Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR BRASOV RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE ANUL III, 2011

Studenti: Diaconu Adina Alexandra Miroiu Bogdan Pulbere Ionela Alexandra Raducea Bianca Gabriela

Notiuni generale

Organizatia T rilor Exportatoare de Petrol (OPEC) este o organizatie international alc tuit din Algeria, Angola, Indonezia, Iran, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudit , Emiratele Arabe Unite si Venezuela. Sediul central al OPEC (din 1965) este situat n Viena, Austria. Organizatia este considerat de multi observatori drept un cartel. Ideea existen ei acestei organiza ii dateaz din anii 60, cnd companiile monopoliste au luat m suri de sc dere la jum tate a pre ului petrolului brut exportat de rile produc toare. Acest lucru a dus la semnificative pagube materiale n economiile rilor produc toare care au fost astfel obligate s se gndeasc la noi modalit i de asigurare a intereselor lor supreme i de prevenire a irosirii surselor lor de venit. Scopul principal al organizatiei, conform statutului ei, este determinarea celor mai bune modalit ti pentru ap rarea intereselor statelor membre, n mod individual si colectiv; ntocmirea si adoptarea metodelor pentru a garanta stabilizarea preturilor pe pietele actiunilor petroliere internationale n vederea elimin rii fluctuatiilor d un toare si inutile; considerarea continu a intereselor natiunilor produc toare si a necesit tii securiz rii venitului stabil a t rilor membre; sustinerea eficient , economic si regulat cu petrol a natiunilor consumatoare si o ntoarcere cinstit a capitalului pentru investitorii n industria petrolier . Venezuela i Iran au fost primele ri care s-au ndreptat spre crearea OPEC n anii 60, prin abordarea tarilor ca Irak, Kuweit i Arabia Saudit urmand ca n 1949 sa sugereze un schimb de opinii i explorarea unor c i de comunicare regulate tot mai strnse ntre na iunile produc toare de petrol.Membrii fondatori sunt Iran, Irak, Kuweit, Arabia Saudit , i Venezuela. Mai trziu, s-au alaturat ca membrii si Algeria, Ecuador, Gabon, Indonezia, Libia, Qatar, Nigeria, i Emiratele Arabe Unite. Influenta OPEC pe piat nu a fost ntotdeauna una de stabilizare. Ea a alarmat lumea favoriznd inflatia att n t rile n curs de dezvoltare, ct si n cele dezvoltate prin folosirea armei petrolului n criza petrolului din 1973. Capacitatea OPEC de a controla pretul petrolului s-a diminuat considerabil de atunci, ca urmare a descoperirii si dezvolt rii unor mari exploat ri de petrol n Golful Mexic si Marea Nordului, Canada, deschiderea la Rusia, i a modernizarii pie ei. Pe data de 14 septembrie 1960 Ministru Juan Pablo Alfonzo Prez si Ministru Minelor Abdullah al-Tariki,impreuna cu guvernele din Irak, Iran, Kuweit, Arabia Saudit i Venezuela sau ntlnit la Bagdad pentru a discuta despre modalit i de sporire a pre ului i eiului produs de catre tarile lor n mai 2008, Indonezia a anun at c va pleca atunci cnd va expira statutul de membru OPEC, si anume la sfr itul acelui an.Indonezia a ajuns n imposibilitatea de a ndeplini cota sa de produc ie. O declara ie eliberat de c tre OPEC, la 10 septembrie 2008 a confirmat retragerea Indoneziei, men ionnd c aceasta declara urmatoarele:"Accept m cu regret suspendarea Indoneziei ,membru deplin n organizatie i nregistrata dar avem speran a c ara va fi n

m sur s se al ture organiza iei n viitorul apropiat." Indonezia este nc exportatorilor.

in lumina

ncepnd din noiembrie 2010, membrii OPEC de in 79% din rezervele mondiale de petrol brut i 44% din produc ia mondial de petrol brut, ceea ce le confer un control considerabil asupra pie ei globale. Cel mai mare grup de produc tori, membre ale OCDE i statele postsovietice a produs doar 23,8% i 14,8%, respectiv, din produc ia mondial de petrol total n 2003, ceea ce denota faptul c membrii OPEC au avut pu in exces de capacitate de pompare strnind specula ii cum ar fi ca influen a lor asupra pre urilor petrolului brut ar putea ncepe s se strecoare. Oricum, OPEC are nc o mare influent asupra pretului petrolului.

