Sunteți pe pagina 1din 148

Prof. univ. dr.

Mihai Berca

AGROTEHNIC
TRANSFORMAREA MODERN A AGRICULTURII

EDITURA CERES Bucureti, 2011

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a Romniei BERCA, MIHAI Agrotehnic : transformarea modern a agriculturii / prof. univ. dr. ing. Mihai Berca. Bucureti: Ceres, 2011 Bibliogr. ISBN 978-973-40-0899-5 631

Toate drepturile asupra acestei edi ii apar in n exclusivitate Editurii CERES. Reproducerea sau prelucrarea par ial sau integral , prin orice mijloace tehnice a textului, desenelor sau fotografiilor cuprinse n lucrarea de fa , sunt interzise i atrag dup sine rigorile legii.

Editor: Editura Ceres Pia a Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucureti Tel./fax: 021 317 90 23 E-mail: edituraceres@yahoo.com Website: www.edituraceres.ro
Redactor: Aurora Dumitru Tehnoredactor: Alexandra-Irina Tudoric Coperta: Paul Marcu ISBN 978-973-40-0899-5

Mul umiri Am avut o colaborare admirabil cu renumitul Prof. univ. dr. Irimie Staicu, membru al Academiei Romne. Cu circa un an nainte de a muri m-a chemat la dnsul i mi-a zis: Eu am continuat ceea ce a scris Acad. Gheorghe Ionescu-ieti, pe tine te rog s continui ceea ce am scris eu. Nu tiu dac am reuit, dar i mul umesc. Simt nevoia s mul umesc mamei mele, Eugenia Berca, omort de securiti i comuniti n 1953 la vrsta de 29 ani, pe cnd eu aveam 10 ani, i care, nainte de a-i da suflarea mi-a spus: Copilul meu, caut - i drumul, c ci nu mai are cine s te ajute n afar de Dumnezeu. Lor le dedic aceast carte prin voia i cu ajutorul lui Dumnezeu.

Prof. univ. dr. ing. MIHAI BERCA

CUPRINS

Lista tabelelor............................................................................................................. 13 Lista figurilor.............................................................................................................. 21 Prefa ......................................................................................................................... 45 Capitolul 1. SINTEZA C R II TEHNOLOGII ALE AGRICULTURII SECOLULUI XXI ................................................................................ 49 1.1. Dematerializarea creterii economice la nivelul ecosistemelor naturale i agricole................................................................................................................... 50 1.1.1. Defini ie.................................................................................................... 50 1.1.2. Modificarea complet a sistemelor economice i de consum prin schimbarea sistemului i circuitului sau circuitelor.......................... 51 1.2. Solul i necesarul de ecologizare (transformare)................................................ 56 1.3. Algoritmul refacerii ecologice. Paii care trebuiesc f cu i n ecologizarea solurilor i dezvoltarea agriculturii alternative................................................... 60 1.3.1. Neap rat trebuie gndit un asolament pe baza datelor cercet rii tiin ifice.................................................................................................. 60 1.3.2. Lucr rile solului ....................................................................................... 62 1.3.3. Continuarea procesului de ecologizare i stabilizarea durabil a reconstruc iei ecologice......................................................................... 71 1.3.4. Dou principii mari ale agriculturii alternative n secolul XXI................ 75 1.3.5. Sinteza rela iilor ap -sol n raport cu condi iile climatice. Calcule.......... 76 Capitolul 2. MODELE DE ASOLAMENTE I ROTA IE A CULTURILOR N ROMNIA N VIZIUNEA INTENSIFIC RII AGRICULTURII MODERNE ALTERNATIVE ............................................................. 78 2.1. Criterii de alegere a culturilor ntr-un asolament................................................ 81 2.1.1. Asolamentul i alegerea culturilor n agricultura primitiv ...................... 81 2.1.2. De ce trebuie renun at la monocultur ?................................................... 82 2.2. Scurte aprecieri asupra calit ii unei plante premerg toare ................................ 86 2.3. Probleme legate de protec ia culturilor n monocultur ...................................... 90 2.4. Despre monocultur la cartof ............................................................................. 97 2.5. Monocultura de floarea soarelui ....................................................................... 100 2.6. Monocultura la porumb .................................................................................... 104 2.7. Aspecte privind monocultura de rapi ............................................................. 108 2.8. Probleme privind monocultura la sfecla de zah r............................................. 114 2.8.1. De ce nu suport sfecla monocultura?.................................................... 115 2.8.2. Cercosporioza frunzelor ......................................................................... 116 2.8.3. Necesarul de elemente nutritive i creterea valorii sfeclei n asolament. Variante alternative ................................................................................ 121

Capitolul 3. ROLUL PLANTELOR AMELIORATOARE N ASOLAMENTELE AGRICULTURII ALTERNATIVE ................................................. 124 3.1. Locul plantelor amelioratoare n asolamente.................................................... 142 3.1.1. Maz rea .................................................................................................. 142 3.1.2. Reparti ia n cmp i n asolament a efectului ameliorator al maz rii i altor leguminoase anuale .................................................................... 145 3.2. Rolul soiei (Soia hispida/Glycine maxime) (L. Mierr) n asolamentele cu cereale, plante tehnice i uleioase................................................................ 147 3.3. Rolul culturilor intermediare n asolamentele moderne ................................... 155 3.3.1. Func ia de ngr mnt verde................................................................. 158 3.3.2. nfiin area i ntre inerea culturilor ........................................................ 166 3.3.3. Cteva culturi intermediare i nsuirile lor amelioratoare..................... 170 Capitolul 4. MODELE DE ASOLAMENTE ......................................................... 179 4.1. De la modelul tehnico-ecologic la modelul economic ..................................... 188 4.2. Exemplific ri asupra modelelor........................................................................ 193 Capitolul 5. SOLUL N AGRICULTURA TRANSFORMAT ......................... 198 5.1. Formarea i evolu ia solurilor ........................................................................ 198 5.2. Componentele solului .................................................................................... 205 5.2.1. Scheletul sau textura solului ................................................................ 205 5.3. Structura solului............................................................................................. 208 5.3.1. Forme ale structurii solului .................................................................. 210 5.4. Volumul solului i densitatea lui.................................................................... 215 5.4.1. Detalii despre volumul porilor............................................................. 217 5.5. Despre densitatea solului ............................................................................... 218 Capitolul 6. APA DIN SOL ..................................................................................... 221 6.1. Indicatorii cei mai importan i lega i de circula ia apei n sol i disponibilitatea ei c tre plante................................................................................................. 223 6.1.1. Poten ialul de ap al solurilor .............................................................. 227 6.2. Cteva exemple de profile ale solului convenabil agriculturii noi................. 230 Capitolul 7. HUMUSUL .......................................................................................... 232 7.1. Definire, producere i degradare................................................................... 232 7.2. Formarea i transformarea substan elor organice n sol................................. 234 7.2.1. Specificul degrad rilor bacteriene ....................................................... 239 7.2.2. Microorganismele din sol .................................................................... 243 7.3. Despre degradarea materiei organice............................................................. 245 7.4. Derularea proceselor de humificare ............................................................... 249 7.5. Unele nsuiri ale acizilor huminici ............................................................... 253 7.6. Determinarea humusului i bilan ul lui n sol ................................................ 257 7.7. Bilan ul humusului n sol ............................................................................... 259 7.8. Degradarea humusului i teoria lui Raggam .................................................. 261

Capitolul 8. LUCR RILE SOLULUI N AGRICULTURA TRANSFORMAT ............................................................................ 264 8.1. Introducere ..................................................................................................... 264 8.2. Cerin ele agriculturii noi fa de lucr rile solului .......................................... 264 8.3. Principiile lucr rilor solului ........................................................................... 267 8.4. Principalele sisteme de lucr ri ale solului n noua agricultur ....................... 267 8.4.1. Sistemul conven ional de lucrare a solului .......................................... 270 8.4.2. Sistemele de lucrare a solului conservante sau reduse ........................ 272 8.4.3. Avantajele i dezavantajele sistemului sem nat direct ................... 278 8.4.4. Rezultate ob inute - ansele noului sistem de lucr ri........................... 281 8.4.5. Costurile n diferite sisteme de lucrare a solului ................................. 289 8.5. Cercet ri i practici asupra lucr rilor solului n zona romneasc ................. 292 8.5.1. Despre sistemele de lucr ri n Romnia .............................................. 293 8.5.2. O gndire pentru Romnia n domeniul lucr rilor de conservare a solurilor............................................................................................. 307 8.5.3. Propuneri de introducere a unui sistem de lucrare a solului n Romnia .......................................................................................... 309 8.5.3.1. Studiu de caz privind abandonarea lucr rii cu plugul ............ 310 8.5.4. Lucr rile solului i textura................................................................... 325 Capitolul 9. S MN A I IMPORTAN A EI N AGRICULTURA NOU .................................................................................................. 337 9.1. Defini ie ......................................................................................................... 337 9.2. Germina ia i fiziologia ei managementul semin ei.................................... 339 9.3. Calitatea semin ei........................................................................................... 343 9.4. Utilizarea for ei fiziologiei genetice a genomului.......................................... 346 9.5. Managementul semin ei n Romnia ............................................................. 351 9.6. Sem natul. Densitate i moment.................................................................... 363 9.6.1. Momentul de sem nat la cereale i culturi de prim var n Romnia .......................................................................................... 364 9.6.2. Despre culturile de prim var var ................................................... 379 9.6.2.1. Modelul maz re furajer pentru protein ............................... 379 9.6.2.2. Sem natul la soia.................................................................... 382 9.6.2.3. Despre managementul sem natului la porumb ...................... 384 9.6.2.4. Pe scurt despre sem natul la floarea-soarelui ........................ 387 Capitolul 10. NUTRI IA PLANTELOR N AGRICULTURA NOU , TRANSFORMAT .......................................................................... 390 10.1. Introducere ................................................................................................... 390 10.2. Elementele utilizate de plante n nutri ie i dezvoltare ................................ 394 10.3. Elemente esen iale ale nutri iei plantelor ..................................................... 396 10.4. Modele de nutri ie a plantelor ...................................................................... 400 10.4.1. Plante cu nutri ie autotrof ............................................................... 402 10.4.2. Alte direc ii de evolu ie a materiei din biomasa verde pornind de la glucoz .................................................................................... 408

10.4.3. Despre acizii grai i gr simi ........................................................... 413 10.5. Func iile principalelor elemente nutritive n plante ..................................... 414 10.5.1. Func iile azotului i circuitele lui..................................................... 414 10.5.2. Func iile fosforului n plante i circuitele sale ................................. 419 10.5.2.1. Fosforul n rela ia cu r d cina i solul .............................. 422 10.5.2.2. Clasificarea solurilor n func ie de aprovizionarea cu fosfor, potasiu i bor..................................................................... 424 10.5.2.3. Circuitul fosforului n natur ............................................ 426 10.5.2.4. Coeficien i de transformare dintr-o form n alta a fosforului........................................................................ 429 10.6. Func iile potasiului n plante i circuitele sale ............................................. 430 10.6.1. Diferen e func ionale n caz de caren ............................................ 430 10.6.2. Potasiul greu accesibil...................................................................... 433 10.6.3. Clasificarea solurilor i a plantelor dup con inutul n potasiu........ 434 10.7. Calciul, solul i plantele............................................................................... 437 10.7.1. Ce se ntmpl n cazul deficien ei de calciu? ................................. 437 10.7.2. Detalii asupra aprovizion rii plantelor cu calciu, circuitul calciului 437 10.7.3. Absorb ia i transportul calciului n plante ...................................... 440 10.7.4. Ciclul calciului ................................................................................. 444 10.7.5. Calciul i reducerea acidit ii solului ............................................... 445 10.7.6. Acidifierea prin sistemele agricole .................................................. 447 10.7.7. Rolul fertilizan ilor organici ............................................................ 449 10.8. Creterea plantelor n rela ia cationi bazici.................................................. 451 10.9. M surarea acidit ii solului.......................................................................... 452 10.9.1. Efecte ale acidit ii solului............................................................... 456 10.9.1.1. Efectele acidit ii asupra dezvolt rii solului ..................... 456 10.9.1.2. Efecte ale acidit ii solurilor asupra culturilor .................. 459 10.9.1.3. Toleran a culturilor fa de aciditate ................................. 460 10.10. Sulful, solul i plantele............................................................................... 463 10.10.1. Generalit i .................................................................................. 463 10.10.2. Sulful n plante............................................................................. 464 10.10.3. Circuitul sulfului.......................................................................... 466 10.10.4. Necesarul de sulf n practica agricol .......................................... 468 10.10.5. Sunt sau nu sunt necesare ngr mintele cu sulf? ...................... 469 10.10.6. ngr mintele cu sulf i sub ce form se aplic sulful................ 473 10.10.7. Despre sulf i calitatea produc iei................................................ 474 10.11. Magneziul, solul i plantele ....................................................................... 476 10.11.1. Magneziul n sistemele biologice ................................................ 476 10.11.2. Rela ia magneziu acizi nucleici ................................................ 476 10.11.3. Necesarul nutri ional i interac iuni............................................. 477 10.11.4. Detalii privind magneziul, cloroplastele i fotosinteza................ 480 10.11.5. Ce se ntmpl dac lipsete magneziul sau este n exces ........... 481 10.11.6. ngr minte cu magneziu ........................................................... 482 10.12. Pe scurt despre microelemente................................................................... 484 10.12.1. Cteva func ii ale principalelor microelemente ........................... 486

10.12.2. Cuprul .......................................................................................... 490 10.12.2.1. Func iile microelementului n plante.......................... 490 10.12.2.2. Deficitul de cupru i efectele lui................................. 491 10.12.2.3. Cuprul n rela iile cu solul .......................................... 491 10.12.2.4. Rolul cuprului n creterea plantelor .......................... 492 10.12.2.5. Simptomele generate de deficien a de cupru.............. 493 10.12.2.6. Con inutul de cupru n sol n rela ie cu caren a acestuia....................................................................... 495 10.12.2.7. Fertilizarea cu cupru................................................... 497 10.12.2.8. ngr mintele cu cupru ............................................. 497 10.12.3. Fierul ........................................................................................... 498 10.12.3.1. Rela ia cu plantele...................................................... 498 10.12.3.2. Fierul n sol ................................................................ 501 10.12.3.3. Caren a de fier............................................................ 503 10.12.3.4. ngr mintele cu fier................................................. 506 10.12.4. Cobaltul....................................................................................... 507 10.12.4.1. Func ii n creterea plantelor, deficit nutri ie ............. 507 10.12.5. Cromul ........................................................................................ 511 10.12.5.1. Func ii n creterea plantelor, deficit nutri ie ............. 511 10.12.6. Seleniul........................................................................................ 515 10.12.6.1. Func ii n creterea plantelor, deficit de nutri ie ........ 515 10.12.6.2. Ciclul seleniului n biologie ....................................... 518 10.12.7. Clorul .......................................................................................... 520 10.12.7.1. Func ii fiziologice, deficit de nutri ie, consecin e ...... 520 10.12.7.2. Translocarea i retranslocarea clorului....................... 521 10.12.8. Vanadiul ...................................................................................... 522 10.12.8.1. Efectul de stimulare a creterii................................... 522 10.12.9. Rubidiul....................................................................................... 524 10.12.10. Alte microelemente ................................................................... 525 Capitolul 11. STABILIREA DOZELOR I A METODELOR DE APLICARE A NGR MINTELOR N VIZIUNEA AGRICULTURII MODERNE ....................................................................................... 527 11.1. Principiile de baz ale folosirii nutrien ilor ................................................. 528 11.2. Sisteme de nutri ie a plantelor...................................................................... 528 11.2.1. ngr area de baz i agricultura modern ....................................... 531 11.2.2. Nutri ia plantelor cu azot i corela ia acesteia cu fosforul i potasiul......................................................................................... 532 11.2.3. Algoritmul nutri iei plantelor cu azot............................................... 532 11.2.4. Schem a evalu rii ngr rii organice i minerale ntr-o exploata ie agricol ............................................................................................ 541 11.2.4.1. Necesarul de fertilizare cu ngr minte organice i minerale cu fosfor i potasiu ........................................................... 547 11.2.4.2. Aspecte specifice ale ngr rii cu azot v zute n rile cu agricultur dezvoltat ................................................... 549

11.2.4.3. ngr mintele organice i aprovizionarea nutri ional de baz .............................................................................. 549 11.2.4.4. Ce este guelle? .................................................................. 560 11.2.4.5. Metodologia de aplicare ................................................... 560 11.2.4.6. Gunoiul de grajd ca materie prim pentru alte feluri de ngr minte organice i pentru energie ...................... 563 11.3. Condi ii biochimice pentru compostare ....................................................... 564 11.3.1. Avantajele i dezavantajele compost rii .......................................... 566 11.3.2. Gunoiul de grajd i biogazul ............................................................ 568 11.3.3. Efectul compostului asupra produc iei i calit ii solului ................ 577 11.3.3.1. Modelare pentru gru........................................................ 577 11.3.3.2. Modelare pentru porumb .................................................. 579 11.3.3.3. Modelare pentru rapi ...................................................... 581 11.4. ngr area cu ngr minte verzi ................................................................. 582 11.4.1. Efecte nutri ionale............................................................................ 584 11.4.2. Pe scurt despre cover crop sau p mntul venic verde .................... 589 11.4.3. Principalele utiliz ri ale sistemului Cover-crop i ale ngr mintelor verzi ................................................................................................. 594 11.4.4. Probleme de intensificare a nutri iei ................................................ 600 11.4.5. ngr mintele verzi i reconstruc ia fluxurilor rolul r d cinilor . 602 11.4.6. Este lucerna un bun ngr mnt verde?.......................................... 606 11.4.7. Lucerna i alte plante semilemnoase n rela ia cu subsolul i modific rile climatice................................................................... 609 11.4.8. Implicarea culturilor semilemnoase n poten ialul nc lzirii globale (PIG) ................................................................................................ 610 11.5. Composturi speciale..................................................................................... 612 11.5.1. Ce este Biovinul? ............................................................................. 612 11.5.2. Modalit i de utilizare ...................................................................... 615 11.5.3. Alte utilit i i referin e.................................................................... 616 11.5.3.1. Principalele avantaje ale produsului BIOVIN .................. 618 11.5.3.2. Compostul de rme, sau mai bine zis cu ajutorul rmelor.............................................................................. 619 11.5.3.3. ngr mnt organic universal (IOU) ............................... 623 11.5.4. Bioactivarea solurilor cu preparate speciale .................................... 625 11.5.4.1. Cteva preparate specifice i n spa iul romnesc: Bactofil 1 i 2 ................................................................... 626 11.5.4.2. Combina ia Biovin + Bactofil i micoriz + Bactofil ....... 630 11.6. Preparate pentru m rirea fix rii biologice a azotului la leguminoase i gramineae................................................................................................. 633 11.6.1. Preparate pe baz de Azospirillum brasiliense la culturi de cereale ......................................................................................... 638 11.6.2. Nitragin la cultura de lucern i alte leguminoase ........................... 642 11.7. Preparate pentru micorizarea plantelor i a solului...................................... 647 11.7.1. Micoriza i leguminoasele ............................................................... 661 11.7.2. Pia a micorizei ................................................................................. 664

10

Capitolul 12. R SPUNSUL PRINCIPALELOR CULTURI LA NGR MINTELE DE BAZ .............................................. 668 12.1. Factorii care influen eaz r spunsul culturilor fa de ngr mintele de baz ......................................................................................................... 668 12.2. Prezentarea modelelor de r spuns n cazul grului i al porumbului........... 670 12.2.1. Calculul modelelor de r spuns n cazul grului ............................... 670 12.2.2. Calculul modelelor de r spuns n cazul porumbului........................ 678 12.3. R spunsul florii-soarelui la aplicarea ngr mintelor cu azot, fosfor i eventual potasiu i magneziu ................................................................... 685 12.3.1. Modelele reac iei culturii de floarea-soarelui n func ie de azot i fosfor ............................................................................................ 689 12.3.2. Concluzii.......................................................................................... 695 12.4. R spunsul culturii de rapi la aplicarea ngr mintelor chimice............... 696 12.5. R spunsul soiei la ngr area de baz .......................................................... 706 12.5.1. Fosforul i potasiul........................................................................... 707 12.5.2. Modelele de r spuns ........................................................................ 710 12.6. Considera ii finale........................................................................................ 714 12.7. Concluzie final ........................................................................................... 719 Capitolul 13. NTRE INEREA CULTURII N NOUA AGRICULTUR ........ 721 13.1. Cauzele care produc daune plantelor agricole ............................................. 723 13.2. Pagube cauzate de diverse fitotoxicit i....................................................... 729 13.3. M suri de reducere a factorilor de stres abiotic la culturile agricole ........... 734 13.3.1. Adaptarea plantelor la stres.............................................................. 734 13.3.2. Toleran a ca form de stres .............................................................. 735 13.3.3. Importan a calciului pe perioada toleran ei la stres ......................... 737 13.4. Stresuri cauzate de factorii biotici................................................................ 739 13.4.1. Conceptele de EUSTRES i DISTRES............................................ 740 13.5. Modele privind stresurile biologice ............................................................. 743 13.5.1. Culturile sunt atacate de erbivore .................................................... 743 13.5.2. Stresul cauzat culturilor de oarecele de cmp ................................ 744 13.5.3. Combaterea stresului cauzat de oareci ........................................... 746 13.5.4. Alte mijloace de control al stresului roz toarelor ............................ 747 13.5.5. Refacerea echilibrelor ecologice...................................................... 748 13.6. Stresuri care implic utilizarea mijloacelor de protec ia plantelor............... 749 13.6.1. Stresul cauzat de buruieni ................................................................ 751 13.6.1.1. Indicele de concuren i pierderile de produc ie (Ic) ....... 752 13.6.2. Calculul pragului de d unare ........................................................... 760 13.6.3. Cnd se manifest i se calculeaz pragul de d unare economic ... 767 13.6.4. Alelopatia un viitor pentru controlul buruienilor .......................... 769 13.6.4.1. Produsele alelopatice i ansele lor................................... 772 13.6.4.2. Alelochimicale pe baz de Parthenin................................ 778 13.6.4.3. Cazul special al artemisininei ........................................... 779 13.6.4.4. Heracleum Mantegazzianum ............................................ 783 13.6.4.5. Compozi ia chimic a substan elor alelopatice................. 785

11

13.6.4.6. Producerea substan elor alelopatice.................................. 793 13.6.5. Combaterea integrat a buruienilor.................................................. 794 13.6.5.1. Locul managementului integrat al protec iei plantelor i al managementului integrat al buruienilor n contextul dezvolt rii durabile........................................................... 799 13.6.6. Managementul integrat al buruienilor.............................................. 801 13.6.6.1. Schema de evolu ie a metodelor de protec ie a culturilor ........................................................................ 802 13.6.6.2. Care este leg tura dintre MIPP (MIB) i FERM ? .... 804 13.6.7. Unele concep ii i atitudini fa de buruieni .................................... 807 13.6.8. Probleme speciale de prognoz i control al buruienilor ................. 811 13.6.9. Modernizarea tehnicii clasice de stropit........................................... 821 13.7. Concluzii...................................................................................................... 823 13.7.1. Clasificarea erbicidelor n func ie de modul lor de ac iune ............. 828 13.8. Probleme privind controlul bolilor n agricultura viitorului ........................ 837 13.8.1. Clasificarea bolilor la plante ............................................................ 837 13.8.2. Mecanismele de ac iune ale bolilor.................................................. 842 13.8.3. Exemplu de infec ie la f inarea grului cu ajutorul enzimelor ........ 848 13.8.4. Calitatea produc iei n condi iile atacului de boli ............................ 855 13.9. Infec iile cauzate de bacterii ........................................................................ 856 13.10. Bolile virale i microplasmatice................................................................. 862 13.10.1. Despre virusuri ............................................................................ 864 Capitolul 14. ELEMENTE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL CONTROLULUI BOLILOR PATOGENE MICBP ............................................ 871 14.1. Elemente de construc ie (banca de date)...................................................... 871 14.2. Schem managerial MICPB....................................................................... 873 14.2.1. M suri preventive sau management preventiv ................................ 873 14.2.2. nt rirea rezisten ei plantelor i stimularea sistemului de ap rare ... 874 14.3. Creterea imunit ii plantelor....................................................................... 876 14.4. Biofungicidele i fungicidele ....................................................................... 880 14.4.1. Avantajele utiliz rii biofungicidelor................................................ 881 14.4.2. Dezavantajele biofungicidelor ......................................................... 881 14.4.3. Fungicidele ...................................................................................... 881 14.5. Managementul controlului insectelor d un toare ........................................ 885 14.5.1. Insectele, oamenii, produc ia i societatea....................................... 887 14.5.2. Studiu de caz la cereale.................................................................... 889 14.5.3. Modele de ac iune la diferite insecte ............................................... 911 Capitolul 15. STUDIU DE CAZ PRIVIND DERULAREA NOILOR TEHNOLOGII NTR-O NTREPRINDERE MODEL ................ 915 15.1. Efectele finale ale implement rii noilor tehnologii asupra st rii economice i ecologice a fermei .................................................................................... 934 Bibliografie ............................................................................................................... 941

12

PREFA

Dei la fiecare 3-4 ani cunotin ele tiin ifice despre un anumit fenomen, management tehnologic, marketing etc. se nnoiesc la nivelul agriculturii, r mnem tributari, mai ales n Romnia, unui anumit tip de gndire conservativ care, de circa 50 de ani ncarc tehnologiile agricole cu inputuri din ce n ce mai scumpe i mai performante n spa iul redus al profitabilit ii, i din ce n ce mai dificil de controlat n arealele largi ale naturii. Industrializarea agriculturii a nceput o dat cu descoperirea legilor nutri iei plantelor (Boussingault, completat de Liebig), prin care s-a comb tut definitiv teoria nutri iei cu humus a plantelor i s-a demonstrat c acestea se hr nesc cu elemente nutritive n diverse forme de prezentare. De exemplu, azotul este preluat ndeosebi sub form de NO3. Dei Liebig n-a afirmat niciodat c azotul este necesar a fi luat din fixarea lui industrial , rezultatul legilor sale a fost acela c s-a declanat cu rapiditate o adev rat dezvoltare a fabric rii industriale a ngr mintelor de sintez care au condus la prima revolu ie verde i care a indus, mai ales n rile dezvoltate, creteri ale recoltelor de neimaginat pn la acel moment. La nceput s-a crezut c totul este bine, c problema creterii constante a produc iilor a fost rezolvat . Al turi de azot au venit alte inputuri la fel de necesare, pentru c aplicarea excesiv a azotului a condus la nmul irea i apari ia unor boli. n aceste condi ii, num rul tratamentelor cu pesticide s-a nmul it, iar nc rc tura de chimicale a dep it capacitatea ecosistemelor de a le metaboliza i integra. S-a produs deci ruptura. n Olanda se ajunsese la doze de azot de pn la 800 kg/ha s.a., f r ca acest lucru s se reg seasc n produc iile agricole. Excesul de azot a poluat rapid apele Europei de Vest, fiind necesar un program special care a nceput a fi implementat n anii 80 ai secolului trecut i continu i ast zi. Presiunea poluant asupra mediului i ecosistemelor agricole a nceput s descreasc . Se poate din nou respira pe malul Rinului i al Mainz-ului, dar se respir din ce n ce mai greu pe malul Dmbovi ei. 45

