PROIECT DE ACTIVITATE

Școala: C.S.E.I. „Sfânta Filofteia” Valea Mare Data: 30 octombrie 2012 Propunător: prof. Protopopescu Doina Clasa: a X-a grav Aria curriculară: Terapie educațională complexă și integrată Disciplina: Terapie ocupațională Titlul activității: „Culorile toammnei”-lucrări realizate din frunze prin tehnica colajului Tipul activității: Consolidarea priceperilor și deprinderilor Scopul activității: Realizarea de lucrări cu ajutorul tehnicii colajului Obiectiv cadru: Dezvoltarea abilităților motrice, însușirea unor tehnici de lucru cu materiale și instrumente diverse Obiective operaționale: să denumească materialele de lucru să mânuiască și să utilizeze corect instrumentele și materialele de lucru să decupeze corect șabloanele trasate să lipească corect părțile componente ale colajului să utilizeze lucrările proprii la înfrumusețarea sălii de clasă să-și dezvolte gustul pentru frumos

Metode și procedee didactice: explicația, conversația, dialogul, demonstrația, observația dirijată, exercițiul Mijloace didactice: șabloane pentru decupat, lipici, frunze de diferite forme, carioca, casetofon, CD, laptotp, videoproiector. Forme de organizare: frontal și individual Timp: 45 minute

DEMERS DIDACTIC
Nr. Etapele activității Conținutul științific crt . 1. Moment Asigurarea climatului psihopedagogic necesar desfășurării organizatoric în bune condiții a activității: -pregătirea materialului; -dispunerea mobilierului; 2. Captarea atenției Prezint elevilor un PPT cu tema „Toamna”. Le cer să fie atenți la imaginile prezentate deoarece vom discuta despre ele. Pun elevilor întrebări referitoare la acestea: -Despre ce anotimp este vorba în prezentare? -Care sunt caracteristicile acestui anotimp? -Ce se întâmplă cu pădurea toamna? 3. Anunțarea temei Astăzi vom realiza lucrări din frunze folosind tehnica și a obiectivelor colajului. Ne vom reaminti ce înseamnă această tehnică și cum se folosesc instrumentele de lucru. 4. Dirijarea activității Prezint elevilor un panou pe care am expus mai multe lucrări realizate din frunze pentru a observa câte lucruri frumoase putem face cu materiale din natură. După o analiză de ansamblu, aleg două lucrări cu un grad mai mic de dificultate în ce privește realizarea lor –„Frunzulița haioasă” și „Copacul din frunze”- și le analizăm împreună. Cer elevilor să denumească materialele din care sunt realizate aceste lucrări. Le reamintesc elevilor ce înseamnă tehnica colajului. Prezint etapele de realizare a lucrărilor. Pentru frunzulița haioasă, etapele sunt: -se decupează formele trasate după șablon -se trasează cu carioca ochii, gura și nasul -se lipesc formele pe frunze -se leagă codițele frunzelor cu fire textile pentru a putea fi expuse Pentru copacul din frunze, etapele sunt: -se decupează conturul de pom din carton Metode și procedee Mijloace de învățământ Forme de organizare Evaluare

Conversația Videoproiector Laptop Dialogul

frontal

se evaluează răspunsurile primite

conversația

frontal

conversația dirijata conversația explicația

Planșele model

frontal se evaluează răspunsurile primite individual

demonstrația Instrumentele de lucru

-se perforează copacul în partea de sus -se aleg frunzele care vor fi lipite pe contur (să fie cât mai variat colorate) -se lipesc frunzele pe contur -se leagă copacul cu un șnur penntru a putea fi expus Execut în fața lor câte un model din fiecare lucrare pentru a se vedea mai bine modul de realizare. Solicit elevii să-și aleagă modelul pe care vor să-l realizeze. Împart materialele necesare colajului. Cer elevilor să lucreze cu atenție deoarece lucrările vor fi expuse pe panoul din cancelarie unde vor fi văzute și evaluate și de celelalte cadre didactice . Voi da indicații individuale dacă va fi necesar. Asigur fondul muzical adecvat pentru a lucra cu plăcere. Solicit elevilor să răspundă la următoarele întrebări: -Ce lucrări am realizat astăzi? -Ce etape am parcurs pentru a le realiza? -Ce tehnică am folosit pentru a realiza aceste lucrări? Se expun lucrările pe un panou în fața clasei și se efectuează evaluarea lor împreună cu elevii, ținând seama de: -corectitudinea și acuratețea lucrărilor: -finisarea lucrărilor;

5.

Executarea lucrărilor

exercițiul

lipici carton frunze, carioca, casetofon, CD

frontal

observarea sistematică, aprecieri verbale

6.

Obținerea performanței Evaluarea activității

conversația

frontal

se evaluează răspunsurile primite evaluarea reciprocă, autoevaluarea

7.

conversația

lucrarile realizate

frontal și individual