Cele cinci elemente chinezeşti

Majoritatea ştiinţelor chinezeşti ancestrale utilizează cunoaşterea celor cinci elemente pentru al ajuta pe om săşi situeze cât mai bine locul său din univers: de la medicina elementelor şi până la acupunctură, de la astrologia chineză şi până la curentele fiolosofice cele mai răspândite. Norocul şi ghinionul Anumite persoane se plâng că nu au noroc. Orice ar face, ele au impresia că li se pun beţe în roate, în timp ce puţinul pe care îl obţin se cucereşte cu preţul unor lupte crâncene. Altele, invers, de îndată ce se lansează întrun proiect, văd cum toate uşile li se deschid în faţă şi succesul le zâmbeşte cu o bunăvoinţă inexplicabilă. După decodificarea Feng Shui care se poate aplica locuinţei fiecăreia dintre aceste persoane, prima trăieşte în mod cert întrun ciclu de rezistenţă, în timp ce a doua întrunul de expansiune. Practicarea Feng Shui are scopul dea ne plasa întro energie de expansiune care este cea a stării naturale a lucrurilor. Observaţia naturii ne face să înţelegem că aceasta este întro expansiune constantă. Dacă nu suntem atenţi şi lăsăm natura să se extindă liber, toate drumurile, grădinile ordonate şi majoritatea infrastructurilor umane vor fi recucerite de vegetaţie. Cum se explică faptul că multora dintre noi li se întâmplă să meargă în întâmpinarea acestui curent? Sar putea explica în felul următor: printre toţi factorii de evoluţie individuală, amenajarea locuinţei nu respectă cu siguranţă ordinea constructivă a materiilor.

. generând astfel o energie expansivă şi pozitivă. Aceste cinci elemente sunt Focul. din moment ce orice apreciere este întotdeauna relativă. străbătând spaţiul. se îmblânzeşte la contactul cu canapeaua cu forme rotunjite etc. Nici unul din cele cinci elemente în sine nu poate fi considerat mai bun decât altul. Când un obiect de decoraţiune ne atrage atenţia. Metalul. susţine persoanele slăbite de depresie şi singurătate şi îi îndeamnă chiar şi pe cei mai interiorizaţi săşi exprime emotivitatea. retransmisă de dispoziţia scaunelor. Calitatea unuia nu există decât prin comparaţie. La fel stau lucrurile atunci când Qi întâlneşte în cale materiile din care este construit mobilierul: energia universală îşi va continua armonios drumul întro cameră dacă cele cinci elemente sunt distribuite în interiorul ei întro înlănţuire complementară. devine stresantă din cauza unui unghi. Fotografie: Ciclurile constructiv şi distructiv Focul Forţa sa stimulează spontaneitatea. pasiunea. energia sa este vitalizată. sau în mod distructiv. de rezistenţă. Pământul. creativitatea. El ajută la combaterea tuturor complexelor şi mai ales a timidităţii. În drum. reputaţia şi inspiraţia. problema este mai curând să ne dăm seama în care ciclu al lanţului vital se situează el în raport cu cele din jurul său.48 Proprietăţile celor cinci elemente Qi. generând în acest caz o energie de contracţie. Cele cinci elemente ale Feng Shui se regăsesc deci în materialele din care este alcătuit habitatul. Acestea pot fi dispuse în mod constructiv. circulă printre toate mobilele şi obiectele din decor. Apa şi Lemnul.

argila arsă şi în lespezi în general. prea mult Pământ poate genera îngreunarea. poate provoca excese emoţionale. Pământul Elementul Pământ ne conectează prin toată ponderea sa cu materia.Prea mult Foc. întrun birou de flacăra unei veioze sau a unei lămpi cu ulei. Ordinea ce emană din el incită deopotrivă la organizarea lucrurilor. bineînţeles. E important de remarcat că un mediu constituit în majoritate din metal este nerecomandabil pentru buna dezvoltare a copiilor. forţa de subzistenţă şi prudenţă. Ea ne ajută să ne reîncărcăm. în pământul din grădină sau în ghivecele cu plante de interior. în schimb. să combatem impulsivitatea şi aduce liniştea întro locuinţă. Invers. în ciment. şi ne poate cufunda în subiectivitate şi risipă. lentoarea şi plictisul. de dinamism. împotmolirea. însoţită de siguranţa şi stabilitatea pe care le inspiră. dar şi de raţionalitate. maternitate. 49 Nu e necesar să avem un şemineu pentru a răspândi efectele focului în locuinţă: prezenţa lui poate fi introdusă la masă de un candelabru cu mai multe braţe. Metalul Acţiunea Metalului stimulează afacerile. granit şi. de creativitate şi să frâneze proiectele. . statui. stres. conducerea şi gestiunea bugetului. aşa cum lumina electrică este forma cea mai răspândită a elementului Foc în locuinţele noastre moderne. Elementul Pământ se întâlneşte în piatra albastră. marmură. Prea mult Metal poate totuşi să ducă la o lipsă de sociabilitate.

independenţei şi spiritualităţii. Apa corespunde întotdeauna liniştii. Ea creează un mediu ideal pentru convalescenţi. pârâul sau fântâna arteziană) prin producerea de ioni negativi pe care ea îi generează în atmosferă. Focul topeşte Metalul. în schimb. avântul şi naşterea. generator de viaţă: Apa hrăneşte Lemnul. Mediul pe care îl creează e ideal pentru copii. Ciclul constructiv şi cel distructiv Ciclul constructiv merge în sensul natural. dezvoltă noi activităţi şi simţul de iniţiativă. el reprezintă creşterea rapidă. prezenţa sa excesivă în arhitectură nu favorizează stabilitatea şi achiziţiile (contrar pietrei). propice eliberării psihice datorate concentrării. Pământul produce Metalul. Focul hrăneşte Pământul. Prezenţa ei reconfortantă incită la somn şi combate stresul şi depresia (apa curentă. Lemnul Acest element reprezintă înnoirea. Ciclul distructiv merge în sensul distrugerii elementelor: Apa stinge Focul. Apa Întrun mediu locuit. . Invers. Lemnul alimentează Focul. Metalul hrăneşte Apa. să declanşeze un sentiment de melancolie şi de retragere în sine. Excesul de Apă poate. accesoriile de birou. din sălile de baie. După modelul vegetalelor din care provine.50 Metalul se întâlneşte în mobilier (în principal etajerele şi bibliotecile din anii patruzeci). stimulează proiectele şi concentrarea. aparatele electro-menajere şi maşinile.

Metalul taie Lemnul. punerea unei scânduri de lemn pe chiuvetă va despărţi Apa şi Focul şi va restabili ciclul constructiv în încăperea destinată sănătăţii familiale (Vezi capitolul „Cele trei centre vitale ale casei”. Dacă un reşou şi o chiuvetă se juxtapun în bucătărie.) . în acest fel. decoraţiune şi elemente în cadrul habitatului şi. Lemnul consumă Pământul. De exemplu. chiuvetele şi WCul sunt legate de Apă. 51 Utilizarea celor cinci elemente în Feng Shui va consta în regăsirea corespondenţelor dintre mobilier. maşina de gătit vehiculează Focul (chiar dacă este electrică). Pământul reţine Apa. în evitarea ciclului distructiv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful