1.

)

Un circuit RLC serie format dintr-un rezistor cu rezistenta R=14.15Ω , o bobina cu inductanta L=
100 mH si un π 10 4 condensator cu C= μF este alimentat la o tensiune de 5π

200V si frecventa de ν=50Hz..Calculati : a) reactantele circuitului ; b) impedanta circitului c) diagrama fazoriala pentru circuitul dat; d) intensitatea curentului din circuit ; e) defazajul dintre curent si tensiunea de la borne ; 2.) O bobină are rezistenţa R = 60Ω şi impedanţa Z = 100Ω. Circuitul este alimentat cu o tensiune alternativa a carei frecventa are valoarea de 50Hz. Se cer : a) inductanta bobinei; b) diagrama fazoriala a circuitului c) defazajul dintre curent si tensiune

1.)

Un circuit RLC serie format dintr-un rezistor cu rezistenta R=4Ω , o bobina cu inductanta L= condensator cu C=
125 μF este alimentat la o tensiune de 4π 1 H si un 8π

100V si frecventa de ν=200Hz..Calculati : a) reactantele circuitului ; b) impedanta circitului c) diagrama fazoriala pentru circuitul dat; d) intensitatea curentului din circuit ; e) defazajul dintre curent si tensiunea de la borne ; 2.)

Se consideră un circuit paralel R-L de curent alternativ în care se cunosc IR=6A, I=10A,şi R=40Ω. Calculează: a) intensitatea curentului prin bobină b) reactanta bobinei c) defazajul dintre curent si tensiune

d) intensitatea curentului din circuit .inductanta L=100μF este alimentat de un generator cu tensiunea U=120V si frecventa de ν=10KHz ce furnizeaza in circuit un curent de I=2 A. Se cer : a) reactanta capacitiva b) impedanta circuitului. e) defazajul dintre curent si tensiunea de la borne . d) diagrama fazoriala pentru circuitul dat.Calculati : π 2.. o bobina cu inductanta L=2∙10-2H si un condensator cu C=10μF este alimentat la o tensiune de 120V si frecventa de ν= a) reactantele circuitului . o bobina cu inductanta L= condensator cu C= 10 −1 H si un π 10 3 μF este alimentat la o tensiune de 2π 2V si frecventa de ν=100Hz. e) defazajul dintre curent si tensiunea de la borne . 10 3 Hz. Calculează: a) reactanta capacitiva b) capacitatea condensatorului c) defazajul dintre curent si tensiune .) Un circuit serie format din rezintenta R=10Ω .1. b) impedanta circitului c) diagrama fazoriala pentru circuitul dat. 2..Calculati : a) reactantele circuitului .) Un circuit RLC serie format dintr-un rezistor cu rezistenta R=17.) Un circuit RLC paralel format dintr-un rezistor cu rezistenta R=10Ω .) Un circuit R-C serie avand R=15Ω si C=10μF este alimentat cu tensiunea U=120V si frecventa ν=50Hz. b) intensitatea curentului total c) intensitatea curentului prin fiecare ramură. c) defazajul dintre curent si tensiune 1.3Ω .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful