Sunteți pe pagina 1din 32

LOCUL DE MUNCĂ NR.

16
ŞEF TURA PCA
Serv. Exploatare
PROCESUL DE MUNCA
Şeful de tură PCA coordoneaza si organizeaza activitatea personalului din
subordine, stabilind atributiunile acestuia si urmareste asigurarea alimentării continue
cu apa a consumatorilor;

SARCINA DE MUNCĂ

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- echipamente de muncă instalaţie CET
- imprimantă
- copiatoare
- articole de papetărie
- masă de lucru, scaune
- bibliorafturi, fişet
- rechizite
- hartie xerox
- fax
- telefon fix, mobil
- tablou local comandă CET
În gestiunea operativă a Sefului de tura PCA se găseşte următorul echipament:
(gestionarea operativă presupune decizia unică despre modificarea stării
echipamentului - lucru, rezervă, reparaţie - prin metoda gestionării, atât personal,
cât şi prin intermediul personalului subordonat. Echipamentul se poate afla în
gestiunea operativă doar a unei persoane.)
- rezervoarele de apa bruta – 3 buc, decarbonatata – 4 buc. si demineralizata – 4
buc.;
- instalatiile de preincalzire a apei brute;
- filtrele tip H: FSA – 8 buc, FPA – 8 buc.;
- fltrele tip OH: FMB – 8 buc., FPB – 8 buc.
- filtrele cu pat mixt – 4buc;
- instalatii si pompe de apa bruta;
- instalatii si pompe de apa decarbonatata;
- instalatii si pompe de apa demineralizata;
- pompele de apa demineralizata;
- cisternele de NaOH – 5 buc;
- cisternele de HCl – 6 buc;
- vasele dozare NaOH – 3 buc;
- vasele dozare HCl – 3 buc;
- sistemul de conducte de transport chimicale de pe platforma chimicale si sala
vase consum;
- sistemul conducte chimicale utilizate pentru regenerarea tuturor filtrelor;
- rezervoarele de condens;
- instalatiile de transport si pompe pentru condens;
- filtrele mecanice de condens – 5 buc.;
- filtrele NaK de condens;
- reteaua interioara de incalzire incinta;
- reteaua de insotitori termici;
- conducta de alimentare cu abur de pe teritoriul instalatiei;
- conductele de aer tehnologic;
- instalatii si pompe de apa uzata;
- intreg sistemul de canalizare de bazalt interior si exterior al instalatiei;
- bazinele de neutralizare – 3 buc.;
- celulele de saramura;
- filtrele FNaK – pentru dedurizare;
- sistemul de ventilatie din dotarea incaperilor;
- echipamentul AMC din dotarea liniilor tehnologice;
- intreg echipamentul AMC din tabloul de comanda;
- instalatiile de iluminat normal si de siguranta ale instalatiei;
- instalatiile de forta;
- instalatia de ridicat (tip palan);
- dotarea specifica de aparare impotriva incendiului;
- hidrantul interior al instalatiei si butonul de alarmare PSI;
- canalizarea industriala din perimetrul instalatiei.
- circuitul de dozare a inhibitorilor de coroziune CL 50; Pompe dozatoare -2 buc; - -
circuit de transport;
- circuitele de dozare a acidului sulfuric (98%) si dozare a hipocloritului de sodiu
solutie 12%; - pompe dozatoare -2 buc; Circuit de transport; 
- recipientii pentru depozitare de1000 l (4 buc. de depozitare si 1 buc. de consum);

