Sunteți pe pagina 1din 15

INSTITUTUL DE STUDII BIBLICE

prin corespondenţă
FORMULA VIEŢII Sola Scriptura Moldova

CE ÎNSEAMNĂ
PRIETENIA?

Lecţia 2
Chişinău 2006
Formula vieţii
Ce înseamnă prietenia?

CE ÎNSEAMNĂ PRIETENIA?

Prieten este cel la care poţi să vii chiar şi la ceasul 12 din noapte.
Prieten este cel cu care poţi să plângi şi să taci.
Prieten este cel care poate să te-asculte într-un moment dificil din
viaţă.
Prieten este cel care îţi rămâne credincios chiar şi atunci când toţi îţi
întorc spatele.
Prieten este cel care te înţelege chiar şi atunci când nimeni nu te
înţelege.
Prieten este cel care te primeşte aşa cum eşti cu toate neajunsurile,
chiar dacă acestea îl afectează dureros.
Prieten este cel care spune mereu adevărul, chiar dacă nu-ţi place
Studiu pregătit de Sergiu şi Valentina Miron. să-l asculţi.
Prietenul este mereu sincer cu tine, pentru că ştie că tu-l vei
Corectură: Lucia Şcerbaţchi înţelege mereu.
Coperta: Veronica Stavarscaia Prieten este cel care poate să ierte ceea ce nimeni altul n-ar ierta.
Tehnoredactare: Lilia Moldovanu Prieten este cel care nu prieteneşte niciodată pentru sine. El va pri-
eteni cu tine chiar şi atunci când nu va avea nici un folos.
Prieten este cel care n-ar ezita să sacrifice pentru tine lucrurile cele
Sola Scriptura Moldova mai scumpe: timpul, interesele, chiar şi viaţa.
Chişinău, MD-2028, c/p 1023,
Sfioasă şi retrasă, Abbie a intrat în clasa a noua la liceul municipal
tel. 022 280917, solamd@mail.ru
din centrul oraşului. Nu şi-a închipuit niciodată că se va simţi singură.
Curând însă, s-a pomenit că tânjea după vechea ei clasă a opta. Era mică şi
prietenoasă. Şcoala asta nouă era mult prea rece şi neprietenoasă.
Nimănui din şcoală nu părea să-i pese dacă Abbie se simţea
binevenită sau nu. Era o fire plină de bunăvoinţă, însă sfiiciunea ei îi punea

 Sola Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
Ce înseamnă prietenia? Ce înseamnă prietenia?

stavilă dorinţei de a-şi face prieteni. Sigur că avea nişte prieteni ocazionali Lucrurile s-au înrăutăţit peste vară; Abbie era complet singură,
– ştiţi voi, din cei care profitau neavând altceva de făcut decât să-şi lase mintea să o ia razna. Îşi băgase în cap
de bunătatea ei şi o amăgeau. că viaţa nu-i putea oferi nimic altceva. Din punctul ei de vedere, nu merită
Trecea în fiecare zi pe să trăieşti.
coridoare, aproape invizibilă; A început clasa a zecea şi Abbie s-a înscris într-un grup al tineretului
nu-i vorbea nimeni, nu i creştin de la o biserică locală, în speranţa că îşi va face prieteni. A întâlnit
se auzea niciodată glasul. persoane care aparent păreau să o considere binevenită, dar care, de fapt,
Ajunsese în faza în care credea doreau ca ea să nu se bage în grupul lor.
că gândurile ei nu erau destul Pe la Crăciun, Abbie era aşa de disperată, că ajunsese să ia somnifere
de valoroase ca să merite să fie ca să poată adormi. Era ca şi când ar fi alunecat din lumea asta.
ascultate. Continua aşadar să S-a hotărât până la urmă să se arunce de pe pod în ajun de Crăciun,
rămână tăcută, aproape mută. atunci când părinţii ei erau plecaţi la o petrecere. Când să plece de acasă ca
Părinţii ei erau tare să facă drumul lung până la pod, s-a hotărât să le lase părinţilor ei un bilet
îngrijoraţi din pricina ei, în cutia poştală. Când a deschis cutia poştală, a constatat că era deja plină cu
temându-se că nu va reuşi scrisori.
niciodată să-şi facă prieteni. Şi A scos plicurile ca să vadă de la cine erau. O scrisoare era de la
cum erau divorţaţi, probabil că bunicii din partea tatălui, vreo două de la o vecină... şi apoi găsi una care îi
ea avea mare nevoie să stea de era adresată ei. O deschise. Era o felicitare de la un tip din grupul de tineri
vorbă cu o prietenă. Părinţii de la biserică.
s-au străduit din răsputeri Dragă Abbie,
s-o ajute să se adapteze. I-au Vreau să-mi cer iertare că nu am vorbit cu tine mai devreme, dar
cumpărat haine şi CD-uri, dar părinţii mei sunt în toiul divorţului, aşa că n-am avut ocazia să vorbesc cu
tot fără vreun folos. nimeni. Speram că îmi poţi da răspuns la nişte întrebări care mă frământă ca
Din nefericire, părinţii pe orice copil de părinţi divorţaţi. Cred că noi doi putem să devenim prieteni şi
lui Abbie nu ştiau că pe ea o să ne ajutăm unul pe altul. Ne vedem duminică, când se adună grupul.
încerca gândul să termine cu Cu sinceritate, prietenul tău,
viaţa. Adesea plângea până Wesley Hill
când adormea, fiind convinsă
că n-o s-o iubească nimeni Se tot uită la felicitare, citind-o şi răscitind-o. „Să devenim prieteni”,
niciodată îndeajuns ca să-i fie zise ea zâmbind, dându-şi seama că exista cineva căruia îi păsa de viaţa ei şi
cu adevărat prieten. că vroia pur şi simplu ca Abbie Knight cea tăcută să-i fie prietenă.
Noua ei amică, Se întoarse şi se îndreptă spre casa ei. Abia intră pe uşă, că îi şi telefonă
Tammy, se folosea de ea ca să-i scrie temele, pretextând că avea nevoie de lui Wesley. S-ar putea spune că el era o minune care a avut loc de Crăciun,
ajutor. Ba mai rău, Tammy o lăsa pe Abbie la o parte atunci când era vorba căci prietenia este darul cel mai frumos pe care îl poţi oferi cuiva.
de distracţie. Asta n-a făcut decât s-o împingă pe Abbie şi mai mult spre Theresa Peterson (Supă de pui pentru suflete tinere)
disperare.

Sola Scriptura    Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Ce înseamnă prietenia? Ce înseamnă prietenia?
distrusă sau probleme mari în relaţionare. Ca în multe alte domenii, chiar
Allan Loy McGinnis, consilier şi terapeut cu experienţă în domeniul şi în viaţa noastră priorităţile s-au schimbat. Erich Fromm ne descrie ca pe
relaţiilor interumane, afirma: „...prietenia reprezintă trambulina către orice alt nişte indivizi care purtăm deasupra noastră câte un clopot de sticlă pentru
fel de iubire. Prietenia se revarsă asupra tuturor celorlalte relaţii importante din a nu intra în relaţii cu ceilalţi. Iată de ce tot mai mulţi suntem bolnavi fizic
viaţă. Cei care nu au prieteni, au de obicei o capacitate redusă de a se bucura sau/şi psihic (studiile arată că oamenii singuratici trăiesc semnificativ mai
de orice tip de dragoste.” puţin decât media).
Urmărindu-i pe cei care se bucură de mulţi prieteni, constatăm că
Mulţi alţi terapeuţi au ajuns la această concluzie alarmantă: din ce pentru ei sursa principală de fericire o reprezintă oamenii. Iubesc şi sunt
în ce mai mulţi oameni se retrag în ei înşişi, fără dorinţa de a întreţine relaţii iubiţi şi, oricât de ocupaţi ar fi, îşi găsesc timp pentru a întreţine relaţii.
cu ceilalţi. Studii efectuate în SUA de către Institutul de Psihologie Umană Sunt oameni deschişi, fără pretenţii sofisticate, gata să dăruiască un zâmbet,
din San Francisco evidenţiază faptul că milioane de americani nu au avut un o îmbrăţişare, o floare etc. Chiar dacă au căzut, găsesc puterea să se ridice
minut în întreaga lor viaţă în care să poată „lăsa masca jos” şi să împărtăşească şi s-o ia de la capăt. Ei sunt ca un magnet uman, strângând în jurul lor o
altei persoane sentimentele lor cele mai profunde. Ca urmare a acestei stări mulţime de persoane şi având asupra lor un efect pozitiv. Este adevărat însă
de fapt, persoanele dezechilibrate sunt tot mai numeroase. Omul a fost creat că legături profunde nu poţi avea decât cu un număr restrâns de persoane, şi
ca fiinţă socială, care să iubească şi să fie iubit. o prietenie adâncă este cultivată şi întreţinută într-un mare număr de ani. De
Cercetările actuale pun tot asemenea, pentru a construi o relaţie de prietenie, e nevoie de măiestrie, de
mai mare accent pe capacitatea artă, de dragoste şi de multe sacrificii. Un factor important este şi acceptarea
de interrelaţionare. Tot mai prietenului aşa cum este, cu neajunsuri şi probleme.
multe companii importante au O altă cauză a multor dezechilibrări psihice este închiderea în sine
înlocuit vechile teste care măsurau de frică ca cineva să nu ne cunoască cine suntem cu adevărat. Personalitatea
capacităţile de muncă cu teste care umană are o înclinaţie naturală, firească spre deschidere. Când această
măsoară capacitatea de a întreţine deschidere este blocată, se produce dezechilibrul psihic. Avem de-a face cu
relaţii bune cu oamenii. Institutul de un conflict care ne chinuie: tânjim să fim cunoscuţi, dar în acelaşi timp ţinem
Tehnologie Carnegie arată că 15% strâns masca pe faţă. Iată de ce, o veche zicală spune: „Mănânci un pud de
din succesul financiar se datorează sare cu cineva şi tot nu-l cunoşti”. Însă rolul prieteniei este să ai putere de a
cunoştinţelor de specialitate, restul te deschide în faţa cuiva fără teama de a fi judecat, criticat, bârfit, urât. Biblia
de 85% datorându-se îndemânării recomandă: „Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii,
în ingineria umană (capacitatea de a ca să fiţi vindecaţi” (Iacov 5:16).
relaţiona cu oamenii).
De ce nu mai există prieteni?
De ce prietenia este o „specie” pe cale de dispariţie? În ultimii 50 de ani, cu
precădere, s-a pus accentul pe superperfecţionare. Începând de la grădiniţă
s-a pus accentul pe dezvoltarea abilităţilor intelectuale. Testele de măsurare
a inteligenţei s-au perfecţionat mereu, ca să poată evalua inteligenţa tot mai
performantă. Oamenii au devenit astfel nişte „roboţi performanţi”, însă fără
sentimente. Studii efectuate la NASA au arătat că, deşi aveau un coeficient
înalt de inteligenţă, mulţi dintre specialiştii trataţi aveau o viaţă de familie

Sola Scriptura    Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Ce înseamnă prietenia? Ce înseamnă prietenia?

Ce înseamnă prietenia?
ÎMPĂRTĂŞIREA UNOR LUCRURI PROFUNDE
Psihologii definesc prietenia în felul următor:
• Un prieten caută ceea ce este cel mai bine pentru celălalt, nu îl A doua calitate a unei
înjoseşte şi nu renunţă niciodată la el. prietenii adevărate este împărtăşirea
• Un prieten va purta de grijă celui de lângă el, punându-l pe acesta unor lucruri profunde. Această
pe primul plan şi făcându-i mici servicii, pentru simplul fapt că îi aduc calitate nu se formează peste noapte.
bucurie. Împărtăşirea la nivel profund
• Un prieten este o persoană căreia îi poţi împărtăşi atât punctele tari, înseamnă dorinţa de a asculta şi de a
cât şi slăbiciunile, atât speranţele, cât şi temerile; bucuriile şi întristările. vorbi, de a accepta şi nu de a judeca.
• Prieten este acela înaintea căruia îţi poţi descărca toată povara inimii, Când asculţi aşa cum se întâmplă
bune şi rele, ştiind că blândeţea mâinilor lui va face selecţia, păstrând într-o prietenie atât de adâncă, nu
ceea ce merită să fie păstrat şi, cu suflarea bunătăţii, dând deoparte ceea te gândeşti la ce vei răspunde când
ce trebuie aruncat. celălalt termină de vorbit.
• A vorbi despre propriile simţăminte constituie doar o latură a
prieteniei. Cealaltă latură este reprezentată de capacitatea de a accepta BUCURIA PRIETENIEI
în mod deschis şi de a înţelege sentimentele care îţi sunt împărtăşite de
celălalt. Un prieten este un om alături de care eşti bine
• Un prieten ascultă cu atenţie, iartă repede şi respectă demnitatea şi dispus. Prietenilor le face plăcere să fie împreună. Ei
simţămintele celuilalt. râd, glumesc, îşi joacă farse şi au interese comune.
• Iar Cartea Proverbelor spune: „Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi Prietenii pot fi spontani. Ei sunt dispuşi să
în nenorocire ajunge ca un frate”. încerce lucruri noi care să producă bucurie celorlalţi,
dar sunt de asemenea dispuşi să le permită celorlalţi să
refuze aceste lucruri.
Prietenia este stimulatoare – fiecare contribuie
la creşterea emoţională, mintală şi spirituală a
PRIETENIA ÎNSEAMNĂ LOIALITATE celuilalt.
O prietenie profundă reflectă loialitatea. Loialitate înseamnă că
prietenul tău rămâne lângă tine – orice s-ar întâmpla! „Prietenul adevărat
PRIETENIE ŞI RESPONSABILITATE
iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca un frate” (Proverbe 17:17). Cartea
Proverbele, plină de sfaturi practice pentru viaţa cotidiană, vorbeşte despre Prietenii sunt răspunzători unii în faţa celorlalţi. Dacă prietenia este
caracterul trecător al prieteniei întemeiate pe bogăţie, poziţie sau putere. reală, atunci prietenul tău te poate ajuta să identifici domeniile din viaţă care
Când eşti loial, ţi se pot încredinţa informaţii importante. Prietenul au nevoie de schimbare sau dezvoltare. Poate că nu ne place să aflăm despre
aceste lucruri pentru că, de cele mai multe ori, ele sunt reale, dar prietenii
tău ştie că ele vor fi păstrate cu sfinţenie. Când încrederea este înşelată, relaţia
adevăraţi sunt gata să corecteze şi să fie corectaţi. „Rănile făcute de un prieten
primeşte o lovitură fatală.
dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sunt mincinoase”
Sola Scriptura    Sola Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
Ce înseamnă prietenia? Ce înseamnă prietenia?

