Sunteți pe pagina 1din 16

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE

Macovei Ciprian Anul 3 , Cig 3

Care sunt organele de conducere si de control ale CECCAR?

o o o o o o o o o o

Sediul central al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si municipiul Bucuresti. Este astfel organizat incat sa isi poata indeplini atributiile de organism de autoreglementare. La nivel central: Organe de decizie: Conferinta Nationala Consiliul Superior Biroul Permament Presedintele Corpului Organe de executie: Directorul general Departamente La nivel de filiala: Organe de decizie: Adunarea generala Consiliul filialei Biroul Permament Presedintele filialei Organe de executie: Directorul executiv Sectoare LA NIVEL CENTRAL Organe de decizie (legislativ) Conferina Naional Consiliul Superior Biroul permanent Preedintele Corpului Seciuni, comisii LA NIVEL DE FILIAL Adunarea General Consiliul filialei Biroul Permanent Preedintele filialei Seciuni

o o

Organe de execuie Secretariatul General Sectoare i departamente

Secretariatul filialei Sectoare

Care sunt atributiile Consiliului Superior al CECCAR? a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati; b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitnd avizele Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei; regulamentul de organizare si functionare nu va fi inaintat pentru aprobare fara avizele favorabile ale celor doua ministere; c) asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati;

d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului; e) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat; f) vegheaza ca Regulamentul privind dobndirea calittii de expert contabil si contabil autorizat s fie strict aplicat; g) asigura coordonarea activitatii consilillor filialelor; stabilete metodologia de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului; h) aproba statele de functii ale Corpului si filialelor; i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face s progreseze profesia si stiina contabila sau in diverse grupe de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora; j) decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotarrilor luate de Comisia superioara de disciplina; k) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului; 1) ia toate msurile necesare pentru desfasurarea in bune condiii a activitatii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de ctre toti membrii Corpulul; m) Indeplineste alte atributii prevzute de lege, regulament si hotararile Conferintei Nalionale a experilor contabili si contabililor autorizati. Care sunt criteriile si conditiile pt aprecierea calitatii unei reglementari a profesiei contabile? Reglementarea trebuie sa fie de calitate pentru a raspunde interesului public, adica trebuie sa fie: - proportionala; - transparenta; - sa nu fie impotriva competitiei; - nediscriminatorie; - precisa; - segmentata in functie de tinta sa; - implementata consecvent si just; - supusa unei examinari periodice

Care sunt comandamentele fundamentale ale profesiei contabile? Comandamentele fundamentale sunt: - educatie: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor; - etica: comportamentul deontologic al membrilor lor; - calitatea: certificarea calitatii serviciilor oferite de membrii lor,

Care sunt atributiile comisiilor de disciplina din cadrul CECCAR?

Comisia Superioara de Disciplina are urmatoarea competenta: a) analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membrilor Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor, facnd propuneri de sanctionare a acestora Conferintei Nationale care hotaraste; b) solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a presedintilor Consiliului Superior si Consiliului filialei, precum si a persoanelor fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romnia si aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute in art. 16 din O.G. nr. 65/1994, aprobata si modificata prin Legea nr.42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare: - mustrare; - avertisment; - suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de 3 luni la un an; - interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat; - sanctiunile disciplinare care se stabilesc in functie de abateri, pronuntate de Comisiile de Disciplina ale filialelor, c) rezolva contestatiile formulate impotriva hotarrilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor. d) aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au savrsit abateri grave Competentele Comisiei de Disciplina a filialei sunt: a) vegheaza la respectarea Codului etic si a Regulamentului si normelor Corpului. Sanctiunile se aplica in functie de abaterile disciplinare, de gravitatea incalcarii si urmarile acestora, precum si de persoana in cauza; b) sanctioneaza abaterile disciplinare savarsite de EC,CA,membri ai filialei, cu domiciliul in raza teritoriala a acesteia, chiar daca abaterile au fost savarsite in raza teritoriala a altei filiale; c) instiinteaza presedintele Consiliului filialei si pe reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor despre reclamatiile primite ( exceptie fac reclamatiile indreptate impotriva membrilor Biroului Permanent, al profesionistilor societasilor straine, care se adreseaza Comisiei Superioare de Disciplina).

Care sunt domeniile acoperite de standardele international ale profesiei? Domeniile acoperite de standarde Internationale ale profesiei sunt: contabilitatea , auditul , evaluarea si deontologia.

