Sunteți pe pagina 1din 75

1. INTRODUCERE Structura Colelia se situeaz n extremitatea estic a Platformei Moesice (anexa 1).

Acumulrile de hidrocarburi ale structurii Colelia sunt localizate n depozitele Sarma ianului bazal ( i ei! "aze)! Sarma ianului marnos ("aze) #i Meo ianului ("aze) $ Colelia Sud #i Ap ian $ Albian ( i ei)$Colelia %ord. &xploatarea a nceput n 1'((! pentru i ei (Sarma ian bazal)! n 1'))! "aze libere (Sarma ian marnos) #i 1'*+! "aze libere (Meo ian) $ Colelia Sud #i 1'((! i ei (Albian). P,n la data prezentei lucrri au fost elaborate studii de zcm,nt n anii 1'(*! 1'()! 1'('! 1'*+! 1')- ! 1')* #i 1''1.1!/!-!0!+!(!*1. 2ucrarea de fa este prima executat conform noilor norme #i hotr,ri ale A%3M. Are ca obiecti4e ree4aluarea resurselor #i rezer4elor de i ei #i "aze #i elaborarea de 4ariante de continuare a exploatrii n condi ii de eficien economic. 5ata de referin a lucrrii este 61.61./661. 2. DATE GENERALE PRIVIND LUCRRILE DE EXPLORARE I EXPLOATARE EXPERIMENTAL EXECUTATE Structura Colelia este situat n zona estic a Platformei Moesice (anexa 1)! cercetarea fora7e de cercetare. 8nterpretarea rezultatelor ob inute prin lucrri de prospec iune #i explorare a artat c n cuprinsul Platformei Moesice au existat condi ii fa4orabile formrii #i acumulrii de hidrocarburi! pun,ndu$se n e4iden importante zcminte de i ei #i "aze n forma iunile mezozoice #i neo"ene care le acoper.
1

acesteia

nscriindu$se

pro"ramul

"eneral

de

cercetare a Platformei Moesice! concretiz,ndu$se n lucrri seismice #i

9arta "ra4imetric ntocmit de 8.P.:.: n zon! indic o cre#tere a 4alorilor de la %; spre S& datorit ridicrii n aceast direc ie a Cretacicului dez4oltat n facies calcaros. Pe acest fond printre alte anomalii se diferen iaz o zon de maxim pe harta "ra4imetric datorat reliefului de eroziune a suprafe ei Cretacicului de la 5ra"o# ;od $ Androne#ti $ Czne#ti $ Colelia. Prospec iunea ma"netic efectuat a indicat o cre#tere a liniilor izodiname ie#ind n e4iden anomaliile c,mpului ma"netic de la Cocora #i Mo4ila Crun i! la sud de Colelia. 2ucrrile de seismic executate p,n n 1'+* au un caracter de recunoa#tere. <n anii 1'(/$1'(- au fost executate lucrri seismice de detaliu. Acestea au indicat o cobor,re n trepte a Cretacicului de la S& spre %; prin intermediul unor zone faliate. <n zona Colelia! ntre localit ile 5ra"alina $ Ciochina $ Colelia se diferen iaz o u#oar ondula ie sub form de pinteni n afundare pe direc ia S&$%;. Ca urmare a acestor informa ii! n anul 1'(0 pe structura identificat seismic a fost spat sonda de cercetare -* MP Colelia! din care s$au ob inut primele indica ii de i ei n probele laterale extrase din Albian. <n anul 1'(+! cercetarea structurii a continuat la sud de sonda -* MP prin sparea sondei 1(6 MP Colelia care a deschis un zcm,nt de i ei la Albian! intr,nd n produc ie cu - t=zi din inter4alul 1*(6 $1*00m. <n zona sudic! sonda 1(/ MP a deschis un zcm,nt de i ei n complexul din baza Sarma ianului intr,nd n produc ie cu 1/ t=zi! din inter4alul 1-6/ $ 1/'/m! iar sonda 1'1 MP a pus n e4iden un zcm,nt de "aze n Meo ian. Pe baza acestor rezultate s$a trecut la o nou etap de cercetare! sp,ndu$se sonde de explorare de detaliu! n scopul delimitrii zonei producti4e! precum #i pentru precizarea litolo"iei #i tectonicii. <n urma sprii sondelor de explorare #i exploatare pe structura
2

Colelia

au

fost

in4esti"ate

forma iunile #i

apar in,nd

Pliocenului (5acian!

Pon ian #i Meo ian)! Sarma ianului Cenomanian! Albian #i Ap ian).

Cretacicului (Senonian! >uronian!

5in forma iunile tra4ersate de sondele de pe structura Colelia au fost extrase 0' de carote mecanice din /0 de sonde! la Colelia Sud! #i 11 carote din 16 sonde la Colelia %ord! analiza acestora permi ,nd descrierea amnun it colectorului. 8n4esti"a iile "eofizice complexe (P.:.A.C.) efectuate la sondele ? +0/ MP! +01 MP! +0- MP! +0+ MP! +0* MP @ Colelia Sud parametri fizico$"eolo"ici ai zcm,ntului. 2.1. LUCRRI EXECUTATE I DATE OBINUTE DUP DATA DE REFERIN A PRECEDENTULUI STUDIU Colelia Sud 2a data de referin a ultimului studiu (1')*) +' de sonde! din care /) n produc ie. 5e atunci s$a mai spat un numr de 1/ sonde de exploatare! 11 intr,nd n produc ie #i una n in7ec ie de ap tehnolo"ic. 5e asemenea! de la data ultimului studiu #i p,n n prezent! pe structura Colelia Sud au fost efectuate analize de i ei #i ap de zcm,nt la * sonde ! ' cercetri la nchidere! - cercetri pe "am de duze #i + msurtori de presiune static #i dinamic. S$au efectuat carota7e "eofizice complexe la sondele ? +01 MP A +0/ MP A +0- MP A +0+ MP A +0* MP. Colelia %ord 5e la data de referin a ultimului studiu (1''1) nu s$au mai spat sonde. S$a efectuat un numr de 0 msurtori de presiune la sondele
3

forma iunilor

#i

e4aluarea

parametrilor

fizico$"eolo"ici

ai

#i prelucrarea lor de

ctre S.C.Atlas :ip S.A. au permis o mai bun cunoa#tere a pricipalilor

existau pe structur

/6/ MP! 060 MP! 06( MMP: #i / analize de i ei #i ap de zcm,nt la sondele 060 MP #i 06( MMP:.

2.2. LUCRRI EXECUTATE I DATE OBINUTE DUP OMOLOGAREA PRECEDENT A REZERVELOR Colelia Sud 3ezer4ele au fost omolo"ate pe baza studiului mai sus men ionat! prin ncheierea --$)) din -6.6+.1'))! lucrrile executate fiind cele din capitolul precedent. Colelia %ord Ba de ultima confirmare de rezer4e (<ncheierea nr. //0 $ *0 din 1).11.1'*0)! s$au ob inut date noi pe baza unor lucrri de cercetare seismic (anexa /) #i pe baza probelor de produc ie efectuate n acest inter4al (anexa 1+./ ) la sondele 4echi #i la cele dou sonde spate ulterior (06( MMP: #i 06* MMP:).

PARTEA I ESTIMAREA RESURSELOR DE PETROL

3. MODELUL GEOLOGO - FIZIC 3.1. CADRUL GEOLOGIC REGIONAL Structura Colelia este situat n 7ude ul 8alomi a! pe teritoriul

comunelor Cocora #i Colelia (zona nordic ) #i 3e4i"a #i 3o4ine (zona sudic) la circa 1+ $ /+ Cm. S& de localitatea :rindu #i se ncadreaz n perimetrul de dez4oltare $ exploatare Colelia (anexa -)
4

5in punct de 4edere morfolo"ic! structura se situeaz n C,mpia 3om,n la altitudini de circa +6 @ (- m! iar din punct de 4edere "eolo"ic se afl la sud de aliniamentul structural Moara Srac $ Drziceni $ Eu"ureanu! n zona estic a Platformei Moesice (anexa 1). <n alctuirea "eolo"ic a zonei estice se nt,lne#te o succesiune de forma iuni 4echi! apar in,nd Paleozoicului #i Mezozoicului #i forma iuni noi mio $ pliocene. <n zona Colelia cele mai 4echi forma iuni interceptate n sonde apar in Cretacicului inferior. 3.2. GEOLOGIA STRUCTURII 3.2.1. STRATIGRAFIA STRUCTURII Structura Colelia este situat n zona estic a Platformei Moesice. Succesiunea de depozite sedimentare ncepe cu Paleozoicul #i se ncheie cu Cuaternarul! fiind ntrerupt de importante lacune strati"rafice care au determinat ncadrarea sti4ei de sedimente la patru cicluri de sedimentare ma7ore ? 1. Frdo4ician $ Gestfalian /. Sf,r#itul Permianului $ >riasic sup. -. 5o""er $ Cretacic sup. 0.>ortonian $ Cuaternar inf. 5in punct de 4edere al acumulrilor de hidrocarburi prezint interes petrolifer ultimele dou cicluri de sedimentare. Ciclul Mezozoic mediu $ superior cuprinde urmtoarele subcicluri ? - 2iasic sup. @ 5o""er! neinterceptat pe structura Colelia. - Malm $ Cretacic inf. Borma iunile acestui subciclu intr at,t n alctuirea structurii Colelia! c,t #i a zonelor n4ecinate! fiind reprezentate printr$o serie carbonatat! constituit dintr$o
5

alternan de calcare #i dolomite calcaroase Ciochina).

atribuit Malmului (sonda '6

Mal !l este acoperit de sedimentele Cretacicului inf.! constituite din calcare microcristalin cenu#iu deschis! calcar micro"ranular! calcar pseudooolitic cenu#ii deschise #i "lbui! cu frec4ente #i foarte sub iri suturi umplute cu marn cenu#iu $ 4erzuie! slab nisipoas! cu rare #i fine piritizri #i diaclaze umplute cu calcit. Aceste depozite au fost atribuite A"#$a%!l!$. Albian $ Senonian constituie ultimul subciclu de sedimentare al Mezozoicului #i cuprinde Albianul! Cenomanianul! >uronianul #i Senonianul. Al&$a%!l are o alctuire 4ariat din punct de 4edere litofacial. 5epozitele albiene au o "rosime de 06 $ /66 m #i sunt dispuse trans"resi4 peste diferi i termeni ai Cretacicului inf. &le sunt reprezentate prin alternan e de "resii calcaroase! "resii marnoase #i nisipuri marnoase! toate marcate de prezen a "lauconitului. C'%( a%$a%!l! prezent constitut din marne nu n zon datorit "ranule cobor,rii treptate dup umplerea #i ni4elarea bazinului de sedimentare cu depozite albiene! este "rezoase! cu "lauconitice. :rosimea n anumite zone se Cenomanianului dep#e#te -6 $ -+ m! iar

mic#oreaz sau lipse#te complet. T!)(%$a%!l are o dez4oltare limitat! separarea sa fiind destul de dificil #i posibil numai prin corelarea dia"rafiilor electrice. &ste constituit din nisipuri #i marne "rezoase cu "ranule de "lauconit! "rosimea sa 4ariind ntre /6 $ /+ m. S'%(%$a%!l! ultimul eta7 al ciclului de sedimentare al Mezozoicului este trans"resi4 #i acoper ntre"a zon de est a Platformei Moesice. &ste constituit din calcare microcristaline fin "ranulare albicioase cu aspect cretos! marne "rezoase 4erzui! silexuri cu "ranule de cuar #i "lauconit. 5atorit eroziunii acti4e care a a4ut loc dup exondarea ntre"ii zone de la sf,r#itul Cretacicului! "rosimea Senonianului 4ariaz foarte mult. Ciclul de sedimentare >er iar n zona estic a Platformei Moesice
6

cuprinde depozite apar in,nd Miocenului #i Pliocenului. 5intre depozitele Miocene au fost interceptate n sonde Hadenianul #i Sarma ianul! iar dintre depozitele Pliocene ? Meo ianul! Pon ianul! 5acianul #i 2e4antinul. Ba*'%$a%!l ! depus discordant peste Cretacic! este dez4oltat n facies marnos par ial "rezos! uneori calcaros #i s$a depus numai n anumite zone! unde forma iunile Cretacicului au fost mai cobor,te! a4,nd "rosimi cuprinse ntre 6 #i +6 m. Sa) a#$a%!l ! n continuitate de sedimentare! are Moesice. 5in punct de 4edere litolo"ic! este reprezentat n baz de un complex de marno$calcare cu piritizri! calcare marnoase cu "ranule de cuar ! calcare microfosilifere! "resii #i nisipuri calcaroase cu bobul fin #i mediu. Sarma ianul bazal este depus pe un relief a4,nd un "rad a4ansat de eroziune! "rosimea lui este 4ariabil (1*6 @ 1+6 m)! fiind mai dez4oltat n sonda /6/ MP #i mai sub ire n sonda 1'6 MP. <n partea superioar! Sarma ianul este predominant marnos. ;aria iile de facies fac ca uneori marnele din partea inferioar s treac la nisipuri sau "resii #i in4ers. M'(#$a%!l slab nisipoase este dez4oltat pe toate structurile din zon #i este cu filme de nisip marnos. :rosimea Meo ianului este constituit dintr$o alternan de nisipuri marnoase cu bobul fin #i marne 4ariabil (1+6 $ +66 m ). P(%#$a%!l are ca #i Meo ianul o rsp,ndire uniform #i este prezent ntr$un facies predominant marnos! cu o "rosime ce nu dep#e#te 166 $ 1+6 m. L'+a%,$%!l #i Da-$a%!l sunt constituite din alternan e de pietri#uri nisipuri! marne #i ar"ile! a4,nd o dez4oltare uniform pe toate structurile! iar "rosimea lor este 4ariabil. C!a,')%a)!l! care acoper ntrea"a zon este constituit din pietri#uri
7

dez4oltare

constant! fiind interceptat pe toate structurile din zona estic a Platformei

#i nisipuri. 3.2.2. TECTONICA STRUCTURII 5in punct de 4edere tectonic! zona studiat face parte din

extremitatea estic a Platformei Moesice. Bundamentul Platformei Moesice care apare la zi n 5obro"ea! se continu la 4est de 5unre sub cu4ertura sedimentarului #i a fost interceptat n sonde la Piua Pietrii #i Hordei ;erde. Bundamentul format din #isturi 4erzi prezint o cobor,re "eneral de la S& ctre %;! cu un "radient mai accentuat p,n n zona Colelia. Cu4ertura sedimentar format din depozitele paleozoice! mezozoice #i ter iare exondare n4ecinate. Pe baza interpretrii datelor seismice au fost puse n e4iden ridicrile Helciu"atele #i Hordei ;erde! separate de o lar" zon periclinal I4oianu $ Drziceni. <n interiorul acestei zone periclinale! pe msura ridicrii orizonturilor spre sud! se obser4 existen a unor ridicri orientate %%; $ SS& situate pe liniile Ciochina $ Colelia $ Amara $ Smirna. Cobor,rea face prin intermediul unor zone de fracturi orizonturilor spre %; se orientate &$;. Aspectul tectonic "eneral al zonei se prezint sub forma unui monoclin care se afund spre nord #i care este afectat de dou sisteme de falii ! lon"itudinale! orientate S; $ %& #i trans4ersale orientate %%; $ SS&. &lementele tectonice importante sunt reprezentate de faliile ma7ore Hr"reasa! Colelia $ 3e4i"a! Czne#ti $ 3o4ine! iar la sud falia Crun i Sud $ 3o4ine! identificate de prospec iunea seismic. <ntre proeminen e Ciochina ).
8

prezint produse

lacune de

strati"rafice mi#crile

corespunztoare din ariile

perioadelor

de

oro"enice

"eosinclinalelor

aceste

zone

faliate orientate

apar

sub

forma

unor

hemianticlinale! Colelia $

structurale

%%; $ SS& (hemianticlinalul

Cu4ertura neo"en! care acoper relieful Cretacic muleaz n "eneral formele acestuia! re eaua de fracturi prezent n zon la diferite ni4ele! dispare aproape n ntre"ime la acest ni4el! rm,n,nd doar slabe ondula ii hemianticlinale! dispuse pe linii mai ridicate #i separate de u#oare zone sinclinale. 3.2.3. OBIECTIVE DE INTERES PETROLIFER <n cadrul structurii Colelia Sud au fost puse n e4iden acumulri de hidrocarburi n Sarma ian bazal inferior ( i ei) #i Sarma ian bazal ( i ei cu cap ini ial de "aze)! n Sarma ian marnos ("aze libere) #i Meo ian ("aze libere ). Pe structura Colelia %ord s$au do4edit producti4e complexele Ap ianului ( i ei) #i Albianului ( i ei). 3.3. GEOLOGIA ZCM.NTULUI 3.3.1. STRATIGRAFIA Borma iunile "eolo"ice interceptate de sondele spate pe structura Colelia sunt ? - Mezozoicul reprezentat prin Cretacic ( Ap ian! Albian! Cenomanian! >uronian #i Senonian ) - %eo"enul reprezentat prin Miocen ( Hadenian! Sarma ian ) #i Pliocen ( Meo ian! Pontian! 5acian #i 2e4antin (anexa 0.1 @ 0.1') C)',a-$-!l $%/')$() - A"#$a%!l $ a fost nt,lnit n facies calcaros! fiind constituit din calcare microcristaline cenu#iu deschis! "lbui! cu frec4ente #i foarte sub iri diaclaze umplute cu marn cenu#ie! 4erzuie! cu rare #i foarte fine piritizri! "ranule de cuar #i mici paiete de musco4it A calcar microcristalin cu fine suturi umplute cu ar"il #i marn 4erzuie cu diaclaze de calcit A calcar pseudooolitic cenu#iu deschis! cu foarte slabe reflexe 4erzui! cu foarte fine suturi #i rare fe e de marn cenu#ie 4erzuie A calcar
9

"ranular cu diaclaze de calcit #i fine piritizri A calcar marnos cenu#iu! calcar or"ano"en cenu#iu A calcar oolitic #i calcar "rezos! cenu#iu albicios cu "ranule "lauconitice cu intercala ii de marn fin #i calcar cretos albicios. Pierderile importante de noroi n timpul fora7ului au do4edit caracterul fisurat al Ap ianului. <n sonda 1(6 MP Cretacicul inferior a fost in4esti"at pe o "rosime de /-6m! dar nu se poate afirma cert c ntrea"a serie apar ine Ap ianului. Al&$a%!l ! strbtut n ntre"ime pe structur! are o "rosime ce 4ariaz ntre -6 #i '6m. &ste constituit din alternan e de nisip marnos "lauconitic! "resie "lauconitic! calcaroas! cenu#ie "lbui! cu bobul fin! slab micafer! potri4it cimentat! cu frec4ente #i mici "ranule de "lauconit A nisip marnos cenu#iu "lbui cu bobul foarte fin micafer! cu rare intercala ii marnoase ar"iloase #i calcar "rezos "lauconitic! cenu#iu #i marno $ "rezos. Albianul a fost di4izat n dou pachete! Albian / #i -! separate ntre ele de o marn cu "rosimi 4ariabile. C'%( a%$a%!l a fost separat pe baza dia"rafiei electrice! limitele Albian = Cenomanian! #i Cenomanian = >uronian tras,ndu$se cu dificultate. Cenomanianul are o "rosime de // $ -/ m #i este constituit din alternan e de marne "rezoase! nisipuri marnoase #i calcaroase! "resii marnoase #i calcaroase! calcar "rezos "lauconitic cenu#iu cu paiete de musco4it #i biotit. T!)(%$a%!l ! interceptat pe structur n toate sondele din zona nordic! are "rosimi ntre /+ $ -+ m. 5in punct de 4edere litolo"ic! este constituit din marne "rezoase! nisipuri marnoase #i calcaroase! precum #i din "resii calcaroase foarte fin micafere cu "ranule de "lauconit. Ca #i Cenomanianul! >uronianul reprezint perioade scurte de sedimentare pe structura Colelia! fiind mai dez4oltat n zona nordic. S'%(%$a%!l este mult mai bine dez4oltat! este trans"resi4 #i bine reprezentat pe toat structura. :rosimea acestuia pe structura Colelia %ord
10

4ariaz ntre 1-6 $ 1'6 m.! iar n zona sudic "rosimea atin"e 1'+ m. Senonianul este constituit din calcare microcristaline albicioase cu foarte mici "ranule de "lauconit! rare paiete de musco4it! "ranule de cuar ! silexuri #i foarte sub iri diaclaze umplute cu calcit! calcar "ranular albicios! cu "ranule de cuar #i silexuri! calcar criptocristalin pseudooolitic! "lbui! cu reflexe 4erzui! nisip calcaros "lauconitic cenu#iu! cu bobul fin! cu paiete de musco4it #i biotit! calcar microcristalin cu foraminifere cu fe e de marn 4erzuie #i mici "ranule de "lauconit! bentonit 4erzui cu silexuri #i rare "ranule de cuar #i calcar fosilifer dia"enizat sfr,micios. Ba*'%$a%!l s$a depus discordant peste Cretacic numai n anumite zone! unde forma iunile Cretacicului au fost mai cobor,te! a4,nd "rosimi cuprinse ntre 6 #i +6 m #i este prezent n facies marnos bentonitic par ial nisipos ( sonda +0/ MP )! uneori calcaros (sonda +0* MP)! reprezentat prin calcare microcristaline dia"enizate cenu#ii "lbui. Sa) a#$a%!l este reprezentat n baz printr$un complex n "rosime de ( $ /6 m! condi ionat de relieful cretacic preexistent! constituit din nisip calcaros cu bobul fin! calcar oolitic brun! spon"ios! nisip bentonic cu intercala ii de marne #i marno @ calcare! iar n partea superioar este prezent o serie marnoas cu "rosimi ce 4ariaz ntre 1/6 $ 1+6m. M'(#$a%!l este constituit dintr$o alternan de nisipuri marnoase cu bobul fin #i marne slab nisipoase cu filme de nisip marnos. &l a fost mpr it n ) complexe numerotate de sus n 7os de la JaK la JhK.

3. 3. 2. TECTONICA Colelia Sud Structura Colelia Sud se indi4idualizeaz! n cadrul monoclinului Platformei Moesice! pe aliniamentul Ciochina $ Colelia $ Amara $ Smirna sub forma unei boltiri orientate SS;$%%& cu o lun"ime de cca +!+ Cm #i o l ime de cca 1!+ Cm. Structura este afectat de
11

dou

sisteme

de

falii orientate

aproximati4

perpendicular! care

delimiteaz

mai

multe blocuri

tectonice.

Principalul element tectonic l reprezint falia ma7or Colelia $ 3e4i"a ( B-$ anexele *.1 $ *.11 )! determinat seismic #i interceptat n sonda 1)' MP la ni4elul Meo ianului #i care a constituit la sud ecranul acumulrilor de hidrocarburi. Aceast falie este normal contrar orientat S;$%&!cu o sritur de cca +6 m #i nclinare 4ariabil cuprins ntre +6$(6L la ni4elul Meo ianului #i 1+$/6L la ni4elul Sarma ianului. Paralel cu aceast falie au mai fost interceptate n di4erse sonde ! alte dou falii (notate B / #i B - $ anexele *.1 $ *.11 ) cu srituri cuprinse ntre /6$/+ m la ni4elul Meo ianului #i +$1+ m la ni4elul Sarma ianului! ceea ce le face etan#e la Meo ian #i par ial neetan#e la Sarma ian. Aceste falii delimiteaz n %;$S&! cu cadrul structurii trei trepte structurale . Anterior baza datelor #i de perpendicular pe acest sistem de falii exist un al doilea sistem ! orientat srituri cuprinse ntre 16$1+ m care ! pe produc ie! mparte fiecare din cele trei trepte structurale n cinci ! nou! respecti4 opt blocuri tectonice notate de la MaJ la MiJ(anexele +.1. @ +.0). 2a 4est! structura Colelia Sud se nchide periclinal pe falia ma7or B1! iar n extremitatea estic este delimitat de falia trans4ersal f '! determinat seismic. <nclinarea stratelor 4ariaz ntre 0$(L la Sarma ian #i Meo ian. Colelia %ord Structura Colelia %ord se indi4idualizeaz n cadrul monoclinului platformei Moesice! la cca. -!+ Nm %; de structura Colelia Sud #i se prezint ca o proeminen structural de forma unui hemianticlinal orientat %%; $ SS& cu o lun"ime de aproximati4 1!) Nm. #i o l ime de cca. 1!( Nm. Aceast proeminen ! care se ncadreaz n cadrul anticlinalului re"ional Colelia $ Ciochina este afectat de dou sisteme de falii orientate tectonice. aproximati4 perpendicular #i care delimiteaz mai multe blocuri
12

Primul sistem de falii este orientat SS; $ %%&! mparte anticlinalul re"ional n

mai multe trepte structurale #i a reprezentat ecranul n spatele cruia s$au acumulat zcmintele de hidrocarburi. Al doilea sistem de falii este orientat aproximati4 perpendicular pe primul (paralel cu falia Pecinea"a $ Camena) #i mparte treptele structurale n mai multe blocuri tectonice. Principalul element tectonic l constituie falia Colelia %ord $ 3o4ine (numerotat cu B- n anexele *.1/ $ *.10) #i care a fost determinat seismic. Aceast falie este normal contrar! orientat S; $ %& cu o sritur cuprins ntre -6 $ (6m! #i o nclinare 4ariabil de 0+$+6L la ni4elul Meo ianului #i 1+$ /6L la ni4elul Cretacicului. >raseul acestei falii de4ine incert n partea estic a structurii. Paralel cu acest falie au mai fost interceptate n sonde (sau deduse din datele de produc ie) alte dou falii paralele (numerotate B1! B/ n anexele *.1/ $ *.10)! de aceea#i natur cu B-! dar cu srituri mai mici cuprinse ntre /6$-6m! determin,ndu$se astfel trei trepte structurale numerotate 8! 88! 888. Pe baza datelor de produc ie #i prin similitudine cu tectonica re"ional a fost determinat un al doilea sistem de falii orientat perpendicular pe primul! orientate %%;$SS& #i care sunt numerotate f1! f/! f-. Aceste falii sunt normale contrare! au srituri cuprinse ntre 1+$/6m. #i mpart treptele structurale n #apte blocuri tectonice ( 8a! 8b! 88a! 88b! 88c! 888a! 888b ). 5in punct de 4edere a etan#eit ii! faliile au fost considerate etan#e! de#i la ni4elul Ap ianului! n zonele ridicate ale structurii! "rosimea zcm,ntului este mai mare dec,t sriturile faliilor! fapt ce ar indica un caracter neetan#. 5atorit faptului c zcm,ntul cantonat n Ap ian a fost exploatat simultan cu zcmintele cantonate n Albian 1 #i Albian /! unde caracterul faliilor este cert etan#! comportarea n ansamblu a zcmintelor a do4edit un caracter etan# al faliilor trans4ersale. Stratele au nclinri mici cuprinse ntre +$(L. 5e asemenea! n cadrul anticlinalului re"ional! la circa 1!/ Nm SS; de structura Colelia %ord mai nt,i seismic! iar apoi prin sonda /6/MP a fost identificat o alt proeminen a structural n cadrul creia a fost pus n e4iden la ni4elul Albianului 1 si / o acumulare izolat de
13

i ei. 5atorit

faptului c n zon s$a spat o sin"ur sond (/6/MP)! sin"ura ima"ine structural rm,ne cea dat de prospec iunea a seismic ce indic un acestei hemianticlinal tra4ersat de falia B0 care constituit ecranul

acumulri. Balia B0 a fost interceptat n sonda /6/MP! care are un traseu incert n restul structurii. Perpendicular pe falia B0 ! din considerente de produc ie a fost acceptat o falie trans4ersal care ar putea fi prelun"irea faliei f/ din cadrul structurii Colelia %ord #i care mpreun cu falia B0 determin sin"urul bloc producti4! numerotat 8;a (anexele *.1/ $ *.10) 5atorit faptului c n zon nu s$a spat dec,t o sin"ur sond! aceast ima"ine structural are un caracter imprecis. <n 4ara anului /666 i ei s$au executat - noi profile seismice care fac le"atura ntre sectorul nordic #i sonda /6/MP! care au rolul de a clarifica extinderea acumulrii de faza de prelucrare a datelor. 3.3.3. DISTRIBUIA INIIAL A FLUIDELOR Pe baza informa iilor "eolo"ice #i a rezultatelor de produc ie! n cadrul structurii Colelia Colelia Sud $ $ $ i ei n complexul Sarma ian bazal inferior i ei cu cap ini ial de "aze! n complexul Sarma ian bazal "aze libere! n Sarma ian marnos #i Meo ian au fost puse n e4iden urmtoarele acumulri ? identificate de sonda /6/MP. <n prezent aceste profile seismice sunt n

Aceste zcminte sunt de tip stratiform ecranate tectonic! cu ap de talp. Colelia %ord i ei n complexul Ap ian i ei n complexul Albian

2a Ap ian zcm,ntul are un caracter masi4 cu ap de talp! iar la Albian zcmintele sunt stratiforme! ecranate tectonic cu ap mar"inal. <n tabelele 1a!1b #i anexele (.1 @ (.10. se pot urmri pe complexe 4alorile limitelor de satura ie #i a contactelor ini iale "aze @ ap! precum #i
14

informa iile care au condus la estimarea acestora. <n fi"urile / #i - este reprezentat schematic distribu ia fluidelor din zcmintele de la Colelia Sud! respecti4 Colelia %ord. 0. MODELE FIZICE 0.1. PRESIUNEA INIIAL I TEMPERATURA DE ZCM.NT Colelia Sud Presiunea #i temperatura de zcm,nt au fost determinate cu un "rad ridicat de certitudine la complexul Sarma ian bazal. ;alorile ini iale de presiune de zcm,nt au rezultat din msurtorile de presiune efectuate la nceperea exploatrii (sonda 1)/MP n 1'(( ). A rezultat o 4aloare ini ial a presiunii de zcm,nt de 1/- at.! care corespunde unui "radient de presiune de aprox. 6!1 at=m. >emperatura de zcm,nt este de 01LC! respecti4 "radientul de temperatur este de 6!6-L C=m. 2a Sarma ian marnos! din msurtorile de presiune #i temperatur de zcm,nt efectuate n faza ini ial a exploatrii au rezultat 4alori ale presiunilor ini iale cuprinse ntre ? 16'.( @ 1/1 ata #i 4alori ale temperaturii msurtori -/L C. ;alorile ini iale de presiune #i temperatur sunt prezentate n tabelul de mai 7os? de de zcm,nt ntre -* @ -)!+LC. 2a baza Meo ian nu exist #i presiune static. Pe "radien ilor de presiune

temperatur men iona i au fost estimate 4alorile de ? *1 $ 16- ata #i /1 $

> AH&2D2 / Complex Ad,ncime Ad,ncime


15

Presiune

>emperatu

Sarma ian bazal 8nferior Sarma ian bazal Sarma ian marnos Meo ian

referin m.s.n.m. $ 1/0/ $ 1/-6 $ 16'( $ 11-+ $ *10 $ 16-0

referin m 1/') 1/'( 11+/ 11'1 **6 16'6

ini ial at 1/0 1/16'.( 1/1 *1.0 16-.0

ra LC 0/ 01 -* -).+ /1 -/

Colelia %ord Presiunea #i temperatura ini ial de zcm,nt au fost determinate n faza ini ial a exploatrii! prin msurtori directe n sondele 1(6 MP #i 060 MP. Au rezultat urmtoarele 4alori? 10+ at #i ((OC. 0.2. PARAMETRII ROCII COLECTOARE Colelia Sud 8nforma iile care stau la baza determinrii porozit ii la complexele apar in,nd Sarma ianului #i Meo ianului! pro4in din analize de carote (anexele 16.1A16./.) #i din interpretarea pe modulul &xpress a dia"rafiilor complexe realizate pe structur (anexa 11). Ba de studiile anterioare! este posibil interpretarea dia"rafiilor complexe. Msurtorile directe (pe carote) nu prezint un "rad ridicat de ncredere! ntruc,t nu dispunem de analize dec,t la dou sonde (1(/ MP #i 1)- MP). Pentru Sarma ianul bazal! prelucrarea #i analiza datelor ob inute prin in4esti"area P.:.A.C. a sondelor +01MP! +0/MP!+0- MP! +0+ MP #i +0* MP a permis estimarea porozit ii la o 4aloare de /- P! 4aloare admis n calculul resursei. Aceast 4aloare a fost admis #i n calculul resursei la Sarma ian bazal inferior. 2a Sarma ian marnos #i Meo ian nu am dispus de analize de carote!
16

de aceea! s$au luat n considerare 4alorile de porozitate determinate din dia"rafiile complexe. 2a Sarma ian marnos s$au analizat dia"rafiile complexe ale sondelor +0/ MP! +0+ MP #i +0* MP! rezult,nd o 4aloare a porozit ii de 1/ P! 4aloare admis n calcule. Pentru Meo ian! din analiza dia"rafiilor "eofizice complexe de la sondele +0/ MP! +0+ MP #i +0* MP a rezultat o porozitate de /+ P. Pentru toate complexele producti4e s$a considerat c 4aloarea satura iei medii n ap intersti ial determinat din interpretarea dia"rafiilor complexe nu este reprezentati4 (4alori de '6P). 2a Sarma ian bazal s$a admis 4aloarea de -6P! determinat pe baza corela iilor Ca @ Sai (lucrarea analizele de carote. Pentru Sarma ian marnos! neexist,nd analize de carote! satura ia n ap intersti ial a fost stabilit pe baza corela iilor Ca @ Sai #i are 4aloarea de 0+ P. ;aloarea satura iei n ap intersti ial la Meo ian a fost estimat la -6 P prin similitudine cu Sarma ianul marnos de la Hr"reasa. Colelia %ord 5in prelucrarea statistic a datelor de porozitate! satura ie n ap intersti ial #i permeabilitate ob inute din carotele mecanice au rezultat urmtoarele 4alori medii pentru Albian? $ porozitate $ satura ie $ permeabilitate Colelia Sud ;alorile parametrilor fizici ai i eiului! n condi ii de zcm,nt! s$au stabilit pe baza analizelor P;> ale probelor de i ei din Sarma ian bazal prele4ate de la sondele 1(/MP #i 1)/MP.
17

) care coincide cu aceea rezultat din

//!( P (+0 probe) A -0!- P (/( probe) A 1/ m5 (-/ probe). 0.3. CARACTERISTICILE FLUIDELOR