(Proverbe 27:6).
Desigur, este nevoie de prudenţă şi delicateţe în această privinţă. Care este lucrul pe care oamenii îl consideră cel mai
Prietenia mai este compusă şi din sacrificiu de sine. Este costisitor să
faci mai mult decât majoritatea oamenilor pentru a-ţi ajuta prietenul şi să nu
important într-o prietenie?
rămâi cu resentimente. Poate că va trebui să renunţi la lucruri personale, dar
vei putea face acest sacrificiu. - capacitatea de a păstra secretele - 89%
Dragostea se exprimă în două direcţii: acţiunile şi cuvintele. Unii - credincioşie - 88%
oameni îşi exprimă prietenia mai uşor prin acţiuni, alţii prin cuvinte. În - căldură prietenoasă, delicateţe– 82%
cadrul prieteniei te străduieşti să-ţi îmbunătăţeşti modalitatea în care nu te - susţinere – 76%
exprimi suficient de bine şi îţi asumi riscul de a face lucrul cel mai dificil - sinceritate – 75%
pentru tine. Se dezvoltă nu numai relaţia, ci tu însuţi te maturizezi. - simţul umorului – 74%
- petrece timp împreună cu tine – 62%
PRIETENIE ŞI ÎNCURAJARE - independenţă – 61%
- un bun partener de discuţie – 59%
Prietenia este caracterizată prin - intelectul – 57%
încurajare reciprocă. Te zideşte, nu te dărâmă. - recunoaştere publică – 49%
Atunci când îi încurajezi pe oameni, îi ajuţi - petreceţi timpul liber în mod asemănător – 48%
să-şi continue drumul ales. Le inspiri curaj şi - potrivirea intereselor culturale – 30%
încredere. A încuraja înseamnă a accepta faptul - aceeaşi vârstă – 10%
că oamenii au valoare şi demnitate. Prietenia le - un exterior atractiv – 9%
confirmă oamenilor importanţa lucrurilor pe - aceeaşi viziune din punct de vedere politic – 8%
care le fac. Le spune: „Te poţi baza pe mine.” - aceleaşi interese profesionale – 8%
Găseşti un lucru valoros atunci când toţi ceilalţi - altele – 5%
sunt disperaţi.

PATRU COMPONENTE ESENŢIALE ALE PRIETENIEI


Prietenia cu o persoană de sex opus
reprezintă una dintre cele mai mari probleme cu Orice prietenie trebuie să aibă patru componente esenţiale:
care se confruntă tinerii de astăzi. Adesea ei trec legătură reciprocă, respect reciproc, egalitate şi valori comune.
prin stări de frustrare, descurajare şi de depresie
în ceea ce priveşte acest foarte important aspect Legătură reciprocă înseamnă faptul că oamenii s-au plăcut unul
al vieţii.
pe altul. Prietenilor pur şi simplu le place să petreacă timp împreună,
fără un scop anume.

Sola Scriptura  10 11 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Ce înseamnă prietenia? Ce înseamnă prietenia?

Respect reciproc înseamnă recunoaşterea în altă persoană a demnităţii Este bine dacă încercăm să legăm prietenii cu mai multe persoane, chiar
PATRU COMPONENTE ESENŢIALE ALE PRIETENIEI