Evolutia OPEC intre 1960 2000

1960-1970: Acestia au reprezantat anii de formare a OPEC. Organiza ia si-a nceput via a ca un grup de cinci produc toare de petrol, rile n curs de dezvoltare, care doresc s - i afirme drepturile legitime ntr-o pia interna ional a petrolului dominat de " rile sale membre, societ ile comerciale Seven Sisters" multina ionale. Activit ile au fost, n general, cu caracter de profil redus. OPEC s-a mutat de la Geneva, la Viena, n 1965, adoptat rezolu ii i s-a angajat n negocieri cu societ ile. 1970-1980: Acesti ani au dus la o crestere semnificativa a pretului petrolului. OPEC a crescut pn la proeminen interna ional n cursul acestui deceniu, pe m sur ce rile membre ale acesteia au preluat controlul asupra industriilor lor petroliere interne i a achizi ionat un cuvant important de spus n stabilirea pre ului i eiului pe pie ele mondiale. Au fost dou crize de stabilire a pre urilor petrolului, declan at de embargo_ul asupra petrolului arab n 1973 i izbucnirea Revolu iei iraniene cinci ani mai trziu, dar alimentate de dezechilibre fundamentale n pia ; att a dus la cre terea pre urilor petrolului abrupt. Summit-ul a avut loc la Alger in martie 1975. 1980-1990: Deceniu reperezentat de cea de-a treia criza a pretului petrolului. Pre urile au atins un maxim la nceputul deceniului, urmat de un declin dramatic, care a culminat cu un colaps n 1986 .

Pre urile s-au adunat n ultimii ani ai deceniului, neajungand la niveluri ridicate pentru nceputul anilor 1980.Totusi,au crescut datorita necesitatii unei ac iuni comune n rndul produc torilor de petrol n cazul n care stabilitatea pe pia cu pre uri rezonabile urma s fie realizata n viitor. Problemele de mediu au inceput sa apara pe agenda in 1990. 1990-2000: Deceniu reprezentat de a patra criza a petrolului. A patra criza a petrolului a fost evitata la nceputul deceniului, datorita izbucnirii ostilit ilor n Orientul Mijlociu, atunci cnd o cre tere brusc a pre urilor pe pie e a fost moderata de cre terea produc iei de la membrii OPEC. Pre ul apoi a r mas relativ stabil pn in 1998, atunci cnd a existat un colaps, n urma recesiunii economice n Europa de Sud Asia de Est. O ac iune colectiv a OPEC i unele de conducere non-OPEC au adus o recuperare. Deoarece deceniu s-a ncheiat, a existat un val de mega-fuziuni printre cele mai mari companii petroliere interna ionale industriale fiind confruntate de progresele tehnologice majore.

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE OPEC

OPEC si-a stabilit inca de la inceput anumite obiective dupa care se ghideaza.Pentru un demers favorabil,evolutia acestei organizatii tine cont de: Coordonarea i unificarea politicii petroliere a statelor membre i g sirea celor mai bune metode de ap rare a intereselor individuale i colective, astfel nct s se asigure pre uri corecte i stabile pentru produc torii de petrol; Asigurarea unei aprovizion ri regulate, economice i eficiente cu petrol a rilor consumatoare; Ac ionarea n vederea stop rii modific rilor ira ionaole privind pre urile petrolului pe pia a mondial i ap rarea intereselor statelor exportatoare de petrol; Asigurarea unui venit stabil; asigurarea de dobnzi propor ionale cu capitalul investit de c tre statele membre, precum i o redistribuire corect a veniturilor ob inute c tre cei care investesc n industrie;

