SC EXEMPLU SRL

CUI
Adresa
Judet

Nr ___/_____________
Catre Finante Publice _________________

Declaratie de inactivitate

Subsemnatul _______________________, in calitate de administrator la
SC ________________________ SRL, CUI __________________________,
Nr. Inreg la Reg. Comertului J____________________, cu sediul in
judetul___________,
localitatea
_____________________,
strada
____________________, nr _______, bl ________, sc _____, ap ______,
sector_______, declar pe proprie raspundere ca aceasta societate nu a desfasurat
activitate de la data infiintarii pana la 31.12.2011.

Administrator
______________

Data
______________