Sunteți pe pagina 1din 34

IDEOLOGIILE POLITICE-SURS DE ANALIZ A POLITICILOR EDUCA IONALE

Delimitri conceptuale Liberalismul Socialismul modern i comunismul Asist.univ.dr.Nicoleta Rogoz

1. 2. 3.

Delimitri conceptuale
Raportul doctrin politic-ideologie politic; Complexitatea i ambiguitatea termenului: Ideologia este cel mai derutant concept din cmpul tiin elor sociale (David McLellan, 1998, p.24).

Delimitri conceptuale
Sfritul sec. XVIII- filosoful Antoine Destutt de Tracy-tiin a ideilor. gr. eidos=idee, logos=tiin Sensuri pozitive: Obiect de studiu
Investigarea originii naturale a ideilor; Cunoaterea cauzelor generrii acestora din senza ii (vezi J. Locke, sec. XVII); Guvernare de ctre o elit luminat.

Delimitri conceptuale
Sensuri peiorative: Napoleon-ideologii vor s reformeze lumea n capetele lor, fiind incapabili s i pun ideile n practic; Marx-concep ie rsturnat (imaginea ntr-o camer obscur).

Delimitri conceptuale
Sec. XIX-concep ie sistematic asupra lumii viznd aspecte teoretice-practice, ra ionale-afective sau aspecte subiective (Vernon Bogdanor, 1997); Sec.XX-sociologul german Karl Mannheimideologia =o Weltanschauung (perspectiv
asupra lumii); 1930-1940-rzboiul ideologiilor (democratice, fasciste, comuniste) 1950-sfritul ideologiilor-dezideologizarea (Aron, Bell) 1960-sfritul erei sfritului ideologiilor (Aron) 1980-sfritul confruntrilor ideologice majore-cderea regimurilor comuniste (Francis Fukuyama, 1994).

Delimitri conceptuale
Ce este ideologia
O fals constiin , o gndire deformat? sau Un mod specific de raportare la realitate? Aspecte de ordin ra ional+afectivmotiva ional+volitiv

Delimitri conceptuale
O ideologie este un set coerent i comprehensiv de idei care explic i evalueaz condi iile sociale, ajut oamenii s-i n eleag locul n societate i ofer un program pentru ac iune social i politic (Ball.T., Dagger, R., 2000)

Delimitri conceptuale. Ce func ii are

ideologia? (Ball&Dagger, 2000)


Explicativ (cauze care determin anumite condi ii sociale, politice i economice).
Ex.De ce femeile ctig mai pu in dect brba ii pe pia a muncii? O feminist ar rspunde c sunt discriminate. Un liberal ar aduce argumentul competen elor diferite, remunera ia realizndu-se pe baza acestora, care conduc la rndul lor, la performan e.

Evaluativ (standarde de evaluare a condi iilor sociale);


Ex.Evaluarea unei msuri: Un liberal-rolul guvernului. O feminist-interesul femeilor. Un comunist-interesul clasei muncitoare.

Delimitri conceptuale. Ce func ii are

ideologia? (Ball&Dagger, 2000)


Orientativ (ofer adep ilor o orientare i n elegerea identit ii lor);
Ex. Un comunist se percepe ca membru al clasei muncitoare. O feminist/Un feminist-identitatea de femeie/de gen (ca brbat care simpatizeaz cu problemele femeilor).

Programatic (procedee de ac iune, remedii, tratamente).


Ex. Un nazist ii dorete ca rasa superioar s izoleze/extermine pe evrei, igani i alte rase inferioare. Un liberal i propune ca interven ia guvernului n vie ile oamenilor s fie minim.

