Sunteți pe pagina 1din 19

IDENTIFICAREA RESURSELOR AGROTURISTICE DIN

LOCALITATEA BĂNIȚA
Bănița este o comună în județul Hunedoara, Transilvania, România, formată din satele Bănița, Crivadia și Merișor, la o distanță de
76 km de Deva și 12 km de Petroșani, în sud-estul Țării Hațegului.
Vecini:
Merișor,Dealu Babii,Dalja Mare
Populația:
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Bănița se ridică la 1.211 locuitori.
Clima
In ansamblu, clima judetului este temperat-continentală cu o etajare evidentă pe verticală
Resursele agroturistice naturale ale localitații
Munți:
Carpații Meridionali
Pasul Merișor (întâlnit uneori și sub denumirea de Pasul Merișorului) sau Pasul Bănița este o trecătoare situată în Carpații
Meridionali la altitudinea de 759 m, ce face legătura între depresiunile Hațeg și Petroșani
Datorită faptului că prin intermediul traseului care trece prin Pasului Merișor este asigurată una din rarele legături dintre 
Transilvania și Oltenia, acesta are o valoare strategică.
Astfel pe Dealul Bolii (numit și Piatra Cetății), care domină trecătoarea, se află urmele cetății dacice de la Bănița, construită pentru
a supraveghea accesul atât prin acest pas cât și prin Pasul Vâlcan.
Cheile Băniței sunt un obiectiv turistic pe cât de spectaculos și ușor accesibil, pe atât de puțin cunoscut.

Cheile Bănitei se află la cca 8 kilometri nord de Petroșani în culoarul Banița-Merișor-Baru, în zona în care Depresiunea
Petroșani se întâlnește cu Depresiunea Hațegului din nord, acolo unde bazinul Jiului face loc, la nord, Streiului și apelor pe care
acesta le adună din Șureanu și Retezat
Fenomene si structuri geologice
 
Întâlnim şisturi cristaline asociate cu roci eruptive şi calcare oolitice, microconglomerate, gresii jurasice .

Relieful petrografic se încadrează pe cea mai mare suprafaţă în gama celui determinat de prezenţa rocilor cristaline.

Pârâul Băniței a săpat un culoar îngust și pe alocuri ușor meandrat între pereții înalți de calcar alb. De fapt este vorba de o fostă
peșteră al cărei tavan s-a prăbușit.

O altă atracție în imediata apropiere a cheilor este Peștera Bolii.


Este singura peștera din țară străbătută pe toată lungimea ei de un râu – să spunem că este în “stil tunel”.
Peștera are o lungime de 455 de metri și se poate vizita, fiind amenajată de curând de către Asociația Ecologică Petroaqua din
Petroșani.
Vegetație (flora)
Flora este de tip central-europeană cu elemente arcto-alpine, în părțile înalte ale munților și infiltrații mediteraniene în zonele mai
joase și cu condiți ecologice speciale mai ales pe calcare.

La nivelul ierburilor este întâlnită o gamă diversă de plante (de pajiște, de stâncărie, de mlaștină), dintre care unele foarte rare și
protejate prin lege sau endemice pentru această zonă.
Vegetația este diversă: pâlcurile de anini și zăvoaiele din lungul apelor, nu rareori învecinate cu cătinișuri zburlite și tufișuri de
zmeură, până la făgetele de pe versanți și cu pădurile de rășinoase de deasupra lor
Fauna
Este alcătuită din specii de pădure cum sunt cerbul, ursul, căprioara la care se mai adaugă viezurele, vulpea, lupul, râsul, ierunca,
cocoșul de munte și altele
1.3. Resursele agroturistice antropice ale localității
Cetatea dacică de la Bănița este una dintre cele șase fortărețe dacice din Munții Orăștiei care fac parte din patrimoniul mondial UNESCO
 din România. Cetatea se află în Bănița, Hunedoara și dateaza din timpul lui Burebista. A fost refăcuta sub regele Decebal și distrusă în
timpul războaielor daco-romane. Cetatea nu putea fi atacată decât de pe un singur versant, fiind în rest înconjurată de stânci. Versantul
accesibil era cel dinspre nord, în partea opusă faţă de şoseaua care şerpuieşte acum la baza dealului.
Etnografie si folclor
 
De Sfântul Ilie, când peste 120.000 de români îşi aniversează onomastica, în centrul comunei Băniţa, localnicii încing o nedeie ca pe vremuri.
 