Care sunt atributiile adunarii generale? Atribuiile Adunrii generale ale filialei CECCAR sunt: - Aproba raportul de activitate prevazut de Consiliul filialei pentru perioada raportata. - Aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul expirat, insotit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei , precum si bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul viitor;. -Ia cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitatii profesionale a membrilor contabili si aproba lista membrilor care vor fi supusi controlului de calitate in anul viitor; - Alege si revoca presedintele si membrii Comisiei de Disciplina a filialei. -Alege si revoca presedintele si membrii Consiliului, precum si cenzorii; - Propune dintre membrii sai, candidatii pentru functia de presedinte si de membru in Consiliul Superior; -Adopta lista membrilor de onoare ai filialei. - Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de Regulament, de Codul etic national al profesionistilor contabili sau hotarate de Consiliul Superior.

Care sunt serviciile(lucrarile) pe care le poate efectua expertul contabil? Conform ROF ( VA FI ACTUALIZAT LA CONFERINTA NATIONALA) a. Tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil: acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice;

elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza si cu respectarea normelor generale. b. Efectuarea de analize economico-financiare: analiza structurilor financiare; analiza gestiunii fimanciare si a rentabilitatii capitalului investit; tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment; sistem de credit leasing, factoring etc.; determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale; elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie; elaborarea de tablouri de utilizari si resurse; asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii. c. Efectuarea de audit financiar contabil, ca: diagnostic-financiar; cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare; audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului; studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare; audit si certificarea bilantului contabil. d. Efectuarea de evaluari patrimoniale: evaluari de bunuri si active patrimoniale; evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati; evaluari de elemente intangibile. e. Efectuarea de expertize contabile: amiabile (la cerere); contabil-judiciare; arbitraje n cauze civile; expertize de gestiune. f. Executarea de lucrri cu caracter financiar-contabil, ca: ntocmirea de situaii periodice; consolidarea conturilor i bilanului; ntocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung. g.Executarea de lucrri cu caracter fiscal, ca: studii i consultaii pe probleme de ordin fiscal; participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale; asisten n probleme de T.V.A. i impozite; fiscalitate imobiliar; asisten n aplicarea tarifului vamal; asistarea contribuabilului cu ocazia verificrilor. h. Efectuarea de lucrri de organizare administrativ i informatic; organigrame, structuri, definiri de funcii; legturi ntre servicii, circulaia documentelor i informaiilor; analiza i organizarea fluxului informaional; formarea profesional continu; contribuii la protecia patrimoniului unitii; mecanizarea i automatizarea prelucrrii informaiilor, alegerea echipamentelor; alegerea softurilor necesare.

Ce este IFAC? IFAC Federatia Internationala a Contabililor - s-a infiintat in anul 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de tari - -in prezent IFAC este o organizatie globala care cuprinde 155 de organisme membre si asociate din 118 sta te Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabila sa contribuei la dezvoltarea economiilor internationale prin promovarea aderarii la standarde profesionale de inalta calitate CECCAR este membru plin IFAC din anul 1996.

