Sunteți pe pagina 1din 19

RĂZBOIUL RECE

Conferinţa de pace de la Paris 1946-1947


GERMANIA
1948 Trizonia (GERMANIA)
RĂZBOIUL RECE
Conflict ideologic şi politico militar între lumea liberă coordonată de
S.U.A. şi lagărul comunist dominat de U.R.S.S.

Conflictul, început odată cu divizarea Berlinului, a Germaniei, a Europei şi a


planetei, s-a desfăşurat între două alianţe politico-militare:
N.A.T.O. TRATATUL DE LA VARŞOVIA
CORTINA DE FIER
“Acest război nu este ca cele din trecut ;
cine ocupă un teritoriu îşi impune acolo
propriul sistem social ".
“De la Baltica până la Adriatica
(Iosif Visarionovici o,
STALIN
Moscova/U.R.S.S., 1944)
cortină de fier a coborât de-a lungul
continentului. În spatele acestei linii se află
capitalele tuturor statelor străvechi din
Europa Centrală şi de Est, în ceea ce
trebuie să numesc sfera sovietică”
Sintagma “Cortina
(Winston CHURCHILL de fier”
, discursul a fost
de la Fulton/S.U.A.,1946)
concretizată de sovietici prin construirea
Zidului Berlinului --- zid ce a devenit
ZIDUL BERLINULUI

caiet cine si cum a dărâmat Zidul Berlinului şi când


Darîmarea zidului
 În 13 august 1961, 45 de kilometri de bariere de sârmă
ghimpată şi beton au fost ridicate, în jurul Berlinului Occidental.
 La 9 noiembrie 1989, deşi succesorul lui Honeker, Edmund
Krenz, a anunţat că se va putea călători în Vest, cu viză, chiar de
a doua zi, protestatarii au luat cu asalt punctele de trecere şi
Poarta Brandenburg şi au început să facă breşe în zid. Până la 
miezul nopţii, mii de est-berlinezi au traversat în Vest, unindu-se într-o 
atmosferă de mare sărbătoare cu mulţimea din Berlinul Occidental. 
Distrugerea Zidului, tot atât de rapidă ca şi crearea sa, a fost celebrată 
de întreaga lume, a fost primul pas către reunificarea Germaniei, 
încheiată oficial pe 3 octombrie 1990, şi a marcat începutul căderii 
comunismului în Europa de Est.

Cauzele Războiului Rece
 accentuarea divergenţelor dintre S.U.A. şi U.R.S.S. după al 
doilea război mondial
 diferenţele de sistem politic, economic şi social între cei doi 
rivali
 fiecare parte dorea să-şi impună sistemul, într-o zonă cât 
mai vastă şi să-şi întindă influenţa politică, economică, 
militară
 puterile occidentale erau nemulţumite de politica sovietică 
de ocupare a Europei răsăritene
 1946 – la Fulton – W. Churchill spunea că "De la Stettin, la 
Marea Baltică, până la Trieste, la Marea Adriatică, o cortină 
de fier a coborât de-a curmezişul continentului.“ (sovieticii 
au izolat Europa de Est în spatele unei “cortine de fier” 5 
martie 1946)
Definiţii si termeni
 La nivel militar-politic a fost o confruntare între 
NATO (Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord) şi 
Pactul de la Varşovia.
 La nivel economic, a fost o confruntare între

 capitalism şi socialism. 
 La nivel ideologico-politic a fost o confruntare între 
democraţiile liberale occidentale 
(aşa-numita "lume liberă," "societatea deschisă") şi 
regimurile comuniste totalitare
 (aşa-numita "societatea închisă").
PARTICIPANTI Ţările din tabăra vestică
Ţările din tabăra au fost următoarele:
estică au fost SUA Islanda
următoarele:
 URSS Norvegia Olanda
 Albania Portugalia Spania
Tările neutre
 Bulgaria Turcia Belgia
 Cehoslovacia au fost Danemarca Franţa
 Polonia următoarele:
Grecia Irlanda
 Republica Austria
Democrată Italia Republica
Germană Elveţia
(Germania deFinlanda Federală
Est)
 România Iugoslavia Germania
 Ungaria Suedia (Germania de Vest)
 Etc.
Etapele Războiului Rece
(1946-1989/1991)
 Etapa I - 1946-1962
 PERIOADA MAXIMEI CONFRUNTĂRI
(1947-1953)
 PERIOADA DESTINDERII RELATIVE
(1953-1962)