Un al obicei interesant, practicat și în zona comunei Bănița, sunt irozii.
Aceștia vestesc Naşterea Domnului Iisus Hristos printr-o o piesă de teatru, interpretată de tineri ai satului.
De asemenea, un alt obicei asemănător cu capra, din punct de vedere al costumului şi al dansului, cerbul.
Pensiuni in Bănița :
Pensiunea La Nicolae- două margarete
Vila Silva –trei margarete
Pensiunea Popasul din luncă- două margarete
Pensiunea Marmis-3 margarete
Vila Melina-3 margarete
Vila Cornelia -3 margarete
Pensunea Iancu-3 margarete
Analiza SWOT a potențialului turistic în localitate

Punctele tari  sunt:
-apă potabilă de calitate deosebită
-diversitatea produselor agro-alimentare ecologice, la prețuri foarte mici;
-bucătărie tradițională și specialități regionale;
-poluare inexistentă sau foarte redusă
 -diversitatea resurselor turistice naturale și antropice ușor accesibile și armonios repartizate
pe -întreg teritoriul
-varietatea folclorului și a tradițiilor moștenite bine păstrate și practicate în viața de zi cu zi;
-susținerea de către autoritatea administrației publice centrale de turism a promovării la
târgurile internaționale de turism;

Punctele slabe  sunt reprezentate de:


-sisteme de informare și semnalizare turistică insuficient dezvoltate
-lipsa rețelei naționale de centre locale de informare și promovare turistică;
-oferta de servicii turistice puțin diversificată și la un alt nivel cu prețul și calitatea serviciilor
turistice prestate;
-niveluri de câștig nemotivate pentru atragerea/reținerea populației rurale la țară;
cadru instituțional la nivel regional și local pentru dezvoltarea turismului rural slab dezvoltat
Oportunități 
-relansarea rapidă și durabilă a turismului cu acordarea unei atenții speciale locului turismului în dezvoltarea
economiei naționale;
-dezvoltarea și promovarea de programe turistice în domeniul turismului rural: bucătărie tradițională cu produse
agro-alimentare de tip ecologic, pelerinaje, ecoturism, fauna și flora rară,comunități care întrețîn și practică
vechi tradiții etnofolclorice;
-susținerea proiectelor care pun în valoare turistică obiective și evenimente cultural spirituale și tradiționale
românești;
-promovarea și introducerea în circuitele ecoturistice a parcurilor și rezervațiilor naturale;
dezvoltarea turismului rural în pensiuni turistice și agroturistice prin acordarea de facilități;
-realizarea de proiecte care pun în valoare turistică elementele patrimoniului național cultural – istoric și de
arhitectură tipic rurală.

Amenințări
-lipsa cunoștințelor minime de management turistic, în domeniu;
-nerespectarea principiilor dezvoltării durabile în evoluția turismului românesc;
-amânarea creării structurilor instituționale administrative de turism, la nivel regional și local;
-lipsa unei susțineri tehnice și financiare pentru promovare turistică, din partea statului, cel puțin de nivelul
celei din statele vecine concurente;
-existența unor dotări edilitar-gospodărești subdimensionate și neadaptate cererilor determinate de dezvoltare a
turismului rural
 
În urma analizei SWOT a zonei se propune o strategie de punere în valoare a punctelor tari
şi de valorificare a oportunităţilor de care beneficiază Baniţa, ca destinaţie turistică.

        O strategie iniţială de marketing ar trebui să includă un program de publicitate prin crearea
unui centru de informare turistică în comuna Baniţa.

        Necesitatea înfiinţării unui centru de informare turistică este justificată prin obiectivele pe
care acesta şi le propune. Se doreşte înfiinţarea acestui centru în scopul ajutorării turiştilor străini
şi nu numai, cu informaţii despre obiectivele din zonă şi căile mai uşoare de acces în acele zone.
       