personale. Respectarea prietenilor este legată de respectul de sine şi de dacă acestea vor rămâne fără un răspuns imediat. Şi chiar dacă nu putem să
simţământul valorii de sine. Atunci când omul învaţă să se autoaprecieze, îi impunem nimănui prietenia noastră, s-ar putea ca intenţiile noastre bune să
este mai uşor să-şi preţuiască prietenii şi să fie mult mai ataşat de aceştia, şi fie în cele din urmă răsplătite.
nu-i mai consideră proprietatea sa.
Cum să-ţi faci prieteni
Egalitate presupune că prietenii se aseamănă şi posedă interese Cheia în procesul sentimentelor din partea celui care
comune şi, totodată, colaborează în mod egal în toate activităţile. Prietenii împrietenirii cu o persoană constă în nu vă ia în seamă este să-i slujiţi
se aşteaptă la o atitudine reciprocă plăcută, în care unul oferă echivalentul a încercarea de a genera una sau mai acestui om. A sluji înseamnă a împlini
ceea ce primeşte. Spre exemplu, nu se întâmplă că doar unul dintre prieteni multe dintre cele patru componente nevoile acestei persoane. Pentru a
îngrijeşte de celălalt. esenţiale ale prieteniei. Chiar dacă sluji unei persoane, este nevoie de
s-ar putea ca între dumneavoastră să manifestarea atenţiei suficiente şi să
Valori comune semnifică corespunderea concepţiilor despre viaţă, nu existe legătură reciprocă, aţi putea, afli de ce are nevoie acesta, şi numai
preferinţelor profunde. De obicei profunzimea prieteniei depinde de spre exemplu, să lucraţi la capitolul după aceea să te-ngrijeşti de el. Acest
profunzimea valorilor, împărtăşite de ambii prieteni. respect reciproc. Pentru construirea lucru trebuie încercat nu doar pentru
unei relaţii putem căuta în cealaltă că slujirea voastră oferă posibilitatea
Fără aceste patru componente dinamica relaţiilor poate fi uşor persoană calităţile pe care le vom să primiţi recunoştinţa care încălzeşte
afectată. Relaţiile pot uşor să degradeze şi să coboare la o simplă satisfacere a admira; spre exemplu: o persoană sentimentele a doi oameni, ci şi
nevoilor reciproce. În acelaşi timp, oricare din părţi ar putea să înceapă să se autoritară ar putea să lucreze foarte pentru că eforturile voastre provoacă
plângă, transformându-se într-un consumator egoist. bine. Un egoist este o persoană de la sine preocupare adevărată faţă
O prietenie sănătoasă trebuie să încurajeze creşterea personală şi cele îngrijită şi curată. În mod analogic de acea persoană.
4 componente indicate. Dacă acest lucru nu există, atunci ar fi bine ca relaţia căutăm valorile comune. Ce spuneţi Spre exemplu, încercând
să fie reconsiderată, schimbată sau pur şi simplu încheiată. despre: să fii cinstit sau dorinţa de a fi a se-ngriji de colegul său de clasă
Capacitatea împărtăşirii presupune că prietenul poate să aibă şi alţi cel mai bun? Pe baza aceasta se poate pe care nu-l iubeau ceilalţi fiindcă
prieteni şi alte interese. Prietenii maturi nu se comportă unul faţă de altul ca încerca deja o oarecare afecţiune. Este tot timpul se plângea de ceva, şeful
şi cum ar fi nişte proprietari, nu încearcă să pună stăpânire pe celălalt. Mai util, de asemenea, să ne exprimăm o clasei a consumat multă energie
degrabă, ei îşi oferă libertate reciprocă de a se implica în prietenii cu alţi admiraţie sinceră faţă de trăsăturile pentru a rezolva detaliile acestei
oameni. acestei persoane, iar acest lucru ar situaţii. El simţea o simpatie şi o
Mai mult decât atât, în cadrul prieteniei fiecare îi conferă celuilalt putea să-i cucerească inima. compasiune din ce în ce mai mare
dreptul de a fi el însuşi. Cinstea şi răbdarea constituie două bucurii ale După aceea, lucrând faţă de circumstanţele dificile din
prieteniei. Răbdarea manifestată unul faţă de celălalt nu presupune mereu o împreună asupra unei sarcini familie, iar în rezultat între ei s-a
atitudine pozitivă faţă de faptele celuilalt. Se poate întâmpla să nu fii de acord importante sau căutând interese legat o prietenie. Fapte simple, aşa
cu decizia prietenului, dar poţi să-i rămâi credincios lui ca personalitate. comune, se poate lega o discuţie, care precum alegerea cadoului de ziua de
Pe lângă toate acestea, prietenia se oferă şi se primeşte liber. Chiar ar provoca legătura reciprocă. naştere, ne provoacă să ne gândim la
dacă am putea să avem o atitudine prietenească faţă de cineva, o prietenie Una dintre modalităţile de prietenul nostru cu mai multă grijă,
adevărată nu va exista până nu vom primi un răspuns la eforturile noastre. întărire a prieteniei sau provocare a ceea ce îmbunătăţeşte relaţiile.

Sola Scriptura  12 13 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Ce înseamnă prietenia? Ce înseamnă prietenia?

4. Alege cu grijă. E un fapt dovedit că avem tendinţa de a


Cartea lui D. Carnegie „Cum să-ţi faci prieteni şi să influenţezi deveni asemeni persoanelor cu care ne asociem. Atitudinile
oamenii” a avut o largă popularitate. Găsim în această carte următoarele lor devin atitudinile noastre; obiceiurile lor le influenţează
reguli, aplicarea cărora contribuie la crearea simpatiei dintre oameni: pe ale noastre; şi e posibil să avem aceleaşi ambiţii şi
scopuri. Nu e neapărat valabil în fiecare caz, dar
prietenii noştri pot avea o influenţă semnificativă
asupra noastră. De ce să nu îţi iei chiar acum câteva
1. Interesaţi-vă în mod sincer de alţi oameni. minute şi să te gândeşti la prietenii tăi şi să analizezi
2. Zâmbiţi. influenţa pe care o exercită asupra ta?
3. Ţineţi minte, numele unei persoane este cel mai dulce şi cel mai E uşor să aluneci în compania unui grup foarte
important sunet în orice limbă. agreabil. În plus, uneori oamenii se schimbă. Poate
4. Fiţi buni ascultători; încurajaţi-i pe alţii să vorbească despre propria că acum prietenii tăi mai vechi au anumite concepţii
lor persoană. cu care nu mai poţi fi de acord (consumă droguri,
5. Vorbiţi despre ceea ce-l interesează pe cel cu care purtaţi o discuţie. fumează, beau sau vorbesc urât). Dacă descoperi că
6. Inspiraţi-i partenerului vostru de discuţie conştiinţa valorii de sine şi aşa stau lucrurile, ieşi din acel grup. Stai departe de
faceţi lucrul acesta în mod sincer. vechile obiceiuri. Acest lucru nu înseamnă că îţi
trădezi prietenii, ci că ai alte valori şi nu doreşti
să le pierzi. Caută-ţi prieteni noi şi intră în
grupuri pe care le alegi singur. Nu e uşor să
Următoarele sfaturi te vor ajuta să-ţi faci prieteni: îţi schimbi prietenii, dar se poate.
1. Fii prietenos. Dacă vrei să ai prieteni, fii prieten (Proverbe 18:24). Vechiul proverb este încă valabil:
Uită de tine şi concentrează-te asupra altei persoane. Gândeşte-te bine la ce „Spune-mi cu cine te împrieteneşti, ca să-ţi
anume i-ai putea da acelei persoane – cum i-ai putea împlini nevoile. spun cine eşti”. Nu lăsa ca reputaţia ta să
Atunci când îi iubeşti pe alţii, vei fi cel mai fericit, vei găsi cea mai mare aibă de suferit din cauza altora.
satisfacţie şi vei fi iubit. Pune accentul pe dăruire, nu pe primire. Gândeşte-te Nu ai dreptul să-i judeci pe alţii. Dar ai voie să-ţi alegi prietenii. Cu
la ce poţi să dai. Lista poate începe cu timpul tău, pentru că acesta e cel mai toate acestea însă, în procesul de selectare a prietenilor şi de delimitare a
important lucru pe care îl poţi dărui. Benjamin Franklin a spus că „Timpul anumitor graniţe, fii atent, agreabil şi prietenos. Roagă-te lui Isus să te ajute
este materia din care e formată viaţa.” Atunci când îţi dăruieşti timpul tău, îţi în alegerea prietenilor.
dăruieşti chiar viaţa.
2. Ascultă cu atenţie. În primul rând, fii atent la numele celeilalte Cum să-ţi păstrezi prietenii
persoane. Apoi repetă-l ca să-l ţii minte. Aproape oricine te va îndrăgi dacă
1. Fii consecvent. „Prietenul ostile – fii un prieten! Aşa ceva nu
vei reuşi să-i reţii numele.
adevărat iubeşte oricând” (Proverbe e uşor. Uneori prietenii pe care îi ai
În al doilea rând, fii atent la ce spune. Aceasta îi va comunica faptul
17:17). Chiar şi atunci când plouă sunt greu de iubit. Poate că uneori
că te interesează persoana respectivă – activităţile, nevoile şi bucuriile ei.
cu probleme şi cerul e întunecat de nici tu nu eşti foarte uşor de iubit.
3. Nu vorbi despre tine. Acest obicei plictisitor denotă egoism. Fii cu
proaste stări de spirit sau de atitudini Chiar şi cu cei mai buni prieteni vei
adevărat interesat de persoana cealaltă.