CAPACIT

ILE DE PRODUC IE I PRODUC IA

OPEC

Dupa cum am precizat anterior,O.P.E.C. s-a format dintr-un grup de ri exportatoare de i ei, scopul acestei organiza ii fiind promovarea controlului asupra produc iei, pie ei i pre urilor la i ei. n anii 50, 60 si 70 cererea mondial de i ei a fost n continu cre tere, acest fapt determinnd extinderea puternic a capacit ilor de produc ie n vederea acoperirii necesit ilor mondiale de consum. Aceste capacit i de produc ie au fost construite pe baza concesiilor de produc ie n zonele, n care costul exploat rii era cel mai mic. Astfel, cele mai importante cmpuri petroliere exploatate erau concentrate n rile O.P.E.C. La sfr itul anilor 60 i nceputul anilor 70 rile O.P.E.C. au reu it s ob in controlul asupra propriilor lor resurse de i ei preluat de la marile companii interna ionale de i ei. Aceast preluare a controlului a determinat rile din O.P.E.C. s aduc schimb ri importante cu privire la abordarea cererii mondiale de i ei. Astfel, dac marile companii interna ionale au promovat o politic de pre uri mici, ob inute prin ajustarea capacit ilor de produc ie la cererea mondial n cre tere, prin preluarea controlului de c tre O.P.E.C.,pentru a ob ine venituri mai mari, rile O.P.E.C. au decis cre terea pre urilor. Prima cre tere de pre uri a avut loc n anii 1973-1974, cererea mondial de i ei continund s creasc . Cea de-a doua majorare a pre urilor s-a produs n 1979-1981. Aceasta din urm cre tere a produs un impact dramatic asupra dezvolt rii economice. n ceea ce prive te produc ia de i ei a rilor O.P.E.C., aceasta a reprezentat pn n 1976 51,8% din totalul produc iei mondiale, i 65,8% din totalul produc iei rilor din afara blocului comunist. n 1977 rile O.P.E.C. produceau 31,68 mil. bbl/zi, care reprezentau 50,6 % din totalul produc iei mondiale i 64,5% din produc ia rilor din afara blocului comunist. n urm torii 2 ani, produc ia O.P.E.C. avea s se men in peste nivelul de 30 mil. bbl/zi, cu 30 mil. bbl/zi n 1978 i 31,47 mil. bbl/zi n 1979. Acest nivel al produc iei reprezenta 47,8% din total produc iei mondiale i 61,4% din produc ia rilor ne-comuniste. ncepnd cu 1979 O.P.E.C. avea s piard o parte a pie ei mondiale, prin promovarea unei cre teri semnificative a pre urilor, rile non-O.P.E.C. fiind stimulate prin aceasta majorare de pre uri s - i creasc produc ia. n ceea ce prive te capacit ile de produc ie n exces, acestea se situau pn n 1973 la nivelul de 7-8%. Adic , excesul de capacit i era de 7% din totalul capacit ilor i 8% din totalul produc iei. Dup prima cre tere a pre urilor, excesul de capacitate s-a majorat pn la 10-12% n 1974 i pn la 19-25% n 1975. Adic , excesul de capacitate este de 19%, dac este raportat la totalul capacit ilor, i 25%, dac este raportat la totalul produc iei. Revolu ia din Iran din 19781979 a permis o diminuare a capacit ilor excesive, prin scoaterea din func iune a unor capacit i productive din aceast ar . Astfel, n ace ti ani excesul de capacit i se situa la nivelul de 9-10%. Acest fapt a permis O.P.E.C. s declan eze noi cre teri de pre uri. Nivelul produc iei acestei organiza ii avea s nregistreze n 1977, pentru prima dat de la constituire, o sc dere pn la nivelul de 31,7 mil. bbl/zi, produc ie care la acea dat reprezenta 64,5% din produc ia realizat n afara blocului comunist. n 1982, tot pentru prima data n istoria