Delimitri conceptuale
n fiecare ideologie exist : a) un set de credin e fundamentale despre natura uman ; b) o concep ie despre libertate. Fiecare concep ie asupra libert ii cuprinde trei elemente : a) un agent (un individ, o clas, un grup, un sex, o ras, o specie); b) o barier sau un obstacol, blocnd agentul (condi ii materiale sau fizice, crim, mentalit i, institu ii, practici, tradi ii, credin e); c) un scop la care aspir agentul (ex : scopul unui nazist este puritatea rasei albe, scopul unui comunist este crearea unei societ i fr clase sociale). (Gerald MacCallum, 1967, 1972, n Ball, Dagger, 2000)

Modelul triadic al libert ii

Delimitri conceptuale
Doctrina politic (lat.doctrina=nv tur)- vizeaz aspecte cognitive i normative; -ideologia reflectat n programele partidelor politice Ansamblu de idei, op iuni valorice, aspira ii, idealuri, articulate pe baza unor principii unificatoare, implicnd i cile, msurile prin care acestea pot fi introduse n realitate (Mihu , L., 2007)

LIBERALISMUL. Evolu ie istoric. Reprezentan i


Cea mai veche dintre ideologiile politice; Liberalism clasic Dimensiune filosofico-politic (sec.XVIXVII)-Machiavelli, desacralizarea politicului, umanismul real; Locke, Montesquieu, principiul reprezentrii i principiul separa iei puterilor; Dimensiunea economic (sec.XVIII-XIX)Adam Smith, David Ricardo, statul ocup un loc minim, asigur cadrul pentru func ionarea liber a pie ei; Dimensiunea social-politic (sec. XIX)Alexis de Tocqueville, egalitate de condi ii, raportul egalitate-libertate.

LIBERALISMUL. Evolu ie istoric. Reprezentan i


Liberalismul social (Neoliberalismul) Sec.XIX-XX-ncercarea de a gsi solu ii la marea criz din 1929-1933; Programul New Deal-Roosevelt- ncercarea de a scoate America din criz; Liberalism neoclasic (1970) Fr.A. Bayek-adversar al interven iei statului; pia a liber-cooperare uman-respectarea legilor i a normelor morale; Curentele ideologice liberale ale secolului XIX sunt Utilitarismul (J. Bentham i J.S.Mill), Liberalismul neoclasic (H.Spencer, W.G.Sumner) i Liberalismul bunstrii (T.H.Green). Sec.XX-Liberalismul bunstrii-ideologia dominant n lumea vestic+tendin a de apropiere de neoclasicismul liberal i chiar de conservatorism, reprezentat de Margaret Thatcher n Anglia i Ronald Reagan n SUA

LIBERALISMUL. Valori politice de baz


Libertatea (2 viziuni-negativ-liberalism clasic i neoclasic:individul este liber atunci cnd nu este constrns, respingerea interven iei statului; pozitivliberalism social:binele general, acceptarea interven iei statului; Egalitatea (n fa a legii, egalitate de anse, anse egale la succes, competi ia); Individualismul (primatul individului fa de colectivitate).

Liberalism. Modelul triadic asupra libert ii (MacCallum, n Ball, Dagger, 2000)


Agentul-individul; Obstacolele:tradi iile sociale, legturile de dependen feudal, conformismul religios, srcia, apartenen a sexual sau rasial, netiin a i boala; Scopul : a tri dup cum crezi, atta vreme ct nu ngrdeti libertatea altora .

LIBERALISMUL. Efecte asupra con inuturilor politicilor publice


n Romnia, sf.sec.XIX-partidul PNLformula prin noi nine; Dup al doilea rzboi mondial (19391945)-coali ia PNL cu alte partide; Excep ii:Japonia, SUA PD-liberalism social; A determinat democra ia liberalprotejarea drepturilor i libert ilor individului (conducerea de ctre majoritate; condi ia-aceast majoritate s nu-i deposedeze pe indivizi de drepturile pe care le au) (Ball, Dagger, 2000).

LIBERALISMUL. Efecte asupra con inuturilor politicilor publice


Libertatea individual; Proprietatea privat; Competi ia economic de tip capitalist; Responsabilitatea individual n promovarea binelui comunitar; Ex. Bill Clinton-n campania electoral pentru alegerile preziden iale din 1992oferirea sprijinului financiar pentru studii n nv mntul superior tinerilor care se angajeaz ca voluntari, n diferite servicii publice, civice. Egalitatea n fa a legii.

