurubate;
 conectarea mai multor aparate la aceeaşi priză pentru evitarea supraîncărcării şi
supraîncălzirii peste puterea maximă pe care o suportă priza;
 cuplarea consumatorilor la sursa de curent cu fire direct introduse în priză (fără ştecher);
 punerea în funcţiune fără carcasa de protecţie şi întrerupătorul care să permită
operatorului deconectarea separată a echipamentelor periferice în caz de necesitate;
 prezenţa defecţiunilor sau improvizaţiilor la instalaţiile electrice de alimentare cu energie
electrică, la tastatură, imprimantă, mouse, scaner, unitate centrală;
 conectarea echipamentului de calcul la prize defecte sau fără legatură la pământ.
 Cablurile de alimentare cu energie electrică trebuie să fie în stare perfectă, fără înnădiri
sau crăpături la izolaţia de protecţie.
 La amplasarea cablurilor electrice se vor evita zonele de circulaţie ale salariaţilor, sau se
va asigura protecţia acestora prin tubulatură PVC împotriva deteriorării mecanice a
izolaţiei.
 Înainte de conectarea unui echipament electric la o priză electrică, acesta trebuie controlat
pentru a fi în poziția „deconectat”.
 Orice operaţie de reglare, reparare, întreţinere şi curăţare la echipamente electrice se va
efectua atunci când s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică.
 Nu se va pune niciodată în funcțiune un echipament electric căruia i s-a scos carcasa.
 Punerea în funcţiune a panourilor de distribuţie va fi efectuată numai de personalul
autorizat în acest scop.
 Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personalul
autorizat în acest scop.

11. Reguli de folosire a liftului


 După ce intri în cabina unui lift mai vechi, asigură-te că ai închis bine uşile şi nu le
deschide până când cabina nu este oprită complet. Odată liftul pornit, nu face mişcări
bruşte.
 Nu vă speriaţi dacă la un moment dat cabina circulă cu viteză mai mare la coborâre. Nu
cade niciodată pentru că un sistem de securitate sesizează viteza crescută şi blochează
cabina.
 Atunci când deschizi uşa de palier pentru a intra în cabina liftului, să verifici dacă acesta
este într-adevăr acolo.
 Întreruperea funcţionării unui ascensor poate să fie cauzată de o defecţiune, de uzura
avansată, vechime sau de întreruperea curentului electric. Cel mai important este să vă
păstraţi calmul. Nu trebuie să desfaceţi uşile dacă rămâneţi blocaţi între etaje.
 În fiecare cabină este afişat un autocolant cu numărul de telefon al firmei de întreţinere.
Acestea au obligaţia de a ajunge în maximum 30 de minute de la anunţarea defecţiunii.
 Dacă ascensorul este modern, are un buton care declanşează alarma. Dacă nu, soluţia ar fi
să sunaţi la numărul din cabină sau, dacă nu aveţi telefon, să ţipaţi până vă aude un vecin.

12. Deplasarea pe căile de circulaţie şi pe scările interioare


din incinta locuintei
 La deplasarea pe căile de circulaţie şi pe scările din incinta locuintei, lucrătorii vor aborda
un comportament civilizat si resposabil.
 Este interzisa atingerea, escaladarea sau prinderea de echipamentele de muncă din incinta
locuintei.
 Se interzice lucrătorilor să calce sau să atingă cablurile electrice căzute.
 Deschiderea uşilor trebuie realizată cu atenţie, lucrătorul având grijă să nu lovească cu
uşa o alta persoana; uşile cu geamuri trebuie manevrate cu atenţie evitând trântirea lor.
 Circulația pe scări se va efectua respectându-se următoarele reguli:
 se va circula numai pe partea dreaptă;
 se va merge încet, unul după altul, în șir simplu;
 se va sprijini de mâna curentă;
 nu se va citi în timp ce se urcă sau coboară treptele scării;
 nu se merge distrat, sărind câte două, trei trepte deodată etc.
 vor fi îndepărtate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea (cotoare
ori coji de fructe, ambalaje de hârtie sau carton, etc.).
 se va evita călcarea pe cabluri, pe porțiuni uleiate sau alunecoase și pe orice alte obiecte
care ar provoca accidentări.