O dat alc tuite noile politici agricole de c tre cancelarul Fischer, Uniunea European a reac ionat puternic, reducnd att limitele aplicabile de azot la maximum 150 kg/ha (este vorba de azotul de sintez industrial HaberBosch). S-au redus, de asemenea, num rul de molecule omologate pentru protec ia plantelor, re inndu-se acelea care sunt cele mai prietenoase cu mediul, dar i cu siguran a alimentar a consumatorului. Cu 150 kg de azot se pot ob ine maximum 6 t gru/ha i paiele ca produs colateral. Prea pu in pentru o agricultur care s produc n mod curent 8-12 t cereale/ha. 1) De la acest conflict i de la necesitatea de a hr ni mai ieftin i mai bine, s-a n scut i ideea acestei c r i. A contribuit la decizia mea de a o scrie i hot rrea unor grupuri de cercetare-dezvoltate de DLG-Germania de a ncerca aplicarea n agricultur a unor modele de aport de inputuri existente i func ionabile n natur . n fond, cine aprovizioneaz p durea cu inputuri (cu azot n special)? Ea ne ofer durabil o cantitate de 20-25 t/an biomasa util , utiliznd numai modele naturale de fixare i mobilizare, din stnc uneori, a nutrien ilor necesari, exact n condi iile dorite i la momentele potrivite. Extraordinar model! Noi am mprumutat de la natur tot ce pretindem c am creat n laboratoarele noastre de chimie. Am mai pus cte ceva pe catenele l sate libere de Dumnezeu i am creat milioanele de preparate chimice, poluante, tocmai pentru c le-am stabilizat prin interven iile noastre mpotriva modelelor naturale de degradare. Primul obiectiv al acestei c r i este deci de a pune la dispozi ia fermierilor modele naturale de substitu ie a unor inputuri de sintez . Dac deasupra fiec rui hectar avem 80.000 t azot nu este nicio pierdere pentru atmosfera noastr , dac prin diferite modele de fixare biologic (natural , asociativ i simbioz ) vom aduce n sol m car o parte din acesta. i noi am demonstrat c se poate. n felul acesta bilan ul azotului adus n sol se nclin spre cel natural, folosind ct mai pu in din cel sintetic, cu efect dublu: mai pu ini bani scoi din buzunar de fermieri i mai pu in poluare. Alte dou efecte indirecte se refer la siguran a alimentar a unui cet ean tot mai obosit de stresul alimentar, i la refacerea unor ecosisteme la fel de obosite i ele de stresul antropic. 2) Al doilea obiectiv al c r ii ar fi acela de a pune pe cititor n situa ia de a gndi asupra a ceea ce specialitii futurologi denumesc Dematerializarea economic a agriculturii i industriei. Prin dematerializare nu trebuie s n elegem deloc neutilizarea resurselor ei, ci utilizarea lor de o asemenea manier nct cu un litru de motorin sau petrol s ob inem o valoare economic ct mai mare, sau un efect tehnologic ct mai eficace, pe fondul protec iei naturii. Exemplele abund aici. De pild , un fermier francez utilizeaz numai 58 kg s mn de gru Premium i ob ine o produc ie de 8000 kg/ha, n 46

timp ce un fermier romn folosete 300 kg s mn i ob ine numai 4000 kg/ha. Aceast diferen se reg sete pe ntreg lan ul tehnologic i ne pune n situa ia s discut m despre cercet ri, tiin , cunoaterea i implementarea ei i n Romnia, dar i despre gndire, mentalitate i atitudine. Tot el, francezul, utilizeaz numai 21,5 euro pentru lucr rile solului n vederea sem n rii grului, n timp ce noi dep im uneori 80-100 euro. Practican ii de asolamente cu plante amelioratoare sau intermediare folosesc cu 20-30% mai pu ine pesticide. Exemplele sunt multe. Aceasta pentru a produce ieftin i bun n condi ii n care resursele se epuizeaz , este ceea ce dorim, de asemenea, s mp rt im cititorilor notri. 3) Modelul inovator al acestei noi gndiri pleac de la sloganul Revolu ia verde are nevoie de o nou nverzire. Nu n ultimul rnd, foarte important devine i atitudinea consumatorilor care este necesar s r spund mereu la ntrebarea pe care foarte rar i-o pun: De ce trebuie s consum 8.000-10.000 de calorii zilnic dac corpul meu i activitatea lui au nevoie de 3.000 4.000 calorii? Aceste conflicte dintre risip i ra iune, gndire, modelare comportamental vor ine treaz nu numai cercetarea dar i politicile statelor, obligate i ele s gndeasc mai mult.* Deci, noile conflicte sociale din spa iul mondial, dar i romnesc, ne solicit schimbarea care ar trebui s vin i s consolideze o eventual ieire din criz , s consolideze echilibrele politice, sociale i mai ales naturale. Modelele de transfer a substituirii inputurilor i tehnologiilor conservativ-poluante cu cele natural-reconstructive vor conduce spre noua agricultur de mine. Este noul model al reintensific rii produc iei agricole pornind de la intensificarea modelelor naturale n limitele legilor ecologice. C ci oamenii au nevoie de hran , dar au nevoie i de aer, ap i s n tate. Am fost surprins s aflu chiar de la unii politicieni, cu o anumit preg tire agro-biologic , cum c nu v d rolul biodiversit ii n creterea produc iei agricole. Nici nu trebuie s -l vad politicienii. Pentru aceasta s-a inventat cercetarea i cercet torii, att de dispre ui i n Romnia, dar foarte aprecia i acolo unde preg tirea tehnologiei viitorului este la ea acas .

n momentul corect rii acestor rnduri, Preedintele B ncii Mondiale, dl Robert Zoellick, arunc n spa iul public un semnal ntr-adev r de alarm , i anume: Impactul creterii pre urilor la alimente poate fi devastator din punct de vedere politic i social, cu prec dere n Orientul Mijlociu i Asia Central , dup care recomand comunit ilor de state s caute solu ii inteligente pentru creterea produc iei de alimente i calmarea furiei pre urilor (20.02.2011 Reuters).

47

Voi mul umi din suflet tuturor colegilor i cititorilor care dup lecturarea acestui material vor fi de acord s -l comenteze n vederea mbun t irii viitoarelor edi ii.

Autorul

48

Capitolul 1

TEHNOLOGII ALE AGRICULTURII SECOLULUI XXI

n lumea occidental , rile cele mai dezvoltate ale lumii au pl tit prea pu in pentru metabolismul organismului propriu i au consumat cu mult mai mult dect ar fi avut nevoie. Necesit ile metabolice ale omului nu pot deloc s -i fie superioare unui alt mamifer de greutatea sa i care consum acelai num r de calorii. S zicem c la unii dintre noi activitatea neuronal consum anumite produse alimentare mai de fine e pentru a crea produse intelectuale, firete mai de calitate, mai rafinate, dei aceast afirma ie, care mi apar ine n fapt, este oarecum ndoielnic . Spun c este ndoielnic pentru c acest consum special, realizat de specia uman este de mii de ori mai mare dect al tuturor celorlalte specii din biosfer luate mpreun . Dar, dac n biosfer , pn mai acum 3000 de ani, speciile se reglau ca popula ii dup reguli naturale, ecologice, cunoscute i recunoscute de abia n ultimele decenii, legile sociale alc tuite de oameni con in n majoritatea lor reguli care au condus i conduc ndeosebi la epuizarea logaritmic a resurselor n interesul exclusiv al speciei. S-a pierdut din vedere legea de baz a existen ei i anume aceea c ns i specia lider se trage din natur . Ea, specia uman , s-a extras din natur , i-a creat habitate speciale, i-a creat legi speciale n care natura-mam nu s-a mai reg sit dect n mileniul ultim n care am intrat atunci cnd pericolul foamei, lipsei de ap i de oxigen au devenit indicatori la limit ai existen ei. S-a pus de curnd problema reducerii consumurilor, s-a pus de cteva decenii, dar numai criza economic de supraconsum neacoperit din perioada 2008 - 2010, una din cele mai profunde din istoria omenirii pe timp de pace, a tras mai cu putere semnalul de alarm . Odat cu reducerea consumului de produse alimentare i energie a ap rut, pentru prima dat , i termenul de reducere a consumului de resurse naturale, pentru a aduce omului aceeai cantitate de eficien , de satisfac ie.

49

1.1. DEMATERIALIZAREA CRETERII ECONOMICE LA NIVELUL ECOSISTEMELOR NATURALE I AGRICOLE


1.1.1. Defini ie
Pe scurt, dematerializarea economic reprezint efortul societ ii umane pentru: Reducerea cantit ii de inputuri de provenien natural sau antropic pentru ob inerea acelorai efecte economice sau bunuri absolut necesare. M suri alternative pentru nlocuirea unor inputuri costisitoare ob inute n marile combinate, mai ales chimice cu produse provenite din natur , folosind modele naturale, de captare i utilizare a acestora. Ele se ncadreaz , de regul , n marile realiz ri ale biotehnologiilor moderne (vezi figura 1).
Dematerializarea creterii economice

Resurse mai pu ine pe U.P. util

M suri alternative

Reducerea consumurilor individuale

Evaluarea resurselor

Evaluarea tehnologiei

Resurse scumpe i poluante

Modele naturale nepoluante

Resurse naturale regenerabile

Tehnologii clasice

Fixarea natural a azotului ngr minte de sintez Procedeul Bosch

Producerea de energie

Resurse conven ionale

Tehnologii specifice

Clasic

Regenerabil

Figura 1. M suri alternative pentru nlocuirea inputurilor scumpe cu altele ieftine (original)

50

Reducerea consumurilor individuale, restructurarea gndirii umane, educa ia, regndirea no iunii de civiliza ie.

1.1.2. Modificarea complet a sistemelor economice i de consum prin schimbarea sistemului i circuitului sau circuitelor (figura 2).

REDUCEREA CONSUMURILOR INDIVIDUALE

ALIMENTE

AP

ENERGIE

DOMENIUL NECESIT ILOR STRINGENTE METABOLISMULUI

SPIRITUAL

REPRODUCERE

ENERGIE

DOMENIUL SPIRITUAL I DE REPRODUC IE

HABITAT

MEDIU

LUX

CONSERVARE RESURSE

EXCES DE NECESIT I INUTILE METABOLISMULUI I SPIRITULUI

Figura 2. Un model de reducere a consumurilor individuale (original)

Dac se urm rete fluxul de produc ie al unei culturi, atunci acesta poate fi:
Asolament monocultur Lucr ri ale solului Nutri ia plantelor ntre inerea plantelor Recoltare Consum

51

Costul actual al tehnologiei: aprox. 659 euro/ha.


Fluxuri modificate costuri ast zi sub 250 euro/ha. Asemenea tehnologii vor fi prezentate n cartea de fa .

Pentru a realiza procese semnificative de dematerializare este necesar de la nceput s tim de la ce pornim n acest moment. Precizare: 1. Alimentele se produc n procent de peste 90% din agricultur . Ele au devenit n acest moment periculos de scumpe. S-au creat simultan premize pentru atentate la siguran a alimentar i s n tatea oamenilor. 2. Baza func ion rii sistemului agricol este reprezentat de principalele resurse ale acestuia i de calitatea lor (figura 3). Principalele resurse ale agriculturii

Solul
sus ine plantele asigur circuitele: de ap de nutri ie de comunicare de depozitare de schimbare

Aerul
- spa iu depozitar pentru azot - spa iu depozitar pentru oxigen - spa iu depozitar pentru CO2 - cele 3 elemente constituie materie prim pentru nutri ie, fotosintez i respira ie - celelalte gaze care nu fac parte din compozi ia ini ial a aerului sunt considerate poluante sau gaze antropice.

Apa
- dizolvant al substan elor organice i minerale - compus al materiei organice - transportor - regulator termic - memorator (cluster) - tamponator - echilibre fizicochimice - spa iu al reac iilor

Lumina i c ldura
- aport energetic cosmic, singurul care conteaz - fotosinteza formarea materiei organice primare nceput ciclurile i circuitele de materie organic - c ldura ambiental necesar vie ii - reac ii utile vie ii

- Combina iile dintre cele patru componente care sus in agricultura creeaz milioane de interac iuni factoriale, care nu pot fi cunoscute de niciun om i nu pot fi st pnite de niciun computer. - Cercetarea, intui ia cercet torului i poate ncadra n indici sau indicatori care servesc apoi la elaborarea modelelor necesare, mai ales reconstruc iilor ecologice. Figura 3. Principalele resurse naturale care deservesc i ecosistemele agricole (original)

52

Aten ie: Exist trei tipuri de fotosintez care sunt influen ate de modific rile climatice. n acest punct fiziologia i agricultura vor conlucra pentru realizarea proceselor de fotosintez .
C3 pentru majoritatea plantelor - CO2 este depozitat temporar ca 4 - C acizi organici, ceea ce creeaz o rat de extragere mult mai nalt a C - are avantaje notabile n zone foarte luminoase i foarte calde, la cantit i mai reduse de CO2 n aer. - specific pentru unele gramineae i culturi precum porumbul, sorgul, meiul, trestia de zah r. - stomata r mne deschis noaptea - avantaj n zonele aride - plante suculente (cactui, euforbii, bromeliade, agave)

Tipuri de fotosintez

CH

CAM

n aceste condi ii, modific rile climatice vor accentua inecua ia dintre tipurile de fotosintez i spectrul de culturi, adic : C3 > C4 > CAM deoarece: crete cantitatea de CO2, crete cronic sau acut temperatura, descrete azotul N (raportul C:N se reduce) o dat cu creterea CO2 n aer, modific ri din ce n ce mai mari n regimul i comportamentul apei. Asemenea modific ri vor favoriza n viitor unele culturi precum grul, rapi a, floarea-soarelui, dar vor defavoriza cultura porumbului, a sorgului. Acest fenomen se observ deja momentan n Romnia, mai ales n condi ii n care iriga ia nu se aplic . Modul i locul n care se pot crea ac iuni ale dematerializ rii reducerea consumurilor sau substitu ia lor este prezentat n figura 4. Analiza fluxurilor tehnologice ne conduce la loca ia costurilor ridicate (figura 4). Preciz m c n rela ia cu plantele, solul joac rolul cel mai important i lui i se va acorda o importan foarte mare n aceast lucrare. 53

Cum se pot dematerializa procesele tehnologice n agricultur

Costuri actuale 50% Poluare = 0

Lucr rile solului

Aplicarea ngr mintelor Protec ia plantelor

Biotehnologii Ex.: piralei la orez

Calitativ micorizare Biocombustibili actual Sun-diesel experimental conven ionale reduse no tillage 40-50 l/ha Cantitativ fixare 80-100 l/ha gru asociativ liber simbiotic 4000 kg gru cu 16% protein f r azot Resturi alte metode i materiale F r ngr minte de sintez Aplic ri de bacterii

Reducerea PPP Tehnologii

Curb consum Curbe fixare Managementul azotului

100% 30-60% 10%

Figura 4. Loca ii i modele de dematerializare economic n agricultur (original)

54

a dinamic

b cumulat
Figura 5. Modul de fixare asociativ a azotului n rizosfera culturii grului, n condi ii de reconstruc ie ecologic , utiliznd bacteria Azospirillium brasiliense (original)

Problemele ridicate de cercetarea european (conferin ele DLG din 2008-2011, de fiecare dat n ianuarie, Ragamm, 2009) arat o pierdere a st rii de fertilitate a solului datorit : arderii humusului, generat de lucrarea excesiv cu plugul i aplicarea unor doze supradimensionate de azot n aa-numita perioad a revolu iei verzi (Ragamm, 2009);

55

blocajelor efectuate de hardpan, tot datorit lucr rilor la aceeai adncime cu plugul, refacerea este n detaliu prezentat n lucrare (Berca M., 2009); fenomenului de eroziune generat de l sarea solului descoperit, mai ales pe pante, a defri rilor i deforestierilor pe spa ii mai mari. n Romnia deosebit de periculoase au devenit t ierile perdelelor de protec ie la cmpie, a t ierii p durilor pe pantele din zona dealurilor i subcarpa ilor, des elenirea a sute de mii de hectare acoperite cu pajiti precum i distrugerea a sute de mii de hectare de pomi i vi -de-vie pe terasele de pe pante. Abandonul activit ii inteligen ei simple n agricultur , dublat de neglijen a politic este cauza dezastrului agriculturii romneti la sfritul primului deceniu al mileniului 3.

1.2. SOLUL I NECESARUL DE ECOLOGIZARE (TRANSFORMARE)


Solul a devenit ncet, dar sigur, factorul principal de perturbare a tehnologiilor agricole moderne printr-o reac ie fireasc lui, fa de proastele tratamente pe care acesta le-a primit de la inovarea plugului i pn n prezent. Solurile actuale pe mari ntinderi ale planetei sunt cu totul altele dect cele originale l sate p mntenilor spre n eleapt folosire de c tre mama natur i bunul Dumnezeu. De aceea, cuvntul de ordine acum, n prag de colaps planetar, este acela al reconstruc iei ecologice a solurilor, care pentru cele 5 milioane ha de soluri arabile din Romnia ncepe cu schimbarea atitudinii fa de lucr rile solului, despre care scriem pu in mai departe. Solurile au devenit deci neecologice, degradate, bolnave. Iar ntr-un sol neecologic care presupune, n fond, un sol aflat n com , via a lui biologic a nceput s dispar . n loc de 30 t fiin e vii pentru fiecare hectar, de abia mai respir 3,0 t/ha, structura este distrus . Scheletul mineral domin abundent biosul. Un sol ecologic sau ecologizat este un sol viu, cu o via extrem de activ , cu o rezerv imens de ap , aer i elemente nutritive, n care plantele se simt bine i f r aportul inputurilor antropice de sintez . Un sol ecologizat reprezint perfec iunea naturii, mirosul de pine s n toas i de aer curat reprezint durabilitatea vie ii pe p mnt. n figura 6 se prezint , n paralel, un sol activ ecologizat (stnga), att n sistem antropic ct i natural, i unul degradat, de asemenea antropic i natural, care de la suprafa spre adncime prezint aceeai imagine trist a lipsei de via pe care nu ne-o dorim deloc pentru solurile noastre. ntre cele dou st ri ale solului mai sus prezentate exist o serie de situa ii intermediare. Ele au fost bonitate de noi, sub forma unor indici de 56

ecologizare ai solului, pe care i g si i prezenta i n lucrare i care au stat la baza construirii modelelor de produc ie n func ie de umiditate i starea ecologic a solului, considernd cel pu in pentru o zon limitat c celelalte resurse despre care am vorbit n figura 3 r mn constante (aerul + lumina/c ldura). Ecologizat Aridizat

Antropic

Natural

Solul i subsolul

Figura 6. Imaginea de la suprafa spre profunzime a unui sol ecologizat stnga i a unuia aridizat dreapta (original)

Starea ecologic a solului poate fi influen at negativ de fiecare verig a lan urilor tehnologice prezentate mai sus i de acest lucru este obligatoriu a se ine seama n procesul dematerializ rii i ecologiz rii solului i arealelor. Pentru aceasta este necesar ca innd cont de rezultatele tiin ifice s relu m algoritmul tehnologiei i s vedem ce se ntmpl dac nu respect m legile biologiei i ecologiei. 57

Din paii 1 i 2 ai algoritmului am re inut c , prima verig , asolamentul aplicat tiin ific poate reduce cu 20-40% costurile de produc ie ale fermei, bazate ntocmai pe substituirea unor inputuri i c mpreun cu pasul 2 (lucr rile solului) se realizeaz , pe fond, tranzi ia de la sol neecologic la sol ecologic. n acest sens, n lucrare este prezentat algoritmul de detaliu al acestei tranzi ii de la lucr ri conven ionale la cele protectoare i apoi la non-tillage sau sem nat direct n mirite. Perioada de ecologizare poate dura 3-7 ani, n func ie de gradul de degradare al solului i mai ales n func ie de textura lui. Orice interven ie asupra solului are obliga ia c respecte urm toarea regul : ncepnd cu alegerea structurii culturilor, a asolamentului, a lucr rilor solului, a sistemului de nutri ie, a sistemului de ntre inere i a recoltatului, este absolut necesar ca prin fiecare dintre ele s se fac un pas, orict de mic, n direc ia revenirii solului spre modelul lui natural, modelul de pornire n momentul intr rii lui n gestiunea omului. n absen a unui sol ecologizat pot fi infectate cu boli o serie ntreag de alte culturi mono i dicotiledoante, cum ar fi: maz rea, soia, fasolea, porumbul, sfecla de zah r etc. Modificarea florei, care s distrug parazitul fungic Ophiobolus graminis, poate s apar prin simpla prezen a noilor plante premerg toare, sau poate fi adus prin activ ri biologice specifice prezente n produse specializate (Biovin sau Bactofil) sau n composturi bine elaborate. Una din bacteriile care poate distruge fungul respectiv este Pseudomonas fluorescens (Bactofil).

58

INPUTURI PENTRU ACCELERAREA PROCESELOR BIOLOGICE

Toate lucr rile solului care conduc spre refacerea fluxurilor

Lucr ri speciale de inoculare a solurilor cu microorganisme

Suport special i energetic pentru dezvoltarea microorganismelor

- ap - aer - r d cini - microorganisme

Bacterizare: - Bactofil - Rizobium - Micoriz ri

- Composturi de diferite provenien e - Gunoi de grajd fermentat Alte preparate similare: - Biovin - Algamarol - Preparate huminicale

indirect

direct

(vezi fig. 10)

- Paie ncorporate - Mulch - Material verde - celulozic - proteic - Aplic ri suplimentare de N sau C

microfaun actinomice te 20% rme 12% 2%


i totul pentru a crea aceast structur biologic a solului, altele optim pentru o 5% activitate de calitate a solului

bacterii 20%

5% din greutatea solului n primii 30 cm

ciuperci 40%

alge 1%

Figura 7. Inputuri pentru accelerarea proceselor biologice (original)

59

1.3. ALGORITMUL REFACERII ECOLOGICE. PAII CARE TREBUIESC F CU I N ECOLOGIZAREA SOLURILOR I DEZVOLTAREA AGRICULTURII ALTERNATIVE
1.3.1. Neap rat trebuie gndit un asolament pe baza datelor cercet rii tiin ifice
Contribuie la echilibrarea activit ii solului din toate punctele de vedere (vezi i figura 3). Reduce cu 40-50% necesarul de pesticide datorit reducerii presiunilor de infec ie cu boli, d un tori i buruieni (vezi figura 8). n func ie de tipul de asolament se reduc cu 30-50% cantit ile de azot necesare culturilor i cu 20-40% pe cele de fosfor i potasiu. Datorit favoriz rii fix rilor biologice (liber , asociativ , simbiotic ) cele mai potrivite asolamente sunt cele care includ cel pu in

CERIN E

20% din suprafa leguminoase mai

cu plante leguminoase. (Plantele sunt denumite i plante

amelioratoare de sistem). Utilizarea asolamentelor cu sol s ritoare (lucern , trifoi) m rete cu nc cel pu in 10% productivitatea fermei. Folosirea plantelor intermediare (borceaguri,

m z riche, maz re), cu sau f r

ncorporarea de

toamn , aduce suplimentar o valoare ad ugat asolamentului cu 8%. 60

Folosirea unui asolament de 4-5 ani reduce cu 20-40% costurile de produc ie ale fermei. Aspectul acesta este foarte important n condi ii de criz financiar i de competitivitate la nivel global (vezi i pre urile inputurilor), dar i pre urile globale ale alimentelor la nivelul anului 2011.

monocultura 3 ani
se dezvolt exponen ial atacul

Ophiobolus graminis
n absen a plantei gazd , adic a grului, ciuperca parazit este descompus saprofit de bacterii, cu condi ia unei bune activit i microbiologice a solului maz re bolnav

Concluzie: Monocultura de gru favorizeaz parazitul Ophiobolus graminis care este distrus de bacterii dac solul are activitate microbiologic . Dac nu are, parazitul devine polifag.

R d cini s n toase de gru, inclusiv micorizate

n sol neecologizat culturile postmerg toare se mboln vesc

Maz rea n sol ecologizat are r d cini s n toase dup gru i f t t

Figura 8. Schem privind comportamentul n sol al ciupercii Ophiobolus graminis, n func ie de activitatea biologic a solului i de persisten a monoculturii la gru (Prelucrare original )

61

Asolamentul este necesar a fi v zut ca o variant de substitu ie a unor inputuri. Cercet rile noastre arat c introducerea unor plante amelioratoare precum maz rea, n asolamente largi, ntr-o participare de 20% (cinci plante) poate substitui 130 kg N (prin fixare simbiotic ), care altminteri ar trebui aplicat din comer cu costuri de cel pu in 1250-1500 euro/t s.a., la care se adaug costurile de depoluare. Aceasta nseamn c maz rea ne las n sol aproape 200 euro, contravaloarea nutri iei cu azot pentru o produc ie de 5,4-5,5 t gru, inclusiv paiele.

1.3.2. Lucr rile solului


Avem deci un argument de o mare importan pentru aducerea solului ntr-o stare ecologic normal . Cercet rile moderne demonstreaz faptul c solurile sunt cu att mai eficiente pentru cultura plantelor cu ct ele las solul ntr-o stare ct mai apropiat de cea natural . Solurile naturale, prezente mai ales sub vegeta ie natural de ierburi i leguminoase, se caracterizeaz prin: bun arhitectur a solului (structur optim de tip granular); recep ie excelent a apei i transmitere n profunzime a acesteia pentru nmagazinare pe profil i filtrare spre pnza freatic ; se evit astfel fenomenele de eroziune; ntreaga activitate biologic a solului se desf oar n parametrii optimi (vezi i figura 9). Sunt prezente ciupercile (40% din volumul microorganismelor), inclusiv sub form de micoriz , ceea ce garanteaz o foarte bun dezvoltare a plantelor i conservarea solului. Sunt prezente bacteriile (20%) din greutate, inclusiv a celor fixatoare de azot, care aduc n sol o cantitate important de azot, substituind n felul acesta pe cel de sintez . Cantit ile de azot fixate pot fi urm toarele: fixare liber = 10-30 kg/ha; fixare asociativ = 70-90 kg/ha; fixare simbiotic = 60-300 kg/ha, n func ie de tipul de bacterie, respectiv de plant gazd . n figurile (diagramele) 7 i 8 sunt prezentate avantajele micorizei i micoriz rii, iar n figura 10 sunt prezentate avantajele inducerii n sol a unor bacterii, n cazul n care acestea lipsesc.

62

Figura 9. Solul - organism viu

Figura 10. Bacterii BactoFil (preluat dup prospectul produsului)

63

Una din func iile importante ale lucr rilor solului este aceea de a contribui la refacerea fluxurilor de ap i materii nutritive, inclusiv a microorganismelor i r d cinilor c tre profunzime, n situa ia n care solul n cauz este afectat de grave fenomene de tasare, de distrugere a structurii la suprafa , sau de formare a hardpanului (vezi figura 11). Din cauza lucr rilor de arat, efectuate n sectorul micilor produc tori la adncimi constante de 15-20 cm, talpa plugului s-a format ncepnd cu aceast adncime. Fermele mai mari de pn la 4.000 ha (1.000-4.000 ha) au f cut ar turi mai adnci de pn la 25 cm, de data aceasta talpa plugului se formeaz ncepnd cu aceast adncime. n ultimii 30 de ani nu s-au mai efectuat lucr ri de subsolaj n agricultura Romniei, din care cauz terenul s-a tasat pe adncimea de 30-45 cm, existnd un strat a c rui compactitate se afl ntre 30 i 50 kg/cm2, complet impermeabil pentru ap i r d cini. Prin urmare, pe adncimea de 35 cm se desf oar ntreaga activitate a solului, zona din profunzime fiind practic steril . Acolo nu p trund nici r d cini, i nu exist nici activitate biologic . Indicatorul principal al ecologiz rii solului rma lipsete cu des vrire.

Figura 11. Secven de sol din stratul tasat datorit hardpanului

64

Exist ns solu ii: Distrugerea t lpii plugului prin subsolare la cel pu in 5560 cm este obligatorie n Cmpia Burnasului i oriunde con inutul de argil este mai mare de 35%, pentru refacerea echilibrului ap aer din sol. Dac acest lucru se face corect, apa p trunde n profunzime, iar r d cinile plantelor vor face acelai lucru (figurile 12 i 13).

la umiditate optim 75% CA

Scarificator 10 brazde

Tiger(gruber)

Sol pentru sem nat


Figura 12. Setul de lucr ri necesar refacerii fluxurilor pe soluri tasate de la Alexandria (original)

65

APARE NECESITATEA SCARIFIC RII

b
Figura 13. Scarificarea cu scarificator special solu ie singular n nceperea refacerii fluxurilor imediat dup scarificare, r d cinile p trund n adncime, iar celelalte lucr ri de preg tire a patului germinativ se efectueaz cu consum redus de energie (foto i procesare autor)

66

Not : Aparatura de scarificat solul lucreaz pn la 55-60 cm cu dislocarea buruienilor i a altor resturi organice, t iere vertical a solului i orizontal a buruienilor la adncimea programat . De regul ns , masa principal a r d cinilor buruienilor se afl n stratul de 5-15 cm.

Figura 14. Formarea fisurilor n monoli ii din talpa plugului i recrearea fluxurilor pe vertical pentru ap , aer, microorganisme i r d cini (foto autor)

Prin subsolare profund , blocurile masive de sol dur vor fi ridate i fisurate, deschiznd n profunzime c i de p trundere a apei, r d cinilor i a altor forme de via . Se reface vitalitatea solului. n imaginile urm toare se prezint un sol structurat i unul nestructurat. Structurarea s-a efectuat prin metode speciale de ecologizare a solului (figurile 14, 15, 16, 17).

Figura 15. Ecologizarea prin structurare a unui sol cernoziom greu n Cmpia Burnasului (foto original)

67

Transformarea solului este evident i pe fotografiile de mai jos:

foarte tasat > 50 kgf/cm

a. Sol nainte de scarificare


Se creeaz fisuri i se reface fluxul spre adncime prin scarificare

b. Sol dup scarificare

c. Sol structurat
Figura 16. Dezvoltarea plantelor este extrem de diferit pe cele dou tipuri de sol (netransformat i transformat) (original)

68

Anul 2007 a fost foarte secetos, aa nct plantele au supravie uit i produs mai mult pe rezerva de ap acumulat n toamn . Acest lucru a fost posibil n solul ecologizat, dar imposibil n cel neecologizat (figura 14).

R d cini de gru sol neecologizat Acelai lucru putem spune i despre culturi,

R d cini de gru sol ecologizat

Culturi sol ecologizat

Culturi sol neecologizat

iar produc iile vor reflecta efortul de ecologizare:

Produc ii sol neecologizat 700 kg/ha

Produc ii sol ecologizat 4000 kg/ha

Figura 17. Comportamentul unor soiuri de gru Premium n condi iile extrem de secetoase ale anului 2007, n condi ii de sol ecologizat comparativ cu cel neecologizat (montaj autor)

69

Procese biologice naturale n sol i la suprafa a lui

Stimularea activit ii organismelor detritivore

Stimularea activit ii biologice de degradare

Stimularea activit ii biologice de mobilizare a elementelor imobile ale solului

Stimularea activit ii biologice de fixare a azotului

Creterea procesului de m run ire i preg tire pentru degradare a materialului organic (resturi sau culturi speciale)

- degradare celuloz + hemiceluloze - degradare proteine - degradare gr simi - alte produse colaterale

liber

asociativ

simbiotic

- Fosfor - Potasiu - Alte elemente

Produse intermediare ca: zaharuri, alcooli, fenoli, hidrocarburi, peptine, acizi grai

Produse de echilibru fiziologic: H2O+CO2+NH4+NO3+P+K + alte microelemente

- Recombinare - Policondensare - Recombinare cu elemente minerale - Formare de humus - Rezerv i consum

Intr direct n nutri ia plantelor sau se pierd

Figura 18. Accelerarea Proceselor Biologice Naturale n solurile ecologizate sau n curs de ecologizare

70

1.3.3. Continuarea procesului de ecologizare i stabilizarea durabil a reconstruc iei ecologice


Solul poate s de in , prin asolamente moderne i lucr rile solului, capacitatea de a comunica pe vertical . i, cu toate acestea, mai ales pe solurile s race n humus, exploatate nemilos, n care humusul i microorganismele aproape au disp rut, sunt necesare unele practici care s conduc la refacerea st rii vitale a acestuia. Este imperios necesar ca solul s redevin un organism viu, care s poat s -i ndeplineasc toate func iile promovate n figura 3. Practic acest lucru este posibil i pentru aceasta am alc tuit diagrama din figura 18. Scopul acestui demers este acela de a aduce n sol o cantitate ct mai mare de materie organic , sub form de resturi organice (paie, tulpini de rapi i floarea-soarelui, tulpini de porumb bine m run ite, resturi de buruieni etc.). O dat introdus n sol materia organic ar putea s nu fie complet degradat dac nu sunt acolo i organismele respectiv microorganismele, care s -i fac treaba. Absolut toate ac iunile care conduc la degradarea materiei organice (detritivorele): descompunerea (ciuperci i bacterii) mobilizarea elementelor nutritive (bacterii + actinomicete), fixarea azotului (bacterii + actinomicete) este necesar a fi activate. Activarea nseamn n egal m sur reintroducerea n sol a unei mari cantit i de carbon.

Sursa: Procesare proprie dup datele lui Tilman.

Figura 19. Dinamica C i N n agricultura conven ional pe 100 de ani (prelucrare dup Tilman, 1998)

71

Cercet rile efectuate de Tilman i prezentate prin prelucrare proprie n figura 19 demonstreaz c prin folosirea unei agriculturi conven ionale timp de 50 de ani, cantitatea de substan organic a solului a sc zut de la 100% la 50%, i a r mas relativ constant timp de al i 50 de ani (100 de ani n total). Intervenind cu elemente de agricultur alternativ , cum ar fi gunoi de grajd, asolament i lucr ri de conservare a solului n ultimii 50 de ani constat m urm toarele: a) Gunoiul de grajd aplicat n doza de 20 t/ha/an a ref cut complet materia organic a solului (110%). b) Asolamentul format din 4 culturi mbun t ete cu pn la 30% con inutul materiei organice din sol (figura 20).

Figura 20. Dinamica C i N n agricultura conven ional pe 100 de ani. Reconstruc ia solului utiliznd gunoi de grajd, asolamente i lucr ri specifice ale solului (Prelucrare dup Tilman 1998)

c) Prin mbun t irea lucr rilor solului s-a ctigat 10% la stocul de materie organic din sol. Nu s-au folosit ns cele mai moderne sisteme de lucrare a solului ap rute doar de curnd n peisajul tehnologic al agriculturii mondiale. 72

Cercet rile noastre efectuate pe solurile de la Alexandria (Cmpia Burnasului) arat c prin introducerea n asolament a maz rii (circa 20%), n condi iile solului deja ecologizat, se pot ob ine pn la 130 kg azot dup o dinamic ce se suprapune peste consumul plantelor (figura 21). Dac bacteriile simbiotice lipsesc din sol este necesar aplicarea preparatelor bacteriene att la maz re, ct mai ales la soia. n felul acesta pe de o parte se ob in produc ii mai mari, iar pe de alt parte se re ine n sol o cantitate mai mare de azot alternativ din atmosfer .

Figura 21a. Dinamica form rii azotului simbiotic la cultura de maz re Rosalia n sudul Romniei 2008

Decade de la r s rirea maz rii

Figura 21b. Dinamica acumul rii azotului format simbiotic la maz re Rosalia n sudul Romniei 2008

73

Domeniul

Avantaje
ameliorarea nutri iei

Beneficii
Reducerea cu 15-20% a aportului de ngr minte n sol Culturi pe soluri aride sau improprii Culturi n zone termic dificile - adaptare la stres - rezisten la eroziune - fixarea solurilor Recolte mari pentru plantele r d cinoase

Fiziologia vegetal

toleran stres hidric rezisten temp. sc zute

BENEFICIILE SISTEMULUI MICORIZIAN PLANT -CIUPERC

Morfologie vegetal

Modificarea arhitecturii radiculare

Densitatea solului i subsolului n microorganisme

Refacerea microflorei solului Creterea indicilor de calitate ai solului. Structur , humus, microorganisme O mai bun aclimatizare a transplanta iei

Comunitatea vegetal
Convie uirea sinergic a partenerilor

Creterea densit ii partenerilor (mai multe sisteme de micoriz ) Creterea produc iilor

Produc ie vegetal

Creterea biomasei aeriene sau radiculare secet geruri poluare Plante s n toase

Rezisten la stresuri

Agricultur
Rezisten la boli

Diminuarea cantit ii de pesticide Creterea calit ii produc iei agricole Ameliorarea s n t ii animale, vegetale i umane

Valoare ad ugat produselor

Sintez crescut a metaboli ilor primari i secundari Recolte mai timpurii

Figura 22. Diagram tip arbore a beneficiilor sistemului simbiotic plant -ciuperci n natur i agricultur

74

Dac se dorete o performan i mai mare a solurilor i mai ales a rela iei dintre sol i plante, se poate folosi micorizarea controlat a solului i plantelor, folosind preparate speciale formate din sporii diferitelor specii de Glomus puse pe un suport de argil (Berca M., 2009). Avantajul sistemului de micorizare a solurilor i plantelor este enorm. Peste 90% din plante accept endomicoriza, iar avantajele prezentate n figura 22 sunt cu adev rat fantastice. n carte sunt prezentate detalii i numeroase experiment ri pe aceast tem , utile practicianului agricol. n Fran a se folosete foarte mult nu numai micorizarea de tip endo, ct i cea de tip ecto, ndeosebi pentru conifere i alte plante ornamentale, care se livreaz consumatorului cu specii de ciuperci comestibile, cu care creeaz un ambient biodiversitar aparte consumatorului.

1.3.4. Dou principii mari ale agriculturii alternative n secolul XXI


DOU PRINCIPII MARI ALE AGRICULTURII ALTERNATIVE

Principiul utiliz rii (respect rii) modelelor naturale (biologice) n substitu ia factorilor
Fixarea azotului (biologic) Micorizarea (controlat ) Activitatea biologic (n ansamblul ei) Biodiversitatea - enzime - hormoni - rme - etc. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Principiul intensific rii agriculturii, pornind de la respectarea modelelor naturale


Asolamente largi Lucr rile solului profilul solului r mne natural Accelerarea proceselor naturale biologice Materie organic n sol Stimularea activit ii bacteriene Stimularea form rii micorizelor Stimularea fix rii azotului Stimularea circuitelor naturale ale substan elor i elementelor Refacerea fluxurilor naturale i intensificarea lor Refacerea arhitecturii structurale a solului Conservarea integral a apei i utilizarea ei numai pentru plante i activitatea biologic a solului Utilizarea organismelor (soiurilor) care corespund cel mai bine modelului - rezisten - calitate - economicitate

Figura 23. Dou principii mari ale agriculturii alternative (original)

75

Criza alimentar a omenirii este n plin dezvoltare n momentul scrierii acestor rnduri. Intensificarea produc iei i producerea de alimente pe seama unor procedee conservative i inputuri poluante, periculoase nu mai este posibil dect n limite absolut reduse, stabilite deja prin politicile agrare comunitare. Dou mari principii stau azi la baza dezvolt rii agriculturii alternative a viitorului i ele sunt prezentate n figura 23. Primul principiu se refer strict la desenarea modelelor naturale biologice care pot, prin implementarea lor, s conduc la nlocuirea unor inputuri de sintez de mare risc pentru mediu i pentru siguran a alimentar a consumatorului, pentru siguran a i durabilitatea ecosistemelor naturale i agricole. Al doilea principiu este acela al implement rii primului, pentru ob inerea intensific rii agriculturii pe baze naturale, sau ct mai prietenoase mediului. n acest sens, creterea biodiversit ii prin folosirea unor asolamente ct mai largi, lucr ri ale solului care s respecte solul ca organism microcosmic viu, f r modific ri ale profilului fa de originea lui ini ial , constituie indicatorii de baz ai implement rii. Scopul tuturor ac iunilor de implementare a modelelor naturale este acela de a ajunge ct mai repede la modelul global de comportare a solului dup principiile cre rii lui. Cum solurile agricole sunt foarte degradate ecologic, reconstruc ia lor este vital , dar nu este nici rapid i nici ieftin . Deja pre ul alimentelor a crescut ame itor f r s se fac prea mult n domeniul reconstruc iei naturii i a solurilor. Se va vedea din textele acestei c r i c modific rile climatice constituie o amenin are real pentru existen a p mntenilor. Riscul de a tr i n Romnia a crescut i el ame itor. Alte solu ii alternative dect cele pe care le prezent m n aceast carte nu sunt, n afar , poate, dect o solu ie care s inverseze dinamica comportamentului demografic al omenirii de ast zi.

1.3.5. Sinteza rela iilor ap -sol n raport cu condi iile climatice. Calcule.
n finalul acestui capitol prezent m cteva calcule care nu pot explica de ce avem attea inunda ii i secete dect prin starea ecologic actual a solurilor care nu pot acumula i conserva apa care vine din cer, iar dedesubt succinte propuneri. Detalii n ansamblul materialului.

76

Cum se poate conserva apa necesar recoltelor

2 x 107 ha = Romnia 2 x 107 * 5,5 x 102 m3 ap c zut anual 1,1 . 1010 m3 ap = 11 miliarde m3 ap din precipita ii

Numai 20% este folosit util pentru evapotranspira ie Avem anual inunda ii i secete, amndou catastrofale. DE CE? Un sol cu profil de 2 m ar trebui s nmagazineze cel pu in 10.000 m3/ha, din care 5000 m3 n spa iile disponibile 5000 m3 percoleaz 2.500 m3 n spa iile conservabile Codurile galbene i roii ncep cu 30-60 mm. DE CE?

Pentru c solurile nu mai absorb ap Pentru c vegeta ia nu mai diminueaz energia cinetic a ploilor Scarificare

DISTRUGEREA HARDPANULUI

Mulcire Renun are la plug Stimularea activit ilor biologice Micorizare Bacterizare

SOLU II

MEN INEREA SOLULUI PERMANENT VERDE

Culturi principale+intermediare Asolamente cu plante furajere Prloag verde

COMBATEREA BIOTEHNOLOGIC A EROZIUNII


Modelul Hippophae Rhamnoides

77

Capitolul 2

MODELE DE ASOLAMENTE I ROTA IE A CULTURILOR N ROMNIA N VIZIUNEA INTENSIFIC RII AGRICULTURII MODERNE ALTERNATIVE

Noile modele de asolamente i rota ie a culturilor ce se recomand n acest nceput de secol noii agriculturi alternative, n permanent transformare, este necesar s in cont de integralitatea acestui sistem. Este vorba, aa cum s-a mai spus n aceast lucrare, despre o intensificare a agriculturii absolut necesar hr nirii popula iei globului, dar pornind de la utilizarea modelelor naturale, reieite din nsei modelele de cretere a plantelor n ecosistemele naturale. Noile modele de structuri de asolamente vor ine cont de respectul fa de mediu din care s-au desprins aceste culturi, care fac ast zi parte din agroecosistem. Noua agricultur se adreseaz lumii vii integrate. Or, pentru zona agricol , un sistem integrat presupune o abordare global a utiliz rii solului pentru a produce bunuri agricole, abordare care urm rete reducerea utiliz rii mai ales a inputurilor de sintez , poluante n sistem (energie, ngr minte, pesticide etc.) i nlocuirea lor cu o valorificare optim a resurselor naturale, utiliznd ciclurile naturale de regularizare. Asolamentul apar ine ciclului, recicl rii biodiversit ii dar i a calculului necesar de outputuri pentru pia . A devenit deja clar c monoculturile sunt foarte d un toare, c plantele amelioratoare sunt nso ire de multe restric ii n utilizarea lor, restric ii care in adesea de pia . Aten ie ns : dac legea substituirii tehnologiilor agricole ntr-un proces tehnologic conven ional s-a dovedit nelucrativ pe termen lung, cerin ele produselor pe pia pot suferi modific ri prin interven ia autorit ilor. n felul acesta s-au putut scoate din alimenta ia animalelor f inurile proteice de origine animal , acestea fiind nlocuite aproape complet, mai ales la nivelul Europei, cu proteine de natur vegetal , a c ror surs principal o constituie leguminoasele amelioratoare. Ideea aceasta valoroas a f cut loc leguminoaselor indiferent de specie n asolamentele Europei i ale lumii, 78

aducnd cu ele i reducerea important a cantit ilor de azot fixat prin sinteza chimic (Haber Bosch). De la asolamente se cer azi patru principii esen iale care s se circumscrie ideii de transformare a agriculturii, sau altfel denumit agricultur alternativ , i anume: 1) Diversitate ct mai mare de culturi compatibile zonei solului i climei la nivelul unei exploata ii agricole sau al unui grup de exploata ii. Dac asolamentul este circumscris ideii de integrare atunci ne gndim la exploata ii cu suprafe e forestiere, cu gr dini de legume dar i cu cresc torii de animale. 2) ntr-un asolament, solul va fi n permanen ocupat, acoperit cu un covor verde. Ideea aceasta presupune o rota ie a culturilor n care culturile intercalate, f r recoltare, folosite ca mulci bioactiv s -i g seasc locul (continuitatea ciclului solului). 3) O astfel de dimensionare a parcelelor, de alegere a culturilor i de aezare a lor mai ales pe terenurile n pant n scopul evit rii pierderii apei prin scurgere, a pierderii de sol i de fertilitate prin eroziune, o bun penetrare i repartizare a apei i microorganismelor pe profil, o conservare a diversit ii i a securit ii fitosanitare, stau la baza regndirii sistemului. 4) Asolamentele vor accepta un sistem revolu ionar de lucr ri ale solului, f r deplasarea solului pe orizontal (f r ar tur ), care s respecte mecanica natural a solului, arhitectura fizic i biologic a acestuia, s conserve apa i s se foloseasc ct mai pu in iriga ia. Reziduurile vegetale vor fi l sate solului pentru a-l proteja i a intra n circuitul biologic al acestuia. Tehnicile culturale vor fi reduse la un minimum absolut necesar (simplificate). Deranjul mediului va fi minim. Aceste patru principii cu caracter de lege vor conduce la elaborarea unor scheme de asolament dup logistica de mai jos. n capitolul 1 am prezentat deja un tabel n care sunt expuse solicit rile unei agriculturi n transformarea spre modelele naturale, fa de asolamente i efectele lor. n fond, pe o planet la rndul ei n schimbare, n care se mpu ineaz p durile, oxigenul, solul i apa, n care crete con inutul de carbon la limit al aerului, iar ciclurile biologice i ale materiilor sunt puternic deteriorate, puternic deranjate, supuse unui nalt grad de entropie, rolul agroecosistemelor crete exponen ial, ele fiind cele destinate s produc biomasa hr nirii unei popula ii n cretere tot exponen ial . Un asemenea ecosistem va prelua obligatoriu numeroase func ii ale altor ecosisteme (p durea pe cale de dispari ie) contribuind direct i la reconstruc ia compozi iei atmosferei, la reglarea climei, respectiv a fenomenelor meteorologice, la conservarea solurilor i apei. Din aceste motive, func iile asolamentelor se modific i determin compozi ia agroecosistemului. Func iile noului agroecosistem sunt prezentate n figura 24. 79

FUNC II ASOLAMENT PENTRU AGRICULTURA N TRANSFORMARE

Creterea func iilor ecologice

Creterea func iei nutri ia

mbun t irea arhitecturii solului

Controlul bolilor, d un torilor i buruienilor

Compatibilitate n lucr rile solului

Integrarea n ecosistemele naturale

80

Fixare azot Mobilizare fosfor Mobilizare potasiu Cretere con inut carbon/humus Optimizare raport C/N

Biodiversitate - la suprafa a solurilor - n interiorul solului (dezvoltare microbiologic ) Conservare - reducere enzime - conservare ap - raport ap /aer Reglare gaze atmosfer - absorb ie CO2 - eliminare O2 Re ineri pulberi poluante (valabil pentru plantele ti )

79

mbun t irea structurii Permeabilitate crescut Re inere ap Dezvoltarea i stabilizarea nitrogenazei n sol Reglarea raporturilor dintre microorganisme (eliminarea antagonismelor)

Reducere rezervei de semin e din sol Competi ia speciilor Folosirea alelopatiei Distrugerea gazdelor Culturi intermediare bioactive O alternan bine gndit Lipsa continuit ii d un torilor specifici Ct mai pu in protec ie chimic a plantelor Metode alternative

Se prefer sistemul f r plug Afnare adnc cu scarificator Ct mai mici interven ii n sol Compatibilitatea culturilor cu noile lucr ri Maini speciale Mulciuri bioactive Conservarea biodiversit ii solului Pe ct posibil nu se irig .

Interven ii pu ine n cmp Utilizarea unor maini care nu produc zgomot Folosirea complet a resurselor de ferm indiferent de resturile vegetale Utilizarea integralit ii (ferme complete, plante, animale etc.) Utilizarea culturilor perene ca sole s ritoare

Figura 24. Func iile noului agroecosistem destinat transform rii agriculturii (original)

2.1. CRITERII DE ALEGERE A CULTURILOR NTR-UN ASOLAMENT


Pentru fiecare stare de clim i sol este necesar proiectarea unui asolament.

2.1.1. Asolamentul i alegerea culturilor n agricultura primitiv


Prin defini ie, asolamentul reprezint o alternare a culturilor pe aceeai suprafa de teren. Cu ct o cultur revine mai trziu pe aceeai suprafa , cu att este mai bine. Concep ia n sine nu este ntotdeauna real , mai ales c atunci cnd avem de-a face cu plante multianuale, printre care enumer m lucerna, trifoiul i arbuti fructiferi etc., fenomenul n sine nu este rezolvabil. Pe de alt parte, definirea asolamentului se complic pe m sur ce noi culturi insuficient studiate i noi hibrizi de plante se adaug sortimentului deja cunoscut (e vorba de Miscantus, plopi i pini repede cresc tori, noi plante medicinale etc.). F r a neglija vechile defini ii (vezi I. Staicu, 1969) suntem obliga i ast zi s aducem preciz ri no iunii, i anume: Asolamentul reprezint acea rota ie n timp i n spa iu a culturilor gndit n aa fel nct s aduc un plus de consisten valoric att solului ct i arealelor, f r a afecta n vreun fel calitatea i vandabilitatea produselor ob inute. Aceast defini ie poate fi, de asemenea, mbun t it . Elementele de noutate pe care le aducem aici i acum sunt urm toarele: a) Num rul plantelor, i mai ales al hibrizilor i soiurilor este mai mare, apropiindu-ne ct mai mult de bunele practici agricole i apoi dep indu-le. b) n asolament vor intra, cu siguran , plante amelioratoare de tipul leguminoaselor anuale i perene, care vor aduce n sistem: cantitate mai mare de protein de natur vegetal destinat a nlocui proteina de origine animal n ns i hrana animalelor; cantitate mare de azot biologic fixat, variabil de la o cultur la alta, i care poate fi m surat. Acesta poate fi ntre 150 i 500 kg/ha pe durata unui asolament de 4-5 ani. Azotul biologic fixat reduce semnificativ costurile n ferm . Dac consider m o ferm de 1000 ha cu 20% participare a maz rii n asolament, conform studiilor noastre (Berca M., 2008) putem primi 130 kg N/ha 3 euro/kg = 390 euro/ha. 390 euro/ha x 200 ha maz re cultivat = 78.000 Euro/an. Aceti bani invizibili n conturile societ ii pot presa eficient asupra costurilor (Berca M., 2008).

81

utilizarea leguminoaselor n asolament poate aduce mbun t iri semnificative biodiversit ii microbiologice a solului, mai ales dac se utilizeaz plante perene. c) n asolament se are grij a se face alternan bine calculat ntre speciile cu nr d cinare superficial i adnc , pentru ca solurile s fie permanent active biologic pe o adncime ct mai mare (Modelul ecosistemului forestier). d) Folosirea hibrizilor i a soiurilor (porumb, rapi , floarea-soarelui, cereale) cu nr d cinare profund sunt preferabile soiurilor cu nr d cinare superficial . Vom reveni asupra acestui aspect. Din cele expuse pn aici rezult urm toarele preten ii fa de un asolament solicitat de agricultura alternativ (figura 25).

2.1.2. De ce trebuie renun at la monocultur ?


Mult vreme s-a considerat c prin descoperirile aduse de legile nutri iei plantelor, consolidate definitiv de Justus von Liebling ntre 1840 i 1842 n lucrarea Die organische Chemie und ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie sunt destinate elimin rii unor verigi tehnologice n agricultur i concentrarea pe nutri ia plantelor i n special pe cea cu azot. Dei Liebling nu a afirmat niciodat necesitatea dezvolt rii unei industrii poluante cu ngr minte, n fond, efectul teoriei sale la aceasta a condus: dezvoltarea industriei de sintez a ngr mintelor i renun area treptat dar permanent la celelalte legi ale ecologiei i fitotehniei, cum ar fi aceea a egalei importan e a factorilor de vegeta ie pus la punct chiar de compatriotul nostru Ion Ionescu de la Brad (Berca M., 2008). S-a interpretat deci greit teoria lui Liebling, s-a renun at la beneficiile asolamentului, ale rota iei culturilor, considerndu-se, firete eronat, c substituirea elementelor nutritive din sol, chiar i n condi ii de monocultur prelungit poate fi f cut prin aprovizionarea acestuia cu elemente de sintez , iar presiunea patologic a bolilor i insectelor poate fi controlat cu ajutorul pesticidelor, i ele ntr-o continu expansiune mai ales n a doua jum tate a secolului al XX-lea. Practica i cercetarea au demonstrat c , dei ambele genuri de inputuri au adus un progres real, de necontestat n tehnologiile agricole, folosirea lor abuziv a fost o mare eroare c ci monocultura, prin efectul s u de nr d cinare uniform i dens , provoac asupra microflorei solului o conversie intens i specific . Masa de substan e nutritive i de vitamine produs sub form de exuda i ai r d cinilor (sucuri celulare radiculare etc.) de c tre plantele cultivate are asupra grupelor nutritive din sol un efect de: a) activare, b) inhibi ie sau c) letargie. 82

s ritoare)

Solicitare

Asolamente

- Din num r ct mai mare de plante i hibrizi - Neap rat cu plante amelioratoare - de preferat plante leguminoase anuale sau perene (sol - Alegerea plantelor premerg toare nu se face la ntmplare - Pe ct posibil cu culturi intermediare incorporabile - Cu evitarea fenomenelor de alelopatie - Cu evitarea fenomenelor de eroziune
Rebacterizare Lucr ri specifice

Remicorizare

Ecologizarea solului Reconstruc ia humusului i a activit ii biologice a solului

83

Reducerea presiunii de infec ie cu:

Efecte
Reducerea necesarului de ngr are

- boli - d un tori - buruieni

Reducerea consumului de ap n sistem (optimizarea lui)

Costuri de produc ie mai mici pe ansamblu asolament = 30-40% costuri, la acelai nivel de produc ie i calitate

Figura 25. Solicit rile sistemului de agricultur alternativ fa de asolamente i efectele ce se pot ob ine (original)

n cazul monoculturilor, activitatea dominant a exuda ilor radiculari este una de inhibare a grupurilor nutritive alc tuite ndeosebi din microorganisme specifice (bacterii fixatoare de azot n mod asociativ sau liber, micorize i bacterii mobilizatoare ale fosforului i potasiului, sau chiar unele cu efect dezinfectant). Foarte multe boli ale plantelor de cereale, i nu numai, printre care i Gaeumannomyces graminis (sau Ophiobolus graminis) boal a r d cinilor i bazei tulpinilor (vezi i figura 26) este i sunt boli ale monoculturii. Acest parazit, conform cercet rilor lui Zogg (1969), poate fi eliminat din sol de c tre anumite bacterii ce apar numai prin apari ia unei noi plante n asolament i ntreruperea monoculturii.

Figura 26. Manifestarea bolii Ophiobolus graminis n monocultura de gru (Zogg, 1969)

Una dintre plantele premerg toare care poate schimba microflora solului n favoarea distrugerii parazitului mai sus prezentat este rapi a. Acesta este i motivul pentru care rapi a constituie o excelent plant premerg toare pentru gru. Un spectru larg al microorganismelor din sol, absent n prezen a monoculturii, regleaz numeroase rela ii dintre parazi i i plante n favoarea plantelor, fiecare plant dispunnd, n viziunea lui Zogg, de un univers propriu de microorganisme protectoare, care dispare sau se diminueaz semnificativ n sol n prezen a monoculturii. 84

Exist i alte numeroase probleme create de monocultura solurilor, i anume: tendin a de a refuza micoriza din cauza acelorai toxine eliminate de r d cini; explorarea solului numai pe un segment al s u i neutilizarea complet a ntregii capacit i a solului pentru ap i elemente nutritive; conservarea parazi ilor specifici care se nmul esc. Dezavantajele monoculturii pot fi mp r ite n trei categorii, i anume: a) De natur economic : Favorizeaz crizele de structur prin reducerea produc iei, a calit ii i a creterii pre urilor. n func ie de cultur , este favorizat eroziunea, pierderea humusului i a fertilit ii solului. b) De natur ecologic i de degradare a solului. Pe termen lung, monocultura distruge biozonele naturale ale edafonului i prin aceasta ntregul ecosistem al solului. Se accentueaz mineralizarea i pierderea humusului i se solicit cantit i ct mai mari de ngr minte minerale poluante. Se elimin foarte mult CO2 n aer. Distrugerea sau diminuarea drastic a activit ii biologice a solului. Favorizeaz un tip de sol specific lipsit de biodiversitate. Dezavantaje biologice: Distrugerea ecosistemelor i a posibilit ilor de reconstruc ie. Favorizarea expansiunii parazi ilor, bolilor i d un torilor specifici (insecte, oareci de cmp, boli cu transmisie prin resturi sau soluri etc.). Necesit o cantitate mare de pesticide care polueaz solul i mediul n ansamblul lui. Se distrug micorizele i sistemele de fixare biologic asociativ a azotului cu mari pierderi, inclusiv n plan financiar, dar mai ales ecologic. Monoculturile formeaz toxine aduse n zona de degradare biologic a acelorai resturi organice. Plantele devin sensibile la stresuri, inclusiv boli i d un tori. Apare efectul de respingere a culturii de c tre sol. Num rul factorilor care creeaz dezavantajele mai sus amintite este enorm, aa cum se ntmpl ntotdeauna n ecosistem, i cei mai mul i necontrolabili. Cercet rile ndelungate, uneori pe zeci de ani, efectuate n diferite sta iuni de cercetare din lume, nu pot s fac altceva dect s constate fenomenul de depresie a vigorii plantelor, a for ei fertilizante a p mntului i n 85

final a recoltelor. Cele mai relevante experien e n acest sens au fost efectuate la sta iunea de cercet ri regale din Marea Britanie, cunoscut sub denumirea Rothamstedt Research, nfiin at acum 160 de ani. Date recente i pe termen lung arat c monocultura nu poate fi nlocuit dect de asolament, de un asolament ct mai biodiversificat, n care s intre un num r ct mai mare de plante, i care s semene ct mai mult cu ecosistemul natural pe care devine necesar s -l substituie, pe m sur ce acesta dinti tinde s dispar . n fapt, cel care refuz monocultura este solul. Solul, ca organism viu impune organismele biologice pe care le hr nete. Num rul imens de factori care determin func ionarea s n toas a solului (durabilitatea fertilit ii) este alc tuit ntr-un sistem cibernetic optimizat de marea natur , cu o toleran mare fa de factorii de interven ie antropic , dac acetia nu dep esc limitele acestei toleran e. Nu trebuie uitat c solul, n virginitatea sa, a fost creat de o biodiversitate de specii de plante i microorganisme, i nicidecum de o monocultur . Antropizarea culturilor i instituirea monoculturilor nu aveau cum s nu afecteze grav s n tatea i productivitatea solului. Dup ce prin substituirea a numeroi factori naturali cu cei antropici s-a realizat o revolu ie verde, mult l udat la vremea respectiv , acum constat m c avem nevoie pe fond de o renverzire a revolu iei verzi.