Ce este si cum functioneaza Comisia de disciplina a unei filiale CECCAR? Comisia de disciplina a filialei este format din 5 membn titulari si 5 membri supleanti, astfel: - un presedinte si 4 membri alesi de adunarea generala dintre membrii filialei, experti contabili, care se bucur de autoritate profesionala si morala deosebita; -membrii supleanti sunt desemnati in aceleasi conditii, o data cu titularii. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani. Comisia de disciplina de pe lnga consiliul filialei este competenta sa sancioneze abaterile disciplinare savrsite de expertii contabili si contabilii autorizati, membri ai filialei, cu domiciliul in raza teritorial a acesteia, chiar dac abaterile au fost svarsite in raza teritoriala a altei filiale. Fac exceptie plngerile privitoare la fapte svrsite de membrii Consiliului Superior si ai Consilillor filialelor, de presedintii Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor, precum si de persoanele fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romnia, care se depun la Comisia superioara de disciplina. Plngerea indreptata impotriva unui membru al Corpului se adreseaz consiliului falialei din care face parte acestia, cu exceptia situatiilor in care competenta apartine Comisiei superioare de disciplina, pentru care plngerile se depun la Consiliul Superior. Plngerea astfel primita se transmite in termen de 48 de ore presedintelui comisiei de disciplin, care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei, alesi de adunarea generala. Procedura de judecata disciplinara este reglementata prin Regulamentul comisiilor de disciplina, aprobat de Consiliul Superior al Corpului. Fapta savrsita de un membru al Corpului, prin care se incalc dispozitiile legii, ale Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Experlilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romnia, ale Codului de conduita etica si profesionala a experplor contabili si contabililor autorizati, hotrrile organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinara. Sunt abateri disciplinare urmatoarele fapte: a) Comportament necuviincios fat de membrii Corpului, de reprezentantul MF sau de alt participant la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului. b) Absenta nemotivat de la intrunirea AG a filialei sau de la CN. c) Nerespectarea dispozitiilor Codului privind conduita etic si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romnia referitoare la publicitate. d) Absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala, reglementate prin normele emise de Corp. e) Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscris calitatea profesional a celui care il incheie: E.C., C.A. f) Nerespectarea ob1igatiilor de pstrare a secretului profesional. g) Nedeclararea sau declararea partial a veniturilor in scopul sustragerii de la plata cotizaiei stabilite de Regulament. h) Fapta membrului Corpului de a nu depune, in termenul stabilit, la filiala de care apartine, fie pentru persoane fizice sau juridice; pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului de administratie, sau administratorului, dup caz. i) Inclcarea dispozitii1or privind exercitarea profesiei si rspunderea disciplinar, administrativ, civil sau penal, potrivit Legii si Regulamentului. Este interzisa efectuarea de lucrri pentru entitatile unde sunt salariati, sau sunt rude, sau afini pana la gr. IV cu administratorii, sau salariati in afara Corpului, sau activitate comercial. j) Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind activitatea profesionala. k) Declaratii neconforme realittii, in relatiile cu Corpul sau cu terii, cu producerea de consecinte juridice, precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale. Urmatoarele abateri disciplinare se sanctioneaza astfel: Invinuirea: (a) Neplata cotizatiei profesionale sau/si a celorlalte obligatii banesti, la termenele stabilite, in cursul unui an calendaristic. Sanctiunea: Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pna la plata efectiva, dar nu mai putin de 3 luni si nici mai mult de un an. Invinuirea: b) Condamnarea definitiv pentru savarsirea unei infractiuni care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale. Sanctiunea:

Interdictia dreptului de exercitare a profesiei. Invinuirea: c) Incalcarea, cu intentie, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei, daca fapta a avut ca unnare producerea unei prejudiciu moral sau material. Sanctiunea: Interdictia dreptului de exercitare a profesiei. Invinuirea: d) Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei, legal acordata Sanctiunea: Interdictia dreptului de exercitare a profesiei. Aciunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data savarsiri faptei. Aplicarea unei sanctiuni disciplinare trebuie sa fie adusa la cunostinta publiculul prin: a) afisarea unui extras al hotarrii de sanctionare la sediul filialei Corpului, al directiei generale a finantelor publice si controtului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a tribunalului, insotita de publicarea acestuia intn-un ziar local de larga circulatie; b) comunicarea masurii, in scris, directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si tribunalului In cazul aplicarii sanctiunilor de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei, cel in cauza este obligat sa depuna, sub luare de semnatura, la consiliul filialei de care apartine, carnetul de expert contabil sau contabil autorizat si parafa; acestea ii vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare. Aceeasi obligaie exista si in cazul aplicarii masurii de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei. Membrul care refuza sa se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului. Membrii comisiilor de disciplina sunt obligati sa pastreze secretul profesional in exercitarea functiilor Ce este CECCAR? C.E.C.C.A.R., Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, este o persoana juridica de utilitate publica si autonoma, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, precum si societatile comerciale de expertiza contabila si societatile comerciale de contabilitate, in conditiile prevazute de lege Ce este CECCAR si cum este el organizat? C.E.C.C.A.R., Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, este o persoana juridica de utilitate publica si autonoma, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, precum si societatile comerciale de expertiza contabila si societatile comerciale de contabilitate, in conditiile prevazute de lege. Sediul central al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si municipiul Bucuresti. Este astfel organizat incat sa isi poata indeplini atributiile de organism de autoreglementare. La nivel central: - Organe de decizie ( alese) : o Conferinta Nationala o Consiliul Superior o Biroul Permament o Presedintele Corpului - Organe de executie ( numire sau desemnare): o Directorul general executive; o Sectoare ( departamente, servicii). La nivel de filiala: - Organe de decizie (alese) : o Adunarea generala o Consiliul filialei o Biroul Permament o Presedintele filialei Organe de executie ( numite sau desemnate) : o Directorul executiv Sectoare ( departamente , servicii)