13. Instrucţiuni referitoare la alte activități


 Atunci când se foloseşte un cuţit de mână sau o lamă pentru tăierea hârtiei, degetele
trebuiesc ţinute cât mai departe de tăişul lamei.
 În sertare trebuie aranjate obiectele tăioase sau ascuţite (creioane, cuţite, lame, etc.) în
compartimente separate.
 Înainte de folosirea unui scaun, trebuie controlată starea lui, după care se potriveşte într-o
poziţie stabilă, evitându-se aşezarea pe marginea lui.
 Este interzisă mişcarea de legănare pe două din picioarele scaunului sau de răsturnare pe
spate.
 Este interzisă urcarea pe scaunul rotitor pentru a lua un obiect aflat la înălţime. Pentru
această operaţie se recomandă un taburet solid sau o scară corespunzătoare.
 Pentru evitarea împiedicărilor, sertarele birourilor, fişetelor sau ale dulapurilor trebuie
ţinute închise.
 Pentru a se evita prinderea degetelor, trebuie apucate bine mânerele atunci când se închid
sertarele sau uşile birourilor şi dulapurilor.
 Se interzice sa consume alimente sau bauturi pe masa suport a calculatorului sau
deasupra tastaturii.
 Se interzice sa atinga in timpul functionarii partile fierbinti ale imprimatelor.

15. Realizarea sarcinilor de munca in alte locatii decat la


domiciliu sau la locul de munca
 Inainte de a va deplasa intr-un loc unde va desfasurati activitatea faceti-va cunoscuta
intentia catre conducatorul locului de munca. Instiintati-l cat timp intentionati sa ramaneti
in locatie si ce traseu aveti de strabatut.
 Respectati toate regulile de circulatie pe drumurile publice si din incintele unde va
deplasati.
 Inainte de a va pregati sa va desfasurati activitatea de telemunca in alte locatii informati-
va asupra conditiilor de munca si riscurilor existente, efectuati o evaluare a posibilitatii de
a va desfasura activitatea, a spatiului si mediului ambiant.
 Daca ati constatat ca locatia nu este sufficient de sigura, renuntati la a va deplasa in
locatie.
 Pentru o evaluare a riscurilor, trebuie sa cunoasteti:

– unde este amplasat locul unde va puteti desfasura activitatea;

– cine sunt cei care lucreaza in aceste locuri de munca;

– ce fel de echipamente tehnice, conexiuni la energie electrica, internet si ce procedee sunt


utilizate pentru conectare;

– ce sarcini de munca pot fi realizate in aceste locatii;

– ce pericole au fost deja identificate si care sunt sursele acestora;

– ce riscuri de contaminare cu diferiti agenti biologici, substante periculoase, noxe pot exista;

– care sunt consecintele posibilelor pericole;

– ce masuri de protectie sunt aplicate etc.

– asupra cailor de acces si evacuare;

– ce mijloace de aparare impotriva incendiilor, de acordare a primului ajutor exista si cum poate
fi accesata echipa de prima interventie;

– care este locul de adunare in caz de urgenta.

 Respectati semnalizarea de Securitate si sanitate, prim ajutor si evacuare din locatie.


 Nu intrati in zone cu accesul interzis.
 Nu interveniti la echipamentele, sculele, utilajele din locatiile respective.
 Nu va expuneti la riscuri.
 Fiti atent la mediul de munca si fiti pregatiti sa va evacuati in regim de urgenta!
 Prin activitatea ce o desfasurati nu expuneti alte persoane la riscuri suplimentare.
 Evacuati-va imediat in cazul unei situatii de urgenta. Respectati planul si regulile de
evacuare din locatie. Nu intrati si nu creati panica.
 In caz de accident informati imediat conducatorul locului de munca si responsabilul
locatiei.

S-ar putea să vă placă și