Sunteți pe pagina 1din 11

Traian

Traian Vuia
Vuia s-a
s-a născut
născut înîn
1872
1872 la
la Surducu
Surducu Mic Mic în
în
judeţul
judeţul Timiş,
Timiş, România.
România.
Părinţii
Părinţii săi
săi au
au fost
fost preotul
preotul
Simion
Simion Popescu
Popescu şi şi Ana
Ana
Vuia.
Vuia. AA urmat
urmat cursurile
cursurile
primare
primare la la Bujor,
Bujor, aziazi
Traian
TraianVuia
Vuiaşi şiFăget.
Făget.
Este
Este primul
primul om
om din
din lume
lume
care
care aa construit
construit şişi aa
zburat
zburat cucu un
un aparat
aparat maimai
greu
greu decât
decât aerul,
aerul, decolat
decolat
prin
prinforţa
forţamotorului.
motorului.Apoi,
Apoi,
oamenii
oamenii au
au fabricat
fabricat
avioane...
avioane...
Încă
Încă dindin copilărie
copilărie şi-aşi-a
improvizat
improvizatununatelier
atelierunde
unde
au
auprins
prinscontur
conturtot
totfelul
felulde
de
jucării
jucăriidestinate
destinatezborului.
zborului.
După
După multe
multe peripeţii,
peripeţii,
aparatul
aparatul de
de zbor
zbor conceput
conceput
de
de Traian
Traian Vuia
Vuia aa fost
fost gata
gata
pentru
pentru primele
primele probe
probe în în
toamna
toamnaanului
anului1905.
1905.
Carte poştală cu Vuia şi avionul său

Avionul
Avionul realizat
realizat de
de elel era
era primul
primul
din
din lume
lume care,
care, datorită
datorită roţilor
roţilor
"Vuia I", 18 martie 1906
pneumatice,
pneumatice, urma
urma să să obţină
obţină oo
viteză
viteză orizontală
orizontală rulând
rulând pe pe sol,
sol,
viteză
vitezăcare
caresă
săpermită
permităexecutarea
executarea
de
de către
către pilot
pilot aa desprinderii
desprinderii
acestuia
acestuiadedepământ.
pământ.
Acest
Acesteveniment
eveniments-a s-apetrecut
petrecutlala18 18martie
martie1906
1906pepecampul
campulde dezbor
zbordedelala
Montesson
Montessonininprezenta
prezentaunor
unorcunoscuti
cunoscutiaiailui luiVuia.
Vuia.
Zborul
Zborul este
este descris
descris pe pe larg
larg inin revista
revista "L'Aerophile"
"L'Aerophile" din
din aprilie
aprilie 1906
1906
(p.105):
(p.105): "...Aparatul
"...Aparatul sese ridicase
ridicase lala circa
circa 11 metru
metru inaltime
inaltime sisi aa parcurs
parcurs
cam
cam1212mmininaer".
aer".
Toate
Toate calculele
calculele inventatorului
inventatorului roman roman se se dovedisera
dovedisera corecte.
corecte. Toate
Toate
indoielile
indoielileerau
erauinlaturate.
inlaturate.Toti
Totiscepticii
scepticiiaveau
aveausa saamuteasca…
amuteasca…
In
In august
august 1906,
1906, cand cand profesorul
profesorul Constantin
Constantin Nedelcu
Nedelcu
parasea
parasea Parisul
Parisul pentru
pentru aa sese intoarce
intoarce in in Banat,
Banat, si-a
si-a luat
luat
ramas
ramas bun
bun de
de lala prietenul
prietenul sau
sau Vuia,
Vuia, elel relateaza
relateaza mesajul
mesajul
pe
pe care
care l-a
l-a primit
primit din din partea
partea acestuia:
acestuia: "Povesteste
"Povesteste
prietenilor
prietenilorde
deacasa
acasatot totce
ceaiaivazut
vazutaici.
aici.Am Amdovedit
doveditcacasese
poate
poatezbura
zburacucu<<mai
<<maigreu greudecat
decataerul>>.
aerul>>.Acum,Acum,dupa
dupace ce
s-au
s-au convins
convins de
de posibilitatea
posibilitatea zborului
zborului mecanic,
mecanic, numarul
numarul
experimentarilor
experimentarilor va va creste
creste rapid,
rapid, specialistii
specialistii vor
vor realiza
realiza
motoare
motoare speciale,
speciale, aviatia
aviatia vava avea
avea oo industrie
industrie infloritoare
infloritoare
pe
petemeiul
temeiulexperientei
experienteimele, mele,devenita
devenitabun
buncomun.
comun.Ai Aiputut
putut
vedea!
vedea!NuNum-am
m-amascuns,
ascuns,am amexperimentat
experimentatin invazul
vazultuturor.
tuturor.
Vor
Vor continua
continua altii,
altii, tot
tot mai
mai multi.
multi. AsaAsa se se realizeaza
realizeaza
progresul..."
Cand
Cand aa plecat
plecat de de
acasa,
acasa, iiii spunespune
mamei
mamei sale sale care
care
Traian Vuia
Traian Vuia plangea:<<Ma
plangea:<<Ma duc duc
mama
mama departe
departe lala
Paris
Paris -- pe pe vremea
vremea
aceea
aceea Parisul
Parisul era
era
considerat
considerat lalanoi
noica ca
fiind
fiindlalacapatul
capatullumii
lumii
-- dar
darlasa
lasamama,
mama,sa sa
nu-ti
nu-tipara
pararau
rauca
caam am
sa
sa viu
viu dede acolo
acolo inin
zbor
zbor sau sau n-am
n-am sa sa
mai
mai vin vin niciodata
niciodata
acasa.>>
acasa.>>
Vuia a mai zburat cu primul sau avion in zilele de 24 iunie, 1
iulie, 12 si 19 august 1906. Din 7 octombrie 1906 pana la 30
martie 1907 el efectueaza experimente cu "Vuia nr.1 bis"
Construieste aparatul "Vuia nr.2" pentru care primeste brevet
de inventie la 29 iunie 1907 in Belgia . Ultimul zbor cu acest
aparat a masurat 70 metri iar decolarea si aterizarea s-au
facut normal.
Traian Vuia si avioanele sale
Pana
Pana nu nu demult
demult se se
credea,
credea,fapt
faptafirmat
afirmatsisi
in
in toate
toate lucrarile
lucrarile
aparute
aparute in in Romania,
Romania,
ca
ca "Vuia
"Vuia nr.2"
nr.2" aa fost
fost
ultima
ultima varianta
varianta aa
avionului
avionului luilui Traian
Traian
Vuia,
Vuia, acesta
acesta
retragandu-se
retragandu-se in in anul
anul
1907
1907 dindin activitatea
activitatea
aeronautica.
aeronautica. Se stinge din viata la Bucuresti, la
Exista
Exista insa
insa oo imagine
imagine 3 septembrie 1950, la scurt timp
ce
ce infatiseaza
infatiseaza un un dupa repatriere si este inhumat la
avion
avionVuia,
Vuia,care
caredifera
difera Cimitirul Bellu din Capitala.
in
in mare
mare masura
masura de de El a indicat o cale de urmat pe
aparatele
aparatelecunoscute.
cunoscute. care stiinta si istoria au validat-o.