SARCINA DE MUNCĂ
Obligaţiunile de serviciu
Sarcinile de bază ale Sef tura PCA a apei sunt:
- are personal in subordine;
- coordoneaza si organizeaza activitatea personalului din subordine, stabilind
atributiunile acestuia;
- urmareste asigurarea alimentării continue cu apa a consumatorilor;
- asigura prelucrarea integrala a condensului conform primit in instalatie;
- exploatarea in conditii de siguranta a echipamentelor;
- asigura eficienţa maxima a lucrului cu echipamentul, avand un consum raţional al
chimicalelor (conform normelor planificate);
- urmareste incadrarea in indicii de calitate conform RF pentru: apa
demineralizata,condens prelucrat, ape uzate evacuate; ia masuri operative de
remediere a neregulilor constatate;
- controleaza si ia masuri de protecţia mediului înconjurător şi a oamenilor de
acţiunea nocivă a agentilor chimici;
- efectueaza admiterea la lucru a personalului din subordine;
- controleaza modul in care este utilizat echipamentul de lucru si de protectie decatre
personalul din subordine;
- urmareste corecta intocmire a foilor de operare de catre personalul din subordine si
le vizeaza o data/schimb;
- stabileste masuri pentru utilizarea efectiva a timpului de lucru a personalului din
subordine;
- organizeaza si coordoneaza personalul in vederea mentinerii curateniei si ordinei in
instalatie;
- controleaza permanent ca personlul sa cunoasca atributiunile locului de munca,
procesul tehnologic, caracteristicile utilajelor si modul de actionare in
functionare normala sau in caz de avarie;
- urmareste functionarea AMC-urilor, in caz de neconformitati anunta personalul de
specialitate pentru inlaturarea deficientelor;
- informeaza Dispecerul de orice abatere de la normele SSM, SU sau Protectia
Mediului;
- este responsabil de inscrierea in Registrul de defectiuni a tuturor neconformitatilor
aparute la echipamentele demineralizare pe care le are in
exploatare.Defectiunile electrice vor fi inscrise in Registrul operativ al sefului
de tura, va informa seful de tura EE si AMC de aparitia acestora in vederea
cererii lor in Registrul de defctiuni electrice si va cere numarul de inregistrare;
- aduce la cunostinta Dispecerului toate defectiunile aparute la echipamentele
demineralizare, consemneaza in Registrul operativ al sefului de tura,
informeaza schimbul de existenta acestora;
- urmareste ca toate lucrarile de intretinere si reparatii sa se desfasoare numai in
baza Autorizatiilor de lucru emise de Serv. Tehnic. Seful de tura dupa o
analiza amanuntita a Autorizatiei de lucru trece la pregatirea instalatiei in
vederea executarii reparatiei;
- noteaza in jurnalul operativ ora si data scoaterii din exploatare a utilajului cerut;
- face admiterea personalului de reparatii la lucru, pe baza Autorizatiei de lucru,
numai dupa ce s-a asigurat ca s-au luat toate masurile necesare (manevre de
izolare depresurizare, golire, suflare, masuratori noxe, delimitarea spatiului de
lucru cu banda si cu placute avertizoare, scoateri de sub tensiune, blocari
armaturi cu lanturi) si numai dupa ce personalul de executie a fost instruit
corespunzator.
- dupa efectuarea reparatiei seful de tura va intrerupe Autorizatia de lucru si
impreuna cu reprezentantul Serv. Tehnic va lua in primire utilajul. Dupa
probele de functionare este obligat sa informeze seful direct asupra calitatii
reparatiei. Daca reparatia este corespunzatoare, seful de tura va semna
Procesul verbal de receptie calitativa a lucrari;
- anunta imediat Dispecerul in cazul aparitiei unui accident de munca, incident
periculos;
- nu modifica starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau
colectiv, inafara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte
accidente/ ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane;
- in caz de accident asigura acordarea imediata a primului ajutor;
- in caz de incidente sau avarii ia masuri pentru restabilirea in cel mai scurt timp a
regimului normal de functionare;
- in caz de incendiu, ia masuri imediate de localizare si lichidare a acestuia,
mobilizand intreg personalul disponibil;anunta formatia de pompieri;
- participa efectiv la pornirea utilajelor iesite din reparatie;
- respecta schema programata de functionare a instalatiei, prognoza consumului de
energie electrica, termica, apa. Aceasta schema de functionare va fi
modificata numai cu acordul Dispecerului, sau in caz de aparitia unor incindete
in instalatie.
- verifica respectarea Legislatiei Muncii, Legislatiei de Securitate si Sanatate in
Munca (SSM), Legislatiei de Aparare Impotriva Incendiilor (SU), Legislatiei de
Protectia Mediului in vigoare;
- verifica respectarea Regulamentului de ordine interioara, Hotararile Cosiliului
Director al Lukoil, Deciziile interne si alete instructiuni si acte normative;
- aplica toate masurile ce-i revin din planul de paza si pentru asigurarea securitatii
instalatiilor;
- este obligat sa ia toate masurile necesare in vederea evitarii poluarii mediului;
- intreaga activitate pe care o desfasoara se va efectua cu respectarea legislatiei
SSM - SU si de Protectia Mediului in vigoare;
- asigura indeplinirea politicii de personal a Companiei”LUKOIL” si a LAND POWER
S.A.

Funcţiile de bază ale ale Sefului de tura PCA sunt:


- gestionarea operativă a exploatării echipamentului;
- organizarea lucrului cu personalul schimbului
- organizarea lucrului în vederea lichidării avariilor şi altor încălcări în lucrul
echipamentului;
Seful de tura prepararea chimica a apei pe parcursul turei va verifica
administrarea următoarei documentaţii operative:
- Raport de serviciu Seful de Formatie Demineralizare
- Foile de operare specifice ale personalului de exploatare
- Registru evidenta stare functionala utilaje dinamice
- Registru telefonograme
- Caiet inregistrare contori
- Caiet evidenta stocuri chimicale
- Autorizatii de lucru
- Registrul de evidenta a Autorizatiilor de lucru
- Permise de lucru cu foc
- Registrul de evidenta a Permiselor de lucru cu foc
- Caietul de blinde
- Registrul de defectiuni - pentru inscrierea in ordine cronologica a tuturor
defectiunilor aparute la agregatele de baza si auxiliare (pompe de apa,
preincalzitoari de apa, ventilatoare de aer, pompe de chimicale, cisterne
stocare chimicale industriale, filtrele de pe fluxul tehnologic, decarbonizatori,
linii transport chimicale, apa, abur,condens, etc.)
- Regulamentul de functionare al instalatiei
- Regulamentul Intern
- Registrul de dispozitii tehnice
- Registrul de dispozitii administrative
- Registrul tip control in productie
- Planul de organizare a apararii impotriva incendiilor
- Planul de lichidare a avariilor
- Graficul, tematica de instruire SSM-SU si fisele individuale ale personalului.

