Sunteți pe pagina 1din 20

RÂU

 In zonǎ se regasesc și plante de o frumuseţe spectaculoasǎ


(Nufǎr, Nymphaea alba, Polygonum amphibium, Trapa natans,
Typha laxmannii etc).

 Lunca Joasǎ a Prutului Inferior este un ecoșistem unic


deoarece se afla pe traseul unor coridoare majore de migraţie
a pǎsǎrilor: traseul Est Elbic (pe tot traseul raului Prut), traseul
Carpatic (care se regaseşte de-a lungul râului Șiret) și traseul
Pontic (spre Nordul continentului european).

 Este o zonǎ naturalǎ de o mare valoare ştiinţificǎ cu rol in


conservarea diverșitaţii biologice.

 Fauna este reprezentată de ființe care coabitează


în biotopul de zonă umedă, astfel au fost identificate 239 de
specii de păsări, dintre care 50 sunt incluse în Cartea Roșie ,
 Pești: sunt reprezentate speciile de apă dulce cum ar
fi țiparul, linul, știuca, crapul, șalăul, somonul. Sunt și pecii fară valoare
economica precum obletele (Alburnus alburnus), svârluga (Cobitis taenia),
țiparul (Misgurnus fossilis), boarța (Rhodeus amarus).

 Moluștele: sunt reprezentate de aproximativ 30 specii de gasteropodele


terestre, acvatice și bivalve (scoici)

 Insecte (exista aici specii rare de libelule)

 Reptile: șarpele rău (Coluber caspius), șoparla de câmp (Lacerta agilis),


gușterul (Lacerta viridis)

 Din numarul total al speciilor de pǎsări identificate in zona Prutului Inferior


(239 specii), 50 de specii, cu un diferit grad de periclitate și vulnerabilitate,
sunt incluse in Cartea Roșie a vertebratelor din România (2005).
 Raul are un rol foarte important,El serveste
drept igiena si hrana omului(apa,pesti)
Pentru natura deasemeni el este foarte
important.Datorita lui se produce circuitul
apei in natura. Si nu-n ultimul rand el
serveste drept mediu natural pentru unele
plante si animale!