Sola Scriptura  14 15 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Ce înseamnă prietenia? Ce înseamnă prietenia?

trăi dezamăgiri. Rămâi credincios 4. Învaţă să ierţi. La copii,


prietenului. cuvintele: „Te rog să mă ierţi” par Afirmaţiile lui Buddha despre prietenii credincioşi
Fii gata să te bucuri de aşa de naturale. Dar pe măsură ce
bucuria prietenului tău – mulţi în loc creştem, lucrurile se schimbă. O dată Există 4 prieteni pe care poţi să-i numeşti prieteni credincioşi:
să se bucur, încep să-l invidieze; stai cu trecerea timpului, ni se pare din prieten-ajutor; prietenul neschimbat în bucurie şi necaz; prieten – sfetnicul
aproape de prietenul tău când trece ce în ce mai greu să cerem iertare, bun; prietenul compătimitor.
prin încercări şi necaz, pentru a-i iar mândria devine din ce în ce mai
putea oferi alinare. puternică. Fereşte-te de mândrie! Există patru cauze pentru care prietenul-ajutor poate fi numit
2. Fii politicos şi respectuos. Este cea care a distrus multe prietenii. credincios. El te apără. Atunci când eşti fără apărare, el îţi apără proprietatea;
Chiar şi faţă de cel mai apropiat Adevărata prietenie înseamnă când eşti în necaz, el este un refugiu pentru tine; în orice lucru el îţi oferă
prieten nu-ţi permite să fii brutal sau „să iubeşti în ciuda faptului că”. ajutor, oferind mai mult decât ai nevoie.
să te porţi urât. Nu-ţi ignora şi nu-ţi Înseamnă să nu aştepţi ca prietenul
răni prietenul în mod intenţionat. Şi să facă primul pas. Înseamnă să scoţi Există patru cauze pentru care prietenul neschimbat în bucurie şi
să nu îţi impui niciodată punctul de sentimentele rănite pe uşa din spate necaz poate fi numit credincios. El îţi încredinţează tainele sale şi păstrează
vedere! Prietenii buni se transformă şi să te apropii de prietenul tău... în secret tainele tale; atunci când eşti în necaz el nu te părăseşte; el îşi dă viaţa
în simple cunoştinţe atunci când necondiţionat. pentru tine.
aşteaptă favoruri şi iau relaţia prea Fiecare poate deveni un
uşor. bun prieten. Nu te mai întreba dacă Există patru cauze pentru care prietenul-sfetnic bun poate fi numit
3. Acceptă-ţi prietenul. Da, oamenii te plac sau nu, ci formează- credincios. El te fereşte de lucruri rele; el te inspiră să faci lucruri bune; el te
are greşeli, dar şi tu ai. Şi nici unuia ţi atitudinile şi calităţile care inspiră învaţă ceea ce n-ai ştiut până atunci; el îţi deschide calea spre cer.
dintre voi nu-i place să i se scoată în afecţiune şi prietenie. Tratează
evidenţă greşelile. fiecare om pe care îl întâlneşti ca şi Există patru cauze pentru care prietenul compătimitor poate fi numit
Caută lucrurile bune. cum ar fi cea mai importantă fiinţă credincios. El nu se bucură de necazul tău; el se bucură de fericirea ta; el nu-i
Uneori acestea se ascund adânc. din această lume. Persoana aceea este lasă pe alţii să te huiduiască; el cinsteşte pe cel care te laudă.
Dar există; şi atunci când le găseşti, importantă şi are nevoie ca altcineva
spune-le pe nume. Pune accentul pe să recunoască lucrul acesta.
laturile pozitive. Îţi va fi de folos ţie şi Prietenia este un dar
prietenului tău de asemenea. – darul unuia pentru celălalt. Este
„Prietenul este cel care parte a planului lui Dumnezeu de
cunoaşte totul despre tine şi totuşi a ne umple golurile pe care le avem
te iubeşte”. Fiecare dintre noi are o înlăuntrul nostru. Şi aceasta nu se
nevoie fundamentală de a fi iubit va întâmpla accidental. A-ţi face şi
şi acceptat aşa cum este. Dacă poţi a-ţi păstra prietenii presupune efort
oferi această dragoste şi acceptare conştient. Înseamnă să spui: „Aleg să
necondiţionat, vei avea o prietenă pe fiu prietenul tău”, iar apoi să treci la
viaţă. fapte.

Sola Scriptura  16 17 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Ce înseamnă prietenia? Ce înseamnă prietenia?