Obligaţiunile Sef tura prepararea chimica a apei la primirea schimbului:


- este obligat să vină din timp la serviciu, să fie odihnit, pregătit de lucru în vederea
administrării regimului de lucru a echipamentului în condiţiile normale şi cele
de avarie;
- în cazul neprezentarii schimbului la serviciu, este obligat să-l informeze despre
acest lucru pe Dispecerul, să ia măsuri pentru a chema un înlocuitor şi să
rămână la serviciu până la venirea schimbului.
- să ia cunoştinţă de starea şi regimul de lucru al agregatelor de bază, verificând în
acelaşi timp sarcinile primite de la conducere si a celor impuse de dispecer.
- să obţină datele necesare dela cel ce predă schimbul, cu privire la: regimul de lucru
al echipamentului, indicii chimici pe fluxul tehnologic, cauzele unor defecţiuni
existente, despre echipamentul ce se află în reparaţie sau în rezervă, defecte
aparute.
- să ia cunoştinţă de toate înscrisurile din Registrul de rapoarte si Registrele de
dispozitii, consemnate în perioada de la ultimul schimb al sau.
- să verifice existenţa documentaţiei operative şi tehnico-normative la locul de lucru,
a altor dotari, ce trebuie transmisă după schimb.

Sef tura prepararea chimica a apei ce predă schimbul trebuie:


- înainte de predarea schimbului să obţină informaţia cu privire la starea lucrurilor pe
sector, reparaţiile neterminate şi alte lucrări, personal să verifice regimul de
lucru al echipamentului de bază, să verifice parametrii chimici pe fluxul
tehnologic.
- să comunice verbal celui ce primeşte schimbul despre toate schimbările în regimul
de lucru al echipamentului din perioada schimbului său, precum şi despre
toate dispoziile noi şi indicaţiile, ce ţin de exploatarea instalatiei, iar acestea
trebuie confirmate prin înscrisuri în Raportul de servciu sau alte jurnale
(dispoziţii, telefonograme, etc).
- SE INTERZICE primirea sau predarea schimbului în timpul unor avarii sau incendii.
Sef tura prepararea chimica a apei ce va veni la schimb în timpul unei avarii
va fi antrenat în activitate la ordinul persoanei, ce conduce lichidarea avariei.
Transmiterea schimbului în cazul lichidării avariei în funcţie de caracterul ei se
admite cu permisiunea Dispecerului.
- primirea şi predarea schimbului în timpul efectuării unor manevre importante, unor
operaţiuni de pornire şi oprire a echipamentului se admite doar cu permisiunea
Dispecerului.
- plecarea de la serviciul fără predarea schimbului, precum şi predarea primirea fără
efectuarea procedurilor obligatorii este INTERZISĂ.
Obligaţiunile în timpul schimbului
- să asigure exploatarea normală a echipamentului şi a construcţiilor în conformitate
cu cerinţele documentelor tehnico-normative şi a instrucţiunilor tehnice interne
în vigoare;
- să asigure livrarea continua a cantităţii necesare de apa demineralizata, corelat cu
cerintele consumatorilor;
- să asigure livrarea apei demineralizate si prelucrarea condensului la parametrii
stabiliţi prin regulament.
- să asigure executarea sarcinilor planificate si a celor stabilite prin dispozitii;
- să asigure o eficienţă înaltă a consumurilor specifice de apa, chimicale, energie
electrica si abur;
- să verifice integritatea mijloacelor de prima interventie, de stingere a incendiului, a
conductelor de apă de incendiu;
- să efectueze verificări periodice ale teritoriului sectorului demineralizare, să
efectueze controlul stării şi exploatării corecte a echipamentului;
- să asigure administrarea documentaţiei operative stabilite la locul de lucru;
- este obligat să asigure pornirea şi oprirea oportună a echipamentului, cat si
pregatirea lui pentru intrarea in reparatie.
- să efectueze controlul mersului lucrărilor de reparaţie, să comunice Dispecerului
neregulile constatate;
- să participe la punerea in functiune dupa reparatie, testările şi analizele
echipamentului.
- in cazul apariţiei unor defecţiuni, se vor lua măsuri operative de remediere; se va
comunica Dipecerului orice defecţiune in vederea asigurarii personalului de
reparaţie necesar pentru realizarea lucrărilor urgente.
- să participe la pregătirea şi desfăşurarea antrenamentelor generale de avarie si a
antrenamentelor pentru prevenirea incendiilor.

Obligaţiunile în timpul lichidării avariilor:


- despre toate încălcările apărute în regimul de lucru a echipamentului, Sef tura
prepararea chimica a apei trebuie să informeze Dispecerul.
- în cazul apariţiei unui pericol nemijlocit pentru viaţa personalului sau integritatea
echipamentului, Sef tura prepararea chimica a apei este obligat să ia măsuri
de sine stătător pentru a preveni pericolul apărut, iar apoi imediat să comunice
despre cele întâmplate şi măsurile luate la Dispecer.
- să conducă acţiunile întregului personal operativ şi de reparaţie pentru restabilirea
regimului de lucru normal sau lichidării stării de urgenţă şi prevenirii dezvoltării
avariei.
- în cazul apariţiei incendiului se vor lua măsuri pentru lichidarea lui conform planului
de lichidare a incendiului.