2.2. SCURTE APRECIERI ASUPRA CALIT PREMERG TOARE

II UNEI PLANTE

Dac apreciem asolamentul ca un model agricol n care fiecare cultur are dreptul la o suprafa i o rota ie, nseamn c acea cultur are dreptul i la o plant premerg toare i nu la oricare, ci prioritar la aceea care i se potrivete cel mai bine. De regul , n evaluarea unei bune plante premerg toare se iau n considerare c iva parametri standard, cum ar fi: Timpul dintre momentul recolt rii premerg toarei i al sem n rii postmerg toarei. Acest interval de timp este necesar pentru c lucr rile de baz i de preg tire a patului germiantiv s poat fi efectuate la parametrii necesari solicita i de bunele practici agricole. M rimea intervalului de timp accesibil unor lucr ri optime depinde de condi iile climatice, dar i de natura sistemului acceptat. Agricultura alternativ , aa cum se va vedea, solicit lucr ri ale solului n care acesta, ca arhitectur i comportament, s se apropie ct mai mult de modelele naturale. nsuirile plantei premerg toare n raport cu solul i restul factorilor de mediu. Logica i practica au demonstrat c restric iile impuse de 86

lipsa unor factori de vegeta ie (vezi n primul rnd apa n Romnia, dar i n restul Europei), factori de vegeta ie uor modificabili, din cauza varia iei necontrolate a climei, conduc uneori la prelungirea timpului necesar unor plante premerg toare potrivite, pn la limita reapari iei n sistem a factorului implicat i ridicarea restric iei. Rela iile dintre plantele premerg toare i sol. Exist plante premerg toare care pot l sa n sol unele toxine ce limiteaz folosirea unei postmerg toare potrivit din punct de vedere al primilor doi parametri. Rapi a, de exemplu, este o plant premerg toare mai slab pentru maz re dect floarea-soarelui, dei aceasta din urm beneficiaz de o resurs de TIMP mai pu in favorabil . Rela iile dintre plante i sol mpiedic n multe cazuri definitiv practicarea monoculturii. Exemplul clasic, trifoiul, nu poate urma niciodat dup trifoi datorit faptului c acesta elimin n sol constituen ii nutritivi care permit nmul irea exagerat (n afara normalit ii prezen ei speciilor n sol ca ecosistem viu) a unor ciuperci precum Pleospora herbarum, Asterocystis sp, Fusarium sp. etc. La rndul lor, acestea elimin n sol unele substan e toxice, cum ar fi scopoletina, un glucozid foarte toxic pentru tinerele r d cini ale trifoiului care ar urma dup el nsui (Staicu, 1969). Scopolotin mai este cunoscut i sub denumirea de cumarin , o lacton a deriva ilor acizilor cis-2hidroxicinamic. Corect spus, scopoletina apar ine grupului cumarinelor cunoscute n general pentru efectele lor de tip erbicid, mai ales pe perioada germina iei (Wikipedia, Phytochemicals, 2009).

Coumarin MM: 146.14 Formula: C9H6O2

glucoz

zaharuri

Scopoletin MM: 192.17 Formula: C10H8O4

87

Scopoletina mai are un efect inhibitor i asupra unor bacterii utile solului cum ar fi Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginoza i chiar Streptomices sp. i Rhizobium sp. Din aceste motive, pe ct de util este el n unele tratamente antibacteriene la om i animale, pe att de nepotrivit este activitatea lor n sol, blocnd att activitatea azotului, mobilizarea fosforului i a potasiului, ct i formarea nodozit ilor. Cumarinele se g sesc i n r d cinile altor plante, cum ar fi Anthoxanthum odoratum (familia Poaceae) sau n Melilothus officinalis o alt leguminoas care, din aceleai motive, nici ea nu suport monocultura. Scopoletina format n ciupercile mai sus amintite apare tot ca o reac ie ntre cumarin i formele simple de zaharuri puse la dispozi ie de chiar ciupercile n cauz . Un alt exemplu din aceeai categorie este inul. Cultivarea n monocultur a inului conduce la selec ia i acumularea n sol a speciilor de ciuperci din genul Macroporium i Colletrotrichum. Paralel apare n sol o cantitate ridicat de alanin , acid aspartic i acid glutamic, care conduc la inhibarea altor grupe de microorganisme (mai ales bacterii; se tie c bacteriile rizosferice sunt inhibate de acizi n general, iar de cei nominaliza i n special). Din aceste motive, n al doilea an de monocultur pe soluri nisipoase cu activitate macrobiotic redus , produc ia de in a fost redus pn la 44% pe acelai fond agrofitotehnic ca varianta din rota ie (Staicu, 1966). Exist unele variet i de in care elimin prin r d cini acid prusic (HCN). HCN poate ap ra plantele de atacul unor ciuperci parazite (patogeni) (Staicu, 1996, Roussel C.W.E., 1961). Acelai acid prusic poate ap rea n sol n anumite condi ii enzimatice i prin formula:

2CH4 + 2NH3 + 3O2 o 2HCN + 6H2O


Aceast reac ie, care n condi ii de laborator necesit condi ii mari de temperatur (pn la 1200o C) se pare c prin biocatalizare se poate derula la temperaturi normale. Evitarea monoculturii de in rezolv de la sine problema. Monocultura de cereale, la rndul ei pune probleme serioase rela iilor dintre plante i sol. Prin descompunerea paielor dup o monocultur prelungit pot s apar , de asemenea, unele substan e toxice ntre care enumer m pe urm toarele:

88

acidul p-cumarinic

acidul 4 hidroxi 3 metoxicianomic (acidul fenilic)

acidul p-hidroxi-benzoic

(Borner H., 1955 i 1956)

Toxicitatea acestor acizi este una direct prin inhibarea creterii celulelor radiculare, ndeosebi la nivelul periorilor radiculari, dar i una indirect prin blocarea p trunderii unor bacterii asociative n zona periradicular , blocarea fix rii azotului i a nutri iei plantelor n faza de nceput. Toxicitatea este de scurt durat , acizii mai sus prezenta i fiind sp la i sau degrada i biologic. Ei las ns urme n dezvoltarea culturii. Dac n procesul de degradare a paielor se adaug tulpini sau r d cini de rapi , descompunerea se face mult mai repede, iar produsele inhibitoare de tip alelopatic nu mai apar. De aceea, rapi a este o excelent premerg toare pentru gru (Staicu, 1965).

89

2.3. PROBLEME LEGATE DE PROTEC IA CULTURILOR N MONOCULTUR


Mai ales n anii secetoi, dar nu numai, i n special datorit condi iilor climatice ntr-o dinamic din ce n ce mai p gubitore, monocultura de gru demonstreaz n mod alarmant dinamica pagubelor aduse grului dup gru. n anii 2007-2009 (ultimii foarte secetoi) n monocultura de gru a fost prezent toat gama de d un tori posibil , i anume (vezi tabelul 1). Tabelul 1 Monitorizarea bolilor i d un torilor i a produc iei de gru n trei loca ii din sudul rii (2007-2009) (Cercet ri originale)
Nr. d un tori i boli ntlnite Nivelul produc iei Asolament q/ha Monocultura Locali3 ani B/D tatea Grad Grad Monocul- AsolaNum r Num r mediu mediu tur ment specii specii atac atac Modelu B 7 6 4 2 33,2 45,1 2 C l rai D 9 15/incl.m 6 4 Brnceni B 6 4 4 2,5 35,1 43,4 Teleorman D 5 10/ m2 4 4 Amara B 6 5 5 3 34,2 44,2 2 Ialomi a D 10 11/ m 7 5 B 6,3 5,0 4,3 2,8 34,1 44,2 Media D 8,0 12,0 5,6 4,6

+ 36 + 24 + 29 + 29,6

Asolament folosit: floarea-soarelui gru rapi . Evalu rile s-au f cut n anul trei de monocultur la gru. Dac n asolament au fost prezen i ca d un tori Eurygaster maura (ploni a cerealelor), afide, unele mute i viespi, n asolament au fost prezente toate viespile i mutele cunoscute, tripsii, afidele i un atac mult mai mare de ploni . Att num rul speciilor ct i al d un torilor a fost semnificativ redus prin practicarea unui asolament simplu; observa iile noastre au confirmat ceea ce Staicu afirma nc din 1969. n monocultura de gru se nmul esc peste m sur unele insecte ca: gndacul ghebos (Zabrus tenebrioides), larvele mutei Hessa (Mayetiola destructor), viermii srm (Agriotes lineatus) etc. Datorit n mare parte i 90

condi iilor de clim schimbate i a migr rii unor d un tori n cmpurile de gru din monocultur au fost prezen i i al i d un tori precum: Contarinia tritici, Delia coarctata, Phorbia securis, Anguina tritici, Anisoplia sp., Macrosiphum avenae i al ii. Num rul i gradul de atac al diferitelor boli a fost i el cu mult mai mare. Atacul fusariozei care induce i periculoasele micotoxine a fost dublu i chiar triplu n monocultur fa de asolamentul simplu. Cu toate acestea, unele studii efectuate n Fran a i Germania arat c nici rapi a ca premerg toare nu reduce semnificativ atacul de fusarioz i c prezen a micotoxinelor este favorizat de paie i rapi (Obernauf U. i Gliser. J.H., 2005). Revenind n spa iul romnesc, men ion m pe aceeai tem cercet rile efectuate de P unescu G. i Ionescu F. (1996) timp de 36 ani nentrerup i pe un sol brun rocat de p dure cu doar 2% humus de la sta iunea Smnic (Oltenia Central ). Selectnd, conchidem urm toarele:
1 Produc ie gru n monocultur = 1700 kg 2 Produc ia de gru n asolament de 4 ani, maz re, gru, porumb, porumb = 3100 kg

1300-1400 kg/ha Concluzie: practic un asolament de 4 ani, pe termen lung echivaleaz cu o ngr are N100 P60.

Monocultur cu aplicarea N 100 P 60 = 3000 kg/ha 3

Figura 27. Efectul de substituire prin ngr are al sc derilor de produc ie la gru n asolament de 36 ani (Prelucrare dup P unescu G. i Ionescu F.)

Aparent, lucrurile aa stau numai c pentru ob inerea celor 3000 kg/ha gru n monocultur este necesar combaterea complexului de boli i d un tori care apar acolo, c ci n monocultur frecven a bolilor la o asemenea durat a monoculturii crete de peste 20 de ori (figura 28) la porumb i de peste 15 ori la gru. Substituirea asolamentului se face deci numai asupra cantit ii de recolt , dar nu i asupra calit ii ei, care r mne puternic infectat cu DON (micotoxin ). 91

Ciclul de rota ie (4 ani un ciclu)


Figura 28. Evolu ia frecven ei atacului de fusarioz pe tulpini i tecile frunzelor la gru i porumb (dup P unescu G. i Ionescu F., 1996)

Efectul de substituire n cazul porumbului este aproape indentic, dar pleac de la valori martor mai mari, dovad c porumbul este mai rezistent la monocultur dect grul (figura 29). 92

Produc ie porumb n asolament

Produc ie porumb n asolament de 4 ani: maz re gru porumb porumb = 3400 kg/ha 700-800 kg/ha

Monocultur porumb + N100 P50 = 3700 kg/ha

Concluzie: Un asolament pe 4 ani echivaleaz cu o ngr are de N100 P60 dar cu o eficien de numai 55% din cea a grului.

Figura 29. Efectul de substituire prin ngr are al sc derilor de produc ie la porumb n asolament de 36 ani (Prelucrare dup P unescu G. i Ionescu F., 1996)

Pe lng bolile care influen eaz negativ cultura, schimbarea structurii microorganismelor din sol induce toxine n zona periradicular i inhib , mai ales n fazele timpurii, dezvoltarea plantelor. Din aceast cauz culturile reac ioneaz foarte energic la aplicarea ngr mintelor organice pe baz de b legar.
- + 700 kg

gru monocultur = 1700 kg

Monocultur + b legar 40 t/ha = 2400 kg

porumb monocultur = 2900 kg

+ 700 kg Monocultur + b legar 40 t/ha = 3600 kg

Faptul c ambele culturi reac ioneaz identic ca nivel de calitate asupra produc iei i mai ales a solului demonstreaz c b legarul, ca i alte produse cu activitate de reconstruc ie biologic , nu trebuie v zute numai ca donatori de elemente nutritive, ci i ca reactivatori ai st rii biologice a solului, afectat uneori grav de monocultur . 93

Monocultura influen eaz negativ ns i starea de mburuienare a solului. Aceiai autori, f cnd determin ri n peste 30 de ani, stabilesc c singurul asolament care men ine stabil rezerva de buruieni n sol este cel de 4 ani pe baz de maz re sau ov z urmat de gru i 2 ani porumb (figura 30).

Figura 30. Efectul monoculturii asupra rezervei de semin e de buruieni din sol (dup P unescu G. i Ionescu F., 1996)

Monocultura prelungit de gru m rete de peste trei ori rezerva de semin e de gru, solicitnd o cretere continu a presiunii poluante cu pesticide pentru a controla rela ia plante buruieni. n cazul monoculturii de porumb i a asolamentului simplu porumb gru, creterea rezervei de semin e este de 2-25, ori mai mare dect n cazul asolamentului pe 4 ani. Rezultate asem n toare au fost ob inute i de cercet tori din zona Moldovei (Ailinc i i colab., 2007). n zona Moldovei, pe cernoziomuri cambice, bogate n argil dar i n humus, la sta iunea Podul Iloaiei au fost amplasate experimente de lung durat (39 de ani) viznd influen a rota iilor i a sistemului de ngr are, la cultura porumbului ob inndu-se urm toarele rezultate (figura 31): 94

Figura 31. Efectul monoculturii, asolamentelor i al sistemului de ngr are la cultura porumbului n Moldova, Podul Iloaiei (Ailinc i i colab, 2007). Prelucrare personal autor.

Porumbul reac ioneaz moderat la asolamente, chiar dac ele sunt plante amelioratoare (maz re sau maz re i sol sositoare). Porumbul este altminteri cunoscut ca o plant care suport monocultura. Sistemul biologic periradicular este mai pu in influen at negativ dect la gru. Porumbul reac ioneaz ns foarte bine la sistemul de ngr are mineral , indiferent de rota ie. Gunoiul de grajd nu substituie dect 80 kg N i 20 kg P2O5. 95

Altminteri, efortul autorilor de a m ri cu 4356 kg/ha porumb boabe recolta, fa de monocultur , se repartizeaz pe factori astfel:
Spor 4356 kg/ha o 978 kg datorit rota iei o 3361 kg datorit ngr rii minerale o 20 kg datorit gunoiului plus substitu ia de N80P20. 22% 77% 1%

n cercet rile din Moldova, ngr mintele minerale au substituit n procent de 77% efectul negativ al monoculturii, ceea ce nu s-a ntmplat n alte zone ale rii i mai ales la alte culturi. i totui monocultura n zon contribuie la degradarea fizic a solului, reducnd cu 30% procentul de agregate stabile. Asolamentele cu plante amelioratoare au condus la creterea con inutului de C din sol cu 10% i a fosforului cu 31%. Efectul rota iei complete asupra creterii con inutului n humus este mic (+0,15% fizic), dar efectul rota iei i al ngr mintelor este mare (+85% fizic). Efectul monoculturilor n cazul altor plante principale cum ar fi rapi a, floarea-soarelui, cartoful, inul, sfecla de zah r a fost, de asemenea, studiat, iar rezultatele arat , de fapt, un efect depresiv al monoculturii asupra tuturor produc iilor ce se ob in. Repet m: efectul depresiv apare datorit lipsei de biodiversitate n comunicarea dintre r d cinile culturii i biodiversitatea solului, care la rndul ei are nevoie de biodiversitatea popula iilor de deasupra solului, dar ale c ror r d cini se g sesc ntotdeauna n sol.

Figura 32. Efectul patogenului Phytophtora infestans asupra reducerii popula iei Irlandei n perioada 1831-1861 (http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fe_Hungersnot_in_Irland)

96

2.4. DESPRE MONOCULTUR LA CARTOF


Motto: Ce ar mai fi via a f r cartof? Gerhard Ptzch

Cartoful a ajuns n Europa la mijlocul secolului al XVI-lea prin Spania i Anglia i a devenit n scurt vreme hrana de baz a acestui continent. Provenien a lui este America de Sud. Irlanda a fost una din rile care l-au adoptat rapid ca aliment de baz . Insula i-a dublat n scurt vreme popula ia (4 o 8 milioane locuitori) tocmai datorit faptului c acest cartof ofer o hrana energetic de nalt calitate. Dezvoltarea unei strategii alimentare pornind de la planta cartof, o plant care azi are nu mai pu in de 400 de boli i d un tori, reprezint un risc foarte mare, mai ales dac planta se cultiv n monocultur . Or, la mijlocul secolului al XIX-lea, f r s cunoasc preten iile plantei fa de diversitate i asolament, n Irlanda a avut loc o mare catastrof provocat de un an rece i umed pe fondul monoculturii ndelungate. Era, firete, vorba de mana (Phytophtora infestans) care a distrus complet culturile de cartof.

Figura 33. Spori de mana cartofului (Phytophthora infestans)

Mana cartofului, foarte favorizat de monocultur , a creat o adev rat catastrof peste tot, i anume: n 1845 a distrus recolta de cartof aproape n ntregime n America de Nord. Din 1845-1851 a creat o foame generalizat n Irlanda, care s-a finalizat cu peste un milion de mor i, iar 3 milioane s-au exilat n America de Sud. 97

Consecin ele s-au extins n plan social i militar, c ci o dat cu mijlocul secolului al XIX-lea s-au n sprit mic rile na ionaliste i s-a n scut celebrul conflict dintre Irlanda i Anglia. Asemenea catastrofe umane imense, generate de necunoaterea tehnologiilor agricole se desf oar i azi sub ochii notri. Reprimarea biodiversit ii a creat catastrofe n toate vremurile, i aa cum se va vedea, risc s afecteze grav planeta ntr-un viitor nu prea ndep rtat. Fenomenele de foamete generate de atitudinea uman n fa a biomasei vegetale i raporturile ei integrate cu produc ia animal au fost frecvente n istoria omenirii i au omort mai mul i oameni dect r zboaiele sau alte calamit i naturale. n anii 2005-2010 Romnia a suferit deficite importante de alimente generate de lipsa tehnologiilor i practicarea monoculturii. Pe data de 05.06.2008 preedintele de atunci al Romniei afirma c politica alimentar a Romniei depinde 70% de importuri. Dac Europa n-ar fi avut alimente este clar c Romnia ar fi intrat n foamete. S nu uit m c Romnia a suferit de foamete ntre 1945 i 1946, Ucraina ntre 1932 i 1933. Africa de Nord, Coreea de Nord, China, India, Africa au fost zone mari care n istoria Terrei au suferit de numeroase ori de foamete cumplit . Azi, mai mult ca oricnd, miliardul i jum tate de oameni ai p mntului care sufer de foame o fac pentru c : lipsesc tehnologiile agricole; lipsete apa i fenomenul se agraveaz datorit modific rilor n r u ale condi iilor climatice; lipsa biodiversit ii i monocultura domin sistemele economice agrare; lipsete interesul global pentru normalizare. Cercet rile Institutului de Cercet ri de la Braov, ale numeroaselor sta iuni din ar dar i din str in tate, au demonstrat c , la aceast valoroas cultur , chiar i n condi iile efectu rii unor tratamente eficace mpotriva manei, monocultura aduce de fiecare dat pierderi importante de cultur . ntre monocultur i asolamentul de 2 ani nu exist diferen e semnificative de comportament la nivelul pierderilor. Mana (Phytophtora infestans) demonstreaz o plasticitate ecologic i o vigoare biologic deosebit , cartoful n medie, n peste 20 de loca ii i pe o perioad de numai 10 ani, fiind distrus n propor ie de aproape 90%. Combaterea manei cu pesticide performante reduce atacul cu 45%, r mnnd ns pierderi importante de circa 40%. Cu ct asolamentul este mai complex, cu att inciden a reducerii produc iei este mai mare, r mnnd chiar i la un 98

asolament de 4 ani cu plante amelioratoare o pierdere de 40%. Produc ia nu este ns compromis .


100 90 netratat contra manei 80
% pierderi de produc ie

70 60 50 40

tratat contra manei


30 20 10 0

monocultur

asolament 2 ani

asolament 3 ani

asolament 4 ani

asolament 4 ani cu plante ameliorate

Figura 34. Pierderile de produc ie la cartof n func ie de asolamente, n condi ii n care s-au efectuat tratamente pentru man (sus) i nu s-au f cut (jos) Date culese din experien e diverse (10-15 ani), viziune personal .

I.C.P.C.B Braov consider c asolamentele de 4 i 5 ani sunt cele mai potrivite pentru cartof i este necesar ca ele s fie zonate n func ie de condi iile pedoclimatice. Cele mai potrivite premerg toare pentru cartof r mn cerealele, porumbul, iar n viziunea noastr leguminoasele anuale care reduc semnificativ i necesarul de azot al acestei valoroase culturi. Trifoiul este ns o plant negativ ca premerg toare pentru cartof. Necesitatea asolamentului este cerut de multitudinea de parazi i din sol, care se pot transmite prin r d cini, tuberculi i p r ile aeriene ale plantei. Enumer m c iva: Rhizoctonia solani, Fusarium sp, Phoma sp, Streptomyces scabies. Acetia sunt distrui de asolamente mai mari de 3 ani. Tuberculii reprezint ns calea cea mai viguroas de transmitere a agen ilor patogeni (Mitroi D., 1992) pentru noile culturi. Practic nu exist agent patogen care s 99

nu fie prezent n sau pe tuberculi. nnegrirea bazei tulpinii, putregaiul umed i mana (Phytophtora infestans) supravie uiesc de la un an la altul numai n tuberculi. Infec iile secundare se pot face i din sol i, de aici, nevoia mare pentru asolament. Gndacul din Colorado ierneaz n sol, unde face colonii masive n caz de monocultur , i numai rota ia l poate reduce att numeric ct i ca grad de atac. Afidele, nematozi ca chiti (Globodera sp), nematodul comun (Ditylenchus sp) i viermii srm , to i i toate ierneaz n sol i sunt favorizate de monocultur , unele dintre ele, precum Globodera neavnd solu ii de combatere, dect un asolament de lung durat . Cartoful este o cultur intensiv , cultivat ns dominant de micii produc tori. Conceptul de agricultur alternativ se poate aplica greu n aceast zon . Noi vom elabora ns un set de reguli i pentru aceast gam de produc tori.

2.5. MONOCULTURA DE FLOAREA-SOARELUI


n general, dar netiin ific, n s lile de clas , floarea-soarelui intr la plante tehnice i, de regul , n cadrul rota iei, i g sete locul printre ele. n concep ia noastr , floarea-soarelui este o plant uleioas , cu o personalitate pregnant asupra solului, ca i a plantelor care urmeaz . Cteva adev ruri sunt de acum stabilite: 1. Floarea-soarelui nu se suport n monocultur , iar propor ia ei n cadrul unui asolament nu trebuie s dep easc 20%. Au existat foarte numeroi ani n Romnia cnd valoroasa cultur s-a solicitat pe pia , oferind agricultorilor i un pre bun. n condi ii n care cultura a atins un milion de hectare cultivate, au ap rut, mai ales n zonele cultivabile din sudul rii, solicit ri pentru monocultur sau pentru asolamente scurte de 2-3 ani. Principala restric ie fiind nc lcat , s-au declanat discu ii tehnologice privind utilizarea unor soiuri rezistente la Orobanche, iar firmele produc toare de hibrizi s-au ntrecut n a oferi asemenea soiuri, crend iluzia c problema poate fi rezolvat . Calculele statistice, ca i comportamentul biologic i ecologic al speciei Orobanche cumana, demonstreaz c hibrizii considera i rezisten i sunt n realitate numai temporar toleran i i c dac monocultura persist , Orobanche i poate crea forme de acomodare i reactivare pe r d cinile florii-soarelui. Pierderile aduse de parazit se situeaz n medie la peste 60-70% n zonele secetoase i n monocultur i la 50-40% n aceleai zone n asolamente scurte de 2-3 ani. 100

Figura 35. Cultur de floarea-soarelui infectat cu Orobanche cumana (sursa: Yakutkin V.I., 2008)

Figura 36. Modul de parazitare al speciei Orobanche cumana (sursa: www.zarazihi.net)

101

2. Monocultura de floarea-soarelui dispune i de alte restric ii generale, de numeroase alte boli i d un tori, dintre care cit m: Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum); Putregaiul cenuiu (Botrytis cinerea); Mana florii-soarelui (Plasmapara helianthi); P tarea brun i frngerea tulpinilor (Phomopsis helianthi); Fomoza sau nnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldii); Putrezirea r d cinii i tulpinii (Sclerotium bataticola); Rugina (Puccinia helianthi); Alternarioza florii-soarelui (Alternaria ssp.); P tarea (septonoza) frunzelor (Septoria helianthi). Chiar dac majoritatea acestor boli poate fi comb tut cu fungicide, presiunea de infec ie din ce n ce mai crescut n monocultur , combinat cu presiunea unor d un tori, precum Tanymecus i a lupoaiei, fac imposibil monocultura de floarea-soarelui i solicit asolamente de 6-7 ani. Altminteri, presiunea poluant (P.P.) cu produse fito ar fi nedorit i inutil . 3. Printre dezavantajele monoculturii de floarea-soarelui mai enumer m: a) epuizarea solului cu ap i elemente nutritive; b) modificarea microflorii solului n una nefavorabil culturii; c) tasarea solului, datorit caracterului de pr itoare, ce necesit multe treceri. Dup o monocultur prelungit de floarea-soarelui devine necesar ecologizarea solului. Sinteza alc tuit de noi n figura 37 arat c , n condi ii de monocultur prelungit , pierderile de recolt sunt prezente chiar la hibrizi toleran i, acestea putnd dep i la monoculturi foarte extinse cifra de 30%, n condi iile n care bolile au fost tratate cu fungicide conven ionale specifice i se apropie de 50% atunci cnd nu se aplic fungicide. n condi iile utiliz rii unor soiuri sau hibrizi netoleran i pierderile se dubleaz . Cu ct crete num rul de plante n asolament cu att pierderile se reduc, problema acestora fiind rezolvat numai de un asolament complet, care include i plante amelioratoare. Cercet torii rui care au lucrat mult la acest program sunt ns de p rere c n zonele mai umede rezultatele pot fi semnificativ modificate i c se poate lucra i cu asolamente mai scurte. Acest lucru a fost confirmat i de cercet torii Institutului Tehnic al florii-soarelui din Fran a. Dei la CETIOM produc ia de floarea-soarelui a fost de numai 1500 kg/ha, ntr-o rota ie simpl floarea-soarelui gru, prima dintre ele este considerat excelent pentru grul dur (B.N. Terre net 2007). 102

100 90 % pierderi de produc ie floarea soarelui 80 70 60 50 40 soiuri i hibrizi netoleran i (f r fungicide)

soiuri i hibrizi netoleran i (cu fungicide)

soiuri i hibrizi toleran i la Orobanche (f r fungicide) soiuri i hibrizi toleran i la Orobanche (cu fungicide)

30 20 10 0

monocultur 5 ani

asolament 2 ani

asolament 3 ani

asolament 4 ani

asolament 5 ani cu plante ameliorate

Figura 37. Reducerea pierderilor de produc ie la floarea-soarelui prin folosirea de tratamente, hibrizi toleran i i folosirea fungicidelor (viziune personal bazat pe datele furnizate ndeosebi de Centrul Rus de control al bolilor i parazi ilor la floarea-soarelui + observa ii proprii medii pe circa 10 ani r10%)

Pentru un sistem de agricultur alternativ , un asolament simplu de 2 ani (gru-floarea-soarelui), dei mult mai bun dect monocultura, nu poate fi luat n considerare. Asolamentele de 5 ani cu o plant amelioratoare creeaz plantelor acel sindrom R.S.D (Rezisten Sistemic Dobndit ), un fel de imunosistem care permite o bun dezvoltare a plantelor, dar i o rezisten sporit fa de boli i d un tori. Aa cum se va vedea, R.S.D.-ul poate fi ob inut i prin utilizarea unor activatori biodiversificatori ai solului (tip Biovin), despre care se va vorbi ntr-un capitol urm tor. Urmeaz a fi stabilit n ce m sur aceste noi produse vor putea reduce i durata asolamentului.

