Sunteți pe pagina 1din 17

Dealurile de Vest

Ciobanu Marius - Clasa a XII -a M


Limitele
Sunt situate in partea de vest a tarii, de unde si numele, la limita dinspre vest a
Carpatilor Occidentali, unde au forma unei borduri deluroase, cu inaltime variabila,
fragmentate pe alocuri de patrunderile campiei, pana in apropierea muntilor. De la
Nord la Sud se desfasoara intre Valea Somesului si, respectiv, frontiera de stat cu
Serbia, Dealurile de Vest fiind interpus intre Carpatii Occidentali (in est) si Campia
de Vest (in vest).
Trasaturi
1) Formarea vorbeste despre tipul unitatii de relief: este o unitate piemontana cu
inclinare dinspre zona montana spre zona de campie (Est spre Vest).
Altitudinile scad de la 450 m la sub 200 m, in partea de vest. Raurile au
fragmentat piemontul astfel ca, aspectul actual este de dealuri prelungi situate
discontinuu. Tipul de relief fluvial este bine conturat cu terase si lunci largi.

Unitate piemontana - Forma de relief situata la contactul unor munti cu o


campie sau cu o depresiune, formata prin acumularea depunerilor aduse de
apele curgatoare la schimbarea de panta.
2) Alcatuirea geologica cuprinde pietrisuri, nisipuri, intercalatii de argile si carbuni
inferiori (lignit, în partea nordica). Intre porii rocilor s-au acumulat rezerve de
hidrocarburi, exploatate in zona Barcaului.

Pietrisuri, nisipuri: Carbuni inferiori (lignit):


3) Foste masive montane s-au scufundat treptat si au fost acoperite de materiale
sedimentare transportate de rauri; acestea formeaza in partea de nord o punte de
legatura intre Carpatii Occidentali si Carpatii Orientali numita Jugul intracarpatic.
Acesta este alcatuit din culmi cristaline precum Dealul Preluca, Dealul Codrului,
Dealul Prisnel, Dealul Mare.

Jugul intracarpatic:
4) Dealurile de Vest patrund in spatiul montan occidental prin depresiuni golf: pe
valea Crisului Repede, depresiunea Vad–Borod, pe valea Crisului Negru,
depresiunea Beius, pe valea Crisului Alb, depresiunea Gurahont si pe valea
Carasului, depresiunea Oravitei.

Valea Crisului Repede: Depresiunea Vad-Borod:


Diviziuni
1) Dealurile Silvaniei: Dealurile Silvaniei situate la nord-vest de aliniamentul
culmilor Mesesului - Dumbrava - Ticau, apartin muntilor Plopis si se
evidentiaza printr-o succesiune de suprafete monoclinale dispuse in mai
multe planuri.
2) Dealurile Crisanei, marginand Apusenii, cu numeroase depresiuni golf.

3) Dealurile Lipovei, situate la sud de Mures, in locul unde Carpatii Occidentali


intalnesc Campia de Vest, in apropiere de Timisoara se afla Dealurile Lipovei,
aceasta unitate de relief facand practic tranzitia de la munte la zona de campie.
4) Dealurile Banatului, ce sunt situate în dreptul Grupei Banat.

Altitudini: inaltimea medie de 300 m.

S-a format prin depuneri sedimentare (nisipuri, pietrisuri).

In partea nordica apar si roci cristaline.


Etajul climatic, temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale si influenta climatica

Pozitia geografica (in sectorul de influenta oceanica) determina un climat mai


umed, de tranzitie între munti si campie. Este mai frig.

Climatul specific este cel al dealurilor joase (sub 500 m), cu temperaturi medii
anuale de 8-10°C, cu precipitatii bogate, de 700-1000mm pe an, datorate
influentelor oceanice si celor submediteraneene (care se manifesta la sud de
Valea Timisului), specifice fiind vanturile de vest si sud-vest.

Catre nord temperaturile scad; iernile sunt mai blande în sud, cu ploi prelungite
toamna.
Clima reprezentata pe harta Romaniei
Etajul de vegetatie si 3 specii
Pe locurile unde padurea a fost defrisata si nu s-au introdus culturi, au aparut
pajisti secundare cu vegetatie destul de bogata. In Banat, unde influentele
submediteraneene sunt mai pregnante, apar elemente termofile precum: carpinita
(Carpinus orientalis), mojdreanul (Fraxinus ornus), stejarul pufos (Quercus
pubescens) si arbusti cum ar fi ghimpele (Ruscus aculeatus) si liliacul salbatic
(Syringa vulgaris).
In conformitate cu aceste conditii climatice, Dealurile de Vest se desfasoara
integral la nivelul padurii de foioase. Pe cea mai mare parte a Dealurilor de Vest
(până la 350 m altitudine) domina padurile de stejar pedunculat cu cer, garnita,
ulm, frasin, tei si numerosi arbusti; intre 305 – 600 m altitudine se desfasoara
pădurile de gorun, fag, carpen, castanul brun.
2 Rauri
Rauri:

1) Raul Somes
2) Raul Mures
2 Lacuri
1) Lacul Cuier pe Cigher
2) Lacul Gad pe Timis
4 specii de animale
Fauna este specifica padurilor de foioase: mistretul, capriorul, iepurele, viezurele,
lupul, vulpea, pisica sălbatica, veverita.
Clasa si tipurile de sol
Partea superficiala terestra se compune din soluri care fac parte din clasa
argiluvilsolurilor cu tipurile cenusiu si brun – roscat.