Obligaţiunile de organizare a lucrului cu personalul schimbului:


- Sef tura prepararea chimica a apei este obligat să organizeze şi să desfăşoare
lucrul cu personalul tehnolog din subordine;
- să efectueze administrarea operativă a personalului din subordine din schimb;
- să verifice locurile de munca ale personalului. Să controleze respectarea de către
personal a regimului de lucru al echipametnului, cerinţelor documentelor
tehnico-normative, a instrucţiunilor de funcţionare şi de producere, a
programelor speciale.
- să verifice executarea de către personal a procedurii de primire şi predare a
schimbului, de administrare a documentaţiei operative, corectitudinea admiterii
la lucru a echipelor în cazul efectuării lucrărilor de reparaţie.
- să conducă acţiunile personalului în cazul desfăşurării exercitiilor de avarie şi
incendiu.
- sa asigure si sa controleze respectarea disciplinei de munca si de productie de
catre personalul tehnolog subordonat
- să verifice împreună cu personalul schimbului documentele şi materialele
informaţionale, să analizeze cazurile de avarii, încălcările instrucţiunilor de
producere, a disciplinei de muncă.
- să ceară de la şeful ierarhic asigurarea securităţii personalului în cazul regimurilor
normale şi de avarie, precum şi în cazul apariţiei incendiilor şi exploziilor.
- să îşi perfecţioneze permanent cunoştinţele sale tehnice şi economice şi să
contribuie la sporirea nivelului de cunoştinţe ale personalului subordonat al
schimbului.
Obligatii generale
- Lucreaza 12 h conform graficului de lucru aprobat iar in situatii deosebite ramane
pana la venirea schimbului. Nu paraseste locul de munca daca schimbul nu s-
a prezentat.
- Este obligat sa poarte echipamentul individual de protectie si specific pentru
executarea lucrarilor;
-Nu executa alte lucrari in afara sarcinilor de serviciu si nu paraseste instalatia fara
aprobarea sefului direct.

Obligatii SSM–SU
Obligaţiile lucrătorului potrivit Legii nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea
in munca:
-să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi
cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât
şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul
procesului de muncă;
-să utilizeze corect echipamentele de muncă, substanţele periculoase,
echipamentele de transport;
-să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să
îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
- să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau
înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale
maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze
corect aceste dispozitive;
-să comunice imediat conducatorului locului de munca şi/sau Biroul SI SSM PMI,
orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un
pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a
sistemelor de protecţie;
-să aducă la cunoştinţă sefului direct/ Biroului SI SSM PMI accidentele suferite de
propria persoană;
-să coopereze cu seful direct/ Biroul SI SSM PMI, atât timp cât este necesar, pentru
a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către
inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi
securităţii lucrătorilor;
-să coopereze, atât timp cât este necesar, cu seful direct/ Biroul SI SSM PMI, pentru
a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru
sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de
activitate;
-să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
-să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari

Obligaţiile lucrătorului potrivit Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva


incendiilor:
- sa respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la
cunoştinţă, sub orice formă, de conducerea LAND POWER S.A.;
- să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi
echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de conducerea
LAND POWER S.A.; 
- să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi
instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
- să comunice, imediat după constatare, conducatorul locului de munca orice
încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la
sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
- să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducerea LAND POWER S.A., respectiv
cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
- să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul
apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
- să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.

Obligatiile lucratorului privind respectarea cerintelor de securitate industriala:


- Sa se deplaseze numai pe caile de acces stabilite pana la locul de munca;
- Sa nu se prezinte la serviciu si sa nu desfasoare activitati pe teritoriu societatii sub
influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor stupefiante;
- Sa nu introduca si sa nu consume bauturi alcoolice sau substante stupefiante pe
teritoriu  societatii;
- Sa nu fumeze, sa nu introduca tigari sau surse de aprindere a focului in incinta
societatii, pe teritoriu careia nu sunt autorizate locuri pentru fumat;
- Sa nu sustraga diverse produse si/sau alte bunuri materiale ale societatii;
- Sa respecte intocmai tehnologia de lucru si programul stabilit;
- Sa nu utilizeze echipamente de munca in legatura cu care nu are atributii de
serviciu sau nu a fost instruit;
Are obligatia de a realiza controlul privind respectarea in cadrul locului de munca a
cerintelor instructiunilor de securitate in munca si protectia mediului, atat de catre
personalul societatii, precum si salariatii societatilor antreprenoare (terte);
Are obligatia sa opreasca orice lucrari, care se realizeaza atat de catre personalul
societatii, precum si salariatii societatilor antreprenoare (terte), daca se executa cu
incalcarea cerintelor instructiunilor de securitate si sanatate in munca si protectia
mediului;
Are obligatia sa refuze realizarea lucrarilor cu incalcarea cerintelor regulamentului
tehnologic, a normelor si regulilor de executie, in cazul modificarii conditiilor de
realizare a acestora sau de neasigurare a tuturor masurilor de realizare a acestora in
conditii de siguranta.