103

2.6. MONOCULTURA LA PORUMB


Pornind de la principiul c pentru nicio plant monocultura nu este indicat , sus inem acest lucru i n cazul porumbului, cu precizarea c pentru ea ns i, cultura porumbului este mai tolerant dect alte culturi, dei exist numeroase restric ii care solicit la rndul lor un asolament convenabil i pentru porumb. Ce restric ii ar putea impune neap rat renun area la monocultura de porumb? 1. n primul rnd unii d un tori specifici constituie restric ii importante. Staicu I. (1969) consider c Ostrinia nubilalis (Sfredelitorul porumbului) i Tanymecus dilaticollis (R ioara porumbului) fac aproape imposibil monocultura porumbului n zonele cu poten ial mare de infec ie, dei exist ast zi produse de tratat s mn a care ar permite o protec ie mul umitoare. Pe de alt parte, monocultura de porumb, prin favorizarea nmul irii r ioarei, devine o foarte proast plant premerg toare i pentru floarea-soarelui. Fenomenul este prezent n tot sudul Romniei, dar este deosebit de intens n Dobrogea i Tulcea. nc lzirea global , inclusiv cea din Romnia, a condus la migrarea r ioarei dincolo de Carpa i, unde nu reuise deloc s ajung pn n ultimii ani. Deocamdat , pagubele sunt limitate. Persisten a monoculturii, mai ales n zonele de dealuri i de sub munte, poate conduce la dezvoltarea popula iilor de Tanymecus, i prin aceasta la creterea suprafe elor restric ionate pentru monocultur . O nou restric ie entomologic vine acum s aduc noi argumente n defavoarea monoculturii. Este vorba de d un torul Diabrotica virgifera virgifera (vezi montajul din figura 38). D un torul a plonjat n Iugoslavia direct din America i, pe m sur ce s-a extins, favorizat i de nc lzirea climatic din Europa, a schimbat complet gndirea specialistului privind cultura porumbului. Atacul d un torului este foarte puternic n vetre, d un torii fiind att adul i prezen i pe plante, ct i larve. Adul ii atac din iunie pn n septembrie pe frunze, m tase i tiule i, iar larvele ieite din ou le depuse n p mnt la nceputul vegeta iei atac ndeosebi r d cinile, putnd compromite cultura pe zone ntinse (Serviciul Romn de Protec ia Plantelor), conform tuturor specialitilor din Romnia i din toat lumea. CEA MAI IEFTIN METOD DE COMBATERE A D UN TORULUI DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA ESTE EVITAREA MONOCULTURII. 104

Diabrotica virgifera virgifera atac la m tasea porumbului

Diabrotica virgifera virgifera adult

Urmare a atacului la r d cini, plantele de porumb sunt distruse i cad la primul vnt Diabrotica virgifera virgifera atac la r d cini

Diabrotica virgifera virgifera larve

Figura 38. Montaj privind d un torul Diabrotica virgifera virgifera i atacul lui asupra porumbului (Sursa: www.jki.bund.de)

105

Pe solurile erodate din zona Perieni, asolamentele simple gru-porumb pot dubla produc ia de la 911 kg/ha la 2101 kg/ha (Jit reanu, 2008). Cu toate acestea, atept rile asupra nivelului recoltelor sunt reduse, cercet torii de la USAMV Iai recomandnd asolamente largi, cu sol s ritoare i cu accent principal pe lucern . Pe lng creterile importante de recolt (3x), conservarea biologic a solului i evitarea pierderilor prin eroziune, se apropie de optimum. Deoarece multitudinea cercet rilor efectuate pe toate continentele lumii nu permit o afirma ie categoric , dect n zona european i, uneori, sudamerican , ne putem nchipui c exist cauze speciale pentru care monocultura de porumb are comportamente diferite. Presiunea asupra monoculturii de porumb n Europa de Est este dat ndeosebi de d un torii Tanymecus, Diabrotica virgifera virgifera, ca i de Pyraustra nubilaris. O cauz important pentru restric ia monoculturii n Europa Central i de Est o constituie deficitul de ap din lunile iulie i august, ca i numeroasele deficien e n sistemul lucr rilor solului. n nordul continentului european porumbul se cultiv dominant pentru siloz, n dou scopuri: nutri ia animal i ob inerea biogazului. Dei cantitatea de precipita ii tinde s scad i n acest perimetru datorit modific rilor climatice, monocultura de porumb se men ine pe suprafe e mari datorit utiliz rii masive a gunoiului de grajd care poate substitui, fie i par ial, presiunea st rii biologice i a s n t ii solului asupra monoculturii de porumb. Din aceste motive, comportamentul porumbului n monocultur a fost studiat pentru 3 categorii de zone pedoclimatice (Buhre C. i colab., 2007, Pointreau Th. i colab., 2000, Ritchie B. 2003, Dost R i colab., 2000, Staicu I. 1969, Ailinc i C. i colab., 2007, Jit reanu G. 2008, Brunt L. 1999 i al ii) (vezi figura 39). Pentru agricultura n transformare nici monocultura de porumb nu poate fi acceptat mai des n zonele de cultur intensiv i, mai ales, dac se urm rete nivelul produc iei de boabe.

106

80 70
Europa de Est

60 50 40 30 20 10
Europa nordic America Latin i Australia

monocultur porumb

asolament simplu gru-porumb

asolament 3 ani

asolament 4 ani

asolament 5 ani cu plante amelioratoare

Date acumulate din 15 ani de cercet ri foarte diverse i condi ii diverse de sus inere nutri ional .

Figura 39. Pierderile generate de monocultura de porumb n diferite zone ale lumii (colectare date, procesare i viziune personal )

Pornind de la un con inut de 4% carbon n sol n 1888, n peste 100 de ani de monocultur de porumb, con inutul acestui valoros element care d stabilitate i s n tate solurilor a sc zut de peste 4 ori pe solurile nisipoase din Missouri i de circa 2 ori pe solurile lutoase din Illinois (figura 40). Grul n monocultur pe 100 de ani a redus mai pu in con inutul n carbon dect porumbul. Aplicarea a cte 6 t/ha/an ngr mnt organic sub form de gunoi a dublat practic con inutul de carbon din sol, f r a putea reveni la con inuturile ini iale cu care s-a pornit n experiment. Aceast experien valoroas demonstreaz o dat n plus c nu exist nc factori de stabilitate a rota iei plantelor i c g sirea unor modele noi de agricultur alternativ necesit i altceva dect o simpl doz de 6 t/ha/an de gunoi de grajd.

107

Figura 40. Efectul pe termen lung al rota iei culturilor asupra con inutului de carbon al solurilor n America (Mahdi Al-Kaisi, 2002)

2.7. ASPECTE PRIVIND MONOCULTURA DE RAPI


Mai mult dect n cazul altor plante, efectul monoculturii de rapi asupra propriei ei produc ii i calit i trebuie v zut n contextul varia iilor mari de clim i sol de pe planet . La nivelul Europei, rapi a, plant de clim rece, g sete condi ii bune de vegeta ie n rile din nordul Europei, unde att riscul de secet ct i cel de nghe sunt minime. n asemenea condi ii exist lucr ri (Govronsko-Kulesza, 2006) care sus in c , ntr-o monocultur de pn la 8 ani, rapi a poate rezista f r a-i reduce produc ia i calitatea i f r a fi afectat n mod deosebit de d un tori i boli. Dimpotriv , cercet torii francezi de la Citiom (2009) consider c rapi a se comport foarte bine ntr-o rota ie de 4-5 ani, n care caz poate aduce un spor de pn la 20-30% la nivelul produc iei i poate fi folosit ca o bun plant premerg toare pentru culturile de cereale (gru, orz, ov z). Calitatea de bun plant premerg toare trebuie c utat n raportul dintre r d cini i sol, care favorizeaz men inerea unui sol structurat, cu o arhitectur optim pentru raportul ap /aer din sol. 108

Cercet rile efectuate de Cristen (2001) i citate i de Wagner (2008) n spa iul german arat c rota iile, chiar i cele simple, sunt mai bune dect varianta monocultur . Experien ele au fost efectuate n 1988-2000 i sunt sistematizate n figura 41. Rapi a reac ioneaz chiar i la monoculturi simple de cereale, orzul fiind ns cu 4% superior ca premerg toare grului. Asolamentul de 3 ani, rapi -gru-orz, m rete produc ia cu nc 4% (+ 4,4 q/ha).
Produc ie Monocultur 32,6 q/ha mt dif. 34,4 dup gru Asolament 2 ani dup orz 35,7 +3,1 +9,5 +1,8 100%

+5,5

rapi -gru-orz

37,0

+4,4

+13,4

RAPI

Asolament 3 ani rapi -grumaz re 39,8 +7,2 +22,0

Asolament 5 ani

rapi -gru-maz re-gru-orz

38,0

+5,4

+16,5

Asolament 4 ani

rapi -gru-ov z-orz

37,3

+4,7

+14,4

Figura 41. Reac ia culturii de rapi n monocultur i n diferite asolamente (prelucrare dup Christea, 2001)

Dac ns n asolament se introduce o plant amelioratoare precum maz rea, sporul de recolt crete semnificativ (22% sau 7,2 q/ha, ceea ce, la pre urile anului 2009, nseamn un plus de peste 210 euro/ha). 109

Asolamentele de 4 i 5 ani f r plante amelioratoare nu sunt superioare asolamentelor de 3 ani care includ ns leguminoase (maz re). Men ion m c efectul monoculturii a fost studiat i de mul i al i cercet tori aminti i mai sus, o dat cu cererea crescut de semin e de rapi , mai ales pentru ob inerea de biodiesel. S-a n scut i ideea g sirii unor solu ii alternative care s sus in monocultura. Cu toate c poate fi sus inut un num r de 2-4 ani, dezavantajele pe care scoaterea ei din asolament le-ar aduce acestuia sunt generate n mod deosebit de calitatea ei deosebit de plant premerg toare, mai ales pentru culturile de cereale.

Europa de Nord 4800 kg/ha


-Risc ger = max. 2% -Risc secet = 0 -Presiune infec ii = max. 10 boli, d un tori i buruieni
*

Europa Central 3800 kg/ha

-Risc ger = 15% -Risc secet = 10% -Presiune infec ii = 22 boli, d un tori i buruieni

-Risc ger = 35% -Risc secet = 40% -Presiune infec ii = 34 boli, d un tori i buruieni

Europa de Sud-Est 2200 k /h

Figura 42. Descreterea produc iilor de rapi pe m sur ce cultura se deplaseaz de la nord spre sud-est (calcule personale)
Prin presiunea de infec ii se n elege aici cantitatea total de produc ie redus datorit factorilor de risc biologic
*

110

n ultimii 20 de ani, rapi a pentru semin e a nceput s se extind spre sud-estul Europei, unde condi iile de cultur sunt mai restrictive dect n Europa Central i de Nord i, n consecin , i nivelul recoltelor este mai mic. Pe de alt parte, rela ia ntre clim i agricultur este necesar a fi rev zut pentru ntreaga agricultur european i local . Restric iile impuse de factorii de dezvoltare ai culturii cresc n amploare i diversitate pe m sur ce naint m din rile din nordul Europei c tre sud-estul Europei i se contureaz cu produc ii mai mici. Din aceast figur , n care s-au luat n considerare factori tehnici comparabili, rezult c , dac n sud-estul Europei, inclusiv n Romnia, produc ia de rapi , datorit riscului de ger (aproape 40%) i de secet (tot 40%), ca i a presiunii foarte mari generat de insecte, boli i d un tori, poate fi compromis n cel pu in 40% din cazuri, acest lucru este foarte greu de ntlnit n Europa Central i imposibil n Europa de Nord. Atitudinea fa de monocultur este i ea diferit , pentru c diferen ele de produc ie n monocultur cresc n acelai sens.

Europa Central
diferen monocultur asolament 3 ani = - 400 kg

Monocultura este tolerat max. 2 ani

Europa de Nord
diferen monocultur asolament 3 ani = < 200 kg Monocultura poate fi permis 4-5 ani Monocultura nu este tolerat

Europa de Sud-Est diferen monocultur asolament 3 ani = - 930 kg

Figura 43. Sc derile de produc ie practicate n monocultura de rapi n diferite zone ale Europei

111

Din aceste considerente, dar i ca urmare a studiilor i observa iilor f cute n Romnia, consider m practicarea monoculturii n Romnia ca foarte p guboas , att prin pierderile directe, ct i prin absen a ei ca bun premerg toare pentru gru. Printre restric iile ce impun eliminarea monoculturii de rapi am ar tat c presiunea de infec ie cu d un tori este n Romnia mai mare dect oriunde n Europa. Dintre d un torii foarte periculoi amintim: Ceutorhynchus assimilis (g rg ri a semin elor de crucifere)

Figura 44. Ceutorhynchus assimilis adult

Figura 45. Plante atacate de Ceutorhynchus assimilis (original)

Semin ele sunt devorate de larve, iar pagubele pot s ajung uor la 40%. Tot din neamul g rg ri elor face parte i Ceutorhynchus napi, cunoscut i sub denumirea de g rg ri a tulpinilor de rapi .

Figura 46. Larv de Ceutorhynchus napi (original)

Figura 47. Daune la tulpin (original)

112

Meligethes aeneus (gndacul lucios al cruciferelor) atac i m nnc pn la distrugerea bobocilor florali i a florilor. Pagubele sunt, de asemenea, pn la 40-50% sau mai mult.

Figura 48. Meligethes aeneus adult (original)

Figura 49. Meligethes aeneus atac la flori (original)

O serie ntreag de purici, afide i insecte polimorfe (p duchele cenuiu) pot s atace rapi a mai ales n monocultur . To i d un torii rapi ei ierneaz sub form de larve n sol i de aceea este preferabil a fi schimbat pentru cultur n vederea reducerii atacului. Bolile rapi ei n spa iul romnesc sunt, de asemenea, numeroase. Cit m doar cteva: putregaiurile f inarea mana alternarioza. Ele pot, de asemenea, reduce produc ia cu 15-20% n condi ii de monocultur i f r tratamentele recomandate de specialiti. Cu toate riscurile pe care le are n spa iul romnesc, rapi a, cultur relativ nou introdus n zon , r mne, al turi de cerealele de toamn i maz re, o cultur de baz n peisajul agricol al Romniei. Ea este o bun premerg toare pentru culturile de cereale, cu care creeaz un foarte interesant complex agronomic, eficace pentru agricultorii performeri n sudul Romniei n mod deosebit.

113

2.8. PROBLEME PRIVIND MONOCULTURA LA SFECLA DE ZAH R


Majoritatea cercet torilor (B lteanu, 20001, St nescu, 1976, Scheibe, 1953 i al ii) consider sfecla de zah r total nepotrivit ca monocultur . n Romnia cercet ri numeroase s-au f cut la Sta iunea Experimental Lovrin, care arat c : n monocultura de 4 ani sc derea produc iei a fost de 19%; monocultura de 5 ani a condus la pierdere de 54%. Cercet ri asem n toare efectuate de Stancu i colab. n Iugoslavia (1986) arat c ntr-o monocultur de 5 ani sfecla i reduce produc ia cu: 16% n al doilea an de monocultur ; 24% n al patrulea an de monocultur ; 32% n al cincilea an de monocultur . ntr-o monocultur de 20 de ani, sfecla a ar tat o pierdere a recoltei pn la compromitere. De recunoscut, arat aceiai autori, este faptul c fertilizarea nu a putut s elimine pierderile de produc ie i calitate, pierderile fiind la fel de mari ca i n variantele nefertilizate. Au demonstrat cercet torii de la Lovrin (Nicolae M. 1971, citat de B lteanu, 2001) c sfecla dup sfecl este cea mai proast solu ie i c ea n niciun caz nu trebuie practicat (tabelul 2). Tabelul 2 Influen a plantei premerg toare asupra produc iei de sfecl (Nicolae M., 1971)
Nr. crt. 1 2 3 4 5 Plant premerg toare Sfecl Cnep Porumb Gru Maz re Produc ia de r to/ha 28,9 34,7 39,5 41,8 46,1 d cini % 100 120 136 144 159 Produc ia de zah r to/ha % 4,85 100 6,28 120 7,11 146 7,39 152 8,20 169

Dei exist autori care cer necultivarea sfeclei dup leguminoase din cauza unor d un tori comuni, efectul ameliorator al maz rii, n experien a de la Lovrin, o face pe aceasta cea mai bun premerg toare. Numai motivele de structur a asolamentului i importan a maz rii ca premerg toare pentru alte culturi ne fac s utiliz m cu prec dere grul ca premerg toare pentru sfecl i nu maz rea. 114

Cercet ri efectuate pe zona tropical , unde Syngenta ncearc s introduc sfecla pentru zah rul necesar fabric rii bioetanolului, consider c sfecla de zah r trebuie exclus de la monocultur , n timp ce trestia de zah r, plant peren , este obligat la monocultur , aceasta i din cauza unor rela ii speciale cu solul i unele bacterii.

2.8.1. De ce nu suport sfecla monocultura?


1. Din cauza instituirii unor rela ii de incompatibilitate ntre r d cini i microorganismele din sol. 2. Din cauza unor boli i d un tori care se conserv i se nmul esc prin utilizarea monoculturii, precum: Phoma betae, Pythium sp., Fusarium sp, Bothynoderes punctiventris, Cercospora beticola.

DE CE ?

3. Indirect, din cauz c solul afnat pe care l las poate fi utilizat mai bine de c tre alte culturi.

Dac ne referim la rela iile dintre microorganismele bacteriene i sol, observa iile noastre arat c n zona periradicular se nmul esc bacteriile de tip descompun tori aerobi, care se hr nesc dominant cu zaharurile emise n sol de r d cini i lipsesc cele asociative sau libere fixatoare de azot. Din aceast cauz , spre deosebire de cereale, sfecla necesit mai multe ngr minte chimice, capacitatea ei de a degrada composturile i chiar acizi aminici din b legar fiind mai mic . De asemenea, sunt mai reduse ciupercile sanitare ale solului, precum: Fusarium, Alternaria, ca i speciile de Phytophtora. Bolile i d un torii sfeclei constituie ns principalii factori care solicit evitarea monoculturii. Bolile care creeaz degradarea i c derea plantulelor, precum Fusarium spp., Phytium spp., Phoma spp., Aphanonyces spp., Rhizoctonia spp. i Ervinia spp, i g sesc locul de infec ie cu prec dere pe resturile vegetale ale solului i atac germenii de sfecl foarte timpuriu sau partea aerian de tulpin , imediat sub cotiledoane. n condi ii de umiditate ridicat , mai ales atunci cnd este i cald, atacul este energic i pot compromite cultura la intensit i mari. Singura variant alternativ pentru controlul acestor boli r mne asolamentul de 5 ani i tratarea solului cu Biovin i alte composturi speciale, inclusiv utilizarea endomicorizei.

115

Figura 50. Atac de Pythium la pl ntu ele de sfecl (dup Windels i colab., 1989)

2.8.2. Cercosporioza frunzelor


Mai este cunoscut i sub denumirea de p tarea roie a frunzelor. Conform lui B rbulescu i colab. (2002), agentul patogen, cunoscut sub denumirea de Cercospora beticola, prezint un micelin hialin*, pluriseptat, care se dezvolt intracelular (adic n interiorul celulei), asemenea cirozei hepatice la oameni. Petele devin roii i foarte evidente, iar conidiafori apar pe ambele fe e ale petelor, sub form de mici buchete scurte. n rela iile dintre planta de cultur i parazit este de re inut faptul c ciuperca se poate g si i pe alte plante de tip buruieni, multe ndep rtate sistematic, cum ar fi Chenopodium, Medicago, Amaranthus, Malva, Trifolium, Lactuca i altele. Principala surs de infec ie o constituie chiar resturile de sfecl , dar i buruienile specifice care o nso esc. n aceste resturi poate ierna boala i de aceea, n condi ii de monocultur , se r spndete foarte repede, mai ales pe frunzele dezvoltate. Petele pe frunze se dezvolt n 5-21 de zile de la infec ie.

Hialinul este un amestec de proteine plasmatice cu structur omogen (vezi Dex-ul).

116

Figura 51. Spori argintii ai speciei Cercospora beticola ap ru i chiar n zona stomatei, n buche ele mici, pe vreme umed i cald (Sursa: C.Windels, 1989)

Figura 52. Atacul pe frunze al ciupercii Cercospora beticola se manifest prin pete circulare (2-3 cm) sau eliptice, brun deschis n centru i mai roii spre periferie, odat cu apari ia sporilor. Se extinde atacul pe frunze, acestea se usuc i mor (vezi i figura 47 ) (Sursa: C. Windels, 1989)

117

Figura 53. Atacul avansat al ciupercii conduce la moartea frunzelor i diminuarea sau compromiterea recoltelor. Pagube de 30-40% sunt obinuite n cazul atacului consistent (Sursa: C.Windels, 1989)

n managementul alternativ al controlului bolii se va ine cont de: revenirea culturii pe aceeai suprafa o dat la 5 ani; alegerea solurilor (evitarea celor s rate i umede); alegerea soiurilor (promovarea soiurilor rezistente); distrugerea plantelor gazd ; tratamente fungicide n rota ie cu monitorizarea atent a necesarului de tratament i alegerea celor mai potrivite pesticide cu un grad redus de risc pentru presiunea poluant . Deoarece unele din principalele poten iale plante premerg toare sunt vectori importan i ai bolii (lucerna, maz rea, trifoiul, spanacul i numeroase alte plante cu frunza lat ), este de preferat ca acestea s nu fie alese ca principale plante premerg toare (ex. maz re). n locul acesteia este de preferat n primul rnd grul i n al doilea rnd porumbul care, n managementul Cercosporozei asigur un control mai bun al bolii i o stabilitate mai mare a recoltelor i a calit ii lor. 118

Exist mai multe boli, printre care cit m: Peronospora farinosa ssp. betae; Pseudomonas syringae ssp. optata, boal bacterian care seam n mult cu Cercospora ca simptome ale atacului; Erysiphae betae f inarea sfeclei; Uromyces betae rugina sfeclei.

Figura 54. Erysiphae betae, atac generalizat la frunzele de sfecl (Sursa: INRA France)

O serie de alte boli generate de virusuri, printre care mozaicul sfeclei (Beet mosaic virus) sau Rizomania (ng lbenirea necrotic a nervurilor Beet necrotic yellow virus, un virus foarte periculos), demonstreaz faptul c rela iile dintre plantele de sfecl i sol sunt puternic afectate dac , att asolamentul ct i alegerea premerg toarei scap managementului culturii. D un torii sfeclei de zah r sunt, de asemenea, numeroi i periculoi. Cit m c iva dintre ei: Bothynoderes punctiventris, denumit popular g rg ri a cenuie a sfeclei, este cel mai r spndit d un tor. D un torul este mare, are 10-12 mm i o singur genera ie. Ierneaz n sol ca adult. 119

Atacul adul ilor este foarte periculos pentru c reteaz plantele tinere de la colet. El devoreaz , de asemenea, frunzele cotiledonale i distruge i primele 3 frunze adev rate. Pagubele merg pn la compromiterea culturilor n prim verile secetoase i c lduroase. Larvele sunt, de asemenea, foarte periculoase prin galeriile pe care le creeaz n r d cini. Cantitatea este puternic redus , iar calitatea sfeclei este, cel mai adesea, compromis . Tanymecus palliatus (r ioara sfeclei) este o rud apropiat a r ioarei porumbului. Ea este prezent n ntreaga Romnie, dar mai frecvent n Transilvania.

Figura 55. Bothynoderes punctiventris adult, care r mne n sol Foarte periculos la sfecl (Sursa: http://www.zin.ru/Animalia/coleoptera/images/kv_ mak/bothynoderes_punctiventris.jpg)

Figura 56. Tanymecus palliatus adult. Este o specie polifag cu o genera ie la 2 ani (Sursa: www.biolib.de)

Adul ii rod plantele tinere, frunzele cotiledonale i primele frunze adev rate. Locul de iernare este tot solul. Foarte periculoi s-au dovedit a fi n ultimul timp i p duchele negru al sfeclei (Aphis fabae), puricele sfeclei (Chaectocnema tibialis), viermii srm (Agriotes spp), buha verzei (Mamestra brassicae), gndacul estos al sfeclei (Cassida nebulosa), molia sfeclei (Scrobipalpa ocellatella), musca minier a 120

sfeclei (Pegomya betae) i multe altele. Toate insectele, to i d un torii sfeclei devin cu att mai periculoi cu ct sfecla apare mai frecvent n asolament, iar monocultura creeaz adev rate bioinvazii pentru c rela iile dintre plantele de sfecl i sol se interfereaz n peste 90% din cazuri cu d un torii culturii.