Cr i de referin
Thomas Hobbes (1588-1679), Leviathanul; John Locke (1632-1704), Dou tratate despre guvernmnt, Scrisoare despre toleran . Thomas Paine (1737-1809), Bunul sim ; Adam Smith (1723-1790); Jeremy Bentham (1748-1832); John Stuart Mill (1806-1873), Despre libertate, Considera ii asupra guvernrii. Reprezentativitatea; Herbert Spencer (1820-1903); William Graham Sumner (1840-1910); T.H. Green (1836-1882); John Maznar Keynes (1883-1946); John Rawls, O teorie a drept ii;1971, Robert Nozick, Anarhie, stat i utopie, 1974.

Socialismul modern i comunismul. Evolu ie istoric. Reprezentan i


Sec. XVI- Thomas Morus, Utopia (1515) gr.ou-topos-nici un loc, eutopos-loc bun. Sec.XVIII-XIX-Produs al etapei ce a urmat revolu iei franceze (17891799) reac ie la liberalism i conservatorism. Sec. XIX- Socialismul utopic-Henri de Saint-Simon, Ch. Fourier, R. Owenpremisele unei lumi n concordan cu adevrata natur a omului.

Socialismul modern i comunismul. Evolu ie istoric. Reprezentan i


Socialismul revolu ionar (varianta radical)-Marx-respinge valorile i institu iile liberalismului, critic capitalismul, militeaz pentru proprietatea social (comunismul-etap superioar a acestui model de organizare social-politic). Democra ia liberal-Social democra ia (varianta moderat)-Ed.Bernstein-schimbarea pe calea reformelor. Revolu ia din 1917 (Rusia)-marea schism dintre comuniti i socialiti, social-democra i; Dup al doilea rzboi mondial: n Europa de est, comunitii i-au absorbit pe socialiti; n Europa de vest, pn n 1980-socialism democratic:interven ia statului n economie i protec ie social, coeziune sector public-privat, statul bunstrii; 1980-creterea pre urilor la materiile prime, mbtrnirea popula iei, globalizarea progresiv a economiei o nou economie mixt i un stat al investi iei sociale. Noul Laburism-Partidul muncii-Marea Britanie-Tony Blair (sus inut teoretic de Antony Ghiddens)

Comunismul
Antecedente n antichitate. Dezvoltat n gndirea modern de Marx. Abolirea societ ii private. Stabilirea unui nou tip de rela ii interumane. Dup 1917-Europa de est: ndeprtarea de idealul utopic , instaurarea regimurilor totalitare. Sf. anilor 1970-Europa de vesteurocomunismul - schimbarea social nu prin revolu ie, ci prin reforme; alian e cu alte for e politice, ndeosebi cu socialitii.

Comunismul
Societate democratic guvernat dup principiul de la fiecare dup capacit i, fiecruia dup nevoi.

Socialismul modern i comunismul. Valori politice de baz


Accentul pe comunitate/colectivitate-cooperare ntre indivizi, proprietate comunitar. Egalitate, libertate, solidaritate. Rolul important oferit statului.

Socialismul modern i comunismul (MacCallum, n Ball, Dagger, 2000)


Agentul: oamenii muncii. Obstacolele :diviziunea claselor, inegalit ile economice, anse inegale de supravie uire. Scopul : ndeplinirea nevoilor umane, satisfacerea muncii, mpr irea responsabilit ilor i a produselor.

Socialismul modern i comunismul. Efecte asupra con inuturilor politicilor publice


2 clase fundamentale:dominatoare i dominat (acapararea bunurilor+controlul contiin ei). Apari ia unor institu ii de coerci ie:tribunale, poli ie, biseric, coal (ndoctrinare ideologic). Distribu ia partidelor: socialistdemocratice:problemele propriet ii;socialdemocratice: redistribuirea. Democra ia popular:n rile comuniste (Marxdictatura proletariatului este o guvernare n interesul clasei muncitoare) (Ball, Dagger, 2000). Socialismul tiin ific (Engels)-politici educa ionale totalitariste (Lenin, Stalin, Mao Zedong). Lurile de atitudine pro i contra pe care le-a provocat de ambele pr i ale cortinei de fier-1946W. Churchill (Statele Unite, Uniunea Sovietic). Analiza radicalului experiment al educa iei comuniste ce a durat o jumtate de secol n rile socialiste.

