Sunteți pe pagina 1din 7

• SUBIECTUL LECȚIEI:

• SIMBOLURI ȘI VALORI PROMOVATE


ÎN DRAMA
”PĂSĂRILE TINEREȚII NOASTRE”
DE ION DRUȚĂ
1. SIMBOLUL PERSONAJELOR

• VRÂND SĂ ZBOARE ŞI AVÂND, AMBII, ACELAŞI IDEAL – ,,SEMĂNĂTURI PROASPETE…, CER SENIN...,
ZARE LARGĂ”, ÎN VIRTUTEA SITUAŢIEI, EI ÎŞI ALEG PĂSĂRI DIFERITE CARE I-AR ÎNTRUCHIPA:
• RUŢA – COCOSTÂRCUL, ŢINTUIT CA ŞI EA MAI MULT DE CUIBUL SĂU;
• PAVEL – CIOCÂRLIA,CARE URCĂ SPRE ÎNĂLŢIMI NECUNOSCUTE ŞI DESCOPERĂ ZĂRI SENINE. DIN
ACEST MOTIV, CÂND CIOCNESC ULTIMUL PAHAR, FIECARE ÎNCHINĂ PENTRU PASĂREA TINEREŢII
LUI.
• DESTINELOR AMBELOR PERSONAJE:
• RUŢA: UN DESTIN CONSACRAT TĂMĂDUIRII MORALE ŞI SPIRITUALE A SĂTENILOR.
• PAVEL: UN DESTIN CONSACRAT EDIFICĂRII BINELUI PENTRU OAMENI.
SIMBOLUL PĂSĂRILOR
• CIOCÎRLIA:

➢ ARE O DEOSEBITĂ VALORIFICARE POETICĂ ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ ȘI ÎN LITERATURA


EUROPEANĂ: ZBORUL EI SĂGETAT SPRE CER E ASOCIAT IDEII DE EVOLUŢIE ȘI INOVAŢIE,
• ASCENSIUNE ȘI COBORÎRE. CÎNTECUL EI E O ODĂ A BUCURIEI, O CHEMARE LA VIAŢĂ ȘI
IUBIRE;SIMBOLIZEAZĂ PURITATEA, ÎNĂLŢAREA, LUMINA, AERUL,
• ESTE CONSIDERATĂ PASĂREA PLUGARULUI.
• COCOSTÎRCUL:
• ➢ ÎN CONTEXTUL CULTURAL ROMÂNESC, SIMBOLIZEAZĂ VESTITORUL PRIMĂVERII, MESAGERUL DIN
ALTE LUMI, PASĂREA AUGURALĂ;
• ➢ VALOARE SIMBOLICĂ ARE ȘI STRIGĂTUL LUI, CARE VESTEȘTEOAMENILOR SĂ IASĂ LA PLUG,
ZBORUL LUI ESTE PREZICĂTOR: DACĂ ZBOARĂ SUS – ANUL VA FI SĂRAC, DACĂ ZBOARĂ JOS – ANUL
VA FI MĂNOS;
• ➢ EL TRANSMITE PĂMÎNTULUI O PUTERE DIVINĂ.
ALTE SIMBOLURI:
• MĂTUȘA RUȚA - REPREZINTĂ UN SIMBOL AL CUMPĂTĂRII ŞI ÎNŢELEPCIUNII
BĂTRÂNEŞTI, REPREZINTĂ STÂLPUL SPIRITUAL AL SATULUI, AL NEAMULUI, AL
UNIVERSULUI, AL CREŞTINĂTĂŢII, SALVÂNDU-LE DIN PRĂPASTIA
DEZUMANIZĂRII.
• „BOJDEUCA DE DEMULT” ŞI STĂPÂNA EI „DEVIN UN SIMBOL AL SPIRITUALITĂŢII
CONSERVATE A STRĂMOŞILOR, PROMOVÂND ALTE DIMENSIUNI ALE EXISTENŢEI
UMANE DECÂT GOANA DUPĂ BUNURILE MATERIALE”
• FOCUL DIN VATRA MĂTUŞII RUŢA SIMBOLIZEAZĂ CONTINUITATEA FIZICĂ ŞI
SPIRITUALĂ A NEAMULUI NOSTRU, SUGERÂND PERPETUAREA VIEŢII ŞI A
NEAMULUI.
VALORI PROMOVATE:

• BUNĂTATEA CREŞTINĂ A PERSONAJELOR, „RELIGIOZITATEA SUFLETULUI LOR,


ÎNTR-UN CUVÂNT, SPAŢIUL SACRU AL UNIVERSULUI DRUŢIAN DE TEME, EROI ŞI
IDEI” ;
EXERCIȚII:
• 1. DEMONSTRAȚI CĂ OPERA ”PĂSĂRILE TINEREȚII NOSTRE ESTE O DRAMĂ” ȘI APAR ȚINE GENULUI DRAMATIC.

• 2. IDENTIFICĂ, ÎN TEXT, SEMNELE CRONOTOPULUI ȘI ÎNSCRIE-LE ÎN TABEL.

• 3. EXPLICĂ, ÎN 2 ENUNŢURI, SEMNIFICAŢIA LEGĂTURII DINTRE VENIREA MĂTU ȘII RUŢA LA NEPOTUL SUFERIND ȘI REVĂRSATUL ZORILOR,
CÎND A ÎNCEPUT A SE LUMINA DE ZI.
• 3.1. DEZVOLTĂ CELE EXPLICATE, ANGAJÎND ȘI SEMNUL ZORILOR: AU ÎNCEPUT A CÎNTA CU COȘII.

• 7. DEFINEȘTE CONFLCTUL DRAMEI, PORNIND DE LA SEMNIFICAŢIA DESTINELOR AMBELOR PERSONAJE.

RUŢA: UN DESTIN CONSACRAT TĂMĂDUIRII MORALE ȘI SPIRITUALE A SĂTENILOR.

• PAVEL: UN DESTIN CONSACRAT EDIFICĂRII BINELUI PENTRU OAMENI.

• 7.1. STABILEȘTE TIPUL CONFLICTULUI ÎN PIESĂ, EXEMPLIFICÎND RĂSPUNSUL:

• A) ➢ INTERIOR; B) ➢ SOCIAL;
• ➢ EXTERIOR; ➢ PSIHOLOGIC.
• TEMĂ PENTRU ACASĂ
• 8. DEFINEȘTE STĂRILE DE SPIRIT ALE LUI PAVEL RUSU ȘI ALE MĂTUȘII RUŢA PRIN
SEMNIFICAŢIA PĂSĂRILOR CARE-I REPREZINTĂ.
• 9. COMENTEAZĂ SIMBOLURILE PĂSĂRILOR ÎN RAPORT CU IDEALUL DE VIAŢĂ AL
PERSONAJELOR.
• 12. ÎN INTENŢIA DE A-ŢI EXPRIMA ÎNŢELEGEREA UNEI VALORI SPIRITUALE,
REDACTEAZĂ UN TEXT SUCCINT AL UNEI URĂRI (TOAST) CU PRILEJUL UNEI
CEREMONII DE RITUAL, RESPECTATĂ ÎN FAMILIA TA. CONSULTĂ REPERELE DIN
AGENDA CITITORULUI ȘI RESPECTĂ CRITERIUL LUI PAVEL RUSU: SĂ FIE O
ÎNCHINARE ATÎT DE FRUMOASĂ... .

S-ar putea să vă placă și