2a ni4elul Sarma ianului bazal inferior! n lipsa unei analize P;>! se admit 4alorile parametrilor fizici de la Sarma ian bazal. Analizele efectuate pe probele de i ei de la sondele +61 MP! +6/ MP! +1) MP! +/1 MP! +() MP! +** MP! +)/ MP (anexa 10.1.) indic urmtoarele ? i eiul este de tip ceros @ r#inos "reu (densit ile la /6LC sunt cuprinse ntre 6!'1+- @ 6!'/*- "=cmQ)! cu temperaturi de con"elare sub $1)LC! cu 4,scozit i cinematice la /6LC cuprinse ntre (0!-0 @ 1(0!6* cSt #i nu con ine frac ii u#oare (ini ialul de distilare 4ariaz ntre 1)*LC #i /1*LC ). Ri eiul este de calitate A- selec ionat. :azele prele4ate de la sondele 1)/ MP! 1'- MP! +0* MP! +(/ MP! deschise la Meo ian! au con inutul de metan peste ') P! deci pot fi ncadrate la cate"oria "az metan. 5ensitatea "azelor este cuprins ntre 6!+(1 @ 6!+(0 (anexa 10./.). sondele 1)- MP #i +*1 MP! n produc ie la :azele Sarma ian de la marnos! au

con inuturi n hidrocarburi p,n la C*S ! ceea ce le indic drept "aze asociate cu con inuturi n frac ia C-S de (6!(( "=%mQ #i --.*0 "=%mQ. Apele de zcm,nt sunt caracteristice Platformei Moesice! cu salinit i ce nu dep#esc 1/6 @ 1+6 C"=4a".! pentru Cretacic #i 1)6 $ -/6 C" =4a". pentru Sarma ian #i sunt de tipul clorur de calciu #i ma"neziu! "rupa cloruri! clasa S1! sub"rupa sodiu. Apa de zcm,nt prele4at de la sondele de pe structur #i de la parcul 1(/ dez4olt fenomene de coroziune "eneral #i local (anexa 10.-.). Colelia %ord Propriet ile fizice ale fluidelor con inute n zcm,nt au fost estimate pe baza analizei P;> a probei de i ei din Ap ian! prele4at de la sonda 1*1 MP. <ntruc,t nu s$au colectat probe de fluid din Albian! s$a considerat c acestea au acelea#i propriet i fizice cu cele con inute n Ap ian. Analizele efectuate pe probele de i ei de la sondele 060MP #i 06*MP
18

(anexa 10.1.) indic urmtoarele ? (densit ile la /6LC sunt

i eiul este de tip ceros @ r#inos "reu ntre 6!'1-/ @ 6!'/)/ "=cmQ)! cu

cuprinse

temperaturi de con"elare de $1)LC! cu 4,scozit i cinematice la /6LC de /--!'! respecti4 111!+ cSt #i cu un con inut foarte mic de frac ii u#oare (la un ini ial de distilare de 101$1(6LC ! p,n la /66LC distil 0$* P 4ol.). Ri eiul este de calitate A- selec ionat. T Principalii parametri ai zcmintelor sunt prezenta i n tabelul >AH&2D2 %r . Cr t. 1 / <nclinare strate Ad,ncime :rosime efecti4 medie &le4a ie medie Presiune ini ial >emperatur IEI 3a ia :rad e m 0@ *L 1*)+ 0@ *L 1*-+ 0@ (L 1-66 0@ (L 1/)+ 0@ (L 11*6 * 1+.+ +( 16'.($ 1/1 -*$ -).+ $ 0@ (L 1666$ )66 $ /.+ 16 +( *1.0@ 16-.0 /1$-/ $ Specifica ie D.M. Ap ia n an Albi Sarma i an bazal inf. Sarma Sarma i ian s Meo ia n an bazal marno

+.) //.+

$ /.+ +.* ( (/

$ 0

1.+ $ ).*

0 + (

m ata LC

/ 10+ ((

+( 1/0 0/

+( 1/01

ini ial %mQ= mQ de n C"=


19

de solu ie Bactor 4olum

+/ 1./1)

+/ 1./1)

0*

0*

) '

1.1+' 6.'/

1.1+' 6.'/

condi ii ini iale 5ensitatea

i eiului

cond. standard GAZE LIBERE Bactorul de abatere le"ea a 16 "azelor de la "azelor de n perfecte Bactor 11 4olum

mQ

6.'/

6.'/

6.)+

6.)*0

6.66)

6.66'

condi ii ini iale APA DE ZCM. NT 1/ Salinitatea C"= 4". Cloro calcic e ROCA MA GAZ IN 10 Porozitatea Permeabilitate 1+ a absolut 1( 2itolo"ia 1* Compresibilitat 16
+

1)6 -/6 Cloro calcic e Cloro calcice

@ 1)6 -/6 Cloro calcice

$ 1)6 -/6 Cloro

$ 1)6 -/6 Cloro

1-

>ipul apei de zcm,nt

calcice calcice

P m5

//.(

/-66

/-66

1/ U

/+ U

Calca :resii r Snisip %isip U U 6.66(0 6.611 fisurat uri ea sist. 3oc$ at$1
20

fluid SISTEMUL ROC FLUIDE 1) Satura ia n P -0.*6 *6 0+ *6 /*.*$ (* $0.)$ 6.) 1

ap intersti ial Permeabilitate efecti4

1'

m5

1/

U U

U U

*.-( $/.-

/6 Bactor sNin

2. RESURSE GEOLOGICE 2.1. INCERTITUDINI PRIVITOR LA DATELE DE BAZ Parametrii fizici de calcul a resursei determina i pentru structura Colelia Sud con in o serie de incertitudini care se 4or re"si n "radul de ncredere al 4olumului de hidrocarburi acumulate. 2a Sarma ian bazal inferior! lipsa analizelor P;>! a carotelor mecanice #i a dia"rafiilor P:AC a fcut ca n calculul resursei s se admit 4alorile parametrilor "eolo"o @ fizici prelua i de la Sarma ian bazal. 2a Meo ian! nu s$au efectuat msurtori de presiune n faza ini ial a exploatrii! 4aloarea presiunii ini iale fiind estimat pe baza "radientului de presiune determinat pentru Sarma ian bazal. 5e asemenea! satura ia n
21

ap

intersti ial

fost

estimat

pe

baz

de

corela ii! neput,nd

fi i ei

determinat pe carote sau din interpretarea dia"rafiilor complexe. <n blocurile 88 " #i 888 " s$a considerat c exist o band de 4edere al exploatrii! la cate"oria "aze libere. Colelia %ord Propriet ile fizice ale fluidelor con inute n zcm,nt au fost estimate pe baza analizei P;> a fluidelor produse din Ap ian! de sonda 1*1MP Colelia. <ntruc,t nu s$au colectat probe de fluid din Albian! s$a considerat c acestea au acelea#i propriet i fizice cu cele con inute n Ap ian. 5atorit faptului c ma7oritatea sondelor a produs concomitent din Ap ian #i Albian n pre4ederile de produc ie s$au utilizat realizate din ambele obiecti4e. produc iile neexploatabil! zcm,ntul Sarma ian bazal incluz,ndu$se! din punct de

2.2. METODE DE CALCUL UTILIZATE3 IPOTEZE DE LUCRU 3esursele "eolo"ice de i ei #i "aze din Ap ian #i Albian (Colelia

%ord) #i Sarma ianul #i Meo ianul de pe structura Colelia Sud au fost calculate ! prin metoda 4olumetric! utiliz,nd parametrii fizici ai rocilor colectoare #i ai fluidelor de zcm,nt. Cumulati4ele mari! ca #i buna producti4itate a sondelor din blocurile 888 dSeSf la Meo ian au fcut ca n calcule s se admit resursa calculat prin metoda bilan ului material! mai mare dec,t cea calculat 4olumetric. Suprafe ele producti4e au fost delimitate de contacte R=A la Ap ian #i Albian #i R=A #i :=R la Sarma ian bazal! respecti4 limite de satura ie la Sarma ian marnos #i Meo ian! #i accidente tectonice (anexele ).1 $ ).10)
22

Pentru stabilirea "rosimilor efecti4e s$a utilizat media aritmetic a "rosimilor determinate n sonde! ntruc,t 4aria iile de "rosime sunt mici! iar "radul de acoperire cu sonde este bun. Pentru zcmintele din Colelia Sud s$au calculat resurse "eolo"ice de i ei (la Sarma ian bazal inferior #i Sarma ian bazal )! "aze asociate ("aze dizol4ate #i "aze din capul de "aze ) la Sarma ian bazal! #i "aze libere la Sarma ian marnos #i Meo ian. 5e asemenea! s$au calculat resurse "eolo"ice din care pro4in rezer4e probabile la Sarma ian marnos n blocurile 8bSc (se 4or promo4a prin sondele 1(/bisMP!+61MP!+6+MP!+6*MMP:)A 88cSd (se 4or promo4a prin sondele +1+MP!+/*MP)A 888e(se 4or promo4a prin sondele +(1MP!+(0MP)A #i resurse "eolo"ice din care pro4in rezer4e posibile la Sarma ian marnos! n blocurile 888d! 888" #i 888h #i la Meo ian! n blocurile 88c (la nisipul JhK) A 88bSc! 88h #i 888eSf (la nisipul J"K)! 888fS"(la nisipul JfK)! care se 4or promo4a prin sondele n retra"ere de la Sarma ian bazal. 2a Sarma ian bazal inferior n blocurile 888e! 888f #i 888h #i Meo ian n blocurile 8c (nisipul JeK) ! 88 d (nisipul JcK)! 88 eSf #i cSd #i 888e (nisipul JaK) s$au calculat numai resurse. Pentru zcmintele din Colelia %ord s$au calculat resurse "eolo"ice din care pro4ine rezer4a do4edit de i ei #i "aze asociate la Ap ian #i Albian ( n blocurile 8a! 8b! 88a! 88b! 88c! 888a #i 8;b ). 2.3. REZULTATELE CALCULELOR. GRADUL DE 4NCREDERE ESTIMAIILOR 3esursele "eolo"ice calculate n lucrare! pentru data de referin 61.61./661! sunt redate n anexele 1)! 1'! /6 #i! succint! n tabelul 0. AL 888

>AH&2D2 0
23

Icm,ntul

Substan a

3esurse "eolo"ice e4aluate n studiu din care pro4in ? 3ezer4e 3ezer4e probabile 0 $ $ 3ezer4e posibile + $ $

do4edite 1 / Ap ianSAlbian Ri ei (mii tone) ')0 Sarma ian Ri ei (mii tone) /0 bazal inferior Sarma ian bazal Sarma ian marnos Meo ian :aze asociate (mil.%m Ri ei (mii tone) :aze asociate 1 1*1) 1*(

16( 06 0+ $ -1 +*

(mil.%m :aze libere 116 (mil.%mQ) :aze libere +'/ (mil.%mQ)

2.0. DIFERENE FA DE ESTIMRILE PRECEDENTE3 CAUZE 2.0.1.Fa#5 *' 6,!*$!l ")'-'*'%, 7$ L.G. Colelia Sud 5iferen ele fa de studiul precedent (1')*) pro4in din modificarea suprafe elor #i "rosimilor efecti4 producti4e. 3econsiderarea ima"inii la toate cele - complexe producti4e s$a realizat pe baza rezultatelor ob inute la sondele spate pe structur dup data elaborrii studiului. 5e asemenea! la Sarma ian marnos! n anul 1')* era n produc ie doar sonda +0( MP (resurs de cate"ria C1 n precedentul studiu)! identific,ndu$se n anii urmtori noi suprafe e producti4e. <n tabelul +.1 sunt prezentate diferen ele fa de studiul precedent #i e4iden ele statistice la 61.61./661. >AH &2D2 +.1.
24

Fbi ecti4 an a

Subst 5iferen e S!$ Studiu 1')* H C1 C/

&4iden a statistic 61.61./661 3esurs 3esurs 3esurs e care pro4in rezer4 e e din e care pro4in rezer4 e ile din e care pro4in rezer4 e e din

do4edit probab posibil Sarma ian Ri ei! 16Q t bazal inf. :aze asociate 16( %mQ :aze libere 16( %mQ Sarma ian Ri ei! 16Q t bazal :aze asociate 16( %mQ :aze libere 16( %mQ Sarma ian :aze marnos Meo ian libere! %mQ :aze libere! %mQ 16( 16( S0// $00 S+* S-+1 $ S+* S116 S-( S-1 S+* S0+ S-1 $+1 $' $ $ $ $ S-)6 S(6 $ $11 $ $ S/+$*/ $1)$+ $ S(* S0+ $ $ $(' $0 $ $ $ $

Colelia %ord
25

5iferen ele fa de studiul precedent (1''1) pro4in din modificarea suprafe elor prin reconsiderarea ima"inii structurale mai ales pe baza comportrii n exploatare a sondelor. <n lucrarea actual nu s$a calculat resurs pentru partea inferioar a Albianului /! consider,ndu$se c nu este producti4. <n studiul precedent se calculeaz o rezer4 de cate"oria C1! pe baza probei cu i ei de la sonda 06+MP! la Albian /inf. Acesta a fost exploatat mpreun cu Albian 1 #i /! iar pe dia"rafia electric are aspect inundat. <n tabelul +./ sunt prezentate diferen ele fa de studiul precedent #i e4iden ele statistice la 61.61./661.

>AH &2D2 +./. Fbi ecti4 an a Subst 5iferen e S!$ Studiu 1''1 H C1 C/ &4iden a statistic 61.61./661 3esurs 3esurs 3esurs e care pro4in rezer4 e e $-6+ $/+ din e care pro4in rezer4 e ile $(61 $-0 din e care pro4in rezer4 e e $1-$* din

do4edit probab posibil Ap ian SAlbian Ri ei! 16Q t :aze asociate 16( %mQ
26

$/)1 $/(

$(/+ $-+

$1-$*

2.0.1. D$/')'%#' /a#5 *' !l,$ a ( (l(8a)' Colelia Sud Prin ncheierea -- @ )) din -6 mai 1')) au fost omolo"ate resurse de i ei! "aze asociate #i "aze libere pentru zcmintele de pe Colelia Sud! pentru data de 61.61.1')). 5iferen ele dintre resursele calculate n prezenta lucrare #i cele nscrise n omolo"area din 1')) sunt redate n anexele /*.1! /).1! /'.1 #i tabelele de mai 7os. structura

IEI >AH&2D2 ( Icm,nt 3esurse omolo"ate 3esurse calculate n 5iferen e (S!$) C/ $ studiu do4edit Prob Posibi 5o4. e /0 abile le $ $ $(' pro b $ pos. $ la 61.61.1')) H C1 Sarma ian bazal inferior Sarma ian bazal >F>A2 1--) 10-1 $ $ $ $ 1*1) 1*0/ $ $ $ $ S-)6 S-11 $ $ $ $ '$

GAZE ASOCIATE >AH&2D2 *


27

Icm,nt

3esurse

omolo"ate 3esurse calculate n 5iferen e (S!$) C/ $ studiu do4edit Prob Posibi 5o4. e 1 abile le $ $ $0 pro b $ pos. $

la 61.61.1')) H C1 Sarma ian bazal inferior Sarma ian bazal >F>A2 '') 11 11 + $

$ $

1+1+0

$ $

$ $

S(6 S+(

$11 $11

$ $

GAZE LIBERE >AH&2D2 ) Icm,nt 3esurse omolo"ate 3esurse calculate n 5iferen e (S!$) C/ $ $ $ $ studiu do4edit Prob Posibil e $ 116 +'/ *6/ abile e $ $ 0+ $ 0+ -1 +* )( 5o4. Pro pos. $+1 b $ la 61.61.1')) H C1 Sarma ian bazal Sarma ian marnos Meo ian >F>A2 '* 10) +1 $ ' 00 +-

S116 S-( S-1 S0)+ $00 S+00 $) S+* S))

Cauzele care au condus la aceste diferen e sunt datorate n principal cre#terii "radului de cunoa#tere. 2ucrrile executate dup anul omolo"rii (1'))) au condus la modificarea modelului "eolo"o @ fizic acceptat anterior. 3esursele "eolo"ice ini iale din D.9.* #i D.9.) ( Sarma ian bazal )! ncadrate la cate"oria "aze libere au fost trecute la "aze din capul de "aze al zcm,ntului de i ei do4edit prin probele de produc ie. 3esursele
28

de "aze libere din Sarma ian marnos! care a4eau un "rad de cunoa#tere mai sczut! au fost promo4ate la cate"orii superioare. 3einterpretarea modelului "eolo"o @ fizic la Meo ian! n concordan cu modelul acceptat pentru i ei! consider,nd c au a4ut o e4olu ie unitar! #i calculul resursei pentru condus fiecare la complex producti4 #i ale pe unit i hidrodinamice! au modificri importante suprafe elor!

"rosimilor! #i implicit la cre#terea resurselor confirmate anterior. Colelia %ord Prin ncheierea //0 $ *0 din 1) noiembrie 1'*0 au fost omolo"ate resurse de i ei #i "aze asociate pentru zcmintele de pe structura Colelia %ord! pentru data de 61.61.1'*0. 5iferen ele dintre resursele calculate n prezenta lucrare #i cele nscrise n omolo"area din 1')) sunt redate n anexele /*./! /)./ ! /'./ #i tabelele de mai 7os.