Obligatiile salariatului pe linie de Protectia Mediului:


- Sa actioneze pentru eliminarea, sau reducerea la minim a aspectelor semnificative
de mediu, eliminareaIminimizarea riscurilor de poluareIcontaminare şi depăşire a
limitelor admisibile reglementate pentru emisii şi deversări, deseuri, uleiuri uzate,
precum şi asigurarea permanentă a condiţiilor necesare în acest sens;
- Sa identifice şi sa respecte prevederile aplicabile din actele legislative privind
protecţia mediului precum şi asigurarea permanentă a condiţiilor necesare pentru
aceasta;
- Sa cunoasca şi sa respecte  cerinţele legale şi alte cerinţe la care organizaţia
subscrie, aplicabile la locurile de muncă şi asigurarea permanentă a condiţiilor
necesare în acest sens.
MEDIUL DE MUNCĂ
Executantul îşi desfăşoară activitatea în incintă închisă şi în aer liber:
- iluminat natural şi artificial;
- curenţi de aer datoraţi circulaţiei permanente pe uşile de acces în tabloul
de comandă şi ventilaţiei artificiale

FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI


A.MIJLOACE DE PRODUCŢIE
 FACTORI DE RISC MECANIC
- Cadere accidentală libera de obiecte de la înălţime (de pe rezervoare,
estacade, vase, coloane, etc.) – prezoane, componente, garnituri, scule,
dispozitive, etc. ;
- Deversare de produse petroliere, fluide tehnologice, fisurarea/slabirea unor
garnituri/flanse ale echipamentelor de munca inchise din instalatie –
conducte, circuite, vase, cisterne, rezervoare, etc. ;
- Organe de maşini în mişcare cu care poate intra în contact accidental:
prindere membre superioare la cuplajele intre pompe si motor, ventilatoare,
etc. – prindere, lovire, strivire ;
- Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, tăioase ale birourilor,
meselor de lucru, rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri, zgarieri, loviri;
- Incendiu datorat instalaţiei electrice defecte, echipamentelor electrice defecte,
etc.;
- Explozii, incendii, la scăpările accidentale de gaze din instalatii;
- Cadere accidentală libera de obiecte de la înălţime (la deplasarea prin CET,
instal. Demineralizare) – prezoane, componente, garnituri, scule, dispozitive,
etc., la trecerea accidentală pe lângă acestea;
- Loviri de către mijloacele de transport la deplasările de la un punct de lucru la
altul;
- Deviere de la traiectoria normală a vehiculelor care au acces în instalatia in
timpul operatiilor de revizie/mentenanta, datorită căilor de acces deteriorate,
cu denivelări, a pierderii controlului vehiculului, etc.;
- Balans periculos al subansamblelor, echipamentelor de muncă la operaţiile de
manipulare cu instalaţii de ridicat, la trecerea accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din CET;
- Jet de fluide tehnologice la spargerea accidentală a conductelor şi/ sau
îmbinărilor prin flanşe ale acestora, la trecerea accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din CET Demineralizare
 FACTORI DE RISC ELECTRIC
- Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas în cazul
deteriorării izolaţiei cablurilor de alimentare cu energie electrică la
echipamentele de muncă electrice ;
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Produse chimice toxice/explozive, provenite din fluxul tehnologic al instalaţiei
CET si celelalte instalatii

B.MEDIUL DE MUNCĂ
 FACTORI DE RISC FIZIC
- Curenţi de aer - afecţiuni respiratorii;
- Zgomote datorate funcţionării echipamentelor de muncă din instalaţie-
Demineralizare (pompe, motoare, ventilatoare, etc.)
- Nivel de iluminare insuficient ;
- Calamitaţi naturale – seism
 FACTORI DE RISC BIOLOGI
- Microorganisme în instalaţia de climatizare ;
- Contactul cu persoane purtatoare de virusi (SARS COV 2, etc.) sau de boli
infectioase transmisibile; contactul accidental cu caini comunitari şi / sau insecte
periculoase (viespi, albine, păianjeni) pe timpul deplasării de la domiciliu la
serviciu şi invers sau aflate în apropierea zonei de lucru (la lucrul în aer liber, în
incinta societăţii) – rabie, şoc anafilactic, etc.;

 FACTORI DE RISC CHIMIC


- Produse chimice toxice/explozive, provenite din fluxul tehnologic al instalaţiilor

C.SARCINA DE MUNCĂ
 SUPRASOLICITARE PSIHICĂ
- Suprasolicitare psihică – ritm de muncă intens,monotonie, operaţii repetitive,
eventuale conflicte şi situaţii tensionate cu colegii de muncă
 SUPRASOLICITARE FIZICĂ
- Efort dinamic la ridicarea şi / sau manipularea dispozitivelor, uneltelor, altor
echipamente de muncă din instalaţie