Ce intelegeti prin independenta profesionistului contabil? Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si gseasc manifestarea deplina n exercitarea profesiei si n protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp. Un semn distinctiv al profesiei contabile l constituie asumarea responsabilittii de a actiona n interes public. Asadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu const exclusiv n a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual. Actionnd n interes public, un profesionist contabil ar trebui s respecte si s se conformeze prevederilor etice ale acestui Cod. Publicul profesiunii contabile este format din clienti, donatori de credite, guvernanti, angajatori, angajati, investitori, comunitatea oamenilor de afaceri, a finantatorilor si alte persoane care se bazeaz pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea corespunztoare a economiei. Aceasta ncredere impune profesiunii contabile o rspundere publica. Interesul public este definit drept bunstarea colectiva a comunittii si a institutiilor deservite de profesionistul contabil

Ce intelegeti prin obiectivitate? Principiul obiectivittii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu si compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a unor alte persoane. Un profesionist contabil poate fi pus n situatii n care obiectivitatea i este afectat. Este imposibil ca toate aceste situatii s fie definite si descrise. Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influenteaz n mod negativ rationamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate. Profesionistii contabili si desfsoar activitatea n multe domenii diferite si trebuie sa-si demonstreze obiectivitatea n mprejurri diferite. Liber-profesionistii contabili realizeaz rapoarte de certificare, presteaz servicii fiscale si alte servicii de consultanta manageriala. Alti profesionisti contabili angajati ntocmesc situatii financiare fiind subordonati altora, executa serviciile de audit intern si servesc n diferite functii financiare de conducere din industrie, comert, sectorul public si educatie. De asemenea, unii profesionisti contabili pregtesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre n profesie. Indiferent de pozitie sau serviciul prestat, profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor profesionale si sa mentin obiectivitatea n rationamentul profesional. n selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa n mod specific potrivit cerintelor etice legate de obiectivitate, trebuie acordata atentia corespunztoare urmtorilor factori: a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii n care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea. b) este practic imposibil sa se defineasc si sa se descrie toate situatiile n care ar exista aceste posibile presiuni. n stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot, ori par sa afecteze obiectivitatea profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil. c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute prtinirea ori influentele altora sa ncalce obiectivitatea. d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile si-au nsusit principiul obiectivittii. Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese, spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta importanta si duntoare asupra rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociaz.

Ce intelegeti prin interesul public in profesia contabila ? Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public, fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere: actionari, salariati, furnizori, banci, buget, etc. Chiar daca profesionistul contabil este platit de un client determinat care este beneficiarul final al serviciului de elaborare sau auditare a situatiilor financiare, informatiile desprinse din aceste situatii financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul. Profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale fata de public, prin public intelegandu-se:

- clientii; - Guvernul; - angajatorii; - investitorii - oamenii de afaceri; - comunitatile financiare; - donatorii de fonduri; - orice alta persoana, care dau incredere in obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru buna functionare a economiei. Aceasta incredere acordata de public impune profesiei contabile o responsabilitate in materie de interes general. Interesul general semnifica satisfactia colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucreaza profesionistii contabili, in slujba carora se afla. Pastrarea acestui statut, privilegiat, al profesionistilor contabili presupune oferirea de servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului. Interesul public este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de contabilul profesionist. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public: auditorii independenti ajuta la mentinerea integritatii si eficientei situatiilor financiare prezentate institutiilor financiare ca suport partial pentru imprumuturi si aciionarilor pentru a obtine capital; responsabilii financiari ( directorii economici) cu atributii in diverse domenii de management financiar contribuie la utilizarea eficienta si efectiva a resurselor organizatiei; auditorii interni furnizeaza asigurarea in legatura cu un sistem de control intern corect, care sporeste increderea in informatiile financiare externe ale patronului; expertii in impozite ajuta la stabilirea increderii si eficientei, precum si la aplicarea corecta a sistemului de impozitare; consilierii de gestiune si consultantii managerieli au o responsabilitate fata de interesul public in sustinerea luarii unor decizii manageriale corecte. Profesionistii contabili au un rol important in societate. Comunitatea, publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si o raportare corecte, pentru un management financiar eficient si sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri si impozite.

