Sunteți pe pagina 1din 7

S.C. IPIP S.A.

PLOIESTI

PROCES VERBAL DE CERCETARE

Cap. a. Data încheierii procesului verbal

Încheiat astăzi 07.07.30.06.2021, la S.C. IPIP S.A. PLOIESTI.

Cap.b. Numele persoanelor si in ce calitate efectuează cercetarea


evenimentului

Cercetarea a fost efectuata in temeiul art. 29 alin. (1) lit. „a” din Legea securitatii
si sanatatii in munca nr. 319/2006, respectiv art. 116 , alin. (1) din HG nr. 1425
de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a legii sus menţionată de următorii:
- Lucrator desemnat S.C. IPIP S.A. Badea Monica Mihaela -membru
- Sef Departament CIVIL–Andrei Dragos -membru
- Sef Departament Equipment –Dirpes Elena Tatiana -membru
- Reprezentant PETROTEL LUKOIL S.A. PLOIESTI
Inspector SSM-SU Stan Nicolae Marius -membru

Constituiţi in comisie conform dispozitiei nr. 22 din 23.06.2021, emisa de


conducerea SC IPIP SA, in conformitate cu prevederile art. 116 alin. (2) , (3) si (4)
din HG 1425 / 2006 de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
(anexa nr. .....).

Cap. c. Perioada de timp si locul in care s-a efectuat cercetarea


Cercetarea a fost efectuatǎ în perioada 23.06-07.07.2021 la locul producerii
evenimentului, respectiv drumul C, din incinta PETROTEL LUKOIL S.A. PLOIESTI
si la sediul S.C. IPIP S.A.

Cap. d. Obiectul cercetarii


Obiectul cercetării îl constituie stabilirea cauzelor si împrejurărilor, a
reglementarilor legale incalcate, a raspunderilor si a masurilor ce se impun a fi luate
pentru prevenirea altor cazuri similare si respectiv, pentru determinarea caracterului
evenimentului in care a fost implicat lucratorul numitul RUSU ADRIAN DANIEL
ALEXANDRU, de profesie tehnician mecanic, in cadrul S.C. IPIP S.A. (Contract
individual de munca inregistrat in registrul general de evidenta al salariatilor, sub nr.
2921/04.01.2017– (anexa nr. ...).

1
Cap.e. Data si ora producerii evenimentului

Evenimentul a cărui victima a fost lucratorul numitul RUSU ADRIAN DANIEL


ALEXANDRU angajat la S.C. IPIP S.A. PLOIESTI, a avut loc in data de 23.06.2021,
in jurul orei 10,30 AM

Cap. f. Locul producerii evenimentului

Evenimentul care face obiectul prezentului proces verbal de cercetare a avut loc în
ziua de 23.06.2021, in jurul orei 10,30 AM, pe drumul C din incinta ,,PETROTEL
LUKOIL SA" PLOIESTI, la o distanta de circa 40 100 metri fata de Poarta de acces
nr. 3, pe sensul de iesire din societate.

Cap. g.
1. Datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul,
numele reprezentantului său legal

S.C. IPIP S.A. PLOIESTI, este agent economic, al carui principal obiect de
activitate este Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea cod CAEN
7112
Societatea are sediul social in Ploiesti, Str.Diligentei,Nr.18,judetul Prahova este
înregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J29/386/30.04.1991, are codul unic de
înregistrare 1346801 si atributul fiscal ...................... .
Numarul de angajati ai societatii : 133 ;
Reprezetantul legal al societatii : Director General Mihalcea Florin; Director
General Adjunct Mark Wrobel SIEGRIED
Telefon / fax: +40 244511566/+40 244515 361
S.C. IPIP S.A. PLOIESTI funcţioneaza in baza certificatului constatator, emis de
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, in temeiul art.17, alin.
(1) lit. c) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea
persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a
acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si
completarile ulterioare, eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere inregistrata
sub nr 26247din 20.04.2005.(anexa ......)