D.EXECUTANT
 ACŢIUNI GREŞITE
- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă (intervenţii la
echipamentele electrice sub tensiune) ;
- Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare,
alunecare, împiedicare ;
- Neverificarea înainte de începerea lucrului a stării de funcţionare a armăturilor,
aparatelor de măsură şi control (manometre, termomanometre, etc.) a
celorlalte echipamente de muncă din instalaţie
- Necunoaşterea şi / sau nerespectarea regulamentului de funcţionare a
instalaţiei
- Efectuarea sarcinilor de muncă cu echipamente de muncă neverificate ISCIR
şi / sau cu termenul scadent de verificare ISCIR depăşit;
- Nerespectarea prevederilor din fişa postului referitor la operarea
echipamentelor de muncă din instalaţie;
- Nerespectarea atribuţiilor în timpul funcţionării normale a instalaţiei;
- Utilizarea unor cablaje electrice necorespunzătoare domeniului de reglare a
planului de lucru;
- Necunoaşterea caracteristicilor şi modului de lucru cu tabloul de comandă
deservit;
- Pornirea / oprirea arbitrară a echipamentului de calcul din dotare (unitate
centrală, periferice, etc.);
- Efectuarea de intervenţii la echipamentul de calcul fără oprirea, respectiv
scoatrea de sub tensiune a acestuia;
- Conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fãrã legatura la
pamânt;
- Fumatul şi / sau utilizarea focului deschis în locuri interzise;
- Necunoaşterea modului de utilizare a mijloacelor de stingere a incendiilor şi a
procedurii de intervenţie în caz de incendiu;
- Prezentarea la serviciu în stare psihica / fizică necorespunzătoare;
- Consumul de substanţe halucinogene, interzise sau alcoolice, în timpul
lucrului;
- Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, precum şi a procedurilor şi regulilor care reglementează activitatea în
instalatii;
- Procedee, operaţii greşite la montarea blindelor, la curăţarea filtrelor, la
înlocuirea AMC din instalaţie;
- Operaţii, procedee greşite la garnisirea ventilelor, la măsurarea rezervoarelor,
la verificarea pompelor din instalaţie;
- Operaţii greşite la operatiile de asigurare a alimentării cu apă demineralizată ,
în punctele repartizate prin graficul de pompare;
- Executarea necorespunzătoare de manevre pentru modificarea regimului
tehnologic în instalatie, atunci când analizele sunt necorespunzätoare;
- Efectuarea necorespunzătoare a operaţiilor la oprirea instalaţiei pentru revizie;
- Procedee greşite la scoaterea de sub tensiune a utilajelor dinamice si a
desalinatoarelor;
- Necunoaşterea tipurilor de stingätoare, modul lor de functionare si destinatia ,
precum si celelalte dotäri din instalatie (hidranti, etc);
- Neverificarea închiderii complete a instalatiei , etanseitatea si echiparea cu
AMC si alte accesorii necesare;
- Efectuarea necorespunzătoare/neefectuarea lucrărilor de eliberare a cäilor de
acces, evacuarea zäpezii, imprastierea materialelor antiderapante si
desprinderea turturilor de gheatä formati în instalatie, pe timp de iarnă;
- Transmiterea greşită şi/sau netransmiterea la timp a dispoziţiilor de lucru către
lucrătorii din subordine;
- Neverificarea stării tehnice a instalaţiei si utilajelor, asupra modului de
functionare al acestora, parametri de lucru, calitatea materiei prime si a
produselor obţinute, materialelor, aditivi, chimicale si utilitati.
 OMISIUNI
- Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă;
- Acţionarea necorespunzătoare în cazul producerii avariilor, incendiilor şi altor
situaţii periculoase datorită necunoaşterii modului de intervenţie în astfel de
cazuri;
- Neprezentarea la controlul medical periodic;
- Neprezentarea la instruirile periodice in domeniul s.s.m. ;
- Necunoaşterea şi / sau nerespectarea măsurilor din planul de prevenire şi
protecţie al societăţii;

- Nepurtarea E.I.P. corespunzător lucrului prestat.