Ce intelegeti prin integritate? Principiul integrittii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si onesti n relatiile profesionale si de afaceri. Integritatea implic, de asemenea, tranzactii corecte si juste. Un profesionist contabil nu trebuie s se asocieze cu rapoartele, evidentele, comunicatele sau alte informatii cnd apreciaz c acestea: - contin o declaratie n mod semnificativ fals sau care induce n eroare - contin declaratii sau informatii eronate; - omit sau ascund informatii, atunci cnd aceste omisiuni induc n eroare. Nu se va considera c un profesionist contabil ncalc paragraful dac el furnizeaz un raport modificat pentru a respecta cerintele paragrafului

Cum explicati rolul expertului contabil pt dezvoltarea economiei? Nu exista progres uman fara dezvoltarea pietelor, dar pietele nu se pot dezvolta fara profesionisti contabili, deci profesionistii contabili satisfac un interes general. Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. Trebuie mentionat rolul social al profesionistilor contabili, pe de o parte, prin faptul ca determinarea si plata tuturor veniturilor in societate constituie una din lucrarile importanteale profesionistilor contabioli, iar pe de alta parte, de calitatea muncii lor depinzand bunastarea salariatilor si a cetatenilor unei tari. Toti profesionistii contabili au misiunea de a actionapeste tot in interes public, iar aceasta misiune trebuie indeplinita indiferent de locul in care isi desfasoara activitatea: in insititutii, in afaceri, in educatie sau in practica libera

Cum explicati necesitatea unui organism al expertilor contabili? Pentru satisfacerea interesului public profesionistii contabili trebuie sa se asocieze astfel incat sa rezulte un organism cu menirea sa asigure unitatea de conceptie si de metoda pentru serviciile profesionale pe care le efectueaza ca angajati sau in practica libera. Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public, cel putin din punctul de vedere al trei domenii, care constituie comandamentele fundamentale ale oricarui organism profesional: educatia, etica si controlul de calitate Atat publicul, cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie protejate de o eventuala incompetenta a profesionistilor contabili; aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste masuri eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili. Publicul trebuie protejat de eventualele intelegeri neconforme intre profesionistii contabili si entitatile beneficiare ale serviciilor prestate de catre acestia; aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste masuri de etica si deontologie profesionala eficiente. Organismele profesionale de contabilitate sunt responsabile de asigurarea faptului ca membrii continua sa isi dezvolte si sa isi mentina competenta necesara rolurilor profesionale si ceruta de utilizatorii serviciilor. Promovarea dezvoltarii profesionale continue si importanta acesteia reprezinta componente vitale ale activitatilor pe care organismul profesional de contabilitate si le asuma pentru asi pastra credibilitatea sa si pe cea a membrilor sai. Dezvoltarea profesionala continua nu asigura faptul ca toti membrii vor furniza intotdeauna servicii profesionale de calitate, dar este o componenta-cheie a sistemului de asigurare a calitatii al organismului profesional de contabilitate ( care include si controlul asigurarii calitatii activitatii membrilor si sistemelor de investigare si disciplinare).

Cum explicati rolul social al contabilului? Profesionistii contabili joaca un rol social important. Atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu serviciile prestate au repercursiuni asupra proprietatii economice a colectivitatii si a intregii tari. In plus, lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii venititurilor membrilor societatii sunt indispensabile societatii. Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii si alte sectoare din lumea afacerilor, precum si Guvernul si publicul, in sens larg, trebuie sa aiba inredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme riguroase de gestiune si informare, capabile sa asigure o gestiune financiara eficienta, si de a oferi sfaturi avizate asupra unui numar mare de probleme, asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal

Cum se obtine calitatea de expert contabil? Accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat se face pe baz de examen de admitere, la care s se obin cel puin media 7 i minimum nota 6 la fiecare disciplin, efectuarea unui stagiu de 3 ani i susinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care ndeplinete urmtoarele condiii: a) are capacitate de exerciiu deplin; b)are studii economice superioare cu diplom recunoscut de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului; c) nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de gestiune i de administrare a societilor comerciale. La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii i confereniarii universitari, doctorii n economie i doctorii doceni, cu specialitatea finane sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu ndeplinirea condiiilor de mai sus i susinerea unui interviu privind normele de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai.