IEI >AH&2D2 '.1 Icm,nt 3esurse omolo"ate 3esurse calculate n 5iferen e (S!$) C/ $ $ 1+)( studiu do4edit Prob Posibi 5o4. e $ $ $ ')0 abile $ $ $ $ le $ $ $ $ $ $ $ pro b $ $ $ pos. $ $ $ $ la 61.61.1'*0 H C1 Ap ian Albian Ap ian Albian >F>A2 (66 1)/0 S $ /0/0 $ 1*0 1*0

$1006 $

29

GAZE ASOCIATE >abelul './ Icm,nt 3esurse omolo"ate 3esurse calculate n 5iferen e (S!$) C/ $ '6 '6 studiu do4edit Prob Posibi 5o4. e $ $ +( $ abile $ $ $ $ le $ $ $ $ $ $ $ $ pro b $ $ $ $ pos. $ $ $ $ la 61.61.1'*0 H C1 Ap ian Albian Ap ian Albian >F>A2 -0 16S $ 1-* $ $ 16 16

Cauzele care au condus la aceste diferen e sunt datorate n principal cre#terii "radului de cunoa#tere. 2ucrrile executate dup anul omolo"rii (1'*0) au condus la modificarea modelului "eolo"o @ fizic acceptat anterior. 2.2. LUCRRI NECESARE PENTRU 4MBUNTIREA CUNOATERII ZCMINTELOR Colelia Sud 5e#i zcm,ntul Sarma ian bazal se afl ntr$o faz a4ansat de exploatare! "radul de cunoa#tere a acestuia n blocurile 88"! 88h! 888 " men ine nc o serie de incertitudini. Pentru mbunt irea cunoa#terii se propune re4enirea la complexul Sarma ian bazal la sondele 1'/ MP! +0+ MP ! iar n
30

cazul nereu#itei (din moti4e tehnice)! sparea unei sonde de cercetare @ e4aluare n D.9.*! cu obiecti4 Sarma ian bazal. Sonda 1)' MP (blocul 888e) a produs "aze libere la probele de produc ie din Sarma ianul bazal #i "aze libere #i 06 @ +6 P i ei la cele din Sarma ianul marnos. Propunem re4enirea la Sarma ian marnos (la ni4elul Sarma ianului bazal sonda a a4ut coloana defect). Colelia %ord Pentru mbunt irea cunoa#terii zcmintelor se propune sparea unei sonde de cercetare$e4aluare n blocul 888b! n extinderea zonei producti4e. PARTEA a II- a ESTIMAREA REZERVELOR DE PETROL 9. ISTORICUL PRODUCIEI 9.1. PRIVITOR LA SONDE 9.1.1. ISTORICUL FORA:ULUI Bora7ul de explorare pe structura Colelia Sud a nceput n anul 1'(( prin sonda 1(/MP care a intrat n produc ie de i ei la Sarma ian bazal cu 1/ tone=zi x 16 P imp.! pe duz de -!+mm A pV 1+=) at. Icm,ntul de "aze libere din Sarma ian marnos a fost deschis n 1')( de sonda +0(MP! care a intrat n produc ie de "aze cu ( mii%mQ=zi pe duz de /!+ mm! pV()=*6 at. 2a Meo ian! zcm,ntul de "aze libere a fost pus n e4iden de sonda de explorare detaliu 1'1 MP. P,n la data de referin a studiului (61.61./661)! pe structur s$au spat *0 de sonde! 0* de exploatare #i /0 de explorare! dintre care +' au produs i ei #i "aze la Sarma ian bazal! Sarma ian marnos #i Meo ian. Sondele spate pe structura Colelia Sud au! n "eneral! urmtoarea
31

construc ie ? $ coloan de ancora7 16 W inch #i coloan de exploatare + W inch sau $ coloan de ancora7 ) +=) inch #i coloan de exploatare + X inch. Bora7ul a decurs fr dificult i! noroiul cu care s$a spat a a4ut urmtoarele caracteristici ? $ n prima etap (1'(( @ 1'*1) ? 1!/+ @ 1!-6 C"=dmQ x ++K $ n a doua etap (1'*1 @ 1')*) ?1!/6 @ 1!/+ C"=dmQ x ++ @ (6 Jnoroi tratat! dispersat. 2a Sarma ian bazal primele sonde spate au intrat n produc ie erupti4! iar sondele spate dup 1')- #i 1')* au produs n pomp. Primele indica ii referitoare la existen a hidrocarburilor n zona Colelia %ord au fost ob inute din sonda -* MP n anul 1'(0. <n anii 1'(+ @ 1'(( au fost spate #i puse n produc ie sondele 1(6 MP! 1*6 MP #i 1*1 MP. Cercetarea zonei #i completarea "abaritului de exploatare au continuat p,n n anul 1'*'. 2a ma7oritatea sondelor pro"ramul de construc ie realizat a fost cu dou coloane ? $ 16 W inch la +66 @ )66 m #i + W inch la ad,ncimea final! sau $ ' +=) inch la +66 m #i + X inch la ad,ncimea final. Sondele 1(6 MP #i 06/ MP au a4ut un pro"ram de construc ie cu coloane! astfel ? - 1/ W inch la /'/ m! ) +=) inch la 1+0) m #i + W inch la 1'+' m ( sonda 1(6 MP ) - 16 W inch la -6* m ! ( +=) inch la 1*-' m ! lYner 0 X inch pe inter4alul 1*1* @ 1)+6 m ( sonda 06/ MP ). 2a sparea sondelor din Colelia %ord s$au folosit fluide de fora7 <n timpul sprii Ap ianului au fost semnalate importante pierderi de fluid de fora7 ! acestea su"er,nd existen a unui sistem de fisuri n cadrul acestuia.
32

Pentru punerea n produc ie a sondelor a fost necesar efectuarea unor opera ii de stimulare prin acidizare.

9.1.2. DEBITE FUND COLELIA SUD

DE

FLUIDE3 PRESIUNI

DIFEREN$ALE

DE

Sa) a#$a% &a;al $%/')$() Sub Sarma ianul bazal a fost pus n e4iden prin sondele +1) MP #i +6* MMP: o mic capcan saturat cu i ei n nisipurile neconsolidate ale acestuia. &xploatarea zcm,ntului de i ei din Sarma ian bazal inferior a nceput n anul 1'**! prin sonda +6* MMP:. Sonda +6* MMP: intr n produc ie n aprilie 1'** cu 6!+ tone=zi x '6 P imp. #i produce p,n n ianuarie 1'*' un cumulati4 de 1/*!0 tone i ei. <n 1')0 se sap sonda +1) MP! care a intrat n produc ie n erup ie pe Z V-.+ mm! cu '!+ tone=zi x 16 P imp. #i a produs p,n n au"ust 1')+ un cumulati4 de +/6)!1 tone i ei #i *(!+ mii%mQ "aze asociate. 5ebitul final al sondei a fost de 1+!/ tone=zi x 16 P imp. Stratul a fost abandonat din moti4e tehnice (sonda nnisipat). <n anul 1')* a fost spat sonda +() MP cu obiecti4 principal Sarma ian bazal inferior (sond de nlocuire pentru +1) MP). 2a acest obiecti4 sonda a debitat ap srat.

Sa) a#$a% &a;al


33

U< 1 =&l(-!)$l' Ia3 I&3 I-3 I*> 5ebitul mediu de i ei pe sond &xploatarea a nceput n anul 1'(( prin sonda 1(/ MP! care a intrat n produc ie n erup ie pe duz de -!+ mm! cu 1/ tone=zi x 16 P imp. 5ebitul maxim! de cca. 1- tone=zi! se nre"istrez n anul 1'()! c,nd erau n produc ie + sonde! scz,nd apoi la /!0 tone=zi! n 1')/. 5up sparea unor sonde noi debitul cre#te la -!6 tone=zi! scz,nd din nou la 1!+ tone=zi la 61.61./661! c,nd produc ( sonde. Cumulati4ele ob inute pe D91 au fost ? /)6'1) tone mil.%mQ "aze asociate. 8mpurit ile cresc de la 16 P n 1'((! la '+!0 P n 1')1. Fdat cu intrarea sondelor noi! n 1')-! impurit ile scad la '6.1 P. Procentul de impurit i cre#te din nou dup 1')0! actual a7un",nd la 4alori de '(!- P. 5ebitul de lichid pe sond la nceputul exploatrii are 4alori medii ntre 16 @ -6 mQ=zi. 5up sparea sondelor noi! debitul brut cre#te la 4alori medii de -6 @ +6 mQ=zi! 4aloare care se men ine. 3.:.>.$ ul <n perioada ini ial de exploatare! la sondele +61 MP! 1(/ MP! 1)/ MP! 3.:.>.$ul cre#te la 4alori ntre /+6 @ +*6 %mQ=mQ. Aceast comportare indic o destindere elastic a capului de "aze! care dureaz o perioad scurt de timp. 3a ii "aze$ i ei mari ((66 @ 1)06 %mQ= mQ) s$au nre"istrat la sondele +6( MP #i 1)/ bis MP (spate n 1'**) situate n imediata apropiere a "az$ capului #i n zona de contact "aze @ i ei. U.<.2 =&l(-!l I' 1 6(%*a 2?0 MP> Sonda a intrat n produc ie n 1'*6! cu un debit mediu de i ei de 0!) tone=zi! a7un",nd n 1''1 la 1 ton=zi. Sonda +60 MP are un cumulati4
34

i ei #i /*!-

de 1-+(- tone i ei #i 0!( mil. %mQ. 8mpurit ile au la nceputul exploatrii 4aloarea de 06 P #i cresc continuu p,n la inundarea sondei. 5ebitul mediu de lichid pe sond are 4alori de 0 @ /6 P mQ=zi. 3.:.>. @ ul cre#te de la /(6 la ((66 %mQ= mQ (61. @ 6). 1'*6) #i e4olueaz dup aceea ntre ((66 @ ))6 %mQ= mQ (6).1'*6 @ 6+.1'*1) #i (/6 $ /)6 %mQ= mQ (6(.1'*1 @ 6+.1')+). <n continuare! se nre"istrez n "eneral 4alori sub 166 @ /66 %mQ= mQ! odat cu cre#terea impurit ilor. Aceast e4olu ie indic destinderea ini ial a unui cap de "aze. U.<. 3 =&l(-!)$l' IIa3 II&3 II-3 II* > &xploatarea a nceput n 1'*/! prin sonda +10 MP! care a intrat n produc ie cu / t=zi x *6P imp. 5ebitul mediu de i ei pe sond are 4alori de + tone=zi! la nceputul exploatrii (1'*/)! scz,nd continuu p,n la 6!*1 tone=zi (n 1')1).5up 1')-! c,nd intr n produc ie * sonde noi debitul cre#te la -!)0 tone=zi! scz,nd apoi la 6!* tone=zi actual. 8mpurit ile cresc de la *6 P n 1'*/! la '* P n 1')1. <n 1')impurit ile scad la '-!) P! dup care cresc continuu pn la '*!( P n /666. 5ebitul mediu de lichid pe sond se men ine la 4aloari medii de /6 $ 06 mQ=zi. 3.:.>. @ul cre#te la nceputul exploatrii (/66 $ ()) %mQ= mQ)! comportare ce indic o destindere elastic a capului de "aze! dup care ncepe s scad! odat cu cre#terea impurit ilor. Cumulati4ele extrase sunt de ? +6+()!/ tone "aze asociate. U.<. 0 =&l(-!)$l' II'3 II/ > &xploatarea a nceput n 1')-! prin sonda +-( MP! care a intrat n
35

i ei #i *6)0!+ mii%mQ

produc ie cu * t=zi x *+P imp. 5ebitul mediu de i ei pe sond are 4alori de *!/ tone=zi! la nceputul exploatrii (1')-)! scz,nd continuu p,n la 6!* tone=zi (n /666). 8mpurit ile cresc de la *(!) P n 1')-! la '*!/ P n /666. 5ebitul mediu de lichid pe sond se men ine la 4aloari medii de /6 $ 06 mQ=zi. 3.:.>. @ul se men ine la 4alori mici! ntre 1+ $ )6 %mQ= mQ. Cumulati4e extrase ? *(-/0.' tone i ei #i -061.- mii%mQ "aze asociate. U.<. 2 =&l(-!l II8> Sonda +00 MP are la intrarea n produc ie! n 1')0! un debit mediu de + tone=zi! scz,nd continuu la 1!/ tone=zi! debit actual. <ntre anii 1''1 @ 1''* sonda nu are produc ie ("azat). 8mpurit ile cresc de la *+ P (1')0) la ')!0 P (/666). 5ebitul mediu de lichid are 4alori de 1+ @ +6 mQ=zi. 3.:.>. @ ul are 4alori ntre /+ @ /(6 %mQ= mQ. 5up 1''(! 3.:.>. @ul cre#te din nou a7un",nd la 00+ %mQ= mQ. Prin sonda +00 MP s$au extras )-((!+ tone i ei #i )+0.*mii%mQ "aze asociate. U.<. 9 =&l(-!)$l' III'3 III/ > &xploatarea a nceput n 1')*! prin sonda +*/ MP! care a intrat n produc ie cu 6!+ t=zi x '* P imp. 5ebitul mediu de i ei pe sond are 4alori de 6!0 tone=zi! la nceputul exploatrii (1')-)! dup care cre#te la 1!) tone=zi n 1''1! apoi scade continuu p,n la 6!- tone=zi (n /666). 8mpurit ile cresc de la ') P n 1')*! la '' P n /666. 5ebitul mediu de lichid pe sond se men ine la 4aloari medii de /+ $ 0+ mQ=zi. 3.:.>. @ul asociate.
36

nu s$a calculat ntruc,t nu au fost raportate "aze

Cumulati4e extrase ? 06'(.0 tone i ei. 2a Sarma ian bazal nu s$au mai efectuat msurtori de presiune din anul 1''+! cnd s$a msurat numai presiunea static. Comportarea n exploatare! pentru fiecare unitate hidrodinamic este prezentat n anexa '.1. Sa) a#$a% anexa './ Bl(-!l III- =6(%*a 209 MP> Sonda +0( MP intr n produc ie n 1'.16 . 1')) cu un debit ini ial de (666 %mQ= zi! dup care scade la 0666 %mQ=zi! debit care se men ine p,n n au"ust 1''*. Sonda se nnisipeaz Actual ([fV1666 %mQ= mQ). Sonda a produs un cumulati4 de 11 mil %mQ. sonda este casat. Bl(-!l III' =6(%*'l' 2@0 MP 7$ 2@2 MP> Sonda +*0 MP a intrat n produc ie n au"ust 1''* cu un debit ini ial de '/66 %mQ= mQ! produc,nd p,n n decembrie 1''' un cumulati4 de -!1 mil %mQ (debit final V1666 %mQ=zi ). Sonda +*/ MP a intrat n produc ie n decembrie 1''* cu un debit ini ial de *666 %mQ=zi. 5ebitul a sczut continuu p,n la 1666 %mQ=zi. Cumulati4 extras ? + mil.%mQ. Sondele sunt retrase la Meo ian. Bl(-!l II' =6(%*'l' 232 MP 7$ 2@1 MP> Sonda +-/ MP are un debit ini ial de )+66 %mQ=zi (ianuarie 1'')) #i scade la 1666 %mQ=zi! n decembrie /666. Cumulati4 extras ? (!) mil.%mQ. Sonda +*1 MP a intrat n produc ie n 1'')! cu un debit de 16666 %mQ=zi! actual debitul este de (666 %mQ=zi. Cumulati4 extras ? '!+ mil.%mQ. Bl(-!l II& =6(%*a 1A3 MP> Sonda a intrat n produc ie n martie 1'')! cu un debit ini ial de 0666 %mQ=zi. Actual! sonda are un debit de 1666 %mQ=zi. Sonda a extras un cumulati4 de -!) mil.%mQ. Bl(-!)$l' I&B- =6(%*a 2A? MP> a intrat n produc ie n decembrie
37

a)%(6

&4olu ia principalelor caracteristici de produc ie sunt prezentate n

1'')! cu un debit ini ial de 0666 %mQ=zi! dup care a sczut la un debit de 1666 %mQ=zi. Sonda a extras un cumulati4 de 1!/ mil.%mQ. Sonda este casabil. Bl(-!)$l' II-B* =6(%*a 2?9 MP> are la intrarea n produc ie! n iunie 1'''! un debit de -666 %mQ=zi #i scade la 1666 %mQ. Sonda a extras un cumulati4 de 6.) mil.%mQ. Bl(-!l II/ =S(%*a 2@3 MP> are la intrarea n produc ie! n iunie 1'''! un debit de -666 %mQ=zi ! dup care a sczut la Sonda a extras un cumulati4 de Meo ian. Cercetarea la nchidere realizat n sonda +*1 MP n decembrie 1'''! indic o cdere de presiune de 1!1( ata! din studiul datelor de presiune rezult,nd c n 7urul "urii de sond exist o zon cu propriet i mbunt ite de cur"ere ($0/ P). 5in cercetarea pe "am de duze realizat la aceea#i sond rezult un debit poten ial al sondei de 0)(6 %mQ=zi. ! corespunztor presiunii medii de zcm,nt de 11) ata (anexa 1-.1). Bl(-!l IIa =6(%*a 232MP> Sonda +-+ MP a intrat n produc ie n iunie /666! cu un debit de (666 %mQ=zi! actual debitul este de /666 %mQ=zi. Cumulati4 extras ? 1!1 mil.%mQ. M'(#$a% &4olu ia principalelor caracteristici de produc ie sunt prezentate n anexa '.-. Bl(-!)$l' II-B* =&-a> =6(%*'l' 1A2MP3 213MP3 219MP> Prima sond care exploateaz Meo ianul este +1- MP. Sonda intr n produc ie n anul 1'*+! cu un debit de /666 %mQ=zi! produc,nd p,n n 1')1 ([fV1666 %mQ=zi). <n 1')+! intr n produc ie sonda +1( MP cu un debit de )666 %mQ=zi! #i reintr #i +1- MP. <n anul 1''( intr n produc ie sonda 1)/ MP. 5ebitul maxim se nre"istreaz n anul 1')*! '666 %mQ=zi=sond! debitul actual fiind de +666 %mQ=zi (sonda 1)/MP).
38

1666 %mQ=zi ! debit final.