2.8.3. Necesarul de elemente nutritive i creterea valorii sfeclei n asolament. Variante alternative
Sfecla de zah r, datorit nivelului ridicat de biomas pe care l produce, este corelativ o mare consumatoare de elemente de nutri ie. Citndu-l pe Soltnev (1990), B lteanu Gh. (2001) sus ine c sfecla de zah r este o mai mare consumatoare de potasiu dect azot. n acelai timp, alte elemente de nutri ie precum sodiu, calciu i magneziu ocup un loc cu mult mai important n nutri ia sfeclei de zah r dect alte culturi consacrate (vezi tabelul 3). Tabelul 3 Necesarul de elemente nutritive al sfeclei de zah r pentru o ton de substan proasp t (Blteanu Gh., 2001)
Componentele biomasei R d cini Frunze Total N 1,0-1,5 3,0-3,5 4,0-5,0 Consum n kg/ton substan proasp t P2O5 K2O Na2O CaO 0,7-0,9 1,8-2,2 0,6-0,8 0,4-0,6 1,0-1,5 4,0-6,0 2,0-2,5 1,0-2,0 1,7-2,4 5,8-8,2 2,6-3,3 1,4-2,6 MgO 0,4-0,6 1,0-2,0 1,4-2,6

Reanaliznd consumul de elemente n func ie de nivelurile de produc ie, acesta, preluat dup B lteanu Gh., se prezint n tabelul 4. Tabelul 4 Necesarul sfeclei de zah r n elemente nutritive pentru 3 timpi de produc ie
Treapta de produc ie (to/ha) 30 t r d cini 27 t frunze i colete 40 t r d cini 30 t frunze i colete 50 t r d cini 36 t frunze i colete Azot 125 167 209 Elemente nutritive folosite kg/ha Fosfor Potasiu Sodiu Calciu 46 61 76 188 251 313 80 106 133 40 53 76 Magneziu 46 61 67

Dei elemente nutritive particip diferit la realizarea componentelor produc iei, consumul lor crete dup curbe paralele (vezi tabelul 5). 121

Tabelul 5 Repartizarea consumului de elemente nutritive la sfecla de zah r pe perioade vegetale (Blteanu, 20011% din consum total)
Lunile Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie N 1,3 20,2 46,0 17,0 11,0 4,5 P2O5 0,7 14,3 34,0 23,2 17,8 10,0 K2O 1,0 13,0 42,0 23,0 14,0 7,0

Cea mai mare cantitate de azot i potasiu se afl n frunze i colete. Azotul se consum dominant pentru formarea frunzelor, potasiul pentru func ionarea fotosintezei i produc ia elaboratelor metabolice, n timp ce fosforul este determinant pentru maturare. Din aceste motive, aplicarea n tandem a ngr mintelor cu fosfor i potasiu s-a dovedit a fi optim la doza N167P94, la care s-au ob inut peste 10,5 kg zah r alb la o unitate de ngr mnt. Exist un num r extrem de mare de cercet ri privind stabilirea i aplicarea dozelor de ngr minte, toate cu efecte favorabile. Cu toate acestea, s-a constatat c dac frunzele r mn pe teren, exist dificult i n degradarea lor. Numai cu aplicarea gunoiului de grajd degradarea acestora s-a efectuat rapid, bacteriile sanitare ale solului, tip Pseudomonas fluorescent ac ionnd rapid nu numai n degradarea biomasei, dar i n reducerea semnificativ a unor ciuperci parazite (Apro-bio, 2008). Variantele alternative de nutri ie a sfeclei in cont, pe de o parte, de necesarul de elemente nutritive al solului, iar pe de alt parte de reciclarea biologic a multora dintre ele. Pornind de la constatarea deja formulat cum c potasiul i azotul pot fi preluate din colete i frunze, aplicarea unor preparate bacteriene poate readuce solului circa 40% din azot i 50% din potasiu, ntr-o form accesibil culturilor urm toare. Acelai Pseudomonas fluorescent, dar i Bacillus megaterium mobilizeaz fosforul din sol i l preia n procent de pn la 2/3 la dispari ia plantelor. 1/3 urmeaz a se da din ngr minte (constat ri proprii). Aplicarea ns a Biovinului n compost special cu rol activator al solului conduce la instituirea unor noi raporturi ntre r d cini i solul lor, datorit mbun t irii activ biologice a acestuia din urm . Cercet ri recente ce urmeaz a fi publicate arat c , la o aplica ie de 400 kg Biovin nainte de sem nat i ncorporat, putem s reducem inputuri: 122

cu 60% doza de azot; cu 40% doza de fosfor; cu 100% doza de potasiu. n noua gndire a transform rii, se ia n seam faptul c sfecla are misiunea de a produce material energetic ct mai mult i c , pentru aceasta, solul la rndul lui are nevoie de inputuri pentru reactivarea energetic a lui i aducerea spre modul de reac ie i lucru a sistemelor naturale potrivite sfeclei. Dup asemenea tratamente aplicate solului, sfecla poate deveni o foarte bun premerg toare pentru porumb, soia, in i alte culturi de prim var . Din cauza unor neconformit i n rela iile cu solul, sfecla nu este bun premerg toare pentru leguminoasele perene i nici acestea din urm pentru sfecl .

123

Capitolul 3

ROLUL PLANTELOR AMELIORATOARE N ASOLAMENTELE AGRICULTURII ALTERNATIVE

Prin plant amelioratoare e necesar s n elegem acel ansamblu de culturi care, prin cultivarea lor n cadrul asolamentului aduc acestuia un surplus de inputuri, de regul , de natur nutri ionist , dar i de natur biologic , microbiologic sau ecologic . Ca exemple de plante amelioratoare sunt cunoscute, de regul , leguminoasele anuale sau perene, care, urmare proceselor de simbioz , cu speciile de Rhizobium aduc n sol o cantitate de azot mai mare dect cea necesar propriului lor consum. Totodat , r d cinile las n sol anumite substan e liante care contribuie la structurarea solului i la reglarea raporturilor dintre ap i aer ale acestuia. Exist i alte culturi care prin rela iile lor cu solul mobilizeaz fie elemente nutritive din profunzime, pe care le aduc la suprafa , fie mobilizeaz pe cele imobilizate n zona r d cinilor, prin intermediul unor substan e uor acide care solubilizeaz mai ales fosforul imobilizat n sol de c tre calciu. Lucerna este una din aceste plante. Dar i sparceta i lupinul pot ndeplini func ii similare. Culturile micorizate joac , de asemenea, un mare rol n ameliorarea bio-economic a asolamentului. Ne referim aici la cartof, legume, curcubitacee etc. Dar asupra acestui subiect vom reveni. Exist trei direc ii prin care plantele din familia leguminoaselor particip la ameliorarea solului i a asolamentului: 1. Rela ia de simbioz dintre plantele leguminoase i bacteriile fixatoare. Aceast rela ie este foarte complex i att ct se tie despre ea g si i n lucr rile noastre: Probleme de ecologia solului, Editura Ceres 2008, i Teorie i practic n biotehnologiile genetice, Editura Ceres 2006. Fa de cele cunoscute pn n prezent i prezentate n literatura citat , se cuvine s scriem cteva fraze i despre importan a leghemoglobinei, pe care o vom g si fotografiat n urm toarele pagini i care va juca un rol din ce n ce mai mare n fixarea azotului pe cale biologic i renun area la cel fixat natural. Cercet rile efectuate n ultimii 40 de ani i sintetizate de c tre cercet torii de la Max-Planck Institut pentru fiziologia molecular a plantelor din Golm (Postdam) (Andreas Trepte, 2005) ca i de cei de la Universitatea din Leventer (Deborah i colab., 1998) utiliznd o metod de interferen a ARNului la plante de lotus au reuit cu succes s izoleze leghemoglobina plantelor 124

i s demonstreze definitiv func ia ei de transport a oxigenului i de tamponare a acestuia n procesul de fixare a azotului prin simbioz . Leghemoglobina se mai numete legoglobin i este o hemoprotein prezent n toate nodozit ile leguminoaselor care fizeaz azot. Este de culoare roie i seam n structural cu hemoglobina uman (figura 57). Ea este produs de leguminoase ca r spuns al infec iei r d cinii cu bacteria fixatoare de azot (Rhizobium). Dei ini ial s-a crezut c o parte din complexul proteic a fost produs n plant (proteina A) i o alta hemo n bacterie, cercet rile recente arat c doar jum tate din proteina hem este produs n plant (Santana i colab., 1998).

Figura 57. Leghemoglobina la lupin (Sursa: Departamentul de chimie al Universit ii Main, Orno, UE)

Leghemoglobina are o afinitate ridicat pentru oxigen (Km | 0,01 PM) avnd o performan asem n toare lan ului E al hemoglobinei umane. Oxigenul bine dozat este foarte necesar bacteriei pentru ca, cu ajutorul nitrogenazei s fixeze azotul molecular (bacteria este aerob ). Leghemoglobina joac n acelai timp un rol tampon n dozarea oxigenului. Se tie c nitrogenaza este sensibil la excesul de oxigen, fiind uor degradat . Or, leghemoglobina permite s intre n sistem numai att oxigen ct este nevoie pentru derulare optim a procesului de biofixare. Blocarea penetr rii oxigenului se realizeaz la nivelul citoplasmei celulelor infectate i transformate n unit i de biofixare. Presiunea oxigenului asupra celulelor infestate (prezente n noduli) crete n perioada de secet i spre maturitatea 125

plantelor. n aceste condi ii se fixeaz din ce n ce mai pu in azot pn la ncetarea fix rii, generat de blocarea distrugerii prin oxidare a nitrogenazei. n aceste condi ii nodozit ile se usuc treptat i leghemoglobina dispare i ea (vezi figura 58 c). A precipita ii B

leghemoglobina

vetejite

?
Lipsete practic leghemoglobina Tot n 15 mai, dar anul 2009, r d cinile de maz re nu con in dect nodozit i mici i vetejite. Lipsete leghemoglobina. Azot fixat numai 30 kg/ha, produc ie maz re 890 kg/ha.

Figura 58. R d cinile de maz re nc rcate cu nodozit i (A) i cu leghemoglobin abundent (B) n anul normal n precipita ii 2008. 15 mai Alexandria. Azot fixat = 134 kg., produc ie maz re 4200 kg (foto autor)

126

Rela ia dintre asolament, plant i sol este determinat pentru cantitatea de azot fixat biologic prin simbioz , ca i prin celelalte forme de fixare. n aceast asociere mutual , denumit simbioz , particip toate plantele leguminoase anuale i perene care se cultiv sau care r mn n afara asolamentului i bacteriile Rhizobium. Genul Rhizobium cuprinde un num r mare ale genului, n func ie de planta gazd , i anume: R. leguminosarum, cu subspeciile (Wikipedia 2009): - R. phaseoli - R. trifolii - R. viciae R. cellulosilyticum - R. lupini R. daefeonense - R. lusitanum R. etli - R. mediterraneum R. galegae - R. mangalese R. gallicum - R. radiobacter R. giardini - R. rhizogenes R. hainanensae - R. rubi R. huakui - R. sullal R. huatiense - R. tainnshanense R. indigoferae - R. tropici R. larymorei - R. undicalo R. laessense - R. vitis Nu toate speciile enumerate aici sunt importante pentru agricultura practicat n zonele Europei, ci cu deosebire primele trei prezentate mai sus, separat: fixarea azotului r mne nsuirea de baz pentru care culturile leguminoase sunt acceptate sub denumirea de plante amelioratoare ntr-un asolament. Pentru a scoate n eviden importan a fix rii azotului e nevoie s specific m c sunt implicate aici dou aspecte importante, i anume: a) Cantitatea de azot fixat. O plant leguminoas este cu att mai bun premerg toare cu ct las n sol mai mult azot i mai pu ine substan e inhibante sau eventual toxice pentru cultura postmerg toare. Dac lu m n considerare cantit ile de azot fixat va fi necesar s inem seama c aceasta depinde de mai mul i factori pe care i prezent m n figura 59 Nivelurile mici ale produc iei de azot fixat n sol se coreleaz cu: a. Nivelul umidit ii din sol pe perioada de fixare maxim . b. Reac ia solului, raportul ap /aer din sol optim pentru furnizarea NITROGENAZEI. 127

CANTITATEA DE AZOT FIXAT kg/ha

Fasole de cmp

Maz re

Lupin galben kg/an

Trifoi kg/an

Lucern

Soia kg/an

Bob kg/an

18
kg/ha kg/ha condi ii proaste condi ii proaste kg/ha kg/ha kg/ha

380

18,3

kg/ha

kg/ha

kg/ha

334,5 kg/ha

53,7

291,8

90

600

35

225
condi ii bune de vegeta ie

35
kg/ha condi ii proaste

115
kg/ha condi ii bune de vegeta ie

kg/ha

condi ii de secet i exces de azot n sol

condi ii optime de umiditate i temperatur

condi ii proaste

condi ii bune de vegeta ie condi ii bune de vegeta ie condi ii bune de vegeta ie

condi ii proaste

128
57 kg/ha media 277 kg/ha media

193 kg/ha media

141 kg/ha media

153 kg/ha media

142 kg/ha media

70 kg/ha media

Figura 59. Cantitatea de azot fixat biologic de c tre diferite culturi leguminoase (sintez autor)

Figura 60. Dinamica form rii azotului simbiotic la cultura de maz re Rosalia n sudul Romniei (original)

C. Gradul de aprovizionare a solului cu azot i alte elemente nutritive ndeosebi calciu pentru majoritatea leguminoaselor. Cercet rile efectuate de noi n doi ani diferi i pe un cernoziom tipic din podiul Burnasului i pe un cernoziom castaniu de la Modelu, C l rai, au ar tat dou ipostaze diferite: Anul 2008 a fost ploios i mai r coros n perioada de vegeta ie activ a maz rii. Au c zut (n circa 85 zile) n medie pentru cele dou localit i 150 mm precipita ii

Decade de la r s rirea maz rii

Figura 61. Dinamica acumul rii azotului fixat simbiotic la maz rea Rosalia n sudul Romniei, 2008 (original)

129

Figura 62. Dinamica fix rii azotului simbiotic la cultura de maz re Rosalia n sudul Romniei, 2009 (original)

Figura 63. Dinamica acumul rii azotului fixat simbiotic la maz rea Rosalia n sudul Romniei, 2009 (original)

130

Gradul de aprovizionare a solului cu azot i cu alte elemente nutritive, ndeosebi calciu, pentru majoritatea leguminoaselor Cercet rile efectuate de noi n doi ani diferi i pe un cernoziom tipic din Podiul Burnasului i pe un cernoziom castaniu de la Modelu, C l rai, au ar tat dou ipostaze diferite. Anul 2008 a fost ploios i mai r coros n perioada de vegeta ie activ a maz rii. Au c zut (n circa 85 de zile) n medie pentru cele dou localit i, 150 mm precipita ii. n aceste condi ii dinamica fix rii azotului se prezint ca n figura 60, iar cantitatea total de azot fixat se ridic la 130 kg, apropiindu-ne de media prezentat n figura 61. Dimpotriv , n anul 2009, n perioada de vegeta ie intensiv n care ar fi trebuit s se acumuleze azot a plouat numai 55 mm precipita ii. Att dinamica fix rii (figura 62), ct i cea a acumul rii (figura 63) au fost modificate n sensul restrngerii perioadei de fixare i a reducerii cantit ilor de azot fixat biologic. n timp ce n 2008 n luna de vrf a fix rii s-au nregistrat peste 25 kg/ha, n 2009 acesta a fost peste 11 kg. Dac compar m cantit ile totale de azot fixat avem: 134 kg azot n 2008, o diferen a: 91 kg 43 kg azot n 2009. Fixarea azotului este att de legat de mii de factori nct controlul lor i instituirea noii transform ri a marii agriculturi va pleca de la cercet ri practice minu ioase care vor g si parametri ideali ai solului pentru a capta din aer o cantitate ct mai mare de azot. C utnd un asemenea parametru se pare c el exist la confluen a unei bune aprovizion ri cu ap a solului, f r ca aceasta s fie n exces.

2008 2009 Figura 64. Dezvoltarea diferit a volumului i activit ii nodozit ilor n doi ani diferi i ca regim pluviometric stnga, 2008, cu un regim potrivit de umiditate, iar dreapta, anul 2009, cu un regim de precipita ii de trei ori mai redus (foto autor)

131

Figura 65. Leghemoglobina, pigmen ii roii din nodozit i au fost foarte dezvolta i i mai ales foarte activi n 2008 i au lipsit aproape complet n 2009

Rezultatul s-a v zut n nivelul recoltelor de maz re, i anume: 4250 kg n 2008 1120 kg n 2009. Diferen a = 3130 kg, generat de fixarea azotului favorabil anului 2008. IUA ! 50%  80% = umiditatea ideal pentru fixarea simbiotic la maz re Aprofundarea cercet rilor efectuate de Berca M. i colab. (date n curs de publicare) au demonstrat c exist o corela ie complicat ntre volumul de precipita ii c zut n perioada de vegeta ie a maz rii i cantitatea de azot fixat prin biosinteza simbiotic (figura 66). Cea mai mare cantitate de azot s-a fixat la precipita ii relativ uniforme c zute i care se situeaz ntre 150 i 160 mm/an. Tranele n care cad precipita iile n-ar trebui s dep easc 40 mm, mai ales dac solul nu este suficient de permeabil. La precipita ii care dep esc 150 mm cantitatea de azot fixat ncepe s scad abrupt, datorit inactiv rii nitrogenazei cauzat de excesul de ioni de hidrogen din sol. La cantit i de ap sub 100 mm, cantitatea de azot fixat se reduce mult, datorit presiunii oxigenului asupra nitrogenazei i a descompunerii ei. 132

Figura 66. Corela ia dintre volumul de precipita ii c zut n perioada de vegeta ie i azotul fixat la maz re (original)

Figura 67. Corela ia dintre precipita iile c zute, azotul fixat i produc ia de maz re n sudul Romniei (original)

133

Men ion m c aceast func ie este valabil pentru soluri cernoziomice, ecologizate, f r hardpan, cu o bun constitu ie i arhitectur structural i cu 3-4% humus. Cantitatea de azot fixat se coreleaz nu numai cu cantitatea de precipita ii, dar amndou se coreleaz i cu produc ia de maz re. Func ia din figura 67 (3D) demonstreaz c la cantit i de precipita ii c zute relativ uniform n perioada de vegeta ie, n jur de 150 r 10%, se ob ine cea mai mare cantitate de azot (N ! 125 kg) ct i cea mai mare produc ie P ! 40 q/ha. Aceast diagram servete i ca model de depistare a cantit ilor de azot fixat, respectiv de produc ie ob inut n func ie de volumul de precipita ii c zute. Men ion m, de asemenea, c niciuna din func iile mai sus calculate nu mai este valabil dac apa n perioada de vegeta ie a maz rii cade n mai pu in de patru trane. Prezen a apei n sol tamponeaz efectul negativ al temperaturilor ridicate i permite derularea activit ii nitrogenazei. C este aa o demonstreaz observa iile efectuate de noi n vara anului 2009, n lunca Dun rii, nu departe de Giurgiu, pe un sol freatic foarte umed, aluvionar (figura 70). Dei soia nu a fost inoculat , factorii de sol, raportul ap /aer au fost optime pentru activitatea nitrogenazei i fixarea unei cantit i de circa 180 kg N/ha (evalu ri comparative). Asemenea culturi sunt cele pe care agricultura viitorului le ateapt . Ele, prin azotul pe care l aduc, substituie o cantitate imens de nutrient fixat industrial, reduc semnificativ costurile de produc ie i NU POLUEAZ . Sunt ideale pentru agricultura viitorului, pentru agricultura transformabil i transformat . Alte culturi anuale, precum bobul sau lupinul, pe lng efectul de fixare a azotului, estimat i el la valori de 70-150 kg/ha, morfologia pivotant a r d cinii permite penetrarea n adncime, inclusiv a unor soluri greu de str puns, contribuind semnificativ la refacerea pe profil a fluxurilor de ap , aer, elemente nutritive i microorganisme. b) A doua cale de ameliorare a solului o constituie capacitatea mare de penetrare, mai ales a r d cinilor plantelor perene, contribuind astfel la refacerea fluxului de substan e nutritive, ap i microorganisme pe profilul solului, cu avantaje mari pentru asolament i ecosistemul agricol. Costurile din ce n ce mai mari cerute de lucr rile de afnare a solului solicit adeseori nlocuirea lor cu metode biologice. n acest sens unele leguminoase perene, printre care i lucerna, foarte cunoscut n zonele noastre i potrivit pentru sol s ritoare n asolament poate avea un rol determinant. R d cinile lucernei sunt pivotante i reuesc s str pung , n condi ii de umiditate suficient , chiar i straturile de sol compact, provocate de hardpan 134

(figurile 68-69). R d cinile se formeaz aproape n ntregimea lor n primul an de vegeta ie, pentru ca n anul 4 s ajung i la 10 m adncime. Din cauza nr d cin rii foarte adnci ea poate avea uor acces la apa freatic dac nu dep ete 10 m adncime. Tot din acest motiv n simbioz cu bacteria Rhizobium meliloti, lucerna fixeaz anual n medie 200 kg azot/ha pe un interval de varia ie de 100-400 kg/ha. Tot din adncime lucerna aduce spre suprafa n zona cultivat a profilului unele microelemente, cum ar fi zincul, molibdenul, fierul etc. Prin eliminarea unor acizi organici n sol lucerna sensibilizeaz unii fosfa i chiar din roc pe care i folosete pentru uz propriu i pe care i las apoi par ial la dispozi ia plantelor postmerg toare. Pentru realizarea unei tone de substan uscat lucerna consum n medie: 25-35 kg azot 5 8 kg P2O5 15 20 kg potasiu 15 22 kg calcar. Ea produce n medie 15 t fn de cea mai bun calitate, iar n condi ii de irigare att cantitatea de mas verde sau fn pot fi dublate, ct i cantitatea de azot fixat.

Figura 68. Plant i r d cini de lucern (foto preluat de pe internet, autor necunoscut)

Figura 69. Plant de lucern de 8 ani (foto autor). R d cina are dimensiuni imense i las n sol orificii n diametru de pn la 34 cm (vezi i figura 71)

135

Figura 70. Fixarea simbiotic a azotului la soia, observat n 30.07.09 n Balta Dun rii (Foto autor): a) Cultur de soia foarte viguroas ; b) Nodozit i multiple i viguroase pe coletul principal i pe r d cinile laterale; c) Nodozit ile sunt extrem de active; d) Con in o cantitate impresionant de leghemoglobin

136

Figura 71. Aspectul r d cinii de lucern n vrst de 8 ani la suprafa a solului. Din acest coleoptil, cu diametrul de circa 6 cm, pleac numeroase tulpini. R d cina este foarte adnc , iar nodulii cu infec ia bacterian (R. melitoti) se g sesc c tre suprafa . Pe r d cin sunt prezente, de asemenea, diferite forme de micoriz care accentueaz caracterul ameliorator al culturii (Foto autor)

Helvin G. (2008) atrage aten ia c lucerna este o plant pu in utilizat n Europa n raport cu valoarea ei cultural i economic . Ea va ocupa n Fran a o suprafa de 20% n anul 2020. Este solicitat n asolamentele din zonele de protec ie, de captare a apelor. n zona de captare a apelor Parisului, de exemplu, ea dep ete n prezent 20% din asolament i va crete pn la cel pu in 25-30%. Acelai autor subliniaz , de asemenea, c f r a-i diminua valoarea economic lucerna mai constituie o excelent plant melifer i un conservant ideal al biodiversit ii. n culturile de lucern s-au g sit pn n 2010 diverse specii utile i nepericuloase culturii, de la bacterii pn la p s ri i mamifere. Pentru fondul zootehnic al Europei lucerna poate fi i un excelent nlocuitor nutri ional pentru animale i un bun supliment alimentar pentru specia uman . n mod asem n tor lucernei lucreaz n asolament i alte leguminoase perene, cum ar fi Trifollium pratense, cunoscut i sub denumirea de trifoi rou sau Trifolium repens, trifoi alb etc. La speciile de trifoi, infec ia bacterian n scopul fix rii simbiotice a azotului este efectuat de dou specii apropiate, i anume: R. leguminosarum i Bradyrhizobium, care s-a dovedit a fi specia predominant n nodulii trifoiului. Trifoiul rou r mne n cultur 2-3 ani. R d cinile trifoiului rou sunt mult mai reduse dect ale lucernei, dar ndeplinesc func ii asem n toare. De exemplu, r d cina pivotant ajunge la 1 137

metru, adic la baza profilului pentru solurile pe care se cultiv . R d cina pivot formeaz , de asemenea, mult mai multe r d cini laterale (figura 72) protejnd mai bine solul contra eroziunii. nlocuiete, de regul , lucerna n zonele cu peste 600 mm precipita ii. Trifoiul las n sol ntre 150 i 200 kg/ha azot anual, fiind o excelent amelioratoare a asolamentelor.

Figura 72. Plant cu r d cini de trifoi rou (Trifolium pratense) (foto autor)

Probleme ale chimismului dintre r d cinile leguminoaselor i sol joac un rol foarte mare n asolament. Majoritatea autorilor (Staicu, 1969, Oancea, 2002) consider c plantele amelioratoare nu se suport n asolament. Nu se seam n lucern dup lucern din cauza aa-numitei autointoxica ii cauzat de anumi i compui organici care r mn n sol. Este foarte adev rat c dup lucern n sol s-a g sit inhibitorul E, flurizonul care ar bloca genetica unor noi infec ii. Acizii abscizic i cinocenic pot s apar i ei i s blocheze germina ia semin elor de lucern sau s inhibe creterea lor. Cercet rile efectuate de Tar u V. i colab. (1967) consider c ntr-adev r unele plante, printre care se afl trifoiul i lucerna dar i pirul, elimin n sol fitoinhibitori, de regul de natur proteic , care se plaseaz pe propriet i alelopatice, mai ales pentru ele nsele. La rndul lor, specii de Thymus, Achillea Millefolium i Poa protensis au avut o influen pozitiv asupra germina iei i creterii speciei Trifolium pratense. 138

Figura 73. Model biosintetic Triterpene saponin n M. Truncatula (sursa: Lexicon der Biochemie)

139

Figura 74. Date HPLC/PDA/MS pentru un extract de saponine din r d cin de lucern . Compara ia cromatogramei UV i cromatograma ioni totali (TIC) din datele privind masa ilustreaz sensibilitatea crescut a detec iei selective a masei pentru saponine care posed doar cromofori slabi. Spectrele masei i structurile aglycone a dou saponine comune g site n lucern i M. trunculata sunt puse la dispozi ie pentru A) saponina I i B) 3-acidul medicagenic-glucozic. Selectivitatea crescut a MS este realizat prin greutatea molecular i informa ii ale fragmentului (Sursa: Xian Zhi Hen, 2007).

Din contra, extractul de sol de sub speciile de festuca i agrostis au inhibat puternic att trifoiul ct i lucerna, ca i plantele n r s rire de Lotus cornicolatus, o alt leguminoas valoroas , mai ales n culturile de pajite. Mayer A.M. i colab., (1974) consider , la rndul lor, c o serie ntreag de enzime proteolotice i protease pot fi considerate vinovate de crearea efectului de autointoxicare al cultiv rii leguminoaselor dup leguminoase. i mai recent, cercet torii polonezi Oleszek W. i colab. (2007) de la Institutul de tiin a solului i culturii plantelor din Puawy, Polonia, demonstreaz c acidul medicagenic glicozidic generat de r d cinile n degradare ale lucernei are un mare efect alelopatic cu blocarea creterii plantelor. Un efect similar, dar de dimensiuni mai mici a fost g sit i la trifoiul rou. 140

PLANTE LEGUMINOASE

MOTIVE PENTRU EVITAREA MONOCULTURII

Leguminoase anuale

Leguminoase perene

Autointoxicare cu azot, reducerea fix rii n monocultur pn la eliminarea ei

Este economic alternan a pentru valorificarea azotului fixat

Din motive de proliferare a bolilor i d un torilor

Autointoxicare cu azot, reducerea fix rii la culturile urm toare

Evitarea prolifer rii bolilor i d un torilor

141
cu saponine cu acizi medicagenici

Pierdere pentru culturile postmerg toare a unei cantit i foarte mari de azot util

Favorizeaz mbun t irea st rii fizice a solului

Alelopatii de tot felul care conduc la al doilea mod de intoxicare a plantelor postmerg toare

Structura

Activitatea biologic

cu diversi gicosyli mai ales pe solurile bogate n fosfor

Pierderile beneficiilor fizicochimice ale solului prin persisten a unei monoculturi d un toare

Figura 75. Plante leguminoase motive pentru evitarea monoculturii

Depistarea triterpenelor saponice a acidului medicagenic se poate face acum uor prin metoda HPLC*. Or, cercet rile recente efectuate de Xian-ZhiHen (2007) arat c pornindu-se la simplu la compus pot fi ob inute i g site saponinele incriminatorii care sunt identice cu cele ale soiei. Oricum, conform autorilor cita i fiecare leguminoas are un profil al saponinelor specific, specific fiind i ac iunea lor auto-alelopatic i alelopatic n general (figurile 74 i 73). n figura 75 prezent m o schem a cauzelor pentru care trebuie evitat neap rat monocultura plantelor leguminoase, fie anuale, fie perene. Repetnd cele trei motive pentru care plantele leguminoase anuale sau perene (sol s ritoare) sunt mult mai potrivite pentru asolament dect pentru monocultur , subliniez ndeosebi un ctig foarte important de azot fixat biologic din atmosfer (n medie 100 kg/an la plantele anuale i peste 200 kg/an/ha la plantele perene, ctig care are cteva avantaje esen iale: a) Nu este poluant i vine n sol conform unui model natural i nu la decizie antropic , cel mai adesea greit . b) Realizeaz o economie financiar important pentru inputuri (azot ndeosebi, dar i Ca, P2O5, K2O etc.), cu att mai pre ioas cu ct pre urile inputurilor nutri ionale cresc de la un an la altul. c) Realizarea unor beneficii demonstrate privind ecologizarea solurilor, desc tuarea fluxurilor pe profil, mai ales n cazul legumelor perene.

3.1. LOCUL PLANTELOR AMELIORATOARE N ASOLAMENTE


Cunoscnd de-acum ce sunt plantele amelioratoare i de ce sunt amelioratoare, se cuvine s gndim i s elabor m unde este mai bine a fi plasate ele pentru ca efectul lor ameliorator s fie maxim. Reamintim de la nceput c ele nsele, plantele leguminoase amelioratoare, au nevoile lor speciale att fa de sol, ct i fa de condi iile climatice. Aceste detalii se nva ns la cursurile de fitotehnie din facultate. Noi vom insista asupra unora dintre ele n condi iile de azi din Romnia, cnd se practic grave erori manageriale fa de o agricultur transformabil spre modelele naturale.

