Sunteți pe pagina 1din 76

PROF. DR.

MONICA CÎRSTOIU
ȘEF CLINICĂ OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
Spitalul Universitar de Urgență București
UMF „Carol Davila”, București
Sexuality and
Sexual Education in
Teen Girls

PROF. DR. MONICA CÎRSTOIU


CHIEF OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY CLINIC
Emergency University Hospital of Bucharest
UMF „Carol Davila”, Bucharest
Pubertatea și adolescența
O perioada de creştere, dezvoltare şi maturizare a organismului
uman

O trecerea de la copilărie la vârsta adultă

O organismul infantil, genetic determinat, se transformă într-un


organism cu alţi parametri morfologici şi funcţionali

O modificări psihice şi intelectuale, care formează caracterul şi


personalitatea individuală

O apare şi se dezvoltă instinctul sexual


Puberty and adolescence
O Period of growth, development and maturation of the human
organism

O Passing from childhood to adulthood

O The infantile organism, genetically determined, transforms itself in


an organism with different morphological and functional
parameters

O Psychic and intellectual modifications that define the character


and the individual personality

O The sexual instinct appears and develops


Sexualitatea ?

O totalitatea expresiilor fiziologice şi psihologice ale


comportamentului sexual

O totalitatea comportamentelor şi activităţilor


legate de instinctul sexual

O totalitatea comportamentelor observabile legate


de activitatea sexuală, incluzând aici expresiile
sale funcţionale, relaţionale şi afective
Sexuality ?

O Totality of physiological and psychological


expressions of sexual behavior

O Totality of behaviors and activities related to the


sexual instinct

O Totality of observed behaviors related to sexual


activity, including the functional, relational and
affective expressions
Funcţiile sexualităţii

O Funcţia biologică – reproducerea


speciei

O Funcţia hedonică – obţinerea unei


plăceri

O Funcţia relaţională – prin obţinerea şi


oferirea plăcerii
Functions of Sexuality

O Biological function –reproduction of


species

O Hedonistic function – the experience of


pleasure

O Relational function – through getting


and offering pleasure
România – al doilea loc în Europa la adolescente care
devin mame

Source: Eurostat data, compiled by the Office for National


Statistics
Romania – second place in Europe in teen mothers

Source: Eurostat data, compiled by the Office for National


Statistics
Țara Rata nașterilor Rata avorturilor Rata combinată % avorturi

Italia 6.9 6.7 13.3 50.4


Spania 7.5 4.9 12.4 39.5
Olanda 7.7 3.9 11.6 33.6
Suedia 7.7 17.7 25.4 69.7
Danemarca 8.2 15.4 23.6 65.3
Franta 9.4 13.2 22.6 58.4
Rata
Germania 13 5.3 18.3 28.9
nașterilor și
Norvegia 13.6 18.3 31.9 57.4
avorturilor
Irlanda 16.7 4.6 21.3 21.6
la
Cehia 20.1 12.4 32.5 38.2
adolescent
Australia 20.1 23.9 44 54.3
e (UNICEF
Islanda 21.5 20.6 42.1 48.9
2001)
Canada 22.3 22.1 44.4 49.8
Anglia 29.6 21.3 50.9 41.8
Ungaria 29.9 30.2 60.1 50.2
Slovacia 30.5 13.1 43.6 30
Israel 32 14.3 46.3 30.9
Noua Zeelanda 33.4 22.5 55.9 40.3
Romania 40 37.9 77.9 48.7

S.U.A. 55.6 30.2 85.8 35.2


Țara Rata nașterilor Rata avorturilor Rata combinată % avorturi

Italia 6.9 6.7 13.3 50.4


Spania 7.5 4.9 12.4 39.5
Olanda 7.7 3.9 11.6 33.6
Suedia 7.7 17.7 25.4 69.7
Danemarca 8.2 15.4 23.6 65.3
Franta 9.4 13.2 22.6 58.4
Rate of
Germania 13 5.3 18.3 28.9
births and
Norvegia 13.6 18.3 31.9 57.4
abortions in
Irlanda 16.7 4.6 21.3 21.6
teens
Cehia 20.1 12.4 32.5 38.2
(UNICEF
Australia 20.1 23.9 44 54.3
2001)
Islanda 21.5 20.6 42.1 48.9
Canada 22.3 22.1 44.4 49.8
Anglia 29.6 21.3 50.9 41.8
Ungaria 29.9 30.2 60.1 50.2
Slovacia 30.5 13.1 43.6 30
Israel 32 14.3 46.3 30.9
Noua Zeelanda 33.4 22.5 55.9 40.3
Romania 40 37.9 77.9 48.7