/!1 mil.%mQ. Actual sonda produce la

Cumulati4ul extras este de -) mil.%mQ=zi. Bl(-!)$l' II'B/ ='-&> =6(%*'l' 2?0MP3233MP3239MP320@MP3221MP3292MP32@3MP> 2a nceputul exploatrii! anul 1'))! erau n produc ie dou sonde cu un debit de -+66 %mQ=zi=sond. Actual! sunt n produc ie ( sonde! cu un de ('66 %mQ=zi=sond. Cumulati4ul extras este de (6 mil.%mQ=zi. Bl(-!)$l' II8BCB$ =/-&> =6(%*'l' 1D3MP3 1D0MP3 22?MP> &xploatarea ncepe n anul 1'*)! prin sonda 1'0MP! care are un debit ini ial de 16666 %mQ=zi. 5ebitul maxim! 1/(66 %mQ=zi=sond! se nre"istreaz la nceputul exploatrii! c,nd n produc ie erau dou sonde. Actual! sunt n produc ie dou sonde cu un debit de (-66 %mQ=zi=sond. Cumulati4ul extras este de *( mil.%mQ=zi. Bl(-!)$l' III*B'B/ =&> =6(%*'l' 1D1MP3 203MP3 292MP3 293MP3 290MP> &xploatarea ncepe n anul 1'*)! prin sonda 1'1MP! care intr n produc ie cu un debit de 16666 %mQ=zi. Aceast sond nre"istreaz debitul maxim n anul 1')6! 1/-66 %mQ=zi. 2a 61.61./661 sunt n produc ie patru sonde! cu un debit de ('66 %mQ=zi=sond. Cumulati4ul extras este de +1 mil.%mQ=zi Bl(-!l III* =C> =6(%*a 202MP> Sonda +0/MP intr n produc ie n 1')(! cu un debit de )666 %mQ=zi! #i produce p,n n 1')) (c,nd se nnisipeaz) un cumulati4 de (!0 mil. %mQ. Bl(-!l III* = - > =6(%*a 23DMP> Sonda +-' MP intr n produc ie n 1''*! cu un debit de (066 %mQ=zi. Actual! sonda este n produc ie cu un debit de 0666 %mQ=zi. Sonda a extras un cumulati4 de *!) mil. %mQ. Bl(-!)$l' II&B-B* ='-*> =6(%*'l' 1A2MP3213MP> &xploatarea ncepe n 1'*+ prin sonda +1-MP! cu un debit de )666 %mQ=zi. Sonda produce p,n n 1'*(! c,nd se retra"e! un cumulati4 de 1!+
39

mil. %mQ. <n 1')+ intr n produc ie sonda 1)/MP! cu un debit de 16666 %mQ=zi! produc,nd n acel an 1mil. %mQ. <ntre 1')( #i 1''- sonda este F.P.>. <n 1''- intr din nou n produc ie! realiz,nd un cumulati4 de 6!+ mil. %mQ! p,n n iulie 1''-! c,nd este retras. Presiunile diferen iale cu care au produs sondele #i capacitatea de cur"ere a stratului au fost determinate pe baza cercetrilor hidrodinamice realizate n sondele 1'- MP! +60 MP #i +-' MP (anexa 1/ ) . COLELIA NORD A"#$a% B Al&$a% Bl(-!l Ia =1@1MP> &xploatarea a nceput n anul 1'(( c,nd sonda 1*1 MP a intrat n produc ie din Ap ian cu 1- t=zi x16P imp. 5ebitul mediu de i ei pe sond a a4ut la nceput 4aloarea de '!) t=zi! dup care a sczut n trei ani la /!+ t=zi. 5up adi ionarea Albianului a crescut iar la -!( t=zi iar n 1''+! ultimul an producti4! a4ea 6!* t=zi. 5ebitul de lichid a 4ariat ntre 1/!/ mQ=zi n 1'(( #i /!0 mQ=zi la sf,r#itul exploatrii. 8mpurit ile <n primul an de exploatare au fost de 16P #i au crescut continuu p,n la *6 P n 1''+. 3.:.>$ul a 4ariat ntre 1* @ 1/1 %mQ= mQ. Cumulati4e extrase ? 1+06+!/ tone i ei #i /1-!+ mii %mQ "aze asociate. Actual sonda este casabil. Bl(-!l I& =0?DMP> Sonda 06' MP a exploatat concomitent Ap ianul #i Albianul. Sonda a intrat n produc ie n 1'(' cu 1 t=zi x )6 P imp.! a4,nd un debit maxim de i ei de 1!( t=zi n 1'*1! iar n 1'*(! c,nd s$a ncheiat exploatarea a4ea 6!1 t=zi.
40

5ebitul de lichid a 4ariat ntre -!' mQ=zi n 1'(( #i 1+!- mQ=zi n 1'*(. 8mpurit ile au crescut de la )6 P (1'(') p,n la '' P la sf,r#itul exploatrii. 3.:.>.$ul a sczut de la +6 %mQ= mQ n primul an de exploatare! la 1+ %mQ= mQ! dup care nu au mai fost raportate "aze asociate. Sonda a extras 1(-6 tone i ei #i 1) mii %mQ "aze asociate. Actual sonda este casat. Bl(-!l II& =19?MP30?0MP30?9MMPG30?@MMPG> &xploatarea a nceput n 1'(+ prin sonda 1(6 MP! care a a4ut un debit ini ial de - t=zi x16 Pimp. 5ebitul maxim s$a nre"istrat n 1'(* c,nd erau n produc ie / sonde #i scade continuu p,n la 1!1 t=zi! la 61.61./661 5ebitul mediu de lichid a a4ut 4alori cuprinse ntre 0!+ #i 1/ mQ=zi. Actual are +!- mQ=zi. 8mpurit ile au crescut continuu de la 16 P n 1'(+ la **!+ P n /666. 3.:.>.$ul 4ariaz ntre 11 #i 1/6 %mQ= mQ. Actual sunt n produc ie 0 sonde. Cumulati4 ? 10-6)1 tone i ei #i +*((!) mii %mQ "aze asociate. <n au"ust /666 s$au efectuat msurtori de presiune la sondele 060 MP (care produce din Ap ian) #i 06* MMP: (n produc ie la Albian)! nre"istr,ndu$se urmtoarele presiuni diferen iale? 1+!+- at! respecti4 0+!0 at. (anexa 1-./) Bl(-!l II- =0?2MP30?3MP30?AMP> &xploatarea a nceput n 1'(* prin sonda 06- MP! care a a4ut un debit ini ial de ) t=zi x/6 Pimp. Produc ia maxim s$a nre"istrat n 1'(* c,nd era n produc ie 1 sond #i scade continuu p,n la 1!1 t=zi! la 61.61./661
41

5ebitul mediu de lichid a a4ut 4alori cuprinse ntre 0!+ #i 1/ mQ=zi. Actual are -!1 mQ=zi. 8mpurit ile au crescut continuu de la 16 P n 1'(+ la (1!0 P n /666. 3.:.>.$ul 4ariaz ntre 11 #i ('6 %mQ= mQ. Actual sunt n produc ie / sonde. Cumulati4 ? 0*/+0!( tone i ei #i 0'+*!- mii %mQ "aze asociate. <n au"ust /666 s$au efectuat msurtori de presiune la sondele 060 MP (care produce din Ap ian) #i 06* MMP: (n produc ie la Albian)! nre"istr,ndu$se urmtoarele presiuni diferen iale? 1+!+- at! respecti4 0+!0 at. Bl(-!l IIIa =1@?MP30?1MP> &xploatarea a nceput n 1'(( prin sonda 1*6 MP! care a a4ut un debit ini ial de - t=zi x(6 Pimp. 5ebitul scade continuu p,n la 6!- t=zi! n 1'** c,nd s$a ncheiat exploatarea n acest bloc. 5ebitul mediu de lichid a a4ut 4alori cuprinse ntre )!( #i /!'mQ=zi. 8mpurit ile au crescut continuu de la (6 P n 1'(( la '+ P n 1'**. Cumulati4 ? -*//!* tone i ei #i /- mii %mQ "aze asociate. Bl(-!l IVa =2?2MP> &xploatarea a nceput n 1'*6 prin sonda /6/ MP! care a a4ut un debit ini ial de 1!+ t=zi x1+ Pimp. 5ebitul scade continuu p,n la 6!- t=zi! n 1''' c,nd s$a ncheiat exploatarea n acest bloc. 5ebitul mediu de lichid a a4ut 4alori cuprinse ntre )!( #i /!'mQ=zi. 8mpurit ile au crescut continuu de la (6 P n 1'(( la '+ P n 1'**. Cumulati4 ? +61(!) tone i ei #i 0+*!1 mii %mQ "aze asociate. 9.2.REFERITOR LA SISTEMUL ZCM.NT 1 SONDE 9.2.1. DEFINIREA ZCMINTELOR CONSTITUTIVE ALE C.MPULUI Pe baza datelor obtinute prin sondele s\pate pe structura Colelia Sud! au fost puse n e4iden acumul\ri de
42

i ei #i "aze libere! dup\ cum

urmeaz\ ? $ z\c\m,nt de i ei cu cap ini al de "aze la Sarmatian bazal (D.9.1! D.9./! D.9.-! D.9.+! D.9.(! D.9.*! D.9.)) I\c\m,ntul Sarma ian bazal este de tip stratiform! ecranat tectonic! a4,nd un caracter similar cu al unuia cu ap\ de fund acti4\! datorit\ mpin"erii naturale de ap\ din Cretacic prin discordanta dintre acesta #i Sarmatian bazal. 3ocile colectoare sunt reprezentate prin nisipuri neconsolidate! cu permeabilit\ i bune. Sub Sarma ianul bazal a fost pus\ n e4ident\ o capcan\ saturat\ cu i ei n nisipurile neconsolidate ale Sarmatianului bazal inferior! depus n zonele mai cobor,te ale reliefului cretacic. $ z\c\m,nt de "aze libere la Sarma ian marnos Acest z\c\m,nt este de tip stratiform! ecranat tectonic. 3oca ma"azin este constituit\ dintr$o serie cu caracter pelitic. Probele de productie au e4identiat faptul c\ ar fi posibil s\ existe o mic\ band\ de i ei. Analizele de "aze efectuate au confirmat aceast\ supozi ie! ele indic,nd con inuturi de hidrocarburi p,n la C*S ceea ce le indic drept "aze asociate. I\c\m,ntul a fost inclus la cate"oria "aze libere. $ z\c\m,nt de "aze libere la Meo ian I\c\m,ntul Meo ian este de tip stratiform! ecranat tectonic. 3oca ma"azin este constituit\ din nisipuri marnoase! cu bobul fin. 2a ni4elul celor trei complexe producti4e au fost stabilite mai multe unit i hidrodinamice pe baza urmtoarelor criterii ? - distribu ia ini ial a fluidelorA - modul de operare a exploatrii (complexe deschise simultan sau neselecti4)A - elemente le"ate de "eometria structurii (forma capetelor de "aze! posibile comunica ii hidrodinamice)A
43

- performan ele

exploatrii (e4olu iile

ra iilor

"aze @ i ei! eficien a

recuperrii pe substan e! e4olu ia presiunii de zcm,nt). Pe baza criteriilor mai sus men ionate! pe baza "ruprii complexelor producti4e dup modul de deschidere #i pe baza distribu iei ini iale a fluidelor! s$au stabilit urmtoarele unit i hidrodinamice! prezentate n tabelele 16 #i 11 U%$,5#$ C$*)(*$%a $-' 1 #$#'$ B 8a;' a6(-$a,' > AH&2D2 16 F() #$!%'a P)(*!-,$+5 1 SA3MAR8A% HAIA2 D.9./ D.9.D.9.0 D.9.+ D.9.( D.9.* D.9.) U%$,5#$ C$*)(*$%a $-' 1 8a;' l$&')' >AH&2D2 11 F() a#$!%'a P)(*!-,$+5 1 SA3MAR8A% MA3%FS 88a 88b 88cS88d 88e 88f
44

G)!"a *' -( "l'E' 2 D.9.1

Bl(-!)$ 3 8aS8bS8cS8d 8e 88aS88bS88cS88d 88eSf 88" 888eSf 88h 888"S888h

G)!"a *' -( "l'E' 2

Bl(-!)$ 3 8bS8c

M&FR8A%

M JhK M]"] M]f] M]f$b] M]e] M]e$d] M]e$b] M]c] M]b] M]b$a] M]a]

888c 888d 888e 888" 888h 888d 88c 88bS88c 88h 888eS888f 888fS888" 88"S88hS88i 8c 88bS88cS88d 88eS88f 88d 888d 888dS888eS888f 88b 88cS88d 88eS88f 888cS888d 888e

Colelia %ord Icmintele de i ei de la Colelia %ord sunt cantonate n forma iuni apar in,nd Ap ianului #i Albianului. 2a Ap ian Icmintele foarte fine. S$au stabilit! pe acelea#i criterii ca #i la Sarma ian bazal! urmtoarele unit i hidrodinamice ? F() a#$!%'a P)(*!-,$+5 G)!"a *' -( "l'E'
45

zcm,ntul are un caracter masi4! hidrocarburile fiind albiene sunt statiforme! ecranate tectonic! cu ap

cantonate ntr$un sistem de fisuri! iar apa este tabular. mar"inal. 3oca ma"azin este constituit din "resii fine! micafere! nisipuri

Bl(-!)$

Ap ian S Albian

8a! 8b ! 88a! 88b! 88c ! 888a! 8;b

9.2.2. EXPERIMENTE DE ANTIER PRIVIND APLICABILITATEA TE<NOLOGIILOR DE MRIRE A RECUPERRII IEIULUI Colelia Sud <n lucrarea =1= se propune ini ierea unui proces de in7ec ie de ap n D.9.1. <n 4ederea ini ierii acestui proces s$a realizat un experiment prin sonda +11MP! pentru a se ob ine infoma ii pri4ind recepti4itatea Sarma ianului bazal. &xperimentul nceput n iunie 1')( a fost fa4orabil! sonda a4,nd debitul de in7ec ie ntre )6 @ 1(6 mQ=zi #i presiunea de in7ec ie de 0+ @ (6 at. <n aprilie 1')* s$au con4ertit la in7ec ie de ap sondele +16MP #i +1/MP cu debite ini iale de )' mQ=zi #i presiunea de in7ec ie ntre /+ @ -+ at. Sonda +11MP a in7ectat p,n n mai 1')*! c,nd a ie#it din in7ec ie (coloan defect #i blocare perforaturi)! un cumulati4 de /+*0/ mQ. <n 4ederea extinderii in7ec iei de ap! n luna mai 1'))! a trecut n in7ec ie sonda +/+MP cu un debit ini ial de '6 mQ 8n7ec ia de ap se efectueaz n sec iunea producti4! a"entul de in7ec ie l constituie apa de zcm,nt colectat de pe structura Colelia. 5ia"ramele de comportare a sondelor de reac ie au artat c la primul #ir a existat un efect poziti4 datorat in7ec iei! marcat prin cre#terea debitului brut! respecti4 debitul net! fr o cre#tere e4ident a impurit ilor . <ncep,nd cu anul 1')' s$a constatat inundarea brusc a sondelor 1(/bisMP! +/1 MP! +1( MP. Baptul c acestea sunt situate pe aceea#i izobat n primul #ir de reac ie denot c nu a a4ut loc o canalizare a a"entului de in7ec ie! sondele inund,ndu$se n mod natural.
46

%i4elul actual al in7ec iei de ap este de /)6 mQ=zi! respecti4 '6 @ 166 mQ=zi=sond realizat prin sondele +16!+1/!+/+. Cumulati4ele de ap in7ectat la 61.61./661 sunt urmtoarele ? sonda +16 MP $ 0+0+0* mQ sonda +1/ MP $ 0(0'// mQ sonda +/+ MP $ 00/-'1 mQ. Bactorul actual de nlocuire este de 1!+! iar de la nceputul procesului 1!0. Pe total zcm,nt s$a in7ectat un cumulati4 de 1-)*(6/ mQ! realiz,ndu$se un plus de produc ie de 1/666 tone. Colelia %ord <n studiile anterioare a fost propus experimentarea in7ec iei tehnolo"ice de ap prin sondele 061 MP! 06' MP! dup izolarea Ap ianului deschis n sonde. 5e asemenea! s$a propus ca sonda 1*6 MP! n care se in7ectau ape reziduale s treac n in7ec ie tehnolo"ic. Cele trei sonde au in7ectat urmtoarele cumulati4e ? Sonda 1*6MP 061MP 06'MP Perioada de in7ec ie 6).1'** @ 6).1')' 6(.1'** @ 6(.1')/ 11.1'*) @ 61.1')0 Cumulati4 de ap in7ectat (mQ) (-/.*/* -0.(6' -1.+)(

