Sunteți pe pagina 1din 4

PROTOCOL DE COLABORARE

Incheiat astazi intre: 1. SC Iceberg Consulting SRL, cu sediul social in Brasov, str. Memorandului nr. 41, jud. Brasov, CUI 17090857, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J08/1702/2009, reprezentata legal de Tata Ioan Marian

2. SC Firestarter AD SRL, cu sediul social in Brasov, str. Vasile Alecsandri nr. 8, jud. Brasov CUI RO29438824, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J08/1954/2011, reprezentata legal de Patrascu Razvan Florin

3. SC Flashnet SRL, cu sediul in Brasov, str. Fundatura Harmanului nr. 4, jud. Brasov, CUI 1804742, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J08/970/2007, reprezentata legal de Craciun Radu

4. SC Underclick SRL, cu sediul in Pitesti, str. Florariei nr. 3, jud. Arges, CUI 21113606, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J03/335/2007, reprezentata legal de Gamulescu Claudiu

5. SC Vision Systems SRL, cu sediul in Brasov, str. M. Kogalniceanu, nr. 6, sc. E, ap. 5, CUI RO12174701, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J08/823/1999, reprezentata legal prin Gabriela Moraru, in calitate de administrator

6. SC High Contrast SRL, cu sediul in Brasov, str. Mircea cel Batran, nr. 45, bl.39, sc. D, ap. 21, CUI RO15088109, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J08/1747/2002, reprezentata legal prin Dragan Rares

7. SC Kraft Werk Bod SRL, cu sediul in Sanpetru, str. Viilor Mari, nr. 748, camera 1, CUI 30519876, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J08/1209/2012, reprezentata legal prin Szilvasy Miruna Elena

8. SC Magic System SRL, cu sediul in Brasov, str. Poienelor, nr. 5, CUI 13795723, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J08/350/2001, reprezentata legal prin Costea Benone.

9. Fundatia Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie (FSRA) - Filiala Brasov

Art. 1 Scopul protocolului Prezentul protocol se incheie cu scopul de a asigura: Un cadru unitar de cooperare si conlucrare intre membrii sai Realizarea unor misiuni/obiective de interes comun referitoare la infiintarea Asociatiei Cluster Pentru Inovare si Tehnologie

Art. 2 Obiectul protocolului Constienti de importanta dezvoltarii comunitatii de afaceri din Regiunea Centru ca factor de echilibru, crestere si stabilitate la nivel macro si micro-economic, semnatarii prezentului protocol convin sa participe la constituirea Asociatiei Cluster pentru Inovare si Tehnologie in calitate de initiatori si membri fondatori. Obiectul prezentului protocol il constituie stabilirea procedurii de cooperare dintre semnatarii protocolului, precum si stabilirea misiunii si a obiectivelor Asociatiei Cluster pentru Inovare si Tehnologie. Asociatia CLUSTER PENTRU INOVARE SI TEHNOLOGIE, organism neguvernamental, nonprofit, apolitic, cu personalitate juridica, va avea misiunea facilitarii cresterii competitivitatii de piata a membrilor retelei de tip cluster din sectoarele industriale bazate pe valorificarea noilor tehnologii, din Regiunea Centru.

Asociatia CLUSTER PENTRU INOVARE SI TEHNOLOGIE va reprezenta o retea de tip cluster avand ca obiectiv general dezvoltarea, promovarea si sprijinirea industriile inovative - bazate pe valorificarea creativitatii si noilor tehnologii, care produc valoare adaugata si dezvoltare economica pentru Brasov, Regiunea Centru si Romania - prin sustinerea initiativelor antreprenoriale, atragerea de investitii, incurajarea inovarii si conectarea la piata globala. In acest sens, Asociatia va organiza un cadru profesional de realizare si furnizare de servicii suport menit sa contribuie la cresterea competitivitatii intreprinderilor din reteaua de tip cluster.