S.U.A. 55.6 30.2 85.8 35.2


Importanța educației sexuale
O Anual, 13 milioane de copii se nasc din mame cu
vârsta sub 20 ani (vârsta la care ele nasc, nu cea la
care rămân însărcinate)

O În țările dezvoltate, adolescenta gravidă nu este, de


obicei, căsătorită, și situația ei este una problematică
în societate

O În țările în curs de dezvoltare, tinerele se căsătoresc


chiar din adolescență și sunt acceptate mai ușor ca
mame în cadrul social în care traiesc
Importance of Sexual Education
O Annually, 13 millions of children are born by mothers
with age below 20 years old (age of birth, not of
getting pregnant)

O In developed countries, the pregnant teen is not


usually married and her social status is problematic

O In underdeveloped countries, teen girls marry early


and they are more readily accepted in their social
system
În România, peste 90.000 de adolescente au născut
în perioada 2009-2012. Peste 3.000 aveau sub 15 ani

2009-2012 – Institutul Național de Statistică – mame


cu vârste între 15-19 ani
O 90.227 de tinere cu vârste de maxim 19 ani au
devenit mame, aproape 39.000 au făcut întrerupere
de sarcină
O În 2012 la categoria de vârstă 15-19 ani au fost
înregistrate 12.073 de gravide dintre care 7.547 au
ales să întrerupă sarcina
In Romania, above 90.000 teens gave birth in
2009-2012. Above 3.000 had below 15 years
old
2009-2012 – National Institute of Statistics – mothers
with ages between 15-19 years old
O90.227 teens of maximum 19 years old become
mothers, almost 39.000 had an abortion
OIn 2012 at the age category 15-19 years old 12.073
pregnant teens were registered; 7.547 chose to
terminate their pregnancy
Bolile cu transmitere sexuală

O OMS  anual, se înregistrează în lume cca 100 de


milioane de persoane cu boli cu transmitere sexuală
O BTS  crestere a incidenței cu 10-15% anual
O Consecințe locale și generale
O Infecția cu Chlamydia trachomatis reprezintă cea mai
frecventă cauză de infertilitate la femei care poate fi
prevenită
O BTS la adolescente - problemă majoră de sănătate
publică cu consecințe potențial foarte grave și la
vârstă adultă
Sexual Transmitted Diseases
(STD)
O OMS  annually, 100 milions of persons with a STD
O STD  annually 10-15% increase of incidence
O Local and general consequences
O Chlamydia trachomatis infection represents the most
frequent cause of preventable infertility
O STD in teens – major heath issue with potential severe
consequences in adulthood
Bolile cu transmitere sexuală – clasificarea
OMS
O BTS majore - se transmit aproape
numai prin contact sexual
O Sifilisul
O Gonoreea
O Șancrul moale
O limfogranulomatoza inghinală
benignă
O papilomatoza genitală
O BTS minore – exista mai multe O herpesul genital
posibilitati de transmitere
O uretritele non-gonococice
O scabia
O Infecțiile chlamydiene
O phtiriaza publiana
O granulomul inghinal
O Pediculoza
O moluscum contagiosum
O candidoza genitală
O hepatita virală (B, C)
O dermatofitiile inghinocruale
O Infecția cu HIV/SIDA
O trichomoniaza genitală
STD –OMS classification:
O BTS majore - se transmit aproape
numai prin contact sexual
O Sifilisul
O Gonoreea
O Șancrul moale
O limfogranulomatoza inghinală
benignă
O papilomatoza genitală
O BTS minore – exista mai multe O herpesul genital
posibilitati de transmitere
O uretritele non-gonococice
O scabia
O Infecțiile chlamydiene
O phtiriaza publiana
O granulomul inghinal
O Pediculoza
O moluscum contagiosum
O candidoza genitală
O hepatita virală (B, C)
O dermatofitiile inghinocruale
O Infecția cu HIV/SIDA
O trichomoniaza genitală
Infecția HPV/patologia colului
uterin
O Adolescenta – status imun scazut
O Infecție HPV odată cu debutul vieții sexuale
O Repercusiuni potențial foarte grave – debutul vieții
sexuale la vârste foarte tinere reprezintă un factor de
risc pentru neoplasmul de col uterin
O Imposibilitatea prevenției prin vaccinare
O Ideal înainte de debutul vieții sexuale
O Indicat la paciente cu vârste între 9 – 26 ani
O NU tratează infecția HPV
O NU vindecă infecția HPV
HPV infection/uterine cervix
pathology
O Teen patients – low immune status
O HPV infection beginning with the start of sexual activity
O Potential severe repercussions – starting sexual activity
very early represents a risk factor for the neoplasm of
the cervix
O Impossibility of prevention by vaccination
O Ideally before the start of sexual activity
O Indicated at patients with ages ranging from 9 to 26 ani
O DOES NOT treat HPV infection
O DOES NOT cure HPV infection
Sexualitatea la adolescente
Timing-ul