<n ultimul studiu (1''1) se propune sistarea experimentului! ca urmare a slabelor rezultate ob inute! probabil #i datorit neuniformit ii colectorului. 9.2.3. INDICATORI AI EXPLOATRII 9.2.3.1. ISTORICUL EXPLOATRII ZCMINTELOR Sa) a#$a% &a;al D'&$,!l *' #$#'$ n D.9.1 atin"e un maxim de 16' tone=zi n semestrul 8 1'*1! dup care scade la 4aloarea minim de '!- tone=zi. 5up
47

anul 1')/! odat cu sparea de sonde noi! se a7un"e la /* tone=zi. <n continuare! scade treptat p,n la ).) tone=zi! debit actual. &xploatarea n D.9.- a nceput n 1'*/! c,nd debitul de cre#te la -0!( tone=zi! dup care scade p,n la -.0 tone=zi (/666). <n D.9.0 exploatarea ncepe n 1')-! debitul de i ei fiind de 10!0 tone=zi. 5ebitul maxim se nre"istreaz n 1')( (06 tone=zi)!dup care scade continuu p,n la 0./ tone=zi=zc (/666). &xploatarea n D.9.( a nceput n 1')*! c,nd debitul de 4aloarea de 6!0 tone=zi. <n 1''1 se nre"istrez tone=zi! dup care scade p,n la 6!- tone=zi (/666). D'&$,!l &)!, *' l$-C$* n D.9.1 cre#te din 1'(( (1/ mQ=zi) p,n la -() mQ=zi (1'*1). 5up aceea se men ine ntre 1+6 @ -66 mQ=zi. <ncep,nd cu anul 1')- cre#te p,n la (66 mQ=zi (1')*). 5up acest an debitul se men ine ntre 4alorile /66 @ -66 mQ=zi. 5ebitul brut cre#te n D.9.- de la 1) mQ=zi (1'*/) la +- mQ=zi n 1''1! dup care cre#te la +66 mQ=zi n 1')-! c,nd intr n produc ie sondele noi. 5up 1''1 debitul brut se men ine n 7ur de )6 $ 1+6 mQ=zi. <n D.9.( debitul brut cre#te de la -1!0 mQ=zi (1')*) la 11* mQ=zi (1')'). 5up 1''6! 4ariaz ntre (0 @ -/ mQ=zi. I "!)$,5#$l' au crescut practic continuu de la 16P (1'(() p,n la '(!-P n D.9.1(1''') A de la *6P (1'*/) p,n la '*!(P (/666) n D.9.-! de la *(!)P (1')-) la '*!/P (/666) n D.9.0 #i de la ')P (1')*) la ''P (/666) n D.9.(. Cantitatea de ap extras p,n n prezent este mare (0-+1-+) mQ)! ceea ce conduce la o ra ie cumulati4 ap @ i ei de '!/. Aceste date indic existen a unei mpin"eri naturale a apei. <ntruc,t datele din anexa 1( nu indic o tendin de cre#tere a impurit ilor cu amplasamentul izobatic al sondelor! rezult c apa pro4ine din Cretacic prin crearea! n unele zone! a unei neetan#eit i a discordan ei Sarma ian bazal = Cretacic. Icm,ntul
48

i ei are

4aloarea de + tone=zi. <n 1')-! odat cu sparea sondelor noi! debitul

i ei are

debitul maxim de -!(

capt astfel un caracter similar cu cel cu ap de fund acti4. 5e asemenea! la un numr mare de sonde apa este de natur tehnic. Cimentarea primar nereu#it este un fenomen frec4ent. Analiz,nd probele de produc ie (anexa 10) se constat c ma7oritatea sondelor a necesitat ncercri de refacere a cimentrii. Aceasta s$a realizat n dou moduri ? $ perforarea Cretacicului #i cimentarea acestuia nainte de retra"erea la Sarma ian bazal. C,nd la proba de produc ie din Cretacic s$a nre"istrat lips aflux! sonda a intrat n produc ie la Sarma ian bazal (dup cimentare #i retra"ere) cu rezultate bune (de exemplu +0-MP)! c,nd ns la Cretacic s$a ob inut aflux de ap srat! dup cimentare #i retra"ere la Sarma ian bazal sondele au debitat tot ap srat sau i ei cu impurit i foarte mari (de exemplu ++1 MP! +00 MP! +() MP). $ cimentarea unor strate din Sarma ian bazal. Chiar #i n cazul n care cimentarea a fost reu#it! procentul ini ial de impurit i a fost mare sau a crescut foarte repede. A4,nd n 4edere cele de mai sus! lucrarea =1= a propus ca sondele noi s nu mai tra4erseze Cretacicul. 5intre sondele spate dup 1')*! urmtoarele nu au tra4ersat Cretacicul ? +*1 MP! +*0 MP! +)6 MP #i +)/ MP. Situa ia probelor de produc ie la aceste sonde este prezentat mai 7os ? - +*1 MP $ ap srat - +*0 MP $ la primele dou probe a pistonat ap srat S urme i ei! la ultima prob sonda a intrat n produc ie (martie 1''/) cu 6!1 tone=zi x ')Pimp. #i a produs p,n n n noiembrie 1''/ un cumulati4 de 1*!1 tone! dup care s$a inundat. - +)6 MP $ sonda intr n produc ie (decembrie 1'))) cu 6!/ tone=zi x '*P imp. produc,nd timp de /) de zile (!) tone i ei. - +)/ MP $ a intrat n produc ie cu 6!' tone=zi x ')P imp. produc,nd p,n n ianuarie /661 un cumulati4 de -*66 tone sonda are un debit de 6!- tone=zi x ''P imp.
49

i ei. Actual

Comportarea sondelor spate dup 1')* se explic prin "radul a4ansat de inundare a ntre"ului zcm,nt! precum #i cimentrilor nereu#ite. 5e asemenea! nu este exclus ca n unele zone inundarea s fie datorat unei naintri preferen iale a apei. Ra#$a '*$' 8a;' 1 #$#'$ are 4alori mai mici de -66 %mQ=mQ n D.9.1! ntre *6 @ ()) %mQ=mQ n D.9. -! mai mici de 1+6 %mQ=mQ n D.9.+. <n D.9.( nu s$au raportat "aze asociate. Sa) a#$a% a)%(6 D'&$,!l *' 8a;' ini ial n blocul 8bSc a fost de 0666 %mQ=zi n martie 1'')! dup care scade la 4aloarea de 1666 %mQ=zi(sonda +)6). &xploatarea n blocul 88b a nceput n martie 1'')! c,nd debitul de "aze are 4aloarea de 0666 %mQ=zi. Actual sonda 1)-MP are un debit de 1666 %mQ=zi. <n blocul 88cSd exploatarea ncepe n iunie 1''' prin sonda +6(MP! debitul de "aze fiind de -666 %mQ=zi . dup care scade continuu p,n la 1666 %mQ=zi (/666). &xploatarea n blocul 88e a nceput n ian.1'') prin sonda +-/ MP. 5ebitul maxim de "aze are 4aloarea de /((66 %mQ=zi! n martie 1'')! c,nd erau n produc ie dou sonde. 5ebitul actual este de 0)66 %mQ=zi=zc. 5ebitul de "aze ini ial n blocul 88f (sonda +*-MP) a fost de -666 %mQ=zi n iunie 1'''! dup care scade continuu p,n la 1666 %mQ=zi n 16./666 &xploatarea n blocul 888c ncepe n 16.1')) prin sonda +0( MP. 5ebitul se men ine n 7ur de 0666 %mQ=zi p,n n 1''* c,nd iese din produc ie cu 1666 %mQ=zi. <n blocul 888e debitul maxim se nre"istreaz la nceputul exploatrii (au".1''*) prin sonda +*0MP. <n dec.1''* intr n produc ie #i sonda +*/MP! nre"istr,ndu$se o nou cre#tere a debitului. 5ebitul scade continuu p,n n dec.1''' (1666 %mQ=zi).
50

M'(#$a% <n blocurile 88eSf (]e$b]) exploatarea ncepe n 1'))! c,nd debitul este de 1( mii%mQ=zi=zc.5ebitul maxim se nre"istreaz n 1''' ! --!0 mii%mQ=zi=zc! c,nd n produc ie erau + sonde.5ebitul actual este de -/!0 mii%mQ=zi=zc. <n blocurile 88dSc(]b$a]) exploatarea ncepe n 1'*+! c,nd debitul este de /!' mii%mQ=zi=zc.5ebitul maxim se nre"istreaz n 1''' ! ' mii%mQ=zi=zc! c,nd n produc ie era o sond.5ebitul actual este de + mii%mQ=zi(sonda1)/). &xploatarea n blocurile 88"ShSi (]f$b]) a nceput n ian.1'*) prin sonda 1'0 MP. c,nd 5ebitul maxim de "aze are 4aloarea de /0+66 %mQ=zi! n 1')6! n produc ie dou sonde. 5ebitul actual este de 1/*66 erau

%mQ=zi=zc(/ sonde). <n blocurile 888eSf (]b]) exploatarea ncepe n 1'*)! c,nd debitul este de ) mii%mQ=zi=zc.5ebitul maxim se nre"istreaz n 1')6 ! 1/!mii%mQ=zi=zc! c,nd n produc ie era /1!) mii%mQ=zi din patru sonde. <n blocurile 888d(M]c]) exploatarea ncepe n 1'*)! c,nd debitul este de ) mii%mQ=zi=zc.5ebitul maxim se nre"istreaz n 1')6 ! 1/!mii%mQ=zi=zc! c,nd n produc ie era /1!) mii%mQ=zi din patru sonde. &xploatarea n blocurile 88bScSd (]e$d]) a nceput n ian.1'*) prin sonda 1'0 MP. 5ebitul maxim de "aze are 4aloarea de /0+66 %mQ=zi! n 1')6! c,nd erau n produc ie dou sonde. 5ebitul actual este de 1/*66 %mQ=zi=zc(/ sonde). <n blocul 88b (]b$a]) exploatarea ncepe n 1'*)! c,nd debitul este de ) mii%mQ=zi=zc. 5ebitul maxim se nre"istreaz n 1')6 ! 1/!- mii%mQ=zi=zc! c,nd n produc ie era sonda 1'1MP. 5ebitul actual este de /1!) mii%mQ=zi din patru sonde
51

sonda 1'1MP.5ebitul actual este de

sonda 1'1MP.5ebitul actual este de

9.2.3.2. SITUAIA LA DATA DE REFERIN A STUDIULUI 9.2.3.2.1. P)(*!-#$a 7$ ")'6$!%'a Colelia Sud 2a data de referin a studiului sunt n produc ie la Sarma ian bazal un numr de 1) sonde. Presiunea medie de zcm,nt a fost determinat prin msurtoarea de presiune efectuat la sonda +*/ MP n octombrie 1''+. A rezultat o presiune medie de zcm,nt de 166 at. 2a Sarma ian marnos la 61.61./661 sunt n produc ie 0 sonde. Presiunea medie de zcm,nt a fost determinat prin msurtori de presiune la sondele? +6( MMP:! +-+ MP! +*1 MP! +*- MP #i +*0 MP. A rezultat o 4aloare de 116 ata. 2a Meo ian sunt n produc ie 1+ sonde. Presiunea medie de zcm,nt a fost determinat prin / msurtori statice #i + cercetri la nchidere! rezult,nd o 4aloare de (0 ata. Apa produs de sonde este in7ectat tehnolo"ic la Sarma ian bazal. 3ezultatele msurtorilor de presiune sunt prezentate n anexa 1/.1 Colelia %ord 2a data de referin a studiului este n produc ie la Ap ian sonda 060 MP. Presiunea medie de zcm,nt a fost determinat prin msurtoarea de presiune efectuat la sonda 060 MP n au"ust /666. A rezultat o presiune medie de zcm,nt de -6!/ at. 2a Albian la 61.61./661 sunt n produc ie - sonde (06/ MP! 06( MMP:! 06* MMP:). Presiunea medie de zcm,nt a fost determinat prin msurtoarea de presiune efectuat la aceast sond n au"ust /666 . A rezultat o 4aloare de +0!10 at (4aloare nestabilizat). Situa ia exploatrii este prezentat n tabelul 1/.
52

>AH&2D2 1/ Specifica ie Ap i an Albia Ap i n Sarma Sarma ian bazal +6 1) (+(!+ 1*!$ '*!/ $ Sarma ian marno s 16 0 $ $ 16 $ $ $ /* 1+ $ $ +( $ $ $ Meo i an an S ian Albia bazal %r. sonde care au produs ' (sond obiecti4) %r. sonde n produc ie 1 5ebit mediu de lichid (mQ=zi) 5ebit mediu de i ei (t=zi) 5ebit mediu "aze (StmQ=zi) 8mpurit i medii (P) 3a ia "aze @ (StmQ=mQ) Cumulati4 de tone) Cum. de i ei * n ) /0!) (!* inf. / $ $ $ $ $ $

*6 i ei (mii asoc. libere /'0 *(./ 1/0

+--+.+ 0--)/ 1+/.' $ 01-6 /6!) 0+*(/ 0* /+!( 166 ' 01*)/. )

"aze "aze

(mil.StmQ) Cum. de

0+

/0/

(mil.StmQ) Cumulati4 de ap extras (miimQ) Bactor de recuperare +0!1

/0!* 116

-(!+ (0

existent (P) Presiunea actual (at!ata) -6!/

9.2.3.2.2 F(%*!l 6(%*'l() Situa ia fondului de sonde de pe structura Colelia! la 61.61./661! este prezentat succint n tabelul 153

>AH&2D2 1Bondul sondelor la 61.61./661 Borma iunea Cretacic Sarma ian bazal 39 0 $ 1 22 1 1) 1 $ / $ $ $ $ $ 0
54

Specifica ie

Sarma ia

Meo ian

F(%*!l *' 6(%*' - ,(,al 29 8'%')al Abandonate din fora7 fr 1 detubare Abandonate din fora7 cu /

n marnos 2 3? $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2 0 $ $ 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3? 1+ + 1 / * -

detubare Abandonate dup probe fr / detub. Abandonate dup probe cu ( detub. S(%*' *' #$#'$ $ n erup ie $ n pompa7 $ A.3.C. $ Casabile $ Casate cu conser4area coloanei $ Casate cu 11 $ * $ / /

detubarea $ $ $ $ $ $ 0

coloanei S(%*' *' 8a;' $ n produc ie $ A.8. $ A.3.C. $ Casabile $ Casate cu conser4area coloanei S(%*' aF!,5,(a)'

$ n in7ec ie tehnolo"ic $ $ n in7ec ie rezidual / $ casate cu conser4area 1 coloanei $ casate coloanei cu detubarea 1

$ 1 $

$ $ $ $

$ $ $ $

<ntre"ul fond de sonde este prezentat n anexa -/. 9.2.3.2.3. P(,'%#$al!l 6(%*'l() Poten ialul sondelor producti4e de i ei #i "aze de pe structura Colelia este redat n tabelele 10! 1+. >AH&2D2 10 Centralizator cu poten ialul sondelor de i ei la 61.61./661 Specifica ie 1.%umr sonde /.5ebit lichid -.8mpurit i 0.5ebit i ei +.Poten ial mediu pe sond $ lichid $ i ei $ "aze asociate >AH&2D2 1+ Specifica ie 1.%umr sonde /.5ebit de "aze D.M. Sarma ian Meo ian 1+ +( >otal libere 1' (( "aze marnos $ 0 miiSmQ=z 16 i Poten ialul producti4! redat n detaliu pe fiecare sond n parte #i nso it de
55

D.M. $ mQ=zi P t=zi

Parcul

1(6 Parcul

1(/ Parcul

+(0

Colelia %ord * /0!) *6 (!*

Colelia Sud 11 -'6!) '(!+ 1/!/

Colelia Sud ) /(+!* '*!' +!1

mQ=zi -!+ t=zi 6!'+ miiSmQ=zi $

-+!+ 1!1 $

--!/ 6!( $

parametrii re"imurilor de extrac ie este prezentat n anexa --. 9.2.3.2.0. C(l'-,a)'a 7$ 6'"a)a)'a /l!$*'l() 'E,)a6' Sondele producti4e de i ei care sunt amplasate pe structurile Colelia Sud #i Colelia %ord apar in sec iei a 8;$a :rindu. Colectarea produc iei de i ei se realizeaz n parcurile 1(/ #i (Colelia Sud ) #i 1(6 ( Colelia %ord ). %et ( tone=zi +(0

Parc 1(6 1(/ +(0 ;olumul

Hrut ( mQ=zi )

8mpurit i (P)

