Sunteți pe pagina 1din 1

Tema 1. Introducere. (4 ore) lNotiunea de masaj.Din istoria dezvoltarii. l.2Principiile de baza ale masajului.Tipurile,formele,metodele.Bazele igienice ale tehnicii masajului.

l.3Organizarea muncii masorului.