Sunteți pe pagina 1din 2

1) Formatele desenelor tehnice A4 210:297 A3 420:297 A2 594:420 A1 841:594 A0 1189:841 2) Stabilirea limitelor formatelor in AutoCAD.

Comanda LIMITS permite modificarea limitelor de desenare si controleaz verificarea acestora. Command: LIMITS ON/OFF/<Lower left corner> <0.000,0.000>: 0,0 sau < R> (Enter)Upper right corner <12.000,9.000>:(x,y) ON va fixa respectarea limitelor impuse anterior (x,y) valorile coordonatelor, ce vor preciza pozi ia col ului dreapta-sus al spa iuluialocat (ex. 420,297 pentru format A3)

3) Scari numerice. Modalitatile notarii scarilor pe desen.


Scara unui desen, conform SR EN ISO 5455:1997 se define te ca fiind raportul dintre dimensiunea liniar m surat pe desen i dimensiunea real a obiectuluireprezentat. Scari de marire 2:1 20:1 5:1 50:1 10:1 100:1 Scari de marime naturala 1:1 Scari de micsorarea 1:2 1:20 1:200 1:2000 1:200000 1:5.. 1:10..

Scara se noteaz n indicator f r cuvntul scar , n rubrica rezervat acestei informa ii. Dac pe un desen se folosesc mai multe sc ri, n indicator se va nscrie numai scara principal , iar celelalte sc ri se vor nota lng sau sub denumirea proiec iei (vedere, sec iune, detaliu) executat la scara respectiv . Exemple: A A C 5:1 1:2

4) Scalarea obiectelor in autocad.


Comanda SCALE are ca efect scalarea uniform (prin extindere sau mic orare) a obiectelor selectate. Scalare uniform nseamn c modificarea dimensiunilor se realizeaz cu acela i factor, att pe direc ia X, ct i pe direc ia Y. Evident, pentru extindere se folose te un factor de scal supraunitar, iar pentru mic orare, unul subunitar. Comanda prezint trei op iuni, astfel: - Base Point indic punctul de baz pentru scalare; - Reference Point utilizatorul poate specifica scara sau m rimea existent specifice o nou valoare; - Scale Factor m re te sau mic oreaz m rimea sc rii. i, apoi, s

Dimensiunile obiectelor selectate pot fi modificate prin intermediul comenzii Scale. Dupa ce se indica punctul de baza se executa scalarea prin una din caile: - se indica factorul de scalare (numeric sau interactiv); - se specifica lungimea curenta si cea necesara (optiunea Reference). Pentru lansarea comenzii se va parcurge una din caile: y din meniul Modify -> Scale; y din bara de instrumente de modificare ->Scale; y &nmem\u-ecrm-> Modify Scale; n linia de comanda se tasteaza -> Scale (SC) J. Apare prompter-ul. Command : scale Select objects: (se vor selecta obiectele) Specify base point : (se indica punctul de baza) Specify scale factor or [Reference ]: Comanda suporta si selectia prealabila. 2.4.5. 5) Specificarea scarii desenului in Autocad.