  Domeniul de activitate a centrului ar putea fi:
      • servicii oferite publicului  - informare turistică, consiliere juridică, statistică cu
                                                     la sectorul turistic
     • activităţi de management intern – prelevarea şi preluarea de informaţii care prezintă
                                                             importanţă pentru  sectorul  turistic
Studiu de caz:Crearea unui pachet de servicii turistice
Circuit turistic de 1 Decembrie ,”La mulți ani,România!”

Cetatea Bănița-Cetatea Medievală Târgu Mureș-Cetatea Sighișoarei-Cetatea Alba Carolina(28 noiembrie-01 decembrie 2020)

ZIUA 1

Plecare ora 06:30 din București (PIAȚA UNIRII - Aleea Dealul Mitropoliei, la baza dealului).
Se vor vizita: Mănăstirea Curtea de Argeș,Salina Ocnele Mari,Cetatea Bănița.În cursul după amiezii,cazare la Pensiunea Iancu (3
margarete),comuna Bănița.
Seara se servește cina,iar apoi se organizează un concurs de dans cu premii.
 
ZIUA 2
 
Servirea micului dejun la ora 8.
La ora 10 plecare spre Târgu Mureș.
Aici se vor vizita : Muzeul de Științele Naturii,Muzeul de Etnografie,Casa memorial Avram Iancu, Cetatea Medievală Târgu Mureș și
cele 7 bastioane, Grădina Zoologică din Târgu Mureș, cea mai mare grădina zoologică din România, înființată în 1960.
Seara vom reveni la pensiune pentru servirea cinei,iar apoi se va organiza o tombolă .
 
• ZIUA 3
 
• Servirea micului dejun la ora 8.
• La ora 9 plecare spre Sighișoara.
• Vom vizita: Cetatea Sighișoarei,Piața Cetății,Turnul cu ceas,Turnul fierarilor,Biserica din Deal
• Spre seară vom reveni la pensiune,unde se va servi cina,iar după cină se va organiza un foc de tabără.
 
• ZIUA 4:
 
• Servirea micului dejun la ora 8
• La ora 9:30 vom pleca spre Alba Iulia.
• Aici vizităm Cetatea Alba Carolina și participăm la parada de 1 Decembrie.
• În cursul serii ne reîntoarcem în București.

• ANALIZĂ PREȚ
 
• Denumire program turistic:”La mulți ani,România!”
• Itinerariu:București-Curtea de Argeș-Ocnele Mari-Banița-Târgu Mureș-Sighișoara-Albă Iulia-București
• Grup:20
• Nr kilometri parcurși: 1873 km
• Durata: 4 zile și trei nopți
• Cantitate motorină: 0,14 l/km*1873km=263 l
• Preț/litru motorină: 4,3 lei
• Preț total: 1.131/lei
• Cazare: 10 camere duble 180*10=1800 lei
• Mic dejun: 30 lei/persoană
• Cină : 25 lei/persoană
• Intrări la obiective turistice: 100 lei/persoană
• Cheltuieli ghid: 100 lei/zi
• Cazare ghid 180 lei/zi
• Mic dejun și cină ghid 55 lei
• Diurnă 30 lei/zi
• Total cheltuieli ghid:400+540+220+120=1280 lei
• Cheltuieli șofer : 150 lei/zi
• Cazare șofer 180 lei/zi
• Mic dejun și cină șofer 55 lei
• Total cheltuieli șofer : 600+540+220=1360 lei
5. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Turismul este dezvoltat, zona deţinând un valoros patrimoniu natural şi antropic.
Există numeroase arii protejate şi o infrastructură specific turistică dezvoltată mai ales în privinţa structurilor
de primire turistică (îndeosebi pensiuni turistice rurale).
Se recomandă:
-Îmbunătățirea reţelelor de utilităţi publice şi căilor de acces către zonele de interes turistic,
-Sprijinirea investiţiilor în infrastructura turistică,
- Monitorizarea şi cercetarea pieţelor ţintă şi a altor potenţiale pieţe şi evoluţia tendinţelor în turism (atât din
punctul de vedere al ofertantului, cât şi din cel al consumatorului) şi diseminarea informaţiilor în rândul
factorilor interesaţi,
-Atragerea şi absorbţia finanţărilor din instrumente structurale şi fonduri complementare

S-ar putea să vă placă și