Numarul de Metode de
parteneri Contraceptie

Sexualitatea

Sarcini
BTS
nedorite
Teen Sexualitaty
Timing-ul

Numarul de Metode de
parteneri Contraceptie

Sexualitatea

Sarcini
BTS
nedorite
Rolul specialistului obstetrică-
ginecologie?
Consilierea
adolescentei

Consilierea
părinților/familie

Programe de
preventie și screening
Role of the specialist in
obstetrics and gynecology?
Consilierea
adolescentei

Consilierea
părinților/familie

Programe de
preventie și screening
Consilierea adolescentei
 Informatii clare și concise despre:
O Sexualitatea umană
O Reproducerea umană
O Anatomia/ fiziologia aparatului genital feminin+masculin
O Identitatea de gen
O Orientarea sexuală
O Consecințele activității sexuale precoce
O Contracepție
O Consecințele și complicațiile sarcinii la adolescente
O Avort
O Abuzul sexual
O Bolile cu transimtere sexuală – prevenție + tratament
Teen Counseling
 Clear and precise information about:
O human sexuality
O human reproduction
O Anatomy/physiology of the masculine and feminine sexual
organs
O Gender identity
O Sexual orientation
O Consequences of precocious sexual activity
O Contraception
O Consequences and complication of pregnancy in teens
O Abortions
O Sexual abuse
O STD – prevention and treatment
Consilierea părinților/familiei

O Membrii familiei au nevoie de sprijin


și suport pentru a asigura o
dezvoltare sanogenă a sănătății
sexuale a adolescentei.
Parents/family Counseling

O Family members need support and


advice to ensure a healthy
development of teen sexuality
Programe de educație sexuală

O În instituții de învățământ

O Mass media

O Cabinete de planning familial


Sexual Education Programs

O Education institutions

O Mass media

O Familial planning clinics


Programe de educație sexuală
De la ce vârstă începe oficial
educația sexuală în țările
din Europa:

 5 ani în Portugalia și Anglia;  11 ani în Bulgaria și Islanda;


 6 ani în Belgia, Franța,  12 ani în Danemarca,
Grecia, Irlanda, Luxemburg Norvegia Polonia, Slovacia;
și Suedia;
 13 ani în Olanda;
 7 ani în Cehia și Finlanda;
 14 ani în Spania și Italia;
 9 ani în Germania;
 10 ani în Austria și Estonia;
Programs of Sexual Education
De la ce vârstă începe oficial
educația sexuală în țările
din Europa:

 5 ani în Portugalia și Anglia;  11 ani în Bulgaria și Islanda;