2. Datele de identificare a angajatorului la care era angajată victima, numele


reprezentantului său legal

S.C. IPIP S.A. PLOIESTI, este agent economic, al carui principal obiect de
activitate este Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, conform
cod CAEN 7112
Societatea are sediul social in Ploiesti, Str.Diligentei,Nr.18 Judetul Prahova, este
înregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J29/386/30.04.1991are codul unic de
înregistrare 1346801 si atributul fiscal ....................
Numarul de angajati ai societatii : 133;

2
Reprezentantul legal al societatii : Mihalcea Florin – Director/Administrator
Telefon / fax: +40 244511566/+40 244515 361

S.C. IPIP S.A. PLOIESTI, pentru activitatile prestate la terti, funcţioneaza din
punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca in baza certificatului constatator,
emis de ORC de pe langa Tribunalul Prahova, in temeiul art.17, alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea persoanelor
fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora,
precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si
completarile ulterioare, eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere inregistrata
sub nr. 26247 din 20.04.2005(anexa ....)

Cap. h. Datele de identificare a accidentatului


Numele si prenumele RUSU ADRIAN DANIEL ALEXANDRU
Cetăţenie romana
Starea civila, nr. copii Casatorit,un copil
Vârsta 45 ani
Domiciliu Judetul
Prahova,Mun.Ploiesti,Pta.Mihai
Viteazul,nr3,bl 10G1,et10,ap34
Locul de munca S.C. IPIP S.A.
Profesia Tehnician mecanic
Vechime in munca 20 ani
Vechime in funcţie 4 ani
Vechime la locul de munca 4 ani
Ocupaţia in momentul accidentului Tehnician mecanic
Data efectuarii ultimului instructaj 04.01.2021
SSM la locul de munca

Cap.i. Descrierea detaliata a locului, echipamentului de munca, a împrejurărilor


si modului in care s-a produs evenimentul
a) Descrierea detaliata a locului producerii evenimentului

Evenimentul care face obiectul prezentului proces verbal de cercetare, a avut loc
în ziua de 23.06.2021.in jurul orei 10,30 AM, pe drumul C, din incinta PETROTEL
LUKOIL SA - PLOIESTI. Locul producerii accidentului respectiv drumul C, se
afla pe latura de vest a incintei PETROTEL LUKOIL SA, care face legatura intre
Poarta de acces nr. 3 si interiorul societatii, pe latura de vest.
Drumul C este realizat din beton turnat in camp continuu cu suprafata de rulare
neteda, avand o latime de circa 6,65 metri, este prevazut cu trotuar pietonal, avand o
latime de circa 1,40 metri, pe partea dreapta pe sensul de deplare (iesire) din
societate prin Poarta de acces nr. 3 (anexa .....).

b) Descrierea detaliata a echipamentului de munca implicat in eveniment


În evenimentul care face obiectul prezentei cercetări nu au fost implicate
echipamente de munca.
3
c)Descrierea detaliata a imprejurarilor
Din cercetarea efectuata la locul producerii evenimentului, din declaraţiile date de
martori, precum si din documentele existente, se poate considera ca evenimentul in
care a fost implicat lucratorul RUSU ADRIAN DANIEL ALEXANDRU a avut loc in
următoarele împrejurări:
In ziua de 23.06.2021, in jurul orei 10,30 AM, lucratorul RUSU ADRIAN DANIEL
ALEXANDRU functia Tehnician mecanic, s-a prezentat la locul sau de munca, S.C. IPIP
S.A. PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, Str.Diligentei, Nr.18, Judetul Prahova, conform
programului graficului de lucru al societatii.
Programul normal de lucru al lucratorului se desfăşoară între orele 08-17.00.
În jurul orei 8,30 AM, lucratorul a plecat de la locul său de muncă, respectiv
S.C.IPIP S.A., către PETROTEL-LUKOIL S.A, în vederea verificarii unor detalii
tehnice din cadrul proiectului Blowdown.
Evenimentul s-a produs pe drumul nr. C din incinta PETROTEL-LUKOIL S.A, la
circa 40 metri de Poarta de acces numarul 3, conform declaratiilor lucratorului implicat
RUSU ADRIAN DANIEL ALEXANDRU si ale martorului lucratorul Rosu
Constantin Cristinel.
Lucratorul RUSU ADRIAN DANIEL ALEXANDRU acesta, a calcat stramb cu
piciorul drept, producandu-si o fractura, la nivelul gleznei, asa cum reiese din biletul de
iesire din spital nr. .................... .(anexa .....)