sa, O.P.E.C. producea sub 50% din produc ia rilor ne-comuniste (47,4%). n acel an, produc ia acestei organiza ii se situa la nivelul de 19,93 mil. bbl/zi. ncepnd cu 1979 sc derea cererii de petrol, corelat cu punerea n func iune de noi capacit i n rile non-O.P.E.C., a generat dezvoltarea unui exces masiv de capacit i. Aceast dezvoltare a fost cu att mai mare, cu ct i O.P.E.C. a pus n func iune n 1977 noi capacit i. Numai revolu ia din Iran i conflictul Iran-Irak au permis cumva inerea sub control a situa iei excesului de capacit i. Dar, n 1983 excesul de capacit i se cifra la nivelul de 15,6 mil. bbl/zi, reprezentnd 29% din totalul capacit ilor de produc ie i 41% din totalul produc iei realizate. Acest exces a generat puternice presiuni asupra pre urilor. Excesul de capacit i s-a diminuat marginal de abia n 1984 pn la nivelul de 15,2 mil. bbl/zi, ceea ce reprezenta 39% din totalul produc iei mondiale i 28% din totalul capacit ilor disponibile n rile ne-comuniste. n ceea ce prive te produc ia O.P.E.C., n acest an aceasta a avut n continuare o tendin descresc toare, pn la nivelul de 18,5 mil. bbl/zi,reprezentnd doar 43% din produc ia total a rilor ne-comuniste. Cotele de produc ie individuale ale rilor membre OPEC vor varia n func ie de viteza cu care se va reface produc ia Irakului de-a lungul anului 2003 i de m sura n care Nigeria i Venezuela revin la niveluri normale ale exporturilor. Anali tii estimeaz c prevenirea unor dezechilibre i mai accentuate ale produc iei i pre urilor mondiale de i ei se datoreaz n special Arabiei Saudite care a produs n timul perioadei de criz o cantitate de 10,5 milioane de barili/zi, aproape cu ntreaga sa capacitate, n timp ce Emiratele Arabe Unite au atins nivelul de 2,3 milioane de barili zilnic.Produc ia Nigeriei era una mic , volumul acesteia atingnd valori de aproximativ 2,04 mii de barili zilnic. Situatia acestei organizatii s-a schimbat favorabil in urmatorii ani deoarece OPEC si-a majorat usor, la 88,07 milioane de barili pe zi, deci cu 0,14 milioane de barili pe zi, estimarea privind cererea de titei pentru 2011. Pentru a explica situatia actuala, OPEC a evocat, pe de o parte, efectele devastatorului seism ce s-a produs in Japonia pe 11 martie 2011 si, de cealalta parte, zgomotoasa economie chineza, care a depasit toate asteptarile. Organizatia si-a revizuit in crestere si estimarea privind cererea de petrol din 2010, de la 86,5 milioane de barili pe zi cat anuntase in aprilie, la 86,67 milioane de barili pe zi.In plus, problemele cu care se confrunta tarile din Orientul Mijlociu si cele din Africa de Nord nu influenteaza cererea la fel de mult cum o fac preturile. In luna aprilie 2011, pretul mediu al unui baril de petrol era de 118,09 dolari, cu 8,25 dolari mai mare decat cel din martie 2011.Chiar si asa, situatia de pe piata petroliera ramane extrem de volatila, dupa ce, la inceputul lunii mai, au fost observate evolutii ale preturilor atat in scadere, cat si in crestere. Aceasta volatilitate face extrem de dificila orice estimare privind evolutia de pe piete. Estimarile ar putea fi revizuite in scadere in lunile urmatoare, deoarece rapoartele de la inceputul lui mai 2011 sugerau ca jumatate din productia (din Yemen) a fost intrerupta de atacurile asupra oleoductelor si de situatia politica, a avertizat OPEC.