3.1.1. Maz rea


Condi ii: Sunt preferabile ca plante premerg toare culturile care p r sesc terenul devreme i care permit o lucrare timpurie i corect a solului, innd cont de cerin ele plantei fa de acest lucru. Cele mai bune rezultate se
*

High-Performance Liquid Cromatography

142

ob in dup cereale p ioase, dar i dup unele culturi pr itoare care p r sesc terenul mai devreme i pe care l las curat de buruieni. n Romnia timp de multe decenii maz rea a fost cultivat dup porumb, floarea-soarelui, cartof i rapi . O analiz la nivelul rii arat urm toarele: n condi ii normale de precipita ii i tehnologii: maz rea dup gru sau alte culturi ob ine o produc ie de 2.500 kg/ha = 100%; maz rea dup porumb sau alte culturi ob ine o produc ie de 2350 kg/ha = 94%; maz rea dup floarea-soarelui sau alte culturi ob ine o produc ie de 2100 kg/ha = 84%; n condi ii de umiditate redus (ani secetoi n toamn i prim var ): maz rea dup gru sau alte culturi ob ine o produc ie de 1.600 kg/ha = 100%; maz rea dup porumb sau alte culturi ob ine o produc ie de 1.315 kg/ha = 82%; maz rea dup floarea-soarelui sau alte culturi ob ine o produc ie de 920 kg/ha = 58%. n condi ii de secet , maz rea prefer acele culturi premerg toare i metode culturale care-i permit s dispun de mai mult ap n sol. S-a ar tat anterior c , n condi ii de secet maz rea formeaz mai pu ine nodozit i i fixeaz mai pu in azot, adic devine mai pu in amelioratoare. Nu se recomand utilizarea altor premerg toare leguminoase pentru cultura de maz re, pentru a evita riscurile excesului de azot pe de o parte, iar pe de alt parte pentru a nu perpetua boli i d un tori comuni. Altminteri, ar fi total contraindicat s se renun e la efectul ameliorator al maz rii n asolamentele noastre. Maz rea este o cultur ca multe altele din grupa ei care nu se autosuport , iar n cazul repet rii culturii pe aceeai suprafa apare rapid fenomenul de oboseala solului, urmare c ruia observ m tulbur ri brute de cretere, absen a nodozit ilor, lipsa fix rii biosimbiotice i nnegrirea bazei tulpinii. Excesul de ap accentueaz fenomenul, iar seceta provoac de timpuriu lipsa de nflorire i uscarea plantelor. Dac accept m ideea c ntr-un asolament ecologizat prezen a maz rii n cultur este de dorit s ajung pn la 20-25% n absen a altei amelioratoare, atunci este de preferat ca maz rea s vin pe aceeai suprafa dup 4 ani. Ca premerg toare maz rea este foarte bun pentru multe culturi i excelent pentru gru. Conform unui grup de cercet tori condus de prof. Norbert Lutke-Entrup de la Universitatea din Paderbern, maz rea ar trebui s revin n asolament 143

numai dup 5-6 ani, invocat fiind ca motiva ie tot efectul de oboseal a solului (figura 76).
Oboseala solului cauzat de maz re dup maz re

anomalii privind germina ia deranjamente n procesul de r s rire a plantelor reducerea num rului de nodozit i sau dispari ia lor total i lipsa bacteriei (Rhizobium)

o dezvoltare mult redus a r d cinilor

reducerea biomasei i produc iei de semin e cu 25-50%

Figura 76. Efectul cultiv rii maz rii dup maz re, generat de fenomenul de oboseal a solului (prelucrat dup Entrup i colab.)

Ca premerg toare pentru diferite culturi maz rea aduce urm toarele performan e comparativ cu media altor premerg toare ca: gru, porumb, floarea-soarelui (f r azot suplimentar):
gru porumb floarea-soarelui cartof rapi + 1600 kg + 820 kg + 695 kg + 12.000 kg + 1000 kg

Statistic pe 20 de ani efectuat de autor.

n judecarea efectului economic al maz rii i al necesit ii de a fi cultivat , lu m n considerare urm toarele: Valoare produc ie Total: Costuri: Beneficiu brut: = 2.500 1,05 lei/kg = 2.625 lei/ha = 80 kg azot 12,6 lei/kg s.a. = 1.008 lei /ha 3.633 lei /ha 8.801 lei /ha 2.753 lei /ha

Chiar dac pre ul de vnzare ar fi numai jum tate din cel oferit n calcule, maz rea continu s r mn o excelent plant i din punct de vedere economic.

144

3.1.2. Reparti ia n cmp i n asolament a efectului ameliorator al maz rii i altor leguminoase anuale
S-a ar tat anterior c efectul ameliorator al maz rii nu se restrnge numai la prima cultur postmerg toare, ci i a tuturor plantelor care vin dup ea n asolament. Efectul ameliorator se diminueaz ns pe m sur ce culturile care urmeaz se ndep rteaz n timp de cultura de maz re (figura 77). n figura 77 se prezint o viziune generat din foarte multe studii proprii, comparate cu rezultate din peste 50 cercet ri privind dinamica acestui efect (simulare pe calculator).
120 100 80 60 40 20 0

de 1 a n dup m a z re

maz re (1)

P r o d u c ia c u ltu r ilo r % fa

S-a luat n studiu un asolament de 6 ani, i anume: (1) maz re (2) gru (3) rapi (4) gru + orz (5) porumb (6) floarea-soarelui

gru (2)

rapi (3)

gru + orz (4)

porumb (5) fl.soarelui (6)

plante n asolament

Figura 77. Descreterea efectului ameliorator al maz rii, m surat relativ cu productivit ile postmerg toare ntr-un asolament de 6 ani

Aceast curb se explic n felul urm tor: Prima plant , grul, a beneficiat dup maz re de un spor de 100% = 1600 kg/ha. Dac rapi a ar fi fost i ea cultivat dup maz re ar fi ob inut + 1100 kg. Cultivat al doilea an dup maz re a mai ob inut doar 580 kg, adic pu in peste 50 %. n anul al treilea grul i orzul au valorificat destul de bine efectul rezidual ameliorator al maz rii (640 kg/ha), circa 40%. Ultimele plante ns beneficiaz foarte pu in de 145

acest efect. Porumbul circa 8% (circa 170 kg), iar floarea-soarelui nu mai beneficiaz deloc. Efectul economic al amelioratoarei maz re la nivelul pre urilor anului 2009 este urm torul: 1600 kg gru 400 lei/t = 640 lei 580 kg rapi 980 lei/t = 568 lei 640 kg gru/orz 380 lei/t = 243 lei 170 kg porumb 350 lei/t = 60 lei 0 kg floarea-soarelui 650 lei/to = 0 lei Total: 1.511 lei/ha = 302 lei/an 302 lei/an = 72 euro/ha Cercet ri efectuate n Fran a (Arvalis Institut des Vgtales 2008) arat c ntr-un asolament de trei ani (maz re, gru, gru), grul dup maz re a fost cultura cea mai productiv n to i anii experimentali. Marja azotului anual a grului n rota ie este tot timpul superioar celei a grului n monocultur . Cumulat pe trei ani, marja azotului rota iei cu maz re este ntotdeauna superioar celei din monocultura cu gru. Profitul suplimentar ob inut la grul dup maz re este cu cel pu in 100 euro/ha superior celui din monocultur , oricte ngr minte s-ar aplica. Judecat n felul acesta, premerg toarea maz re, care n cadrul primului asolament studiat ocup circa 17% din suprafa , aduce ntreprinderii un spor valoric de 302 lei/ha, ceea ce la o ferm de 1000 ha ar trebui s nsemne peste 300.000 lei. Modelul mai sus prezentat este valabil pentru situa iile ideale n care restric ia factorului ap nu a dep it ca risc 20%, iar celelalte elemente tehnologice au fost favorabile unui sol ecologizat, n sensul n care aceast no iune este tratat n aceast lucrare. Revenim spunnd c nu trebuie uitat faptul c efectul ameliorator al maz rii nu se manifest numai prin azot fixat i pus la dispozi ia asolamentului, ci prin numeroase alte efecte pozitive asupra solului pentru care subliniem: structurarea acestuia, mbun t irea activit ii biologice, reducerea mburuien rii i efectul antagonist asupra a numeroi fitofagi ai celorlalte culturi n asolament. Alegerea culturilor nsei ntr-un asolament ca cel prezentat mai sus se interac ioneaz pozitiv n ob inerea unui randament optim al asolamentului. Creterea pn la 20% a maz rii n asolament pe care o recomand m fermelor cu suprafe e de pn la 1000 ha, ar putea m ri cu pn la 10% randamentul asolamentului bazat pe leguminoase pentru boabe, plante tehnice i cereale. 146

3.2. ROLUL SOIEI (SOIA HISPIDA/GLYCINE MAXIME) (L. Mierr) N ASOLAMENTELE CU CEREALE, PLANTE TEHNICE I ULEIOASE
Spre deosebire de maz re, care se poate dezvolta bine chiar i n anii mai secetoi, datorit sem natului ei mai timpuriu i a perioadei de vegeta ie mai scurt , soia venind din zone mai c lduroase se seam n mult mai trziu, plasndu-se cu nfloritul i acumularea substan elor n boabe n perioada de plin var , atunci cnd riscul de ap i temperaturi nalte poate produce avortarea florilor. Avnd o r d cin pivotant de tipul III, soia p trunde n profunzimea solului frecvent pn la 200 cm (figura 78).

Figura 78. R d cin pivotant de tipul III la soia pe un sol brun coluvial (Sursa: Lore Kutschera i colaboratorii, DLG 2009)

147

Din acest punct de vedere soia n rela ia cu solul penetreaz mai bine i ecologizeaz mai convenabil solul dac acesta este lucrat cu scarificatorul. R d cinile laterale au o mare putere de agregare i datorit unor cantit i mai mari de lian i proteici pe care i las n sol. Formarea nodozit ilor devine vizibil n 10-14 zile de la infec ie, ns cantitatea cea mai mare de azot se realizeaz cnd acestea au ajuns la maturitate, adic cu pu in timp nainte de nflorire. Soia fixeaz biologic o cantitate de 100-200 kg/ha n func ie de condi iile de via , din care 150 kg sunt consumate pentru propria ei produc ie (paie + boabe) (vezi i figura 79, a). Ca plant amelioratoare soia este mai slab dect maz rea, mai ales pentru cereale de toamn , din urm toarele motive: a) Consum o cantitate mai mare de azot fixat datorit cantit ilor mari de protein din bob (pn la 40%) i a unui con inut ridicat de ulei ! 20%. Pe de alt parte, paiele de soia con in i ele o cantitate mare de azot (pn la 9%). b) Soia se recolteaz mult mai trziu dect maz rea, i nu r mne suficient timp pentru degradarea lor i pentru aducerea azotului n circuitul sol plant . c) Lucr rile solului dup soia se fac mai greu, mai ales din cauza mburuien rii trzii a culturii i solului.

(a) Aspect al culturii n cmp

148

(b) Nodozit i pe r d cina principal i pe cele laterale

(c) Sec iune prin nodul m rit de 20 de ori. Se observ leghemoglobina

149

(d) P st i n formare

(e) Boabele de soia n formare i acumulare.


Figura 79. Cultura de soia n Lunca Dun rii n curs de fructificare (a) (foto autor). Evolu ia nodozit ilor (b), a leghemoglobinei (c), a p st ilor (d) i a boabelor n formare (e) (Foto autor 7 iulie 2009). Aceast cultur a fixat circa 160 kg azot, iar din cauza secetei din august a realizat numai 1500 kg boabe i a consumat circa 100 kg azot/ha. Restul a r mas n sol pentru culturile urm toare

150

d) R mne pu in timp pentru aezarea solului i pentru buna preg tire a patului germinativ. e) Dac cultura de soia a fost tratat cu trifluralin i clima a fost mai uscat , exist pericolul unei fitotoxicit i reziduale de dimensiuni uor spre mediu (-10-15%) la produc ia de gru care urmeaz . Cu toate aceste dezavantaje, soia r mne o bun premerg toare pentru gru i o foarte bun premerg toare pentru culturile de prim var . Soia r mne ns o bun plant premerg toare, mai ales pentru culturile ce se seam n n prim var (orzoaic , porumb, cartof, floareasoarelui, sfecl etc.). Repet m informa iile venite de la cercet torii din America de Sud cum c n condi ii de stres cauzat de ap , ca i n condi ii de aplicare a ngr mintelor cu azot, soia se transform dintr-o plant premerg toare foarte bun sau bun ntr-una modest sau proast (Ramos Maria i colab., 2003, Thomas Andrei Luis i colab., 2005). Spre deosebire de maz re, care n niciun fel nu se suport n monocultur , soia poate fi cultivat doi sau trei ani dup ea ns i. Fenomenul este prezent frecvent pe marile ntinderi agrare din Brazilia i Argentina, dar i n cordonul porumbului i soiei din America (Entrup M.L. i colab., 2000). Studiile numeroilor cercet tori din America de Sud (Pulppke G.S. i colab., 1998, Korber, Marcia de Vargos i colab, 2004, Thomas Andrei Luis i colab., 2005 i al ii) consider c nc din al doilea an de monocultur de soia procesul de nodula ie i fixare simbiotic se reduce semnificativ (peste 50%), agricultorii fiind obliga i s recurg la ngr minte azotoase pentru men inerea nivelului recoltei. n viziunea noastr , aplicarea azotului la soia denot o defectuoas cunoatere a rela iilor ntre plant i sol, ndeosebi ntre plant i microorganismele din sol, conducnd la un management defectuos al fermei, la pierderi importante de inputuri naturale. Pe de alt parte, monocultura contribuie esen ial la nmul irea nematozilor specifici, cum ar fi Meliodogyne incognito, care se instaleaz pe r d cini, colonizeaz solul i pot fi uor transmii i c tre alte culturi cum ar fi porumbul, grul, bumbacul, sfecla, legumele i altele. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care soia nu trebuie s fie cultivat n monocultur . Locul soiei n asolament. Dei se afirm c soia poate fi cultivat n asolament, sinteza pe 20 de ani a numeroaselor cercet ri ne convinge c , la fel 151

ca i alte culturi, soia se simte bine n Romnia ntr-un asolament specific (figura 80). Soia este o bun plant premerg toare pentru porumb. Ea las solul ntr-o bun stare cultural , structurat i cu o rezerv de azot n sol de 50-60 kg s.a. Dup soia bine ntre inut porumbul poate fi cultivat direct dup o lucrare cu tigerul n toamn la 20-30 cm (deci f r plug) i o lucrare tot cu tigerul n prim var , la adncimea de ncorporare a semin elor de porumb. n asolamentul 1 (5 ani) din figura 80 soia ca plant amelioratoare transmite circa 60% din efectul ameliorator porumbului, 30% c tre floareasoarelui i, de regul , maximum 10% c tre gru. n condi ii de secet acest efect nu se mai reg sete la gru. De fapt, punctul critic al acestui asolament este ntre floarea-soarelui i gru, floarea-soarelui mai ales n condi ii de secet fiind o proast premerg toare pentru gru. Mai re inem i faptul c rapi a nu mai primete nimic din efectul binef c tor al soiei n cadrul asolamentului. n concluzie, efectul ameliorator al soiei n asolamentul de 6 ani poate fi cuantificat astfel:
Porumb (1) o + 630 kg/ha o 56,7 Euro/ha Floarea-soarelui (2) o 240 kg/ha o 55,2 Euro/ha Gru (3) o 105 kg/ha o 11,0 Euro/ha Rapi (4) o 0 kg o 0 882 + kg porumb dup soia 384 + kg floarea-soarelui dup soia 1050 + kg gru dup soia 490 + kg rapi dup soia

Total: 122,9 Euro/ha Media/an/ha = 30,72 Prin compara ie cu maz rea, rezult c efectul ameliorator al soiei este de 2,3 ori mai mic pentru asolamentele potrivite Cmpiei Romne, n condi iile n care restric ia generat de factorii climatici, i ndeosebi de factorul ap se situeaz n jur de 40%. Al doilea asolament, mai scurt, se potrivete mai bine soiei ca plant amelioratoare, n sensul c fiecare din cele trei postmerg toare primete cte o por ie din efectul ameliorator al leguminoasei, i anume: Gru (1) + 1050 kg/ha o 110,2 Euro Rapi (2) + 250 kg/ha o 77,5 Euro Porumb (3) + 132 kg/ha o 11,9 Euro Total = 199,6 = 66,5 Euro/an

152

Porumb

Soia Asolament cu soia pentru sudul rii 5 ani Floareasoarelui

Culturi intermediare

Rapi Gru

Gru

Soia

Asolament cu soia 4 ani

Rapi

Culturi intermediare

Porumb

Figura 80. Dou modele de asolament, ndeosebi pentru sudul Romniei

153

Asolamentul semiscurt cu soia (4 ani) primete de la planta leguminoas un efect de stimulare a valorii produc iei/ha de peste dou ori mai mare dect n cazul asolamentului de 5 ani. Consider m c la pragul critic de manifestare i ac iune a factorilor climatici, plecarea florii-soarelui din asolament, cultur extrem de mare consumatoare de ap , induce un efect favorabil pentru celelalte culturi, mai potrivite acestui gen de asolament (vezi i figura 81).

Gru dup floarea-soarelui martor

Gru dup rapi + 830 kg/ha

Figura 81. Cultura de gru din soiul Josef la Modelu, C l rai dup floarea-soarelui stnga, i dup rapi dreapta

n anul 2009, extrem de secetos la sta iunea Modelu apar innd Probsdorfer Saatzucht, soiul de gru Josef dup rapi a ob inut cu 830 kg/ha mai mult, n aceleai condi ii de agrotehnic i nutri ie. Problema principal a culturii soiei n Romnia pare a fi mai degrab riscul fa de factorul ap dect asolamentul. Cercet rile efectuate n perioada 2002 2004 au ar tat c soia transgenic RR s-a dovedit o plant premerg toare mai bun dect soia clasic n primul rnd din cauza mburuien rii mai reduse din asolament, iar n al doilea rnd din cauza num rului mai mic de treceri pe sol, adic a tas rilor mai reduse i a unui raport ntre ap /aer n sol mai convenabil plantelor. 154

3.3. ROLUL CULTURILOR INTERMEDIARE N ASOLAMENTELE MODERNE


Defini ie. Prin culturi intermediare n elegem pe acelea care ntr-un asolament urmeaz dup o cultur principal , cu recoltare timpurie (orz, gru, rapi i altele). Cultura intermediar poate fi folosit pentru ob inerea de biomas destinat furaj rii animalelor sau ob inerii de energie. n conceptul nostru, al transform rii agriculturii spre una intensiv , dar i ecologizat , culturile intermediare sunt destinate cu deosebire ob inerii unui sistem biologic cu func ii de protejare a solului, de mbog ire a lui n elemente nutritive, de readucere a CO2 n sol i pe sol, de ob inere a unor facilit i fizice i biologice n stratul arabil i subarabil al aceluiai sol. Am ar tat deja c principiul de baz al conserv rii solurilor n noul sistem de agricultur este permanenta acoperire cu vegeta ie a solului. Aceasta nseamn o permanent conexiune ntre plante, sol, clim i soare, cu o permanent acumulare de biomas care servete mbog irii n azot i carbon a solului, premiza pentru reconstruc ia i dezvoltarea acestora (sistem CICM)*. n afar de scopul pragmatic prezentat mai sus, culturile intermediare ndeplinesc urm toarele func ii:

CULTURI INTERMEDIARE

Func ie producere furaje ca a doua cultur

Func ia de ngr mnt verde

Func ia de protec ie a solului - contra eroziunii - contra mburuien rii - pentru structurarea solului - pentru activare biologic - diverse (refugiu pentru biodiversitate)

Func ia de readucere n sol a CO2 (depoluarea atmosferic )

Figura 82. Func iile culturilor intermediare

Centru de Informare Cercet ri Mediu

155

Func ia de furaj sau a doua cultur : Este cunoscut de mai mult vreme i a fost utilizat la nceput ca func ie exclusiv economic , generat de necesitatea ob inerii unor recolte mai mari pe aceeai suprafa . n acest scop culturile intermediare au fost de dou categorii: culturi intermediare pentru boabe (hibrizi timpurii de porumb dup orz sau rapi destinate boabelor sau silozului) i ca ngr mnt verde.

Un asemenea sistem de cultur s-a dezvoltat n sistem irigat i, exact din acest motiv a condus, ndeosebi n Romnia, la degradarea solurilor, prin exploatarea lor intensiv n care nutri ia plantelor s-a realizat aproape exclusiv pe rezerva solului, iar nsuirile fizice au fost degradate fie de c tre sistemul de iriga ie defectuos i primitiv, fie datorit tas rii solului. Sistemul a doua cultur n Romnia a avut urm toarele dezavantaje (figura 84):

CRITERII DE SELEC IE

n func ie de clim

n func ie de viteza de cretere

n func ie de categoria semin elor

Alte criterii de selec ie

- Brasicaceae: rapi furajer , mutar, v rzoase etc. - Fabaceae: leguminoase amelioratoare m z riche, maz re, bob, trifoi, lupin - Gramineae - Alte familii: Facelia, Symphytum, Sparceta - Raigras italian, secar - Diverse amestecuri

- Simplitatea implement rii (lucr ri ale solului, sem nat, disponibilit i semin e) - Costurile semin elor - Viteza de acoperire a suprafe ei solului - Uurin a utiliz rii prin ncorporare sau degradare - Eventuale efecte d un toare asupra solului - Apeten a n raport cu d un torii - Obinuin a (tradi ia agricultorilor)

Figura 83. Criteriile de selec ie a culturilor intermediare n Romnia (original)

156

Dezavantajele culturilor duble pentru furaje i boabe

Pentru boabe i siloz (hibrizi timpurii porumb) Eventual soia boabe. -

Pentru mas verde, furaj sau pentru nsilozare. 3 Amestec de gramineae + leguminoase -

Numai culturi gramineae dese

Este necesar iriga ia (2) Sunt necesare lucr ri ale solului (2) Sunt necesare noi cantit i de N (2) Este necesar recoltarea (3) Lucr rile de baz de toamn sunt limitate n timp (1) - Sunt prezente fenomene de sp lare a elementelor nutritive (2) - Valoare energetic .

Borceaguri (Vicia + secar ) (3) Alte amestecuri maz re + gramineae. Sunt necesare lucr ri ale solului (2) Sunt necesare numai ngr minte cu P (3) Solul este bine acoperit (4) Este necesar recoltarea (3) Lucr rile de baz din toamn sunt mai flexibile (3) Un bun control al buruienilor (3) O mai bun stare fizico-chimic a solului inclusiv fixare N. (4) Valoare energetic

Notele din parantez indic valoarea ecologic a interven iei pe o not de la 1 5 n care: Nota 1 = activitate foarte nepotrivit pentru ecologia solului i agroecosistem Nota 2 = activitate nepotrivit Nota 3 = activitate neutr Nota 4 = activitate favorabil Nota 5 = activitate foarte favorabil Aceste note vor nso i permanent graficele de detaliu ale interven iilor n agroecosistemele agricole. Figura 84. Culturile duble cu scop exclusiv comercial degradeaz solul i ecosistemul

Figura 85 ne arat foarte clar c pentru starea ecologic a solului culturile dese formate din amestecuri de gramineae i leguminoase sunt mult mai potrivite dect cele alc tuite din plante pr itoare. Foarte d un tor este 157

porumbul ca a doua cultur , mai ales n condi iile din Romnia, unde iriga ia este absolut necesar . Efectul ecologic al borceagurilor furajere este cu 20% mai mare dect al pr itoarelor ca a doua cultur .

Borceag

porumb, a doua cultur

Figura 85. Borceagul este o plant intermediar mult superioar porumbului

3.3.1. Func ia de ngr mnt verde


n aceast situa ie culturile intermediare sau amestecurile dintre ele servesc exclusiv unui sistem special de ngr are a solului. Func iile acestui sistem sunt prezentate n figura 86. Func ia de ngr mnt verde nu permite utilizarea culturilor n scopuri economice (furajere). Folosirea culturilor intermediare ca ngr mnt verde nu permite n niciun caz utilizarea acestora n furajarea animalelor. Utilizarea biomasei rezultate: exist dou variante de utilizare a lor, i anume: (1) Toamna trziu se taie biomasa, se toac i se ncorporeaz n sol. Pn n anii 2000-2001 ncorporarea se f cea cu plugul, n care caz cea mai mare cantitate de biomas se plasa la adncime, pierzndu-se efectul ameliorator n stratul de suprafa . Dup anul 2005 n special, ncorporarea se face, de regul , dup t ierea biomasei cu un combinator complex tip tiger sau gruber care permite o ncorporare sistematic i uniform pe adncime, uneori pn la 30 cm. Avantajul acestei ncorpor ri este acela al unei uniforme dezvolt ri biofizice a ntregului strat arabil. Pe de alt parte, r d cinile pivotante ale unor culturi precum rapi a, varza, facelia etc., prin degradarea post-t iere las n sol un orificiu de drenaj c tre profunzime prin care apa se poate conserva c tre 158

adncime, iar biomasa solului tinde spre o penetrare n profunzime datorit mbun t irii raportului ap /aer i, n general, a ntregii arhitecturi a solului.
(4) (5)

FUNC IA DE NGR MNT VERDE

Men ine i/sau fixeaz azotul n sol (4)


Asocia ii cu gramineae

(5)

Dreneaz solul (4) prin penetrarea stratului impermeabil - Apa p trunde n adncime (4)
- La fel i microorganismele (4)

Cedeaz elemente (4) nutritive c tre sol prin degradare treptat


Aport meliferic pn trziu pentru albine.

Simbioz leguminoase

(5)

- Degradare microbiologic (4) - Dezvoltarea biologic a solului (4) - Azot nitric i amoniacal n dozele cerute de culturile urm toare - Nu se spal nitra ii (5). - Pot fi conservate boli i d un tori (1).

Indic calitatea agroecosistemului. (5)

Figura 86. Detalii asupra func iei de ngr mnt verde a culturilor intermediare i impactul n func ia ecologic

(2) Biomasa ob inut de la plantele intermediare cultivate nu este t iat , este l sat ca mulci la suprafa a solului, n care caz avem de-a face cu un mulci bioactiv (Oancea C. i colab.) Degradarea bioactiv a muciului nu se face peste iarn din cauza activit ilor biologice extrem de reduse. n prim var , cultura de baz se seam n direct n mulciul bioactiv. Acesta, prin degradare, ncepnd cu temperatura de 4oC pune la dispozi ia culturii de baz elementele nutritive necesare. Pn n momentul degrad rii definitive mulciul joac un rol important n mpiedicarea r s ririi buruienilor i n conservarea apei, prin mpiedicarea evapora iei la suprafa a solului. C tre jum tatea verii mulciul este deja degradat i intrat n circuitul de substan e permanent prezent ntre plante-sol subsol i atmosfer . Printre dezavantajele acestui sistem putem enumera posibilitatea conserv rii unor boli i d un tori ca i a oarecilor de cmp. n tabelul 6 v prezent m cteva specii destinate culturilor intermediare precum i rile n care ele se g sesc cu dominan . 159

Tabelul 6

Plantele cele mai r spndite n Europa pentru culturi intermediare i amestecuri

Nr. crt.

Specia

Rapiditate instalare n teren Lupta contra nematozilor Fixare azot rile cultivatoare

Dezvoltarea radicular efect asupra structurii solului i a fertilit ii Biomasa vegetal pe suprafa Calit i apicole (melifere) Lupta contra levig rii nitra ilor xx x xx x -

1.

Varz

xxx

xxx

2. xx xxx xx xx xx x xx xx xxx xx xxx xx x xxx x xx -

Mutar

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

xx

xxx

3.

Napi

xxx

xx

160
xxx x xx xxx x -

4.

Rapi

xxx

xxx

5.

Hric

xxx

xx

Fran a, Germania, Austria, f r Europa de Est Idem, + Ungaria i Polonia Fran a, Olanda, Belgia Toat Europa, f r Romnia i Bulgaria Germania, Austria i Fran a Idem Toate rile, mai pu in Romnia i Bulgaria x rile din UE 15

6.

Ridichi speciale

xxx

xx

7.

M z riche

xx

8.

Raigras + alte gramineae

xx

xx

9.