d)Descrierea detaliata a modului in care s-a produs evenimentul


În data de 23.06.2021, în jurul orei 8,30 AM, lucratorul a plecat de la locul său de
muncă, respectiv S.C.IPIP S.A., către PETROTEL-LUKOIL S.A, în vederea verificarii
unor detalii tehnice din cadrul proiectului Blowdown.
La aproximativ doua ore, de la plecarea de la sediul SC IPIP SA, dupa efectuarea
verificarilor din cadrul proiectului Blowdown, la deplasarea pe drumul C, intre de la
instalatia Cocsare si catre Poarta de acces numarul 3, lucratorul RUSU ADRIAN
DANIEL ALEXANDRU a calcat stramb cu piciorul drept, fapt ce a dus la aparitia unei
dureri lovirea la glezna.
Colegul sau, lucratorul Rosu Constantin Cristinel l-a ajutat sa se deplaseze de la
locul producerii evenimentului pana la masina firmei parcata in afara PETROTEL
LUKOIL SA in zona portii de acces numarul 3. De aici au fost preluati de masina
firmei, condusa de soferul companiei Botezatu Constantin si au plecat catre sediul IPIP
SA.
La scurt timp dupa ce au ajuns la sediul firmei SC IPIP SA, lucratorul RUSU
ADRIAN DANIEL ALEXANDRU a acuzat dureri accentuate la glezna.
Lucratorul Rosu Constantin Cristinel a informat seful direct si lucratorul SSM
desemnat al companiei Badea Mihaela de cele intamplate, luandu-se hotararea ca
lucratorul Rusu Adrian Daniel Alexandru sa fie transportat catre sectia de urgente a
spitalului Judetean Ploiesti.
Lucratorul Rosu Constantin Cristinel, l-a transportat pe lucratorul RUSU
ADRIAN DANIEL ALEXANDRU, cu masina firmei, la Spitalul Judetean, unde Rusu
Adrian Daniel Alexandru a fost preluat de catre personalul medical pentru investigatii.
4
La Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, lucratorul RUSU ADRIAN DANIEL
ALEXANDRU a primit îngrijiri medicale de specialitate, i-a fost imobilizat piciorul
drept in gips şi a primit certificat de concediu medical.

Cap. j. Urmarile evenimentului si/ sau urmarile suferite de persoanele accidentate

Aşa cum rezultă din biletul de iesire din spital nr. ...................., emis de
Spitalul Judetean de Urgenta Ploieşti, victimei i-a fost stabilit următorul diagnostic:
............................................................................................................. .
A primit o reteta la externare si recomandari medicale .....................(anexa
nr. .............),
De asemenea, lucratorul .................... a primit certificatele medicale privind
incapacitatea temporara de munca, seria .................... .
(anexa nr. ....).
Cap.k. Cauza producerii evenimentului
Analizându-se constatările făcute la locul producerii evenimentului şi declaraţiile
existente la dosarul cauzei, se poate retine drept cauză principala a producerii
evenimentului: neatentia lucratorului RUSU ADRIAN DANIEL ALEXANDRU la
deplasarea pe trotuarul pietonal, aferent drumului C din incinta PETROTEL LUKOIL
SA.
Cele de mai sus contravin prevederilor Cap. IV, art. 22 din Legea 319/2006 a
securitǎţii şi sǎnǎtǎţii în muncǎ, respectiv pct. ...... lit. ....., din Instructiunea proprie
specifica de securitate si sanatate in munca.
Cap. l. Alte cauze care au concurat la producerea evenimentului
Comisia nu a reţinut alte cauze care să fi concurat la producerea evenimentului.
Cap.m. Alte constatari facute cu ocazia cercetarii evenimentului

1. Este realizată evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatatea în muncă


(anexa nr. .....).
2. Este întocmit planul de prevenire şi protecţie (anexa nr. ....).
3. S-a asigurat controlul medical periodic si testarea psihologica ale
numitului .............................................. (anexa nr. ...).
4. Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca se efectuează conform
prevederilor legislaţiei în vigoare ( anexa … si anexa …).

Cap.n. Persoanele raspunzatoare de incalcarea reglementarilor legale, din capitolele


k, l
Avand in vedere cele consemnate la capitolele k) si l) ale prezentului proces
verbal de cercetare, comisia intrunita pentru cercetarea evenimentului, a stabilit ca
urmatoarele persoane sunt raspunzatoare de incalcare reglementarilor legale in
domeniul securitatii si sanatatii in munca:
1. Lucratorul RUSU ADRIAN DANIEL ALEXANDRU pentru cele menţionate la capitolul
k din prezentul proces verbal de cercetare, in sensul cǎ nu a respectat prevederile Cap.
IV, art. 22 din Legea 319/2006 a securitǎţii şi sǎnǎtǎţii în muncǎ, respectiv: "Fiecare
lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea
5
sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu
expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană,
cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul
procesului de muncă".
Cap.o. Sanctiuni contraventionale
Avand in vedere cele consemnate la capitolul ,,n’’, al prezentului proces verbal
de cercetare, comisia de cercetare a evenimentului numitǎ prin decizia nr. 22 din
23.06.2021., propune urmatoarele sanctiuni:
a. Lucratorul .............................., conform art. ......, alin. ...., lit. ,,a” din Legea nr
53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu
articolul …., litera “a” din Regulamentul Intern al SC IPIP S.A. .................... (anexa
…)