RILE

OPEC

I NON-OPEC

Este un fapt cunoscut c produc ia de petrol este specific Estului Mijlociu, fostei URSS, Africii de Vest i Americii de Sud, n timp ce consumul de petrol este specific Vestului industrializat (SUA, Canada, UE). Astfel, o parte semnificativ a volumului de petrol este comercializat pe plan interna ional. Petrolul este transportat n principal prin 2 metode: mai mult de 3/5 este transportat pe mare, prin intermediul vaselor petroliere i sub 2/5 prin conducte de petrol. Petrolierele sunt cele care au f cut transportul global (intercontinental) de petrol posibil; transporturile realizeaz cu costuri relativ reduse, iar petrolierele sunt eficiente i extrem de flexibile. Pe de alt parte, conductele sunt alegerea cea mai bun pentru transportul intercontinental al petrolului. Conductele sunt foarte importante pentru punctele petroliere din interiorul continentelor i nlocuiesc petrolierele n anumite loca ii cheie; petrolierele trebuie s ocoleasc , n anumite cazuri, anumite regiuni sau zone ale globului, i tocmai de aceea conductele sunt mult mai eficiente, fiindc scurteaz distan ele. Membrii OPEC sunt cei mai importan i exportatori de petrol ai lumii. Sunt foarte mari produc tori i foarte mici consumatori. F r a include Indonezia, exporturile nete ale membrilor OPEC au atins 85 % din totalul produc iei de petrol n anul 2001. Tocmai de aceea, interesele rilor membre OPEC sunt net diferite de majoritatea rilor non-OPEC, chiar dac i unele dintre acestea din urm sunt i mari produc tori de petrol, cum ar fi SUA (care sunt cel mai mare produc tor, consumator i importator din lume). Industriile de petrol ale membrilor OPEC sunt majoritatea na ionalizate, permi nd rilor membre OPEC stabilitate politic pentru a cre te sau a sc dea produc ia de petrol. Prin administrarea rezervelor de petrol ale lumii, OPEC poate influen a majorarea sau reducerea pre ului petrolului n vederea atingerii obiectivelor economice i politice ale grupului. Aproape toate surplusurile de petrol provin din rile OPEC, cele non-OPEC producnd cantitatea necesar pentru consum i pentru export, nemaiavnd i surplusuri. Astfel, capacitatea de economisire a OPEC la nivelul anului 2002 a fost estimat la maximum 5,6 milioane barili/zi (inclusiv Irak). Avnd n vedere estim rile din ianuarie 2002, 80 % din rezervele mondiale de petrol sunt localizate n rile membre OPEC. Produc ia cost mult mai pu in n rile OPEC dect n majoritatea rilor non-OPEC.

PARTICULARITATI ALE TARILOR EXPORTATOARE DE PETROL DIN CADRUL OPEC

1. Arabia Saudit :
Arabia Saudit are o economie bazat pe petrol, care genereaz 45 % din Produsul Intern Brut. Economia se bazeaza pe exploatarea si, mai recent, prelucrarea petrolului. Este un exemplu tipic de tara care a cunoscut o dezvoltare economica substantiala ca urmare a valorificarii acestui combustibil, solicitat intens pe plan mondial. In ultimii ani ai secolului al XX-lea Arabia Saudita a devenit cel mai mare producator si exportator de petrol din lume. Mai mult de o treime din productia sa de petrol provine din exploatari submarine. Paralel si-a dezvoltat o industrie petrochimica proprie, in prezent platforma de la Dhahran fiind cea mai mare din lume. Arabia Saudita are si o productie industriala diversificata: metalurgie feroasa si neferoasa (aluminiu), constructii de masini (inclusiv electronica si electrotehnica), ciment, textile s.a. Fiind deficitara in resurse de apa, Arabia Saudita si-a dezvoltat cea mai puternica industrie de desalinizare a apei de mare din lume. Apa astfel obtinuta asigura peste doua treimi din necesarul tarii, iar sarea rezultata este folosita ca materie prima in industria chimica. Agricultura, traditional axata pe cresterea nomada a animalelor, s-a diversificat datorita irigatiilor, cultura plantelor capatand o pondere mai mare. De pilda, din importator Arabia Saudita a ajuns exportator de cereale. Un loc important il ocupa plantatiile de curmali. In zootehnie predomina cresterea cornutelor (ovine si caprine) si a camilelor. Arabia Saudita este una dintre cele mai moderne retele de transport din regiune si totodata de pe continent. Se reamarca reteaua de autostrazi si aeroporturi moderne (din Riyadh, Jiddah si Mecca), precum si porturile petroliere Ras Tannurah, la Golful Persic, cel mai mare din lume, si Yanbu, la Marea Rosie. De asemenea, dispune de mari conducte care transporta petrolul spre Marea Mediterana si Marea Rosie, de unde, imbarcat in petroliere, acesta ia calea Europei si Americii.

2. Iran:
Rapida dezvoltare economic a t rii n deceniile VII-VIII, n declin n deceniul urm tor si n refacere n prezent se datoreaz , n principal, exploat rii si prelucr rii petrolului, care asigur 1/5 din produsul national brut (PNB) si cvasitotalitatea exporturilor (peste70%). Avnd mari rezerve de petrol, Iranul si-a sporit productia n ultimii ani tinznd s redevin unul din principalii produc tori si exportatori mondiali n domeniu, cum era nainte de 1980. Posed importante capacit ti de rafinare a petrolului a c ror extindere o vizeaz . Are imense rezerve de gaze naturale, tot mai mult valorificate. Industria prelucr toare, relativ diversificat (ndeosebi rafinarea petrolului, chimic , metalurgic , textil , alimentar , masini , trenuri si tramvai ), si fort de munc .