Ce sunt serviciile profesionale ? Serviciile profesionale reprezint orice serviciu care cere aptitudini contabile nrudite, prestat de un contabil profesionist, ca de exemplu:

-servicii de contabilitate - audit

- fiscalitate - consultant managerial - management financiar Serviciu: - o munc prestat n folosul sau n interesul cuiva, dar potrivit normelor si regulilor profesiei prestatorului;- ndeplinirea unei ndatoriri fat de cineva, bazata pe ultimele evoluii din practic, legislaie i tehnic. Un profesionist contabil ar trebui s acioneze cu pruden i n conformitate cu standardele tehnice i profesionale aplicabile n furnizarea de servicii profesionale .

De ce este necesar un organism al profesonistilor contabili? Pentru satisfacerea interesului public profesionistii contabili trebuie sa se asocieze astfel incat sa rezulte un organism cu menirea sa asigure unitatea de conceptie si de metoda pentru serviciile profesionale pe care le efectueaza ca angajati sau in practica libera. Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public, cel putin din punctul de vedere al trei domenii, care constituie comandamentele fundamentale ale oricarui organism profesional: educatia, etica si controlul de calitate Atat publicul, cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie protejate de o eventuala incompetenta a profesionistilor contabili; aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste masuri eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili. Publicul trebuie protejat de eventualele intelegeri neconforme intre profesionistii contabili si entitatile beneficiare ale serviciilor prestate de catre acestia; aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste masuri de etica si deontologie profesionala eficiente. Organismele profesionale de contabilitate sunt responsabile de asigurarea faptului ca membrii continua sa isi dezvolte si sa isi mentina competenta necesara rolurilor profesionale si ceruta de utilizatorii serviciilor. Promovarea dezvoltarii profesionale continue si importanta acesteia reprezinta componente vitale ale activitatilor pe care organismul profesional de contabilitate si le asuma pentru asi pastra credibilitatea sa si pe cea a membrilor sai. Dezvoltarea profesionala continua nu asigura faptul ca toti membrii vor furniza intotdeauna servicii profesionale de calitate, dar este o componenta-cheie a sistemului de asigurare a calitatii al organismului profesional de contabilitate ( care include si controlul asigurarii calitatii activitatii membrilor si sistemelor de investigare si disciplinare).

De ce este necesara reglementarea profesiei contabile In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului public, organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol essential care se regasesc in cele 3 obiective fundamentale ale organismelor profesionale, si anume: Educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor; Etica: comportamentul deontologic al membrilor lor; Calitatea: certificarea serviciilor oferite de membrii lor. Pentru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina si sa promoveze practicile profesionale la nivel inalt, inclusiv prin intermediul reglementarii, membrilor lor. Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de: a) profesia insasi, capcitatea ei de a raspunde efectiv si efficient cerrerilor economiei si societatii; b) conditiile de piata in care activeaza profesia; c) calitatea serviciilor furnizate de membrii sai; reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata, ceea ce implica: adoptarea de standard profesionale, tehnice; adoptarea de reguli etice; nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati ai serviciilor contabile, precum investitorii, creditorii etc.

Definiti profesia contabila si aratati activitatile care o compun Totalitatea activitatilor/serviciilor care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza/presteaza, precum si organismele lor profesionale.

Activitatile care compun profesia contabila: - tinerea contabilitatii - elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor financiare - auditul statutar - alte lucrari de audit financiar-contabil - management financiar-contabil - servicii fiscale (consultanta, consiliere si asistenta fiscala) - servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor - evaluari de intreprinderi si titluri alte servicii contabile si paracontabile

Enumerati 4standarde profesionale emise de CECCAR care constituie criteria de apreciere a calitatii activitatii membrilor sai

Standardul profesional nr.21 Misiunea de inere a contabilitii, ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare. Standardul profesional nr.22 Misiunea de examinare a contabilitii, intocmirea i prezentarea situaiilor financiare. Standardul profesional nr.23 Activtatea de cenzor n societile comerciale. Standardul profesional nr.32 Misiunea experilor contabili pentru fuziuni i divizri. Standardul profesional nr.35 Expertizele contabile. Satndardul profesional nr.37 Misiunea de evaluare a ntreprinderii. Standardul profesional nr.39Misiunea de consultan pentru crearea ntreprinderilor. Ghidul experilor contabili i al contabililor autorizai n activitatea de prevenire i combatere a splrii banilor. Explicati conceptul de independent Principiul independenei se aplic tuturor profesionitilor contabili n practica liber, indiferent de natura serviciului prestat.In cazul executrii unei misiuni de audit independena devine cea mai sigur garanie c profesionistul contabil i-a ndeplinit misiunea n condiii de integritate i cu obiectivitate. Componentele fundamentale ale independenei sunt: independena de spirit(raionamentul profesional) i independena n aparen (comportamental). Explicati relatia contabilitate-fiscalitate din pctv al doctrine profesionale Profesia contabila este in prezent principalul furnizor de servicii fiscale pentru toate sectorele de afaceri. Serviciile fiscale constituie o parte componenta a profesiei contabile si sunt oferite in interesul public. Dezvoltarea legislatiei fiscale a influentat dezvoltarea profesiei contabile.

