Sunteți pe pagina 1din 1

Antreprenor: Beneficiar: Consultant:

S.C. ROMENERGO S.A. C.N. A.C.N. S.A. S.C. TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
Lider de asociere “Modernizare ecluze – Echipamente si instalatii” Lider de asociere

ASOCIEREA ROMENERGO - DSD NOELL – UTI GRUP – ARGOS - UTILNAVOREP

Executant: DSD NOELL GmbH / SC CUSBAC SA


Șantier: SPC CERNAVODA
Obiectul / UT: SPC.6 – Reabilitarea tubulaturii de refulare a agregatelor principale de
pompare tip OP 6-185
Lucrarea: Reabilitare vana fluture DN 2200

PROCES – VERBAL DE RECEPŢIE


CALITATIVĂ

Nr. SPC.6 / D.1 Data: 20.11.2018

● Cu ocazia verificării efectuate la:


S-au efectuat lucrarile de reabilitare a vanelor fluture DN 2200 nr.5 si nr.6 - (2 ans.).

● Au stat la baza verificărilor următoarele documente:


Proiect cod:
SPC-CUS-PFU-6-3 - Proiect pentru ,,Reabilitare vana fluture DN 2200”.

● Din verificările efectuate pe teren și examinarea documentelor au rezultat următoarele:


Lucrarile de reabilitare a vanelor fluture DN2200 inclusiv compensatoarelor de montaj au fost
executate conform cerintelor din proiectul tehnic avizat - Proiect pentru ,,Reabilitare vana
fluture DN 2200”.

● Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii):


____________________________________________________________ .

● Mențiuni speciale:
Se acceptă lucrările executate.

Beneficiar, Executant,
C.N. A.C.N. S.A. DSD NOELL GmbH / SC CUSBAC SA

Numele NĂSTASE GAVRILĂ CUSTURA


Prenumele CONSTANTIN ADRIAN ION
Semnătură _________________ ______________ ____________

Consultant, Responsabil Tehnic cu Execuția,


S.C. Tractebel Engineering S.A. R.T.E

Numele _________________ ________________


Prenumele _________________ ________________
Semnătură _________________ ________________

S-ar putea să vă placă și