n prezent Iranul ncearc dezvoltarea unui ambitios proiect energetic pe baza construirii unor centrale atomoelectrice. Acest proiect este puternic contestat de S.U.A si alte t ri occidentale pe motiv c se ncearc de fapt dezvoltarea unui proiect nuclear militar de realizare a armei nucleare (ncerc ri declarate de altfel de c tre autorit tile statului iranian). Agricultura concentreaz nc o bun parte a populatiei active (2/5) si asigur 1/5 din PNB, principalul sector fiind productia vegetal . Se cultiv ndeosebi gru si orz (aproape 3/5 din suprafata cultivat ), de asemenea orez, sfecl de zah r, trestie de zah r, bumbac si alte plante. Exist plantatii arborescente de curmali, smochini si citrice. Balanta comercial a t rii este deficitar . n prezent (mai 2008), Iranul este al IV-lea produc tor de petrol din lume, cu rezerve estimate la 136 miliarde de barili. Are o productie de 4,21 milioane de barili pe zi, si a obtinut 70 miliarde de dolari n anul 2007, din vnzarile de petrol. nainte de r zboiul cu Irakul vecin, ntre 1980 si 1988, Iranul producea aproape 6 milioane de barili de petrol pe zi.

3. Emiratele Arabe Unite:


Bog tia Emiratelor Arabe Unite este bazat in mare m sur pe exploatarea petrolului si a gazului natural, ce reprezint aproximativ 40% din PIB. Tara arab este al treilea produc tor de petrol din Golful Persic dup Arabia Saudit si Iran (productia n Irak s-a diminuat considerabil din cauza r zboiului). Din 1973, Emiratele Arabe Unite au suferit o profund transformare, trecnd de la a fi o regiune a s racelor emirate ntr-un stat modern cu standarde de viat ridicate. PIB-ul pe cap de locuitor nu este cu mult sub cel a t rilor din Europa Occidental . Generozitatea pentru reinvestirea sumelor cstigate din petrol si politica sa extern moderat i-a permis s joace un joc important n problemele regiunii. De curnd, Guvernul ncearc s si diversifice punctele de crestere economic pentru asi diminua dependenta fat de rezervele limitate de petrol. Un rezultat al acestor eforturi este cresterea sustinut a turismului, bazat pe infrastructura hotelier , desertic si de agrement. Pretul relativ sc zut al materiilor prime, clima cald ce dureaz pe aproape tot anul, minunile arhitecturale precum Burj al-Arab si Insula Palmier si atitudinea prietenoas a locuitorilor au f cut ca Emiratele Arabe Unite s fie denumite Hong Kong-ul sau Singaporele Orientului mijlociu. Emiratele Arabe Unite s-a alaturat la OPEC in 1967.

4. Kuwait:
Promovarea unor rela ii bune cu celelalte state membre ale Consiliului de Cooperare al statelor din Golf (CCG) Arabia Saudit , Bahrain, EAU, Oman i Qatar este for a motrice a politicii externe a Kuwait-ului. Avnd asigurate acorduri vamale cu celelalte state membre ale CCG, Kuwait-ul se concentreaz pe consolidarea acestor tratate i probabil le va intensifica, aspirnd totodat la o cooperare militar mai strns n cadrul organiza iei.

Kuwait_ul are o economie prosper . In mare parte,banii provin din petrol : 93% din veniturile de export, iar 80% din veniturile Guvernului. Pe langa petrol in economia Kuwait_ului intalnim resurse naturale ca gaze naturale i produse alimentare.

5. Libia:
Libia este de circa patru decenii o mare produc toare i exportatoare de petrol, ceea ce a dus la ridicarea nivelului de trai a locuitorilor ei. n prezent, Libia a fost declarat ca avnd popula ia cu cea mai mare speran de via din Africa. Pe langa petrol, Libia este cunoscuta pentru resursele naturale ca gaze naturale i gips. Economia sa este bazata in primul rand pe veniturile din sectorul de petrol, care contribuie cu circa 95 % din veniturile din exporturi (aproximativ un sfert din produsul intern brut) , iar 60 % din salariile din sectorul public. Libia detine totodata venituri substan iale in sectorul energetic. Libia s-a alaturat la OPEC in anul 1962.