Unitatea : LAND POWER S.A. Numar de persoane expuse : 4
Sectia : Serv. Exploatare - Durata expunerii : 12h/zi
Demineralizare
FISA DE EVALUARE A LOCULUI
Loc de munca : Sef tură PCA Echipa de evaluare : ing. Răzvan Lungu, ing.
DE MUNCA nr. 16
Florentin Dinu, Avadani Elisei Marinica Elena,
Savu Viorel, Dr. Grigoropol Cristina - medic
medicina muncii
Componenta Forma concreta de manifestare a Consecinta Nivel
Factori de risc Clasa de Clasa de
sistemului de factorilor de risc (descriere, maxim de
identificati gravitate probabilitate
munca parametri) previzibila risc
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Cadere accidentală libera de
PRODUCŢIE RISC MECANIC obiecte de la înălţime (de pe
rezervoare, estacade, vase,
DECES 7 1 3
conducte, etc.) – prezoane,
componente, garnituri, scule,
dispozitive, etc.
2. Deversare de produse petroliere,
fluide tehnologice, fisurarea/slabirea
unor garnituri/flanse ale
DECES 7 1 3
echipamentelor de munca inchise
din instalatie – conducte, circuite,
vase, cisterne, rezervoare, etc. ;
3. Organe de maşini în mişcare cu
care poate intra în contact
accidental: prindere membre
DECES 7 1 3
superioare la cuplajele intre pompe
si motor, ventilatoare, compresoare
etc. – prindere, lovire, strivire
4. Suprafeţe sau contururi ITM 3-45 2 2 2
periculoase, înţepătoare, tăioase ale zile
birourilor, meselor de lucru,
rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri,
zgarieri,loviri
5. Incendiu datorat instalaţiei
electrice defecte, echipamentelor DECES 7 1 3
electrice defecte, etc.
6. Explozii, incendii, la scăpările
DECES 7 1 3
accidentale de gaze din instalatii
7.Cadere accidentală libera de
obiecte de la înălţime (la deplasarea
prin secţiile de producţie) –
DECES 7 1 3
prezoane, componente, garnituri,
scule, dispozitive, etc., la trecerea
accidentală pe lângă acestea
8. Loviri de către mijloacele de
transport la deplasările de la un DECES 7 1 3
punct de lucru la altul
9.Balans periculos al
subansamblelor, echipamentelor de
muncă la operaţiile de manipulare
cu instalaţii de ridicat, la trecerea DECES 7 1 3
accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din
instalaţïa CET- Demineralizare
10. Deviere de la traiectoria
normală a vehiculelor care au acces
în zona instalatiei  CET -
Demineralizare, in timpul operatiilor
DECES 7 1 3
de revizie/mentenanta, datorită
căilor de acces deteriorate, cu
denivelări, a pierderii controlului
vehiculului, etc.
FACTORI DE 11. Produse chimice DECES 7 1 3
toxice/explozive, provenite din fluxul
RISC CHIMIC
tehnologic al instalaţiilor
12. Electrocutare prin atingere
FACTORI DE
directă, atingere indirectă sau DECES 7 1 3
RISC ELECTRIC
tensiune de pas
13. Curenţi de aer - afecţiuni ITM 3-45
2 2 2
respiratorii zile
14. Zgomote datorate funcţionării
echipamentelor de muncă din ITM 3-45
2 2 2
FACTORI DE instalaţia CET (pompe, motoare, zile
RISC FIZIC ventilatoare, etc.)
15. Nivel de iluminare insuficient ITM 45 –
3 3 3
180 zile
16. Calamitaţi naturale - seism
DECES 7 1 3
17. Produse chimice
FACTORI DE
toxice/explozive, provenite din fluxul DECES 7 1 3
RISC CHIMIC
tehnologic al instalaţii
MEDIUL DE
MUNCĂ 18. Microorganisme în instalaţia de
Neglijabil 1 1 1
climatizare
19. Contactul cu persoane
purtatoare de virusi (SARS COV 2,
etc.) sau de boli infectioase
transmisibile; contactul accidental
FACTORI DE cu caini comunitari şi / sau insecte
RISC BIOLOGIC periculoase (viespi, albine,
DECES 7 1 3
păianjeni) pe timpul deplasării de la
domiciliu la serviciu şi invers sau
aflate în apropierea zonei de lucru
(la lucrul în aer liber, în incinta
societăţii) – rabie, şoc anafilactic,
etc.
20. Suprasolicitare psihică – ritm de
muncă intens,monotonie, operaţii
SOLICITARE
repetitive, eventuale conflicte şi DECES 7 1 3
PSIHICĂ
situaţii tensionate cu colegii de
muncă
SARCINA DE 21. Efort dinamic la ridicarea şi /
MUNCĂ sau manipularea dispozitivelor, ITM 45 –
3 3 3
uneltelor, altor echipamente de 180 zile
SOLICITARE
muncă din instalaţie
FIZICĂ
22. Poziţii de lucru statice şi mişcări
ITM 45 –
repetitive la utilizarea tabloului de 3 3 3
180 zile
comandă din instalaţie
EXECUTANT ACŢIUNI 23. Executarea de operaţii
GREŞITE neprevăzute în sarcina de muncă
DECES 7 1 3
(intervenţii la echipamentele
electrice sub tensiune)
24. Deplasări cu pericol de cădere
de la acelaşi nivel prin ITM 45 –
3 3 3
dezechilibrare, alunecare, 180 zile
împiedicare
25. Neverificarea înainte de
începerea lucrului a stării de
funcţionare a armăturilor, aparatelor
de măsură şi control (manometre, DECES 7 1 3
termomanometre, etc.) a celorlalte
echipamente de muncă din
instalaţie
26. Necunoaşterea şi / sau
nerespectarea regulamentului de DECES 7 1 3
funcţionare al instalaţiei
27. Efectuarea sarcinilor de muncă DECES 7 1 3
cu echipamente de muncă
neverificate ISCIR şi / sau cu
termenul scadent de verificare
ISCIR depăşit
28. Nerespectarea prevederilor
din fişa postului referitor la operarea
DECES 7 2 4
echipamentelor de muncă din
instalaţie
29. Nerespectarea atribuţiilor în
timpul funcţionării normale a DECES 7 1 3
instalaţiei
30. Nerespectarea regulilor de
DECES 7 1 3
acces în incinta societăţii
31. Necunoaşterea caracteristicilor
şi modului de lucru cu tabloul de DECES 7 1 3
comandă deservit
32. Efectuarea de intervenţii la
echipamentul de calcul fără oprirea,
DECES 7 1 3
respectiv scoatrea de sub tensiune
a acestuia
34. Conectarea echipamentelor de
muncă electrice la prize defecte sau DECES 7 1 3
fãrã legatura la pamânt
35. Fumatul şi / sau utilizarea
DECES 7 1 3
focului deschis în locuri interzise
36. Necunoaşterea modului de
utilizare a mijloacelor de stingere a
DECES 7 1 3
incendiilor şi a procedurii de
intervenţie în caz de incendiu
37. Prezentarea la serviciu în stare
DECES 7 1 3
psihica / fizică necorespunzătoare
38. Consumul de substanţe Neglijabil 1 1 1
halucinogene, interzise, alcoolice
şi / sau în timpul lucrului
39. Nerespectarea instrucţiunilor
proprii în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, precum şi a
DECES 7 1 3
procedurilor şi regulilor care
reglementează activitatea în
instalatii
40. Procedee, operaţii greşite la
montarea blindelor, la curăţarea
DECES 7 1 3
filtrelor, la înlocuirea AMC din
instalaţie
41. Operaţii, procedee greşite la
garnisirea ventilelor, la măsurarea
DECES 7 1 3
rezervoarelor, la verificarea
pompelor de dozare din instalaţie
42. Manevre greşite la operatiile de
asigurare a alimentării cu apă
DECES 7 1 3
demineralizată , în punctele
repartizate prin graficul de pompare
43. Executarea necorespunzătoare
de manevre pentru modificarea
regimului tehnologic în instalatie, DECES 7 1 3
atunci când analizele sunt
necorespunzätoare
44. - Efectuarea
necorespunzătoare a operaţiilor la DECES 7 1 3
oprirea instalaţiei pentru revizie
45. Procedee greşite la scoaterea
de sub tensiune a utilajelor dinamice DECES 7 1 3
si a desalinatoarelor
46. Necunoaşterea tipurilor de DECES 7 1 3
stingätoare, modul lor de functionare
si destinatia , precum si celelalte
dotäri din instalatie (stingatoare,
hidranti, etc.)
47. Neverificarea închiderii
complete a instalatiei , etanseitatea
DECES 7 1 3
si echiparea cu AMC si alte
accesorii necesare
48. Efectuarea
necorespunzătoare/neefectuarea
lucrărilor de eliberare a cäilor de
acces, evacuarea zäpezii,
DECES 7 1 3
imprastierea materialelor
antiderapante si desprinderea
turturilor de gheatä formati în
instalatie, pe timp de iarnă
49. Neverificarea stării tehnice a
instalaţiei si utilajelor, asupra
modului de functionare al acestora,
parametri de lucru , calitatea DECES 7 1 3
materiei prime si a produselor
obţinute ,materialelor,aditivi,
chimicale si utilitati
50. Transmiterea greşită şi/sau
netransmiterea la timp a dispoziţiilor
DECES 7 1 3
de lucru către lucrătorii din
subordine
OMISIUNI 51. Omiterea operaţiilor care-i
asigură securitatea la locul de DECES 7 1 3
muncă
52. Acţionarea necorespunzătoare DECES 7 1 3
în cazul producerii avariilor,
incendiilor şi altor situaţii
periculoase datorită necunoaşterii
modului de intervenţie în astfel de
cazuri
53. Neprezentarea la controlul
DECES 7 1 3
medical periodic
54. Neprezentarea la instruirile
DECES 7 1 3
periodice in domeniul s.s.m.
55. Nepurtarea E.I.P. corespunzător
DECES 7 1 3
lucrului prestat
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

