Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE


MANAGEMENT ANUL III

Invidualism vs. Colectivism


PROFESOR COORDONATOR
Lect.univ.dr. Vlad Costică
STUDENȚI
Chitic Bianca Gabriela
Spiridon Andreea Mihaela
Cuprins

 1. Conceptul de invidualism-colectivism
 2. Tipuri de invidualism și colectivism
 3. Invidualism vs. Colectivism
 4. Factori în determinarea tendinţelor personale spre
invidualism sau colectivism
 5. Dimensiunea invidualism-colectivism în diferite
culturi naţionale
 Concluzii
 Bibliografie
2
1. Conceptul de invidualism-colectivism

Individualismul caracterizează
culturile care încurajază individul să
fie motivat în primul rând de
scopurile şi preferinţele personale,
fiind asociat cu relaţiile de egalitate şi
rolurile flexibile, precum şi cu
proprietatea privată.

3
Colectivismul caracterizează culturile
care încurajează tendinţa individului de
a se vedea parte a unui grup social,
reprezentând expresia nevoii de afiliere
sau relaţionare.

4
2. Tipuri de invidualism și colectivism

Markus şi Kitayama definesc cele patru tipuri de self: independent,


interdependent; diferit şi identic. Combinaţiile dintre aceste patru
tipuri de self dau cele patru tipuri de colectivism şi individualism,
astfel:

individualismul orizontal, care individualismul vertical, care


rezultă din combinaţia dintre self-ul rezultă din combinaţia dintre
independent şi cel identic; self-ul independent şi cel diferit;

5
colectivismul orizontal, rezultat
al combinaţiei: self interdependent
şi identic;

colectivismul vertical, rezultat al


combinaţiei: self interdependent
şi diferit.

6
3. Invidualism vs. Colectivism

Tabelul următor prezintă comparativ câteva dintre caracteristicile societăţilor


caracterizate prin individualism, respectiv colectivism.
INVIDUALISM COLECTIVISM
În societate se consideră firesc ca fiecare să În societate oamenii aparţin unor mari grupuri,
aibă grijă de el însuşi şi de familia sa. care în schimbul loialităţii protejează.

„Eu” predomină în abordări şi comportamente. „Noi” se consideră o abordare normală.

Se manifestă încredere în deciziile individuale. Se manifestă încredere în deciziile de grup.

Iniţiativele şi realizările personale sunt Grupul generează forţă şi performanţă.


importante.
Identitatea se bazează pe individ . Identitatea depinde de apartenenţa la un grup.
7
Tabelul următor prezintă câteva dintre consecinţele asupra managementului
observate în ţările caracterizate prin individualism, respectiv colectivism.

INVIDUALISM COLECTIVISM
Managerii sunt interesaţi de inovare, progres, Managerii sunt conservatori.
creativitate, schimbare.
Progresul organizaţiei este influenţat de Evoluţia organizaţiei este influenţată de
iniţiativele individuale. loialitate, simţul datoriei, obişnuinţă.
Salariaţii îşi apără singuri interesele. Salariaţii aşteaptă ca organizaţia să se ocupe
de ei.
Relaţiile dintre membrii organizaţiei se Relaţiile dintre membrii organizaţiei se
bazează pe interesele personale. bazează pe interese comune, de grup.

Promovarea urmăreşte criterii de Promovarea urmăreşte criterii de senioritate.


profesionalism. 8
4. Factori în determinarea tendinţelor personale spre invidualism
sau colectivism

Socializarea
Copiii colectivişti sunt mai puţin încurajaţi
să-şi exteriorizeze emoţiile, să spună ceea
ce simt în diverse situaţii, familiile
colectiviste considerând copilul ideal pe
acela care respectă regulile.

Copiii din culturile individualiste sunt


adesea lăsaţi să-şi aleagă singuri un mod de
a trăi, după ce le-au fost schiţate anumite
reguli generale pe care au dreptul să le
ignore.
9
Clasa socială
Ocupaţia
În toate societăţile, clasele sociale cu
condiţie mai modestă tind să fie colectiviste, Cu cât ocupaţia presupune mai
punând accentul pe respectarea normelor, în multă muncă în echipă, cu atât
timp ce clasele înalte sunt preponderent creşte nevoia de conformare la
individualiste, valorizând realizarea nevoile celorlalţi şi deci tendinţa
personală şi creativitatea. spre colectivism.

10
Educaţia

Implicarea în experienţe
educaţionale diverse şi complexe
va mări numărul oamenilor spre
valori ale diversităţii culturale şi
deci spre individualism.

11
5. Dimensiunea invidualism-colectivism în
diferite culturi naţionale

SUA
Colectivism Invidualism

0 100

SUA - 91 puncte

Cu privire la această dimensiune culturală, invidualismul este o trăsătură


esențială a societății americane.

12
Japonia
Colectivism Invidualism

0 100
Japonia – 46 puncte

13
Marea Britanie
Colectivism Invidualism

0 100
Marea Britanie – 89 puncte

14
Germania
Colectivism Invidualism

0 100
Germania – 67 puncte

15
Concluzii

 Colectiviştii se auto-percep în mod realist, cunoscîndu-şi limitele, în vreme ce


individualiştii au auto-percepţii mai puţin realiste în sensul unei supraestimări.
 Individualiştii sunt în mai mare măsură preocupaţi de propriile nevoi, dorinţe,
idei, drepturi, capacităţi. Colectiviştii manifestă interes faţă de nevoile
celorlalţi, încercînd să le inducă acestora o stare de bine psihologică.
 Emoţiile colectiviştilor sunt centrate pe ceilalţi şi sunt de scurtă durată (atîta
timp cît ei se află în situaţia respectivă), iar în cazul individualiştilor, sunt
centrate pe ei înşişi şi sunt de lungă durată.
 Pentru individualişti, identitatea are sens şi este definită în relaţie cu ceilalţi.
Colectiviştii îşi bazează identitatea pe propriile experienţe şi pe propria
persoană.
16
Bibliografie

 1.https://biblioteca.regielive.ro/referate/sociologie/dimensiunea
-individualism-colectivism-47901.html
 2. https://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/alin-
gavreliuc-interculturalitate-organizationala-5.pdf
 3. https://www.andyszekely.ro/individualism-vs-colectivism-in-
business-2/
 4. http://cugeta.blogspot.ro/2012/04/colectivism-vs-
individualism.html
 5. http://documents.tips/documents/dimensiunea-
individualism-colectivism.html
17
Vă mulțumim!

18