6. Nigeria:
Dispunnd de o produc ie de petrol important , Nigeria r mne o ar relativ s rac , fapt datorat n principal corup iei. Conform valorii PIB-ului s u, se plaseaz ca a treia ar din Africa, dup Africa de Sud i Algeria. Cu toate c au loc scrutine electorale cu vot universal, democra ia nu este nc stabilit . n afar de petrol, Nigeria detine resurse naturale ca gaze naturale, cositor, minereu de fier, c rbune, calcar, niobiu, plumb, zinc i terenuri arabile. Venturile din sectorul petrolier sunt de 20 % din produsul intern brut, 95 % din c tigurile de schimb valutar, i aproximativ 65 % din veniturile bugetare. Nigeria s-a alaturat la OPEC in anul 1971.

7. Algeria:
Sectorul hidrocarburilor reprezinta coloana vertebral a economiei , acesta creeaz 60% din veniturile pentru buget, 30% din produsul intern brut i peste 95% din veniturile din export. Algeria este al doilea mare exportator de petrol din lume; este a 14-a ar din lume dup rezervele de petrol. Alte resurse naturale ale Algeriei includ minereu de fier, fosfati, uraniu i plumb. Indicatorii financiar-economici ai Algeriei s-au mbun t it la mijlocul anilor 1990, n parte datorit politicii reformatoare a Fondului Monetar Interna ional. Finan ele Algeriei n 2000 i 2001 au beneficiat de m rirea pre urilor petrolului i politica fiscal a Guvernului care a dus la m rirea exportului i mic orarea datoriilor externe. Algeria s-a alaturat la OPEC in anul 1969.

8. Angola:
Angola beneficiaz de o larg ie ire la Oceanului Atlantic. Aceast fost colonie a Portugaliei este bogat n numeroase resurse naturale, dintre care petrolul i diamantele sunt cele mai importante. Veniturile din produc ia de petrol sunt de circa jum tatea natiunii din produsul intern brut i 90% din exporturi. Produc ia petrolului formeaz o parte crucial din economie, n procentaj de 45% din PIB i 90% din exporturi. Controlul industriei petroliere este de inut de Grupul Sonangol, un conglomerat controlat de guvernul statului. Angola s-a alaturat la OPEC in anul 2007.

9. Ecuador:
Economia Ecuadorului a depins foarte mult pe exportul de resurse, cum ar fi petrolul, pe tele, creve ii, lemnul i aurul.Pe langa petrol Ecuador exporta banane, creve i, cafea, cacao, flori t iate i pe te. ar este un refugiu pentru multe animale i p s ri exotice, cum ar fi gur casc cu picior albastru, portocaliu si iguana. Ecuador s-a alaturat la OPEC n anul 1973. Nou sprezece ani mai trziu, n 1992, a fost suspendata. Acesta a redevenit membr a Organiza iei n anul 2007.

10. Qatar:
n afar de petrol, Qatar este cunoscuta pentru resurse naturale ce includ gaze naturale i produse alimentare. 60 % provin din produsul intern brut, n jurul valorii de 85 % din veniturile din export i 70 % din veniturile Guvernului. Qatar este cunoscuta de asemenea pentru cresterea impresionanta a vanzarilor petrolului precum si a veniturilor. Qatar s-a alaturat la OPEC in anul 1961.

11. Venezuela:
Veniturile Venezuelei sunt de aproximativ 94 % din exporturi, mai mult de 50 % din veniturile bugetului federal, i n jurul valorii de 30 % din produsul intern brut. Pe langa petrol resursele naturale ale rii includ gaze naturale, minereu de fier, aur, bauxita, diamante i alte minerale. n anul 2006, Venezuela era num rul opt n topul celor mai mari produc tori mondiali de petrol i num rul cinci n topul celor mai mari exportatori de i ei, cu o produc ie estimat la 3,2 milioane barili pe zi. Din aceast produc ie, 1,5 milioane barili de petrol pe zi erau exporta i spre SUA i 150.000 de barili pe zi c tre China.

