Sunteți pe pagina 1din 18

APLICAȚII DE BIROTICĂ ȘI

DOCUMENTARE
ELEVI: OBÂRȘANU C-TIN RĂZVAN
KORPONAI CĂTĂLIN
CLASA A XI-A E
LICEUL TEORETIC DECEBAL
PROFESOR COORDONATOR:
DRAGOMIR ELENA

An școlar 2018-2019
CUPRINS

I.Conceptul de birotică
II.Obiectivele biroticii
III.
Programele de aplicatii
IV.
WordPad
V.Pagină Web
VI.
Procesor de text
VII.
Microsoft Excel
VIII.
Microsoft Power Point
IX.
Framework
BIROTICA

Conceptul de birotică
Prin intermediul dezvoltării tehnicii de calcul, a sistemelor moderne de comunicații şi a produselor
soft, devenite din ce în ce mai accesibile, prelucrările informatice s-au transformat dintr-un atu al
profesioniștilor într-un instrument de lucru universal. Astfel, utilizatorii tehnicii şi produselor
informaticii au devenit şi devin tot mai numeroși. În acest context, informatizarea muncii de birou a
devenit tot mai importantă și a început să fie referită cu numele generic de birotică.
OBIECTIVELE BIROTICII

•Obiectivul fundamental al biroticii este creșterea calității , productivității și flexibilității muncii de birou prin
automatizarea activităților. Cele mai importante activități de birou se referă la introducerea, la prelucrarea, la
memorarea și la extragerea informațiilor.
•Informatizarea muncii de birou, în afară de creșterea calității și productivității muncii administrative, determină
şi alte efecte economice şi sociale cum ar fi:
•eliminarea efortului fizic sau diminuarea considerabilă a acestuia;
•eliminarea efortului fizic şi intelectual solicitat de prelucrarea manuală a informației;
•eliminarea efortului solicitat de lectura şi de controlul exactității documentelor primite sau expediate;
•reducerea timpului de recepție, de prelucrare şi de transmitere a informației în activitatea administrativă;
•Creșterea exactității proceselor informaționale, a capacității de memorare şi a vitezei de regăsire a informației;
•scăderea considerabilă a costului informației și a deciziei pe care aceasta din urmă se fundamentează.
• În actuala revoluție tehnico -științifică informatica ,telecomunicațiile producerea si
comunicarea informației au devenit priorități incontestabile dar cu largi aplicații in
viața științifică, economică, socială. În acest context a apărut o disciplină relativ
recentă BIROTICA, termenul fiind introdus în limbajul cotidian în jurul anului
1976. Birotica vizează automatizarea activităților administrative și de birou
depășind cadrul tehnic al proceselor administrative.
• Birotica s-a născut din necesitatea integrării mijloacelor și tehnicilor muncii
administrative și de birou cu tehnicile de comunicație și de prelucrare automată a
datelor , urmărind creșterea performanței și calității muncii de secretariat și de
birou în toate domeniile de activitate.
Programele de aplicații pentru birotică sunt destinate pentru :editare de text,imagini și
formule matematice ,calcul tabelar ,realizare de prezentări ,baze de date ,pagini
web.Programele de aplicații pentru birotică se pot grupa în câteva mari grupe :
 Procesoare de text și imagine fixă de tip document :Word
,Wordpad,Wordstar,Wordperfect ,Ventura Publisher ,Pagemaker ,Express Publisher
 Procesoare pentru desen și reprezentări grafice: Corel Draw ,Harvard Graphics
 Procesoare de tabele: Excel,Lotus 1-2-3 ,Quatro
 Programe de gestiune a bazelor de date : Access,Aproach
 Procesoare integrate : Works ,Framework,Open Acesss ,Symfony
 Procesoare pentru comunicații și pentru rețele de date .Dintre programele de aplicații
pentru birotică cel mai cunoscut este :Microsoft Office pentru care se recomandă
sistemele de operare: Windows sau Macintosh
WORDPAD
• WordPad (cunoscut ca și Microsoft WordPad) este un simplu procesor de text inclus în
toate sistemele de operare de Windows începând cu Windows 95. Este succesorul
editorului de text Windows Write (cunoscut doar ca Write), care era folosit până pe
Windows 3.x. Write folosea formatul .wri, la care în ultima lui versiune de Windows 3.x
suportă și formatul .doc.
• WordPad suportă formatul RTF dar nu cu toate opțiunile, find capabil de a crea și
deschide documente .doc totuși cu margini de eroare în cazul documentelor .doc de
Microsoft Word (formatare incorectă).
• WordPad înainte suporta și formatul .wri (de Windows 6.0 dar cu Windows XP SP2
formatul a fost scos din motive de securitate). De asemenea, poate doar salva documente
în formatul .txt și .rtf
FRAMEWORK

