Sunteți pe pagina 1din 17

Proiect clasa a XI-a

Bîrnaz Svetlana profesor de istorie


Subiectul:
Revoluţia de la 1848-1849 în
Europa

Clasa aXI-a
 O1 să determine cauzele şi consecinţele comune şi
specifice a revoluţiilor burghezo –democratice din
Europa ,lecturînd conţinutul textului şi izvoarele
istorice;
 O2 să enumere forţele motrice ale revoluţiei
identificînd motivele participării;
 O3-să identifice asemănările şi deosebirile revoluţiilor
din Europa completînd tabelul”Revoluţia 1848-
1849:asemănări/deosebiri”;
O4 să aprecieze semnificaţia revoluţiilor burghezo-
democrtice din1848 formulînd o concluzie de 2-3
enunţuri.
 Stat de drept -teritoriul şi populaţia unei ţări.
În care suntexercitate autoritatea organelor
alese şi activitatea oamenilor în baza legilor
adoptate de comun acord.
 Revoluţie burghezo-democratică –ansamblul
transformărilor calitative orientate spre
democratizarea societăţii, în care forţa motrice
este burghzia.
 1.Ţara
 2. Cauzele
 3. Date cronologice
 4. Personalităţi
 5.Consecinţele
 Lupta împotriva dominaţiilor străine
ale Marilor Puteri
 Câştigarea de drepturi şi libertăţi
democratice
 Înlăturarea unor regimuri absolutiste
Naţionale Economice şi sociale :
 Autonomie mai largă  desfiinţarea privilegiilor
 Eliberarea de sub stăpânire feudale
străină  Desfiinţarea servituţii
 Realizarea unităţii personale
naţionale  Înlăturarea legilor ce
Politice îngrădesc economia
 Regimuri democratice  Împroprietărirea ţăranilor
 Drepturi şi libertăţi  Condiţii de muncă mai bune
cetăţeneşti pentru muncitori
 Constituţii liberale
 Burghezia
 Nobilimea liberală
 Muncitori
 Intelectualitatea
 Studenţi
 Reprezentanţi ai clerului
 Ţărani
 Principala cauză- politică
 Februarie 1848- izbucneşte revoluţia –Paris
 Regele Ludovic Philip- abdică
 28 febr. 1848- proclamată Republica
 Guvern provizoriu: Lamartine- republican burghez, Louis
Blanc- socialist, Albert- muncitor
 Decrete- legi- vot universal pentru bărbaţi, libertăţi
cetăţeneşti, organizarea de Ateliere Naţionale
 Noiembrie 1848- a doua Republică
 2 dec. 1848- Ludovic Bonaparte- preşedinte
 2 dec. 1852- împărat- al doilea imperiu francez
 Martie 1848- izbucneşte revoluţia în Confederaţia statelor
germane
 Gruparea naţională- unificarea Germaniei
 Gruparea revoluţionar- radicală- reforme liberale radicale
imediate
 Regele Frederic Wilhelm IV- numeşte un guvern liberal
 18 mai 1848- Parlamentul de la Frankfurt- dezbătea
unificarea patriei
 Noiembrie 1848- înăbuşite mişcările revoluţionare
 Parlamentul de la Frankfurt - desfiinţat
 Cauze: politice, sociale, naţionale
 Martie 1848- izbunesc revoluţii la Praga, Pesta, Viena,
Milano
 Cancelarul Metternich- demis; sunt promise reforme
democratice, constituţie liberală
 Obiectivele revolutţiei maghiare în contradicţie cu cele ale
revoluţionarilor români
 Sprijinit de ţarul Nicolae I- revoluţiile sunt înfrânte
 1851- instaurat regimul neoabsolutist
 Cauze politice, naţionale
 Revoluţionarii- ,,TÂNĂRA ITALIE’’
 Personalităţi: Garibaldi, G. Mayyini, regele Piemontului
Carol Albert. Papa Pius IX- eliberarea şi unificarea Italiei
 Ian. 1848- izbucneşte revoluţia la Milano, Palermo,
Neapole
 Piemont, statele papale- constituţii liberale
 Intervin armatele franceze- revoluţiile înfrânte
 Cauze social-politice
 Personalitate:Lajos Kossuts
 Martie 1848 s-a început revoluţia.
 Măsurile: Dieta ungară : a votat abolirea iobîgiei;
libertăţi politice, reconstituirea statală a Ungariei
Mari, care prevedea anexarea Croaţiei şi
Transilvaniei, care va genera un război între aceste
naţiuni.
 Rev. ungară înfrîngere sub loviturile intervenţiei
ruso-austriece
Statele europene Deosebiri Afinităţi
Rev. franceză

Rev .din Germania şi


Italia
.
Rev. din Italia

Rev. Imper. Habs.


Comentează afirmaţia lui
Metternich
” Dacă Parisul stărnută,
toată Europa
contractează imediat
răceală”.

S-ar putea să vă placă și