55

Riri
i=1 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 1(4x4) + 48(3x3) + 3(2x2) + 1(1x1) 461
Nrg16 = 55
= 0x7 + 0x6 + 0x5 + 1x4 + 48x3 + 3x2 + 1x1
= 155
= 2,97

ri
i=1

NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC Locul de muncă Nr. 16


NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,97
7

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43 F45 F47 F49 F51 F53 F55
FACTORI DE RISC
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Nr. 16

Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
Crt de risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
Măsuri organizatorice
- respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul SSM, a
procedurilor şi regulilor care reglementează accesul în
instalaţia CET - Demineralizare
- verificarea prin control permanent, din partea şefului
Necunoaşterea şi / sau nerespectarea
3. 3 formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea şefilor ierarhic
regulamentului de funcţionare a instalaţiei
superiori în ceea ce priveşte respectarea înstrucţiunilor
proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă referitor la
accesul în instalatii
- cunoaşterea şi respectarea regulamentului de funcţionare a
instalaţiei
Măsuri organizatorice
- respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul SSM, a
procedurilor şi regulilor care reglementează operaţiile în instalaţia
Demineralizare
Nerespectarea prevederilor din fişa postului referitor
9 4 - cunoaşterea şi respectarea regulamentului de funcţionare a
la operarea echipamentelor de muncă din instalaţie
instalaţiei
- Verificarea înaintea începerii activităţii din instalaţie a stării
tehnice a acesteia si a utilajelor, asupra modului de functionare al
acestora, parametrii de lucru, chimicale si utilitati
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 16

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Nr. 16 este egal cu 2,97
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc
acceptabilMERGEFORMAT. Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare Nr.
16 ”, din care se observă că din totalul de 55 factori de risc identificaţi , unul
depăşeste, ca nivel parţial de risc, valoarea 3: 0, încadrându-se în categoria
factorului de risc mediu .
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia
se prezintă după cum urmează :
 22 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 13 %, factori proprii mediului de muncă;
 5 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 60 %, factori proprii executantului.
FRMP
22%
FRMP
FRMM

FRMM FRSM
FRE
60% 13% FRE
FRSM
5%

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ

Locul de muncă nr. 16


NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,95

In figura de mai sus :


FRMP – factori de risc proprii mijloacelor de productie FRSM – factori de risc proprii sarcinii de muncă
FRMM – factori de risc proprii mijloacelor de munca FRE – factori de risc proprii executantului

S-ar putea să vă placă și