Natura din ce in ce mai complexa a legii fiscale si a contabilitatii financiare, in special pentru companiile mari care se confrunta cu legi fiscale si reglementari diferite la nivel local, national si international, necesita o expertiza specilizata aprofundata din partea profesionistilor contabili. Activitatea fiscala, ca parte componenta a profesiei contabile, acopera la randul ei o arie larga de servicii: conformarea la regulile fiscale, planificarea si consultanta fiscala, reprezentarea in fata instantelor juridice si servicii legate de impozitarea corporatiilor. Obiectivul unui profesionist contabil este de a ajuta clientii sa se conformeze eficient la cerintele de raportare si completare a returnarilor de impozitein tarile in care detin activesi sa isi minimizeze impozitele viitoare printr-o planificare si o consultanta corespunzatoare.

Prezentati 6situatii de incompatibilitati si conflicte de interese in exercitarea profesiei de EC conf normelor etice ale CECCAR

Atat O.G. 65/1994 actualizata cat si regulamentul de organizare si functionare si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania se refera la situatiile de incompatibilitate. Profesionistul contabil de bazeaza in conduita sa pe mai multe principii: - Integritatea Un profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor profesionale. - Obiectivitatea Profesionistul contabil trebuie s fie impartial si nu trebuie s admita prejudecati sau abateri, conflicte de interese sau influentarea sa de ctre altii in privinta inclcrii obiectivitatii. - Competenta profesionala si bunavointa Profesionistul contabil trebuie s indeplineasca serviciile profesionale cu bunavointa, competenta, asiduitate si are datoria permanenta de asi mentne cunostintele profesionale si aptitudinile la nivelul cerut pentru a se asigura ca un client sau un patron este beneficiarul unui serviciu profesional competent, bazat pe ultimele evolutii din domeniul practicii, legislaiei si tehnicii. - Confidentialitatea Profesionistul contiabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor dobndite in timpul indeplinirii serviciilor profesionale si nu trebuie s utilizeze sau s divulge aceste informatii fr autorizare clara si expresa sau numai dac exista un drept legal sau profesional sau datoria de a face acest lucru. - Profesionalism - Comportamentul profesional Profesionistul contabil trebuie s actioneze intr-o manier conform cu buna reputatie a profesiei si s se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg. - Respectarea normelor tehnice si profesionale Un profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in msura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta (dupa curn se va vedea in Sectiunea 8 de mai jos). In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: - IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit) - Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate - Ministerul Finantelor Publice

- C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari - Legislatia relevant Incalcarea principiilor inseamna tot atatea incompatibilitati in exercitarea profesiei

Prezentati structura si partile componente ale Codului etic national al profesionistilor contabili Obiectivele si principiile fundamentale nu sunt destinate sa fie folosite pentru a rezolva problemele etice ale profesionistilor contabili intr-un caz bine determinat. Totusi, Codul ofera anumite linii directoare in ceea ce priveste aplicarea in practica a obiectivelor si principiilor fundamentale cu privire la numarul situatiilor tipice care se intalnesc in profesia contabila. Structura si partile componente ale Codului etic national al profesionistilor contabili: PARTEA A - APLICABIL TUTUROR PROFESIONITILOR CONTABILI in afara de cazul cand s-a specificat ceva contrar Seciunea 1. Integritate i obiectivitate Seciunea 2. Rezolvarea conflictelor de etic; asocierea Seciunea 3. Competena profesional Seciunea 4. Confidenialitatea Seciunea 5. Activitatea de consultan fiscal Seciunea 6. Exercitarea profesiei peste hotare Seciunea 7. Publicitatea PARTEA B - APLICABIL LIBER PROFESIONITILOR CONTABILI Seciunea 8. Independena Seciunea 9. Competena profesional i responsabilitile privind folosirea experilor i specialitilor Seciunea 10. Onorarii i Comisioane Seciunea 11. Activiti incompatibile cu exercitarea profesiei de liber profesionist contabil Seciunea 12. Relaiile profesionitilor contabili cu clienii Seciunea 13. Relaiile cu colegii liber-profesioniti contabili Seciunea 14. Publicitatea i cererea de ofert de servicii PARTEA C - APLICABIL PROFESIONITILOR CONTABILI ANGAJAI Seciunea 15. Conflictul de loialitate Seciunea 16. Sprijinirea colegilor angajai Seciunea 17. Competena profesional Seciunea 18. Prezentarea informaiilor