) /0.) *6 (.* -'6.) '(.+ 1/./ /(+.* '*.' +.1 brut de lichid colectat la parcul +(0

este pompat printr$o

conduct de - inch la parcul 1(/. Aici are loc separarea i eiului colectat la parc #i a celui transportat de la parcul +(0! p,n la o impuritate de -6 @ -+ P din totalul 4olumului brut de lichid. Apa separat n parcul 1(/ este transportat pe o conduct de - inch ntr$un rezer4or. 5e aici se pompeaz cu un "rup motopomp + x 16J pe sondele +16 MP! +1/ MP #i +/+ MP. 5up separare! i eiul este pompat spre parcul 1(6 de unde ! se pompeaz la parcul + mpreun cu 4olumul brut de lichid al acestuia :rindu! unde are loc #i tratarea i eiului. Sondele producti4e de "aze de pe structura Colelia Sud apar in sec iei a ;888$a Hr"reasa. Colectarea produc iei de "aze se realizeaz intr$o conduct colectoare la parcul /) Hr"reasa. Cantitatea de "aze libere colectat zilnic de la sondele de produc ie este! la data de referin a studiului! de (( mii%mQ=zi. Produc ia de "aze aferent este diri7at prin conducta ma"istral de 0 inch :her"heasa @ Hucure#ti. Produc ia de "aze a sondelor se msoar
56

conducta de / *=) #i se in7ecteaz n

la :,rbo4i. 9.2.3.2.2. M56!)a)'a *'&$,'l() *' /l!$*' 7$ a ")'6$!%$l() *' /!%* 7$ la ;$ Msurarea debitului brut de lichid se face la parcuri prin sistemul clasic! iar msurarea debitelor de ap in7ectat se realizeaz la rezer4or. Produc ia de "aze asociate nu se msoar ntruc,t debitele de "aze sunt mici. Msurarea debitelor de "aze libere se realizeaz cu instala ia de msur "aze Pn (0. Pentru nre"istrarea debitelor se utilizeaz o dia"ram circular ptratic. Msurarea presiunilor la zi se realizeaz cu manometre montate la tubin" #i coloan. Presiunile de fund se msoar periodic cu echipamente ale 8.C.P.>. C,mpina. P,n n prezent au fost efectuate diferite teste ce au adus informa ii complexe despre sonde (anexele 11! 1/). 9.2.3.2.9. S,a)'a ,'C%$-5 a $%6,ala#$$l() 7$ a '-C$"a '%,'l() *' 6!")a/a#5 Structura Colelia Sud este exploatat prin sonde de i ei #i "aze! iar Colelia %ord numai prin sonde de i ei. Sondele sunt echipate cu turle ( (6! 166 tf ) sau masturi ( /6! 06 tf ) #i unit i de pompare tip ;ulcan . Parcurile au n componen a lor rezer4oare de etalonare #i totale! sta ia de pompe! separatoare de "aze! centura de hidran i P.S.8. #i instala ia de spum. Colelia %ord Parcul 1(6 are n componen a sa ? $ #ase rezer4oare ( / rezer4oare de totale de +66 mQ! respecti4 de (-6 mQ #i / rezer4oare de etalonare de 1) mQ! respecti4 de /6 mQ ). $ patru "rupuri motopomp + x 16J ! dintre care dou sunt folosite la in7ec ie $ dou habe decantor.
57

Colelia Sud Parcul +(0 are ? $ patru rezer4oare ( / rezer4oare de totale de 1-6 mQ #i / rezer4oare de etalonare de '( mQ! respecti4 (- mQ ) A $ dou "rupuri motopomp + x 16J A $ un separator 4ertical "az$ i ei care nu este func ional. Parcul 1(/ are n componen a sa ? $ #ase rezer4oare ( 1 rezer4or de totale de /0/ mQ #i + rezer4oare de etalonare de 116 mQ ) A $ trei "rupuri motopomp + x 16J! dintre care una este folosit pentru sondele de in7ec ie A $ dou separatoare 4erticale "az$ i ei care nu sunt func ionale A $ o hab decantor. 8nstala ia tehnolo"ic la sondele de "aze este un sistem complex de conducte! armturi industriale (robine i! teuri! duze). <ntre"ul traseu de conducte este un sistem format din ea4 de "aze n ea4 de abur!

a4,nd la exterior izola ie din 4at mineral #i carton asfaltat. Biecare sond de "aze este dotat cu ? $ cap de erup ie -J x /16 bar $ nclzitor tip :az Metan 888 x 106 bar $ SF2 tip APn (0 $ rezer4or de 16 mQ $ instala ie de msur "aze Pn (0 $ co# "aze 5n 166. 9.2.3.2.@.T'C%(l(8$a 'E,)a-#$'$ Pentru analiza sondelor n pompa7 s$au prele4at datele tehnico$producti4e din /+ sonde aflate n func ionare. <n urma analizei re"imului de pompa7 se pot face urmtoarele obser4a ii ? $ un numr de 1* sonde func ioneaz la randament mai mic de +6P A
58

$ "arnituri incorect dimensionate la ) sonde . Pentru optimizarea pompa7ului se propune ? $ modificarea elementelor de pompare la 0 sonde A $ redimensionarea "arniturilor de pr7ini. 5atele tehnico $ producti4e ale sondelor! dimensionarea #i 4erificarea echipamentului de pompare sunt redate n anexa nr. --. 9.2.3.2.A. P)(&l' ' $+$,' G% *'-!)6!l 'E"l(a,5)$$3 6(l!#$$ a"l$-a,' <n perioada exploatrii zcmintelor de i ei #i "aze nu au aprut probleme ma7ore care s conduc la abandonarea sondelor. Au existat! totu#i! situa ii n care sondele s$au retras la obiecti4e superioare din moti4e tehnice. Sondele de pe structura Colelia au intrat n produc ie cu debite 4ariind foarte mult ( 6!1$1) tone=zi ). Punerea n produc ie s$a efectuat prin nlocuirea fluidului de fora7 de la pu cu ap srat! urmat de deni4elarea pu ului prin pistonat. 2a sondele la care a existat o zon de bloca7 n 7urul "urii de sond! a fost necesar efectuarea unor tratamente de stimulare cu solu ie acid ( concentra ie *$/6 P 9Cl S ap dulce sau ap srat)! presiunea de in7ec ie 4ariind ntre /6$1/6 at. <n cazul unor sonde cu un bloca7 mai puternic! tratamentul de stimulare a fost repetat de mai multe ori. 5e asemenea! s$au ncercat #i tratamente cu substan e tensioacti4e ( 5+Sa.s.) . F problem ma7or pentru zcm,ntul Colelia Sud sur4enit n decursul exploatrii a constituit$o apari ia 4iiturilor de nisip. Pentru sondele de i ei s$ a recurs la consolidarea cu r#in 58%F^$F_F ( n anii 1'*+$1'** ) #i cu r#in A2F3&^$A (dup anul 1')0). 5ac n primul caz rezultatul nu a fost concludent! n cel de$al doilea caz s$au nre"istrat rezultate promi toare. 5intre acestea ! men ionm c n anul 1')( a fost executat o opera ie de consolidare la sonda +(- MP ( Sarma ian bazal ) prin in7ec ie de nisip umectat cu r#in A2F3&^ cu presiuni de in7ec ie de 166$1+6 at.
59

<n urma acestei opera ii! sonda a fost repus n produc ie cu - tone=zi x (+P imp.(anterior sonda a4ea 6!+ tone=zi x (+P imp.) Sondele +/*MP! ob in,ndu$se un plus de produc ie de 1$- tone=zi. 2a sondele de "aze! nisipul este antrenat n sond chiar de la nceputul intrrii n produc ie! fapt care impune folosirea duzelor de diametre minime. <ncercrile de mrire a debitelor au dus la ie#irea din produc ie a sondelor. Pentru continuarea exploatrii n mod eficient este necesar ca producerea sondelor s se fac pe duze mici ( /$/!+ mm)! pentru a e4ita nnisiparea. <n cazul apari iei nisipului! este indicat s se introduc n coloana de exploatare filtre mecanice mpachetate cu nisip de cuar ("ra4el$pacNin"). Se 4or urmri etalonrile #i impurit ile la sondele care se 4or consolida! ca #i procentul de nisip produs. 9.2.3.2.D. E+al!a)'a ")(-'6'l() -()(;$+' Procesele corozi4e sunt datorate de cantit ile mari de ap produse de sondele din Colelia Sud. >estele de corozi4itate efectuate pe apa de zcm,nt au determinat o 4aloare a 4itezei de coroziune de 6!1/ $ 6!1) "=m`h! 4aloare care indic materialele folosite ca fiind ] oarecum rezistente]. Pentru ameliorarea acestei probleme se propune scurtarea actualului circuit al apei reziduale. Acest lucru se poate realiza fr in4esti ii financiare deosebite! prin con4ertirea a / sonde din fondul acti4 al parcului +(0 n sonde de in7ec ie ap rezidual ( anexa -0 ). VI.3 MECANISME DE DEZLOCUIRE VI.3.1. MECANISME NATURALE Colelia Sud Sarma ian bazal
60

care

au

rspuns cel mai bine la acest tip de consolidare au fost ? +1) MP! +// MP!

<n perioada ini ial! exploatarea s$a realizat prin destinderea "azelor ie#ite din solu ie #i a "azelor din capul de "aze. <ncep,nd cu anul 1'*/! odat cu scderea 3.:.>.$ului #i cre#terea impurit ilor! ncepe un proces de splare natural cu ap do4edit de ? $ cre#terea continu a impurit ilor (3A> cum. V '!/ ) $ men inerea 3:> la 4alori reduse $ e4olu ie aprox. constant a debitului de lichid = sond $ scderea lent a presiunii de zcm,nt. Sarma ian marnos #i Meo ian Icmintele de "aze libere din aceste complexe produc prin destinderea elastic a "azelor. Colelia %ord &xploatarea se realizeaz prin destinderea "azelor ie#ite din solu ie. Cre#terea procentului de impurit i se poate datora n primul r,nd faptului c n sonde este deschis #i Ap ianul! cu ap de talp #i sistem microfisural! fc,nd posibil formarea conurilor de ap. VI.3.2. M'-a%$6 ' a6$6,a,' Colelia Sud 2a Sarma ian bazal! ca urmare a aplicrii in7ec iei tehnolo"ice de ap! s$a mrit aportul ener"iei ac4ifere. Se propune continuarea in7ec iei de ap ! a"entul de in7ec ie constituindu$l apa de zcm,nt colectat de pe structura Colelia. %i4elul in7ec iei de ap 4a fi de /66 mQ=zi! in7ect,ndu$se cca '+ @ 166 mQ=zi prin / sonde (+16MP #i +1/MP). (anexa -6 ). Sonda +/+MP 4a trece n in7ec ie ap rezidual. Bactorul de nlocuire ce se estimez a se ob ine la sf,r#itul exploatrii este de 1!1. Se 4a ob ine un plus de produc ie de aprox. -666 tone(anexa ).1).
61

@.PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A EXPLOATRII @.1. SCENARII DE PRODUCIE EXAMINATE @.1.1. VARIANTE DE EXPLOATARE Proiectarea exploatrii s$a realizat n ideea ob inerii rezer4ei cu in4esti iile aferente realizrii acestui deziderat! n condi ii de rentabilitate economico @ financiar. Pentru realizarea pre4ederilor de produc ie s$a analizat comportarea n exploatare a fiecrei sonde. S$au analizat urmtoarele 4ariante de continuare a exploatrii ? Colelia Sud ;arianta 8 ? Continuarea exploatrii cu "abaritul actual #i actualul mod de operare la Sarma ian bazal #i retra"erea sondelor de i ei epuizate la Sarma ian bazal! la orizonturile superioare (Sarma ian marnos #i Meo ian) ;arianta 88 ? Continuarea exploatrii cu sparea loca iei 21(+)-) la Sarma ian bazal! retra"erea sondelor de i ei epuizate la Sarma ian bazal la orizonturile superioare (Sarma ian marnos #i Meo ian) #i sparea a trei sonde noi (2/$+)0 A 2-$+)+ A 20$+)() pentru Meo ian.

Colelia %ord ;arianta 8 ? Continuarea exploatrii cu "abaritul actual #i actualul mod de operare la Ap ian #i Albian. ;arianta 88 ? Continuarea exploatrii cu "abaritul actual #i sparea loca iilor 21(016)! 2/(011) #i 2- (01/) la Ap ian. @.1.2. METODE DE CALCUL UTILIZATE I DINAMICI DE PRODUCIE C(l'l$a S!*
62

Sa) a#$a% &a;al $%/')$() 5eoarece pe acest zcm,nt nu mai exist sonde n produc ie #i nici perspecti4e! nu exploatarea ncheiat. Sa) a#$a% &a;al Pentru pre4ederea produc iei de dezlocuirea unidimensional a i ei s$a utilizat pro"ramul 5iliba'+! soft existent n biblioteca de pro"rame a 8CP> C,mpina! care studiaz i eiului de ctre ap! ne"li7,nd efectele i ei$ap n "ra4ita ionale #i capilare A e4alueaz eficien a recuperrii n cazul mpin"erii de ap! prin extrapolarea raportului permeabilit ilor relati4e MP s$a folosit metoda declinului de produc ie. Sa) a#$a% factorului de a)%(6 7$ M'(#$a% recuperare utilizat la presiunea de abandonare! s$a admite utilizat func ie de satura ia n ap! folosind istoricul exploatrii. Pentru sonda +00 s$au ntocmit dinamici de produc ie #i se consider

Pentru pre4ederea produc iei de "aze! a presiunii de zcm,nt #i a metodolo"ia proiectrii exploatrii zcmintelor de "aze propus de in". 3. 8oachimciuc. S$a pro"ramul [H: '(! care exploatarea sondelor la debit constant n condi ii de zcm,nt ["H" V const.) ceea ce nseamn o 4itez constant a "azelor n apropierea "urii de sond. ;aloarea acestui debit s$a stabilit experimental! sub debitul critic de antrenare a nisipului n strat. Pentru utilizarea acestui pro"ram s$a folosit analiza cromato"rafic a amestecului de "aze din zcm,nt! 4alorile presiunii #i temperaturii de zcm,nt! un tabel cu constante fizice ? masa molecular (M)! presiunea critic (pc )! #i @ p`d)n. Pre4ederile de produc ie sunt prezentate n anexa /'.
63

temperatura

critic (tc) ale

hidrocarburilor

care

intr

compozi ia amestecului! ecua ia de cur"ere n form exponen ial! [VC (p` s

C(l'l$a N()* A"#$a% B Al&$a% Pentru pre4ederea produc iei de i ei s$a folosit metoda declinului de produc ie. @.2. ANALIZA COMPARATIV A INDICATORILOR TE<NICO ECONOMICI Considera iile anexa (anexa --) 8ndicatorii tehnico @ economici pentru 4ariantele analizate sunt sintetiza i n tabelul 1( >abelul 1( I%*$-a,()$ ,'C%$-( - '-(%( $-$ ")($'-,a#$ asupra eficien ei economico @ financiare pri4ind

exploatarea zcmintelor de pe structura Colelia Sud sunt prezentate n

Specifica ie D.M. Anul de ncheiere a produc iei $ 3mas de extras $ i ei mii tone $ "aze mil. StmQ 8n4esti ii miliarde lei 6 Cheltuieli de operare miliarde lei -/6!11) ;enit net actualizat cumulat! ;%AC ( i V 1+P ) miliarde lei 16-!6)0 ;enit actualizat = 8n4esti ie actualizat $ $ ;enit actualizat = Cheltuieli actualizate $ 1!') Cost mediu pe tona de i ei mii lei = ton 0166!1' Pre de 4alorificare i ei mii lei = ton -(01!Anul limit economic $ /616 La l$ $,a '-(%( $-5 Anul de ncheiere a produc iei $ /616
64

>otal structur Colelia ;arianta a 8 a ;arianta a 88 /60' /6(6

/+!6*0'-!(0) 101!1)1 *!66 /!/) -''6!)' -(01!/6/+

/6/+

8n4esti ii miliarde lei 6 Cheltuieli de operare miliarde lei 1*)!/)' 3ezer4a de i ei mii tone 3ezer4a de "aze mil. StmQ >imp de recuperare a in4esti iei $ $ ;enit net actualizat cumulat! ;%AC ( i V 1+P ) miliarde lei 160!-1( ;enit actualizat = 8n4esti ie actualizat $ $ ;enit actualizat = Cost actualizat $ 1!)Cost mediu pe tona de i ei mii lei = ton -01/!'0 Pre de 4alorificare i ei mii lei = ton -(01!3ede4en i ei tone '( 3ede4en "aze mii StmQ /0)+

/+!6*-0)!0/6

/66101!-'*!61 1.*+ -+/-!)6 -(01!06-)*6

@.3. EVALUAREA REZERVELOR DE PETROL 4N VARIANTELE ANALIZATE Colelia Sud <n 4arianta 8! n care exploatarea continu cu actualul "abarit la Sarma ian bazal inferior! rezer4a extras (+ mii tone) a fost ncadrat la cate"oria Jdo4edite dez4oltateK. 2a Sarma ian bazal s$au subclasificat n cate"oria Jdo4edite dez4oltateK rezer4ele extrase (0-' mii tone) #i cele estimate c se pot extra"e p,n n anul /66' $ anul limit economic (-1mii tone). Pentru Sarma ian marnos s$au subclasificat n cate"oria Jdo4edite dez4oltateK rezer4ele extrase (00 mil. %mQ) #i cele estimate c se 4or extra"e p,n n anul /66* (anul atin"erii debitului limit economic) prin sondele existente (1(mil.%mQ). 2a Sarma ian marnos nu s$au estimat rezer4e pentru sondele retrase de la Sarma ian. 2a Meo ian rezer4a extras (/0/ mil.%mQ) s$a ncadrat la cate"oria Jdo4edite dez4oltateK ca #i rezer4ele estimate c se 4or extra"e p,n n anul /616(anul limit economic) prin sondele existente (1(1mil.%mQ). 3ezer4ele care se 4or extra"e prin sondele retrase (-6 mil.%mQ) s$au ncadrat la cate"oria Jdo4edite nedez4oltateK. <n 4arianta 88! se propune continuarea exploatrii Sarma ianului bazal cu sparea loca iei 21(+)-). 3ezer4ele care se estimeaz c se 4or extra"e prin aceast sond s$au ncadrat la cate"oria Jdo4edite nedez4oltateK.
65