 Etapa II – 1962-1989
PERIOADA MAXIMEI CONFRUNTĂRI
(1947-1953)
 Martie 1947-doctrina Truman 
(politică de îndiguire)-ajutorarea 
unor ţări aflate în pericol de a intra  Ţările care au beneficiat 
în sfera de influenţă sovietică de planul Marshall
 Iunie 1947-Planul Marshall-ajutor 
economic oferit de S.U.A. ţărilor 
din Europa apuseană pentru 
refacerea economică
   - Stalin nu a permis statelor 
comuniste să adere la acest plan
 1948-Blocada Berlinului-Stalin a 
blocat căile de acces spre Berlinul 
de vest
 Statele comuniste erau controlate 
politic prin Cominform (1947) şi 
economic prin C.A.E.R.(1949) 
 Împărţire Germaniei -1948 –RFG şi 
RDG
 Rrăzboiul din Coreea (1950-1953)
PERIOADA DESTINDERII RELATIVE
(1953-1962)
 1956-revoluţia anticomunistă din 
Ungaria înăbuşită de tancurile 
sovietice.
 1961-construirea zidului din Berlin.
 1962-Criza rachetelor din Cuba 
    – U.R.S.S. adusese instalaţii de 
lansare a rachetelor în Cuba pentru 
a ameninţa S.U.A.
   - intervenţia preşedintelui Kennedy a 
dus la retragerea rachetelor din 
Cuba.
  - lumea s-a aflat în pragul unui 
război atomic
Etapa II (1962-1989)
 1957-1975 – războiul din Vietnam  1968 – “Primăvara de la Praga”
 – americanii au pierderi mari fără 
a-şi atinge obiectivele – încercarea regimului comunist
cehoslovac
Semnarea unui protocol de de a reforma sistemul
pace cu Vietnamul, la din interior
- statele
Paris,1973 comuniste, cu excepţia României,

intervin cu trupe şi înăbuşă


mişcarea din
                                                   
Cehoslovacia
(T1)

                                                       
            
Etapa II
 “Doctrina Brejnev”- U.R.S.S. intervenea oriunde 
în lagărul socialist, acolo unde considera că 
ideologia comunistă este în pericol.
 1979-1989 – războiul sovietic din Afganistan
 1969 – programul Apollo – americanul Neil 
Armstrong, primul om pe Lună.
 Sovieticii construiesc rechetele nucleare SS20
 Preşedintele american Reagan reia cursa 
înarmărilor. 
    – pregăteşte amplasarea rachetelor Pershing şi a 
celor de croazieră în  Europa
    - propune U.R.S.S. distrugerea rachetelor SS20 
în schimbul renunţării la aducerea rachetelor 
americane în Europa
 1983 – Reagan anunţă “Iniţiativa de Apărare 
Strategică” – “Războiul stelelor” – construirea în 
spaţiu a unui scut antirachetă
RACHETELE SS25, PERSHING I ŞI II
• I. 1963 – “telefonul roşu” ÎNCERCĂRI DE COOPERARE
– realizarea unei linii II. 1972 – Richard Nixon
telefonice directe între vizitează China;
şefii celor două mari
puteri pentru informare
reciprocă în domeniul
armelor nucleare;

MAO NIXON
III.1972 şi 1979 – tratate americano-
sovietice de limitare a armamentului
nuclear, SALT 1 şi SALT 2;
Încercări de cooperare
IV. 1975 – Helsinki – Conferinţa pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa (35 de state democratice şi 
comuniste)
            - recunoaşterea graniţelor deja existente
            - renunţarea la forţă în relaţiile dintre state   
            - respectarea drepturilor omului;
V. 1985 – noul lider al U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, iniţiază 
unele reforme interne şi este pentru destindere în relaţiile 
internaţionale;
VI. 1987 – tratat americano-sovietic de eliminare a 
tuturor rachetelor nucleare cu rază medie de acţiune .
VII. 1985 – noul lider al U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, 
iniţiază unele reforme interne şi este pentru destindere 
în relaţiile internaţionale;
VIII. 1987 – tratat americano-sovietic de eliminare a 
tuturor rachetelor nucleare cu rază medie de acţiune.
SFÂRŞITUL RĂZBOIULUI RECE
 întâlnirile bilaterale americano-
sovietice la nivel înalt au dus la 
detensionarea relaţiilor.
 1989 – prăbuşirea regimului 
comunist
 1990 – căderea zidului 
Berlinului şi reunificarea 
Germaniei
   - M. Gorbaciov primeşte 
premiul Nobel pentru Pace
 autodizolvarea Tratatului de la 
Varşovia
 1991 – dezagregarea U.R.S.S.