Cr i de referin
K.Marx, 1867, 1885, 1894,Capitalul K.Marx, Fr. Engels, 1848, Manifestul comunist.

Bibliografie general
Ball, T., Dagger, R. (2000), Ideologii politice i idealul democratic, Iai:Ed. Polirom Fukuyama, F. (1994), Sfritul istoriei?, Bucureti: Ed. Vremea Gray, J. (1998), Liberalismul, Bucureti:Ed. DU Style Negative and Positive Freedom MacCallum, G.C. Jr. (Joule., 1967), The Philosophical Review, Volume 76, Issue 3, 312-334. Mannheim, K. (1936), Ideology and Utopia, London:Routledge and Kegan Paul McLellan, D. (1998), Ideologia, Bucureti: Ed. DU Style Mihu , L. (2007), Doctrine politice (suport de curs), Cluj Napoca, 2007 Mungiu-Pippidi, A. (1998), Doctrine politice, Iai: Ed.Polirom Roussellier, N. (2001), Europa liberalilor, Iai:Institutul European

Date semnificative despre autorii din bibliografia recomandat


Terence Ball-profesor la University of Minnesota, SUA Richard Dagger-profesor la Arizona State University, SUA

John Stuart Mill


Libertatea este determinat de raporturile dintre individ i societate. Sfera libert ii umane cuprinde urmtoarele: libertatea luntric (libertatea de contiin ) libertatea de exprimare libertatea alegerii unui stil de via libertatea de asociere liber consim it nafara unor situa ii excep ionale (ex: scurte perioade de criz ale comunit ii) societatea nu se poate amesteca n mod legitim n sfera privat a individului. Orice imixtiune a societ ii n sfera libert ii individuale are 2 efecte indezirabile Uniformizarea Oprirea dezvoltrii individului.

Karl Marx, Fr. Engels, 1848, Manifestul Partidului Comunist


Motto: Proletari din toat lumea, uni i-v !
Istoria tuturor societ ilor cunoscute este istoria luptei de clas. Sistemul capitalist, la fel ca i sistemele socioeconomice precedente, produce tensiuni interne care l conduc la distrugere (propune nlocuirea sa de ctre sistemul comunist). Societate fr clase. Statul va fi un instrument al dictaturii proletariatului dispari ia statului ntemeierea societ ii comuniste. Schimbrile socio-economice se produc prin intermediul activit ii revolu ionare organizate. Raportul moduri de produc ie-raporturi de produc ie. 1864-Prima Interna ional Socialist (abolirea capitalismului). Valoarea este expresia cantit ii de munc con inut de un produs.

APLICA II
1. Identificati in urmtorul extras din Programul

politic al partidului X..., credin ele cu privire la natura uman i respectiv, educa ia adecvat acesteia. Precizati caracteristicile concep iei ideologiei identificate, raportandu-v la elementele acesteia:agentul, obstacolul si scopul (MacCallum, n Ball, Dagger, 2000).

2. Compara i con inuturile ideologiilor: a*liberalismconservatorism; b*socialism/comunism-fascism Aduce i argumente din cr ile de referin recomandate.

Tem seminar-Data: 25 octombrie 2012 Structura sistemului de nv mnt din Romnia.


Dimensiuni de analiz: Organigrama ministerului educa iei organigrama ROF (Ministerul Educa iei, Cercetrii, Tineretului i Sportului-MECTS) Structura ministerului (misiune, institu ii i organisme afiliate) Niveluri de colarizare (nv mnt preuniversitar i superior) nv mntul preuniversitar (precolar, primar, gimnazial, liceal, special) Durat Reglementarea intrrilor i ieirilor din fiecare ciclu de colarizare (admitere i absolvire/certificare) Structurile de conducere Legisla ie. Metodologii n vigoare nv mntul universitar Forme Durata studiilor Certificarea Structuri de organizare i de conducere Legisla ie. Metodologii n vigoare nv mnt minorit i Cercetare Resurse umane Recunoatere diplome i vizare afaceri europene Rela ii interna ionale Consulta i site-ul www.edu.ro pentru descrierea fiecrei dimensiuni men ionate mai sus.