Sunteți pe pagina 1din 12

÷ ÷ 


  
÷  
  
!!! "#$ %" 
#&"#$ %" 

| 
÷  '()

| 
÷ ÷ 
÷*+ 

º ÷*+ *+, - + 


º ÷*+ %#, - %$+*
º ÷*+ ++

| 
#
*
+*+ 
Generatoare
Cu Electrodinamice
transformare
Energetice directă Piezoelectrice
Termoelectrice
Cu Fotoelectrice
transformare
indirectă
Rezistive
Cu Capacitive
transformare
Parametrice directă Inductive
Bolometrice
Cu Radioactive
transformare
indirectă Fotoelectrice
Acustice
| 
÷ ÷ 
.( ÷ 
Kărime fizica de măsurat Efect utilizat Kărime de ieşire
Temperatura Termoelectricitate Tensiune
Piroelectricitate Sarcina

Flux de radiaţie optică Foto-emisie Curent


Efect fotovoltaic Tensiune

Efect foto-electric Tensiune

Forţa Piezo-electricitate Sarcina electrică


Presiune Piezo-electricitate Sarcina electrică
Acceleraţie Piezo-electricitate Sarcina electrică
Viteza Inducţie electromagnetica Tensiune
Poziţie (Kagnet) Efect Hall Tensiune
| 
÷ ÷ 
º 
*+ +$ *+* / **+
$+  * *+ 
+0 *1$*0 
+02 *0 3 *4 #+ +$%+ ÷
5 ÷2 #+ * 
4 *+ $ + 6÷2÷7
º 
*+ % -*+* / %* * #+8 $** 
$+ $+ $+ % -*+* 6 $% *47
+0 %4 
$4 # *5 #* *+*
 #$ 
+ %
+ %#
º 
*+ *4 *+ $+* / 94
 
*4 $+* +- **+ *+* * +#
*+*
º 
*+
+ -*+* / " #* *+* : $+ #"

4  $ # # $  
*+ $+* *0 $  #+ 
 0 
% **+#+* $+
º 
*+ ; / *8$% < *0 $+ *8$% *+* +-
*4 %%*
º 
*+
+ , +* / *+ # 0 #+ "+ ,*0++
 3 *4 ( $+ 2%#  $ 
* +# 
" #

| 
÷*+ 
%$+*
K ă r im i f iz ic e
K ă r im i f iz ic e e r iv a te le m e te s e s ib ile ti ic e
e b ază
- e la s a r e li ia r ă ; - e la s a r e -r e z is tiv e ;
g h i la r ă -i c tiv e ;
D e la s a r e -l g im e ( im e s i i g e o m e tr ic e ); - -fo to e le c tr ic e ;
g r o s im e ; -e le c tr o i a m ic e ( e i c ţie ,
-s tr a t r i e a c o e r ir e ; - iv e l s e ls i e , i c to s i e ).
- e fo r m a ţie (i ir e c t fo r ţă , r e s i e
sa c l ); -a ltit i e .
-v ite z ă li ia r ă ; -e le c tr o i a m ic e ( e i c ţie );
ite z ă -v ite z ă g h i la r ă ; - e b it. -fo to e le c tr ic e .
-e fo r t ita r ; -g r e ta te -te r m o r e z is tiv e ; -te r m is to a r e ;
-a c c e le r a ţie (v ib r a ţie ); -c l ; -r e z is tiv e ; -i c tiv e ;
- r e s i e (a b s o l tă , r e la tiv ă , v a c m, -c a a c itiv e ; - ie z o r e z is tiv e ;
o r ţă iv e l, e b it); -v â s c o z ita te . -m a g e to r e z is tiv e .
è      
  -te r m o r e z is te ţe ;
-te r m is to a r e ;
   
   è
em erat ră -te r m o c l r i.
       
-c o c tib ilita te te r m ic ă .
K a să - e b it e m a s ă -c o m le e ( ila ta r e + e la s a r e )
- e s ita te ; -i e m c a la fo r ţă ;
o c e tr a ţie è     
  -te r m o r e z is tiv e ; -
e le c tr o c h im ic e ;
   
-c o c to m e tr ic e .
-io i e h i r o g e î s o l ţii.
- m i ita te ; -fo to e le c tr ic e ;
a ia ţie -l m i o a s ă ; - e te c to a r e î i fr a r o ş ;
-te r m ic ă ; -e le m e te s e s ib ile b a z a te e
- c le a r ă . io iz a r e .

| 
÷ ÷ 
 '÷ 
Kărime măsurată Caracteristica Tip de materie utilizate
electric sensi ila
Temperatura Rezistivitate Ketale : platina, nic el, cupru
...

Temperaturi Constanta electrica Sticla


criogenice
Flux radiatii optic Rezistivitate Semi-conductor
eformare Rezistivitate Aliaj de nic el, siliciu dopat
Permea ilitate magnetica Aliaj feromagnetic

Poziţie (magnet) Rezistivitate Kateriale magneto - rezistente :


ismut, antimoniu (sti iu),
indium
Umiditate Rezistivitate Clorura de litiu
| 
%+ ++
#+ * $% + + +1*
$* *+ * 5 * %0 % 
*5 #"#++ #* * $2 *%+ 
% %-#2 * % % "0 5 *+ *
 * 4 

| 
9)÷ 
÷ ÷ )
º %+  * #0
 * *%+ 
$*
º =+- %$0
0
*#+ #-
$++ %
%4
+#$40+ 
+4
º #+02 % %$
 * : * $ $+
 1+*+0 *
4 *%+ 
| 
** $+
##$*
›
›
›

 

 

| 
÷*+ 
% *+*


 

 

÷ ra c to r e fo r ţe ÷ ra c to r e
ie z o e le c tr ic resi e
ie z o e le c tr ic
|