Prezentati pricipiile fundamentale pevazute in Codul etic national al profesionistilor contabili Principiile fundamentale sunt: - Integritatea Un profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor profesionale. - Obiectivitatea Profesionistul contabil trebuie s fie impartial si nu trebuie s admita prejudecati sau abateri, conflicte de interese sau influentarea sa de ctre altii in privinta inclcrii obiectivitatii. - Competenta profesionala si bunavointa

Profesionistul contabil trebuie s indeplineasca serviciile profesionale cu bunavointa, competenta, asiduitate si are datoria permanenta de a-si mentne cunostintele profesionale si aptitudinile la nivelul cerut pentru a se asigura ca un client sau un patron este beneficiarul unui serviciu profesional competent, bazat pe ultimele evolutii din domeniul practicii, legislaiei si tehnicii. - Confidentialitatea Profesionistul contiabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor dobndite in timpul indeplinirii serviciilor profesionale si nu trebuie s utilizeze sau s divulge aceste informatii fr autorizare clara si expresa sau numai dac exista un drept legal sau profesional sau datoria de a face acest lucru. - Profesionalism - Comportamentul profesional Profesionistul contabil trebuie s actioneze intr-o manier conform cu buna reputatie a profesiei si s se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg. - Respectarea normelor tehnice si profesionale Un profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in msura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta (dupa curn se va vedea in Sectiunea 8 de mai jos). In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: - IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit) - Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate - Ministerul Finantelor Publice - C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari - Legislatia relevant

Profesie contabila:concept si structura Totalitatea activitatilor/serviciilor care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza/presteaza, precum si organismele lor profesionale. Activitatile care compun profesia contabila: - tinerea contabilitatii - elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor financiare - auditul statutar - alte lucrari de audit financiar-contabil - management financiar-contabil - servicii fiscale (consultanta, consiliere si asistenta fiscala) - servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor - evaluari de intreprinderi si titluri - alte servicii contabile si paracontabile Clasificare: In functie de statutul juridic: dependenti, cu statut de angajati; independenti sau liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor componente ale profesiei contabile. Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili, acestia pot sa-si desfasoare activitatea: individual; in forme asociative potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii

Rolul contabilului pt intreprindere

Profesionistii contabili au un rol important n ntreprindere. Investitorii,creditorii, patroniisi alte sectoare ale comunitatii financiare, inclusiv guvernul si publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si raportari corecte, pentru unmanagemnet financiar eficient si sfaturi competente referitoare la o varietate de aspectelegate de afaceri si impozite. Atitudinea si comportamentul profesionistilor contabili, atuncicnd presteaza astfel de servicii, au un impact asupra bunastarii economice a comunitatii sitarii lor.Codul etic are rolul de a stabili norme de conduita pentru profesionistii Contabili siformuleaza principiile fundamentale care trebuie respectate de catre profesionistii contabili,n vederea realizarii normelor comune. Expertul contabil este persoana care a dobnditaceasta calitate n conditiile Ordonantei (O.G. nr.65/1994) si are competenta profesionala dea verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de averifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi.Expertul contabil estespecialistul care a dobndit cea mai nalta calificare n domeniul contabilitatii si care areacces nengradit la efectuarea tuturor lucrarilor profesionale, inclusiv verificarea sicertificarea situatiilor financiare.

Rolul profesiei contabile pt apararea interesului public Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public, fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere: actionari, salariati, furnizori, banci, buget, etc. Chiar daca profesionistul contabil este platit de un client determinat care este beneficiarul final al serviciului de elaborare sau auditare a situatiilor financiare, informatiile desprinse din aceste situatii financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul .

Bibliografie :
http://www.ifac.org/ http://ceccar.ro/ro/ Omfp 3055/2009 Doctrina contabila si deontologie (Gheorghe Diaconu/2009)

S-ar putea să vă placă și