Sunteți pe pagina 1din 24

Viitorul Europei

Europa se uneşte

• 1946 Churchill spune la Zürich: Să învie Europa.

• 1947 Planul Marshall al SUA pentru reconstruirea Europei.

• 1949 19 state europene formează Consiliul European.


• 1951 6 state europene pun bazele CECO , <<Comunitatea
Europeană a Cărbunelui şi Oţelului>>.
• 1957 pe 25 martie sunt înfiinţate la Roma CEE,
<<Comunitatea Economică Europeană>>
şi EURATOM,
<<Comunitatea Europeană a Energiei Atomice>>.

• 1958 din CECO, CEE şi EURATOM ia naştere


Comunitatea Europeană, cu un Parlament european.
• 1989 – 9 nov. – căderea zidului Berlinului
şi deschiderea Europei de est.
Bătrânul continent se trezeşte.

• 1992 - 31 dec. – ia naştere Piaţa Comună.


• 1993 - 1 nov. – din CE ia naştere UE (Tratatul de la Maastricht).

• 2002 - 1 ian. – intră în circulaţie moneda Euro.

• 2004 - 29 nov. – la Roma este semnată Constituţia UE.

Quo vadis Europa?


Franz Blankert, secretar de stat elveţian, spune astfel:
Trebuie să se construiască un

Sfânt Imperiu Roman al statelor europene.


Visul lui Nebucadneţar (Dan. 2, 32-35)

Capul acestui chip era din aur;


pieptul şi braţele sale erau din
argint;

pântecele şi coapsele lui din


aramă;

pulpele lui erau de fier;

picioarele lui, parte de fier,


parte de lut.
Visul lui Daniel (Dan. 7, 3-8)

Cea dintâi era ca un leu şi avea aripi de


vultur; am privit până i s-au smuls aripile. Şi a
fost înălţată de la pământ şi făcută să stea pe
două picioare ca un om, şi i s-a dat o inimă
de om.

Şi iată, o altă fiară, a doua, asemenea unui


urs, şi s-a ridicat pe o coastă. Şi avea trei
coaste în gura ei, între dinţii ei; şi i se
zicea aşa:
“Ridică-te, mănâncă multă carne!”
După aceasta am privit şi iată alta, ca
un leopard, şi avea patru aripi de
pasăre pe spatele ei; şi fiara avea
patru capete, şi i s-a dat stăpânire.

După aceea am privit în viziunile de


noapte şi iată o a patra fiară,
înspăimântătoare şi îngrozitoare şi
nemaipomenit de puternică; şi avea dinţi
mari de fier, mânca şi sfărâma şi călca în
picioare ce rămânea; şi ea era deosebită
de toate fiarele care au fost înaintea ei şi
avea zece coarne.
Imperiul babilonian

587- 543 î. Chr.: Nebucadneţar - Belşaţar


543-333 î. Chr. : Cirus cel Mare - Darius III

Imperiul medo-persan
Imperiul macedonean

După333-300
moarteaî.lui Alexandru
Chr. (323)
: Alexandru celimperiul
Mare a
fost împărţit între cei patru generali:
Kassandros Lysimachos
Ptolemeu Seleucus
Imperiul roman (ca. 300 -

ca. 400 d.Chr. Prăbuşirea imperiului de apus


ca. 650 d.Chr. Prăbuşirea imperiului de răsărit
Ierusalim
Care imperiu şi care fiară
Tu priveai, până când o
piatră s-a desprins, fără
mâini, şi a lovit chipul
peste picioarele lui de fier
şi de lut şi le-a sfărâmat.

Împărăţia veşnică

Şi în zilele împăraţilor acestora, Dumnezeul cerurilor va ridica o


împărăţie care nu va fi nimicită niciodată; şi împărăţia aceea nu va
trece la alt popor; ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii,
dar ea va rămâne pentru totdeauna. Şi după cum ai văzut că din
munte s-a desprins o piatră, fără mâini, şi a sfărâmat fierul,
arama, lutul, argintul şi aurul...
Ce este Împărăţia veşnică?

NU este creştinătatea
(Împărăţia Cerurilor),
după cum cred mulţi comentatori.

