Sunteți pe pagina 1din 7

CHESTIONAR PENTRU CADRELE DIDACTICE

1. Ce modalități de comunicare cu părinții adoptă școala?


discuții cu cadrele didactice (periodice)
discuții cu cadrele didactice (ocazionale)
comunicare în scris
ședințe cu părinții
altele (precizati):……………………………………………
2. Întâlnirile periodice cu părinții au ca scop :
amendamente la regulamentul școlar
oferte educaționale
verificarea periodică a respectării ofertei educaționale
criterii de evaluare
proiectele școlii
proiecte europene
reforma
portofoliile
orientarea școlară
altele

3. Existența unei pagini special pentru informarea părinților, pe site-ul


școlii:
DA NU
4.Ce persone credeți că sunt direct răspunzătoare de calitatea
educației? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
5.Indicați alte posibilități de îmbunătățire a calității educației:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
6. In organizarea școlii, există servicii extrașcolare:
pregătire suplimentară
medic școlar
autobuz scolar
acces la biblioteca școlii
altele(precizați)
7. Sunteți mulțumit(ă) de ordinea și curățenia din sala de clasă și din
curtea acesteia?
Totdeauna Uneori Niciodată

8. Credeți că sunt respectate normele de igienă în sala de clasă ( în sala


de clasă și la grupul sanitar)?

Todeauna Uneori Niciodată

9. Colaborarea cu conducerea unității este:

Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare

10.Considerați că etica profesională este respectată doar în condițiile unei


motivații financiare?

Sunt de acord Nu sunt de acord

11. Este etic ceea ce instituția apreciază ca fiind prioritar?

Sunt de acord Nu sunt de acord

12. Consider că dacă s-ar îmbunătăți condițiile de muncă, etica


profesională ar fi respectată într-o mai mare măsură.

Sunt de acord Nu sunt de acord

13. Îmi fac datoria pentru că sunt mândru că fac parte din această
intituție.

Sunt de acord Sunt de acord

14.Vă asigură școala calculatoare?

Da , pentru elevi Da, pentru cadrele didactice

Nu Intenționează să introducă

15. Ce vă împiedică să folosiți calculatoarele în școală?


Lipsa accesului la tehnologie (hardware)

Neînţelegerea felului în care tehnologia poate fi folosită pentru predare


(formare)

Lipsa încrederii în folosirea tehnologiei la clasă

Lipsa fondurilor disponibile pentru achiziţionarea tehnologiei

Lipsa conectivităţii (internet, broadband etc)

Lipsa securităţii (capacitatea de a restricţiona conţinutul)

Lipsa unui suport IT în şcoală care să poată fi folosit eficient

Rezistenţă din interiorul şcolii

Rezistenţă din partea părinţilor

Lipsa unor conţinuturi/softuri pentru profesori corespunzătoare

Nu există interes

16. Folosiţi calculatoarele ca parte a activităţilor la clasă?

Da Nu

17. Cât de des folosiţi calculatoarele ca parte integrală a activităţilor cu clasa?

Cel puţin două ore pe zi

Cel puţin o oră pe zi

Mai puţin de două ore pe săptămână

Mai puţin de o oră pe săptămână

O oră pe lună

Niciodată

18. Sunteţi de acord că ar trebui să se asigure pentru fiecare elev un laptop ca


instrument personal de învăţare?
Da Nu

19. Credeţi că ştiţi mai multe despre folosirea eficientă a calculatoarelor decât
elevii dvs.? Cu care dintre următoarele afirmaţii sunteţi de acord? (Vă rugăm
să selectaţi toate variantele cu care sunteţi de acord.)

Da, sunt competent(ă) şi ştiu mai multe decât elevii mei

Da, mă descurc cu calculatorul şi ştiu la fel de multe ca elevii mei

Nu, nu mă descurc să folosesc un calculator şi ştiu mai puţin decât elevii


mei

Deşi mă descurc cu cunoştinţele mele despre calculatoare, elevii mei


ştiu mai multe decât mine

Deşi elevii mei s-ar putea să cunoască mai bine tehnologia, îi pot învăţa
cum să folosească foarte bine calculatoarele şi internetul

Niciuna dintre variantele de mai sus

20. Cum a schimbat folosirea calculatoarelor activitatea dvs. de predare? Cu


care dintre următoarele afirmaţii sunteţi de acord?

Calculatoarele la clasă facilitează activitatea de predare

Calculatoarele la clasă îmi permit să-mi adaptez mai bine lecţiile


pentru fiecare elev în mod individual

Calculatoarele sunt în mod deosebit utile pentru adaptarea


activităţilor de învăţare pentru elevii cu cerinţe speciale sau dificultăţi de învăţare
Tehnologia mă ajută
să obţin un echilibru între învăţarea centrată pe profesor şi cea centrată pe elev

Tehnologia la clasă nu a avut niciun impact asupra activităţii mele


de predare

Tehnologia mă ajută să obţin conţinuturile obligatorii/ să


împărtăşesc conţinuturile cu colegii mei
Niciuna dintre variantele de mai sus

21. Bifaţi dintre cele enumerate mai jos nevoile dumneavoastră pentru o bună
desfăşurare a procesului de învăţare–predare:

Manuale

Culegeri pentru munca suplimentară

Cărţi de specialitate

Planşe

Truse specific disciplinei

Flipchart

Computer

Videoproiector

Consumabile

Hârtie

Markere

Toner imprimantă

Alte nevoi – precizaţi care

………………………………………………………………………………………
……

22. Sugeraţi care ar fi sursele de obţinere a mijloacelor financiare pentru


rezolvarea nevoilor enumerate:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
VĂ MULTUMESC PENTRU TIMPUL ACORDAT!

S-ar putea să vă placă și