12. Irak:
A doua ar de pe P mnt ca rezerve de petrol (dup Arabia Saudit ) a fost invadat n anul 2003 de c tre trupele a peste 50 de state coalizate, sub conducerea Statelor Unite i a Regatului Unit. Pe langa petrol Irak_ul este cunoscut pentru resursele naturale ce includ gaze naturale, fosfa i i sulf. Irakul este pe locul trei n lume ca rezerve de petrol i pe locul zece ca rezerve de gaz, dar are nevoie de investi ii de miliarde de dolari pentru a recupera handicapul provocat de anii de sanc iuni i r zboi. n anul 2010, economia Irakului a avut o cre tere de 7,9%.

REZERVELE DE PETROL ALE OPEC

Conform estim rilor actuale, mai mult de 80% din rezervele mondiale de petrol dovedite sunt situate n rile membre OPEC, cu cea mai mare parte a rezervelor de petrol OPEC din Orientul Mijlociu, n valoare de 65% din totalul OPEC. rile membre au f cut ad ugiri semnificative la rezervele de petrol n ultimii ani, de exemplu, prin adoptarea celor mai bune practici din industrie, realizarea explorari intensiv i consolidarea recuper ri. Ca rezultat, rezervele de petrol se ridica acum la peste 1190 de bine miliarde de barili.

Pe parcursul perioadei 2001-2010, rile membre OPEC adaug 347.2 miliarde de barili la totalul rezervei de petrol brut, ceea ce reprezinta o completare de 10 ori mai mare fata de capacitatile altor produc tori de petrol brut.

CONCLUZII

Asadar,tinand cont de situatia OPEC din prezent (12 octombrie 2011) putem preciza faptul ca OPEC a redus estimarea privind cererea mondiala de petrol din cauza incetinirii cresterii economice in tarile dezvoltate si a eforturilor Chinei si Indiei de a limita consumul de carburanti, potrivit Mediafax. "Problemele economice isi pun amprenta pe cererea de petrol la nivel global. Incetinirea avansului in Statele Unite, somajul ridicat si incertitudinile percepute de consumatori au afectat cererea de petrol in SUA", se arata in raportul lunar al OPEC. Potrivit OPEC, cererea de petrol din Europa va stagna anul viitor,respectiv 2012. "Incertitudinile tot mai mari referitoare la problema datoriilor din zona euro si incetinirea substantiala a avansului economic in SUA au marit semnificativ riscul unei contractii sau decelerari a cresterii productiei mondiale", avertizeaza raportul. Petrolul este o marfa tangibila, cu cerere fizica. Cel mai mare consumator si importator de petrol din lume sunt Statele Unite ale Americii urmate de China si Japonia. Orice eveniment care perturba oferta de petrol influenteaza inevitabil pretul acestuia. Factori cum ar fi conditii atmosferice extreme, razboaie, terorism, framantari politice, decizii OPEC privind productia, au darul de a misca pretul petrolului in sus si in jos. Evaluarile facute de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) arata ca pana in 2020 cererea pentru energie va fi de trei ori mai mare decat cea din 1970,cererea fiind in principal axata pe petrol,gaze natural si carbine.Aceleasi estimari arata ca cererea mondiala de petrol va fi de peste 115 milioane barili in 2020. Pe plan intern, modenizarea i dezvoltarea industriei de petrol este dependent de atingerea obiectivelor strategice privind: cre terea economic , cre terea puterii de cump rare, dezvoltarea sectoarelor consumatoare de produse petroliere i petrochimice. Implementarea strategiei industriei de petrol, adaptarea i perfec ionarea direc iilor i obiectivelor strategice la evolu ia conjuncturii interne i externe impun pe viitor o strns conlucrare ntre Ministerul Industriei i Resurselor, patronatele i/sau asocia iile profesionale, sindicatele de ramur i agen ii economici din cadrul sectorului. Asadar,petrolul este motvul numeroaselor conflicte,dar si forta dezvoltarii din ultimele secole,facand posibil progresul,iar stadiul actual de dezvoltare nu ar fi posibil fara energia ieftina furnizata de hidrocarburi. Indiferent de importanta sa,fluxul de petrol se va sfarsi mai devreme sau mai tarziu,iar problema care se pune este candse va intampla acest lucru.

Bibliografie:
1. 2. 3. 4. http://www.opec.org http://en.wikipedia.org/wiki/Opec http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=273&idb http://www.wall-street.ro/tag/OPEC.html