Domnul Isus i-a spus lui Pilat:

„Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta!“


şi ucenicilor Săi:

„Ei nu sunt din lume, după cum Eu nu


sunt din lume!“
Pentru că împărăţia veşnică încă nu a venit,
picioarele de fier şi lut nu sunt o imagine a

Imperiuluiimperiu
Sfântului
Imperiului
Germaniei roman roman
francez
în
în perioada
după persecuţiilor
Inchiziţiei
Revoluţie
timpul celui împotriva
de al treilea creştinilor
Reich condus de
de ex.(1933-1945)
condus
condus
Hitler sub
de împăratul Carol
de Împăratul
Împăratul Diocleţian
al V-lea
Napoleon I (284-305)
(1519-1556)
(1804-1815)
Viziunea lui Ioan
Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară având
zece coarne şi şapte capete; şi pe coarne, zece
diademe, şi pe capete, nume de hulă. Şi fiara pe
care am văzut-o

• era asemenea unui leopard,


• şi picioarele ei
ca ale unui urs
• şi gura ei,
ca gura unui leu.
(Apoc.13, 1-2)
Cea de a 4-a fiară a lui Prima fiară din
Daniel Apocalipsa 13
• se ridică din mare (7,3) • se ridică din mare (13,1)
• are zece coarne (7,7) • are 10 coarne (13,1)
• are un corn care vorbeşte • vorbeşte lucruri mari şi hule
lucruri mari (7,8) (13,5)
• a făcut război cu sfinţii şi i-a • face război cu sfinţii şi îi
învins (7,21) învinge (13,7)

Fiara pe care ai văzut-o,


• era
• şi nu mai este
• şi urmează să se ridice din Adânc
• şi să meargă la pieire
(Apoc. 17, 8)
Europa unită
Unitatea divină Unitatea satanică

Tatăl Satan

Fiul Duhul Sfânt Prima fiară A doua fiară


= =
putere politică putere
religioasă
Conducătorul religios, Antihristul, regele Israelului,
acţionează ca un agent de propagandă pentru
conducătorul politic al Europei unite

..., şi face ca pământul şi cei care locuiesc pe el să se închine


primei fiare, a cărei rană de moarte fusese vindecată.
Şi face ca tuturor, ..., să li se dea un semn pe mâna lor
dreaptă sau pe funtea lor; şi nimeni să nu poată cumpăra sau
vinde , dacă nu are semnul, numele fiarei sau numărul
numelui ei. ...; şi numărul ei este 666.
Apoc. 13, 12. 16-18
Marea adunare de la Armaghedeon

Şi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei şi din gura
falsului profet trei duhuri necurate, ca nişte broaşte; pentru că
sunt duhuri de demoni, care fac semne, care merg la împăraţii
întregului pământ locuit, ca să-i adune pentru războiul acelei zile
mari a Dumnezeului celui Atotputernic. Şi i-a adunat la locul numit
în evreieşte Armaghedon.
Apoc. 16, 13-14.16
Armata adversară şi
Conducătorul ei
Şi am văzut cerul deschis:
şi iată un cal alb,
şi Cel care şedea pe el,
este numit Credincios şi Adevărat;
şi El judecă
şi Se luptă cu dreptate.

Şi ochii Lui sunt o flacără de foc,


şi pe capul Lui sunt multe coroane,
având un nume scris,
pe care nu-l ştie nimeni, decât El;
şi este îmbrăcat
cu o haină înmuiată în sânge,
şi numele Lui este: “Cuvântul lui Dumnezeu”.
Şi oştirile din cer,
Îl urmau pe cai albi,
îmbrăcate în in subţire, alb şi curat.
Apoc. 19, 11-14
Bătălia şi rezultatul ei
Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştirile lor
adunate să lupte împotriva Celui care şedea pe cal şi împotriva
oştirii Lui.
Şi fiara a fost prinsă, şi falsul profet care era cu ea, care
făcuse înaintea ei semnele prin care îi înşelase pe cei care au
primit semnul fiarei şi pe cei care s-au închinat chipului ei. Cei
doi au fost aruncaţi de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă;

Şi ceilalţi au fost ucişi de sabia Celui care şedea pe cal, sabie


care ieşea din gura Lui;
Apoc. 19,19-
20,2