2a Sarma ian marnos nu s$au estimat rezer4e pentru sondele retrase de la Sarma ian bazal. 2a Meo ian se propune sparea a trei loca ii! iar rezer4ele ce se 4or extra"e cu sondele noi (166 mil.%mQ) au fost ncadrate la cate"oria Jdo4edite nedez4oltateK. 5inamicile de produc ie au fost ntocmite pentru fiecare unitate hidrodinamic. >abelele cu pre4ederi de produc ie con in ? $ etapa de analiz exprimat n aniA $ numrul de sonde producti4eA $ debitul mediu de i ei pe sondA $ produc iile anuale de i ei #i "azeA $ impurit ile mediiA $ cumulati4ele de i ei #i "aze. 5inamicile de produc ie pentru zcmintele de "aze mai con in presiunile de zcm,nt (statice #i dinamice) precum #i presiunile la tubin". 2a rubrica obser4a ii s$au nominalizat sondele care intr sau ies din "abarit dup o schem probabil de exploatare 4iitoare. Pre4ederile de produc ie care au stat la baza fundamentrii rezer4elor de petrol sunt redate n anexa /'. Colelia %ord <n 4arianta 8! n care exploatarea continu cu actualul "abarit! la Ap ian S Albian s$au subclasificat n cate"oria Jdo4edite dez4oltateK rezer4ele extrase (/06 mii tone) #i cele estimate c se pot extra"e p,n n anul /61( $ anul limit economic (/( mii tone). <n 4arianta 88! se propune continuarea exploatrii Cretacicului (Ap ian S Albian) cu actualul "abarit #i loca iile 21(016)! 2/ (011) #i 2- (01/). S$au subclasificat n cate"oria Jdo4edite dez4oltateK rezer4ele extrase (/06 mii tone) #i cele estimate c se pot extra"e p,n n anul /6/+ $ anul limit economic (-/ mii tone) cu sondele existente. 3ezer4ele care se estimeaz
66

c se 4or extra"e prin sondele noi (01 mii tone) s$au ncadrat la cate"oria Jdo4edite nedez4oltateK. 3ezer4ele de petrol! pe substan e #i forma iuni producti4e sunt prezentate n tabelul 3ezer4e >abelul 1* Borma iunea producti4 Ap ianSAlbian Sarma ian bazal inferior Sarma ian bazal Sarma ian marnos Meo ian Substan a i ei "aze asociate i ei "aze asociate i ei "aze asociate "aze libere "aze libere D.M. mii tone mil.%mQ mii tone mil.%mQ mii tone mil.%mQ mil.%mQ mil.%mQ 3ezer4e la 61.61./661 5o4edite Probabile Posibile -10/ + 0+) (6 +/1 $ $ $ $ -( $ $ $ $ $ 1+ /) ini iale la 61.61./661

@.0. ALTE LUCRRI I MSURI NECESARE PRODUCIEI ESTIMATE

REALIZRII

@.0.1. TE<NOLOGIA DE FORA: 3 COMPLETARE I PUNERE 4N FUNCIE A SONDELOR NOI Colelia Sud <n func ie de obiecti4ul proiectat #i condi iile "eolo"o $ fizice ale forma iunilor tra4ersate! sondele noi 4or respecta urmtorul pro"ram de construc ie ? 1) sondele care au ca obiecti4 exploatarea zcmintelor din Sarma ian bazal ( ad,ncime final 1-/+ m ) ? $ coloan de ancora7 cu diametrul de ' +=) inch tubat la ad,ncimea de -66 m #i
67

cimentat la zi A $ coloan de exploatare cu diametrul de + 1=/ inch tubat la ad,ncimea de 1-/+ m #i cimentat la zi A /) sondele care au ca obiecti4 exploatarea zcmintelor de "aze din Meo ian ( ad,ncime final '*+ m ) ? $ coloan de ancora7 cu diametrul de ' +=) inch tubat la ad,ncimea de -66 m #i cimentat la zi A $ coloan de exploatare cu diametrul de + 1=/ inch tubat la ad,ncimea de '*+ m #i cimentat la zi A 2a sparea sondelor se recomand utilizarea urmtoarelor fluide de fora7 ? $ pentru inter4alul 6 $ -66m $ fluid natural $ pentru inter4alul -66 $ '*+ (1-/+)m $ fluid tratat dispersat ( d V 1!/+$1!-6 N"f = dmQ! 4 V +6$++ sec. #i f V /$0 cmQ ). Perforarea se 4a face cu echipament P.M.5. ! pentru mrirea "radului de deschidere al sondei! n func ie de "ranulometria nisipului producti4. Punerea n produc ie se 4a face prin nlocuirea noroiului de fora7 cu ap srat de zcm,nt urmat de pistonarea a dou sau trei 4olume de pu . S$a constatat c la producerea "azelor pe duze mai mari de /!+ mm are loc antrenarea nisipului din strat. 5in aceast cauz s$a propus completarea sondelor n sistem "ra4el$pacNin" n "aur tubat. Se 4or folosi pacNere hidraulice tip HeNer cu filtru de control #i filtru de produc ie tip Postfin #i in7ec ia n strat a nisipului de "ranula ie ce 4a fi determinat ulterior prin analize "ranulometrice pe nisipul recoltat din sonde. Colelia %ord Sondele noi au ca obiecti4 exploatarea zcmintelor de i ei cantonate n Ap ian #i Albian ( ad,ncime final maxim 1)+6m ) #i 4or respecta urmtorul pro"ram de construc ie ? $ coloan de ancora7 cu diametrul de ' +=) inch tubat la ad,ncimea de -66m #i
68

cimentat la zi A $ coloan de exploatare cu diametrul de + 1=/ inch tubat la ad,ncimea de 1)+6m #i cimentat la zi A 2a sparea sondelor noi se recomand utilizarea urmtoarelor fluide de fora7 ? $ pentru inter4alul 6 $ -66 m $ fluid natural $ pentru inter4alul -66 $ 1++6m $fluid tratat dispersat (d V 1!1)$1!/6 N"f=dmQ! 4 V +6$++ sec.! f V 0$(cmQ) $ pentru inter4alul 1++6 $ 1)+6 m $ fluid tratat cu polimer ^C5 ( d V 1!1/$1!1+ N"f = dmQ! 4 V 0+$+6 sec. #i f V /$0 cmQ ). Pentru punera n produc ie! studiul propune folosirea tehnolo"iei de perforare la subechilibru! cu echipament P.M.5. pentru mrirea "radului de deschidere al sondei . @.0.2. PROCESAREA I COLECTAREA FLUIDELOR PRODUSE :azele produse sunt diri7ate prin intermediul instala iei de suprafa n conducta de aduc ie. Prin aduc ie "azele sunt transportate la o instala ie de reducere a presiunii de la presiunea de zcm,nt la presiunea de /+ bari! care este compus dintr$un nclzitor tip :az Metan #i un dispoziti4 de reducere a presiunii tip duz fix. <n calorifer se realizeaz nclzirea "azelor de la 1- la *6LC! n 4ederea e4itrii formrii de criohidra i prin laminarea "azului #i transportul prin conduct. 5up laminare! "azele sunt transportate pe conducte de /1=/ inch. la instala ia tehnolo"ic de "aze umede unde are loc separarea "azelor de impurit ile lichide #i solide #i msurarea debitului. Separarea se realizeaz ntr$ un SF2 tip APn (0 ! iar msurarea debitului ntr$o instala ie de msur la parc.
69

Pn (0. 8mpurit ile separate sunt

depozitate ntr$un rezer4or de 16 mQ! de unde sunt transportate cu cisterna

5e la 8>:! "azele sunt transportate prin intermediul unei conducte colectoare la parcul /) Hr"reasa #i de aici n conducta ma"istral.

@.0.3.

STIMULAREA

PRODUCTIVITII

RECEPTIVITII

SONDELOR COMBATEREA POLURII MEDIULUI AMBIANT

I.Ca)a-,')$;a)'a ;(%'$ *' a "la6a)' a ;5-5 H%,!l!$ 7$ a a &$a%,

'*$!l!$

Structura Colelia! apar in,nd Schelei de petrol Herca! este situat n partea de %$%; a 7ude ului 8alomi a! respecti4 n 7umtatea sudic a Hr"anului central! iar din punct de 4edere "eolo"ic structura Colelia este parte component a Platformei Moesice! zona estic. 1.Cl$ a Iona Colelia are un climat cu un pronun at "rad de continentalism! care se caracterizeaz prin contraste mari de la 4ar la iarn. ;alorile medii anuale ale temperaturii aerului sunt cuprinse ntre 16 #i 11LC. 2.P)'-$"$,a#$$l' a, (6/')$-' Au un pronun at caracter continental! produc,ndu$se diferen iat de la o lun la alta #i de la un an la altul. Anual cad ntre 066 $ +66mm de precipita ii. 3.R'8$ !l +H%,!)$l() ;,nturile dominante sunt de %& #i S;. ;itezele cele mai mari ale 4,ntului se produc n timpul sezonului rece. 8arna! n aceast zon de c,mpie! se produc 4iscole care spulber zpada! troienind$o. 0.<$*)(8)a/$a >eritoriul 7ude ului 8alomi a este strbtut de o re ea hidro"rafic
70

ma7or ale crei iz4oare sunt mult n afara limitelor 7ude ului #i o re ea hidro"rafic minor. Caracteristicile litolo"ice ale depozitelor cuaternare! miocene #i pliocene de pe teritoriul 7ude ului 8alomi a permit acumularea la diferite ad,ncimi a orizonturilor ac4ifere cu ni4el liber (ape freatice) #i sub presiune (ape subterane). Apele depozitului freatice din fiecare complex acestuia! litolo"ic se caracterizeaz printr$un anumit ni4el hidrostatic care 4ariaz n func ie de "rosimea ma"azin! de permeabilitatea de condi iile climatice sezoniere. 2.S(l!)$l' Structura Colelia este caracterizat prin soluri zonale! nota predominant a n4eli#ului 9.V'8',a#$a Iona Colelia este caracterizat printr$o 4e"eta ie de step. II.El' '%,' ,'C%(l(8$-' *' 6!")a/a#5 Pe structura Colelia se exploateaz zcminte de i ei #i zcminte de "aze libere. Icmintele de i ei(Colelia Sud #i Colelia %ord) sunt exploatate prin /( sonde care sunt racordate la trei parcuri de separatoare. Bluidele produse la data de referin sunt ? $ $ total lichid $ ()1!- mQ=zi i ei $ /0 t=zi ap de zcm,nt $ (/+ mQ=zi de sol d,nd$o cernoziomurile.

Icmintele de "aze libere din Sarma ian marnos #i Meo ian sunt exploatate prin 0 respecti4 1+ sonde! cu o produc ie medie zilnic de (( mii%mQ. F parte din apa colectat din Colelia Sud se in7ecteaz tehnolo"ic prin
71

sondele +16 MP! +1/ MP #i +/+ MP ( [in7.V/)6 mQ=zi)! restul fiind pompat mpreun cu i eiul spre parcul 1(6 Colelia #i mai departe la Parcul + :rindu. Apa din Colelia %ord se in7ecteaz rezidual prin sondele 1*- MP #i 061 MP ( [in7.V /(6 mQ=zi ). III.D'6-)$')'a /a-,()$l() "(l!a%#$ 1.Surse posibile #i existente de poluare a solului $ sonda (instala ia de suprafa ) Scur"erile de produse petroliere semnalate la sonde sunt cantonate ntr$un beci betonat cu o capacitate medie de -$+ mQ! dar ele pot afecta #i suprafa a de teren din interiorul careului sau chiar por iuni de teren din exteriorul acesteia. Scur"erile de petrol #i ap de zcm,nt rezultate sunt n "eneral reduse cantitati4 #i "reu de apreciat. $ opera ii de inter4en ie la sonde <n cazul unor astfel de opera ii (pistonat! schimbri de pompe! deparafinri) pot aprea scur"eri de petrol #i ap de zcm,nt ce pot afecta solul at,t n interiorul c,t #i n exteriorul careului sondei. ;olumul acestor scur"eri 4ariaz n func ie de frec4en a opera iilor tehnolo"ice executate. - conducte de amestec Spar"erea acestor conducte poate "enera emisii instantanee de petrol sau ap de zcm,nt care afecteaz solul pe suprafe e rest,nse. <n momentul apari iei unei spar"eri de conduct! cantitatea de lichid ce se scur"e pe sol este n "eneral redus! de ordinul a zeci sau sute de litri! datorit 4olumul mic al conductei #i a inter4en iei rapide pentru rezol4area accidentului. $ parcul de separatoare F surs cu poten ial poluant o reprezint rezer4oarele de stocare a i eiului #i a apei de zcm,nt. Pentru a e4ita spar"erea acestora #i! implicit!
72

afectarea solului pe suprafe e mari! rezer4oarele au fost mpre7muite cu di"uri de pm,nt. $ bateria de cazane Spar"erea conductelor datorit coroziunii #i neetan#eeit ile aprute la robinete sau rezer4oare! face ca o anumit cantitate de ap dulce s fie de4ersat pe sol! cre,nd un exces de umezeal. 0.M56!)$ ,'C%(l(8$-' Polurile accidentale pot fi e4itate prin remedierea neetan#eit ilor la capul de erup ie! la conductele de amestec! n parcuri! cur irea #i repararea tuturor beciurilor sondelor! amena7area de di"uri din pm,nt pentru limitarea extinderii polurii solului din careul sondelor n zonele a"ricole limitrofe. Parcurile de separatoare trebuie pre4zute cu un sistem interior de canalizare pentru colectarea scur"erilor de produse petroliere. @.0.0. TE<NICA SECURITII I PROTECIEI MUNCII 2a fora7ul #i exploatarea sondelor! precum #i a instala iilor tehnolo"ice! 4or fi respectate urmtoarele acte normati4e ? $ 2e"ea nr. '6 = 1''+ $ %orme specifice de securitate a muncii pentru extrac ia "azelor $ 3e"ulament pentru pre4enirea erup iilor @ 1')/ $ %orme "enerale de protec ie a muncii @ 1''( $ 3e"ulament de ordine interioar al S.Herca. @.0.2. URMRIREA PROCESULUI DE EXPLOATARE &xploatarea sondelor se face cu urmrirea zilnic a debitelor extrase!
73

i eiului #i

controlul presiunilor

la tubin" #i coloan! controlul duzei #i a strii

echipamentului de suprafa . Periodic! mai ales n sezonul cald! se 4or efectua msurtori de presiune static! e4entual cercetri la nchidere. 2a sondele noi se 4or efectua analize cromato"rafice! "ranulometrice #i teste de presiune. A. CONCLUZII 1. Fbiectul studiului l constituie zcmintele sarma iene #i meo iene de pe structura Colelia Sud #i zcmintele ap iene #i albiene de pe structura Colelia %ord. /. 3oca ma"azin este constituit din nisipuri calcaroase cu bobul fin la Sarma ian bazal! nisipuri #i marne la Sarma ianul marnos #i nisipuri marnoase cu bobul fin la Meo ian (Colelia Sud) ! calcar fisurat la Ap ian #i "resii fine micafere! nisipuri foarte fine #i calcare "rezoase! "lauconitice. -. Capcanele sunt de tip structural. 0. 3esursele de i ei! "aze asociate #i "aze libere au fost determinate prin metoda 4olumetric. +. Mecanismele actuale de dezlocuire sunt mpin"erea de ap #i in7ec ia de ap la Sarma ian bazal #i destinderea elastic a "azelor la Meo ian (Colelia Sud) #i ie#irea "azelor din solu ie la Ap ian #i Albian. (. :abaritul actual de exploatare este format din 1' sonde de i ei la Sarma ian bazal! 0 sonde de "aze la Sarma ian marnos #i 1+ sonde de "aze libere la Meo ian (Colelia Sud) respecti4 * sonde la Ap ian @ Albian ( Colelia %ord ).

74

*. &xploatarea zcm,ntului de i ei din Sarma ian bazal inferior este considerat ncheiat! ntruc,t sondele au ie#it din produc ie! iar sparea unei loca ii nu este 7ustificat. ). Procesul de in7ec ie de ap tehnolo"ic la Sarma ian bazal @ Colelia Sud a fost ini iat n 1')*! n prezent fiind n in7ec ie - sonde cu un debit mediu de /)6 mQ=zi. D. PROPUNERI 1. &xploatarea zcmintelor 4a continua prin sparea unei sonde noi (21 $ +)-) la Sarma ian bazal #i a - sonde noi (2/ $ +)0! 2- $ +)+! 20 $ +)()! a4,nd ca obiecti4 Meo ianul (4arianta 88) @ Colelia Sud #i sonde noi la Ap ian$Albian (21 $ 016! 2/ $ 011! 2- $ 01/). S$au mai propus dou loca ii condi ionate la Sarma ian bazal (func ie de rezultatul sondei +)-). /. 8n7ec ia tehnolo"ic de ap la Sarma ian bazal 4a continua prin sondele existente (+16MP!+1/MP) ! sonda +/+MP 4a trece n in7ec ie de ap rezidual. -. Cre#terea "radului de cunoa#tere al zcmintelor prin in4esti"area "eofizic complex a sondelor noi! cercetarea hidrodinamic a acestora #i urmrirea presiunii de zcm,nt la toate complexele producti4e. 0. &chiparea n sistem "ra4el @ pacNin" a controlului nisipului +. Pe 4iitor se 4a studia posibilitatea introducerii pompelor MoYno la sondele ? +6* MMP:! +1) MP!+/* MP! +-) MP!+() MP! +*6 MP! +*( MP! +** MP $ Colelia Sud. (. Con4ertirea a dou sonde din fondul acti4 al parcului +(0 Colelia Sud n in7ec ie de ap rezidual! n 4ederea scurtrii actualului circuit de transport al apei #i refacerea capacit ii de separare a parcului +(0.
75

sondelor noi! n 4ederea