Sunteți pe pagina 1din 6

Amplasarea atelierului de service auto

Atelierul de service auto trebuie amplasat intr-o asezare cat mai adecvata
pentru a putea beneficia de lumina naturala, intr-o zona ce asigura observarea de
catre clientii a atelierului si ce nu permite deranjarea locatariilor.
Suprafata totala pe care este amplasat atelierul este de 300m alcatuita din :doua depozite cu suprafata de 5m fiecare
-parcarile
-service auto
-spalatorie auto
-spatii administrative
-grupuri sociale pentru conducatorii auto
-platforma betonata
-imprejmuiriile
Utilizatii aferente :-bazin apa de incendiu
-bazin apa pluvicola,gaz metan,cai de acces,racord electric.

Principalele activitatii :
Service-ul este echipat cu aparate si instrumente moderne
de diagnosticare siremediere a diverselor probleme aparute la autoturisme.
Cei doi piloni pe care se sprijina performanta servicelui sunt rapiditatea si calitatea
lucrariilor atent supravegheate de personalul calificat.
Piesele folosite sunt numai piese originale, iar tehnologiile si montajul sunt folositeconfor
m instructiuniilor direct comunicate de adminis-tratie.

Principalele activitatii ale service-lui


-se efectueaza in atelierul mecanic/electric sisunt urmatoarele :
Revizii periodice cu urmatoarele operatii :
-corectii noxe
-reglaje
-diagnoza elecrica
-mecanica auto
-electrica auto
-curatarea injectoarelor se face cu ultra sunete avand ca rezultat
stabilirea starii initiale , reducandus-e costurile astfel nefiind necesar sa se schimbe
injectoarele cu altele noi
Verificare motor
-serie motor ( daca este cuprinsa si in acte )
-compresie motor ( pentru motoare benzina )
-pierderii ulei /lichid racier
-etaensitate sistem alimentare combustibil
-etaensitate sistem admisie/evacuare gaze motor

-diagnosticare zgomote motor


-verificare coduri eroare stocate in computerul masinii
-analiza noxelor motoare benzina
Verificare tren rulare:
-joc cu rotii ( rulmentii articulatii )
-stare presiune , uzura , adancime, profil anvelope
-stare amortizoare
Verificare sistem franare:
-stare fixare , conducte, furtune, componente
-etaensitate circuite frana
-uzura discuri , placute
Verificarea instalatiei electrice , iluminare semnalizare si auxiliare
Verificarea altor sisteme electrice optionale ale autoturismului
Verfificarea starii generale a caroseriei
-indentificarea urmelor de lovituri ( revopsirea caroseriei)
-identificarea eventualelor schimbarii de piese pe autoturism care nu sunt conform
din punct de vedere tehnic.
Interinerea macanico-auto:
-Revizii periodice ( la numarul de kilomatri sau timpi efectuati)
-inlocuire consumabile
-mantenanta preventiva
Diagnosticare
-testarii echipamente electrice si electronice
-testarii noxe( M.A.S )
-testarii sisteme injectii
-testarii injectoare pe banc de proba
Reparatii
-depanarii sisteme injectii (M.A.S si M.A.C )
-curatare injectoare ultra sunete ( M.A.S )
-reparatii motor
-reparatii transmisii
-reparatii tren rulare

Dotarea atelierului mecanic si electric


Pentru ca lucrariile ce se executa in atelierul mecanic si electric sa fie de buna calitate,
atelierul de service auto trebuie dotat cu mijloace fixe si mijloace circulante.

Mijloacele fixe --participa la mai multe cicluri de productie si isi transmit valoarea in
mod treptat asupra produselor pe calea amortizarii sub aspect tehnic, care pot fi
iutilaje si instalatii tehnologice. Dupa destinatia economica si structura fizica se clasifica
in constructii speciale,masinii, utilaje si instalatii de lucru, A.M.C,mijloace de transport etc.
In dotarea atelierului service auto avem urmatoarele utilaje fixe :
-strung Arad SNB 400
-freza FLP-1000
-polizor 1500/minut,p=1kw
-1 elevator pe 2 coloane pentru 3.500 kg greutate utila;
-1 elevator mic pe 2.500 kg greutate utila;
-1 extractor de ulei;
-1 analizator de gaze ;
-aparate de masura si control pentru unitatii de masura electrice ;
-compresmetru pentru motoare diesel / benzina ;
-tester motor ;
-tester presiune ulei ;
-aparatura pentru reglat geometria rotilor ;
-SDV-uri specifice marcilor auto ;
-ivstalatii electrice ;
-instalatii sanitare si instalatii de ventilatie.
-echipament de echilibrat si de dejantat
-stand de frane
-stand de amortizoare
Mijloacele circulante se consuma la un singur ciclu de lucru de productie(materiiprime
, materiale energie) sau in perioade scurte (ex :piese de schimb, materiale deintretinere )
si isi transfera intreaga valoare intregului produs.
Mijloacele circulante care fac parte din dotarea atelierului service auto sunturmatoarele :
-piese de schimb ;
-scule ;
-vasilina ;
-uleiuri ;;
-generator de sudura electric si autogen
-polizor
Caile de acces trebuie sa fie spatioase,iluminate corespuzator, curate pentru a
se asigura inbune conditii activitatea personalului muncitor ,astfel eliminand riscul unor accident
ari si a transportului de marfuri si autoturisme.
Fluxul tehnologic cuprinde urmatoarele operatiunii:
-receptia masinii de catre personalul specializat
-verificarea masinii
-diagnosticarea completa cu echipamente si scule speciale performante
-intretinerea tehnica periodica( revizii normale si complexe )
-demontarea
-constatarea defectiunii

