Sunteți pe pagina 1din 4
CJ / BEC
CJ / BEC

B I

R O U L

ROMÂNIA E L E C T O R A L

PROCES VERBAL *)

C E N T R A L

privind centralizarea pe tara a voturilor şi constatarea rezultatului pentru alegerea

CONSILIILOR JUDEŢENE 1 IUNIE 2008

a. Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale din circumscripţiie

electorale din judeţ

a1. Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente

a2. Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale complementare

a3. Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare

a4. Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială

b. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele

electorale din circumscripţiile electorale din judeţ

b1. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente

b2. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale complementare

b3. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare

b4. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială

- Gradul de participare la vot (pct.b/pct.a(%))

c. Numărul total al voturilor valabil exprimate

- În procente (pct.c/pct.b(%))

d. Numărul total al voturilor nule

- În procente (pct.d/pct.b(%))

e. Numărul buletinelor de vot primite

f. Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate

g. Numărul total al mandatelor pentru funcţia de

CONSILIERI JUDEŢENI

16744999

16429962

11859

249387

53791

8484938

8183336

890

248441

52271

50.67%

7821148

92.17%

655575

7.72%

18155218

9668499

1338

*) Conform art 99 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

**)Este egal cu suma numărului de mandate de la pct.i

CJ / BEC
CJ / BEC

B I

R O U L

ROMÂNIA E L E C T O R A L

PROCES VERBAL *)

C E N T R A L

h.Numărul total al voturilor valabil exprimate,obţinute la functia de

grupate pe partide, alianţe politice sau electorale, precum şi pe candidaţi independenţi:

CONSILIERI JUDEŢENI

Nr.

Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinînd

Nr. de voturi

În procente faţa

crt.

minoritaţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale ori menţiunea "Candidaţilor independenţi " *)

valabil exprimate

de total voturi valabil exprimat

1

PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

2220313

28.38%

2

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

2207745

28.22%

3

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

1458490

18.64%

4

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

425218

5.43%

5

PARTIDUL ROMÂNIA MARE

285475

3.65%

6

PARTIDUL CONSERVATOR

258891

3.31%

7

PARTIDUL NOUA GENERAŢIE - CREŞTIN DEMOCRAT

218472

2.79%

8

PARTIDUL CIVIC MAGHIAR - MAGYAR POLGÁRI PÁRT

84620

1.08%

9

PARTIDUL INIŢIATIVA NAŢIONALĂ

80883

1.03%

10

PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT

79285

1.01%

11

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

62302

0.79%

12

PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT CREŞTIN

60403

0.77%

13

ALIANŢA PENTRU TIMIŞ PNL * PNŢ-CD * FDGR

48828

0.62%

14

FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA

46872

0.59%

15

PARTIDA ROMILOR "PRO EUROPA"

44932

0.57%

16

PARTIDUL VERDE

33118

0.42%

17

CANDIDAT INDEPENDENT

32089

0.41%

18

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL (PNL+PNŢCD)

28171

0.36%

19

UNIUNEA POPULARĂ SOCIAL CREŞTINĂ

22380

0.28%

20

UNIUNEA PENSIONARILOR ŞI A SOLIDARITĂŢII SOCIALE - UNIUNEA

20403

0.26%

21

PARTIDUL POPULAR ŞI AL PROTECŢIEI SOCIALE

20181

0.25%

22

PARTIDUL ALIANŢA SOCIALISTĂ

18420

0.23%

23

"ALIANŢA ROMÂNEASCĂ PENTRU JUDEŢUL COVASNA"

11111

0.14%

24

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

7666

0.09%

*)În ordinea descrescătoare a voturilor valabil exprimate

CJ / BEC
CJ / BEC

B I

R O U L

ROMÂNIA E L E C T O R A L

PROCES VERBAL *)

C E N T R A L

Nr.

Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinînd

Nr. de voturi

În procente faţa

crt.

minoritaţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale ori menţiunea "Candidaţilor independenţi " *)

valabil exprimate

de total voturi valabil exprimat

25 PARTIDUL ALTERNATIVA ECOLOGISTĂ

5965

0.07%

26 FORŢA DEMOCRATĂ

5786

0.07%

27 ALIANŢA PENTRU UNITATEA RROMILOR

5204

0.06%

28 PARTIDUL "PENTRU PATRIE"

4503

0.05%

29 COMUNITATEA RUŞILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA

3925

0.05%

30 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL PETRESCU"

3646

0.04%

31 PARTIDUL ROMÂNIEI EUROPENE

3127

0.03%

32 UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ŞI CEHILOR DIN ROMÂNIA

2298

0.02%

33 UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA

2243

0.02%

34 PARTIDUL RENAŞTEREA ROMÂNIEI

2195

0.02%

35 PARTIDUL REPUBLICAN

1201

0.01%

36 UNIUNEA DEMOCRATĂ A UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA

1009

0.01%

37 ASOCIAŢIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA RO.AS.IT

893

0.01%

38 PARTIDUL POPULAR DIN ROMÂNIA

820

0.01%

39 FORŢA CIVICĂ

602

0.00%

40 UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA

507

0.00%

41 ASOCIAŢIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA

483

0.00%

42 UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA

473

0.00%

*)În ordinea descrescătoare a voturilor valabil exprimate

CJ / BEC
CJ / BEC

B I

R O U L

ROMÂNIA E L E C T O R A L

PROCES VERBAL *)

C E N T R A L

i.Numărul total al mandatelor pentru funcţia de CONSILIERI JUDEŢENI grupate pe partide politice, alianţe politice sau alianţe electorale şi candidaţi independenţi

Nr.

Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinînd

Număr de

În procente faţa

crt.

minoritaţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale, numele şi prenumele candidaţilor independenţi" *)

mandate

de total mandate

1

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

436

32.58%

2

PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

434

32.43%

3

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

289

21.59%

4

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

89

6.65%

5

PARTIDUL CIVIC MAGHIAR - MAGYAR POLGÁRI PÁRT

19

1.42%

6

PARTIDUL CONSERVATOR

16

1.19%

7

PARTIDUL ROMÂNIA MARE

12

0.89%

8

ALIANŢA PENTRU TIMIŞ PNL * PNŢ-CD * FDGR

10

0.74%

9

FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA

9

0.67%

10

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL (PNL+PNŢCD)

6

0.44%

11

PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT CREŞTIN

5

0.37%

12

PARTIDUL NOUA GENERAŢIE - CREŞTIN DEMOCRAT

5

0.37%

13

"ALIANŢA ROMÂNEASCĂ PENTRU JUDEŢUL COVASNA"

5

0.37%

14

PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT

2

0.14%

15

CANDIDAT INDEPENDENT

1

0.07%

*)În ordinea descrescătoare a mandatelor