Sunteți pe pagina 1din 6

Fia de post

Baza legal - Legislaia n vigoare, Actele statutare ale organizaiei, Regulamentul de organizare i funcionare, Contractul individual de munc nr Data primei ntocmiri.......................... Data urmtoarei actualizri.............................. Motivul actualizrii - ntocmire DENUMIREA POSTULUI: GESTIONAR Cod C.O.R.:...................................... Numele si prenumele angajatului....................................................................... RELATII IERARHICE: este subordonat Administratorului RELATII DE COLABORARE: cu gestionarii/operatorii de transport RELATII DE REPREZENTARE: Reprezinta firma in probleme de gestiune fizica a stocului si este in legatura directa cu clientii in probleme legate de livrari. NIVEL DE STUDII: medii (diploma bacalaureat) CURSURI DE PREGATIRE: Legislatie, Gestiune stocuri EXPERIENTA: - IN SPECIALITATE: minim 2 ani - PE POST: preferabil 1 an CUNOSTINTE NECESARE:
- Cunostinte de contabilitate primara - Cunostinte de legislatie gestiune stocuri - Cunostinte de operare PC (MS Office) - Cunostinte operatiuni import/export si vamale

APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE:


- Aptitudine generala de invatare - Aptitudini de comunicare - Aptitudini de calcul - Aptitudinea de a lucra cu documente - Respectarea instructiunilor orale si scrise

CERINTE PENTRU EXERCITARE:


- Inteligenta - Integritate fizica - Atentie concentrata si distributiva - Initiativa - Memorie vizuala - Spirit organizatoric - Capacitate de a lucra cu oamenii - Rezistenta mare la stres - Punctualitate - Fara antecedente penale

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: usurinta in manipularea fizica si ordonarea


obiectelor in mediul profesional, conformist, ordonat eficient, spirit practic, sociabilitate, tact, amabilitate.

ACTIVITATI PRINCIPALE:
1. ASIGURA GESTIUNEA FIZICA A STOCULUI DE MARFA 2. INTRODUCE MARFA IN STOC IN BAZA DOCUMENTELOR DE INTRARE 3. ASIGURA MISCAREA STOCURILOR

ATRIBUTII PRINCIPALE (si sarcini aferente):


1. Asigura gestiunea fizica a stocului de marfa 2. Opereaza in stoc miscarile de marfa 3. Pastreaza documentele justificative legate de stocuri 4. Efectueaza lunar inventarul stocului de marfa 5. Participa activ la operatiunile de incarcare/descarcare a marfii la/din magazia firmei 6. Raporteaza superiorului ierarhic orice neconcordanta intre stocul fizic si cel scriptic 7. Ofera informatii despre stocuri 8. Respecta legislatia de gestiune a stocurilor 9. Introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare 10.Efectueaza operatiuni de intrare in stoc a marfii 11.Efectueaza receptia fizica a marfii la intrarea in magazia firmei 12.Raporteaza superiorului ierarhic diferentele intre marfa fizica si cea scriptica aparute la receptia marfii la magazie 13.Verifica documentele la introducerea NIR-ului si semnaleaza eventualele neconcordante 14.Inregistreaza, prelucreaza si pastreaza informatiile referitoare la situatia stocurilor 15.Raporteaza lunar rezultatele activitatii de gestiune a stocului 16.Utilizeaza eficient spatiul de depozitare a marfurilor 17.Asigura miscarea stocurilor 18.Efectueaza transferurile de marfa din stocul central in substocuri si retur 19.Pastreaza evidenta documentelor de transfer emise, cu semnaturile de predare/primire la zi 20.Emite avize de expeditie pentru marfurile ce parasesc firma, in conditiile prevazute de lege 21.Urmareste ca marfa introdusa in stocul central sa fie sigilata 22.Urmareste completarea de catre clienti a documentelor fiscale conform legislatiei

Timpul de munc: Tipul de norm: ( ) Norm ntreag ( ) Norm redus Nr. ore munc / zi: _______ Nr. ore munc suplimentar / zi: _________________ Tipul programului de lucru: _______________ Programul de lucru: _________________________ Pauze: __________________________ Zilele lucrtoare: __________________________ Zilele libere pltite:_______________________________
Srbtorile legale (1 i 2 ianuarie, prima i a doua zi de Pati, 1 mai, prima i a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, 1 decembrie, prima i a doua zi de Crciun, precum i 2 zile pentru fiecare dintre cele dou srbtori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele dect cele cretine, pentru persoanele aparinnd acestora); n cazul n care angajatul lucreaz n timpul srbtorilor legale, i se va oferi compensarea cu timp liber corespunztor n urmtoarele 30 de zile, sau un spor la salariul de baz de ___% din salariul de baz corespunztor muncii prestate n programul normal de lucru; Cstoria angajatului cinci zile;

Obligatii:
(1) Salariatul are ca atributii aceea de a cunoaste si a respecta cu strictete prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii sanatatii si securitatii in munca (H.G. nr. 1425/2006), precum si a Instructiunilor proprii pentru sanatate si securitate in munca aferente postului ocupat. De asemenea, este obligat sa cunoasca si sa aplice prevederile

Ordinului 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile, precum si ale celorlalte acte normative in domeniul PSI si situatiilor de urgenta. (2) Salariatul isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului si a superiorilor directi, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. (3) In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la alineatul precedent, salariatul are urmatoarele obligatii: a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie; b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive; d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate; h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatia privind PSI / situatiile de urgenta i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

Intocmit si avizat de : .. Data intocmirii : Luat la cunostinta : SALARIAT, ........................................... Data.........................

AUTOEVALUARE si EVALUARE Fisa de evaluare performante Nume __________________________

Categorie

Aspect

Performanta 1-5

Indeplinirea sarcinilor

Promptitudine Corectitudine Implicare Perfectionism Organizarea sarcinilor Prioritizare Incadrare in timp Indeplinirea sarcinilor primite Volum de sarcini /zi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Competente

Word XLS Internet Power Point Matematice (contabilitate) Capacitatea de a se exprima in scris Capacitatea de a se exprima oral

Relationare

Respectul fata de ceilalti Abilitati de lucru cu oamenii Capacitatea de a primi feedback Capacitatea de a oferi feedback Abilitati de negociere

Abilitati de consultanta si consiliere Dorinta de a oferi ajutor altor persoane Personale Incredere in sine Spirit practic Capacitate de automotivare Increderea in ceilalti Echilibru emotional Capacitate de automonitorizare Capacitate de autoevaluare Aptitudine generala de invatare Amabilitate Dorinta de a se informa Situationale Capacitate de a evalua Capacitate de a lua decizii Rezistenta mare la stres Exigenta Obiectivitate Spirit critic Organizare personala Capacitatea de adaptare Spirit inovativ Comportament adecvat - limbaj Comportament adecvat - vestimentatie Comportament adecvat - politete Capacitate de abstractizare Capacitate de sintetizare Manageriale Folosirea eficienta a resurselor Capacitate de conducere

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Capacitate de control Capacitate de monitorizare Capacitate de evaluare Capacitate de previziune Luarea initiativei

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5