Sunteți pe pagina 1din 6

MĂRIMI ELECTRICE DIN CIRCUITE DE CURENT CONTINUU

Sarcina electrică
Tensiunea electrică
Intensitatea curentului electric
Rezistența electrică
Puterea electrică
Energia electrică
Sarcina electrică
Corpurile sunt alcătuite din atomi.
Fiecare atom este un ansamblu de particule microscopice, având un nucleu central
alcătuit din protoni și neutroni, în jurul căruia se rotesc una sau mai multe particule
identice numite electroni.

Protonii sunt particule încărcate cu sarcină pozitivă (+).


Electronii sunt particule cu sarcină negativă (-)
Neutronii sunt particule neutre din punct de vedere electric.

Rotația electronilor în jurul nucleului se datorează forțelor electrice.


Despre orice corp care are sarcină electrică se mai spune că este încărcat cu sarcină
electrică.
Sarcina electrică, este o mărime fizică care măsoară starea de electrizare a unui corp și
se măsoară în C (coulomb). Simbolurile sarcinii electrice sunt q sau Q.

În practică se utilizează submultiplii coulombului: 1C= 103mC=106 µC=109nC=1012pC

Sarcină electrică elementară (e) este cea mai mică sarcină existentă în natură, fiind
egală cu modulul sarcinii unui electron (respectiv proton).

Sarcina unui corp (q/Q) este un multiplu întreg al sarcinii electrice elementare :

unde n = nr. întreg și e = sarcină electrică elementară = 1,6 ∙ 10-19 C .

FORȚA LUI COULOMB


Cel mai simplu caz în care apar forțe electrice este acela a două mici corpuri
încărcate cu sarcină electrică şi situate în vid. Aceste forțe se numesc forțe coulombiene.
În anul 1785 fizicianul francez Charles Coulomb a descoperit experimental legea
care îi poartă numele, Legea lui Coulomb.

Rezultatele cercetărilor experimentale ale lui Coulomb pot fi sintetizate astfel:

Între două corpuri considerate punctiforme în raport cu distanța dintre ele (r),
încărcate cu sarcinile electrice q1 și q2, aflate într-un anumit mediu (vid), se exercită forțele
F1 și F2 orientate pe direcția dreptei care unește corpurile, direct proporționale cu produsul
modulelor sarcinilor electrice și invers proporțională cu pătratul distanței dintre corpuri.

unde k - factorul de proporționalitate este o constanta universală de care depinde de mediul


în care se află sarcinile electrice.

- forțele sunt egale și de sensuri opuse: F1=-F2


- sarcinile electrice pot fi pozitive sau negative; corpurile încărcate cu sarcini de
același semn se resping, iar corpurile încărcate cu sarcini de semne opuse se atrag.
ELECTRIZAREA CORPURILOR
Fenomenul prin care corpurile se încarcă electric se numește electrizare.
Încărcarea corpurilor cu sarcină electrică se realizează prin frecare, prin contact și
prin influență.
Un experiment simplu pune in evidenta faptul ca o bara de ebonita, in prealabil frecata
cu o bucata de stofa, atrage mici bucatele de hârtie. Aceiași proprietate o au si alte corpuri,
ca de exemplu sticla, chihlimbarul, obiecte din plastic etc.
Aceste experimente conduc la concluzia ca prin procedeele menționate corpurile ajung
într-o stare fizica noua, pe care o numim stare de încărcare electrica - electrizare.

Experimentul 1: Atracția corpurilor electrizate

Electrizarea corpurilor se realizează prin separarea sarcinilor electrice negative de


cele pozitive. Nu se pot crea sarcini electrice noi.

Electrizarea corpurilor prin frecare are loc printr-un transfer de electroni de la un corp
la altul, astfel: corpul care cedează electroni, se va încărca cu sarcini electrice pozitive,
corpul care primește electroni, se va încărca cu sarcini electrice negative.
că neutru.

Corpurile electrizate interacționează între ele prin forțe electrice de atracție și de


respingere.

Interacțiunile electrostatice sunt de două feluri:

1. Atracția are loc are loc între două 2. Respingerea are loc între două corpuri
corpuri electrizate cu sarcini opuse electrizate cu sarcini de același fel (pozitivă
(pozitivă cu negativă). Forțele de cu pozitivă sau negativă cu negativă). Forțele
atracție sunt egale în modul, dar de de respingere sunt egale în modul, dar de
sens opus. sens opus.

Experiment electrizare
Generatorul electrostatic Van de Graaff
Legea conservării sarcinii electrice
Într-un sistem fizic izolat, sarcina electrică totală este constantă în timp (se conservă).
Suma algebrică a sarcinilor electrice înainte și după electrizare rămâne constantă:
q 1 + q 2 + … + q n = const.

S-ar putea să vă placă și