-inlocuirea pieselor si subansamblelor defecte


Dupa operatiile de reparatii ce se efectueaza la autoturism se trece la standurile de proba
pentru verificarea calitatii reparatii.
Organizarea ergonomica a posturilor de lucru
Organizarea ergonomica a posturilor de lucru in vedera cresterii eficientei activitatii are cas
cop dotarea atelierului cu aparatura si scule performante pentru reducerea efortului fizic,
atimpului de lucru a diferitelor operatii, reducerea numarului de muncitorii si in
final executarealucrariilor de calitate.
Amenajarea spatiului de depozitare.
Spatiile de depozitare trebuie sa
fie dotate cu racord electric , stingatoare deincediu,geamuri penru aerisire si sa
fie cat mai aproape de atelierul electric si mecanic si sa fieiluminate corespunzator.
Norme specifice de protectie a muncii si P.S.I.
Instructiunii priviind apararea impotriva incendiilor in unitatile apartinand atelierului de
service auto.
Atributii , sarcini pentru prevenirea si apararea impotriva incendiilor :
Maistrii sau sefii de echipa au urmatoarele obligatii :
verifica la intrarea in schimb formatia de pompieri , repartizeaza posturile siinstituirea acest
eia ;
verifica existenta materialelor de prima interventie P.S.I. ;
executa lunar instituirea P.S.I.
a muncitorilor , odata cu instructajul de protectiamuncii si inscrie in fisele individuale normale
si articolul specificat pentru meserie, instructajul se face
si cu ajutorul sefului de formatie incadrat ;
prezinta organelor de control al Ministerului de
Interne orice documentatie sauinformatie in legatura cu acestea activitate ;
organizeaza exercitii de
alarme cel putin odata pe luna conform gfaficului primitdin partea conducerii sectiei sau persoan
elor imputernicite ;
urmareste ca materialele de prima interventie; galetii , lopeti , tarnacoape,
furtune, stingatoare sa nu fie folosite in alte scopuri ;
raspunde de interventia in stare de functionare a hidrantilor stingatoarelor gurilorde apa si v
erifica ca acestea sa nu fie blocate prin depozitarea unor materiale ;
stabileste conform normelor masuri de intretinere in conditii corespunzatoare acailor de acc
es , atat in interiorul halelor , atelierelor , culoarelor precum si peplatforma de garare(parcare) ;
asigura manuirea si transportul buteliior de
gaze lichefiate , luand masuri deprotectie impotriva lovirii sau caderii lor , precum si folosirea co
respunzatoare (regulator presiune , garnituri , furtun de buna stare , coliere ,)
asigura folosirea corecta a buteliilor de oxigen si a generatoarelor de sudura ,care trebuie sa
fie la o distanta de 10 metri de locul de sudura;
organizeaza supravegherea focului in aer liber ori de cate ori este cazul in bazapermisului de
lucru cu foc deschis aprobat de conducerea unitatii subordonate ;
organizeaza supravegherea permanenta priviind interzicerea de a arunca
chibrituri , tigari sau alte obiecte aprinse cu pericolul de incendiu ;

organizeaza stingerea , la terminarea lucrului ,


a carpelor bumbacului imbibat cubenzina sau uleiuri si urmareste distrugerea lor ;
controleaza instalatiile electrice de pe autovehicule in vederea eliminariieventualelor improv
izatii, siguranteke necalibrate , infiltratiilr de apa si alta elementecare
pot produce scurtcircuite sau inceputuri de incendiu ;
urmareste respectarea instructiunilor de utilizare a instalatii ;or de incalzire prinsobe fara ac
umulare de caldura ;
urmareste aplicarea in procesul de intretinere a masurilor tehnice al caror scop este
prevenirea scurtcircuitelor ;
organizeaza si controleaza activitatea la locurile de munca cu pericolul de ncendiu (
centraletermice sau puncte termice , depozite de lubrofianti si substante inflamabile)

S-ar putea să vă placă și