Prietenia cu persoane de sex opus Factorul vârstă. „Prietenul meu este cu câţiva ani mai mare decât
mine, iar părinţii mei doresc ca eu să nu mă mai întâlnesc cu el. Are vârsta
vreo importanţă în prietenie?” Dacă o diferenţă de vârstă de 5 ani poate fi
Adolescenţii şi tinerii consumă o cantitate uriaşă de timp, gânduri nesemnificativă în cazul unei persoane de 25 de ani care este prietenă cu
şi energie ca să se ocupe de presiunile şi de situaţiile pe care le presupun o cineva de 30 de ani, de exemplu, când este vorba despre o persoană de 14
prietenie. Ei vorbesc despre cine este prieten cu cine, cine vrea să fie prieten ani care se întâlneşte cu cineva de 19 ani, ea poate naşte probleme grave.
cu cine, şi despre cine nu va fi niciodată prieten cu cine. Însă foarte puţini Motivul este că anii adolescenţei sunt o perioadă de majore transformări
sunt pregătiţi pentru stresul şi deciziile noi fizice, emoţionale şi spirituale; s-ar putea ca unele schimbări să se petreacă
pe care le prevede prietenia. Copiii simt atât de repede încât un adolescent să nu fie pregătit pentru a le face faţă.
cum anturajul îi constrânge să „iasă” şi ei cu Bineînţeles, repetăm încă o dată, problema fundamentală nu este vârsta unei
cineva; faptul că eşti prieten cu cineva este o persoane, ci maturitatea spirituală şi emoţională a acesteia. Cu toate acestea,
dovadă a acceptării şi a consideraţiei că eşti o diferenţele de vârstă mai mari de unul sau doi ani ar trebui evitate în timpul
persoană valoroasă sau atractivă. Scriitoarea adolescenţei.
Ann B. Cannon afirmă: „Mulţi adolescenţi vor
să aibă un prieten sau o prietenă, din cauza
că prietenii lor cei mai apropiaţi au prietene. Etapele prieteniei între un băiat şi o fată
Unii adolescenţi caută în prietenie dragoste,
siguranţă sau sprijin. Câţiva îşi afirmă Prietenia dintre un băiat şi prietenia. Da,
independenţa prin faptul că merg unde aleg o fată nu se referă atât de mult la a ea izvorăşte
ei, cu cine aleg ei. Mulţi... au prieteni pentru merge la întâlnire, la a ieşi în oraş, cât dintr-o prietenie
că acest lucru se aşteaptă de la ei.” Este ieşit din comun pentru adolescentul la relaţia dintre un anumit băiat şi o între două
obişnuit să nu se pregătească în faţa oglinzii atunci când iese în oraş cu anumită fată. persoane de sex
cineva; şi totuşi, acelaşi adolescent începe o prietenie fără să se gândească la Este acel tip special de opus. Trebuie să
mulţimea deciziilor pe care le presupune aceasta, atât pentru părinţi, cât şi prietenie dintre două persoane de sex învăţăm de la o
pentru adolescenţi. opus, acea relaţie care poate conduce vârstă cât mai
Când să începi o prietenie. Puţine chestiuni provoacă atâta conflict la dragoste, curtenie şi căsătorie. fragedă cum
în casă ca şi întrebarea: „La ce vârstă este potrivit să ai un prieten / o prietenă?” Această relaţie începe cu prietenie – să construim
Unii părinţi consideră că copiii lor trebuie să atingă o anumită vârstă înainte un fel special de prietenie. Dragostea o prietenie
de a începe să aibă prieteni. Unii copii consideră că sunt pregătiţi pentru a şi tot coloritul romantic apar după pozitivă.
începe o prietenie încă de la naştere; alţii cred că au trecut „linia prieteniei” constituirea acestei prietenii. Prea În a
odată cu intrarea în adolescenţă. adesea cei doi parcurg etapele în doua etapă, prietenia obişnuită
Cu toate acestea, din vârsta unei persoane se poate deduce prea ordine inversă. Ei devin iubiţi înainte progresează către o relaţie mai
rar dacă este pregătită sau nu pentru o relaţie de prietenie. Important este de a deveni prieteni. deosebită. Această relaţie se dezvoltă
dacă acea persoană este suficient de matură din punct de vedere spiritual şi Această relaţie specială în trei etape – ocazională, specială şi
emoţional pentru a se descurca cu deciziile şi pericolele pe care le presupune dintre un băiat şi o fată evoluează în stabilă.
prietenia. S-ar putea ca unii să fie suficient de maturi la 15 sau la 16 ani; alţii câteva etape, prima dintre ele fiind
vor trebui probabil să mai aştepte.
Sola Scriptura  18 19 Sola Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
Ce înseamnă prietenia? Ce înseamnă prietenia?

Întâlnirea ocazională Întâlnirea stabilă, regulată, Pe locul patru, după nivelul logodne sunt rupte.
nu presupune nici o implicare înseamnă că doi tineri se angajează să „angajamentului de a te angaja”, vine Mulţi autori au scris cărţi
emoţională. Te întâlneşti cu o fată se întâlnească doar unul cu celălalt. angajamentul oficial sau logodna. despre eşecul căsătoriei în societatea
sau cu un băiat doar din plăcerea Profunzimea angajării emoţionale La logodnă, cei doi îşi iau oficial de astăzi, dar nu auzim aproape
de a merge într-un anumit loc sau variază de la cuplu la cuplu. Unii angajamentul că se vor căsători, nimic despre eşecul curteniei şi
de a realiza o anumită activitate cu adolescenţi iau în serios acest gen de schimbând între ei unele simboluri al logodnei. Şi totuşi, în realitate
o persoană de sex opus. Acest pas întâlnire şi ajung la relaţii durabile. care le pecetluiesc angajamentul eşecul căsătoriei este, de fapt,
necesar şi pozitiv îţi dă şansa de a face Alţii folosesc relaţia aceasta doar ca unul faţă de celălalt. În acelaşi timp eşecul prieteniei şi al curteniei. În
cunoştinţă cu persoane de sex opus pe un mijloc de siguranţă, astfel încât ei îşi anunţă public intenţia de a se general vorbind, cuplurile nu-şi iau
şi de a le înţelege comportamentul să nu se trezească niciodată în situaţia căsători, concluzionează explorarea destul timp pentru a se cunoaşte
şi particularităţile, înainte de a te de a merge singuri la o ceremonie sau personalităţilor lor şi stabilesc o dată unul pe celălalt şi eşuează în luarea
implica emoţional. de a sta pe margine. când să aibă loc nunta. unor decizii înţelepte, în corelarea
Întâlnirea specială cere Cea de-a treia etapă – aceea Cea de-a cincea etapă valorilor cu comportamentul şi în
un oarecare grad de implicare a „angajamentului de a rămâne cum şi ultima este, desigur, căsătoria. a face alegeri bune. Ocazia de a-ţi
emoţională. Să zicem că, peste a fost” – este relativ nouă şi cuprinde Căsătoria ar trebui să urmeze după verifica partenerul ţi se oferă înainte
puţin timp, va avea loc la şcoală un perioada dintre angajarea stabilă şi logodnă. Zicem „ar trebui”, pentru de căsătorie, dar rezultatele acesteia
eveniment deosebit. Veronica este de recunoaşterea oficială a acesteia. Un că 40 până la 50 de procente dintre devin evidente doar după nuntă.
câteva săptămâni cu ochii pe cineva cuplu care a devenit stabil de un timp
şi speră că acesta o va invita la serată. oarecare începe să vorbească în termenii
Aproape că nu-i vine să creadă când unei relaţii permanente şi să facă planuri De ce să fii prieten cu o persoană de sex opus?
răspunde la telefon şi aude vocea lui de căsătorie. Înţelegerea este privată şi De ce să-ţi faci un prieten de sex opus? Dacă nu ai încă un prieten
la capătul celălalt al firului. Simte personală, nu definitivă şi obligatorie. (sau o prietenă), de ce ai vrea să-ţi faci unul? Scopul cu care porneşti într-o
cum îi zboară nişte fluturaşi prin Cei doi nu fac nici un anunţ oficial, nu astfel de relaţie va determina şi rezultatul final al acesteia. Nu este suficient
stomac în timp ce savurează dialogul fixează data nunţii şi nu pregătesc nici să te întâlneşti cu cineva doar pentru că prietenii tăi fac astfel, pentru că ai
de câteva minute. Când, în cele din un plan de nuntă. Cu toate acestea, ei ajuns la vârsta potrivită, pentru că te-a invitat cineva în oraş sau pentru că
urmă, el o întreabă dacă vrea să- plănuiesc să se căsătorească şi discută n-ai altceva mai bun de făcut. Este important să-ţi verifici motivele. Şi există
l însoţească, ea răspunde, aparent despre un moment, cândva, în viitor, o mulţime de motive pozitive pentru a te lansa într-o astfel de relaţie.
nepăsătoare, că i-ar face plăcere. În când se vor căsători.
clipa când el închide, ea dă telefon În această perioadă, cei doi Pentru a-ţi dezvolta personalitatea. Cu toţii avem domenii ale
la cel puţin douăzeci de prietene ca îşi testează şi retestează valorile, ţintele personalităţii şi caracterului care trebuie dezvoltate şi îmbunătăţite. Atunci
să le spună vestea. Apoi, Veronica îşi şi planurile de viitor. De asemenea, când, mergând la întâlnire, intri în legătură cu o persoană de sex opus, ajungi
cumpără o rochie nouă şi aşteaptă perioada aceasta oferă un timp lejer, să te cunoşti mai bine pe tine însuţi. Pe parcursul idilei, vor ieşi la suprafaţă
nerăbdătoare ziua cea mare. Când, în neoficial, când cei doi pot să verifice diferite calităţi sau slăbiciuni pe care nu ţi le cunoşteai prea bine. Această
sfârşit, aceasta soseşte, fata îşi petrece mai serios dacă stilurile de viaţă şi cunoaştere te va ajuta să înţelegi cum să te raportezi faţă de ceilalţi. De la
ore în şir pentru a-şi aranja unghiile, personalităţile lor pot fi compatibile fiecare persoană cu care te întâlneşti vei învăţa ceva cu privire la tine însuţi şi
părul şi faţa. pentru căsătorie. cu privire la modul în care personalitatea influenţează sexul opus.