 6 ani în Belgia, Franța,  12 ani în Danemarca,
Grecia, Irlanda, Luxemburg Norvegia Polonia, Slovacia;
și Suedia;
 13 ani în Olanda;
 7 ani în Cehia și Finlanda;
 14 ani în Spania și Italia;
 9 ani în Germania;
 10 ani în Austria și Estonia;
Servicii de sănătate a reproducerii
destinate adolescentelor
O Accesibilitate

O Costuri reduse

O Confidențialitate

O Orar adaptat modului de viață al adolescentelor

O Personal special instruit


O Psiholog
O Ginecolog
Reproduction Health Services for Teens

O Accessibility

O Low costs

O Confidentiality

O Working hours adapted to the lifestyle of teens

O Especially-trained team
O Psychologist
O Gynecologist
Alegerea unei metode contraceptive
O Nu există o metodă contraceptivă considerată pe deplin
adecvată pentru adolescente, ca grup !!!!
O Alegerea unui contraceptiv este o problemă strict
individualizată în functie de:
O vârstă
O activitatea sexuală ca frecvență și număr de parteneri
O factorii personali, culturali și ambientali
O riscul de infecție
O riscul/ contraindicațiile medicale asociate sarcinii
O paritatea
O Metodele contraceptive necesită:
O eficiența contraceptivă
O protecția față de BTS
Choosing a Contraceptive Method
O It doesn’t exist a contraceptive method considered fully
suited for teens as a group!!!!
O Choosing a contraceptive is a strictly individualized
method depending on:
O age
O sexual activity as frequency and number of partners
O personal, cultural and environmental factors
O infection risk
O medical risks/contraindication of pregnancy
O parity
O Contraceptive methods:
O efficient
O protection for STD
Sarcina la adolescente

O Consecințe socio-economice

O Consecinte psihologice

O Consecințe somatice
Teen Pregnancy

O socio-economic consequences

O psychological consequences

O somatic consequences
Sarcina la adolescente
Consecințe socio-economice

O Absenteism scolar Scad posibilitățile


financiare ulterioare
Abandon scolar

O Pierderea grupului de prieteni

O Mariaj sub presiunea familiei

O Abandonul/ oferirea copilului spre adoptie


Teen Pregnancy
Socio-economic Consequences

O Absent in school low future financial prospects

School abandoning

O Losing the group of friends

O Marry under family pressure

O Abandoning/ giving away the child for adoption


Sarcina la adolescente
Consecințe psihologice
O Intercorelate cu consecințele socio-economice

O Apar în special la adolescentele care nu au un sprijin


adecvant din partea familiei și a partenerului

O Tulburări psihice minore depresie

suicid
Teen Pregnancy
Psychological Consequences
O Intercorrelation with socio-economic consequences
O For the teens that lack family or partner support

O Minor psychic symptoms depresion

suicide
Sarcina la adolescente
Consecințe somatice - avortul

O Întreruperea de sarcină la adolescente este


asociată cu risc crescut de:
O Hemoragie
O Perforație uterină
O Complicatii infecțioase
O Infertilitate secundară, deces

O Repercusiuni psihice și somatice asupra


următoarelor sarcini
Teen Pregnancy
Somatic Consequences – Abortion

O Teen abortion is associated with increased


risk of:
O Hemoragy
O Uterine perforation
O Infectious complications
O Secondary infertility, death

O Psychic and somatic repercussions for


future pregnancies
Sarcina la adolescente
Complicațiile obstetricale
O Naștere prematură

O Disproporție cefalo-pelvică

O IUGR

O HTAIS --- > preeclampsie --- > eclampsie

O Carențe metabolice (diete necorespunzatoare)

O Morbiditate și mortalitate perinatală crescută


Teen Pregnancy
Obstetrical Complications
O Premature birth

O Cephalo-pelvic disproportion

O IUGR

O HTAIS --- > preeclampsy --- > eclampsy

O Metabolic deficiencies (unhealthy diets)

O Increased morbidity and mortality


Abuzul sexual la adolescente
O În țările dezvoltate - 70% din mamele adolescente
se pare că au fost abuzate

O Vârsta legală la care o adolescentă poate consimții


un raport sexual variază în funcție de condițiile
socio-economice, etnice și religioase între 13 și 18
ani, cel mai frecvent 14 ani.