Cap. p. Propuneri pentru cercetarea penala


Din analiza probelor administrate in cauza nu se retin responsabilitati care sa
conduca la formularea de propuneri pentru cercetare penala.
Cap. q. Caracterul evenimentului
Evenimentul din data de 23.06.2021, in jurul orei 10,30 AM, produs pe drumul
nr. C din incinta PETROTEL LUKOIL SA PLOIESTI, a carei victima a fost numitul
RUSU ADRIAN DANIEL ALEXANDRU, îndeplineste prevederile art. 5 lit. „g”, coroborat
cu art. 30, alin (1), lit. „j” şi ale art. 31, lit. „a” din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi
sănătăţii în muncă si prin urmare, este accident de munca de traseu.
Cap.r. Angajatorul care inregistreaza accidentul de munca sau incidentul periculos
Evenimentul din data de 23.06.2021, in jurul orei 10,30 AM , care s-a produs pe
drumul nr. C din incinta PETROTEL LUKOIL SA PLOIESTI, intrucat indeplineste
conditiile legale pentru a fi declarat accident de munca de traseu, va fi inregistrat si
raportat statistic de catre S.C. IPIP S.A, Ploiesti, la I.T.M Prahova si Casa Judeteana de
Pensii Prahova, in calitate de asigurator.
Evenimentul va fi evidenţiat în registrul de evidenţǎ a accidentelor de munca al
S.C. IPIP S,A Ploiesti.
Cap.s Masuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare si persoanele
responsabile pentru realizarea acestora

1. Reinstruirea tuturor lucratorilor din cadrul societatii cu prevederile


Instructiunii proprii de securitate si sanatate in munca pentru circulatie ILS -02-03
Termen : măsură dispusă în timpul cercetării.
Răspund : Conducatorii locurilor de munca.
2. Prelucrarea prezentului proces verbal de cercetare, sub semnătură, cu întreg
personalul angajatorului.
Termen: 5 zile de la primirea procesului verbal de cercetare.
Răspunde : Conducerea S.C. IPIP S.A Ploiesti.
3. Întărirea ordinei şi disciplinei administrative şi în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, prin urmărirea permanentă de către conducătorii locurilor de muncă
6
a activităţii personalului din subordine şi sancţionarea fermă a abaterilor care contravin
normelor şi reglementărilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Termen: măsură dispusă în timpul cercetării.
Răspunde : Conducatorii locurilor de munca.
4. Se vor lua măsuri pentru revizuirea evaluării riscurilor cu privire la securitatea
şi sănătatea în muncă la nivelul societăţii comerciale implicate în eveniment , inclusiv
pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, precum şi a planului de prevenire şi
protecţie , ca urmare a producerii evenimentului.
Termen: 15 zile de la primirea procesului verbal de cercetare.
Răspunde : Conducerea S.C. IPIP S.A Ploiesti.
Cap.t Numarul de exemplare in care s-a incheiat prezentul proces verbal de
cercetare si repartizarea lor
Prezentul proces verbal s-a întocmit in cinci exemplare distribuite astfel:
- un exemplar S.C. IPIP S.A Ploiesti;
- un exemplar ITM Prahova;
- un exemplar la C.J.P. Prahova , în calitate de asigurător;
- un exemplar victimei;
Cap.u. Numele si semnatura persoanelor care au efectuat cercetarea

- Lucrator desemnat S.C. IPIP S.A. Badea Monica Mihaela -membru


- Sef Departament CIVIL–Andrei Dragos -membru
- Sef Departament Equipment –Dirpes Elena Tatiana -membru
- Reprezentant PETROTEL LUKOIL S.A. PLOIESTI
Inspector SSM-SU Stan Nicolae Marius -membru

Cap. v. Viza angajatorului

APROBAT

Director S.C. IPIP S.A Ploiesti,

S-ar putea să vă placă și