Sola Scriptura  20 21 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Ce înseamnă prietenia? Ce înseamnă prietenia?

Pentru a ajunge să cunoşti şi să înţelegi sexul opus. Prietenia cu o


persoană de sex opus pregăteşte calea pentru a înţelege o varietate de
Motive greşite pentru a întemeia o prietenie
personalităţi, de atitudini şi de probleme ale sexului opus pe care, altfel, s-ar
fi putut să nu le cunoşti niciodată. Aşa cum există motive bune pentru a te întâlni cu cineva de sex opus,
există şi motive rele. Cele mai multe dintre ele implică scopuri egoiste.
Pentru a-ţi împlini nevoia umană de dragoste. Orice fiinţă omenească Acestea pot fi:
tânjeşte după o relaţie apropiată, în care dragostea să poată fi oferită şi primită - Frumuseţea. „Mă întâlnesc cu el (ea) ca să am cu
în mod liber. cine mă mândri”.
- Bogăţia.
Pentru a-ţi împlini nevoile sociale de amuzament şi recreere. - Pentru a trezi gelozia cuiva care îţi place mai mult.
Munca, fără joacă şi recreere, conduce la o - Satisfacerea dorinţelor sexuale ş.a.
personalitate obtuză şi morocănoasă. O viaţă Este important să nu fii tu cel care îţi foloseşti prietenul sau prietena
socială, creativă îţi deschide posibilităţi de a în scop egoist, dar şi să-ţi dai seama de intenţiile prietenului, şi dacă simţi o
petrece momente plăcute alături de cineva la aşa situaţie – întrerupe prietenia.
care ţii. Ea împlineşte nevoia acelei perioade
din viaţă când tinerii doresc să fie împreună, Pericolele în relaţia de prietenie. Există pericolul de a te izola
să se relaxeze, să se amuze şi să se joace. de prietenii tăi. Legăturile cu persoanele de acelaşi sex cu tine sunt la fel de
importante ca şi legăturile cu persoanele de sex opus. Când eşti prins într-
Pentru a-ţi găsi un viitor partener de o relaţie de prietenie, ai uneori tendinţa să uiţi de vechii tăi prieteni, însă
căsătorie. Şansele de a te căsători cu cineva aceştia sunt prietenii de care vei avea probabil nevoie mai târziu, în special
cu care ai fost mai întâi prieten sunt de 100%. dacă relaţia ta de prietenie se va sfârşi. Există de asemenea pericolul să uiţi
Fiecare prietenie cu o persoană de sex opus ar de alte relaţii importante din viaţa ta, precum relaţia cu fraţii, surorile sau cu
trebui să-ţi dezvolte capacităţile raţionale astfel părinţii tăi.
ca, atunci când trebuie să iei decizia finală Există apoi pericolul de a intra într-o relaţie de prietenie din motive
în privinţa căsătoriei, să poţi face o alegere greşite, printre care se numără, de pildă, dorinţa de a-ţi impresiona prietenii,
înţeleaptă în privinţa însuşirilor pe care le dorinţa de a te răzbuna pe cineva sau de a stârni gelozia cuiva. În aceste
aştepţi de la viitorul tău partener de viaţă. cazuri, tu nu faci în fond decât să te foloseşti de prietenul/prietena ta, fără
să-ţi pese cu adevărat de el/ea ca persoană.
Pentru a realiza creşterea spirituală. Multe relaţii de prietenie se bazează pe putere, şi nu pe dragoste.
O relaţie de prietenie cu o persoană de sex Persoana care iubeşte cel mai puţin are cea mai multă putere. Unii
opus ar trebui să te ajute să creşti din punct oameni preferă puterea în locul dragostei; aşa că îşi înăbuşă dragostea...
de vedere spiritual. Pe măsură ce te apropii de persoana cu care te întâlneşti, Prietenia devine astfel un joc al puterii. Partenerul este manevrat ca o jucărie.
ar trebui să te apropii şi de Dumnezeu. Este foarte important ca Dumnezeu Dragostea este folosită pentru a câştiga putere şi prestigiu...
să binecuvânteze o relaţie de prietenie şi apoi de căsătorie. Rugaţi-vă pentru
aceasta.

Sola Scriptura  22 23 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Ce înseamnă prietenia? Ce înseamnă prietenia?