O În Romania este 15 ani (Noul Cod Penal, 2014)


Teen Sexual Abuse
O Developed countries - 70% of teen mothers were
abused
O Legal age of sexual consent varies depending on
socio-economic, ethnics and religious factors
between 13 and 18 ani, most frequently 14 ani.

O In Romania it is 15 years old (New Penal Code,


2014)
Abuzul sexual la adolescente
O Anamneza
O Doar cu pacienta
O Împreună cu unul din membrii familiei

O Examenul clinic (medicul specialist + asistenta + unul din


membrii familiei)
O Examen clinic general – mărci traumatice?
O Inspecția regiunii perineale
O TV
O TR

O Investigații de laborator (ex – dozare B – HCG)

O Examene imagistice
O ECO transrectal/transvaginal/abdominal/transperineal
O RMN
O CT
Teen Sexual Abuse
O Anamnesis
O Only with the patient
O Together with a family member

O Clinical exam (specialist doctor + nurse + one of the family


members)
O General clinical exam – traumatic marks?
O Perineal inspection
O TV
O TR

O Lab investigation (ex – dosing of beta – HCG)

O Imaging exams
O transrectal/transvaginal/abdominal/transperineal ultrasound
O RMN
O CT
Tehnici de examinare – “frog
position”
Examination Methods – “frog
position”
Tehnici de examinare – poziția
genu-pectorală
Examination Methods –genu-
pectoralis position
Tehnici de examinare
Examination methods
Inspectia regiunii vulvare
Labia major

Clitoris

Labia minor

Vestibul

Orificiul vaginal

Himen
Inspection of vulvar region
Labia major

Clitoris

Labia minor

Vestibul

Orificiul vaginal

Himen
Inspectia regiunii vulvare

Himen anular Himen cribriform


Inspection of vulvar region

Himen anular Himen cribriform


Abuzul sexual la adolescente
O Consilierea pacientei +/ - familiei

Abordare pluri disciplinară

O Ginecolog
O Pediatru
O Psiholog
O Psihiatru

O Tratament chirurgical - himenoplastie


Teen Sexual Abuse
O Consilierea pacientei +/ - familiei

Abordare pluri disciplinară

O Ginecolog
O Pediatru
O Psiholog
O Psihiatru

O Tratament chirurgical - himenoplastie


Sexualitatea și educația sexuală la
adolescentele cu malformații ale
aparatului genital
O Consilierea pacientei +/ - familiei

Abordare pluri disciplinară

O Ginecolog
O Pediatru
O Psiholog
O Psihiatru

O Optiuni terapeutice – strict individualizate


Sexuality and sexual education for teens
with malformation of the genital tract

O Consilierea pacientei +/ - familiei

Abordare pluri disciplinară

O Ginecolog
O Pediatru
O Psiholog
O Psihiatru

O Optiuni terapeutice – strict individualizate


Imperforația de himen
Imperforate Hymen
Imperforație de himen
Imperforate Hymen
Concluzii

 Sexualitatea și educația vederea unui management


sexuală la adolescente adecvat
reprezintă o reală provocare
pentru medicul ginecolog  Atât pacienta cât și membrii
familiei trebuie consiliați și
 Specialistul trebuie să educați din acest punct de
abordeze cu toată seriozitatea vedere pentru a asigura o
acest subiect dezvoltare sanogenă a
sănătății sexuale a
 Evaluarea individualizată a
adolescentei.
fiecarui caz în parte în
Conclusions

 Sexualitatea și educația vederea unui management


sexuală la adolescente adecvat
reprezintă o reală provocare
pentru medicul ginecolog  Atât pacienta cât și membrii
familiei trebuie consiliați și
 Specialistul trebuie să educați din acest punct de
abordeze cu toată seriozitatea vedere pentru a asigura o
acest subiect dezvoltare sanogenă a
sănătății sexuale a
 Evaluarea individualizată a
adolescentei.
fiecarui caz în parte în
Vă mulțumesc!
Thank You!