Trifoi rou

xx

xxx

Toate rile, mai pu in Romnia i Bulgaria

Nr. crt. xx xxx xxx xx xx xx xxx xxx xxx xxx xx x x x xxx xxx xxx x xx x x xxx xxx x xx xx xxx xx xxx xxx x

Specia

Rapiditate instalare n teren Lupta contra nematozilor Fixare azot rile cultivatoare

Biomasa vegetal pe suprafa

Calit i apicole (melifere)

Lupta contra levig rii nitra ilor

10. 11. 12. 13.

Trifoi alb Sulfin Facelia Secar

x x xxx xx

Dezvoltarea radicular efect asupra structurii solului i a fertilit ii xx xx xxx xx

14.

Ov z

xx

xx

15.

Maz re

xx

xx

16.

Lupinul

xx

xxx

161

17.

Bobul

xx

xxx

18.

Camelina

xxx

xxx

Idem Toate rile Toate rile Toate rile Fran a, Germania i Estul Europei Toate rile rile din centrul i nordul Europei Centrul i nordul Europei. Austria + Germania.

xxx = foarte bine xx = bine x = slab

Figura 87. Facelia este o excelent cultur intermediar care ofer cei mai buni indicatori evalua i n sistemul de culturi intermediare (foto autor)

Figura 88. Flori de Facelia (foto autor)

162

Figura 89. Phacelia viscida o excelent plant melifer , dar i ornamental , nfrumuse nd locurile unde este sem nat (foto autor)

Figura 90. Bobul ofer o mas vegetativ extrem de bogat , fixeaz azotul i structureaz cu succes solul (foto autor)

163

Dei este o cultur nou venit printre culturile intermediare consacrate, aceast frumoas plant care atinge n l imi de 80-100 cm ndeplinete o serie de func ii, i anume: o func ie de ndep rtare a nematozilor datorit unor substan e tip insecticide elaborate de r d cini. Fixarea azotului nitric la nivelul r d cinilor datorit densit ii mari a acestora. Combaterea buruienilor prin n buirea lor rapid este foarte eficace i mpotriva pirului. Func ia melifer cu flori bleu atr g toare (vezi i figura 89). Func ia de ameliorare a solului i ndeosebi a form rii structurii datorit unui sistem radicular dens i fin, ce elimin n sol n permanen substan e organice liante. Este rezistent la parazi i i nu necesit ntre ineri speciale. Toate culturile intermediare au nevoie de ap . Uneori aceasta nu este n cantit i suficiente, mai ales n ri ca Romnia, i mai ales n sudul rii. Acesta nu este un motiv s nu sem n m culturile intermediare. Orice oportunitate privind umiditatea solului i a aerului trebuie folosite n vederea reconstruc iei ecologice ale celor peste 5 milioane soluri degradate din zona agricol romneasc .

Figura 91. Raigras (Lolium sp.) cultivat n var ca plant intermediar (Surs : anonim internet)

164

Sistemele de culturi intermediare care se folosesc ast zi n Europa sunt orientate pe trei direc ii, i anume: 1) Amestecuri pentru fixarea i conservarea azotului n acest sens sunt folosite: a) 50% trifoi ncarnat, 20% m z riche, 20% ov z; b) 30% facelia, 20% ov z, 50% trifoi Alexander; c) maz re 50%, ov z 50% (borceag) folosit i n Romnia; d) m z riche 30%, maz re 20%, orz 50%; e) m z riche 50%, camelina 50% amestec propus i pentru Romnia n anii viitori. 2) Amestecuri destinate dren rii n profunzime, acoperirii solului, i pentru albin rit: a) facelia 60%, trifoi ncarnat 30%, sulfin 20%; b) facelia 60%, m z riche 30%, camelina 20%; c) rapi 60%, trifoi ncarnat 30%, sulfina 20% i altele.

Figura 92. Amestec de camelin cu bob mare. Este un excelent amestec pentru conservarea azotului i a fix rii lui (foto autor) 3) Diverse amestecuri cu caracter mixt, precum: a) mutar + m z riche 50% + 50%; b) m z riche de iarn + secar 50 + 50% servete ca mulci bioactiv; c) Raigras + trifoi ncarnat, i multe altele. 165

3.3.2. nfiin area i ntre inerea culturilor


De cele mai multe ori culturile intermediare se amplaseaz dup culturi timpurii ca orzul, maz rea, rapi a i chiar soiurile timpurii de gru.

Figura 93. Sem natul direct n mirite Este vorba de mutar n miritea de gru(sus) i trifoi ncarnat n miritea de gru (jos). Este necesar pentru ob inerea unei cantit i bune de biomas s existe circa 3 luni de vegeta ie ntre sem nat i primul nghe dac nu ne situ m n pozi ia de mulci de iarn . Acest procedeu este foarte apreciat ast zi, att de cercetare ct i de practic . Fotografii dup Guetler GmbH (www.guetler.de/uni2)

166

Sem nat direct n mirite

Gruber + sem nat

Figura 94. Sus: Diferen a dintre mutarul sem nat direct n mirite (stnga) i cel dup lucrarea cu gruberul (dreapta). Jos: Dreapta: Sem nat direct n mirite (stnga), gruber adnc (mijloc) i gruber superficial (dreapta).

167

Solul se lucreaz superficial cu un cultivator sau un tiger i se seam n conform tehnologiilor specifice. Se seam n de regul dup o ploaie de 10 mm sau o irigare uoar . Numeroase experimente efectuate n spa iul german (Guetler 2001) arat c aproape toate culturile intermediare pot fi sem nate cu maini specializate, direct n miritea diverselor culturi (figura 95).

Figura 95. Main de sem nat

Toate celelalte sisteme de lucr ri ale solului i sem nat, conform aceluiai autor i confirmate i de observa iile noastre nu au dus la rezultate mai bune (vezi tabelul 7 i figura 96). Tabelul 7 Procentul de substan uscat i cantitatea de substan uscat ob inut la mutar sem nat n diferite sisteme de lucr ri i sem nat (Guetler, 2009)
Nr. crt. 1 Sistemul de lucru Sem nat direct n mirite cu sem n toarea UD Gruber + cilindru rotativ cu KE (20 cm) Gruber superficial + MD direct sem nat Cultur intermediar mutar mutar mutar Moment sem nat 15.08 22.08 22.08 Raport mas /plant r d cin 28 35 36 tulpin 45 36 41 frunze 27 29 23 % s.u. 21 12 13 total s.u./ha 36,8 18,8 25,0

2 3

168

Din acest tabel este de re inut faptul c sem natul direct n mirite a permis intrarea imediat dup recoltare a mainii de sem nat n timp ce pentru preg tirea solului cu gruberul a fost necesar n plus o s pt mn . Aceasta conduce n varianta 1 s se ob in la sfritul perioadei de vegeta ie plante mai mature cu un procent mai ridicat de s.u. (vezi i figura 73). Putem spune c resursa c ldur i lumin a fost insuficient folosit n variantele 2 i 3.

Figura 96. Cultur intermediar de maz re, tip samulastr , la Alexandria, 2009 (1) Vedere n cmp. (2) Planta la data de 26.08. Se ajunsese la formarea p st ilor. (3) Pe r d cinile de maz re nu s-au format nodozit i, urmare a efectului maz re dup maz re, i deci nu s-a fixat azot (Foto autor, 26.08.2009)

169

Rezultatele ob inute cu Facelia au demonstrat c , fie i atunci cnd se seam n dup gru (7.08) s-a putut ob ine o mas uscat de aproape 3,8 t/ha, mai mult ca la mutar, 3,5, respectiv 3,6 t/ha, lucrat cu cele dou adncimi ale gruberului. Facelia reac ioneaz , de asemenea, foarte bine la sem natul n mirite. Exist i situa ii n care la unele culturi, cum este maz rea, n anii secetoi nu pot fi recoltate toate p st ile i o cantitate mare de semin e r mne pe sol. n asemenea situa ii i pentru o economie maxim de resurse se recomand o lucrare superficial cu tigerul. O ploaie c zut la timp, n 2009, pe terasa Burnasului, Teleorman, a condus la ob inerea unei biomase de maz re de circa 2,4 t/ha (vezi i figura 96). n acest caz ns , fiind vorba de maz re dup maz re fixarea simbiotic a azotului a fost foarte mic . Totui, samulastra de maz re a re inut azotul de la prima cultur i l-a imobilizat, punndu-l treptat la dispozi ia culturii de gru de s mn care a urmat.

3.3.3. Cteva culturi intermediare i nsuirile lor amelioratoare


Problema utiliz rii culturilor intermediare (a doua cultur ) ca posibilit i de ameliorare a solului este nc suficient de nou , i deci insuficient studiat . Pn n prezent, cultura a doua, mai ales n Romnia, a fost utilizat n special pentru furajare, iar n cazul soiei i porumbului n variante sortimentale foarte timpurii a fost utilizat i pentru boabe (de regul dup rapi i orz). n vestul Europei s-a ncet enit termenul ngr mnt verde (Vezi Engrais Vert - Wikipedia), considerndu-se c acestea imobilizeaz n biomas azotul predispus sp l rii n adncime sau pierderii prin amonificare dup care este redat prin t iere i ncorporare solului. Recent, aa cum s-a ar tat anterior, func iile acestora au fost semnificativ l rgite, devenind din culturi furajere n ngr minte verzi adev ra i amelioratori ai solului. Un ngr mnt verde este impropriu zis, pentru c el aduce solului cu mult mai mult dect un act de nutri ie; v zut ca ameliorator el intr n reac ie cu via a solului pe care o stimuleaz realiznd o optimizare a nsuirilor biochimice i fizice, urmat de o manifestare optimizat a rela iilor dintre plantele de cultur sol atmosfer o mai bun utilizare a factorilor de vegeta ie, ap , CO2, elemente nutritive i n deplin corela ie cu curbele de consum ale culturilor. n felul acesta modelul agroecologic se apropie foarte mult de modelul de manifestare a ecosistemelor naturale, n care practic lipsesc inputurile de sintez . n tabelul 8 prezent m cteva plante intermediare i posibilit ile lor de a ameliora solul. Sunt prezentate al turi i cteva detalii de cultur cum ar fi: cantitatea de semin e, lucr rile solului i modul de sem nat. Alte detalii pot fi g site de cititorul nostru n c r ile de specialitate. 170

Tabelul 8

Caracteristici i func ii amelioratoare a diferitelor culturi intermediare sau perene


Date privind sem natul Se poate sem na din martie pn n august. n Romnia ideal este de la recoltarea orzului (sfrit iunie) pn la recoltarea grului (sfrit iulie). Se seam n direct pe mirite dup o lucrare cu tigerul. Este preten ioas la ap i de aceea este preferabil nfiin area culturii dup o ploaie sau o iriga ie cu o norm de 200-300 m3/ha. Alte date

Nr. crt. 1

Specia de cultur intermediar Rapi furajer diverse soiuri. Brassica campestris.

Dimensiuni (n l ime) 0,8-1,8 m

Doza de s mn 15-20 kg/ha

171

2.

Lucerna (Medicago sativa)

50-80 cm

25 kg/ha

Caracteristici i func ii amelioratoare ale solului Avantaje: Este foarte bogat n azot, o bun plant capcan pentru surplusul de nitra i din sol. Acoper foarte bine solul, pe care l ap r de eroziuni, de tas ri i sp l ri n profunzime a nitra ilor. Ofer o cantitate mare de biomas att pentru furaje ct i ca ngr mnt verde. Din cauza volumului mare de biomas este mai pu in indicat ca mulci verde sau bioactiv. Ofer o ac iune repulsiv pentru nematozi. n condi ii de umiditate suficient r d cinile penetreaz straturi de sol compact, ajutnd la refacerea nsuirilor fizice. Dezavantaje: Nu se poate cultiva dup culturi din aceeai familie, mutar, ridichi, i nici acestea dup rapi . Avantaje: Este o excelent plant furajer i amelioratoare a solului. Fixeaz anual o cantitate de azot datorit simbiozei cu Sinorhizobium melitoti, care poate ajunge la 340 kg/ha. Protejeaz solul contra eroziunii i datorit unui sistem pivotant foarte adnc particip la reconstruc ia Sem natul se face de regul din martie pn n septembrie. Trebuie men inut n cultur minimum 3 ani. Aten ie: O lucern mai b trn de 5 ani este mai greu de des elenit i de De regul se seam n dup cereale cultivate n subsolaj, dup o lucrare cu tigerul. Pentru o r s rire mai rapid este indicat un sol umed. Aten ie, se mburuieneaz uor i,

Nr. crt. Date privind sem natul readus n arsenalul plantelor anuale. de aceea, m surile de stopare a mburuien rii sunt bine venite. Dup prima coas lucerna lupt bine cu buruienile. Alte date

Specia de cultur intermediar

Dimensiuni (n l ime)

Doza de s mn

Mutar alb i galben (Sinapsis alba)

25-60 cm

20-30 kg/ha

Se seam n din martie pn n septembrie. Ca a doua cultur merge foarte bine dup orz i gru, mai rar dup floarea-soarelui timpurie i numai dac este ap suficient n sol. Se prefer n toamn t ierea i l sarea ei ca mulci pe sol sau ncorporarea n sol. Este potrivit pentru nverziri pentru scurt durat .

Terenul este de dorit s fie bine lucrat, la umiditate optim cu tigerul i la adncime superficial .

172

Napi furajeri (Brasica napus)

60-150 cm

15-20 kg/ha

Caracteristici i func ii amelioratoare ale solului fluxurilor pe profilul solului. Este rezistent la secet i contribuie la mbog irea solului n humus i, binen eles la structurarea lui. Dezavantaje: Necesit soluri neutre bogate n calciu. Se inhib la umiditate excesiv . Se instaleaz lent i poate fi folosit numai ca sol . S ritoare n asolament. Avantaje: Are o cretere foarte rapid acoperind repede solul, ac iune antierozional . Este ideal ca mulci verde. Poate intra n rndul plantelor utilizabile n mulciurile bioactive. Se poate sem na cu m z richea, m rindu-i valoarea bioactiv . Ac iune antinematoid consistent . Combate uor prin concuren buruienile. Inconveniente: Las n sol substan e mbibante care solicit ntrzierea culturii postmerg toare. Ajunge repede la maturitate. Nu se folosete ca premerg toare pentru alte crucifere (varz , ridichi, rapi etc.). Avantaje: Cretere rapid i, la fel ca la rapi , cu care se confund foarte adesea, este bogat n azot. Utilizabil ca furaj i ca ngr mnt verde. Din cauza biomasei ridicate este necesar uneori ca o parte s fie folosit ca furaj i o parte ca mulci tocat pe suprafa . Este o cultur pentru o acoperire rapid , tipic culturilor itnermediare. Se seam n n iulie-august dup cereale p ioase (orz, gru). Necesit umiditate la r s rire. Terenul se preg tete ca la rapi i mutar.

Nr. crt. Date privind sem natul Alte date

Specia de cultur intermediar

Dimensiuni (n l ime)

Doza de s mn

Camelina (Camelina sativa)

30-120 cm

7-10 kg

Se seam n din prim var , devreme i pn n toamn . Este ideal pentru nverzirea terenurilor secetoase, acolo unde rapi a nu d rezultate.

Lucr rile solului se fac la fel ca la rapi , cu precizarea c se lucreaz cu tigerul ct mai superficial, mai ales dac lipsete apa.

173

Phacelia (Phacelia tanacetifolia)

80-100 cm

10-15 kg

Caracteristici i func ii amelioratoare ale solului Rezist bine la secet i se recolteaz rapid. Dezavantaje: Pu in rezistent la ger. Nu se cultiv dup ridichi sau rapi . Avantaje: Este o plant de cultur nou promovat din flora spontan . Este adaptat terenurilor mai s race. Este rezistent la secet i d recolte bune pentru mulcire sau ngr mnt verde. Ac iune antinematocid . Scoate elementele nutritive din profunzime. Este ideal partener de amestec pentru m z riche, bob, maz re cu care formeaz amestecuri ideale pentru ameliorarea solurilor. Este rezistent la ger. Dezavantaje: Mai pu in potrivit pentru furaj, crete ceva mai nalt ca rapi a, biomasa cu 20-30% mai redus . Nu se seam n dup crucifere. Avantaje: Ofer o puternic ac iune nematicid . Fixeaz nitra ii la nivelul r d cinilor, sustr gndu-i de la sp lare. n bu repede buruienile, fiind specific pentru combaterea pirului, inclusiv fenomene alelopatice. nfrumuse eaz peisajul datorit florilor bleu sau violet foarte frumos colorate. Este o excelent plant melifer . Plantat n august, phacelia dezvolt o biomas de circa 3000 kg s.u., (circa 2000 kg mas verde). Se poate sem na dup recoltatul cerealelor. Ajunge la maturitate la mijlocul lui noiembrie. Ea poate fi recoltat la nceput de noiembrie i l sat ca mulci. Temperatura minim de germina ie: 3oC, optim 810oC. Germina ia se oprete la 30oC. n zonele Solul se preg tete ca pentru orice cultur cu semin e mici. Se cultiv pe soluri diverse. Rezist ns pe soluri nisipoase.

Nr. crt. Date privind sem natul blnde poate fi sem nat i toamna, rezist la -8oC. Se poate sem na devreme sau trziu ca plant intermediar . Se prefer lunile iulieaugust. Ea poate r mne intermediar 3-4 ani, mai ales dac se seam n mpreun cu trifoiul alb. Alte date

Specia de cultur intermediar

Dimensiuni (n l ime)

Doza de s mn

Raigrassul englezesc (Lolium perenne)

20-60 cm format tuf

25-30 kg/ha

174

Raigrassul italian (Lolium multiflorum)

60-120 cm

30-40 kg/ha

Dei lupt bine i este competitiv n ecosistemele de pajiti, n cultur necesit soluri grele, proaspete i bogate n humus. Perenitatea ei dureaz bine 4 ani. Necesit lucr ri atente de prelucrare a solului i sem nat. Se dezvolt bine la sub 25oC i ploi regulate. Se poate sem na din martie pn n octombrie. Este valabil pentru o nverzire de 18 luni. Necesit aceleai condi ii ca mai sus.

Raigrassul italian este o cultur exigent care necesit terenuri bogate i profunde, umede dar f r exces i un climat relativ blnd. Nu este potrivit stepelor din sudul Romniei. Merge ns bine n zona de nord.

Trifoiul rou (Trifolium

20-40 cm

20-25 kg/ha

Caracteristici i func ii amelioratoare ale solului Inconveniente: Pauz de 6-8 s pt mni pentru poluarea solului n cultur . Ajunge repede la maturitate - 50 de zile de la sem nat n condi ii bune. Avantaje: Ideal pentru terenurile proaspete, poate fi utilizat n amestec cu trifoiul alb. Vigoare puternic . Poate fi sem nat i trziu. Constituie spa ii verzi consistente. Fixeaz azotul biologic asociativ. Protejeaz solul contra eroziunii i a sp l rii n profunzime a azotului. Formeaz micorize. Dezavantaje: Atrage numeroase insecte d un toare, larvele n arilor mari i omida verde. Avantaje: Este ideal pentru terenurile proaspete i pentru a fi utilizat n asocia ie cu trifoiul comun (rou sau violet). Se poate sem na trziu, oferind i un furaj de calitate. Fixeaz biologic pn la 180 kg N/ha/an. Protejeaz solul contra eroziunii i a sp l rii azota ilor. Accept micoriza i se recolteaz uor. Biomas ridicat . Perenitate 2-3 ani. Dezavantaje: Cretere foarte rapid , atrage aceleai insecte d un toare ca cel englezesc. Avantaje: Este o leguminoas valoroas care nlocuiete lucerna n Se poate sem na din martie pn n Terenul va fi bine preg tit cu tigerul la 8-

Nr. crt. Date privind sem natul septembrie. Iunie este ns cea mai potrivit perioad de sem nat. Durata vegeta iei n func ie de interes, de la 6 luni la 2 ani. La 6 luni poate fi folosit exclusiv ca plant amelioratoare. 10 cm adncime. Se seam n la 3-4 cm. Alte date

Specia de cultur intermediar pratense)

Dimensiuni (n l ime)

Doza de s mn

10

Trifoiul ncarnat (Trifolium incarnatum)

20-50 cm talie

25-30 kg/ha

175

Este o foarte bun plant amelioratoare, fiind anual . Se seam n de regul n terenuri curate. Este potrivit pentru nverziri pn la 6 luni. Potrivit pentru mulci bioactiv rapid.

Terenurile se preg tesc ca i pentru celelalte specii de trifoi. Prefer terenurile uoare dar cu precipita ii regulate.

11

Schinduful (Trigonella foenum-graecum)

30-60 cm

20-30 kg/ha

Caracteristici i func ii amelioratoare ale solului zonele mai nordice. Este amelioratoare de sol pentru c fixeaz biologic pn la 180 kg N/an n func ie de condi iile climatice. Structureaz solul i accept micoriza. Dezavantaje: Dup acoperirea terenului poate intra n repaus. Crete mult mai bine n asocia ie cu raigrassul. Pleac greu n vegeta ie dac solul este rece i poate fi invadat de buruieni. Nu accept specia Anagallis (alelopatie). Avantaje: O leguminoas foarte valoroas pentru furaje i hran uman precum i reconstruc ie ecologic a solurilor. Aduce n sol o cantitate mare de azot prin fixare simbiotic . Se cultiv dup crucifere: rapi , varz etc. Dezavantaje: Dup ocuparea terenului poate intra n repaus. Demareaz greu n cultur i poate fi invadat de buruieni. Nu ntotdeauna germina ia este viguroas . Nu accept parteneriat cu buruiana Anagallis arvensis. Avantaje: Plant leguminoas utilizat n agricultura ecologic ca ngr mnt verde i refacere sol. Este destinat sem n turilor intermediare de nie, maximum 3 luni. Se taie nainte de nflorire i se las pe Este plant anual . Poate fi sem nat din martie pn n septembrie. Acoper secven e de 3 luni pe sol pe care dezvolt o biomas foarte Se seam n , de regul , dup crucifere pe teren bine preg tit. Se taie n toamn i se ncorporeaz .

Nr. crt. Date privind sem natul util protec iei solului i mbog irii lui n azot i numeroase enzime. Alte date

Specia de cultur intermediar

Dimensiuni (n l ime)

Doza de s mn

12

Bobul (Vicia faba)

250 kg/ha

Se seam n din martie pn n octombrie. Exist soiuri de prim var i de toamn . Exist soiuri rezistente la ger pn la10oC. Se seam n distan at la 50-60 cm. Nu necesit soluri special lucrate. Adncimea de sem nat: 5-6 cm.

Este foarte flexibil ecologic i prefer ca premerg toare cerealele i invers.

176

13

Lupinul alb (Lupinus albus)

30-120 cm

50-60 kg/ha

Caracteristici i func ii amelioratoare ale solului sol sau se ncorporeaz . Face parte din programele de mulcire bioactiv . Este, de asemenea, o plant colorant (coloreaz es turile) i aromatic (aroma special pentru anumite brnzeturi). Poate fi utilizat i ca plant alimentar . Dezavantaje: Unele nsuiri alergice dac este consumat ca hran . Aten ie, ca plant medicinal trebuie bine dozat . Avantaje: Plant leguminoas de clim moderat dar suficient de umed , utilizat pentru aprovizionarea cu azot a solului i pentru structurarea acestuia. Poate fi cultivat n amestec cu ov z, orz sau cu crucifera camelina. D o mas vegetativ bogat . Se folosete ca mulci i ngr mnt verde ncorporat. Este rezistent la boli i d un tori, deci foarte ecologic. Dezavantaje: Greu de recoltat ca boabe. Gramineele amestec nu se matureaz simultan. Avantaje: Plant leguminoas pentru furaj i ameliorarea solului. Fixeaz simbiotic pn la 200 kg azot n 109180 zile n func ie de soi. Ob ine o biomas ridicat bogat n protein i hidra i de carbon. Ajuns n sol biomasa este uor descompus de Se seam n de-a lungul ntregului an. Durata de vegeta ie 2-4 luni, ultima pentru varianta de iarn . Prefer solurile acide i relativ umede; este ns flexibil ecologic. Aceleai lucr ri ale solului ca la bob i m z riche, Se cultiv n rnduri dese 15 cm, sau rare 75 cm.

Nr. crt. Date privind sem natul Alte date

Specia de cultur intermediar

Dimensiuni (n l ime)

Doza de s mn

14

M z richea (Vicia sativa, vicia pannonica)

20-60 cm

80-90 kg/ha

177
Avantaje: Plant leguminoas utilizabil att pentru furaj ct i pentru reconstruc ia biologic i fizic a solului. Fixeaz simbiotic pn la 150 kg N. Este o foarte bun plant melifer . Ob ine o biomas suficient de mare, dar mai mic dect lucerna i trifoiul. Rezist la secet .

Caracteristici i func ii amelioratoare ale solului microorganisme i heteropolicondensat n humus din cauza unui raport favorabil C/N.Con inut proteic n boabe pn la 57%, ulei 12%. Dezavantaje: Unele soiuri pot fi uor toxice pentru oameni i animale din cauza zbor alcaloizi prezen i n biomas i n semin e. Avantaje: Plant leguminoas care poate fi cultivat i peste iarn . Constituie o alternativ la maz re n culturi intermediare. Se preteaz bine n amestecuri cu cereale, ov z, orz i unele crucifere precum camelina. Excelent plant amelioratoare a solului. Se preteaz la mulcirile bioactive. Dezavantaje: Nefiind erect , s mn a se produce greu. Favorizeaz unele ciuperci d un toare de sol. Preg tirea terenului se face ca dup maz re. De regul , pe fond scarificat pentru ca solul s fie profund i penetrabil. Polul germinativ se preg tete cu tigerul. Se ob ine o biomas de 20-30 to/ha care poate fi folosit ca furaj sau ncorporat .

15

Sparceta (Onobrychis viciaefolia)

40-90 cm

70-80 kg/ha

Sunt numeroase specii i soiuri de m z riche pentru diferite tipuri de amestecuri. De regul , ele se numesc borceaguri i sunt alc tuite dintr-un melanj de m z riche cu secar , ov z sau orz. De regul , se seam n 80-90 kg m z riche cu 30-40 kg la cereale. Pentru borceagul de toamn se folosete Vicia pannonica iar pentru cel de prim var Vicia sativa. Se seam n n terenuri bine preg tite n cultur pur sau n amestecuri f r plant protectoare la 8-12,5 cm ntre rnduri i la 3-4 cm adncime.

Ca plant protectoare, sparceta se recolteaz la 10-20 cm n momentul mbobocirii se taie m runt i se ncorporeaz n sol la 20-25 cm.

Nr. crt. Date privind sem natul Alte date

Specia de cultur intermediar

Dimensiuni (n l ime)

Doza de s mn

16

Sulfina galben (Melilotus officinalis)

50-100 cm

25-30 kg/ha

178

Caracteristici i func ii amelioratoare ale solului Perioada de ameliorare ca ngr mnt verde: 2-3 ani. Dezavantaje: Solicit terenuri curate de buruieni. Revine pe acelai teren dup 6-7 ani. ntre timp mai este necesar cel pu in o plant amelioratoare a solului. Avantaje: Este considerat o excelent cultur ca ngr mnt verde, mai ales pe solurile alcaline, calcaroase. Se folosete ca a doua cultur dup plante timpurii (rapi , orz, etc.) Ob ine o biomas verde de 6-10 to/ha i las n sol o cantitate de 80-120 kg N. Din cauza con inutului n cumarin este contraindicat ca furaj. Este foarte potrivit pentru reconstruc ia covorului vegetal i a preeriilor secetoase. La noi este foarte potrivit pentru zona Constan ei. Se poate amesteca cu gramineae. Este i o excelent plant melifer i medicinal . Dezavantaje: Este toxic dac intr n furaje n cantit i mari invaziv datorit cantit ilor mari de semin e pe care le produc. Terenul se preg tete la fel ca la lucern , ultima lucrare fiind cu tigerul, superficial. Nu sunt necesare ngr minte cu N, mai ales dac s-a efectuat tratament cu produse bacteriene. Se seam n superficial la 3-4 cm. La 15-20 cm n l ime dac nu se decide altfel biomasa se taie i se ncorporeaz la 20-25 cm. Amelioreaz solul pentru 2-3 ani. Datorit caracterului ei invaziv este foarte potrivit pe solurile n pante indiferent de textura solului. Important ca reac ie uor alcalin . protejeaz foarte bine solul contra eroziunii. Formeaz asocia ii cu diferite gramineae de step (Agrostis sp.)

editie on-line www.cartesiarte.ro


Aceasta carte poate fi comandata la adresa :edituraceres@yahoo.com