In indeplinirea obiectivului propus, Asociatia va realiza urmatoarele activitati: 1. Dezvoltarea unei retele de parteneri de tip cluster in domeniul industriilor inovative bazate pe tehnologie - tehnologia informatiilor, comunicatii, automatica, etc 2. Evolutia modelelor de business in sectoarele bazate pe tehnologie, dinspre comert si servicii, catre dezvoltarea de produse si servicii proprii cu valoarea adaugata 3. Consolidarea sectoarelor economice generatoare de inovare, ce valorifica noile tehnologii, prin accesul la servicii de calitate 4. Integrarea ofertei de educatie cu nevoile mediului de afaceri in domeniul inovarii tehnologice

5. Mentinerea resursei umane cu inalta calificare in Regiunea Centru 6. Crearea unui context regional favorabil afacerilor inovative, si atragerea de noi resurse si investitii 7. Sprijinirea dezvoltarii de noi afaceri in domenii viabile, in baza resurselor existente si a necesitatilor actuale si emergente ale industriilor bazate pe noile tehnologii 8. Asigurarea transferului de know-how intre structuriile de cercetare si dezvoltare si mediul de afaceri, in vederea valorificarii acestuia pe piata nationala si globala 9. Medierea de afaceri intre membrii clusterului si companii nationale si internationale, mai ales in sensul implementarii rezultatelor proiectelor de cercetare si inovare. 10. Organizarea de evenimente, conferinte si targuri cu impact national si international in domeniul noilor tehnologii, in scopul conectarii membrilor clusterului si al industriei din Regiunea Centru la piata globala. 11. Cooperare cu parteneri strategici din piata, inclusiv autoritati publice, centre de cercetare, poli de competitivitate, alte clustere din tara si strainatate 12. Facilitarea participarii membrilor la targuri si expozitii locale, regionale, nationale, international 13. Organizarea de programe de formare, calificare si perfectionare deschise personalului de specialitate al membrilor retelei 14. Crearea si sustinerea unor programe de invatamant si training specifice industriilor bazate pe noile tehnologii 15. Dezvoltarea de parteneriate in domeniul formarii, cercetarii si transferului tehnologic cu institutii de invatamant superior si de cercetare din tara si strainatate 16. Promovarea si sustinerea inventiilor si inovatiilor tehnologice din domeniu in cadrul asociatiei si consolidarea acestora prin protejarea proprietatii intelectuale. 17. Actiuni de brokeraj si intermediere tehnica si comerciala intre firme romanesti si firme straine 18. Aplicarea in numele retelei de tip cluster la licitatii de proiecte si programe de finantare din fonduri structurale precum si alte fonduri disponibile 19. Elaborarea de proiecte si programe de finantare, in vederea sustinerii proiectelor individuale sau comune ale membrilor 20. Promovarea Regiunii Centru si mai ales a centrelor de afaceri, transfer tehnologic si incubare sau a parcurilor industriale cu care Asociatia coopereaza ca si locatii preferentiale pe teritoriul Romaniei pentru investitori straini, start-up-uri si spin-off-uri bazate pe noile tehnologii 21. Sprijinirea proiectelor de cooperare intre firme (intre furnizori si clienti) sau intre firme si institutii (universitati, administratie publica, camere de comert, etc.) 22. Promovarea in randul membrilor a informatiilor privind oportunitatile de finantare, de parteneriat, de transfer tehnologic, etc.

23. Actiuni de lobby la nivelul institutiilor publice 24. Promovarea unui cadru legislativ si institutional favorabil dezvoltarii sectorului industrial al aeronauticii 25. Dezvoltarea si promovarea unei oferte comune de servicii 26. Identificarea unor mecanisme de finantare pentru buna functionare a Asociatiei 27. Organizarea si facilitarea de intalniri si evenimente cu participarea membrilor, a actorilor regionali importanti, a partenerilor din tara si strainatate, a potentialilor clienti ai membrilor retelei. 28. Realizarea oricaror alte activitati relevante pentru indeplinirea scopului asociatiei, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 3 Durata protocolului Prezentul protocol intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pentru o perioada de ....ani. Acesta poate fi reinnoit cu acordul partilor, exprimat in scris.

Art. 4 Prevederi generale si finale 1. Prezentul protocol poate fi modificat si completat prin acte aditionale cu acordul si la propunerea partilor. 2. Rezilierea protocolului poate fi facuta oricand, la initiativa oricarei parti, cu conditia notificarii, in scris, a celorlalte parti, cu cel putin 30 zile inainte. 3. Prezentul protocol a fost intocmit si semnat in exemplare originale, azi

SEMNATURI