• Cuvântul englez framework definește, în termeni generali, un ansamblu standardizat


de concepte, practici și criterii pentru a se aplica asupra unui tip particular de
problematică, ce servește ca referință pentru a propune și rezolva probleme cu
conotații similare.
• În dezvoltarea de software un framework este o structură conceptuală și reprezintă o
arhitectură de software care modelează relațiile generale ale entităților domeniului
(site-ului).
PAGINĂ WEB
• O pagină web este o resursă aflată în spațiul web (WWW) din Internet, de obicei în
format HTML sau XHTML (extensia numelui fișierului fiind de cele mai multe ori .html
sau .htm) și având hiperlinkuri (hiperlegături) pentru navigarea simplă (cu un singur
clic de mouse) de la o pagină sau secțiune de pagină la alta.
• Pagina web se numește astfel, deoarece ea se poate afișa pe un monitor sau ecran
de calculator și se aseamănă într-o oarecare măsură cu o pagină de ziar. Lățimea
paginii web este de obicei astfel făcută ca ea să încapă în întregime pe lățimea
ecranului disponibil.
O pagină Web poate conține:
1. texte în cele mai diferite formate (forme, mărimi, culori, poziții etc.);
2. imagini (fișiere cu formatele .gif, .jpeg, .png ș.a.);
3. audio (fișiere în formatele .mid, .wav ș.a.);
BAZĂ DE DATE

• O bază de date, uneori numită și bancă de date (abreviat BD), reprezintă o


modalitate de stocare a unor informații și date pe un suport extern (un dispozitiv de
stocare), cu posibilitatea extinderii ușoare și a regăsirii rapide a acestora.
• Cel mai răspândit tip de baze de date este cel relațional, în care datele sunt
memorate în tabele. Pe lânga tabele, o bază de date relațională mai poate conține:
indecși, proceduri stocate, declanșatori, utilizatori și grupuri de utilizatori, tipuri de
date, mecanisme de securitate și de gestiune a tranzacțiilor etc.
SUITE OFFICE
• Microsoft Office sau MS Office este o suită de programe de birou create de firma
Microsoft Corporation , care sunt însoțite și de o aplicație specială suprapusă lor
pentru accesarea unitară simplă.
Aplicațiile de birou incluse în MS Office
• Microsoft Word (procesor de text)
• Microsoft Excel (analiză de business și calcul tabelar)
• Microsoft PowerPoint (program pentru prezentări grafice)
• Microsoft Access (program pentru baze de date)
• Microsoft Outlook (agendă și client de poștă electronică)
• Microsoft Frontpage (editor vizual de pagini web)
• Microsoft Photo Editor (editor fotografic)
• Versiunile de MS Office până la MS Office 2003 inclusiv folosesc nativ formate de
fișier binare, proprietare, cu extensiile ".doc" (pentru Microsoft Word), ".xls" (Microsoft
Excel), ".ppt" (Microsoft PowerPoint), etc. Începând cu MS Office 2007 s-a trecut la
un format bazat pe XML, incompatibil înapoi (cu versiunile mai vechi), numit Office
OpenXML (OOXML).
PROCESOR DE TEXT

• Un procesor de text, sau un sistem de pregătire a documentelor, este o aplicație


(software) folosită pentru producerea (înțelegând prin aceasta: compoziție, editare,
așezare în pagină sau formatare, eventual și tipărire) de orice tip de material destinat
tipăririi.
• Procesoarele de text descind din primele unelte de formatare (de așezare în pagină)
a textului, unelte numite uneori și unelte de aliniat text, de la singura lor funcție pe
care o puteau îndeplini. Procesarea textului a fost una din primele utilizări a
calculatoarelor în productivitatea de birou.
MICROSOFT EXCEL

• Microsoft Excel este un program de calcul tabelar. Astăzi este cel mai utilizat
software pentru calcul tabelar.
• Excel aparține grupei de programe Microsoft Office și este disponibil atât pentru
Microsoft Windows, cât și pentru Mac OS
• Formatul nativ a fost .xls, de la prima versiune până la Excel 2003, devenind de la
Excel 2007 .xlsx( extensia ".xlsx" este folosită în noul standard internațional Office
Open XML pentru documentele Office).
MICROSOFT POWER POINT

• Microsoft PowerPoint este un program de birotică, produs de Microsoft face parte


din suita de programe Microsoft Office, utilizat pentru efectuarea unor prezentări
grafice. Programul are următoarele avantaje:
• Are același tip de interfață ca și celelalte aplicații din set și aceeași organizare a
sistemului de meniuri și a barelor cu instrumente, ușurând procesul de învățare a
operării cu interfața aplicației.
• Aplicația PowerPoint, fiind orientată pe prelucrarea unor documente specifice
(prezentările),altele decât cele folosite de aplicațiile studiate din setul de programe
Microsoft Office.
IMAGINI WORDPAD
MICROSOFT EXCEL
MICROSOFT WORD
BIBLIOGRAFIE

• http.//ro.wikipedia.org
• www.referate.ro// Programe de aplicații pentru birotică