Cum să te desparţi frumos? - Nu răspândi la toţi secretele pe care le-aţi avut.


- Nu încerca să-ţi cauţi alt partener, pentru a-l face să fie gelos. Îţi vei
Prietenia cu o persoană de sex opus îţi aduce atâtea momente
face rău ţie.
frumoase şi atâtea clipe de neuitat, dar în acelaşi timp te expune pericolului
- Ţine minte că şi lui (ei) nu i-a fost simplu să-ţi aducă vestea dureroasă
de a trăi şi momentele dureroase ale despărţirii. Dacă ai ajuns într-un
a despărţirii.
moment, când vezi sigur că prietenia voastră nu mai are viitor, că continuând
această relaţie nu te ridici, ci cobori, ar fi cel mai bine să spui „Nu” relaţiei,
chiar dacă te doare. Bine, dar cum s-o fac în mod inteligent şi cu mai puţine Cum să-ţi vindeci rănile?
consecinţe dureroase? Dar dacă tu eşti cel sau cea căreia i se spune „Nu”, cum 1. Încearcă să te adaptezi la situaţia dată.
vei proceda? 2. Discută cu o persoană de încredere
Cum să reacţionezi atunci când ţi se spune:”NU”? despre cele întâmplate.
- Încearcă să-ţi păstrezi calmul. Nu merită la mânie să te prăpădeşti de 3. Nu răscoli mereu trecutul.
plâns pentru a trezi mila partenerului sau şi mai rău, să ameninţi că te 4. Încearcă să fii mereu în activitate.
vei sinucide. Ar fi bine ca partenerul să-ţi explice motivul hotărârii, dar 5. Nu sta închis(ă) în odaie.
nu insista prea mult. Trebuie să ştii că cel care a rămas acum cu tine din 6. Ajută pe alţii şi vei avea mai puţin
milă, va pleca oricum peste un timp. timp să te gândeşti la durerea ta.
- Pentru încheiere ar fi potrivite cuvintele: 7. Participă la diferite activităţi.
„Am învăţat multe din prietenia cu tine” sau 8. Roagă-te Domnului. Dumnezeu
„Chiar dacă nu înţeleg totul, sper să fii fericit(ă)”; are mare putere să te ajute.
„Mi-ar plăcea să rămânem prieteni”; 9. Cântă, scrie, compune.
„În inima mea mai este loc pentru tine”. 10. Ieşi la plimbare cu prietenii.
Mulţumeşte-i pentru clipele frumoase petrecute 11. Evită locurile pe care le-aţi vizitat
împreună, etc. împreună, evită muzica pe care aţi
Dacă vei încerca să stârneşti scandaluri sau îl ascultat-o împreună, evită prietenii
vei numi cu cuvinte urâte, nu vei face decât să-ţi comuni.
asiguri partenerul că a luat o decizie corectă. Din contra, un răspuns 12. Ţine minte că nu eşti singur(ă)
blând îi va aminti de multe ori ce om minunat eşti. în suferinţă. Sunt foarte mulţi
oameni cu inima zdrobită.
- Ia-ţi rămas bun şi mergi acasă. Da, durerea este insuportabilă. 13. Tot ce se întâmplă... e spre
Ofensa îţi frânge inima. Intră în odaia ta şi „descarcă-te”: strigă, plângi, binele tău.
îndreptăţeşte-te. Aceste lucruri sunt permise şi chiar recomandate pentru 14. Este Cineva, care nu te va
scăderea încordării emoţionale. părăsi niciodată.
- Lasă-l (o) în pace. Nu-l plictisi cu telefoane, bileţele, discuţii. Nu-i ieşi
în cale. Aceste lucruri îl (o) vor îndepărta şi mai mult.
- Când vă întâlniţi, fii amabil (ă). Dacă faci o faţă nefericită şi rece,
nimeni nu va dori să comunice cu tine. Zâmbetul, din contra, te va lumina
şi te va face atractiv (ă).
Sola Scriptura  24 25 Sola Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
Ce înseamnă prietenia? Ce înseamnă prietenia?

Cum să procedezi în cazul în care tu vrei să rupi relaţia?


La început ţi s-a părut persoana potrivită, dar cu timpul îţi dai seama că
se schimbă ceva. Nu mai ai dorinţă să te întâlneşti, vocea de la telefon
care cândva îţi părea cea mai scumpă acum a devenit una obişnuită.
Observi multe momente care te conving că nu poţi continua relaţia cu
această persoană. Cum să procedezi?
Dacă eşti hotărât să rupi relaţia, nu întinde prea mult. Cu cât mai
mult timp aştepţi, cu atât mai mult vei suferi tu şi partenerul tău.
- Alege cuvintele, argumentele, tonul potrivit şi comunică hotărârea. Gânduri despre prietenie
- Pregăteşte-ţi partenerul pentru discuţie. Pregăteşte o atmosferă
plăcută, dar în acelaşi timp potrivită pentru a comunica vestea. Prieten este cel care vine atunci, când toţi pleacă.
- Nu-ţi omorî prietenul prin cuvinte. Nu-l umili, nu-i arăta la greşeli,
din contra, aminteşte-i de momentele plăcute şi de talentele sale. Nu te grăbi să te împrieteneşti cu cineva; dar dacă te-ai
- Recunoaşte-ţi partea ta de vină. Recunoaşte că nu eşti destul de împrietenit, caută să-i rămâi credincios.
matur(ă), că nu te-ai orientat corect şi că nu el (ea) este vinovat de
hotărârea ta. Prieten adevărat este acela, care te sfătuieşte spre bine, dar nu
- Fii sincer(ă). Spune deschis de ce ai hotărât să rupi relaţia, dar nu cel care îţi laudă nebuniile.
transforma sinceritatea în duritate.
- Alege timpul potrivit pentru comunicarea noutăţii. Nu arunca Dojeneşte-ţi prietenii în taină şi laudă-i în public.
„bomba” în ajunul unui eveniment important, a unui examen dificil sau
în prezenţa altor persoane. Testul prieteniei nu este cum interpretaţi cuvintele altuia, ci
- Nu vorbi urât despre el (ea). Te desconsideri pe tine, pentru că cei cum interpretaţi tăcerea.
din jur vor zice: „De ce te-ai întâlnit cu el (ea)?” Din contra, vorbeşte cu
respect despre fostul partener.
- După despărţire ar trebui să vă întâlniţi peste o perioadă lungă de
timp.

Să nu crezi că după ruptura cu prietenii nu mai ai datorii de îndeplinit


faţă de ei. Datorăm respect prieteniei de altă dată. Nu trebuie să chemăm
lumea la certurile noastre şi nici să vorbim despre ele.

Sola Scriptura  26 27 Sola Scriptura